TCXDVN 323 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng

28 1,014 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2016, 07:20

Bộ Xây dựng cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 26/2004/QĐ-BXD -Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004 Quyết định tr|ởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành TCXDVN 323 : 2004 "Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế " tr|ởng Bộ Xây dựng - Căn Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày / / 2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng - Căn Biên ngày 23 / 3/ 2004 Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn " Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế " - Xét đề nghị Viện tr|ởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc công văn số 481 / VNCKT-TC ngày 24 / / 2004 Vụ tr|ởng Vụ Khoa học Công nghệ định Điều 1: Ban hành kèm theo định 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 323 : 2004 " Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế " Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ tr|ởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện tr|ởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc Thủ tr|ởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định / Bộ tr|ởng xây dựng Nơi nhận: - Nh| điều - VP Chính Phủ - Công báo - Bộ T| pháp - Vụ Pháp chế - L|u VP&Vụ KHCN Nguyễn Hồng Quân Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 Nhà cao tầng- TIêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế nhà hộ có chiều cao từ tầng đến 40 tầng Chú thích: Khi thiết kế nhà d|ới tầng nhà tập thể kiểu ký túc xá tham khảo tiêu chuẩn Tài liệu viện dẫn Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 2737-1995- Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 6160-1996- Phòng cháy, chữa cháy- Nhà cao tầng- Yêu cầu thiết kế TCVN 5760-1993- Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt sử dụng TCVN 5738: 2001- Hệ thống báo cháy- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 5687-1992- Thông gió, điều tiết không khí s|ởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474-1987- Thoát n|ớc bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513-1988- Cấp n|ớc bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4605-1988- Kỹ thuật nhiệt- kết cấu ngăn che- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5744-1993- Thang máy-Yêu cầu an toàn lắp đặt sử dụng TCXD 16-1986- Chiếu sáng nhân tạo công trình dân dụng TCXD 29-1991- Chiếu sáng tự nhiên công trình dân dụng TCXD 25-1991- Đặt đ|ờng dây dẫn điện nhà công trình công cộngTiêu chuẩn thiết kế TCXD 27-1991- Đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 198-1997- Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối TCXDVN 266-2002 Nhà ở- H|ớng dẫn xây dựng công trình để đảm bảo ng|ời tàn tật tiếp cận sử dụng Giải thích từ ngữ 3.1 Mật độ xây dựng: tỷ số diện tích xây dựng công trình diện tích lô đất (%): Diện tích xây dựng công trình (m2) x 100% Diện tích lô đất (m2) Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 Trong diện tích xây dựng công trình đ|ợc tính theo hình chiếu mặt mái công trình 3.2 Hệ số sử dụng đất: tỉ số tổng diện tích sàn toàn công trình diện tích lô đất: HSD = Tổng diện tích sàn toàn công trình Diện tích lô đất Trong tổng diện tích sàn toàn công trình không bao gồm diện tíchsàn tầng hầm mái Quy định chung 4.1.Thiết kế nhà cao tầng phải đảm bảo an toàn, bền vững, thích dụng, mỹ quan, phù hợp với điều kiện khí hậu, tự nhiên nhu cầu sử dụng cộng đồng 4.2 Thiết kế nhà cao tầng cần đa dạng quy mô hộ để đáp ứng nhu cầu phù hợp với xu phát triển xã hội, thuận tiện cho việc sử dụng quản lý công trình 4.3 Thiết kế hộ nhà cao tầng phải đảm bảo điều kiện an ninh, chống ồn, tầm nhìn cảnh quan vệ sinh môi tr|ờng đồng thời đảm bảo tính độc lập, khép kín, tiện nghi an toàn sử dụng 4.4 Nhà cao tầng cần đảm bảo thuận lợi cho ng|ời sử dụng tiếp cận với trang thiết bị hệ thống cung cấp dịch vụ nh| điều hoà không khí, cấp ga, cáp truyền hình, điện thoại, viễn thông, thu gom rác v.v 4.5 Thiết kế nhà cao tầng phải tính đến tác động động đất gió bão nh| quy định tiêu chuẩn hành 4.5.1 Có giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện cụ thể công trình Nên sử dụng hệ kết cấu bê tông cốt thép toàn khối Hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng phải rõ ràng, mạch lạc Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 4.5.2 Nên lựa chọn giải pháp tổ chức mặt hình khối nhằm đảm bảo tăng độ cứng công trình 4.6 Thiết kế kết cấu công trình nhà cao tầng phải bảo đảm bền vững, ổn định có biến dạng nằm giới hạn cho phép 4.7 Việc bố trí khe lún, khe co giãn phải tuân theo quy định tiêu chuẩn hành 4.8 Kết cấu t|ờng bao che bên nhà phải đảm bảo an toàn, chống thấm, cách nhiệt chống ồn Yêu cầu quy hoạch tổng thể khu đô thị 5.1 Khu đất để xây dựng nhà cao tầng phải đảm bảo nguyên tắc sau đây: a) Phù hợp với quy hoạch đ|ợc duyệt; b) Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển t|ơng lai; c) Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thuận tiện cho việc chữa cháy đảm bảo vệ sinh môi tr|ờng Chú thích : Chỉ xây dựng nhà cao tầng xen cấy khu đô thị cũ đảm bảo có đủ nguồn cung cấp dịch vụ hạ tầng cho công trình nh| điện, cấp thoát n|ớc, giao thông đảm bảo việc đấu nối với kết cấu hạ tầng khu đô thị 5.2 Tuỳ thuộc vào yêu cầu quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan đô thị, nhà cao tầng đ|ợc thiết kế theo độ cao khống chế mà quy hoạch đô thị quy định cho vùng 5.3 Phải bảo đảm mật độ xây dựng không v|ợt 40% hệ số sử dụng đất không v|ợt 5,0 thiết kế nhà cao tầng khu đô thị Chú thích: Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 1) Quy định áp dụng cho khu nhà chung c| cao tầng bao gồm không gian chức khác nh| quy định điều 5.4 2) Mật độ xây dựng nh| quy định có tính đến diện tích xây dựng công trình khác khu đô thị nh| nhà thấp tầng, công trình phục vụ công cộng 3) Đối với nhà cao tầng đ|ợc xây lô đất đô thị cũ mật độ xây dựng hệ số sử dụng đất đ|ợc xem xét theo điều kiện cụ thể lô đất đ|ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 5.4 Các không gian chức khu đô thị bao gồm: - Không gian chức ở; - Không gian chức văn hoá, giáo dục; - Không gian chức dịch vụ, th|ơng mại; - Không gian chức nghỉ ngơi, giải trí; - Không gian chức giao thông tĩnh động; - Không gian chức quản lý hành khu ở; - Không gian chức làm việc - Hệ thống kỹ thuật hạ tầng 5.5 Bố cục nhà cao tầng phải đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, chống ồn, khoảng cách ly vệ sinh, đồng thời phù hợp yêu cầu d|ới đây: a) Giải tốt mối quan hệ việc xây dựng dự kiến phát triển t|ơng lai, công trình xây dựng kiên cố với công trình xây dựng tạm thời; b) Tận dụng thông gió tự nhiên mát mùa hè, hạn chế gió lạnh mùa đông, tránh tạo thành vùng áp lực gió; c) Thuận tiện cho việc thiết kế đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cung cấp điện, n|ớc, thoát n|ớc, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc, cấp ga, giao thông, sân v|ờn, cổng t|ờng rào 5.6 Hệ thống thoát n|ớc sinh hoạt hệ thống thoát n|ớc m|a phải đ|ợc thiết kế tách riêng Nếu hệ thống thoát n|ớc không đấu nối với hệ thống thoát n|ớc chung đô thị n|ớc thải sinh hoạt phải đ|ợc xử lý đạt tiêu chuẩn tr|ớc xả khu vực thoát n|ớc đô thị Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 5.7 Tuỳ thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao công trình chiều rộng lộ giới, khoảng lùi tối thiểu nhà cao tầng không đ|ợc nhỏ 6m 5.8 Khoảng cách mặt nhà đối diện hai nhà cao tầng độc lập phải đảm bảo điều kiện thông gió, chiếu sáng tự nhiên, an toàn có cháy không đ|ợc nhỏ 25m (xem hình 1) a) Hai nhà song song c) Hai nhà vuông góc b) Hai nhà so le c) Hai nhà đầu hồi L- khoảng cách gi|ã hai mặt nhà đối diện Hình Khoảng cách tối thiểu hai nhà 5.9 Để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống cháy khu nhà cao tầng, đ|ờng dành cho xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thuỷ không nhỏ 3,5m chiều cao thông thuỷ không nhỏ 4,25m Cuối đ|ờng cụt phải có khoảng trống để quay xe Kích th|ớc chỗ quay xe không nhỏ 15m x 15m 5.10 Khi xây dựng nhà cao tầng phải bố trí chỗ để xe Chỗ để xe đặt công trình công trình Diện tích tính toán chỗ để xe đ|ợc lấy nh| sau: Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 - Chỗ để xe ô tô: tính từ hộ đến hộ có chỗ để xe với tiêu chuẩn diện tích 25m2//xe; - Chỗ để xe môtô, xe máy: tính xe máy/hộ với tiêu chuẩn diện tích từ 2,5m /xe đến 3,0m2/xe xe đạp/hộ với tiêu chuẩn diện tích: 0,9m2/xe Nội dung giải pháp thiết kế công trình 6.1 Khi thiết kế nhà cao tầng cần phải vào hoạt động công trình, đối t|ợng sử dụng, yếu tố tâm lý, điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện khí hậu tự nhiên xu phát triển nhà cao tầng t|ơng lai để xác định cấu hộ lựa chọn giải pháp thiết kế cho phù hợp 6.2 Các loại không gian chức nhà cao tầng: - Không gian chức giao tiếp: sảnh vào nhà, sảnh tầng, phòng đa (phòng sử dụng cho hoạt động sinh hoạt tập thể, hội họp ); - Không gian chức dịch vụ công cộng : dịch vụ sửa chữa đồ dùng gia đình, chỗ để xe chung, dịch vụ công cộng, văn hoá ; - Không gian chức quản lý hành chính: phòng quản lý hành quản lý kỹ thuật nhà; - Không gian chức : hộ; - Không gian chức giao thông : cầu thang bộ, hành lang, thang máy; - Không gian kỹ thuật : buồng đặt thiết bị điện, n|ớc , thu gom rác 6.2.1 Không gian chức giao tiếp nhà cao tầng 6.2.1.1 Sảnh vào nhà cao tầng phải dễ dàng nhận biết Sảnh cần đ|ợc bố trí thêm chức công cộng nh| th|ờng trực, bảo vệ, chỗ đợi, hòm th| báo gia đình v.v 6.2.1.2 Trong nhà cao tầng cần bố trí phòng đa nhà Phòng đa đ|ợc bố trí tầng kết hợp với sảnh bố trí mái tầng phục vụ công cộng, đ|ợc dùng vào mục đích sinh hoạt hội họp tổ chức, đoàn thể, câu lạc phục vụ nhu cầu thể thao văn hoá cộng đồng sống nhà Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 Tiêu chuẩn diện tích đ|ợc tính từ 0,8m / chỗ ngồi đến 1,0m2/ chỗ ngồi với diện tích không nhỏ 36m2 6.2.1.3 Sảnh tầng nên có diện tích tối thiểu 9m2 đ|ợc chiếu sáng để phù hợp với hoạt động giao tiếp hàng ngày 6.2.2 Không gian chức phục vụ công cộng nhà cao tầng 6.2.2.1 Các không gian chức phục vụ công cộng nhà cao tầng đ|ợc thiết kế tập trung phân tán theo tầng nhà 6.2.2.2 Tổ chức phục vụ công cộng nhà cao tầng phải theo đơn nguyên liên hệ với khả phục vụ công cộng khu đô thị 6.2.2.3 Để đảm bảo an toàn vệ sinh môi tr|ờng, nhà cao tầng không bố trí cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, hoá chất, loại hàng hoá gây ô nhiễm môi tr|ờng, cửa hàng buôn bán vật liệu cháy, nổ, cửa hàng ăn uống công cộng có bếp nấu, nhà tắm công cộng, xông hơi, nhà giặt, nhà vệ sinh công cộng 6.2.3 Không gian chức quản lý hành quản lý kỹ thuật 6.2.3.1 Trong nhà cao tầng cần phải bố trí phòng cho nhân viên quản lý nhà, trông giữ xe, bảo vệ, dịch vụ kỹ thuật 6.2.3.2 Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể mà không gian đ|ợc bố trí tầng hầm hay tầng nhà Diện tích phòng làm việc đ|ợc tính từ 5m2/ng|ời đến 6m2/ng|ời Mỗi tầng cần có phòng kỹ thuật Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn TCXDVN 323-2004 6.2.4 Không gian chức hộ 6.2.4.1 Các không gian chức hộ nhà cao tầng, bao gồm: Sảnh hộ; Phòng khách- sinh hoạt chung; Chỗ làm việc, học tập; Chỗ thờ cúng tổ tiên; Các phòng ngủ; Phòng ăn; Bếp; Phòng vệ sinh; Chỗ giặt giũ, phơi quần áo; Ban công logia; Kho chứa đồ 6.2.4.2 Tuỳ theo mục đích sử dụng bố trí kết hợp loại không gian chức nh| sau : - Sảnh hộ: liên hệ trực tiếp với phòng khách, kết hợp làm chỗ để mũ áo, giày dép - Phòng khách- sinh hoạt chung: mở thông với bếp, phòng ăn ban công lôgia - Chỗ làm việc, học tập: kết hợp với phòng ngủ; - Phòng ăn: kết hợp với bếp phòng sinh hoạt chung; - Bếp- kết hợp với phòng ăn: có lối vào trực tiếp, gần ban công lô gia, gần hệ thống kỹ thuật (cấp thoát n|ớc, cấp ga) ; - Phòng vệ sinh: bố trí chung bố trí theo phòng ngủ - Chỗ giặt giũ, phơi quần áo: bố trí phòng vệ sinh chung ; - Ban công lôgia: đ|ợc thiết kế gắn liền với phòng sinh hoạt chung phòng ngủ Có thể dùng ban công lô gia làm chỗ để cảnh phơi quần áo - Kho chứa đồ: kết hợp với không gian tủ t|ờng phòng ngủ, không gian sát trần hốc t|ờng Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 10 TCXDVN 323-2004 - Chỗ bố trí bàn thờ tổ tiên: bố trí phòng sinh hoạt chung kết hợp với không gian làm việc phòng riêng (Hình minh hoạ mặt đơn nguyên điển hình mặt hộ điển hình) 6.2.4.3 Việc bố trí buồng, phòng hộ phải đảm bảo yêu cầu sau: - Hợp lý dây chuyền sử dụng, đảm bảo độc lập, khép kín, tạo không gian kiến trúc hài hoà; - Có khả chuyển đổi linh hoạt Sử dụng hợp lý, an toàn, không phá vỡ cấu trúc độ bền vững công trình; Có không gian rộng, thoáng, bố cục mở để tăng hiệu không gian kiến trúc hộ; - Bảo đảm yêu cầu vệ sinh điều kiện vi khí hậu cho hộ 6.2.4.4 Để đảm bảo an toàn tiện nghi sử dụng, t|ờng ngăn cách hộ phải làm vật liệu có độ bền cách âm 6.2.4.5 Từ tầng trở lên không đ|ợc thiết kế ban công, đ|ợc thiết kế lô gia Lan can lô gia không đ|ợc hở chân có chiều cao không nhỏ 1,2m 6.2.4.6 Đối với hộ dành cho ng|ời tàn tật cần tham khảo tiêu chuẩn Nhà ở-H|ớng dẫn xây dựng công trình đảm bảo ng|ời tàn tật tiếp cận sử dụng 6.2.4.7 Số l|ợng hộ hợp lý tầng đơn nguyên nhà cao tầng nên từ hộ đến hộ, đ|ợc bố trí xung quanh nút giao thông thang bộ, thang máy 6.2.4.8 Số phòng tối thiểu hộ không nhỏ 6.2.4.9 Diện tích hộ không nên nhỏ 50 m2 6.2.4.10 Các hộ nhà cao tầng đ|ợc phân thành loại: nhỏ (A), trung bình (B) lớn (C) Tỷ lệ số l|ợng hộ loại nhỏ, trung bình lớn 1: 2: Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 14 TCXDVN 323-2004 - Số tầng độ cao tầng; - Số hộ nhà; - L|ợng ng|ời cần vận chuyển tối đa thời gian cao điểm; - Yêu cầu chất l|ợng phục vụ; - Các yêu cầu kỹ thuật khác 6.2.5.2.3 Trọng tải thang máy phải có sức tải từ 420 kg đến 630kg Tốc độ thang máy đ|ợc bố trí nhà cao tầng không nhỏ 1,5m/s Chú thích: 1) Phải bố trí thang máy có kích th|ớc cabin 2.200mm x 2.400mm để chở đồ đạc, băng ca cấp cứu tr|ờng hợp cần thiết 2) Tr|ờng hợp có yêu cầu đặc biệt số l|ợng thang máy, sức tải tốc độ thang máy thiết kế quy định 6.2.5.2.4 Ngoài việc xác định thông số kỹ thuật thang máy cần tính đến giải pháp thiết kế giếng thang, phòng đặt máy thiết bị, yếu tố kinh tế, diện tích chiếm chỗ thang 6.2.5.2.5 Thang máy đ|ợc bố trí gần lối vào nhà Ca bin thang máy phải bố trí tay vịn bảng điều khiển cho ng|ời tàn tật sử dụng Chú thích: Yêu cầu thiết kế cho ng|ời tàn tật tiếp cận sử dụng cần tuân theo quy định tiêu chuẩn Nhà ở- H|ớng dẫn xây dựng công trình để đảm bảo ng|ời tàn tật tiếp cận sử dụng 6.2.5.2.6 Khi có cố thang máy phải có khả tự động chạy tầng gần tự động mở cửa 6.2.5.2.7 Gian đặt máy thiết bị thang máy không đ|ợc bố trí trực tiếp phòng mà đ|ợc bố trí giếng thang Giếng thang không đ|ợc bố trí kề bên phòng phải có biện pháp chống ồn, chống chấn động 6.2.5.2.8 Không đ|ợc bố trí trực tiếp bể n|ớc giếng thang không cho đ|ờng ống cấp n|ớc, cấp nhiệt, cấp ga qua giếng thang Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 15 TCXDVN 323-2004 6.2.5.2.9 Phải đảm bảo thông gió, cách nhiệt, chống ẩm, chống ồn chống giảm áp cho giếng thang 6.2.5.2.10 Cửa thang máy không nên tiếp giáp với cầu thang để tránh ùn tắc cản trở thoát ng|ời xảy hoả hoạn 6.2.5.2.11 Không sử dụng thang máy làm lối thoát ng|ời có cố 6.2.5.2.12 Việc lắp đặt sử dụng thang máy cần tuân theo quy định tiêu chuẩn Thang máy Yêu cầu an toàn lắp đặt sử dụng 6.2.6 Không gian kỹ thuật 6.2.6.1 Không gian kỹ thuật nhà cao tầng đ|ợc bố trí tầng hầm tầng kỹ thuật nhà Chú thích: Khi sử dụng tầng hầm làm tầng kỹ thuật phải có biện pháp thoát n|ớc chống thấm hiệu 6.2.6.2 Chiều cao thông thuỷ tầng kỹ thuật đ|ợc xác định tr|ờng hợp cụ thể, tuỳ thuộc vào loại thiết bị hệ thống bố trí tầng kỹ thuật có tính tới điều kiện vận hành sử dụng 6.2.6.3 Cần bố trí lỗ thông gió cho tầng kỹ thuật với tổng diện tích lỗ thông gió không nhỏ 1/400 diện tích sàn tầng kỹ thuật phân bố chu vi t|ờng Diện tích lỗ thông gió tối thiểu 0,05m2 6.2.6.4 Trong tầng kỹ thuật, cửa ngăn chống cháy phải làm vật liệu chống cháy theo nh| quy định tiêu chuẩn hành phòng cháy, chống cháy cho nhà công trình 6.2.7 Tầng hầm 6.2.7.1 Tầng hầm đ|ợc sử dụng làm tầng kỹ thuật, chỗ để xe, bố trí tủ điện máy bơm n|ớc cho nhà Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 16 TCXDVN 323-2004 Chú thích: Tầng hầm nhà cao tầng cần tính đến khả phòng thủ dân tr|ờng hợp cần thiết 6.2.7.2 Chiều cao tầng hầm không nên nhỏ 2,2m Đối với không gian sử dụng cho hoạt động công cộng nh| hội họp, sinh hoạt cộng đồng, chiều cao thiết kế đ|ợc lấy theo yêu cầu sử dụng 6.2.7.3 Phải thiết kế có thang máy xuống tới tầng hầm nhà 6.2.7.4 Các lối từ tầng hầm không đ|ợc thông với hành lang nhà mà phải bố trí trực tiếp Số l|ợng lối không đ|ợc có kích th|ớc không nhỏ 0,9m x1,2m 6.2.7.5 Phải có giải pháp chống thấm thông gió cho tầng hầm 6.2.8 Mái 6.2.8.1 Mái nhà cao tầng phải đảm bảo chức cách nhiệt chống thấm Cần lựa chọn vật liệu kết cấu mái phù hợp với yêu cầu cách nhiệt, chống ẩm thoát n|ớc m|a 6.2.8.2 Trên mái nhà cao tầng lắp đặt bể n|ớc, miệng hút, xả khí, điều hoà trung tâm (nếu có), thang máy, thiết bị chuyên dụng 6.2.8.3 Hệ thống cấu phục vụ công tác bảo trì, bảo d|ỡng mặt nhà trình sử dụng phải đ|ợc neo chắn vào kết cấu chịu lực mái 6.2.8.4 Trên mái phải có hệ thống thu n|ớc m|a sênô dẫn đến đ|ờng ống đứng thoát n|ớc xuống hệ thống thoát n|ớc nhà 6.2.8.5 Phải có biện pháp chống đọng s|ơng, chống thấm chống ẩm cho lớp cách nhiệt mái 6.2.8.6 Lớp không khí cách nhiệt tầng giáp mái phải có đủ độ cao để không làm cản trở đ|ờng thông gió Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 17 TCXDVN 323-2004 6.2.9 Cửa sổ 6.2.9.1 Cửa sổ nhà cao tầng đ|ợc thiết kế theo kiểu cửa lật, cửa đẩy, cửa tr|ợt đứng, tr|ợt ngang kết hợp hai Yêu cầu kỹ thuật cửa đ|ợc quy định tiêu chuẩn hành cửa gỗ cửa kim loại 6.2.9.2 Cửa phải đảm bảo an toàn độ bền học, độ bền chịu áp lực gió, độ bền chịu thấm n|ớc độ lọt không khí Vật liệu làm gioăng đệm chất kết dính phần kính với ô cánh, khung cánh với khuôn cửa phải bảo đảm yêu cầu đàn hồi, độ dính kết bền kín n|ớc 6.2.9.3 Ng|ỡng cửa sổ phải đảm bảo thoát n|ớc Lỗ thoát n|ớc không nhỏ 5mm2 Cần có chi tiết gạt n|ớc m|a d|ới khung cánh cửa sổ 6.2.9.4 Khi gia công lắp dựng cửa phải hạn chế thấm đọng n|ớc chi tiết lắp ráp Các góc lắp ráp phải đ|ợc nối ghép chắn phẳng mặt Hèm đặt kính phải tháo lắp đ|ợc dễ dàng 6.2.9.5.Kính sử dụng cho cửa sổ t|ờng nhà cao tầng phải kính an toàn, kính l|ới thép, giảm đ|ợc xạ mặt trời đạt yêu cầu tiêu chuẩn hành kính an toàn 6.2.10 Nền sàn nhà 6.2.10.1 Bề mặt sàn gian phòng phải bảo đảm không trơn tr|ợt, kẽ hở, bị mài mòn, dễ lau chùi chống đ|ợc nồm, ẩm 6.2.10.2 Sàn nhà phải đảm bảo không rung cách âm trình sử dụng Không đ|ợc dùng vật liệu chất phụ gia có tính độc hại để làm vật liệu lát 6.2.10.3 Phải có biện pháp chống ẩm chân t|ờng ngăn ngừa khả cong, vênh, nứt vỡ lớp lát 6.2.11 ống thông hơi, ống thông gió đ|ờng ống đổ rác Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 18 TCXDVN 323-2004 6.2.11.1 ống thông ống thông gió tự nhiên nhà cao tầng phải phù hợp với quy định d|ới đây: a) ống thông ống thông gió phải làm vật liệu không cháy; Không sử dụng loại ống giòn, dễ vỡ; b) Mặt cắt, hình dạng, kích th|ớc mặt ống thông ống thông gió phải thuận tiện cho việc thoát khí dễ dàng, không làm cản trở, tắc, rò rỉ khói thoát ng|ợc; c) Tổng diện tích mặt cắt ống thông đ|ợc xác định vào l|ợng không khí cần hút để tránh t|ợng chênh lệch áp suất ống đứng thoát khí áp suất khí quyển; d) Hệ thống ống thông thông gió phải đ|ợc tách riêng; e) ống thông ống thông gió phải v|ợt lên mái Chiều cao nhô lên không đ|ợc nhỏ 0,7m, cách cửa sổ cửa hút gió J 3m theo chiều ngang Trên đỉnh ống phải có biện pháp để tránh thoát ng|ợc 6.2.11.2 Tuỳ vào điều kiện cụ thể, nhà cao tầng thu gom rác chỗ đặt tầng bố trí đ|ờng ống đổ rác Nếu thu rác chỗ chỗ thu rác tầng đ|ợc bố trí góc khuất gần cầu thang thang máy; Phải có biện pháp chống mùi hôi bay vào hộ Nếu bố trí đ|ờng ống đổ rác khoảng cách từ cửa vào hộ đến đ|ờng ống đổ rác gần không lớn 25m 6.2.11.3 Cửa thu rác đ|ờng ống đổ rác tầng phải có nắp đậy gioăng kín để cách âm ngăn ngừa mùi hôi, gián, côn trùng bay vào hộ 6.2.11.4 Đ|ờng ống đổ rác nên bố trí dựa vào t|ờng nhà, thẳng đứng, đồng thời làm vật liệu không cháy, mặt nhẵn, chống bám dính, không rò rỉ, vật nhô Để giảm tiếng ồn tránh nguy cháy trình sử dụng, đ|ờng ống đổ rác nên thiết kế hình trụ tròn có đ|ờng kính không nhỏ 0,5m, có thiết bị rửa vệ sinh đ|ờng ống Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 19 TCXDVN 323-2004 6.2.11.5 Đầu đ|ờng ống đổ rác phải có đ|ờng ống thoát nhô lên mái 0,7m Diện tích mặt cắt không đ|ợc nhỏ 0,05m2, đồng thời phải có phận chụp mái để che m|a l|ới chắn chống chuột, bọ 6.2.11.6 Buồng thu rác đ|ợc bố trí d|ới đ|ờng ống đổ rác tầng Chiều cao thông thuỷ buồng thu rác tối thiểu lấy 2,5m 6.2.11.7 Buồng thu rác phải có lối vào riêng có cửa mở Cửa buồng thu rác đ|ợc cách ly với lối vào nhà t|ờng đặc đ|ợc ngăn t|ờng chống cháy 6.2.11.8 Cửa buồng thu rác phải đảm bảo khoảng cách li vệ sinh Ph|ơng thức thu gom vận chuyển rác phải phù hợp với ph|ơng thức quản lí rác đô thị Cần có hố thu n|ớc chảy từ buồng thu rác vào hệ thống thoát n|ớc bẩn bố trí máy bơm thoát n|ớc cục 6.3 Giải pháp tổ hợp mặt mặt đứng nhà cao tầng 6.3.1 Bố trí mặt nhà cao tầng phải phù hợp với yêu cầu sử dụng, đảm bảo yêu cầu thông gió chiếu sáng tự nhiên, đồng thời phải có sơ đồ chịu lực hợp lý, dễ tập trung hệ thống kỹ thuật nh| nút giao thông đứng (thang máy, thang bộ), bố trí khu vệ sinh, bếp, đ|ờng ống cấp thoát n|ớc, điện chiếu sáng, cáp điện thoại, cáp truyền hình, viễn thông, đ|ờng ống cấp n|ớc chữa cháy, đ|ờng ống đổ rác, cấp ga 6.3.2 Các chi tiết kiến trúc mặt đứng nhà cao tầng phải làm vật liệu có độ bền cao, tránh rêu mốc phải đảm bảo chức bao che, thông gió, chiếu sáng tự nhiên, che chắn nắng, chống m|a hắt 6.3.3 Lựa chọn giải pháp mặt đứng đơn giản, màu sắc hài hoà với quy họach tổng thể, tránh sử dụng chi tiết trang trí r|ờm rà Yêu cầu thiết kế cấp thoát n|ớc 7.1 Trong nhà cao tầng phải thiết kế hệ thống cấp n|ớc sinh hoạt cấp n|ớc chữa cháy nh| quy định tiêu chuẩn hành Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 20 TCXDVN 323-2004 7.2 Tuỳ theo mức độ tiện nghi, tiêu chuẩn dùng n|ớc ngày dùng n|ớc lớn đ|ợc tính từ 200lít /ng|ời/ngày đêm đến 300lít/ng|ời/ ngày đêm Tiêu chuẩn n|ớc chữa cháy lấy 2,5lít/giây/cột số cột n|ớc chữa cháy bên nhà lấy 7.3 Cần tận dụng triệt để áp lực đ|ờng ống cấp n|ớc bên Khi không đủ áp lực, phải thiết kế hệ thống phân vùng cấp n|ớc để đảm bảo l|u l|ợng áp lực n|ớc áp lực n|ớc làm việc dụng cụ vệ sinh hệ thống cấp n|ớc sinh hoạt không đ|ợc lớn 60m áp lực tự th|ờng xuyên họng chữa cháy bên nhà phải đảm bảo chiều cao cột n|ớc không thấp 6m Chú thích: Đối với khu vực mà áp lực n|ớc không đủ để cung cấp n|ớc cho họng chữa cháy nhà cần phải đặt máy bơm để tăng áp có phận điều khiển từ xa, bố trí họng chữa cháy 7.4 Phải đảm bảo cấp n|ớc liên tục cho nhu cầu sử dụng n|ớc nhà cao tầng 7.5 Tr|ờng hợp không đủ áp lực l|u l|ợng n|ớc phải bố trí bể chứa, máy bơm thiết bị tăng áp khác 7.6 Mạng l|ới phân phối đ|ờng ống cấp n|ớc bên nhà cao tầng đ|ợc đặt tầng hầm, tầng kỹ thuật nh|ng không đ|ợc đặt chung với đ|ờng ống thông gió thông 7.7 Phải có giải pháp chống ồn t|ợng va thuỷ lực cho thiết bị cấp thoát n|ớc nh| van giảm áp, vòi lấy n|ớc, máy bơm 7.8 Để giảm áp lực n|ớc tránh lãng phí n|ớc, đ|ờng ống dẫn n|ớc vào đ|ờng ống nhánh dẫn n|ớc tới điểm lấy n|ớc tầng cần đặt thiết bị sau: - Khi l|u l|ợng không đổi đặt rông đen (tấm chắn đục lỗ); - Khi l|u l|ợng thay đổi đặt thiết bị điều chỉnh áp lực, 7.9 Phải đặt két n|ớc áp lực bể chứa n|ớc mái nhà cao tầng để đảm bảo khối l|ợng n|ớc dự trữ nhằm điều chỉnh chế độ n|ớc không điêù hoà cấp Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 21 TCXDVN 323-2004 n|ớc chữa cháy thời gian 10 phút Cần có ống phân phối riêng để đảm bảo l|ợng n|ớc chữa cháy không bị sử dụng vào mục đích khác Chú thích: Trong tr|ờng hợp, dung tích két n|ớc áp lực không đ|ợc lớn từ 25 m3 Nếu v|ợt quy định phải chia nhỏ để phục vụ cho khu vực cấp n|ớc định 7.10 Tiêu chuẩn n|ớc thải sinh hoạt đ|ợc lấy theo tiêu chuẩn cấp n|ớc đ|ợc thiết kế theo chế độ tự chảy Nếu tự chảy hệ thống thoát n|ớc bên phải thiết kế trạm bơm thoát n|ớc Thiết kế hệ thống thoát n|ớc bên cần tuân theo quy định tiêu chuẩn hành 7.11 Đối với hệ thống thoát n|ớc sinh hoạt cần tách riêng n|ớc phân tiểu n|ớc tắm rửa, sinh hoạt 7.12 Phải thiết kế hệ thống thoát n|ớc m|a mái thoát n|ớc m|a tầng hầm Hệ thống thoát n|ớc m|a tầng hầm đ|ợc thu gom hố ga sau dùng máy bơm tự động bơm vào hệ thống thoát n|ớc 7.13 Cách bố trí phễu thu n|ớc m|a mái phải tính toán dựa vào mặt mái, diện tích thu n|ớc cho phép phễu thu kết cấu mái Yêu cầu thiết kế thông gió điều hoà không khí 8.1 Hệ thống thông gió, điều hoà không khí nhà cao tầng đ|ợc thiết kế theo quy định tiêu chuẩn hành 8.2 Có thể thiết kế hệ thống điều hoà không khí trung tâm cho không gian phục vụ công cộng nhà Hệ thống điều hoà không khí trung tâm tổ máy độc lập không độc lập đ|ợc đặt vị trí thích hợp với độ dài tuyến ống dẫn khí không nên lớn 60m 8.3 Đối với hộ nên thiết kế hệ thống điều hoà không khí cục Phải chừa sẵn vị trí lắp đặt thiết bị điều hoà đ|ờng ống thu n|ớc từ máy điều hoà để không ảnh h|ởng đến kiến trúc mặt đứng công trình vệ sinh môi tr|ờng Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 22 TCXDVN 323-2004 8.4 Khi thiết kế hệ thống thông gió điều hoà không khí nhà cao tầng phải đảm bảo tiêu giới hạn tiện nghi vi khí hậu phòng 8.5 Khi thiết kế hệ thống thông gió điều hoà không khí cần phải có giải pháp công nghệ, giải pháp kiến trúc kết cấu cách hợp lý nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm kinh tế 8.6 Để đảm bảo thông gió tự nhiên cần tạo gió xuyên phòng cửa đón gió vào cửa thoát gió 8.7 Phải có giải pháp cách nhiệt, che chắn nắng theo quy định tiêu chuẩn hành 8.8 ống dẫn gió hệ thống thông gió, điều tiết không khí phải thẳng đứng để thải gió cấp gió Các ống đứng đ|ợc ghép nối nhánh ống gió cho tầng, dùng sức đẩy khí sức đẩy tự nhiên ống nhánh tầng đ|ợc nối vào ống đứng sát trần tầng tầng d|ới so với tầng có ống nhánh Đối với nhà cao từ 10 tầng trở lên, ống nhánh hút gió hai tầng vị trí đầu vào ống ngang phải lắp van chiều tự động Yêu cầu thiết kế điện chiếu sáng, chống sét hệ thống thông tin liên lạc 9.1 Thiết kế chiếu sáng cho nhà cao tầng phải tuân theo tiêu chuẩn hành chiếu sáng Triệt để tận dụng chiếu sáng tự nhiên Chiếu sáng tự nhiên chiếu sáng bên, chiếu sáng chiếu sáng hỗn hợp Chú thích : Tr|ờng hợp chiếu sáng tự nhiên không đảm bảo phải sử dụng chiếu sáng nhân tạo để chiếu sáng làm việc, chiếu sáng cố, chiếu sáng để phân tán ng|ời chiếu sáng bảo vệ 9.2 Các giải pháp kiến trúc che chắn nắng không đ|ợc ảnh h|ởng đến chiếu sáng tự nhiên 9.3 Tủ phân phối điện cung cấp chiếu sáng nhà cao tầng phải đ|ợc bố trí phòng kỹ thuật Các tủ, bảng điện đ|ợc đặt tầng để cấp điện cho hộ tiện quản lý, sử dụng, sửa chữa đảm bảo mỹ quan Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 23 TCXDVN 323-2004 9.4 Việc cung cấp điện từ tủ ,bảng điện tầng đến bảng điện hộ phải tuyến dây cáp điện dọc theo hành lang chôn ngầm vào t|ờng Tr|ờng hợp kẹp tầng kỹ thuật phải luồn dây qua ống nhựa tự chống cháy ống thép 9.5 Hệ thống chiếu sáng đ|ợc bảo vệ áptomát Các công tắc điều khiển, ổ cắm đ|ợc lắp độ cao 1,20m 9.6 Tại khu vực hành lang, cầu thang, sảnh tầng phải bố trí chiếu sáng cố chiếu sáng để phân tán ng|ời 9.7 Hệ thống đ|ờng dây dẫn điện phải đ|ợc thiết kế độc lập với hệ thống khác phải đảm bảo dễ dàng thay thế, sửa chữa cần thiết Quy định lắp đặt đ|ờng dây dẫn điện thiết bị điện đ|ợc lấy theo tiêu chuẩn lắp đặt đ|ờng dây dẫn điện thiết bị điện nhà công trình công cộng 9.8 Khi thiết kế nhà cao tầng phải đặc biệt ý đến giải pháp chống sét để tránh khả bị sét đánh thẳng, chống cảm ứng tĩnh điện cảm ứng điện từ chống điện áp cao sét lan truyền theo hệ đ|ờng dây cấp điện hạ áp công trình Khuyến khích sử dụng hệ thống chống sét tiên tiến, bảo đảm thẩm mỹ kiến trúc chống thấm, dột mái 9.9 Việc lựa chọn giải pháp chống sét đ|ợc tính toán theo yêu cầu tiêu chuẩn chống sét hành 9.10 Trong nhà cao tầng cần phải thiết kế đồng hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh, truyền hình Tr|ờng hợp cần thiết có thêm hệ thống điều khiển từ xa thiết bị kỹ thuật 9.11 Thiết kế, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, phát truyền hình phải tuân theo quy định tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan Tủ phân cáp đ|ợc đặt phòng kỹ thuật xây bệ cao 0,5m đ|ợc kéo tới hộp đấu dây đặt tầng Hộp đấu dây đ|ợc đặt độ cao 1,5m 9.12 Trong hộ, ổ cắm điện thoại đặt ngầm t|ờng đ|ợc bố trí độ cao 0,5m tuỳ theo kiến trúc nội thất Mạng thuê bao điện thoại đ|ợc thiết kế theo sơ đồ nguyên lý mạng hình tia Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 24 TCXDVN 323-2004 9.13 Toàn dây dẫn đ|ợc ngầm t|ờng kéo hộp đấu dây tầng, Từ hộp đấu dây tầng kéo xuống tủ phân cáp đặt tầng để đấu hệ thống bên thành phố 9.14 Cho phép bố trí cột ăngten thu sóng truyền thanh, truyền hình mái nhà Tr|ờng hợp cần thiết, cho phép bố trí tầng giáp mái thiết bị thu sóng truyền hình Hệ thống mạng l|ới truyền hình từ tủ phân phối đến hộ phải kín, đồng thời phải có giải pháp chống sét cho cột thu sóng truyền hình 9.15 Để đảm bảo an ninh cho toàn nhà nên bố trí khoá mã lối vào sảnh 9.16 Hệ thống cấp ga, khí đốt tập trung phải tuân theo quy định chuyên ngành có liên quan 10 Yêu cầu thiết kế phòng cháy chống cháy (các quy định mục yêu cầu bắt buộc) 10.1 Khi thiết kế phòng chống cháy cho nhà cao tầng phải tuân theo quy định tiêu chuẩn hành 10.2 Phải tổ chức đ|ờng giao thông, hệ thống cấp n|ớc chữa cháy hệ thống báo cháy khu vực nhà cao tầng 10.3 Nhà cao tầng phải đ|ợc thiết kế với bậc chịu lửa bậc I Giới hạn chịu lửa tối thiểu cấu kiện vật liệu xây dựng đ|ợc quy định tiêu chuẩn hành phòng cháy, chống cháy cho nhà công trình 10.4 Trong nhà cao tầng phải chia thành vùng ngăn cháy khoang ngăn cháy Vùng ngăn cháy khoảng đệm chia nhà theo suốt chiều rộng (chiều dài) chiều cao nhà 10.5 Phải đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy từ cửa hộ đến lối thoát nạn gần công trình Khoảng cách từ cửa hộ đến lối thoát nạn gần không đ|ợc lớn 25m Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 25 TCXDVN 323-2004 10.6 Bố trí chỗ để xe nhà phải đảm bảo yêu cầu ngăn cháy thoát nạn cho ng|ời có cố 10.7 Thang thoát hiểm phải thiết giáp với bên 10.8 Lối thoát nạn đ|ợc coi an toàn đảm bảo điều kiện sau: - Đi từ hộ tầng1 trực tiếp hay qua tiền sảnh ngoài; - Đi từ hộ tầng (trừ tầng 1) hành lang có lối thoát 10.9 Cầu thang hành lang thoát hiểm phải đảm bảo yêu cầu sau: - Có thông gió điều áp không bị tụ khói buồng thang; - Có đèn chiếu sáng cố 10.10 Trong nhà cao tầng nên lắp đặt hệ thống báo cháy Tuỳ thuộc vào mức độ tiện nghi yêu cầu sử dụng mà l|ạ chọn hệ thống báo cháy cho phù hợp 10.11 Hệ thống báo cháy tự động đ|ợc đặt trung tâm nhà, bao gồm: tủ báo cháy trung tâm, bảng tín hiệu vùng, đầu báo khói, đầu báo nhiệt nút báo cháy khẩn cấp Ngoài phải có thiết bị báo cháy tín hiệu âm thiết bị liên lạc với đội phòng cháy chữa cháy Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống báo cháy phải tuân theo tiêu chuẩn hành 10.12 Đầu báo khói, đầu báo nhiệt đ|ợc lắp đặt cho khu vực nhà để xe, khu vực công cộng khác phòng điều khiển điện, phòng điều khiển thang máy 10.13 Các thiết bị báo động nh| loa truyền thanh, còi báo động nút báo động khẩn cấp đ|ợc bố trí tất khu vực, nơi dễ thấy, dễ thao tác dễ truyền tín hiệu báo động thông báo địa điểm xảy hoả hoạn 10.14 Các hộp vòi chữa cháy đ|ợc đặt tầng sảnh cầu thang phải đảm bảo cung cấp n|ớc chữa cháy có cháy xảy 10.15 Phải bố trí họng chờ chữa cháy bên nhà Họng chờ đ|ợc lắp đặt để nối hệ thống đ|ờng ống chữa cháy bên với nguồn cấp n|ớc chữa cháy từ bên 10.16 Trong nhà cao tầng phải lắp hệ thống thông gió, hút khói hành lang buồng thang Những phận hệ thống phải làm vật liệu không cháy 10.17 Hệ thống thông gió hay thổi gió buồng thang phải đảm bảo an toàn cho thiết bị cho việc đóng mở cửa sổ Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 26 TCXDVN 323-2004 10.18 Để đảm bảo yêu cầu thoát ng|ời có cố, phải có giải pháp không cho khói từ thang máy, buồng thang lan vào tầng ng|ợc lại 10.19 Trong giếng thang máy phải đảm bảo cung cấp không khí bên từ hệ thống riêng vào phần giếng thang máy có cháy xảy 10.20 Thiết bị thông gió, thoát khói phải bố trí hộp thông gió ngăn cách ngăn chống cháy Phải bố trí tủ chữa cháy tủ điều khiển tầng - TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng việt nam TCXDVN 323: 2004 Nhà cao tầng- TIêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 27 TCXDVN 323-2004 Hà Nội- 2004 Lời nói đầu TCXDVN 323: 2004- Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế quy định yêu cầu kỹ thuật thiết kế nhà hộ cao tầng, đ|ợc Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số ngày tháng năm 2004 Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 28 TCXDVN 323-2004 Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn [...]... http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 27 TCXDVN 323- 2004 Hà Nội- 2004 Lời nói đầu TCXDVN 323: 2004- Nhà ở cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết kế nhà ở căn hộ cao tầng, đ|ợc Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số ngày tháng năm 2004 Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 28 TCXDVN 323- 2004 Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn... 10.20 Thiết bị thông gió, và thoát khói phải bố trí trong từng hộp thông gió ngăn cách bằng ngăn chống cháy Phải bố trí tủ chữa cháy và tủ điều khiển ở mỗi tầng - TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng việt nam TCXDVN 323: 2004 Nhà ở cao tầng- TIêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 27 TCXDVN 323- 2004 Hà... 6.2.5.2.1 Khi thiết kế nhà ở cao tầng phải bố trí thang máy Số l|ợng thang máy phải phù hợp với yêu cầu sử dụng nh|ng không đ|ợc ít hơn 2, trong đó có một thang chuyên dụng 6.2.5.2.2 Việc thiết kế và lựa chọn thang máy trong nhà ở cao tầng phải căn cứ vào: Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 14 TCXDVN 323- 2004 - Số tầng và độ cao tầng; - Số căn hộ trong toà nhà; - L|ợng... báo cháy trong khu vực nhà ở cao tầng 10.3 Nhà ở cao tầng phải đ|ợc thiết kế với bậc chịu lửa bậc I Giới hạn chịu lửa tối thiểu của các cấu kiện và vật liệu xây dựng đ|ợc quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình 10.4 Trong nhà ở cao tầng phải chia thành các vùng ngăn cháy hoặc khoang ngăn cháy Vùng ngăn cháy là khoảng đệm chia ngôi nhà theo suốt chiều rộng... mỗi tầng, dùng sức đẩy cơ khí hoặc sức đẩy tự nhiên ống nhánh ở mỗi tầng đ|ợc nối vào ống đứng ở sát trần tầng trên hoặc tầng d|ới so với tầng có ống nhánh Đối với nhà cao từ 10 tầng trở lên, trên ống nhánh hút gió của hai tầng trên cùng ở vị trí đầu vào ống ngang phải lắp van một chiều tự động 9 Yêu cầu thiết kế điện chiếu sáng, chống sét và hệ thống thông tin liên lạc 9.1 Thiết kế chiếu sáng cho nhà. .. 7.10 Tiêu chuẩn n|ớc thải sinh hoạt đ|ợc lấy theo tiêu chuẩn cấp n|ớc và đ|ợc thiết kế theo chế độ tự chảy Nếu không thể tự chảy ra hệ thống thoát n|ớc bên ngoài phải thiết kế trạm bơm thoát n|ớc Thiết kế hệ thống thoát n|ớc bên trong cần tuân theo quy định trong tiêu chuẩn hiện hành 7.11 Đối với hệ thống thoát n|ớc sinh hoạt cần tách riêng n|ớc phân tiểu và n|ớc tắm rửa, sinh hoạt 7.12 Phải thiết kế. .. sét đ|ợc tính toán theo yêu cầu trong tiêu chuẩn chống sét hiện hành 9.10 Trong nhà ở cao tầng cần phải thiết kế đồng bộ hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh, truyền hình Tr|ờng hợp cần thiết có thêm hệ thống điều khiển từ xa các thiết bị kỹ thuật 9.11 Thiết kế, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình phải tuân theo quy định của các tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan Tủ phân... chiều cao thiết kế đ|ợc lấy theo yêu cầu sử dụng 6.2.7.3 Phải thiết kế có một thang máy xuống tới tầng hầm của toà nhà 6.2.7.4 Các lối ra từ tầng hầm không đ|ợc thông với hành lang của toà nhà mà phải bố trí trực tiếp ra ngoài Số l|ợng lối ra không đ|ợc ít hơn 2 và có kích th|ớc không nhỏ hơn 0,9m x1,2m 6.2.7.5 Phải có giải pháp chống thấm và thông gió cho tầng hầm 6.2.8 Mái 6.2.8.1 Mái của nhà ở cao tầng. .. trình 6.2.7 Tầng hầm 6.2.7.1 Tầng hầm có thể đ|ợc sử dụng làm tầng kỹ thuật, chỗ để xe, bố trí tủ điện và máy bơm n|ớc cho toà nhà Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 16 TCXDVN 323- 2004 Chú thích: Tầng hầm trong nhà ở cao tầng cần tính đến khả năng phòng thủ dân sự trong tr|ờng hợp cần thiết 6.2.7.2 Chiều cao tầng hầm không nên nhỏ hơn 2,2m Đối với các không gian sử dụng... đặt các thiết bị điều hoà và các đ|ờng ống thu n|ớc từ máy điều hoà để không ảnh h|ởng đến kiến trúc mặt đứng của công trình và vệ sinh môi tr|ờng Ti liu ny c lu tr ti http://tailieuxd.com/ htttp://www.nuoc.com.vn 22 TCXDVN 323- 2004 8.4 Khi thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong nhà ở cao tầng phải đảm bảo các chỉ tiêu giới hạn tiện nghi vi khí hậu trong phòng 8.5 Khi thiết kế hệ thống ... htttp://www.nuoc.com.vn 27 TCXDVN 323- 2004 Hà Nội- 2004 Lời nói đầu TCXDVN 323: 2004- Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế quy định yêu cầu kỹ thuật thiết kế nhà hộ cao tầng, đ|ợc Bộ Xây dựng ban...2 TCXDVN 323- 2004 Nhà cao tầng- TIêu chuẩn thiết kế High rise apartment building- Design standard Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế nhà hộ có chiều cao từ tầng đến 40 tầng Chú... đ|ờng dây dẫn điện nhà công trình công cộngTiêu chuẩn thiết kế TCXD 27-1991- Đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng -Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 198-1997- Nhà cao tầng -Thiết kế kết cấu bê tông cốt
- Xem thêm -

Xem thêm: TCXDVN 323 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng, TCXDVN 323 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng, TCXDVN 323 2004 tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng

Từ khóa liên quan