Chuyên đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý (hay)

142 1,228 7
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2016, 07:21

NGUYN TRNG SU (Ch biờn) NGUYN VN PHN - NGUYN SINH QUN CHUN B KIN THC ễN THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG V TUYN SINH I HC, CAO NG MễN VT L http://hoctotvatly.tk NH XUT BN http://hoctotvatly.tk MC LC Phn th nht: GII THIU MT S CU TRC NGHIM C BN Trong mi chng cú hai phn: Cõu hi v bi Hng dn gii v tr li Chng I: NG LC HC VT RN Chng II: DAO NG C Chng III: SểNG C Chng IV: DAO NG V SểNG IN T Chng V: DềNG IN XOAY CHIU Chng VI: SểNG NH SNG Chng VII: LNG T NH SNG Chng VIII: S LC V THUYT TNG I HP Chng IX: HT NHN NGUYấN T Chng X: T VI Mễ N V Mễ Phn th hai: GII THIU MT S ễN LUYN Mt s dng thi tt nghip Mt s dng thi i hc, cao ng Hng dn gii, gi ý tr li v ỏp ỏn http://hoctotvatly.tk Chng I: NG LC HC VT RN Ch 1: Chuyn ng quay ca vt rn quanh mt trc c nh 1.1 Mt cỏnh qut ca mt ng c in vi tc gúc khụng i l = 94rad/s, ng kớnh 40cm Tc di ca mt im u cỏnh l A 37,6m/s B 23,5m/s C 18,8m/s D 47m/s 1.2 Hai hc sinh A v B ng trờn mt u quay trũn, A ngoi rỡa, B cỏch tõm mt na bỏn kớnh Gi A, B, A, B ln lt l tc gúc v gia tc gúc ca A v B Phỏt biu no sau õy l ỳng? A A = B, A = B B A > B, A > B C A < B, A = 2B D A = B, A > B 1.3 Mt im trờn vt rn cỏch trc quay mt khong R Khi vt rn quay u quanh trc, im ú cú tc di l v Tc gúc ca vt rn l A = v R B = v2 R C = v.R D = R v 1.4 Bỏnh ca mt ng c t lỳc ng n lỳc t tc gúc 140 rad/s phi mt phỳt Bit ng c quay nhanh dn u Gúc quay ca bỏnh thi gian ú l A 140rad B 70rad C 35rad D 36rad 1.5 Mt bỏnh xe quay nhanh dn u quanh trc Lỳc t = bỏnh xe cú tc gúc 5rad/s Sau 5s tc gúc ca nú tng lờn 7rad/s Gia tc gúc ca bỏnh xe l A 0,2rad/s2 B 0,4rad/s2 C 2,4rad/s2 D 0,8rad/s2 1.6 Trong chuyn ng quay bin i u mt im trờn vt rn, vect gia tc ton phn (tng vect gia tc tip tuyn v vect gia tc hng tõm) ca im y A cú ln khụng i B cú hng khụng i C cú hng v ln khụng i D luụn luụn thay i 1.7 Phỏt biu no di õy l ỳng? A.Vt quay theo mt chiu nht nh v to gúc tng theo thi gian thỡ chuyn ng quay l nhanh dn B Vt quay theo mt chiu nht nh v to gúc thay i theo thi gian thỡ chuyn ng quay l nhanh dn C Vt quay theo mt chiu nht nh v tc gúc khụng i theo thi gian thỡ chuyn ng quay l nhanh dn D Vt quay theo mt chiu nht nh v tc gúc tng theo thi gian thỡ chuyn ng quay l nhanh dn 1.8 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Trong chuyn ng ca vt rn quanh mt trc c nh thỡ mi im ca vt rn cú cựng gúc quay B Trong chuyn ng ca vt rn quanh mt trc c nh thỡ mi im ca vt rn cú cựng chiu quay C Trong chuyn ng ca vt rn quanh mt trc c nh thỡ mi im ca vt rn u chuyn ng trờn cỏc qu o trũn D Trong chuyn ng ca vt rn quanh mt trc c nh thỡ mi im ca vt rn u chuyn ng cựng mt mt phng 1.9 Trong chuyn ng quay nhanh dn, tc gúc ca vt rn i vi trc quay http://hoctotvatly.tk A tng theo thi gian B gim theo thi gian C khụng i C bng khụng 1.10 Mt vt rn quay u xung quanh mt trc, mt im M trờn vt rn cỏch trc quay mt khong R thỡ cú A tc gúc t l thun vi R B tc gúc t l nghch vi R C tc di v t l thun vi R D tc di v t l nghch vi R 1.11 Kim gi ca mt chic ng h cú chiu di bng 3/4 chiu di kim phỳt Coi nh cỏc kim quay u T s tc gúc ca u kim phỳt v u kim gi l A 12 B 1/12 C 24 D 1/24 1.12 Kim gi ca mt chic ng h cú chiu di bng 3/4 chiu di kim phỳt Coi nh cỏc kim quay u T s gia tc di ca u kim phỳt v u kim gi l A 1/16 B 16 C 1/9 D 1.13 Kim gi ca mt chic ng h cú chiu di bng 3/4 chiu di kim phỳt Coi nh cỏc kim quay u T s gia tc hng tõm ca u kim phỳt v u kim gi l A 92 B 108 C 192 D 204 1.14 Mt bỏnh xe quay u xung quanh mt trc c nh vi tn s 3600 vũng/phỳt Tc gúc ca bỏnh xe ny l A 120 rad/s B 160 rad/s C 180 rad/s D 240 rad/s 1.15 Mt bỏnh xe quay u xung quanh mt trc c nh vi tn s 3600 vũng/phỳt Trong thi gian 1,5s bỏnh xe quay c mt gúc l A 90 rad B 120 rad C 150 rad D 180 rad 1.16 Mt bỏnh xe quay nhanh dn u t trng thỏi ng yờn sau 2s nú t tc gúc 10rad/s Gia tc gúc ca bỏnh xe l A 2,5 rad/s2 B 5,0 rad/s2 C 10,0 rad/s2 D 12,5 rad/s2 1.17 Mt bỏnh xe quay nhanh dn u t trng thỏi ng yờn sau 2s nú t tc gúc 10rad/s Gúc m bỏnh xe quay c thi gian ú l A 2,5 rad B rad C 10 rad D 12,5 rad 1.18 Mt vt rn quay nhanh dn u xung quanh mt trc c nh Sau thi gian t k t lỳc vt bt u quay thỡ gúc m vt quay c B t l thun vi t2 A t l thun vi t C t l thun vi t D t l nghch vi t 1.19 Mt bỏnh xe cú ng kớnh 4m quay vi gia tc gúc khụng i rad/s 2, t0 = l lỳc bỏnh xe bt u quay Ti thi im t = 2s tc gúc ca bỏnh xe l A rad/s B rad/s C 9,6 rad/s D 16 rad/s 1.20 Mt bỏnh xe cú ng kớnh 4m quay vi gia tc gúc khụng i rad/s 2, t0 = l lỳc bỏnh xe bt u quay Gia tc hng tõm ca mt im P trờn vnh bỏnh xe thi im t = 2s l A 16 m/s2 B 32 m/s2 C 64 m/s2 D 128 m/s2 1.21 Mt bỏnh xe cú ng kớnh 4m quay vi gia tc gúc khụng i rad/s 2, t0 = l lỳc bỏnh xe bt u quay Tc di ca mt im P trờn vnh bỏnh xe thi im t = 2s l A 16 m/s B 18 m/s C 20 m/s D 24 m/s 1.22 Mt bỏnh xe cú ng kớnh 4m quay vi gia tc gúc khụng i rad/s Gia tc tip tuyn ca im P trờn vnh bỏnh xe l: http://hoctotvatly.tk A m/s2 B m/s2 C 12 m/s2 D 16 m/s2 1.23 Mt bỏnh xe ang quay vi tc gúc 36 rad/s thỡ b hóm li vi mt gia tc gúc khụng i cú ln 3rad/s2 Thi gian t lỳc hóm n lỳc bỏnh xe dng hn l A 4s B 6s C 10s D 12s 1.24 Mt bỏnh xe ang quay vi tc gúc 36rad/s thỡ b hóm li vi mt gia tc gúc khụng i cú ln 3rad/s2 Gúc quay c ca bỏnh xe k t lỳc hóm n lỳc dng hn l A 96 rad B 108 rad C 180 rad D 216 rad 1.25 Mt bỏnh xe quay nhanh dn u 4s tc gúc tng t 120vũng/phỳt lờn 360vũng/phỳt Gia tc gúc ca bỏnh xe l A rad/s2 B rad/s2 C rad/s2 D rad/s2 1.26 Mt bỏnh xe cú ng kớnh 50cm quay nhanh dn u 4s tc gúc tng t 120vũng/phỳt lờn 360vũng/phỳt Gia tc hng tõm ca im M vnh bỏnh xe sau tng tc c 2s l A 157,8 m/s2 B 162,7 m/s2 C 183,6 m/s2 D 196,5 m/s2 1.27 Mt bỏnh xe cú ng kớnh 50cm quay nhanh dn u 4s tc gúc tng t 120 vũng/phỳt lờn 360 vũng/phỳt Gia tc tip tuyn ca im M vnh bỏnh xe l A 0,25 m/s2 B 0,50 m/s2 C 0,75 m/s2 D 1,00 m/s2 1.28 Mt bỏnh xe quay nhanh dn u 4s tc gúc tng t 120 vũng/phỳt lờn 360 vũng/phỳt Tc gúc ca im M vnh bỏnh xe sau tng tc c 2s l A rad/s B 10 rad/s C 12 rad/s D 14 rad/s Ch 2: Phng trỡnh ng lc hc ca vt rn quay quanh mt trc c nh 1.29 i lng vt lớ no khụng cú n v tớnh bng kg.m2/s2? A Momen lc; B Cụng; C Momen quỏn tớnh; D ng nng 1.30 Phỏt biu no di õy l khụng ỳng? A Momen lc dng lm vt quay cú trc quay c nh quay nhanh lờn, momen lc õm lm cho vt cú trc quay c nh quay chm i B Du ca momen lc ph thuc vo chiu quay ca vt: du dng vt quay ngc chiu kim ng h, du õm vt quay cựng chiu kim ng h C Tu theo chiu dng c chn ca trc quay, du ca momen ca cựng mt lc i vi trc ú cú th l dng hay õm D Momen lc i vi mt trc quay cú cựng du vi gia tc gúc m vt ú gõy cho vt 1.31 Mt cht im chuyn ng trũn xung quanh mt trc cú momen quỏn tớnh i vi trc l I Kt lun no sau õy l khụng ỳng? A Tng lng ca cht im lờn ln thỡ momen quỏn tớnh tng lờn hai ln B Tng khong cỏch t cht im n trc quay lờn ln thỡ momen quỏn tớnh tng ln C Tng khong cỏch t cht im n trc quay lờn ln thỡ momen quỏn tớnh tng ln D Tng ng thi lng ca cht im lờn ln v khong cỏch t cht im n trc quay lờn ln thỡ momen quỏn tớnh tng ln 1.32 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Momen quỏn tớnh ca vt rn i vi mt trc quay ln thỡ sc ỡ ca vt chuyn ng quay quanh trc ú ln http://hoctotvatly.tk B Momen quỏn tớnh ca vt rn ph thuc vo v trớ trc quay v s phõn b lng i vi trc quay C Momen lc tỏc dng vo vt rn lm thay i tc quay ca vt D Momen lc dng tỏc dng vo vt rn lm cho vt quay nhanh dn 1.33 Tỏc dng mt momen lc M = 0,32 Nm lờn mt cht im chuyn ng trờn mt ng trũn lm cht im chuyn ng vi gia tc gúc khụng i = 2,5rad/s2 Momen quỏn tớnh ca cht im i vi trc i qua tõm v vuụng gúc vi ng trũn ú l A 0,128 kgm2 B 0,214 kgm2 C 0,315 kgm2 D 0,412 kgm2 1.34 Tỏc dng mt momen lc M = 0,32 Nm lờn mt cht im chuyn ng trờn mt ng trũn lm cht im chuyn ng vi gia tc gúc khụng i = 2,5rad/s2 Bỏn kớnh ng trũn l 40cm thỡ lng ca cht im l A m = 1,5 kg B m = 1,2 kg C m = 0,8 kg D m = 0,6 kg 1.35 Mt momen lc khụng i tỏc dng vo vt cú trc quay c nh Trong cỏc i lng sau i lng no khụng phi l hng s? A Gia tc gúc; B Tc gúc; C Momen quỏn tớnh; D Khi lng 1.36 Mt a mng, phng, ng cht cú th quay c xung quanh mt trc i qua tõm v vuụng gúc vi mt phng a Tỏc dng vo a mt momen lc 960Nm khụng i, a chuyn ng quay quanh trc vi gia tc gúc 3rad/s2 Momen quỏn tớnh ca a i vi trc quay ú l A I = 160 kgm2 B I = 180 kgm2 C I = 240 kgm2 D I = 320 kgm2 1.37 Mt a mng, phng, ng cht cú bỏn kớnh 2m cú th quay c xung quanh mt trc i qua tõm v vuụng gúc vi mt phng a Tỏc dng vo a mt momen lc 960Nm khụng i, a chuyn ng quay quanh trc vi gia tc gúc 3rad/s2 Khi lng ca a l A m = 960 kg B m = 240 kg C m = 160 kg D m = 80 kg 1.38 Mt rũng rc cú bỏn kớnh 10cm, cú momen quỏn tớnh i vi trc l I =10 -2 kgm2 Ban u rũng rc ang ng yờn, tỏc dng vo rũng rc mt lc khụng i F = 2N theo phng tip tuyn vi vnh ngoi ca nú Gia tc gúc ca rũng rc l A 14 rad/s2 B 20 rad/s2 C 28 rad/s2 D 35 rad/s2 1.39 Mt rũng rc cú bỏn kớnh 10cm, cú momen quỏn tớnh i vi trc l I =10 -2 kgm2 Ban u rũng rc ang ng yờn, tỏc dng vo rũng rc mt lc khụng i F = 2N theo phng tip tuyn vi vnh ngoi ca nú Sau vt chu tỏc dng lc c 3s thỡ tc gúc ca nú l A 60 rad/s B 40 rad/s C 30 rad/s D 20rad/s Ch 3: Momen ng lng nh lut bo ton momen ng lng 1.40 Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Khi mt vt rn chuyn ng tnh tin thng thỡ momen ng lng ca nú i vi mt trc quay bt kỡ khụng i B Momen quỏn tớnh ca vt i vi mt trc quay l ln thỡ momen ng lng ca nú i vi trc ú cng ln C i vi mt trc quay nht nh nu momen ng lng ca vt tng ln thỡ momen quỏn tớnh ca nú cng tng ln D Momen ng lng ca mt vt bng khụng hp lc tỏc dng lờn vt bng khụng 1.41 Cỏc ng viờn nhy cu xung nc cú ng tỏc "bú gi" tht cht trờn khụng l nhm: A gim momen quỏn tớnh tng tc quay http://hoctotvatly.tk B tng momen quỏn tớnh tng tc quay C gim momen quỏn tớnh tng momen ng lng D tng momen quỏn tớnh gim tc quay 1.42 Con mốo ri t bt k mt t th no, nga, nghiờng, hay chõn sau xung trc, tip t nh nhng bng bn chõn Chc chn ang ri khụng cú mt ngoi lc no to mt bin i momen ng lng Hóy th tỡm xem bng cỏch no mốo lm thay i t th ca mỡnh? A Dựng uụi; B Vn mỡnh bng cỏch xon xng sng; C Chỳc u cun mỡnh li; D Dui thng cỏc chõn sau v trc 1.43 Cỏc ngụi c sinh t nhng khớ ln quay chm v co dn th tớch li tỏc dng ca lc hp dn Tc gúc quay ca A khụng i B tng lờn C gim i D bng khụng 1.44 Mt nh di 1m quay u mt phng ngang xung quanh trc thng ng i qua trung im ca Hai u cú hai cht im cú lng 2kg v 3kg Tc ca mi cht im l 5m/s Momen ng lng ca l A 7,5 kgm2/s B 10,0 kgm2/s C 12,5 kgm2/s D 15,0 kgm2/s 1.45 Mt a mi cú momen quỏn tớnh i vi trc quay ca nú l 12kgm a chu mt momen lc khụng i 16Nm, sau 33s k t lỳc ng tc gúc ca a l A 20rad/s B 36rad/s C 44rad/s D 52rad/s 1.46 Mt a mi cú momen quỏn tớnh i vi trc quay ca nú l 12 kgm a chu mt momen lc khụng i 16Nm Momen ng lng ca a ti thi im t = 33s l A 30,6 kgm2/s B 52,8 kgm2/s C 66,2 kgm2/s D 70,4 kgm2/s 1.47 Coi Trỏi t l mt qu cu ng tớnh cú lng M = 6.10 24kg, bỏn kớnh R = 6400 km Momen ng lng ca Trỏi t s quay quanh trc ca nú l A 5,18.1030 kgm2/s B 5,83.1031 kgm2/s C 6,28.1032 kgm2/s D 7,15.1033 kgm2/s 1.48 Mt ngi ng trờn mt chic gh ang quay, hai tay cm hai qu t Khi ngi y dang tay theo phng ngang, gh v ngi quay vi tc gúc Ma sỏt trc quay nh khụng ỏng k Sau ú ngi y co tay li kộo hai qu t gn ngi sỏt vai Tc gúc mi ca h ngi + gh A tng lờn B gim i C lỳc u tng, sau ú gim dn bng D lỳc u gim sau ú bng 1.49 Hai a mng nm ngang cú cựng trc quay thng ng i qua tõm ca chỳng a cú momen quỏn tớnh I1 ang quay vi tc 0, a cú momen quỏn tớnh I ban u ng yờn Th nh a xung a sau mt khong thi gian ngn, hai a cựng quay vi tc gúc l A = I1 I2 B = I2 I1 C = I2 I1 + I D = I1 I2 + I2 1.50 Mt a c cú bỏn kớnh 0,25m, a cú th quay xung quanh trc i xng i qua tõm v vuụng gúc vi mt phng a a chu tỏc dng ca mt momen lc khụng i M = 3Nm Sau 2s k t lỳc a bt u quay tc gúc ca a l 24 rad/s Momen quỏn tớnh ca a l http://hoctotvatly.tk A 3,60 kgm2 B 0,25 kgm2 C 7,50 kgm2 D 1,85 kgm2 1.51 Mt a c cú bỏn kớnh 0,25m, a cú th quay xung quanh trc i xng i qua tõm v vuụng gúc vi mt phng a a chu tỏc dng ca mt momen lc khụng i M = 3Nm Momen ng lng ca a ti thi im t = 2s k t a bt u quay l A kgm2/s B kgm2/s C kgm2/s D kgm2/s Ch 4: ng nng ca vt rn quay quanh mt trc c nh 1.52 Mt bỏnh cú momen quỏn tớnh 2,5kg.m quay vi tc gúc 900rad/s ng nng ca bỏnh bng A 9,1.108J B 11 125J C 9,9.107J D 22 250J 1.53 Mt a trũn cú momen quỏn tớnh I ang quay quanh mt trc c nh cú tc gúc Ma sỏt trc quay nh khụng ỏng k Nu tc gúc ca a gim i hai ln thỡ A momen ng lng tng bn ln, ng nng quay tng hai ln B momen ng lng gim hai ln, ng nng quay tng bn ln C momen ng lng tng hai ln, ng nng quay gim hai ln D momen ng lng gim hai ln, ng nng quay gim bn ln 1.54 Hai a trũn cú cựng momen quỏn tớnh i vi cựng mt trc quay i qua tõm ca cỏc a Lỳc u a ( bờn trờn) ng yờn, a quay vi tc gúc khụng i Ma sỏt trc quay nh khụng ỏng k Sau ú cho hai a dớnh vo nhau, h quay vi tc gúc ng nng ca h hai a lỳc sau tng hay gim so vi lỳc u? A Tng ln B Gim ln C Tng ln D Gim ln 1.55 Hai bỏnh xe A v B cú cựng ng nng quay, tc gúc A = 3B t s momen quỏn tớnh IB IA i vi trc quay i qua tõm ca hai bỏnh xe A v B nhn giỏ tr no sau õy? A 3; B 9; C 6; D 1.56 Trờn mt phng nghiờng gúc so vi phng ngang, th vt hỡnh tr lng m bỏn kớnh R ln khụng trt t nh mt phng nghiờng xung chõn mt phng nghiờng Vt lng bng lng vt 1, c c th trt khụng ma sỏt xung chõn mt phng nghiờng Bit rng tc ban u ca hai vt u bng khụng Tc tõm ca chỳng chõn mt phng nghiờng cú A v1 > v2 B v1 = v2 C v1 < v2 D Cha iu kin kt lun 1.57 Xột mt vt rn ang quay quanh mt trc c nh vi tc gúc Kt lun no sau õy l ỳng? A Tc gúc tng ln thỡ ng nng tng ln B Momen quỏn tớnh tng hai ln thỡ ng nng tng ln C Tc gúc gim hai ln thỡ ng nng gim ln D C ba ỏp ỏn trờn u sai vỡ u thiu d kin 1.58 Mt bỏnh xe cú momen quỏn tớnh i vi trc quay c nh l 12kgm quay u vi tc 30vũng/phỳt ng nng ca bỏnh xe l A 360,0 J B 236,8 J C 180,0 J D 59,20 J 1.59 Mt momen lc cú ln 30Nm tỏc dng vo mt bỏnh xe cú momen quỏn tớnh i vi trc bỏnh xe l 2kgm2 Nu bỏnh xe quay nhanh dn u t trng thỏi ngh thỡ gia tc gúc ca bỏnh xe l A 15 rad/s2 http://hoctotvatly.tk B 18 rad/s2 C 20 rad/s2 D 23 rad/s2 1.60 Mt momen lc cú ln 30Nm tỏc dng vo mt bỏnh xe cú momen quỏn tớnh i vi trc bỏnh xe l 2kgm2 Nu bỏnh xe quay nhanh dn u t trng thỏi ngh thỡ tc gúc m bỏnh xe t c sau 10s l A 120 rad/s `B 150 rad/s C 175 rad/s D 180 rad/s 1.61 Mt momen lc cú ln 30Nm tỏc dng vo mt bỏnh xe cú momen quỏn tớnh i vi trc bỏnh xe l 2kgm2 Nu bỏnh xe quay nhanh dn u t trng thỏi ngh thỡ ng nng ca bỏnh xe thi im t = 10s l A 18,3 kJ B 20,2 kJ C 22,5 kJ D 24,6 kJ III HNG DN GII V TR LI 1.1 Chn C ỏp dng cụng thc v = R 1.2 Chn A Mi im trờn vt chuyn ng trũn u cú cựng tc gúc v gia tc gúc 1.3 Chn A Tc gúc tớnh theo cụng thc = v/R 1.4 Chn A p dng cụng thc: tb = 1 v = + t + t Thay s =140 rad t t1 1.5 Chn B p dng cụng thc: tb = t t1 r uur uur 1.6 Chn D a=a ht +a t ; an khụng i, at luụn thay i vỡ tc thay i, nờn a luụn thay i 1.7 Chn D Chuyn ng quay nhanh dn u thỡ tc gúc tng theo thi gian 1.8 Chn D Vt rn cú dng hỡnh hc bt kỡ nờn quỏ trỡnh chuyn ng ca vt rn quanh mt trc c nh thỡ mi im chuyn ng trờn mt mt phng qu o, cỏc mt phng qu o cú th khụng trựng nờn phỏt biu: mi im ca vt rn u chuyn ng cựng mt mt phng l khụng ỳng 1.9 Chn A Chuyn ng quay nhanh dn thỡ tc gúc tng theo thi gian Chuyn ng quay chm dn thỡ tc gúc gim theo thi gian 1.10 Chn C Mi quan h gia tc di v bỏn kớnh quay: v = R Nh vy tc di v t l thun vi bỏn kớnh R 1.11 Chn A Chu kỡ quay ca kim phỳt l Tm = 60phỳt = 1h, chu kỡ quay ca kim gi l Th = 12h Mi quan h gia tc gúc v chu kỡ quay l = m Th 12 = = 12 , suy h Tm T 1.12 Chn B Mi quan h gia tc gúc, tc di v bỏn kớnh l: v = R Ta suy v m m R m m R m = = = 16 vh h R h h R h 1.13 Chn C Cụng thc tớnh gia tc hng tõm ca mt im trờn vt rn l a = v2 = R , suy R a m 2m R m 2m R m = = = 192 ah h R h h R h 1.14 Chn A Tc gúc ca bỏnh xe l 3600 vũng/phỳt = 3600.2./60 = 120 (rad/s) 1.15 Chn D Bỏnh xe quay u nờn gúc quay c l = t = 120.1,5 = 180 rad 1.16 Chn B Gia tc gúc chuyn ng quay nhanh dn c tớnh theo cụng thc = t, suy = /t = 5,0 rad/s2 http://hoctotvatly.tk 10 B Lũ phn ng ht nhõn cú cỏc nhiờn liu (urani) dó c ln giu t xen k cht lm chn ntron C Trong lũ phn ng ht nhõn cú cỏc iu khin m bo cho h s nhõn ntron ln hn D Cú cỏc ng ti nhit v lm lnh truyn nng lng ca lũ chy tua bin Ch : Phn ng nhit hch 9.73 Phn ng nhit hch l phn ng ht nhõn A to mt nhit lng ln B cn mt nhit cao mi thc hin c C hp th mt nhit lng ln D ú, ht nhõn ca cỏc nguyờn t b nung núng chy thnh cỏc nuclon 9.74 Phn ng nhit hch v phn ng phõn hch l hai phn ng ht nhõn trỏi ngc vỡ A mt phn ng to, mt phn ng thu nng lng B mt phn ng xy nhit thp, phn ng xy nhit cao C mt phn ng l tng hp hai ht nhõn nh thnh ht nhõn nng hn, phn ng l s phỏ v mt ht nhõn nng thnh hai ht nhõn nh hn D mt phn ng din bin chm, phn rt nhanh 9.75 Phỏt biu no sau õy v phn ng nhit hch l khụng ỳng? A Phn ng nhit hch l phn ng kt hp hai ht nhõn nh thnh ht nhõn nng hn B Phn ng ch xy nhit rt cao (hng trm triu ) nờn gi l phn ng nhit hch C Xột nng lng to trờn mt n v lng thỡ phn ng nhit hch to nng lng ln hn nhiu phn ng phõn hch D Phn ng phõn hch cú th xy ni cú nhit thng 9.76 Phn ng nhit hch A to mt nhit lng ln B cn mt nhit cao mi thc hin c C hp th mt nhit lng ln D ú, ht nhõn cỏc nguyờn t b nung chy thnh cỏc nuclon 9.77 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Ngun gc nng lng Mt Tri v cỏc vỡ l chui liờn tip cỏc phn ng nhit hch xy B Trờn Trỏi t ngi ó thc hin c phn ng nhit hch: qu bom gi l bom H C Ngun nhiờn liu thc hin phn ng nhit hch rt r kim, vỡ ú l teri v triti cú sn trờn nỳi cao D phn ng nhit hch cú u im rt ln l to nng lng ln v bo v mụi trng tt vỡ cht thi rt sch, khụng gõy ụ nhim mụi trng 4 9.78 Phn ng ht nhõn sau: Li + H He+ He Bit mLi = mH = 1,0073u mHe4 = 4,0015u Nng lng to phn ng sau l A 7,26MeV http://hoctotvatly.tk B 17,3MeV C 12,6MeV D 17,25MeV 128 9.79 Phn ng ht nhõn sau: 21 H + 23 He11 H + 42 He Bit mH = 1,0073u mD = mT = u mHe4 = 4,0015u Nng lng to phn ng sau l A 18,3MeV B 15,25MeV C 12,25MeV D 10,5MeV 4 9.80 Phn ng ht nhõn sau: Li + H He+ He Bit mLi = mD = u mHe4 = 4,0015u Nng lng to phn ng sau l A 7,26MeV B 12,25MeV C 15,25MeV D 22,4MeV 9.81 Phn ng ht nhõn sau: Li + H He+ He Bit mLi = mH = 1,0073u mHe3 = mHe4 = 4,0015u Nng lng to phn ng sau l A 9,02MeV B 12,25MeV C 15,25MeV D 21,2MeV 4 9.82 Trong phn ng tng hp hờli: Li + H He+ He Nu tng hp hờli t 1g liti thỡ nng lng to cú th ung sụi mt lng nc 00C l A 4,25MeV B 5,7.105kg C 7,25MeV D 9,1MeV Cỏc cõu hi v bi tng hp 9.83 Ht nhõn triti (T) v teri (D) tham gia phn ng nhit hch sinh ht v ht ntrụn Cho bit ht ca ht nhõn triti l mT = 0,0087u, ca ht nhõn teri l mD = 0,0024u, ca ht nhõn X l m = 0,0305u 1u = 931MeV/c2 Nng lng to t phn ng trờn l A 18,0614MeV B 38,7296MeV C 18,0614J D 38,7296J 9.84 Cho ht prụtụn cú ng nng K P = 1,8MeV bn vo ht nhõn Li ng yờn, sinh hai ht cú cựng tc v khụng sinh tia v nhit nng Cho bit: mP = 1,0073u m = 4,0015u mLi = 7,0144u 1u = 931MeV/c2 = 1,66.1027kg Phn ng ny thu hay to bao nhiờu nng lng? A To 17,4097MeV B Thu vo 17,4097MeV C To 2,7855.10-19J D Thu vo 2,7855.10-19J 9.85 Cho ht prụtụn cú ng nng K P = 1,8MeV bn vo ht nhõn Li ng yờn, sinh hai ht cú cựng ln tc v khụng sinh tia v nhit nng Cho bit: mP = 1,0073u m = 4,0015u mLi = 7,0144u 1u = 931MeV/c2 = 1,66.1027kg ng nng ca mi ht mi sinh bng bao nhiờu? A K = 8,70485MeV B K = 9,60485MeV C K = 0,90000MeV D K = 7,80485MeV 9.86 Cho ht prụtụn cú ng nng K P = 1,8MeV bn vo ht nhõn Li ng yờn, sinh hai ht cú cựng ln tc v khụng sinh tia v nhit nng Cho bit: mP = 1,0073u m = 4,0015u mLi = 7,0144u 1u = 931MeV/c2 = 1,66.1027kg ln tc ca cỏc ht mi sinh bng bao nhiờu? A v = 2,18734615m/s B v = 15207118,6m/s C v = 21506212,4m/s D v = 30414377,3m/s 9.87 Cho ht prụtụn cú ng nng K P = 1,8MeV bn vo ht nhõn Li ng yờn, sinh hai ht cú cựng ln tc v khụng sinh tia v nhit nng Cho bit: mP = 1,0073u m = 4,0015u mLi = 7,0144u 1u = 931MeV/c2 = 1,66.1027kg ln tc gúc gia tc cỏc ht l bao nhiờu? A 83045 B 167030 C 88015 D 178030 III HNG DN GII V TR LI http://hoctotvatly.tk 129 9.1 Chn D S prụtụn ht nhõn ỳng bng s ờlectron nguyờn t 9.2 Chn B Ntron khụng mang in 9.3 Chn A ng v l nguyờn t m ht nhõn cú cựng prụton nhng ntron hay s nuclon khỏc 9.4 Chn C Theo quy c v ký hi ht nhõn nguyờn t: Ht nhõn nguyờn t cu to gm Z prụton v (A Z) ntron c kys hiu l ZA X 9.5 Chn C Ht nhõn nguyờn t c cu to t cỏc prụton v cỏc ntron 9.6 Chn B ng v l cỏc nguyờn t m ht nhõn ca chỳng cú cựng s prụton, nhng khỏc s ntron 9.7 Chn B Khi lng nguyờn t c o bng cỏc n v: Kg, MeV/c 2, u 9.8 Chn C Theo nh ngha v n c lng nguyờn t: u bng Cacbon 12 lng ca mt ht nhõn nguyờn t 12 C 9.9 Chn D Ht nhõn 238 92 U cú cu to gm: 92p v 146n 9.10 Chn B Khi lng ca mt ht nhõn c to thnh t nhiu nuclụn thỡ hn tng lng ca cỏc nuclụn, hiu s m gi l ht S to thnh ht nhõn to nng lng tng ng E = mc 2, gi l nng lng liờn kt ca ht nhõn (vỡ mun tỏch ht nhõn thnh cỏc nuclụn thỡ cn tn mt nng lng bng E) Ht nhõn cú nng lng liờn kt riờng E/A cng ln thỡ cng bn vng Nng lng liờn kt l nng lng ta cỏc nuclon liờn kt vi to thnh ht nhõn 9.11 Chn D Nng lng liờn kt ca ht nhõn 12 D l: E = m.c = (m m)c = {[ Z.m p + ( A Z )m n ] m}c = 2,23MeV 9.12 Chn A 2 Nng lng to tng hp c mt ht t cỏc nuclụn l E = m.c = ((2.m p + 2m n ) m )c Nng lng ta to thnh 1mol khớ Hờli l: E = NA.E = 2,7.1012J 9.13 Chn C Ht nhõn 60 27 Co cú cu to gm: 27 prụton v 33 ntron 9.14 Chn A ht ca ht nhõn http://hoctotvatly.tk 60 27 Co l: 130 m = m m = [ Z.m p + ( A Z )m n ] m = 4,544u 9.15 Chn A Xem hng dn v lm tng t cõu 9.14 9.16 Chn C Xem nh ngha phúng x 9.17 Chn C Xem tớnh cht cỏc tia phúng x 9.18 Chn C Xem tớnh cht cỏc tia phúng x 9.19 Chn D Phúng x l mt trng hp riờng ca phn ng ht nhõn 9.20 Chn A Tia + gi l electron dng 9.21 Chn D Tia l súng in t, cú bc súng ngn hn tia X, cú tớnh cht ging tia X nhng kh nng õm xuyờn mnh hn tia X v khụng b lch in trng 9.22 Chn B t m = m.0 e t hoc m = m T 9.23 Chn B phúng x gim theo quy lut hm s m õm 9.24 Chn D C ý trờn u ỳng 9.25 Chn A Tia - l ờlectron 9.26 Chn D C ý trờn u ỳng 9.27 Chn C Phúng x l hin tng ht nhõn nguyờn t phỏt cỏc tia khụng nhỡn thy v bin i thnh ht nhõn khỏc 9.28 Chn A - Tia l dũng cỏc ht nhõn nguyờn t 42 He - Tia - l dũng electron, tia + l dũng pụziton - Tia l súng in t 9.29 Chn B phúng x l i lng c trng cho tớnh phúng x mnh hay yu ca mt lng cht phúng x v c o bng s phõn ró 1s Nú cng bng s nguyờn t N nhõn vi H gim theo nh lut phúng x ging nh N: H(t ) = H e t http://hoctotvatly.tk 131 9.30 Chn B Cụng thc tớnh phúng x: H ( t ) = dN ( t ) dt = N ( t ) = H t T 9.31 Chn A Phng trỡnh phn ng ht nhõn: AZ X + AZ '' X , ỏp dng nh lut bo ton in tớch v s ta cú Z' = (Z + 1) A' = A 9.32 Chn A Phng trỡnh phn ng ht nhõn: AZ X + + AZ '' X , ỏp dng nh lut bo ton in tớch v s ta cú Z' = (Z - 1) A' = A 9.33 Chn A Thc cht phúng x + ht prụton bin i thnh ht ntron theo phng trỡnh p n + e + + 9.34 Chn D Tia l dũng cỏc ht nhõn nguyờn t Hờli 42 He , i qua in trng gia hai bn ca t in tia b lch v phớa bn õm Tia cú kh nng ion húa khụng khớ rt mnh 9.35 Chn B Mt ng v phúng x khụng th phúng ng thi ht + v ht 9.36 Chn C p dng nh lut phúng x m(t ) = m e t = m e 0 li l m = m0/32 0, 693 t T = m0 t T Sau chu kỡ bỏn ró, cht phúng x cũn 9.37 Chn D Cht phúng x b phõn ró 75%, cũn li 25%, suy m/m0 = 0,25 suy t/T = t = 30h 9.38 Chn A t Khi lng Co cũn li sau nm l m(t ) = m T , lng Co b phõn ró thi gian ú l m m S phn trm cht phúng x b phõn ró nm l m0 m = 12,2% m0 9.39 Chn B phúng x ca 222 86 t Rn ti thi im t l H(t ) = H T , phúng x gim thi gian 12,5ngy l H0 H = 93,75%, t õy ta tinh c T = 3,8ngy H0 9.40 Chn C Tớnh chu kỡ bỏn ró T: Xem hng dn cõu 8.43, phúng x ban u H = .N0 phúng x ti thi t im t = 12,5ngy l H(t ) = H T = 3,58.1011Bq 9.41 Chn A Khi lng 210 84 t Po cũn li c tớnh theo cụng thc: m(t ) = m T suy t = 916,85 ngy 9.42 Chn B http://hoctotvatly.tk 132 Phng trỡnh phõn ró 5,4MeV 210 84 Po + 206 82 Pb , mi phõn ró to mt nng lng E = ( m Po m m Pb )c = 9.43 Chn B + 206 82 Pb , mi phõn ró to mt nng lng E = ( m Po m m Pb )c = 10 210 5,4MeV Nng lng to 10g 84 Po phõn ró ht l E = E = 2,5.1010J 210 Phng trỡnh phõn ró 210 84 Po 9.44 Chn A Xem hng dn v lm tng t cõu 9.42, gi ng nng ca Po l KPo, ca Pb l KPb ca ht l K theo bo ton nng lng ta cú KPb + K KPo = E p dng nh lut bo ton ng P Po = P Pb + P K Pb + K = E Ban u ht nhõn Po ng yờn nờn KPo = v P Po = ta suy h phng trỡnh: m Pb K Pb = m K gii h phng trỡnh ta c K = 5,3MeV v KPb = 0,1MeV 9.45 Chn A Xem hng dn v lm tng t cõu 9.44 9.46 Chn A Xem hng dn v lm tng t cõu 9.36 9.47 Chn A Gi s ln phúng x l x, v s ln phúng x - l y, phng trỡnh phõn ró l x. + y. + 206 82 Pb ỏp dng nh lut b ton s ta cú: 234 = x.4 + y.0 + 206 x = p dng nh lut bo ton in tớch ta cú: 92 = x.2 + y.(-1) + 82 y = 234 92 U 9.48 Chn D Khi lng cỏc ht nhõn khụng bo ton 9.49 Chn B Xem cỏch lm cõu 9.47 9.50 Chn C Phn ng ht nhõn l s tng tỏc gia hai ht nhõn, dn n s bin i ca chỳng thnh cỏc ht nhõn khỏc 9.51 Chn C Tng s (nuclon) phn ng luụn dng, bng tng ln s khúi trc hay sau phn ng 9.52 Chn C ng lng cỏc tng cng cỏc ht nhõn luụn khỏc khụng 9.53 Chn D C ý trờn u ỳng 9.54 Chn A Xột phn ng ht nhõn: 199 F +11 p168 O+ AZ X , ỏp dng nh lut bo ton in tớch v nh lut bo ton s ta c: Z = 2, A = Vy ht nhõn 24 X chớnh l ht nhõn 24 He (ht ) 9.55 Chn D Xem hng dn v lm tng t cõu 9.54 9.56 Chn A Xem hng dn v lm tng t cõu 9.54 http://hoctotvatly.tk 133 9.57 Chn B Xem hng dn v lm tng t cõu 9.54 9.58 Chn C Mun tng hp c 1g khớ Hờli ta phi thc hin N A phn ng Tng nng lng to l E = 423,808.109J 9.59 Chn B Xột phn ng: 37 17 Cl + p 37 18 Ar + n Tng lng cỏc ht nhõn trc phn ng l M0 = mCl + mp = 37,963839u Tng lng cỏc ht nhõn sau phn ng l M = mAr + mn = 37,965559u Ta thy M0 < M suy phn ng thu nng lng v thu vo mt lng E = 1,60132MeV 9.60 Chn B Xem hng dn v lm tng t cõu 9.58 vi phn ng ht nhõn: 12 6C + E 9.61 Chn B 30 Xem hng dn v lm tng t cõu 9.59 vi phn ng ht nhõn: + 27 13 Al 15 P + n 9.62 Chn C 30 Xột phn ng ht nhõn + 27 13 Al 15 P + n Xem hng dn v lm tng t cõu 9.54 ta thy phn ng thu vo E = 2,7MeV ng nng ca ht n l K n = mnvn2/2, ng nng ca ht P l K P = mPvP2/2, theo bi = vP suy Kn/KP = mn/mP Theo nh lut baor ton nng lng K + E = Kn + KP Kn = 0,013MeV, v Kn = 0,387MeV 9.63 Chn C Xem s phõn hch 9.64 Chn C Ch cú U235 hp th ntron chm s sy phõn hch 9.65 Chn D iu kin phn ng dõy chuyn k > 9.66 Chn A Hai ht nhõn to sau phõn hch cú th l ht nhõn khụng cú tớnh phúng x 9.67 Chn B Xem s phõn hch 9.68 Chn C Hai ht nhõn to thnh phõn hch cú th l bn 9.69 Chn B Phn ng phõn hch ch kim soỏt c k = 9.70 Chn A 1/ a/ S ht nhõn urani kg l : N = m.NA /A = 25,63.1023 ht Nng lng to : Q = N.200MeV = 5,13.1026 MeV = 8,21.1013 J 9.71 Chn A http://hoctotvatly.tk 134 Do hiu sut nh mỏy l 20% => P = 500 000KW cn phi cú mt cụng sut bng : P' = 100P/20 = 5P Nhit lng tiờu th nm : Q = 5P.365.24.3600 = 7,884.106 J S ht nhõn phõn dó l : N = Q/200MeV = 2,46.1027 ht Khi lng ht nhõn tng ng l: m = N.A/NA = 961kg 9.72 Chn C H s nhõn ntron luụn bng 9.73 Chn C Phn ng nhit hch sy nhit rt cao 9.74 Chn C Xem hai loi phn ng ht nhõn to nng lng 9.75 Chn D Xem iu kin cú phn ng nhit hch 9.76 Chn B Xem cõu 9.75 9.77 Chn C teri v triti cú sn nc 9.78 Chn B Tỡm ht khi, sau ú tỡm nng lng to ca phn ng 9.79 Chn A Xem cỏch lm cõu 9.78 9.80 Chn D Xem cỏch lm cõu 9.78 9.81 Chn A Xem cỏch lm cõu 9.78 9.82 Chn B Tỡm nng lng to ca phn ng l Q1 Tỡm nhiu lng cn un sụi 1kg nc l Q2 Khi lng nc un l m = Q1/Q2 9.83 Chn A Phn ng xy theo phng trỡnh: 31T + 21 D + n Tng ht trc phn ng l M0 = mT + mD Tng ht sau phn ng l M = m + mn ht ca n bng khụng Phn ng to E = (M - M0)c2 = 18,0614MeV 9.84 Chn A Xột phn ng 11 p + 73 Li Tng lng ca cỏc ht nhõn trc phn ng l: M0 = mp + mLi = 8,0217u Tng lng ca cỏc ht nhõn sau phn ng l: M = 2m = 8,0030u Ta thy M0 > M suy phn ng l phn ng to nng lng, v to mt lng: E = (M M)c = 17,4097MeV http://hoctotvatly.tk 135 9.85 Chn B Xem hng dn v lm tng t cõu 9.60, theo bo ton nng lng ta cú K p + E = 2.K suy K = 9,60485MeV 9.86 Chn C Xem hng dn v lm tng t cõu 9.60 v 9.61 ng nng ca ht c tớnh theo cụng thc K = 2K 2.9,60485 MeV m v v = = m 4,0015u v = 2.9,60485 MeV 2.9,60485 =c = 21506212,4m/s 4,0015.931 4,0015.931MeV / c P1 9.87 Chn D Theo nh lut bo ton ng lng: p p = p + p PP V hỡnh, chỳ ý P1 = P T hỡnh v ta c: P p 2P = p 21 + p 2 + 2p p cos() = 2p (1 + cos ) m p = 2m.K Nờn: cos = mP KP => = 176030 2m P Chng X: T VI Mễ N V Mễ Ch 1: Cỏc ht s cp 10.1 Cỏc loi ht s cp l A phụton, leptụn, mờzon v hadrụn B phụton, leptụn, mờzon v badrụn C phụton, leptụn, bariụn hadrụn D phụton, leptụn, nuclụn v hipờrụn 10.2 in tớch ca mi ht quac cú mt nhng giỏ tr no sau õy? A e e B C 2e D 2e e v 3 10.3 Phỏt biu no di õy núi v ht s cp l khụng ỳng? A Ht s cp nh hn ht nhõn nguyờn t, cú lng ngh xỏc nh B Ht s cp cú th cú in tớch, in tớch tớnh theo n v e, e l in tớch nguyờn t C Ht s cp u cú momen ng lng v momen t riờng D Mi ht s cp cú thi gian sng khỏc nhau: rt di hoc rt ngn 10.4 Cỏc ht s cp tng tỏc vi theo cỏc cỏch sau: A Tng tỏc hp dn B tng tỏc in t C Tng tỏc mnh hay yu D Tt c cỏc tng tỏc trờn 10.5 Ht s cp cú cỏc loi sau: A phụtụn http://hoctotvatly.tk B leptụn C harụn D C A, B, C 136 10.6 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Tt c cỏc harụn u cú cu to t cỏc ht quac B Cỏc ht quac cú th tn ti trng th t C Cú loi ht quac l u, d, s, c, b, t e 2e D in tớch ca cỏc ht quac bng , 3 10.7 Nng lng v tn s ca hai phụtụn sinh s hu cp ờlectron pụzitụn ng nng ban u cỏc ht coi nh bng khụng l A 0,511MeV, 1,23.1020Hz B 0,511MeV, 1,23.1019Hz C 1,022MeV, 1,23.1020Hz D 0,511MeV, 1,23.1019Hz B 10.8 Trong quỏ trỡnh va chm trc din gia mt ờlectron v mt pozitụn, cú s hu cp to thnh hai phụtụn cú nng lng 2,0MeV chuyn ng theo hai chiu ngc ng nng ca hai ht trc va chm l A 1,49MeV B 0,745MeV C 2,98MeV D 2,235MeV o 10.9 Hai phụtụn cú bc súng = 0,003 A sn sinh mt cp ờlectron pụzitụn ng nng ca mi ht sinh nu ng nng ca pụzitụn gp ụi ng nng ca ờlectron l A 5,52MeV & 11,04MeV B 2,76MeV & 5,52MeV C 1,38MeV & 2,76MeV D 0,69MeV & 1,38MeV Ch 2: Mt Tri - H Mt Tri 10.10 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? H Mt Tri gm cỏc loi thiờn th l A Mt Tri B hnh tinh ln: Thu tinh, Kim tinh, Trỏi t, Ho tinh, Mc tinh, Th tinh, Thiờn tinh, Hi tinh Xung quanh a s hnh tinh cú cỏc v tinh chuyn ng C cỏc hnh tinh tớ hon: tiu hnh tinh, cỏc chi D A, B, C u ỳng 10.11 Mt Tri cú cu trỳc A quang cu cú bỏn kớnh khong 7.105km, lng riờng 100kg/m3, nhit 6000 K B khớ quyn: ch yu hrụ v hờli C khớ quyn chia thnh hai lp: sc cu v nht hoa D c A, B v C 10.12 ng kớnh ca Trỏi t l A 1600km B 3200km C 6400km D 12800km 10.13 Trc Trỏi t quay quanh mỡnh nú nghiờng trờn mt phng qu o gn trũn mt gúc l A 20027 B 21027 C 22027 D 23027 10.14 Trỏi t chyn ng quanh Mt Tri theo mt qu o gn nh trũn cú bỏn kớnh c A 15.106km B 15.107km C 18.108km D 15.109km 10.15 Khi lng Trỏi t vo c http://hoctotvatly.tk 137 A 6.1023kg B 6.1024kg C 6.1025kg D 5.1026kg C 2.1030kg D 2.1031kg 10.16 Khi lng Mt Tri vo c A 2.1028kg B 2.1029kg 10.17 ng kớnh ca h Mt Tri vo c A 40 n v thiờn B 60 n v thiờn C 80 n v triờn D 100 n v thiờn 10.18 Cụng sut bc x ton phn ca Mt Tri l P = 3,9.1026W Mi nm lng Mt Tri b gim i mt lng l A 1,37.1016kg/nm, m/m = 6,68.10-14 B 1,37.1017kg/nm, m/m = 3,34.10-14 C 1,37.1017kg/nm, m/m = 6,68.10-14 D 1,37.1017kg/nm, m/m = 3,34.10-14 10.19 Cụng sut bc x ton phn ca Mt Tri l P = 3,9.10 26W Bit phn ng ht nhõn lũng Mt Tri l phn ng tng hp hyrụ thnh hờli Bit rng c mt ht nhõn hờli to thnh thỡ nng lng gii phúng 4,2.10-12J Lng hờli to thnh v lng hirụ tiờu th hng nm l A 9,73.1017kg v 9,867.1017kg B 9,73.1017kg v 9,867.1018kg C 9,73.1018kg v 9,867.1017kg D 9,73.1018kg v 9,867.1018kg 10.20 H Mt Tri quay quanh Mt Tri, A cựng chiu t quay ca Mt Tri, nh mt vt rn B ngc chiu t quay ca Mt Tri, nh mt vt rn C cựng chiu t quay ca Mt Tri, khụng nh mt vt rn D ngc chiu t quay ca Mt Tri, khụng nh mt vt rn 10.21 Hai hnh tinh chuyn ng trờn qu o gn nh trũn quanh Mt Tri Bỏn kớnh v chu kỡ quay ca cỏc hnh tinh ny l R1 v T1, R2 v T2 Biu thc liờn h gia chỳng l R1 R = A T1 T2 R 12 R 22 = B T1 T2 R 12 R 22 C = T1 T1 R 13 R 32 D = T1 T1 Ch 3: Sao Thiờn h 10.22 Mt Tri thuc loi no sau õy? A Sao cht trng B Sao knh (hay khng l) C Sao trung bỡnh gia trng v knh D Sao ntron 10.23 ng kớnh ca mt thiờn h vo c A 10 000 nm ỏnh sỏng B 100 000 nm ỏnh sỏng C 000 000 nm ỏnh sỏng D 10 000 000 nm ỏnh sỏng 10.24 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Mt Tri l mt ngụi cú mu vng Nhit ngoi ca nú vo c 000K B Sao Tõm chũm Thn Nụng cú mu , nhit mt ngoi ca nú vo khong 000K C Sao Thiờn lang chũm i Khuyn cú mu trng Nhit mt ngoi ca nú vo khong 10 000K D Sao Rigel (nm mi giy ca chũm Trỏng S) cú mu xanh lam Nhit mt ngoi ca nú vo khong 000K http://hoctotvatly.tk 138 10.25 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Punxa l mt phỏt súng vụ tuyn rt mnh, cu to bng ntrn Nú cú t trng mnh v quay quanh mt trc B Quaza l mt loi thiờn h phỏt x mnh mt cỏch bt thng cỏc súng vụ tuyn v tia X Nú cú th l mt thiõn h mi c hỡnh thnh C Hc en l mt phỏt sỏng, cu to bi mt loi cht cú lng riờng cc k ln, n ni nú hỳt tt c cỏc photon ỏnh sỏng, khụng cho thoỏt ngoi D Thiờn h l mt h thng gm cỏc v cỏc ỏm tinh võn 10.26 Tt c cỏc hnh tinh u quay quanh Mt Tri theo cựng mt chiu Trong quỏ trỡnh hỡnh thnh h Mt Tri, õy chc chn l h qu ca A s bo ton tc (nh lut Niu-tn) B s bo ton ng lng C s bo ton momen ng lng D s bo ton nng lng 10.27 Vch quang ph ca cỏc Ngõn h A u b lch v phớa bc súng di B u b lch v phớa bc súng ngn C hon ton khụng b lch v phớa no c D cú trng hp lch v phớa bc súng di, cú trng hp lch v phớa bc súng ngn 10.28 Cỏc vch quang ph vch ca cỏc thiờn h A u b lch v phớa bc súng di B u b lch v phớa bc súng ngn C hon ton khụng b lch v phớa no c D cú trng hp lch v phớa bc súng di, cú trng hp lch v phớa bc súng ngn Ch 4: Thuyt Big Bang 10.29 Theo thuyt Big Bang, cỏc nguyờn t xut hin thi im no sau õy? A 3000 nm B 30 000 nm C 300 000 nm D 000 000 nm 10.30 Cỏc vch quang ph ca thiờn h A u b lch v phớa bc súng ngn B u b lch v phớa bc súng di B hon ton khụng b lch v phỏi no c D cú trng hp lch v phớa bc súng ngn, cú trng hp lch v phớa bc súng di 10.31 Sao chũm i Hựng l mt ụi Vch chm H (0,4340àm) b dch lỳc v phớa , lỳc v phớa tớm dch cc i l 0,5 A Vn tc cc i theo phng nhỡn ca cỏc thnh phn ụi ny l A 17,25km/s B 16,6km/s C 33,2km/s D 34,5km/s 10.32 dch v phớa ca vch quang ph ca mt quaza l 0,16 Vn tc ri xa ca quaza ny l A 48 000km/s B 36km/s C 24km/s D 12km/s 10.33 Khong cỏch n mt thiờn h cú tc lựi xa nht bng 15000km/s l A 16,62.1021km B 4,2.1021km C 8,31.1021km D 8,31.1021km 10.34 Tc lựi xa ca Thiờn Lang cỏch chỳng ta 8,73 nm ỏnh sỏng l http://hoctotvatly.tk 139 A 0,148m/s B 0,296m/s C 0,444m/s D 0,592m/s 10.35 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A V tr ang gión n, tc lựi xa ca thiờn h t l vi khong cỏch d gia thiờn h v chỳng ta B Trong v tr, cú bc x t mi phớa khụng trung, tng ng vi bc x nhit ca vt khong 5K, gi l bc x nn ca v tr C Vo thi im t =10-43s sau v n ln kớch thc v tr l 10-35m, nhit 1032K, mt 1091kg/cm3 Sau ú gión n rt nhanh, nhit gim dn D Vo thi im t = 14.109 nm v tr ang trng thỏi nh hin nay, vi nhit trung bỡnh T = 2,7K III HNG DN GII V TR LI 10.1 Chn B Xem phõn loi ht s cp 10.2 Chn D Xem in tớch ca quac 10.3 Chn D Phi núi chớnh xỏc: Mn ht s cp cú thi gian sng nht nh, cú th thi gian ú l rt di hoc rt ngn 10.4 Chn D Cỏc ht s cp cú th tng tỏc vi theo cỏch trờn Song cú ht khụng tng tỏc, m ch mt s tng tỏc loi tng tỏc trờn 10.5 Chn D Ht s cp cú cỏc loi: phụtụn leptụn mờzụn v barion Mờzụn v barioon cú tờn chung l harụn 10.6 Chn B Ht quac khụng tn ti th t 10.7 Chn A Ban u ng nng cỏc ht bng khụng bờn theo nh lut bo ton ng lng hai ht chuyn ng ngc chiu ỏp dng nh lut bo ton c nng: 2m0c2 = 2E => E = m0c2 = 0,511MeV Tn s ca phụton sinh l: f = E h = 1,23.10 20 Hz 10.8 Chn A Vỡ ng nng cui ca h phụton bng khụng nờn tc v ú ng nng K ca hai ht trc va chm phi bng Theo nh lut bo ton nng lng: 2m0c2 + 2K = 2E => K = 1,49MeV 10.9 Chn B õp dng nh lut bo ton nng lng, ta cú: hc = 2m c + K + + K Vi K+ = 2K- T ú ta tỡm c: K+ = 5,52MeV K- = 2,76MeV 10.10 Chn D Theo phn h Mt Tri SGK 10.11 Chn D Theo phn Mt Tri SGK 10.12 Chn D Theo bng cỏc c trng chớnh ca cỏc hnh tinh SGK 10.13 Chn D http://hoctotvatly.tk 140 Nh cõu 10.10 10.14 Chn B Nh cõu 10.10 10.15 Chn B Nh cõu 10.10 10.16 Chn C Nh cõu 10.9 10.17 Chn D Nh cõu 10.8 10.18 Chn C ỏp dng h thc Anhxtanh E = mc2 E = P.t, ta c: m = 1,37.1017kg/nm T s n= m = 6,88.10 14 S ht nhõn hờli to mt nm l n: M n ă ng.l ợng.bức.xạ.của.Mặt.Trời.trong.một.nă m => n = 2,93.1023ht n ă ng.l ợng.toả.ra.sau.một.ph ả n.ứng.tổng.hợp 10.19 Chn D Khi lng ht nhõn hờli to thnh mt nm: m He = n 2(g) = 9,73.1018 kg NA Lng hirụ tiờu hao hng nng: mH = mHe + m = 9,867.1018kg 10.20 Chn C Xem phn h Mt Tri 10.21 Chn D Xem nh lut Keple (lp 10) 10.22 Chn C Xem phn cỏc 10.23 Chn B Xem phn Thiờn h 10.24 Chn D Xem phn cỏc 10.25 Chn C Xem phn cỏc 10.26 Chn C chuyn ng ca cỏc hnh tinh h Mt Tri tng t chuyn ng ca quay ca vt rn, nờn cú s bo ton momen ng lng 10.27 Chn D Xem phn cỏc v thiờn h 10.28 Chn A Xem phn Thiờn h http://hoctotvatly.tk 141 10.29 Chn C Xem phn v n Big Bang 10.30 Chn B Xem cỏc s kiờn thiờn quan trng 10.31 Chn D Ta cú: v = c = 34,5km / s 10.32 Chn A Ta cú: v = = 0,16 v = 0,16c = 0,48.108 m/s = 48000 km/s c 10.33 Chn D ỏp dng cụng thc ca nh lut Hp-bn: v = H.d vi H = 1,7.10-2m/s.nm ỏnh sỏng nm ỏnh sỏng = 9,46.1012km, ta tỡm c: d = H/v = 8,13.1021km 10.34 Chn A v = H.d = 1, 7.10-2 m 8, 73(năm.ánh.sáng) => c = 0,148m/s s.năm.ánh.sáng 10.35 Chn D Bc x nn ca v tr tng ng vi nhit 3K http://hoctotvatly.tk 142 [...]... hoà gia tốc cực tiểu của vật bằng không khi chuyển động qua VTCB Gia tốc có giá trị âm, khi đó dấu âm chỉ thể hiện chiều của gia tốc ngược với chiều trục toạ độ 2.24 Chọn B Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật ở hai vị trí biên, gia tốc của vật ở VTCB có giá trị bằng không 2.25 Chọn C Vật đổi chiều chuyển động khi vật chuyển động qua vị trí biên độ, ở vị trí đó lực phục hồi tác dụng lên vật. .. đây là không đúng? A Công thức E = 1 kA 2 cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại 2 B Công thức E = 1 mv 2max cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật qua VTCB 2 C Công thức E = 1 mω2 A 2 cho thấy cơ năng không thay đổi theo thời gian 2 D Công thức E t = 1 2 1 kx = kA 2 cho thấy thế năng không thay đổi theo thời gian 2 2 2.47 Động năng của dao động điều hoà A biến đổi theo thời gian dưới... vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều C gia tốc và li độ luôn ngược chiều D gia tốc và li độ luôn cùng chiều Chủ đề 2: Con lắc lò xo 2.52 Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang? A Chuyển động của vật là chuyển động trên đường thẳng B Chuyển động của vật là chuyển động thẳng biến đổi đều C Chuyển động của vật là dao động tuần hoàn D Chuyển động của vật là dao động điều hoà 2.53 Con lắc... điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng? A Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì vật lại trở về vị trí ban đầu B Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu C Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu D Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì li độ của vật lại không trở về giá trị ban đầu 2.20 Trong... hoàn với chu kì bằng 1/2 chu kì của vận tốc, gia tốc và li độ 2.45 Chọn D Gia tốc của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên, ở vị trí biên thế năng của vật đạt cực đại, động năng của vật đạt cực tiểu 2.46 Chọn D Thế năng của vật dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn theo thời gian 2.47 Chọn B Động năng của vật dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 1 1 2π mω2 A 2 = m( )2 A... Chọn C Áp dụng công thức độc lập với thời gian a = - ω2x dấu (-) chứng tỏ x và a luôn ngược chiều nhau 2.52 Chọn B Với con lắc lò xo ngang vật chuyển động thẳng, dao động điều hoà 2.53 Chọn B Khi vật ở vị trí có li độ cực đại thì vận tốc của vật bằng không Ba phương án còn lại đều là VTCB, ở VTCB vận tốc của vật đạt cực đại 2.54 Chọn A Chu kì dao động của con lắc lò xo dọc được tính theo công thức T =... 15m/s Chủ đề 3: Giao thoa sóng 3.33 Điều kiện để giao thoa sóng là có hai sóng cùng phương A chuyển động ngược chiều giao nhau B cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian C cùng bước sóng giao nhau D cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau 3.34 Hai sóng kết hợp là hai sóng cùng phương A chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ B luôn đi kèm với nhau C có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi... đơn vị 1.26 Chọn A Gia tốc góc được tính giống câu 1.25 Tốc độ góc tại thời điểm t = 2s được tính theo công thức ω = ω0 + γt Gia tốc hướng tâm tính theo công thức a = ω2R 1.27 Chọn A Gia tốc góc được tính giống câu 1.25 Gia tốc tiếp tuyến at = γ.R 1.28 Chọn A Gia tốc góc được tính giống câu 1.25 Tốc độ góc tại thời điểm t = 2s được tính theo công thức ω = ω0 + γt 1.29 Chọn C Từ công thức các đại lượng... độ, ở vị trí đó lực phục hồi tác dụng lên vật đạt giá trị cực đại 2.26 Chọn C Áp dụng công thức độc lập với thời gian v = ω A 2 − x 2 ta thấy vận tốc của vật đạt cực đại khi vật chuyển động qua vị trí x = 0 2.27 Chọn C Áp dụng công thức độc lập với thời gian a = -ω2x, ta suy ra độ lớn của gia tốc bằng không khi vật chuyển động qua vị trí x = 0(VTCB) http://hoctotvatly.tk 25 2.28 Chọn C Phương trình... góc của vật C Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ góc của vật D Cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ góc 2.50 Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có A cùng biên độ B cùng pha C cùng tần số góc D cùng pha ban đầu 2.51 Trong dao động điều hoà, A vận tốc và li độ luôn cùng chiều B vận tốc và gia tốc luôn ngược ... bin thi n tun hon theo thi gian, nú sinh mt in trng xoỏy B Mt in trng bin thi n tun hon theo thi gian, nú sinh mt t trng C Mt t trng bin thi n tng dn u theo thi gian, nú sinh mt in trng bin thi n... thay i theo thi gian D Cụng thc E t = kx = kA cho thy th nng khụng thay i theo thi gian 2 2.47 ng nng ca dao ng iu ho A bin i theo thi gian di dng hm s sin B bin i tun hon theo thi gian vi chu... + ) theo thi gian ta c tc v = - Asin(t + ) 2.18 Chn C Ly o hm bc nht ca phng trỡnh dao ng x = Acos(t + ) theo thi gian ta c tc v = - Asin(t + ) Sau ú ly o hm ca tc theo thi gian ta c gia tc a
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý (hay), Chuyên đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý (hay), Chuyên đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý (hay)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn