Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn Ma trận đề thi học kì 1 văn 12

5 909 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2016, 19:05

Đề thi học kì lớp 12 môn Văn – Ma trận đề thi học kì văn lớp 12 năm học 2014-2015 Nội dung Đề thi: Nghị luận vấn đề tình yêu học đường giới trẻ nay; Phân tích đoạn thơ thơ đất nước Nguyễn Khoa Điềm… A Đề thi ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12 NĂM HỌC: 2014-2015 Thời gian 90 phút ( Đề gồm câu, trang) I Mục tiêu đề thi kiểm tra học kì môn Văn 12 Kiến thức: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ chuẩn kiến thức kĩ chương trình học kì 1, môn Ngữ văn theo ba nội dung: văn học, làm văn, tiếng việt Kĩ năng: Đánh giá l ực đọc- hiểu, cảm thụ tạo lập văn học sinh Thái độ: Nghị luận sáng giữ gìn sáng tiếng Việt hành văn – Nghiêm túc làm Từ học sinh hình thành lực: – Đọc- hiểu đoạn thơ – Phân tích, cảm thụ đoạn thơ văn học hi ện đại Việt Nam – Năng lực viết văn II Hình thức thi môn văn kì lớp 12: – Hình thức: Tự luận- thi lớp III Thiết lập ma trận đề thi môn ngữ văn: Vận dụng Chủ đề/Mức độ Nhận biết Cộng Thông hiểu Vận dụng thâp Đọc — hiểu văn Số câu: Số điểm Tỉ lệ: Tác giả, tác phẩm thơ thời chống Mỹ Vận dụng cao Nội dung, nghệ thuật tác phẩm câu điểm 10 % đ 20% Kiểu Các khái niệm liên Làm văn: Nghị luận quan đến vấn đề nghị luận xã hội tư tưởng nghị luận đạo lí Số câu: Số điểm Tỉ lệ: Làm văn: nghị luận văn học Huy động kiến thức đời Lời văn săc sảo, sống xã hội làm cảm xúc sâu rõ vấn đề 0.5đ 0.25đ 3đ 5% 2.50% 30% Nhận biết Hiểu vấn đề cần kiểu nghị luận Có liên Vận dụng kiến tưởng thú vị, thức, kĩ để lí giải thấu đáo, làm nghị văn viết có cảm luận xúc Số câu 1 10% 10% 20% 10% 50% – Số điểm /tỉ lệ 2câu Tổng số câu Tổng số điểm 2.5 Tỉ lệ 25% 2.25 3.25 10 22.50% 32.50% 20% 100% IV Đề thi thức môn văn học kì lớp 12 Câu (5 điểm): Đọc đoạn thơ sau thực yêu cầu dưới: ”Dẫu xuôi phương bắc Dẫu ngược phương nam Nơi em nghĩ Hướng anh – phương” Đoạn thơ trích thơ nào? Của ai? Hình tượng hình tượng bao trùm xuyên suốt thơ trên? Ý nghĩa hình tượng ? Các biện pháp nghệ thuật sử dụng đoạn thơ trên? Ý nghĩa việc sử dụng biện pháp nghệ thuật đó? Từ nội dung, tư tưởng đoạn trích nội dung, tư tưởng thơ, anh/chị trình bày suy nghĩ vấn đề tình yêu học đường giới trẻ Câu (5 điểm): Phân tích đoạn thơ sau đoạn trích Đất Nước Nguyễn Khoa Điềm: Khi ta lớn lên Đất Nước có Đất Nước có “ngày xửa ngày xưa… “ mẹ thường hay kể Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bà ăn Đất Nước lớn lên dân biết trồng tre mà đánh giặc Tóc mẹ bới sau đầu Cha mẹ thương gừng cay muối mặn Cái kèo, cột thành tên Hạt gạo phải nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất nước có từ ngày đó… (Đất Nước, trích Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm) ………… (Hết)…………… B Đáp án đề thi hướng dẫn chấm môn văn học kì lớp 12 Câu Nội dung Điểm Câu 1 Đoạn thơ nằm thơ Sóng nữ thi sĩ Xuân Quỳnh 0.25 – Hình tượng bao trùm xuyên suốt thơ: Hình tượng Sóng 0.25 – Ý nghĩa hình tượng Sóng: Sóng hình ảnh ẩn dụ, hoá thân trữ tình tác giả Qua hình tượng này, Xuân Quỳnh thể sinh động, cụ thể thật tự nhiên trạng thái tâm hồn, cung bậc tình cảm người phụ nữ yêu 0.5 * Các biện pháp nghệ thuật sử dụng đoạn thơ: 0.5 – Điệp cấu trúc: Dẫu xuôi phương bắc; Dẫu ngược phương nam – Điệp từ: Dẫu, – Đối: xuôi >< ngược; phương bắc >< phương nam * Ý nghĩa việc sử dụng biện pháp nghệ thuật: Khẳng định thuỷ chung, son sắt người phụ nữ tình yêu 0.5 – Tình yêu học đường tình cảm, rung động đầu đời học sinh 0.25 – Tình yêu học đường nên hay không?-> Không nên: độ tuổi 1.5 tâm hồn trái tim ngây thơ non nớt, chưa có chín chắn suy nghĩ hành động nên dẫn tới hậu khôn lường không với người mà ảnh hưởng tới gia đình, người thân xã hội (HS chứng minh cụ thể) – Lời khuyên: + Nhiệm vụ lớn học sinh học tập, không tập trung vào học tập ảnh hướng đến sống tương lai thân 0.5 Chỉ nên dừng lại tình bạn sáng, giúp đỡ, động viên học tập… + Gia đình, bậc phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ, định hướng cho cn em mình, tránh can thiệp cách thô bạo, tiêu cực, cần 0.25 cư xử khéo léo, tế nhị… + Các tổ chức xã hội nên tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá buổi toạ đàm vấn đề vấn đề khác có liên 0.25 quan… Câu2 – Liên hệ thân 0.25 MB:Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích 0.5 TB: Cảm nhận Nguyễn Khoa Điềm Đất Nước: Đất Nước dung 0.25 dị đời thường gắn bó với thân thuộc gần gũi + Đất Nước gắn với câu chuyện cổ mà mẹ thường hay kể: Ngày 0.5 xửa ngày xưa… + Đất Nước miếng trầu bà ăn: bắt nguồn từ phong mĩ tục người Việt: Tục ăn trầu -> Câu chuyện cổ Trầu 0.5 cau nhắc nhở phải biết quí trọng nghĩa tình + Đất Nước lớn lên gắn với truyền thống yêu nước dân tộc: trồng tre đánh giặc –> câu chuyện Thánh Gióng đuổi giặc Ân 0.5 + Đất Nước búi tóc hiền hòa mẹ: gợi lại phong 0.5 tục búi tóc người Âu Lạc xa xưa + Gừng cay muối mặn: tình cảm mẹ cha 0.5 + Cái kèo cột: Đặt tên theo vật dụng hàng ngày 0.5 + Hạt gạo bát cơm: Thân thuộc gần gũi 0.5 => Như khởi nguyên Đất Nước trang sử hào hùng, hình ảnh lớn lao kì vĩ mà 0.25 bình dị gần gũi KB: Khẳng định lại giá trị nội dung nghệ thuật đoạn thơ nêu cảm nghĩ thân 0.5 ... luận xúc Số câu 1 10% 10 % 20% 10 % 50% – Số điểm /tỉ lệ 2câu Tổng số câu Tổng số điểm 2.5 Tỉ lệ 25% 2.25 3.25 10 22.50% 32.50% 20% 10 0% IV Đề thi thức môn văn học kì lớp 12 Câu (5 điểm): Đọc đoạn... vọng – Nguyễn Khoa Điềm) ………… (Hết)…………… B Đáp án đề thi hướng dẫn chấm môn văn học kì lớp 12 Câu Nội dung Điểm Câu 1 Đoạn thơ nằm thơ Sóng nữ thi sĩ Xuân Quỳnh 0.25 – Hình tượng bao trùm xuyên... Các khái niệm liên Làm văn: Nghị luận quan đến vấn đề nghị luận xã hội tư tưởng nghị luận đạo lí Số câu: Số điểm Tỉ lệ: Làm văn: nghị luận văn học Huy động kiến thức đời Lời văn săc sảo, sống xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn Ma trận đề thi học kì 1 văn 12, Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn Ma trận đề thi học kì 1 văn 12, Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn Ma trận đề thi học kì 1 văn 12