Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

5 4,817 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016, 01:50

Đáp án hướng dẫn Giải 4,5 trang SGK toán lớp tập Hàm số bậc hai – Chương Đại số: Căn bậc hai, bậc ba • Giải 1,2,3 trang SGK toán lớp tập (Bài tập bậc hai) Bài (Trang SGK lớp tập 1) Tìm số x không âm, biết: a) √x = 15; b) 2√x =14; c) √x < √2; d) √2x < Đáp án Hướng dẫn giải 4: a) Vận dụng điều lưu ý phần tóm tắt kiến thức: “Nếu a ≥ a = (√a)2″: Ta có x = (√x)2 = 152 = 225; b) Từ 2√x = 14 suy √x = 14:2 = Vậy x = (√x)2 = 72 = 49 c) HD: Vận dụng định lí phần tóm tắt kiến thức Trả lời: ≤ x < d) HD: Đổi thành bậc hai số Trả lời: ≤ x < ————— Bài (Trang SGK lớp tập 1) Đố Tính cạnh hình vuông, biết diện tích diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m chiều dài 14m Đáp án Hướng dẫn giải 5: Gọi x độ dài hình vuông, x > Diện tích hình vuông x2 Diện tích hình chữ nhật 3,5 14 = 49(m2) Theo đầu = 49 Suy x = x = -7 Vì x > nên x = Vậy độ dài cạnh hình vuông 7m • Giải 1,2,3 trang SGK toán lớp tập (Bài tập bậc hai) Các em có lời giải khác hay comment Bài tập luyện thêm có đáp án: ...Các em có lời giải khác hay comment Bài tập luyện thêm có đáp án:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

Từ khóa liên quan