Đề thi học kì 1 môn Toán, Văn lớp 6 có đáp án trường THCS Long Mỹ 15-16

6 635 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016, 23:30

Dưới Đề thi cuối học kì môn Toán & Văn lớp có đáp án chi tiết Trường THCS Long Mỹ – Phòng GD & ĐT Mang Thít năm học 2015 – 2016 Thời gian làm 90 phút Các em xem chi tiết sau Xem thêm: Đề kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh lớp có đáp án Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Mang Thít Trường THCS Long Mỹ Đề Thi Học Kì Môn: Toán, Văn – Lớp Thời gian làm 90 phút A Đề Thi Môn Toán Câu 1:(0,5đ) Liệt kê phần tử tập hợp A = {x ∈ N/15 ≤ x ≤ 19} Câu 2: (3đ) thực phép tính a 2.(72 – 2.32) – 60 b 27.63 + 27.37 c l-7l + (-8) + l-11l + d 568 – 34 {5.l9 – ( 4-1)2l + 10} Câu 3: ( 2,5 điểm ) Tìm số nguyên x a) 2x + = 52 : b) 105 – ( x + 7) = 27 : 25 Câu (1 điểm): Học sinh lớp 6B xếp hàng 2, hàng 4, hàng vừa đủ hàng Biết số học sinh lớp khoảng 30 đến 38 Tính số học sinh lớp 6B Câu 5:(1 điểm) Khi M trung điểm đoạn thẳng AB? Vẽ hình minh họa Câu 6: ( điểm )Vẽ tia Ox, Ox lấy điểm A B cho OA= 4cm, OB = 8cm a Trong điểm O, A, B điểm nằm điểm lại Vì sao? So sánh OA AB b A có phải trung điểm OB không? Vì ? ***HẾT*** ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN – THCS LONG MỸ Câu A = {15;16;17;18;19} (0,25đ) Câu a 2.(72 – 2.32) – 60 = 2.(49 – 2.9) – 60 = 2.31 – 60 (0,25đ) (0,25đ) = 62 – 60 = (0,25đ) b 27.63 + 27.37 = 27.(63 + 37) = 27.100 (0,25đ) (0,25đ) = 2700 (0,25đ) c l-7l + (-8) + l-11l + = + (-8) + 11 + = 12 (0,5 đ) (0,25đ) d 568 – 34 {5.l9 – ( 4-1)2l + 10} = 568 – 34 {5.[9-9] + 10} = 568 – 34.10 = 568 – 340 (0,25đ) = 228 (0,25đ) Câu a)2x + = 52 : 2x + =5 2x = 5-3 2x =2 x=1 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) b) 105 – ( x + 7) = 27 : 25 105 – ( x + 7) = 22 (0,25đ) 105 – ( x + 7) = (0,25đ) x + = 105 – (0,25đ) x + = 101 (0,25đ) x = 101 – x = 94 (0,25đ) (0,25đ) Câu Gọi x (hs) số học sinh lớp 6B phải tìm (30 ...b A có phải trung điểm OB không? Vì ? ***HẾT*** ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN – THCS LONG MỸ Câu A = {15 ; 16 ;17 ;18 ;19 } (0,25đ) Câu a 2.(72 – 2.32) – 60 = 2.(49 – 2.9) – 60 = 2. 31 – 60 (0,25đ)... = 62 – 60 = (0,25đ) b 27 .63 + 27.37 = 27. (63 + 37) = 27 .10 0 (0,25đ) (0,25đ) = 2700 (0,25đ) c l-7l + (-8) + l -11 l + = + (-8) + 11 + = 12 (0,5 đ) (0,25đ) d 568 – 34 {5.l9 – ( 4 -1) 2l + 10 } = 568 ... 7) = 22 (0,25đ) 10 5 – ( x + 7) = (0,25đ) x + = 10 5 – (0,25đ) x + = 10 1 (0,25đ) x = 10 1 – x = 94 (0,25đ) (0,25đ) Câu Gọi x (hs) số học sinh lớp 6B phải tìm (30
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán, Văn lớp 6 có đáp án trường THCS Long Mỹ 15-16, Đề thi học kì 1 môn Toán, Văn lớp 6 có đáp án trường THCS Long Mỹ 15-16, Đề thi học kì 1 môn Toán, Văn lớp 6 có đáp án trường THCS Long Mỹ 15-16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn