Giải bài C1,C2, C3,C4 trang 12,13,14 SGK Lý 7: Định luật phản xạ ánh sáng

2 707 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2016, 22:10

Tóm tắt kiến thức trọng tâm giải C1 trang 12; C2, C3 trang 13; C4 trang 14 SGK Lý 7: Định luật phản xạ ánh sáng – Chương A Lý thuyết định luật phản xạ ánh sáng + Định luật phản xạ ánh sáng: – Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến gương điểm tới – Góc phản xạ góc tới Bài trước: Giải Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng trang 9,10,11 B Hướng dẫn giải tập SGK Vật Lý trang 12, 13, 14 Bài C1 (SGK Lý trang 12) Em số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng dùng để soi ảnh gương phẳng Giải C1: Một số vật có tác dụng tương tự gương phẳng: – Mặt nước yên lặng; – Mặt kính cửa sổ; – Tấm kim loại phẳng bóng; – Mặt đá ốp lát phẳng bóng; – Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng Bài C2 (SGK Lý trang 13) Cho tia tới SI là mặt tờ giấy Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN mặt gương I Hãy quan sát cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng nào? Giải C2: Tia phản xạ IR nằm mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới Vậy tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới pháp tuyến điểm tới Bài C3 (SGK Lý trang 13) Hãy vẽ tia phản xạ IR Giải C3: Vẽ tia phản xạ IR mặt phẳng tờ giấy cho góc RIN = góc SIN Bài C4 (SGK Lý trang 13) Trên hình 4.4 vẽ tia tới SI chiếu lên gương phẳng M a) Vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình? Giải C4: a) Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương Vẽ tia phản xạ IR nằm bên pháp tuyến so với tia tới SI góc NIR = góc SIN (Hình 4.3) b) Dựng pháp tuyến IN phân giác góc SIR Mặt phẳng gương đặt vuông góc với pháp tuyến IN (Hình 4.4) Bài tiếp:Giải C1,C2, C3,C4, C5,C6 trang 15,16,17 SGK Lý 7: Ảnh vật tạo gương phẳng .. .Giải C3: Vẽ tia phản xạ IR mặt phẳng tờ giấy cho góc RIN = góc SIN Bài C4 (SGK Lý trang 13) Trên hình 4.4 vẽ tia tới SI chiếu lên gương phẳng M a) Vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên... góc SIR Mặt phẳng gương đặt vuông góc với pháp tuyến IN (Hình 4.4) Bài tiếp :Giải C1,C2, C3,C4, C5,C6 trang 15,16,17 SGK Lý 7: Ảnh vật tạo gương phẳng ... Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình? Giải C4: a) Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương Vẽ tia phản xạ IR nằm bên pháp tuyến so với tia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài C1,C2, C3,C4 trang 12,13,14 SGK Lý 7: Định luật phản xạ ánh sáng, Giải bài C1,C2, C3,C4 trang 12,13,14 SGK Lý 7: Định luật phản xạ ánh sáng, Giải bài C1,C2, C3,C4 trang 12,13,14 SGK Lý 7: Định luật phản xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn