Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp:Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc

12 1,043 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 22:19

Đối với một nền kinh tế thị trường đang trên đà phát triển, nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO thì các doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có một tiềm lực tài chính mạnh mẽ để tiến hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Tình hình tài chính tốt hay xấu có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình vận động, chuyển hóa hình thái của vốn tiền tệ. Thông qua tình hình thu chi tiền tệ hàng ngày, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính và đặc biệt là các báo cáo tài chính có thể kiểm soát kịp thời, tổng quát các mặt hoạt động của doanh nghiệp, từ đó phát hiện nhanh chóng những tồn tại và những tiềm năng chưa được khai thác để đưa ra các quyết định thích hợp điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt tới mục tiêu của doanh nghiệp.Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành công tác phân tích tài chính và không ngừng hoàn thiện công tác này, trên cơ sở đó, định hướng cho các quyết định nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tài chính trong doanh nghiệp, nhóm em đã lựa chọn và tìm hiểu Bài tập lớn với đề tài “Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc”. Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp MỤC LỤC Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Đối với kinh tế thị trường đà phát triển, Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế giới WTO doanh nghiệp nước muốn tồn tại, đứng vững ngày phát triển, đòi hỏi phải có tiềm lực tài mạnh mẽ để tiến hành sản xuất kinh doanh cạnh tranh có hiệu Tình hình tài tốt hay xấu có tác động thúc đẩy kìm hãm trình kinh doanh doanh nghiệp Quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình vận động, chuyển hóa hình thái vốn tiền tệ Thông qua tình hình thu chi tiền tệ hàng ngày, tình hình thực tiêu tài đặc biệt báo cáo tài kiểm soát kịp thời, tổng quát mặt hoạt động doanh nghiệp, từ phát nhanh chóng tồn tiềm chưa khai thác để đưa định thích hợp điều chỉnh hoạt động nhằm đạt tới mục tiêu doanh nghiệp Vì vậy, vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành công tác phân tích tài không ngừng hoàn thiện công tác này, sở đó, định hướng cho định nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng phân tích tài doanh nghiệp, nhóm em lựa chọn tìm hiểu Bài tập lớn với đề tài “Phân tích tài doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc” Trong trình nghiên cứu thực làm Bài tập lớn, thành viên nhóm cố gắng cho tập lớn đầu tiên, song Bài tập lớn khó tránh khỏi khiếm khuyết định Tập thể nhóm mong nhận bảo, bổ sung quý thầy cô để Bài tập lớn hoàn thiện XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp NỘI DUNG BÀI TẬP LỚN Phần 1: Mô tả doanh nghiệp thực tế Công ty cổ phần Tân Tấn Lộc nhà sản xuất hộp bìa Carton sử dụng cho đựng rượu vang đồ uống nhẹ can đựng thực phẩm Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC Tên tiếng Anh: TAN TAN LOC JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch: TANTANLOC JSC Đại diện: Bà Trang Thị Ngọc Ánh – Chức vụ: Tổng giám đốc Điện thoại: 0650.3652921 0650.3652922 Fax: 0650.3652920 E-mail: info@tantanloc.com.vn – Website: http://www.tantanloc.com.vn Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bao bì carton Phần 2: Chi phí giá thành sản phẩm tháng đầu năm 2013 ∗ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Mỗi hộp bìa carton yêu cầu trung bình 0.4 kg giấy cuộn với mức đơn giá 6000 đ/kg (chưa có VAT) ∗ Chi phí nhân công trực tiếp Định mức công nhân sản xuất 300 hộp sản phẩm Chi phí nhân công trực tiếp cho 300.000đ ∗Chi phí sản xuất chung (chưa bao gồm chi phí khấu hao TSCĐ) Đồng Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp 129.585.000 Chi phí nhân công gián tiếp 691.650.000 Chi phí điện nước điện thoại mạng 461.100.000 Chi phí bảo hiểm nhà máy 278.250.000 Tổng 2.760.585.000 Bảng thống kê TSCĐ công ty ngày 31/12/2012 ĐVT: Triệu đồng STT Tên TSCĐ Nguyên giá Tỷ lệ khấu hao Nhà xưởng 1000 5% Nhà văn phòng 800 5% Thiết bị văn phòng 200 10% Máy dập 500 10% Máy cắt khe 200 15% Máy dán 100 12% Máy đóng ghim 200 10% Máy in 150 10% Máy dợn sóng 300 15% 10 Phương tiện vận tải phục vụ bán hàng 500 10% DN áp dụng trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ loại tài sản mua đưa vào sử dụng ngày thành lập công ty Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp ∗ Hàng tồn kho Sản phẩm hoàn thành − Hàng tồn kho đầu kì: 30.000 hộp trị giá 260.000.000đ − Hàng tồn kho cuối tháng dự kiến: 20.000 hộp Nguyên vật liệu trực tiếp − Hàng tồn kho đầu kì: 6500kg − Hàng tồn kho cuối tháng dự kiến 5000kg ∗Chi phí bán hàng (chưa bao gồm khấu hao TSCĐ) Chi phí quảng cáo 2% doanh thu Chi phí lương nhân viên 1.000.000.000đ Chi phí dịch vụ mua 100.000.000đ ∗Chi phí quản lí doanh nghiệp (chưa bao gồm khấu hao TSCĐ) Chi phí lương nhân viên quản lí văn phòng 1.700.000.000đ Văn phòng phẩm điện thoại bưu phẩm 230.000.000đ Tính: a Giá thành sản xuất sản phẩm b Giá vốn hàng bán c Giá thành toàn Bảng mức khấu hao tháng đầu năm 2013 STT 10 11 12 13 14 Tên TSCĐ Nguyên giá Nhà xưởng 1000 Nhà văn phòng 800 Thiết bị văn phòng 200 Máy dập 500 Máy cắt khe 200 Máy dán 100 Máy đóng ghim 200 Máy in 150 Máy dợn sóng 300 Phương tiện vận tải 500 phục vụ bán hàng Tổng Bộ phận sản xuất Bộ phận bán hàng Bộ phận quản lí doanh nghiệp Tỷ lệ khấu hao năm 5% 5% 10% 10% 15% 12% 10% 10% 15% 10% ĐVT: trđ Mức khấu hao Mức khấu năm hao tháng 50 25 40 20 20 10 50 25 30 15 12 20 10 15 7,5 45 22,5 50 25 332 222 50 60 166 111 25 30 Cách xác định: a.Giá thành sản xuất -Số lượng sản phẩm sản xuất ra: 1.500.000-30.000+20.000=1490.000.000 (đồng) Tập hợp chi phí: -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1490.000×0.4×6000=3576.000.000 (đồng) -Chi phí nhân công trực tiếp: 1000 1490000= 1490.000.000(đồng) Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp -Chi phí sản xuất chung: 1229.585.000+991.650.000+361.100.000+178.250.000+111.000.000=2.871.585.000 (đồng) ◊Tổng giá thành sản xuất 3576.000.000 + 1490.000.000 + 2.871.585.000= 7.937.585.000 (đồng) -Giá thành đơn vị: =5.327,24 (đồng) b.Giá vốn hàng bán 5.327,24 1500.000 = 7991.100.000 (đồng) c.Giá thành toàn -Chi phí bán hàng: 2%*(1500000*18000)+1000.000.000+100.000.000 +25 000.000 = 1.665.000.000 (đồng) -Chi phí quản lí doanh nghiệp 1.900.000.000 + 330.000.000 + 30.000.000 = 2260.000.000 (đồng) ◊Giá thành toàn 1665.000.000 + 2260.000.000 + 7.937.585.000= 11.862.585.000 (đồng) Phần 3: Doanh thu lợi nhuận hoạt động bán hàng tháng đầu năm 2013 doanh nghiệp • Công ty ước tính bán 1.500.000 hộp với đơn giá 18.000 đ (giá bán chưa có VAT) tháng đầu năm chi tiết sử sản lượng tiêu thụ cho tháng sau: Tháng Sản lượng (hộp) 200,000 250,000 230,000 270,000 290,000 260,000 • Để tăng doanh số bán hàng công ty có sách bán chịu sau: − Tất khoản doanh thu thực sách bán chịu − Phương thức toán sau: 50% thu tháng phát sinh doanh thu với chiết khấu 5%; 30% thu vào tháng thứ sau tháng phát sinh doanh thu; 20% thu vào tháng thứ hai sau tháng phát sinh doanh thu • Đối với việc mua nguyên vật liệu giấy cuộn nhà cung cấp chấp nhận cho công ty mua chịu 100% phương thức toán mua sau: 40% toán vào tháng mua hàng; 60% toán vào tháng sau tháng mua hàng • Các khoản chi phí lại trả tháng phát sinh chi phí Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Báo cáo kết kinh doanh tháng đầu năm 2013 ĐVT:đ Chỉ tiêu Số tiền Doanh thu 26.325.000.000 Giá vốn hàng bán 8.111.045.000 Lợi nhuận gộp 18.213.955.000 Chi phí bán hàng 1.665.000.000 Chi phí QLDN 2.260.000.000 Chi phí vay ngắn hạn 1.066.000.000 Lợi nhuận 13 222.955.000 Thuế TNDN 2.909.050.100 Lợi nhuận sau thuế 10.313.904.900 Lợi nhuận giữ lại 2.000.000.000 EPS (nếu có) 3779,048 Cách xác định: -Doanh thu thuần: 1.500.000×18.000−1.500.000×18.000×50%×5%=26.325.000.000 -Lợi nhuận gộp: 26.325.000.000−8111.045.000=18.213.955.000 -Lãi vay: 1000.000.000+1000.000.000*6,6% = 1.066.000.000 -Lợi nhuận 18.213.955.000 -1.665.000.000- 2.260.000.000-1.066.000.000= 13 222.955.000 -Thuế TNDN 13 222.955.000×22%= 2.909.050.100 - Lợi nhuận sau thuế: 13 222.955.000- 2.909.050.100= 10.313.904.900 (đồng) -EPS= = =3779,048 (đông) Bảng doanh thu tháng đầu năm 2015 Tháng doanh thu( có VAT) Tháng Số tiền 3.960.000.000 4.950 000.000 4.554.000.000 5.346.000.000 5.742.000.000 5.148.000.000 Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Sản lượng 200.000 250.000 230.000 270.000 290.000 260.000 Tháng doanh thu Tháng Số tiền 3.600.000.000 4500.000.000 4140.000.000 4860.000.000 5220.000.000 4680.000.000 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Bảng nhập NVL Tháng Tổng Số lượng (kg) 61.500 100.000 92.000 108.000 116.000 117.000 594.500 Đơn giá (chưa VAT) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Thành tiền 369.000.000 600.000.000 552.000.000 648.000.000 696.000.0000 702.000.000 3.567.000.000 Cách tính Tháng 1: (200.000-30.000)* 0.4 - 6.500=61.500 (kg) Tháng 2: 250.000*0.4=100.000( kg) Tháng 3: 230.000*0.4=92.000 (kg) Tháng 4: 270.000*0.4=108.000 (kg) Tháng 5: 290.000*0.4=116.000 (kg) Tháng 6: (260.000+20.000)*0.4+5000=117.000 (kg) Tổng tiền mua NVL =tiền mua NVL trực tiếp + tiền mua NVL gián tiếp Hay : Tiền mua NVL = 3.567.000.000 +1.229.585.000 = 4.796.585.000 (đồng) Tiền mua NVL tháng đầu năm Tháng Sản lượng 200.000 250.000 230.000 270.000 290.000 260.000 Cách xác định X*200.000 X*250.000 X*230.000 X*270.000 X*290.000 X*260.000 Chi NVL 639.544.666,7 799.430.833,3 735.476.366,7 863.385.300 927.339.766,7 831.408.066,6 X= Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Phần 4: Báo cáo ngân quỹ tháng đầu năm 2015 doanh nghiệp Tháng 1/2015 Tháng 2/2015 Tháng 3/2015 Tháng 4/2015 Tháng 5/2015 ĐVT:trđ Tháng 6/2015 3960 4950 4554 5346 5742 5148 Thu tháng Thu sau tháng Thu sau tháng Tổng thực thu II.Chi tiền Chi mua vật tư Chi tháng Chi sau tháng Chi lương trực tiếp Chi lương gián tiếp Chi khác 1881 2351,25 2163,15 2539,35 2727,45 2445,3 1188 1485 1366,2 1603,8 1722,6 792 990 910,8 1069,6 5237,1 Chỉ tiêu I.Thu tiền Doanh thu 1881 3539,25 4440,15 4895,55 5242,05 639,544666 251,818 799,430833 319,772 735,476366 294,191 863,3853 927,3997667 831,4080666 345,354 370,936 332,563 387,727 479,659 441,285 518,0313 556,404 248,333 248,333 248,333 248,333 248,333 248,333 648,608 648,608 648,608 648,608 648,608 648,608 251,599 251,599 251,599 251,599 251,599 251,599 Tổng chi 1400,318 1855,999 1922,35 2798,564 2037,4673 2037,4673 III.Chênh lệch ngân quỹ Tồn quỹ đầu kỳ Tồn quỹ cuối kỳ 480,682 1683,251 2517,8 2096,986 3204,5827 3199,633 10.000 10480,682 12163,251 14681,051 16778,037 19982,620 10480,682 12163,251 14681,051 16778,037 19982,620 23182,253 Cách tính: Chi lương trực tiếp=(chi phí nhân công trực tiếp)/6= 1490/6 = 248,333 (trđ) Chi lương gián tiếp:  CP nhân công gián tiếp:991,65 tr  Lương nhân viên: 1000 tr  Lương nhân viên quản lí văn phòng: 1900 (tr) CP lương gián tiếp= (991,65 + 1000 + 1900)/6 = 648,608 Chênh lệch ngân quỹ = tổng thu – tổng chi Tồn quỹ cuối kì = tồn đầu kì Tồn cuối kì =chênh lệch ngân quỹ +tồn đầu kỳ Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Phần 5: Tài sản lưu động Bảng 5.1 Kết cấu vốn tiền doanh nghiệp ngày 30/6/2015 Loại vốn tiền Số tiền Tiền mặt tồn quỹ 1.707.977.500 Tiền gửi toán 3.415.955.000 Chứng khoản khả mại 3.415.955.000 Bảng 5.2 Doanh mục hàng tồn kho doanh nghiệp Chi tiết Sản lượng Thành phẩm 20000 Nguyên vật liệu 5000 Tỷ trọng 20% 40% 40% Tổng trị giá 106.548.000 30.000.000 Cánh xác định: Thành phẩm: 20000*5327,24 = 106.548.000 Nguyên vật liệu: 5000*6000 = 30.000.000 Bảng 5.4 Theo dõi chi tiết khoản phải thu doanh nghiệp tháng đầu năm 2013 Tháng doanh thu Tháng Số tiền 1.148.400.000 Tháng phải thu Tháng Số tiền 1.148.400.000+1544.400.000 =2.692.800.000 1.029.600.000 1544.400.000+1.029.600.000 =2.754.000.000 Phần 6: Khấu hao TSCĐ năm 2014 STT 10 Tên TSCĐ Nhà xưởng Nhà văn phòng Thiết bị văn phòng Máy dập Máy cắt khe Máy dán Máy đóng ghim Máy in Máy dợn sóng Phương tiện vận tải phục vụ bán hàng Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Nguyên giá 1000 800 200 500 200 100 200 150 300 500 Tỷ lệ khấu hao năm 5% 5% 10% 10% 15% 12% 10% 10% 15% 10% Mức khấu hao năm 50 40 20 50 30 12 20 15 45 50 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Phần Mô tả nguồn vốn doanh nghiệp (chú ý với vốn vay để tính chi phí tài kì, sinh viên thêm nguồn vốn khác cho phù hợp như: phải trả người bán, nợ lương khoản nợ khác, giả định công ty phân phối hết phần lợi nhuận sau thuế năm tài 2014) Doanh nghiệp có nguồn vốn sau: – Ngày 1/11/2014, vay ngắn hạn ngân hàng B tỷthời hạn tháng, lãi suất 6,6%/6 tháng, gốc lãi toán lần đáo hạn Thời hạn gia hạn nợ tháng, lãi suất hạn 150% - Ngày 1/2/2015, Ngân hàng A giải ngân khoản vốn vay tỷ đồng, thời hạn vay năm cho phát triển hệ thống máy đóng hộp tự động, lãi suất 15%/năm, lãi trả tháng lần, gốc toán đáo hạn - CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC hình thành vào hoạt động ngày 1/4/2010, với số lượng cổ phần 20 tỷ, với mệnh giá cổ phiếu 20.000 đồng, phát hành mệnh gía với số lượng cổ phiếu 2.000.000 cổ phiếu Công ty gia tăng vốn thêm tỷ thông qua nguồn lợi nhuận quỹ ngày 1/6/2013, thời điểm đăng kí thay đổi vốn điều lệ với quan quản lý, tương ứng với 200.000 cổ phiếu, cổ tức dự kiến 10%/năm, tỷ lệ gia tăng cổ tức phấn đấu 2%, công ty chia cổ tức lần sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảng mô tả trạng nguồn vốn doanh nghiệp Thời điểm thay đổi quy mô vốn 1/4/2010 1/6/2013 1/11/2014 Phương thức huy động Phát hành cổ phiếu Phát hành cổ phiếu Vay ngắn hạn ngân hàng Vay dài hạn ngân hàng Quy mô huy động Đối tác cung ứng 20.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 Cổ đông Cổ đông Ngân hàng B 1/2/2015 Phải trả người bán Thuế khoản phải nộp Nh/nước 1.000.000.000 Ngân hàng A 498.845.000 2.909.050.100 Vốn chủ sở hữu Thời điểm thay đổi quy mô vốn 1/4/2010 1/6/2013 Quy mô huy động Đối tác cung ứng 20.000.000.000 2.000.000.000 Cổ đông Cổ đông Vốn vay: Thời điểm thay đổi quy mô vốn 1/11/2014 1/2/2015 Thời hạn hợp đồng vay vốn 30/4/2015 1/2/2020 Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Quy mô huy động Đối tác cung ứng 1.000.000.000 1.000.000.000 Ngân hàng B Ngân hàng A 10 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Nguồn khác: Thời điểm thay đổi Thời hạn hợp đồng quy mô vốn vay vốn Phải trả người bán Thuế khoản phải nộp Nh/nước Quy mô huy động Đối tác cung ứng 498.845.000 2.909.050.100 Người bán Phần 8: Xác định chi phí sử dụng vố loại vốn công ty cổ phần Tân Tấn Lộc giai đoạn tháng đầu năm 2015 Tổng nguồn vốn kinh doanh công ty : 24 tỷ Trong đó:  Vay ngấn hạn ngân hàng B: tỷ chiếm:  Vay dài hạn ngân hàng A tỷ chiếm  Vốn chủ: 22 tỷ, chiếm: 91,66% • chi phí phát hành cổ phiếu mới: • Chi phí vay:  Vay dài hạn ngân hàng A: 18%*(1-22%) =14,04%  Vay ngắn hạn ngân hàng B: Chi phí sử dụng vốn bình quân doanh nghiệp: WACC= 4,17%*10,64% + 4,17%*14,04% + 91,66%*12% = 12,03% Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 11 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Phần 9: Lập bảng cân đối kế toán tháng đầu năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC ĐVT: trđ Tài sản I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Chứng khoán khả mại Số tiền 17.745,873 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Các khoản phải thu khác Nguyên vật liệu Hàng tồn kho II Tài sản dài hạn 1.Tài sản CĐHH Khấu hao 3.Tài sản CĐVH Chi phí XDCB dở dang Đầu tư dài hạn Tổng 4019,4 3722,4 297 4796,585 390 15.975,927 3950 -166 3600 7091,927 1500 33.721,8 Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 8.539,8875 1707,977 3415,955 3415,955 Nguồn vốn III Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Nợ dài hạn Thuế khoản p/nộp Nh/nước IV Vốn chủ sở hữu Vốn kinh doanh LNCPP Tổng Số tiền 5407,895 598,845 1000 498,845 1000 2909,0501 28.313,9049 20.000 8.313,9049 33.721,8 12 [...]... phí phát hành cổ phiếu mới: • Chi phí vay:  Vay dài hạn ngân hàng A: 18%*(1-22%) =14,04%  Vay ngắn hạn ngân hàng B: Chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp: WACC= 4,17%*10,64% + 4,17%*14,04% + 91,66%*12% = 12,03% Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 11 Bài tập lớn: Tài chính doanh nghiệp Phần 9: Lập bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2015 của CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC ĐVT: trđ Tài sản I Tài sản ngắn.. .Bài tập lớn: Tài chính doanh nghiệp Nguồn khác: Thời điểm thay đổi Thời hạn hợp đồng quy mô vốn vay vốn Phải trả người bán Thuế và các khoản phải nộp Nh/nước Quy mô huy động Đối tác cung ứng 498.845.000 2.909.050.100 Người bán Phần 8: Xác định chi phí sử dụng vố từng loại vốn của công ty cổ phần Tân Tấn Lộc trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015 Tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty : 24 tỷ... kho II Tài sản dài hạn 1 .Tài sản CĐHH 2 Khấu hao 3 .Tài sản CĐVH 4 Chi phí XDCB dở dang 5 Đầu tư dài hạn Tổng 4019,4 3722,4 297 4796,585 390 15.975,927 3950 -166 3600 7091,927 1500 33.721,8 Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 8.539,8875 1707,977 3415,955 3415,955 Nguồn vốn III Nợ phải trả 1 Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán 2 Nợ dài hạn 3 Thuế và các khoản p/nộp Nh/nước IV Vốn chủ sở hữu 1 Vốn kinh doanh ... hiệu sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng phân tích tài doanh nghiệp, nhóm em lựa chọn tìm hiểu Bài tập lớn với đề tài “Phân tích tài doanh nghiệp Công... tiềm lực tài mạnh mẽ để tiến hành sản xuất kinh doanh cạnh tranh có hiệu Tình hình tài tốt hay xấu có tác động thúc đẩy kìm hãm trình kinh doanh doanh nghiệp Quá trình hoạt động kinh doanh doanh... lớn hoàn thiện XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp NỘI DUNG BÀI TẬP LỚN Phần 1: Mô tả doanh nghiệp thực tế Công ty cổ phần Tân Tấn Lộc nhà sản xuất hộp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp:Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc, Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp:Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc, Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp:Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc

Từ khóa liên quan