giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 13 VNEN

15 290 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 21:31

TUẦN 13 Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014 CHÀO CỜ SINH HOẠT TẬP THỂ ************************************* TOÁN T/H LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU - Giúp HS yếu củng cố so sánh số bé phần số lớn - HS khá, giỏi vận dụng giải toán nâng cao II.TIẾN TRÌNH: - HS làm cá nhân Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số lớn 25 42 56 28 24 16 Số bé Số lớn gấp lần số bé? Số bé phần số lớn? Bài 2: Ông 72 tuổi, cháu tuổi Hỏi tuổi cháu phần tuổi ông? Bài 3: Có 15 gà mái, gà trống Hỏi số gà trống phần số gà mái? Bài 4: Tìm số chẵn có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp hai lần chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục? -HS báo cáo kết với thầy cô giáo ************************************* TOÁN T/H LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU - Giúp HS yếu tiếp tục củng cố cách so sánh số bé phần số lớn bảng nhân - HS khá, giỏi vận dụng giải toán nâng cao II.TIẾN TRÌNH: - HS làm cá nhân Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số lớn Số bé Số lớn gấp lần số bé? Số bé phần số lớn? 20 48 40 32 27 18 Bài 2: Mỗi khay có bánh Hỏi khay có bánh? Bài 3: Con tuổi, bố nhiều 24 tuổi Hỏi tuổi phần tuổi bố? Bài 4: Tìm số có ba chữ số số có hai chữ số, biết tổng hai số 110 -HS báo cáo kết với thầy cô giáo ******************************* HĐGD LỐI SỐNG CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN ( Tiết 2) I/ MỤC TIÊU : - HS biết bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui buồn - Nêu vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn bạn - Biết chia sẻ vui buồn bạn sống ngày - Đối với HS khá, giỏi: Hiểu ý nghĩa việc chia sẻ vui buồn bạn * Kĩ sống:Kĩ lắng nghe ý kiến bạn.Kĩ thể cảm thông, chia sẻ bạn vui, buồn II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Phiếu tập Mi-co-rô để chơi trò chơi Phóng viên III/ TIẾN TRÌNH: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động: HS chơi trò chơi “ Gieo hạt ” Chia vui buồn bạn Hoạt động cá nhân: - GV phát phiếu học tập yêu cầu HS làm tập - Nội dung bài: Em viết vào ô  chữ Đ trước việc làm chữ S trước việc làm sai bạn  a) Hỏi thăm an ủi bạn có chuyện buồn  b) Độngviên, giúp đỡ bạn bị điểm  c) Chúc mừng bạn điểm 10  d) Vui vẻ nhận phân công giúp đỡ bạn học  đ) Tham gia bạn quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp bạn nghèo lớp  g) Kết bạn với bạn bị khuyết tật, bạn nhà nghèo  h) Ghen tức thấy bạn học giỏi Hoạt động theo nhóm: - Các thành viên nhóm đổi kiểm tra kết quả, đánh giá cho - Nhóm thảo luận thống kết đúng: Các việc a, b, c, d, đ, g việc làm thể quan tâm đến bạn bè vui, buồn; thể quyền không bị phân biệt đối xử, quyền hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật Các việc e, h việc làm sai không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn bạn bè Chia trải nghiệm Hoạt động theo nhóm đôi: - HS liên hệ, tự liên hệ nhóm đôi theo nội dung tập Vở BT: + Em biết chia sẻ vui buồn với bạn bè lớp, trường chưa? Chia sẻ nào? + Em bạn bè chia sẻ vui, buồn chưa? Hãy kể trường hợp cụ thể Khi bạn bè chia sẻ vui buồn, em cảm thấy nào? Hoạt động lớp: - HS liên hệ trước lớp HS nhận xét - GV kết luận: Bạn bè tốt cần phải biết cảm thông, chia sẻ vui buồn Trò chơi phóng viên Hoạt động theo nhóm: - Một em đóng vai phóng viên vấn bạn nhóm câu hỏi BT Vở BT - Nhóm trưởng điều hành Hoạt động lớp: - Đại diện số nhóm lên vấn trước lớp - Lớp GV nhận xét C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Kể với gia đình việc làm thể việc Chia buồn vui bạn - Thường xuyên thực việc Chia buồn vui bạn ******************************************************************* Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014 TIẾNG VIỆT T/H ÔN TẬP I.MỤC TIÊU - Củng cố từ hoạt động nhận biết hình ảnh so sánh hoạt động với hoạt động - HS viết đoạn văn nói cảnh đẹp đất nước II.TIẾN TRÌNH: - Học sinh làm cá nhân Bài 1: Gạch từ hoạt động câu tìm hành động so sánh với nhau: a Gió gầm cọp chạy ầm ầm, gặp xô ngã b Buổi chiều, sương giăng mù mịt khói bay c Ngựa phi nhanh tên bay - GV hướng dẫn cho H làm vào em làm bảng - GV nhận xét, chữa Bài 2: Viết vào chỗ chấm từ ngữ hoạt động vật để tạo thành câu: a Trên trời, đàn chim b Dưới ao, đàn vịt c Trong vườn chuối, gà mẹ, gà d Ngoài sân, mèo Bài 3: Em viết đoạn văn nói cảnh đẹp đất nước mà em biết -HS báo cáo kết với thầy cô giáo ********************************* TIẾNG VIỆT T/H ÔN TẬP I.MỤC TIÊU - Củng cố từ hoạt động, từ đặc điểm, tính chất - Củng cố cách tìm phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? Vì sao? II.TIẾN TRÌNH: Câu 1: Tìm từ hoạt động câu: “ Nước cá đớp cá Trời nắng chang chang người trói người” A nước, cá, người B nắng chang chang, nước C đớp, trói Câu 2: Tìm từ hoạt động câu “ Thầy giáo Pu-skin tìm cách chữa thơ cho bạn” A thầy giáo, bảo, tìm cách B bảo, tìm,chữa C bảo, tìm, thơ Câu 3: Tìm từ đặc điểm ( tính chất ) câu “ Vài cánh ngọc lan êm rụng xuống đất mát rượi” A Cánh ngọc lan, êm B rụng xuống, mát rượi C êm ái, mát rượi Câu 4: Trả lời câu hỏi: “ Ngoài Hồ Tây, dân chài tung lưới bắt cá” A Ai? B Làm gì? C Ở đâu? Câu 5: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi sao? Trong câu: “ Quắm Đen thua ông Cản Ngũ anh mắc mưu ông” A Vì anh mắc mưu ông B Mắc mưu ông C Thua ông Cản Ngủ Câu 6: Tìm từ đặc điểm ( tính chất ) câu: “ Trường đua voi đường rộng phẳng lì dài năm số” A đường rộng phẳng lì, dài B rộng, phẳng lì, dài C trường đua voi, rộng phẳng lì Câu 7: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi: “ Trên voi, ngồi hai chàng mangát” A Vì sao? B Khi nào? C Ở đâu? Câu 8: Tìm từ hoạt động câu “ Tre, trúc thổi nhạc sáo Khe suối gảy nhạc đàn” A thổi, gảy B thổi, nhạc sáo C gảy, nhạc đàn Câu 9: Tìm từ tính chất ( đặc điểm ) câu: “ Chàng thấy thuyền lớn sang trọng tiến đến” A lớn, sang trọng B lớn, tiến đến C Thuyền sang trọng Câu 10: Tìm từ vật câu: “ Nườm nượp người, xe Mùa xuân trẩy hội” A người, xe, mùa xuân, hội B người, xe, mùa xuân, C người xe, trẩy hội Câu 11: Đặt câu hỏi cho phận câu gạch câu: “Mùa xuân về, người, xe mườm mượp trẩy hội” A Người xe mươm mượp trẩy hội Ở đâu? B Người xe mươm mượp trẩy hội Khi ? C Vì người xe mươm mượp trẩy hội ******************************** HĐGD THỦ CÔNG CẮT, DÁN CHỮ H, U ( Tiết 1) I MỤC TIÊU: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H,U - Kẻ, cắt, dán chữ H,U Các nét chữ tương đối thẳng nhau.Chữ dán tương đối phẳng - Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán chữ H,U Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Mẫu chữ H,U cắt dán vẽ mẫu chữ H,U cắt để rời chưa dán Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công III TIẾN TRÌNH Khởi động: HS chơi trò chơi A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hướng dẫn HS quan sát nhận xét Hoạt động nhóm - Giới thiệu mẫu chữ H, U hướng dẫn HS quan sát để rút nhận xét + Nét chữ rộng ô ; + Chữ H, U có nửa bên trái nửa bên phải giống Nếu gấp đôi chữ H chữ U theo chiều dọc nửa bên trái nửa bên phải chữ H,U trùng khít Cùng kiểm tra lại kết hoạt động Hoạt động lớp - Đại điện nhóm trình bày kết thảo luận, nhóm khác bổ sung, GV nhận xét Xem hướng dẫn làm thử Hoạt động nhóm - HS quan sát hình đọc hướng dẫn để kẻ, cắt, dán chữ H,U Biểu diễn thao tác kẻ, cắt, dán chữ H, U Hoạt động lớp - Một HS đọc bước kẻ, cắt, dán chữ H,U - Một nhóm lên kẻ, cắt, dán chữ H,U - Lớp nhận xét thao tác GV hướng dẫn thao tác.HS củng cố, khắc sâu kiến thức Hoạt động lớp - GV nhắc lại bước kẻ, cắt, dán chữ H,U Bước : Kẻ chữ H,U Bước : Cắt chữ H,U Bước : Dán chữ H,U - Hướng dẫn HS gấp, cắt mẫu giấy tập Áp dụng trực tiếp Hoạt động cá nhân - HS thực hành cắt chữ H,U - Nhận xét chữ HS vừa thực hành cắt chữ H,U - Về nhà gấp, cắt mẫu giấy chữ H,U ********************************************************** Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014 HĐGD THỂ CHẤT ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA CỦA BÀI TDPTC TRÒ CHƠI: CHIM VỀ TỔ I.MỤC TIÊU: - Biết cách thực động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy thể dục phát triển chung - Bước đầu biết cách thực động tác điều thể dục phát triển chung - Biết cách chơi tham gia chơi II- TÀI LIỆU- PHƯƠNG TIỆN - Tài liệu hướng dẫn hoạt động Giáo dục thể chất lớp VNEN - Sách giáo viên môn thể dục lớp Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ lớp môn Thể dục - Vệ sinh kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức hoạt động - Còi, kẻ sân chơi III- TIẾN TRÌNH Khởi động - HS chạy chậm theo địa hình tự nhiên quanh sân trường, sau đứng chỗ khởi động khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, hông, gối, vặn thân sang hai bên - HS chơi trò chơi: “Kết bạn” A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động lớp - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy thể dục PTC Hoạt động lớp - Gv hô cho lớp tập - Từng hàng lên tập trước lớp, hàng khác quan sát, sau nhận xét mức độ hoàn thành Giáo viên sửa lỗi sai cho HS - Chủ tịch cán hô cho lớp tập lần Giáo viên quan sát uốn nắn cho HS Hoạt động nhóm: - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập luyện Sau thành viên nhóm lên điều khiển - Nhóm trưởng vừa hô vừa quan sát - GV quan sát đến nhóm nhắc nhở, giúp đỡ, động viên Hoạt động lớp - Đại diện nhóm lên báo cáo kết luyện tập - Tổ chức thi đua nhóm - GV nhận xét, đánh giá kết thực hành HS Học động tác điều hòa Hoạt động lớp - Gv nêu tên động tác làm mẫu giải thích động tác cho HS tập theo - Hướng dẫn hs tập lúc đầu chậm sau tăng nhanh dần theo tiếng vỗ tay - GV nhắc nhở uốn nắn HS - Cán lớp điều khiển Hoạt động nhóm: - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập luyện Sau thành viên nhóm lên điều khiển - Nhóm trưởng vừa hô vừa quan sát - GV quan sát đến nhóm nhắc nhở, giúp đỡ, động viên Hoạt động lớp - Đại diện nhóm lên báo cáo kết luyện tập - Tổ chức thi đua nhóm - GV nhận xét, đánh giá kết thực hành HS Trò chơi “ Chim tổ” Hoạt động lớp - GV nhắc lại tên trò chơi cách chơi Gv nêu mục đích trò chơi - GV phổ biến luật chơi cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi nháp - GV tổ chức cho HS chơi thi đua GV quan sát nhận xét C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Với giúp đỡ gia đình, em tập động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, nhảy động tác điều hòa thể dục phát triển chung - Em kể với bỗ mẹ nghe điều thú vị trò chơi “ Chim tổ” ****************************************** HĐGD MĨ THUẬT ( Đ/C THỐNG DẠY) TIẾNG ANH ( Đ/C OANH DẠY) ***************************************** HĐGDÂM NHẠC ( Đ/C CHINH DẠY) ******************************************************************* Thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2014 ( Dạy bù vào ngày tuần ) TIẾNG VIỆT T/H ÔN TẬP I.MỤC TIÊU - Củng cố từ ngữ địa phương II.TIẾN TRÌNH: - Học sinh làm cá nhân Bài 1: Nối từ cột có nghĩa giống thành cặp: a hoa h chén b đình i lì c bát k nhà việc d cốc l (hạt) mè e (hạt) đậu phộng m g (hạt) vừng n (hạt) lạc - GV hướng dẫn cho H làm vào em làm bảng - GV nhận xét, chữa Bài 2: Những từ in đậm câu có nghĩa gì? a Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông b Ai vô Nam Bộ Tiền Giang, Hậu Giang Ai vô othành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng - GV hướng dẫn cho H làm vào em nêu miệng - Nhận xét, chữa Bài 3: Điền vào chỗ trống dấu phẩy từ ngữ thích hợp: Nước ta có nhiều thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, … -HS báo cáo kết với thầy cô giáo ************************************** HDGD THỂ CHẤT ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: ĐUA NGỰA I.MỤC TIÊU: - Biết cách thực động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân thể dục phát triển chung - Bước đầu biết cách thực động tác nhảy thể dục phát triển chung - Biết cách chơi tham gia chơi II- TÀI LIỆU- PHƯƠNG TIỆN - Tài liệu hướng dẫn hoạt động Giáo dục thể chất lớp VNEN - Sách giáo viên môn thể dục lớp Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ lớp môn Thể dục - Vệ sinh kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức hoạt động - Còi, kẻ sân chơi III- TIẾN TRÌNH Khởi động - HS chạy chậm theo địa hình tự nhiên quanh sân trường, sau đứng chỗ khởi động khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, hông, gối, vặn thân sang hai bên - HS chơi trò chơi: “ Chẵn lẻ” A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động lớp - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy điều hòa thể dục PTC Hoạt động lớp - Gv hô cho lớp tập - Từng hàng lên tập trước lớp, hàng khác quan sát, sau nhận xét mức độ hoàn thành Giáo viên sửa lỗi sai cho HS - Chủ tịch cán hô cho lớp tập lần Giáo viên quan sát uốn nắn cho HS Hoạt động nhóm: - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tập luyện Sau thành viên nhóm lên điều khiển - Nhóm trưởng vừa hô vừa quan sát - GV quan sát đến nhóm nhắc nhở, giúp đỡ, động viên Hoạt động lớp - Đại diện nhóm lên báo cáo kết luyện tập - Tổ chức thi đua nhóm - GV nhận xét, đánh giá kết thực hành HS Trò chơi “ Đua ngựa” Hoạt động lớp - GV nhắc lại tên trò chơi cách chơi - Gv nêu mục đích trò chơi.GV phổ biến luật chơi cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi nháp GV tổ chức cho HS chơi thi đua - GV quan sát nhận xét C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Với giúp đỡ gia đình, em tập động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, nhảy động tác điều hòa thể dục phát triển chung - Em kể với bỗ mẹ nghe điều thú vị trò chơi “ Đua ngựa” *************************************************************** Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2014 TIẾNG ANH ( Đ/C OANH DAY) ****************************************************************** Thứ bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014 TOÁN T/H LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU - Giúp HS yếu tiếp tục củng bảng nhân Áp dụng vào giải toán - HS khá, giỏi vận dụng giải toán nâng cao II.TIẾN TRÌNH: - HS làm cá nhân Bài 1: Đặt tính tính: 45 x 63 x 32 x 81 x 37 x 54 x 67 x 73 x Bài 2: Tổ có em, thưởng hộp bút, hộp có bút Hỏi em thưởng bút? Bài 3: Lớp 3B có tổ mối tổ có bạn Hỏi lớp 3B có bạn học sinh? Bài 4: Thùng thứ có 27 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp đôi thùng thứ Hỏi hai thùng có lít dầu? Bài 5: Mẹ có rổ trứng, rổ có 35 trứng, mẹ đem bán 47 trứng Hỏi mẹ trứng Bài 6: Một đội chơi có tổ, tổ có nhóm, nhóm có người Hỏi đội chơi có tất người? -HS báo cáo kết với thầy cô giáo **************************************** HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 BIẾT ƠN THẦY, CÔ GIÁO HOẠT ĐỘNG HỘI VUI HỌC TẬP Nhất trí với cách tổ chức dạy học theo thiết kế tổ chức HĐGDNGLL cho HS lớp ( Sách Hướng dẫn tổ chức HĐGDNGLL cho HS lớp 3) ******************************************************************* HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TUẦN 13 I MỤC TIÊU: - Tổng kết đợt thi đua 20- 11 - Nhận xét, đánh giá tình hình học tập, nề nếp, tình hình hoạt động lớp tuần vừa qua phổ biến kế hoạch tuần tới - Học sinh tự đánh giá thân thành viên khác tổ, lớp Nghiêm túc phê bình sai phạm nội quy, quy chế nhà trường, lớp đề tâm khắc phục khuyết điểm - Triển khai kế hoạch hoạt động lớp, nhà trường tuần tới II TIẾN TRÌNH: Lớp sinh hoạt văn nghệ: Nội dung sinh hoạt: - CT hội đồng tự quản điều khiển sinh hoạt Các nhóm sinh hoạt theo nhóm - Các nhóm trưởng báo cáo hoạt động tuần nhóm Đánh giá hoạt động tuần : - CTHĐTQ Tổng kết đợt thi đua 20 tháng 11 - CT hội đồng tự quản báo cáo tình hình chung lớp tuần vừa qua cho giáo viên chủ nhiệm + Ưu điểm: Các bạn lớp có tinh thần học tập tốt tự giác học nhóm chuẩn bị trước lên lớp Nắm vững học Chuận bị đầy đủ sách đồ dùng học tập Tụ giác, tự tin, mạnh dạn, chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục, học đều, Biết bảo vệ công, giữ gìn bảo vệ môi trường + Tuần qua sinh hoạt 15 phút đầu chủ điểm, thực tốt, lễ phép với thầy cô giáo + Hiện tượng ăn quà vặt không xảy lớp Biết giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học + Khuyết điểm: Ý thức học lớp chưa tốt, viết cẩu thả, trình bày chưa sẽ: Biên, Quân, Thành, Cường - Ý kiến phản hồi thành viên lớp (nhận xét đúng, chưa đúng…) - Các nhóm sinh hoạt tự giác đánh giá cá nhân đưa ý kiến nhằm xây dựng tập thể lớp 4 Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc: Dự kiến tổ 1, tổ Kế hoạch tuần tới: Giáo viên triển khai kế hoạch tuần tới - Về học tập: Cá nhân lớp phải tích cực học tập tốt, học làm đầy đủ trước đến lớp Tự giác học tập, tích cực thảo luận nhóm Nghiêm túc học, hăng say phát biểu xây dựng - Về nề nếp: Đi học giờ, trang phục quy định thứ - Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân lớp học - Hoạt động khác: Nhắc nhở bạn sau mượn truyện, sách tham khảo phải để nơi quy định Tô chức sinh nhật cho bạn sinh tháng 12 - Lao động: Chăm sóc cảnh bồn hoa trước lớp ******************************************************************* BÀI TẬP BỔ SUNG TUẦN 13 TOÁN: BÀI 34 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số lớn 25 42 56 28 24 16 Số bé Số lớn gấp lần số bé? Số bé phần số lớn? Bài 2: Ông 72 tuổi, cháu tuổi Hỏi tuổi cháu phần tuổi ông? Bài 3: Có 15 gà mái, gà trống Hỏi số gà trống phần số gà mái? TOÁN: BÀI 35 Bài 1: Mỗi khay có bánh Hỏi khay có bánh? Bài 2: Mỗi tổ có bạn học sinh Hỏi tổ có học sinh? Bài 3: > ; [...]... TUẦN 13 TOÁN: BÀI 34 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số lớn 25 42 56 28 24 16 Số bé 5 6 8 4 3 2 Số lớn gấp mấy lần số bé? Số bé bằng một phần mấy số lớn? Bài 2: Ông 72 tuổi, cháu 8 tuổi Hỏi tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi ông? Bài 3: Có 15 con gà mái, 5 con gà trống Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái? TOÁN: BÀI 35 Bài 1: Mỗi khay có 9 cái bánh Hỏi 6 khay có bao nhiêu cái bánh? Bài 2: ... ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 BIẾT ƠN THẦY, CÔ GIÁO HOẠT ĐỘNG 3 HỘI VUI HỌC TẬP Nhất trí với cách tổ chức dạy học theo thiết kế và tổ chức các HĐGDNGLL cho HS lớp 3 ( Sách Hướng dẫn tổ chức các HĐGDNGLL cho HS lớp 3) ******************************************************************* HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TUẦN 13 I MỤC TIÊU: - Tổng kết đợt thi đua 20 - 11 - Nhận xét, đánh giá về tình hình. .. Các nhóm sinh hoạt theo nhóm - Các nhóm trưởng báo cáo hoạt động trong tuần của nhóm 3 Đánh giá các hoạt động trong tuần : - CTHĐTQ Tổng kết đợt thi đua 20 tháng 11 - CT hội đồng tự quản báo cáo tình hình chung của lớp trong tuần vừa qua cho giáo viên chủ nhiệm + Ưu điểm: Các bạn trong lớp có tinh thần học tập tốt tự giác trong học nhóm chuẩn bị bài trước khi lên lớp Nắm vững bài học Chuận bị đầy đủ... hình học tập, nề nếp, tình hình hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và phổ biến kế hoạch tuần tới - Học sinh tự đánh giá bản thân và các thành viên khác trong tổ, lớp Nghiêm túc phê bình những sai phạm trong nội quy, quy chế nhà trường, lớp đề ra và quyết tâm khắc phục khuyết điểm - Triển khai kế hoạch hoạt động của lớp, của nhà trường trong tuần tới II TIẾN TRÌNH: 1 Lớp sinh hoạt văn nghệ: 2 Nội... hồi của các thành viên trong lớp (nhận xét đã đúng, chưa đúng…) - Các nhóm sinh hoạt tự giác đánh giá cá nhân và đưa ra ý kiến nhằm xây dựng tập thể lớp 4 Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc: Dự kiến tổ 1, tổ 3 5 Kế hoạch tuần tới: Giáo viên triển khai kế hoạch tuần tới - Về học tập: Cá nhân trong lớp phải tích cực học tập tốt, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp Tự giác học tập, tích cực thảo luận... đồ dùng học tập Tụ giác, tự tin, mạnh dạn, chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục, đi học đều, đúng giờ Biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường + Tuần qua sinh hoạt 15 phút đầu giờ đúng chủ điểm, thực hiện khá tốt, lễ phép với thầy cô giáo + Hiện tượng ăn quà vặt không còn xảy ra trong lớp Biết giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học + Khuyết điểm: Ý thức học trên lớp chưa... - Học sinh nhận biết được hình dáng, đặc điểm của lọ hoa và quả - HS biết cách vẽ được hình lọ hoa và quả - HS thấy được vẻ đẹp về bố cục giữa lọ và quả II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1 Giáo viên : - Lọ hoa và quả có hình dáng, màu sắc khác nhau - Hình gợi ý cách vẽ 2 Học sinh : - Vở tập vẽ - Bút chì, màu II TIẾN TRÌNH: 1 Hoạt động cơ bản - GV giới thiệu một số lọ hoa và quả 2 Hoạt động thực hành - Quan... bánh? Bài 2: Mỗi tổ có 9 bạn học sinh Hỏi 5 tổ có bao nhiêu học sinh? Bài 3: > ; ... HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TUẦN 13 I MỤC TIÊU: - Tổng kết đợt thi đua 2 0- 11 - Nhận xét, đánh giá tình hình học tập, nề nếp, tình hình hoạt động lớp tuần vừa qua phổ biến kế hoạch tuần tới - Học sinh tự đánh... tham gia chơi II- TÀI LIỆU- PHƯƠNG TIỆN - Tài liệu hướng dẫn hoạt động Giáo dục thể chất lớp VNEN - Sách giáo viên môn thể dục lớp Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ lớp môn Thể dục - Vệ sinh kiểm tra... tham gia chơi II- TÀI LIỆU- PHƯƠNG TIỆN - Tài liệu hướng dẫn hoạt động Giáo dục thể chất lớp VNEN - Sách giáo viên môn thể dục lớp Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ lớp môn Thể dục - Vệ sinh kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 13 VNEN, giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 13 VNEN, giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 13 VNEN