sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5

28 305 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 14:33

Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI  Tên đề tài: “Thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học Lịch sử lớp 5”ø Họ tên: Nguyễn Phạm Bích Tuyền Đơn vò công tác: Trường Tiểu học Cẩm Thắng A MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiểu học nói chung lịch sử nói riêng, năm học 2001- 2002, Bộ giáo dục đào tạo thức ban hành chương trình Tiểu học 2000 đến nội dung chương trình sách giáo khoa lớp đưa vào sử dụng đại trà phạm vi nước Để đáp ứng nội dung chương trình sách giáo khoa đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy học Khi áp dụng phương pháp dạy học u cầu phải có hình thức tổ chức dạy học tương ứng, phù hợp để tạo hội cho học sinh suy nghĩ làm việc, trao đổi, thảo luận với nhiều Vì vậy, việc sử dụng phiếu học tập có vai trò đáng kể q trình dạy học mơn Lòch sử tiểu học Trước hết, phương tiện luyện tập kĩ năng: đọc, hiểu, cho học sinh Mặt khác, kết phiếu học tập thu từ học sinh khơng nhanh chóng, kịp thời mà thể trình độ, khả em, từ giúp cho giáo viên đánh giá xác khách quan lực học sinh, để có tác động tích cực đến đối tượng Đối tượng,phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học Lịch sử lớp 5- Trường Tiểu học Cẩm Thắng Khách thể nghiên cứu: Tập thể học sinh lớp 5- Trường Tiểu học Cẩm Thắng - Nghiên cứu tài liệu - Điều tra: dự đồng nghiệp thực nghiệm kết học tập học sinh - Thảo luận - Quan sát Đề tài đưa giải pháp mới - Giáo viên nắm vững qui trình thiết kế phiếu học tập dạy học GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang1 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng môn lòch sử lớp - Phương pháp sử dụng phiếu học tập dạng học Lòch sử lớp Hiệu áp dụng - Do vấn đề mới, trình áp dụng năm nên chưa thể nói hoàn mó, bước đầu mang lại hiệu thiết thực nhằm giúp học sinh nắm vững kiện lòch sữ cách có hệ thống Phạm vi áp dụng - Đề tài áp dụng môn lòch sử lớp 4,5 Trường tiểu học Cẩm Thắng Cẩm Thắng, ngày 16 tháng năm 2009 Người thực Nguyễn Phạm Bích Tuyền GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang2  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng LỜI MỞ ĐẦU I.Lý chọn đề tài Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiểu học nói chung mơn Lòch sử nói riêng, năm học 2001- 2002, Bộ giáo dục đào tạo thức ban hành chương trình Tiểu học 2000 đến nội dung chương trình sách giáo khoa lớp đưa vào sử dụng đại trà phạm vi nước Để đáp ứng nội dung chương trình sách giáo khoa đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy học Khi áp dụng phương pháp dạy học u cầu phải có hình thức tổ chức dạy học tương ứng, phù hợp để tạo hội cho học sinh suy nghĩ làm việc, trao đổi, thảo luận với nhiều Vì vậy, việc sử dụng phiếu học tập có vai trò đáng kể q trình dạy học mơn Lòch sử tiểu học Trước hết, phương tiện luyện tập kĩ năng: đọc, hiểu, cho học sinh Mặt khác, kết phiếu học tập thu từ học sinh khơng nhanh chóng, kịp thời mà thể trình độ, khả em, từ giúp cho giáo viên đánh giá xác khách quan lực học sinh, để có tác động tích cực đến đối tượng Phiếu học tập sử dụng cách linh hoạt hoạt động tiến trình dạy với nhiều hình thức dạy học (ngồi trời, lớp, ) nhiều hình thức tổ chức hoạt động dạy học (cá nhân, nhóm, tổ, ) Đó điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành dạy học cá biệt hóa, phân biệt hóa Bên cạnh đó, phiếu học tập kích thích hứng thú học tập em Đặc biệt, với mơn Lịch sử nói chung mơn Lịch sử lớp nói riêng, nội dung mơn học kiện lịch sử xã hội, bắt buộc người học phải nhớ cách xác Thế nhưng, với đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp việc gây khơng khó khăn q trình học tập mơn Lịch sử Vì thế, việc sử dụng phiếu học tập dạy học Lịch sử điều cần thiết nên làm để đem lại hiệu chất lượng dạy học giáo viên học sinh Bởi với phiếu học tập, em có điều kiện tự GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang3  Trường Tiểu học Cẩm Thắng nhận kiến thức trọng tâm học Mặt khác, phiếu học tập Sáng kiến kinh nghiệm phương tiện dạy học trực quan, phù hợp với tâm sinh lí học sinh tiểu học Do vậy, phiếu học tập giúp em tiếp cận nhận thức kiến thức cách dễ dàng, nhanh chóng sâu sắc Tuy nhiên, trường tiểu học nay, việc sử dụng phiếu học tập dạy học nói chung mơn Lịch sử nói riêng nhiều hạn chế bất cập Thực trạng xuất phát từ ngun nhân khách quan chủ quan như: sở vật chất; trình độ nhận thức giáo viên; trình độ học sinh; v.v Điều làm cho tơi - người giáo viên tiểu học, ln trăn trở, suy nghĩ lựa chọn đề tài: Thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học Lịch sử lớp để nghiên cứu Với hy vọng góp phần nhỏ nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn Lịch sử lớp II-Đối tượng nghiên cứu: Thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học Lịch sử lớp III-Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện thời gian thân bận công tác nên phạm vi nghiên cứu đề tài tìm hiểu phạm vi môn lòch sử lớp Trường Tiểu Học Cẩm Thắng năm học 2008-2009 4/ Phương pháp nghiên cứu : a Nghiên cứu tài liệu: Đọc-phân tích tài liệu có liên quan đến đề tài Để tìm hiểu sở lý luận lòch sử đề tài b- Điều tra: dự đồng nghiệp thực nghiệm kết học tập học sinh c- Thảo luận: Cùng với giáo viên trường, nêu vấn đề đề tài để tô( chuyên môn đến kết làm việc để thống mẫu làm phiếu học tập cho môn lòch sử lớp d- Quan sát: Xem xét thực trạng trình hoạt động học sinh thực có hướng khắc phục để hoàn thiện GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang4 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng NỘI DUNG Cơ sở lí luận Cho đến nay, việc thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, dừng lại khía cạnh khái qt, chưa sâu nghiên cứu qui trình thiết kế phương pháp sử dụng phiếu học tập mơn Lịch sử lớp Giáo trình "Phương pháp dạy tốn bậc tiểu học" "Dạy tốn tiểu học phiếu giao việc" nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực biên soạn Tác giả trình bày khái niệm phiếu giao việc; cấu tạo phiếu giao việc; ưu điểm nhược điểm lối dạy học phiếu giao việc; Giáo trình "Phương pháp dạy học Tự nhiên xã hội" PGS.TS Nguyễn Đức Vũ biên soạn, vào nghiên cứu vấn đề như: * Khái niệm phiếu học tập: Là phiếu giao việc mà đãõ ghi nội dung khoản ô trống hay dấu chấm cho học sinh điền vào hay đánh dấu ý kiến mà cho đúng, hay tỏ ý kiến * Phân loại phiếu học tập (Có phiếu minh hoạ đính kèm) Ngồi sách nghiên cứu sâu phiếu học tập trên, có nhiều tác giả đề cập đến số khía cạnh vấn đề như: PGS.TS Đặng Thành Hưng với: "Thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học hợp tác"; "Dạy học tập đọc tiểu học" PGS.TS Lê Phương Nga; giáo trình: "Phương pháp dạy học mơn đạo đức tiểu học" GS.TS Đặng Vũ Hoạt TS Nguyễn Hữu Hợp; Có thể nói, sau nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề sử dụng phiếu học tập q trình dạy học Nhưng tất tác giả chưa đưa vấn đề thiết kế sử dụng phiếu học tập mơn Lịch sử lớp tiểu học Vì vậy, vấn đề mẻ, chưa có tác giả nghiên cứu * Trước tiên nghiên cứu kó nội dung chương trình môn lòch sữ lớp GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang5 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng sau: - Thời kì (1858 – 1945) : Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược hộ (Bài đến 11) - Thời kì (1945 – 1954): Bảo vệ quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (Bài 12 đến 18) - Thời kì (1954 – 1975): Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh thống đất nước (Bài 19 đến 26) - Thời kì từ 1975 đến nay: Xây dựng chủ nghĩa xã hội nước (Bài 27 đến 29) * Đặc điểm sách giáo khoa môn lòch sữ lớp 5: + Về mặt cấu trúc Cấu trúc học sách giáo khoa mơn Lịch sử gồm phần sau: - Phần cung cấp kiến thức (thơng tin) - Phần tóm tắt trọng tâm học in đậm màu xanh - Phần thích (có số bài) - Phần câu hỏi cuối vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn cách học học sinh vừa làm nhiệm vụ củng cố + Về hình thức trình bày - Kênh chữ đóng vai trò chủ yếu việc cung cấp thơng tin cần thiết việc hướng dẫn hoạt động học tập - Kênh hình bao gồm 47 tranh ảnh, lược đồ, , khơng đơn làm nhiệm vụ minh họa mà đóng vai trò quan trọng nguồn thơng tin số học Cơ sở thực tiễn Trường TH Cẩm Thắng thuộc đòa bàn bán nông thôn nên điều kiện học tập em nhiều thiếu thốn, thiếu quan tâm phụ GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang6  Trường Tiểu học Cẩm Thắng huynh Từ dẫn đến tình trạng chậm phát triển trí tuệ, chất lượng học tập yếu, khả tư chưa cao Sáng kiến kinh nghiệm Qua nhiều năm công tác giảng dạy lớp Tôi nhận thấy học sinh lớp nắm vững móc thời gian kiện em học tốt môn lòch sử, lên cấp học việc đòi hỏi kiến thức tư môn lòch sử cao, đòi hỏi nhớ lâu xác Vì nhận thấy em chưa nắm kiện lòch sữ móc thời gian quan trọng đất nước Vì việc cần thiết thiếu giai đoạn Cho nên thân giáo viên lớp cần phải rèn luyện cho học sinh tính động, sáng tạo, tự tin…để làm tảng cho lớp học sau cách chuyển sang dạy học Lòch Sử theo hướng tích cực, tập trung vào hoạt động người học Qua thực tế dạy học, dự thăm lớp Tôi phát 1/2 học sinh lớp lúng túng sử dụng phiếu học tập,và chưa có thói quen làm tập thể thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập, em làm tự lập chưa có tính hợp tác tốt Các em bỡ ngỡ làm tập thể, thảo luận nhóm qua phiếu học tập, nên việc học môn lòch sữ trở nên nhàm chán nên chất lượng học tập em chưa cao Khảo sát thống kê lớp GHKI Tổng số HS 36 Giỏi Khá 14 Trung bình 15 Yếu Để nhằm nâng cao chất lượng chọn đề tài: “Thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học Lịch sử lớp 5- Trường Tiểu học Cẩm Thắng” Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Lịch sử lớp 5, tơi thực số giải pháp sau: Nội dung vấn đề 3.1 Giáo viên nắm vững qui trình thiết kế phiếu học tập dạy học mơn Lịch sử lớp 3.1.1 Ngun tắc thiết kế phiếu học tập - Nội dung phiếu phù hợp với nội dung học - Nội dung phiếu phù hợp với đối tượng học sinh GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang7  Trường Tiểu học Cẩm Thắng - Ngơn ngữ lệnh ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu Sáng kiến kinh nghiệm - Thời gian thời điểm sử dụng phù hợp với loại phiếu - Trình bày phiếu khoa học 3.1.2 Qui trình thiết kế nội dung phiếu học tập * Xác định ý tưởng Điều thể định hướng giáo viên phương pháp dạy học học, biện pháp sử dụng tình mơi trường dạy học, hình thức tổ chức dạy học kết hợp phương tiện dạy học Việc xác định ý tưởng tiến hành học phải bao qt thao tác: Phân tích nội dung học tập, định hướng phương pháp, kĩ thuật, biện pháp hình thức dạy học, nhận thức mơi trường điều kiện học tập, cách thức tổ chức phiếu học tập thành hệ thống cho phù hợp Nó phải cho thấy rõ vấn đề hay nhiệm vụ học tập chủ yếu học * Xác định cách trình bày nội dung học tập hình thức thể phiếu học tập Việc xác định vấn đề hay nhiệm vụ học phải làm từ xây dựng ý tưởng Ở bước cần cụ thể hố làm cho ý tưởng xác nội dung phiếu học tập Tương ứng với u cầu cần giải vấn đề học sinh cần tư liệu kiện nào, cần tiến hành thí nghiệm, thực nghiệm cần hồn thành tập lí thuyết thực hành v.v Từ tổ chức phiếu cho thích hợp mặt nội dung, logic, cấu trúc kĩ thuật Việc phân bố kiện cơng việc phiếu học tập cần kết hợp nhuần nhuyễn với việc lựa chọn hình thức biểu Có liệu kiện nên trình bày văn bình thường, có loại nên đưa vào sơ đồ, biểu mẫu, hình ảnh Hình thức biểu đạt cơng việc phiếu học tập cần lựa chọn Đó tập thực hành, tập xử lý tình huống, u cầu giải vấn đề, viết báo cáo, viết tham luận, viết bảng tổng kết, làm GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang8  Trường Tiểu học Cẩm Thắng đồ dùng học tập, chế tạo sản phẩm, thực kiểm tra (test), nhận xét Sáng kiến kinh nghiệm đánh giá q trình hay vật định, tổng quan tập hợp liệu, nêu giả thuyết tư tưởng, quan sát ghi chép tượng, v.v Tất việc phải phù hợp với đặc điểm lớp học Nếu lớp ghép hay lớp hồ nhập lớp có nhiều khác biệt cá nhân khác biệt nhóm tương đối rõ rệt, phải tổ chức phiếu học tập thật chi tiết, theo cách tiếp cận phân hố cá nhân hố Trong trường hợp phiếu học tập thể rõ chức cơng cụ hoạt động giao tiếp lớp * Tập hợp thơng tin, liệu kiện Bước tiến hành theo tính tốn trên, Các nguồn thơng tin, liệu kiện sách hướng dẫn giảng dạy, sách hướng dẫn học tập, nhật báo, tạp chí chun ngành, tạp chí khoa học - kĩ thuật, Việc tập hợp liệu cần trung thành với ý tưởng ban đầu vừa đủ khối lượng, khơng thừa, khơng thiếu, đặc biệt phương pháp thảo luận nghiên cứu tìm tòi Để có phiếu học tập tốt giáo viên phải chịu khó tìm khai thác tài liệu ngồi chương trình giáo dục sách giáo khoa, sách giáo viên cách thường xun Thơng tin liệu cần chủ động tích luỹ, chỉnh lí cập nhật, tổ chức thành sở liệu dễ truy cập theo học, theo chun đề, theo hệ thống khái niệm, theo mơ hình phương pháp dạy học dự kiến Khi cần đến liệu tập hợp nhanh chóng để thiết kế hệ thống phiếu học tập kịp thời hệ thống ln có tính chất mẽ * Trình bày phiếu học tập - Trình bày mặt giấy với ngơn ngữ xác, dễ hiểu học sinh lớp 5.Trên phiếu sử dụng kênh hình lẫn kênh chữ, hình thức đa dạng để tạo hứng thú học tập cho em - Cấu trúc phiếu học tập gồm: tên học, câu hỏi khoảng trống để học sinh tự trả lời GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang9  Trường Tiểu học Cẩm Thắng * Chuẩn bị lập luận câu hỏi nhận xét để đạo điều chỉnh Sáng kiến kinh nghiệm q trình học tập Đây kết hợp sử dụng phiếu học tập với kĩ thuật quản lí lớp, kĩ thuật sử dụng lời nói câu hỏi lớp Trong phiếu học tập có kiện, tình vấn đề mang tính chất phân kì, có chất song đề hay nan giải, tính chất sâu xa mặt nhận thức lí trí tình cảm Nếu thiếu lập luận kiến giải sắc xảo giáo viên trường hợp q trình học tập rơi vào tình trạng bế tắc chệch hướng, lãng phí thời gian, giảm sút hiệu Việc chuẩn bị định hướng điều chỉnh thủ tục bắt buộc, khơng thể chủ quan coi thường Giáo viên người phải biết xử lí tất tình đột ngột bất ngờ Tuy vậy, việc xử lí hồn tồn khơng có nghĩa giải đáp vướng mắc học sinh, biết làm việc mà học sinh khơng làm nổi, đưa kết luận hồn tồn chuẩn xác, phát biểu đánh giá hồn tồn thuyết phục Ý nghĩa chủ yếu việc xử lí thúc đẩy học tập, hỗ trợ q trình học tập tiến triển theo hướng tích cực, phá vỡ bế tắc tâm trạng chùng giãn lớp, quan trọng khuyến khích học sinh mạnh dạn suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, biết phê phán sâu sắc Nếu việc chuẩn bị định hướng chu đáo thơng minh, có tác dụng mạnh mẽ đến hiệu học tập Học sinh động viên khám phá giá trị vượt lên tri thức sách vở, tích luỹ thêm nhiều kiện khơng có học, bổ sung cho nhiều điều phong cách tư phong cách học tập 3.2 Phương pháp sử dụng phiếu học tập các dạng bài học Lịch sử lớp 3.1.1 Ngun tắc sử dụng - Ngơn ngữ ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang10  Trường Tiểu học Cẩm Thắng Học sinh tích cực thảo luận kết hợp xem sách để tìm kết hồn thành Sáng kiến kinh nghiệm phiếu học tập ( 15’) nhóm em báo cáo kết làm việc nhóm mình, nhóm khác nhận xét bổ sung giáo viên kết luận thống nội dung Tơi nhận thấy sử dụng phiếu học tập em tự lĩnh hội tri thức nắm nội dung học tạo cho em học cách hứng thú, tập trung Dạy hoc theo kiểu truyền thống gây cho em nhàm chán học đơn điệu có hỏi đáp làm cho em khó nhớ nội dung * Củng cố học: ( Dạy học theo hình thức cá nhân) Bước 1: Phát phiếu cho em Bước 2: u cầu học sinh làm việc cá nhân thời gian qui định Bước 3: Sửa lớp Bước 4: Củng cố lại nội dung học 3.1.4 Một số mẫu phiếu học tập dạy học mơn Lịch sử lớp (Có phiếu minh hoạ đính kèm) III KẾT QUẢ Qua thực tế, giáo viên bắt đầu sử dụng phiếu học tập, kết cho thấy: Phiếu học tập có khả giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách tự giác tích cực, tạo hứng thú, động cơ, nhu cầu học tập học sinh, gây tập trung ý học sinh học; giúp học sinh lĩnh hội kiến thức vững vàng, xác BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯNG MÔN LỊCH SỮ Kết TS.HS Giỏi Khá Trung bình Yếu 15(41,7%) 4(11,1%) Thời gian KS GHKI( lớp) Cuối HKI 36 36 (8,3%) 14(38,9%) (25,0%) 16 (44,4%) 11 (30,6%) CuốiHKII(dự báo) 36 12 (33,3%) GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền 18 (50%) (16,7%) Trang14 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng Kết dạy học thực tế chứng tỏ việc thiết kế sử dụng phiếu học tập cách hợp lí khơng nâng cao kết học tập học sinh mà giúp em tham gia vào hoạt động học tập cách tích cực Qua nhằm giúp em lực tự học, tự khám phá, tự tìm tòi tri thức khoa học, học sơi nổi, thoải mái Từ đây, chúng tơi nhận thấy việc thiết kế sử dụng phiếu học tập thực theo qui trình kĩ thuật hợp lí giúp giáo viên có phương pháp tối ưu cho q trình dạy học Lịch sử nói riêng dạy học nói chung GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang15 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng KẾT LUẬN Phiếu học tập phương pháp thơng dụng dạy học Nó có nhiều ưu như: - Dùng phiếu học tập tiết kiệm nhiều thời gian, nhờ mà phiếu học tập cho phép gia tăng tốc độ làm việc học sinh - Tạo điều kiện để 100% học sinh phải làm việc tay Nhờ giáo viên kiểm sốt chặt chẽ hoạt động em - Qua sản phẩm q trình làm việc tay học sinh, giáo viên có nguồn thơng tin phản hồi trung thực hơn, từ điều chỉnh cách dạy học - Chống thói quen ỷ lại, dựa dẫm đa số học sinh trung bình - Trong lúc học sinh tiến hành hoạt động học tập tay, biến đổi sinh hóa diễn cách mạnh mẽ hơn, sâu sắc não em, giúp trẻ hiểu sâu nhớ lâu học - Bản thân phiếu học tập phân bậc, giáo viên tính tốn kĩ bước nhỏ vừa sức học sinh, để em tự làm được; qua tự chiếm lĩnh kiến thức Nói cách khác, phiếu học tập đồng thời phận giáo án; dựa vào đó, giáo viên dạy học cách thuận lợi hơn, nhẹ nhàng - Phiếu học tập thường soạn giấy khổ lớn (khổ A4), học sinh viết chữ tương đối to khoảng giấy rộng Ngồi ra, nhờ vị trí phiếu học tập (in sẵn) học sinh nên giáo viên quan sát nhanh q trình kết làm việc em Trong đó, lối làm việc khơng có ưu nêu Còn lối làm việc bảng con, giúp cho giáo viên quan sát nhanh diện tích bảng lại q nhỏ, khơng viết nhiều; đồng thời gây vệ sinh bụi phấn có hại cho sức khỏe trẻ GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang16  Trường Tiểu học Cẩm Thắng - Trong phiếu học tập có nhiều tập mang dáng dấp trắc Sáng kiến kinh nghiệm nghiệm Do đó, việc sử dụng phiếu học tập giúp giáo viên học sinh nhanh chóng tiếp cận với lối kiểm tra, đánh giá thi cử theo định hướng đổi cơng tác kiểm tra, đánh giá thi cử Bộ giáo dục đào tạo - Trong lúc dạy học, giáo viên phải làm ít, nói ít; học sinh lại phải làm việc nhiều Điều phù hợp với quan điểm dạy học mới: Lấy học sinh làm trung tâm Tóm lại, dạy mơn Lịch sử lớp 5, giáo viên khơng nghiên cứu kĩ chương trình mơn học mà phải nắm vững ngun tắc thiết kế sử dụng phiếu học tập cách linh hoạt, sáng tạo Từ đó, góp phần phát huy tính tích cực học sinh, làm cho lớp sinh động, rèn lực suy nghĩ, diễn đạt độc lập, sáng tạo học tập, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên hiểu học sinh Do vậy, việc thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học mơn Lịch sử lớp nói riêng Tiểu học nói chung cần thiết Nó thật lơi học sinh vào q trình tìm tòi, khai thác chiếm lĩnh tri thức làm cho hiệu học tăng lên đáng kể, đáp ứng phần u cầu cấp bách đặt với ngành giáo dục: đào tạo người tri thức, động, sáng tạo Thiết kế sử dụng phiếu học tập mơn Lịch sử lớp thực mang lại hiệu cao việc giúp em lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ hình thành thái độ học tập cụ thể Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, đề tài có hạn chế định kiến thức, trình độ chun mơn, kinh nghiệm giảng dạy Bài học kinh nghiệm : Để thực tốt việc dạy phân mơn Lịch sử lớp phiếu học tập đòi hỏi: - Giáo viên phải nghiên cứu kĩ đặc điểm chương trình, sách giáo khoa, để thiết kế phiếu học tập GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang17  Trường Tiểu học Cẩm Thắng - Giáo viên phân loại dạng để làm phiếu học tập cho phù hợp Sáng kiến kinh nghiệm - Giáo viên phải nhận xét đánh giá, kiểm tra phiếu học tập qua tiết học Cẩm Thắng, ngày 16 tháng năm 2009 Người thực Nguyễn Phạm Bích Tuyền GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang18  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng PHIẾU HỌC TẬP ********** bài 1: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUN SỐI” TRƯƠNG ĐỊNH Em đánh dấu x vào trống, ứng với câu trả lời đúng: Trương Định sinh năm 1920 tại: … Gò Cơng ( Tiền Giang) … Tân An ( Gia Định) … Bình Sơn ( Quảng Ngãi) … An Giang Em đánh dấu x vào trống, ứng với câu trả lời đúng: Trước thủ lĩnh phong trào chống Pháp Nam Kì, Trương Định là: … Lãnh tụ phong trào Duy Tân … Lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Pháp Đà Nẵng … Phó lãnh binh tỉnh Gia Định, sau phong chức lãnh binh tỉnh An Giang … Một người dân Việt Nam bình thường u nước Sau nhận lệnh vua ban xuống phải giải tán lực lượng kháng chiến nhân dân ba tỉnh miền Đơng để An Giang nhận chức lãnh binh Trương Định làm gì? -4 Việc từ chối nhận chức lãnh binh An Giang để đứng phía nhân dân chống Pháp Trương Định thể điều gì? - GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang19  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng PHIẾU HỌC TẬP ********** Bài 3: CUỘC PHẢN CƠNG Ở KINH THÀNH HUẾ Em đánh dấu x vào trống, ứng với câu trả lời đúng: Tơn Thất Thuyết người đứng đầu phái: … Chủ hòa … Chủ chiến Em trình bày tóm tắt diễn biến phản cơng kinh thành Huế Trong thảo luận ngun nhân thất bại phản cơng kinh thành Huế vào đêm 5/7/1885, bạn em đưa nhiều ý kiến khác Em đánh dấu x vào trống, tương ứng với ý em cho đúng: … Do chủ quan khinh địch … Do bạc nhược triều đình Huế … Do chênh lệch lực lượng … Do chênh lệch vũ khí Cuộc phản cơng kinh thành Huế Tơn Thất Thuyết số quan lại u nước tổ chức mở đầu cho phong trào Cần Vương Vậy phong trào Cần Vương diễn khoảng thời gian sau Em đánh dấu x vào trống, ứng với thời gian đúng: … 1858 - 1945 … 1885 - 1896 … 1858 - 1896 … 1896 - 1899 GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang20  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng PHIẾU HỌC TẬP ********** Bài 11: ƠN TẬP: HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐƠ HỘ (1858 – 1945) Em nối kiện lịch sử với mốc thời gian tương ứng: Cách mạng tháng Tám Đảng cộng sản Việt Nam đời Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta Nước Việt Nam dân chủ cộng hồ đời Bác Hồ tìm đường cứu nước 1/9/1858 19/8/1945 5/6/1911 3/2/1930 2/9/1945 Em điền vào chỗ chấm ( ) tên nhân vật lịch sử tương ứng với phong trào: a Canh tân đổi đất nước : b Phong trào Đơng Du : c Cuộc phản cơng kinh thành Huế : d Bình Tây đại ngun sối : e Phong trào nơng dân n Thế : Tại phong trào u nước chống Pháp trước chưa có Đảng bị thất bại ? PHIẾU HỌC TẬP ********** GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang21  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng Bài 18: ƠN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945 – 1954) Em nối kiện lịch sử sau ứng với mốc thời gian xác định: Quốc hội khố I nước Việt Nam dân chủ cộng hồ Kháng chiến tồn quốc bùng nổ Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ II Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua tồn quốc Chiến thắng Điện Biên Phủ 19/12/1946 6/1/1946 2/1951 7/5/1954 1/5/1952 Trong thời kì từ 1945 - 1954, qn ta chủ động tiến hành chiến dịch ? Em đánh dấu x vào trống, ứng với câu trả lời : … Chiến dịch Việt Bắc thu - đơng năm 1947 … Chiến dịch Biên giới thu - đơng năm 1950 … Chiến dịch Tây Bắc năm 1952 … Chiến dịch Điện Biên Phủ Em kể lại câu chuyện anh hùng, liệt sĩ học thời kì kháng chiến chống Pháp GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang22  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng PHIẾU HỌC TẬP ********** Bài 20 : BẾN TRE ĐỒNG KHỞI Em trình bày sách mà Mĩ - Diệm thực chiến sĩ đồng bào miền Nam thời gian 1955 - 1959 Em đánh dấu x vào trống, ứng với câu trả lời Việc Mĩ - Diệm điên cuồng khủng bố chiến sĩ cách mạng đồng bào miền Nam thể : … Sức mạnh qn đội viễn chinh Mĩ … Sự suy yếu lập … Sức mạnh qn đội ngụy Quan sát lược đồ đây, em tơ màu vào địa phương : Quảng Ngãi (1), Bến Tre (2), Tây Ninh (3) nơi nổ phong trào đồng khởi cuối năm 1959 đầu năm 1960 : (Lược đồ phong trào đồng khởi cuối năm 1959 đầu năm 1960) GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang23  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng PHIẾU HỌC TẬP ********** Bài 23 : SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA Em đánh dấu x vào trống, ứng với câu trả lời : Qn ta chọn đêm 30 (đêm giao thừa) Tết Mậu Thân để mở đầu cho Tổng tiến cơng dậy T?t Mậu Thân : … Thời điểm qn ta tập trung lực lượng mạnh … Lúc địch có nhiều sơ hở chủ quan … Thời điểm bất ngờ, ngồi sức tưởng tượng địch Trong lịch sử dân tộc ta có trận đánh diễn vào thời điểm giao thừa, trận đánh ? Em đánh dấu x vào trống, ứng với câu trả lời … Bạch Đằng … Ngọc Hồi - Đống Đa … Rạch Ngầm - Xồi Mút Em nêu ý nghĩa Tổng tiến cơng dậy T?t Mậu Thân 1968 GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang24 Trường Tiểu học Cẩm Thắng  Sáng kiến kinh nghiệm PHIẾU HỌC TẬP ********** Bài 27 : HỒN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Em đánh dấu x vào trống, ứng với thời gian : Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống tổ chức nước vào : … Ngày 30 tháng năm 1975 … Ngày 25 tháng năm 1976 … Cuối tháng 6, đầu tháng năm 1976 Em nêu định quan trọng kì họp Quốc hội khố VI Dựa vào SGK, em điền từ thích hợp vào chỗ chấm ( ) câu sau để hồn thành đoạn văn nêu lên ý nghĩa Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống : ''Ngày ., khởi nhân dân ta cho vui mừng, nước phấn Kể từ đây, thống nhất.” GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang25 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC I-CẤP TRƯỜNG: Nhận xét: Xếp loại: II-CẤP PHÒNG(HUYỆN) Nhận xét: Xếp loại: III-CẤP NGÀNH (TỈNH) Nhận xét: Xếp loại: GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang26 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng TÀI LIỆU THAM KHẢO GV: SGK, SGV Lich Sử Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Tạp chí giới ta Báo giáo dục Tiểu học Sách thiết kế giảng Sách đại học từ xa Huế Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang27  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU – Lý chọn đề tài – Đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu 4- Phương pháp nghiên cứu Trang3 Trang Trang Trang4 PHẦN NỘI DUNG 1- Cơ sở lý luận – Cơ sở thực tiển Trang Trang PHẦN KẾT LUẬN GV: Bài học kinh nghiệm Trang 17 Ýù kiến nhận xét hội đồng khoa học Trang 26 Tài liệu tham khảo Trang 27 Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang28 [...]... thấy việc thiết kế và sử dụng phiếu học tập thực hiện theo đúng qui trình và kĩ thuật hợp lí sẽ giúp giáo viên có được phương pháp tối ưu cho q trình dạy học Lịch sử nói riêng và dạy học nói chung GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng KẾT LUẬN Phiếu học tập là một phương pháp rất thơng dụng trong dạy học Nó có nhiều ưu thế như: - Dùng phiếu học tập có... cố bài học: ( Dạy học theo hình thức cá nhân) Bước 1: Phát phiếu cho mỗi em Bước 2: u cầu học sinh làm việc cá nhân trong thời gian qui định Bước 3: Sửa bài cả lớp Bước 4: Củng cố lại nội dung bài học 3.1.4 Một số mẫu phiếu học tập trong dạy học mơn Lịch sử lớp 5 (Có phiếu minh hoạ đính kèm) III KẾT QUẢ Qua thực tế, giáo viên bắt đầu sử dụng phiếu học tập, kết quả đã cho thấy: Phiếu học tập có khả... Bich Tuyền 18 (50 %) 6 (16,7%) Trang14 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng Kết quả dạy học thực tế đã chứng tỏ việc thiết kế và sử dụng phiếu học tập một cách hợp lí khơng những nâng cao kết quả học tập của học sinh mà còn giúp các em tham gia vào hoạt động học tập một cách tích cực Qua đó nhằm giúp các em năng lực tự học, tự khám phá, tự tìm tòi tri thức khoa học, giờ học sơi nổi, thoải... - Phiếu phải đến được từng học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Cẩm Thắng - Chú ý đến hoạt động cá nhân - Tránh áp đặt về câu trả lời, khuyến khích học sinh diễn đạt các ý tưởng - Khơng được lạm dụng phiếu học tập 3.1.2 Phương pháp sử dụng * Giao phiếu học tập theo cách tổ chức học tập Tùy cách tổ chức học tập, thí dụ học nhóm thực hành hay thảo luận, giáo viên giao phiếu cho học sinh... học sinh hơn Do vậy, việc thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học mơn Lịch sử lớp 5 nói riêng và ở Tiểu học nói chung là hết sức cần thiết Nó thật sự lơi cuốn học sinh vào q trình tìm tòi, khai thác và chiếm lĩnh tri thức làm cho hiệu quả giờ học tăng lên đáng kể, đáp ứng được phần nào u cầu cấp bách đặt ra với ngành giáo dục: đào tạo những con người tri thức, năng động, sáng tạo Thiết kế. .. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong mơn Lịch sử lớp 5 đã thực sự mang lại hiệu quả cao trong việc giúp các em lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng và hình thành thái độ học tập đối với từng bài cụ thể Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài còn có những hạn chế nhất định về kiến thức, trình độ chun mơn, kinh nghiệm giảng dạy Bài học kinh nghiệm : Để thực hiện tốt việc dạy phân mơn... dạy phân mơn Lịch sử lớp 5 trên phiếu học tập đòi hỏi: - Giáo viên phải nghiên cứu kĩ đặc điểm chương trình, sách giáo khoa, để thiết kế bộ phiếu học tập GV: Nguyễn Phạm Bich Tuyền Trang17  Trường Tiểu học Cẩm Thắng - Giáo viên phân loại các dạng bài để làm phiếu học tập cho phù hợp Sáng kiến kinh nghiệm - Giáo viên phải nhận xét đánh giá, kiểm tra phiếu học tập qua mỗi tiết học Cẩm Thắng, ngày 16... quan điểm dạy học mới: Lấy học sinh làm trung tâm Tóm lại, trong khi dạy mơn Lịch sử ở lớp 5, giáo viên khơng những nghiên cứu kĩ chương trình mơn học mà còn phải nắm vững các ngun tắc thiết kế và sử dụng phiếu học tập một cách linh hoạt, sáng tạo Từ đó, sẽ góp phần phát huy tính tích cực của học sinh, làm cho lớp sinh động, rèn được năng lực suy nghĩ, diễn đạt độc lập, sáng tạo trong học tập, đồng... xã hội trong nhóm và lớp, rút ra những kinh nghiệm cần thiết từ lập trường của chính họ,chứ khơng phải từ lập trường của giáo viên Lúc này giáo viên có thể khéo léo đưa ra những lập luận định hướng và chỉ đạo nếu nhận thấy học sinh bối rối Nếu học sinh tự thực việc tổng kết thành cơng, thì giáo viên khơng cần can thiệp vào 3.1.3 Phương pháp sử dụng phiếu học tập trong các dạng bài học * Dạy học bài... bài tập mang dáng dấp trắc Sáng kiến kinh nghiệm nghiệm Do đó, việc sử dụng phiếu học tập sẽ giúp giáo viên và học sinh nhanh chóng tiếp cận với các lối kiểm tra, đánh giá và thi cử mới theo định hướng đổi mới cơng tác kiểm tra, đánh giá và thi cử của Bộ giáo dục và đào tạo - Trong lúc dạy học, giáo viên chỉ phải làm ít, nói ít; còn học sinh lại phải làm việc nhiều Điều này phù hợp với quan điểm dạy ... chiến sĩ thi đua tồn quốc Chiến thắng Điện Biên Phủ 19/12/1946 6/1/1946 2/1 951 7 /5/ 1 954 1 /5/ 1 952 Trong thời kì từ 19 45 - 1 954 , qn ta chủ động tiến hành chiến dịch ? Em đánh dấu x vào trống, ứng với... Bich Tuyền Trang5 Sáng kiến kinh nghiệm  Trường Tiểu học Cẩm Thắng sau: - Thời kì (1 858 – 19 45) : Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược hộ (Bài đến 11) - Thời kì (19 45 – 1 954 ): Bảo vệ... lược nước ta Nước Việt Nam dân chủ cộng hồ đời Bác Hồ tìm đường cứu nước 1/9/1 858 19/8/19 45 5/6/1911 3/2/1930 2/9/19 45 Em điền vào chỗ chấm ( ) tên nhân vật lịch sử tương ứng với phong trào: a Canh
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5, sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5, sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn