Chính sách tôn giáo của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

37 1,240 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 22:16

1. Lí do chọn đề tài. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến lên quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có được sự phát triển đó là nhờ công cuộc đổi mới mà đảng ta khởi xướng và tiến hành hơn 20 năm qua kể từ sau đại hội VI. Tuy nhiên trong những năm qua đất nước ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, một loạt những vấn đè kinh tế, chính trị, xã hội cần được giải quyết. Một trong những vấn đề đó chính là tôn giáo.Trong điều kiện chính trị xã hội hội hiện nay vẫn còn điều kiện cho tôn giáo tồn tại và phát triển, tôn giáo vẫn ngự trị trong cuộc sống tinh thần của một bộ phận nhân dân lao động, sinh hoạt tôn giáo và niềm tin tôn giáo là một nhu cầu không thể thiếu được. Chính vì vậy mà Đảng nhà nước ta phải có những chính sách phù hợp đối với tôn giáo. A MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong giai đoạn nay, nước ta tiến lên trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Có phát triển nhờ công đổi mà đảng ta khởi xướng tiến hành 20 năm qua kể từ sau đại hội VI Tuy nhiên năm qua đất nước ta trải qua nhiều khó khăn, loạt vấn đè kinh tế, trị, xã hội cần giải Một vấn đề tôn giáo Nước ta, có nhiều tôn giáo với hàng chục triệu đồng bào theo tín ngưỡng khác Tín ngưỡng tôn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân, Đảng nhà nước ta thực chủ trương quán sách tôn giáo tự tín ngưỡng tôn giáo không tín nguưỡng tôn giáo nhân dân năm qua Tuy nhiên năm trước việc thực sách tôn giáo Đảng Nhà nước gặp nhiều khuyết điểm, nóng vội chủ quan, muốn giải vấn đề tôn giáo cách nhanh chóng Vì lẽ đó, có nơi có lúc chưa giải tốt vấn đè tôn giáo, vi phạm sách tự tín ngưỡng tôn giáo, phần làm giảm tự tín ngưỡng nhân dân có tín ngưỡng Đảng, Nhà nước, họ nghi ngờ đường lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta Trong điều kiện trị xã hội hội điều kiện cho tôn giáo tồn phát triển, tôn giáo ngự trị sống tinh thần phận nhân dân lao động, sinh hoạt tôn giáo niềm tin tôn giáo nhu cầu thiếu Chính mà Đảng nhà nước ta phải có sách phù hợp tôn giáo Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo số tín đồ chức sắc số nơi hoạt động chưa theo pháp luật, số người lợi dụng tôn giáo để hành nghề mê tín Vẫn tình trạng truyền đạo trái phép lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo tiến hành hoạt động gây hại đến lợi ích quốc gia dân tộc làm trái với mục đích tôn giáo Vì việc tìm hiểu sách tôn giáo đảng cần thiết để thấy tính đắn Đảng Nhà nước việc giải tín ngưỡng tôn giáo Vì lí chon đề tài “Chính sách tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn nay” làm đề tài tiểu luận kết thúc môn chuyên đề CNXHKH Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Vấn đề tôn giáo đề tài rộng nhiều tác giả nghiên cứu Với tính chất tiểu luận, trình làm Em trình bày cách đầy đủ, trọn vẹn tất nội dung vấn đề mà xin mạnh dạn trình bày tập trung sách tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Tôn giáo vấn đề nhạy cảm, phức tạp, mà lực thù địch lợi dụng vấn đề để chốn phá Đảng nhà nước ta Hơn tôn giáo ngày phát triển trở thành niềm tin phận nhân dân lao động Vì vậy, Đảng Nhà Nước ta phải có sách phù hợp để giải vấn đề tôn giáo cách hợp lí, ngăn trặn âm mưu xâm lược kè thù Nhiệm vụ: Nêu lên nguồn gốc, chất, chức tôn giáo Chỉ số quan điểm, sách giải pháp nhằm giải tốt vấn đề tôn giáo cách triệt để giai đoạn Phương pháp nghiên cứu đề tài Tiểu luận sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương sách nghị Đảng Nhà nước ta Cùng với phương pháp trên, tiểu luận sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp so sánh, thu thập tài liệu Kết cấu đề tài Tiểu luận bao gồm: phần mở đầu; kết luận, danh mục ghi tài liệu tham khảo; phần phụ lục phần nội dung gồm có chương: Chương I: Cơ sở lí luận tôn giáo Chương II: Thực trạng sách tôn giáo Đảng ta Chương III: Một số quan điểm giải pháp Đảng nhằn thực tốt sách tôn giáo giai đoạn B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Nguồn gốc, tính chất, chức tôn giáo 1.1.1 Nguồn gốc: Tôn giáo tượng xã hội, đời từ sớm lịch sử nhân loại tồn phổ biến gần hết cộng đồng người từ lịch sử hàng ngàn năm qua Nói đến tôn giáo, nói đến hình thái phát triển đầy đủ nó, bao gồm: ý thức tôn giáo (thể quan điểm đấng thiêng liêng theo tín ngưỡng tương ứng) hệ thống tổ chức tôn giáo với hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng riêng Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội tôn giáo tồn có biến cố định Tôn giáo xuất sớm lịch sử xã hội loài người, tôn giáo đời dựa nguồn gốc sau: Thứ nguồn gốc kinh tế xã hội tôn giáo: Trong xã hội nguyên thủy trình độ lực lượng sản xuất thấp kém, người cảm thấy yếu đuối bất lực trước thiên nhiên rộng lớn bí ẩn, họ gán cho tự nhiên sức mạnh quyền lực to lớn, thần thánh hóa sức mạnh Đó hình thức tồn tôn giáo Khi xã hội xuất hiện, giai cấp đối kháng người cảm thấy bất lực trước sức mạnh lực xã hội Không giải thích nguồn gốc phân hóa giai cấp áp bóc lột, tội ác người lại ảo tưởng giới bên Như yếu trình độ phát triển lực lượng sản xuất, bần kinh tế, áp trị, thất vọng trước áp bất công xã hội nguồn gốc xâu xa tôn giáo Thứ hai, bắt nguồn từ nguồn gốc nhận thức tôn giáo: Sự lúng túng, nảy sinh từ tình trạng hạn chế trình độ nhận thức người, dẫn đến thừa nhận giới bên Cũng cách hoàn toàn giống nhân cách hóa lực lượng tự nhiên làm nảy sinh vị thần Ở giai đoạn lịch sử định, nhận thức người tự nhiên, xã hội thân giới hạn Khoa học có nhiệm vụ khám phá điều người chưa biết song khoảng cách biết chưa biết tồn Điều mà khoa học chưa giải thích điều dễ bị tôn giáo thay Sự xuất tôn giáo gắn với đặc điểm nhận thức người Con người nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc giới khách quan khái quát hóa thành phạm trù, khái niệm, quy luật Nhưng khái quát hóa, trừu tượng hóa vật tượng người nhận thức có khả xa dời thực phản ánh sai thực Sự nhận thức bị tuyệt đối hóa cường điệu hóa chủ thể nhận thức dẫn đến thiếu khách quan, dần sở thực, dễ trở thành siêu nhiên thần thánh Thứ ba, bắt nguồn từ nguồn gốc tâm lý: Các nhà vật cổ đại thường đua luận điểm “ sợ hãi sinh thần linh” V.I.Lênin tán thành phân tích thêm: sợ hãi trước lực mù quáng tư bản…., phá sản bất ngờ, đột ngột, ngẫu nhiên làm họ bị diệt vong….dồn họ vào cảnh chết đói, nguồn gốc xâu xa tôn giáo đại Ngoài sợ hãi trước sức mạnh tự phát tự nhiên xã hội, tình cảm biết ơn lòng kính trọng, tình yêu quan hệ người với tự nhiên người với xã hội thể qua tín ngưỡng tôn giáo.Tín ngưỡng tôn giáo dáp ứng nhu cầu tinh thần cua phận nhân dân, góp phần bù đắp hụt hẫng sống, an ủi, xoa dịu nỗi đau lúc sa lỡ vận Vì tôn giáo hạnh phúc hư ảo nhiều người tin bám víu C.Mác nói, tôn giáo trái tim giới khong trái tim, tinh thần trạng thái xã hội tinh thần 1.1.2 Những tính chất tôn giáo • Tính chất lịch sử: Khi nghiên lịch sử đời tôn giáo thấy tôn giáo đời điều kiện xã hội định Hay nói cách khác, lúc đầu tôn giáo chưa có sẵn xã hội loài người Trong trình hoạt động xã hội lao đọng sản xuất, tôn giáo người tạo để thỏa mãn nhu cầu cấp thiết xã hội lúc Quá trình phát triển xã hội loài người, song song với phát triển tôn giáo Tôn giáo đời điều kiện xã hội nhận thức tâm lí người cho phép, đến điều kiện xã hội, nhận thức tâm lí người không cần đến tôn giáo • Tính chất quần chúng: Lúc đầu tôn giáo đời để đáp ứng nguyện vọng nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm hi vọng,(mặc dù hư ảo) vào đường giải phóng khỏi đe dọa tự nhiên, ách áp bóc lột giai cấp thống trị Tôn giáo đem lại cho họ niềm tin vào sống trở thành sống tinh thần thiếu Vì lẽ đó, tôn giáo phát triển nhanh chóng rộng khắp, ăn sâu vào tình cảm quần chúng nhân dân lao động; trở thành nguồn sống nếp sống người Nó góp phần hình thành nhân cách giới quan dụy tâm người, trở thành chân lí đạo đức xã hội tôn giáo bước phận tác động đến việc hình thành văn hóa dân tộc Trên giới nay, tôn giáo ảnh hưởng đến đông đảo quần chúng lao động Ví dụ: Ba Lan nước có kinh tế phát triển nhân dân giữ niềm tin tôn giáo bên cạnh việc học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin với giới quan vật Tôn giáo ăn sâu vào họ từ bỏ Ở nước ta Đảng Nhà nước quan tâm đến sách tín ngưỡng tôn giáo, Đảng giáo dục đào tạo cán sở lập trường Mác- Xít giới quan vật hệ trẻ giáo dục đào tạo nhà trường chu đáo Tuy vậy, ảnh hưởng tôn giáo không giảm mà đến có chiều hướng phát triển thêm Qua ta thấy tôn giáo có tính chất quần chúng sâu sắc bám chặt vào đời sống nhân dân lao động Trong việc đưa sách tôn giáo Đảng cần hiểu rõ quán triệt sâu sắc tính quần chúng tôn giáo, không dễ mắc phải sai lầm chủ quan ý chí, giải nhanh vấn đề tôn giáo dễ vi phạm sách tự tín ngưỡng tôn giáo Đảng Nhà nước • Tính trị tôn giáo Buổi đầu đời tôn giáo có giá trị tích cực thực đem lại cho người niềm tin vào sống Từ đời xã hôi phân chia thành giai cấp, giai cấp thống trị lợi dụng tôn giáo vào mục đích trị biến tôn giáo thành công cụ áp tinh thần quần chúng nhân dân lao động Giai cấp bóc lột kết hợp chặt chẽ thần quyền với quyền để củng cố trì địa vị thống trị Khi chủ nghĩa tư đời, việc sử dụng tôn giáo vào mục đích trị ngày mạnh mẽ với âm mưu thủ đoạn nguy hiểm,”…chủ nghĩa Mác coi tôn giáo giáo hội đại, tất tổ chức tôn giáo quan lực phản động tư sản, dùng để bảo vệ chế độ bóc lột đầu độc giai cấp công nhân” (1) Vì việc đưa sách tôn giáo phải dựa vào tính trị Nếu cảnh giác bị bọn phản động sử dụng tôn giáo để chống phá Đảng ta Trong giai đoạn nay, muốn giải tốt vấn đề tôn giáo bắt buộc phải nghiên cứu nguồn gốc tính chất tôn giáo, sở đưa sách phù hợp • Tính chất độc lập với khoa học Tôn giáo phản ánh giới thực vào đầu óc người, giải thích cách tâm thần bí thực xã hội mà người gặp phải Vì vậy, tôn giáo mang tính chất tâm đối lập với khoa học Trong lịch sử tôn giáo nhiều lần sử dụng quyền lực để đàn áp nhà khoa học; phủ nhận thành tựu khoa học để phát triển tôn giáo đồng thời tìm cách giải thích sai lệch khoa học gieo vào đầu người định mệnh cưỡng lại …Tính chất độc lập tôn giáo kìm hãm phát triển tiến xã hội.1 Lênin : TP Mác- Angghen – Chủ nghĩa Mác, Nxb,Hà Nội, 1958, tr283 1.1.3 Chức tôn giáo 1.1.3.1 Chức đền bù hư ảo Xã hội loài người từ xuất đến ngày lúc mơ ước có sống ấm no nhiên có lúc họ chưa biết giấc mơ thành thực Trong xã hội nguyên thủy người phụ thuộc vào tự nhiên,đến xã hôi phân chia giai cấp người bị giai cấp thống trị áp bóc lột Và thực tế xã hội không làm thỏa mãn nmhu cầu họ lên người gửi niềm tin hi vọng vào phật chua thánh hi vọng tìm sống hạnh phúc giới bên Hơn nũa sống vật chất người có sống tinh thần niềm tin vào sống Trong xã hội có giai cấp làm người niềm tin vào sống cho lên họ tìm đến với tôn giáo tôn giáo giúp họ vượt qua khó khăn Trong kinh tế thị trường nước ta, sống người cải thiện tượng tiêu cực kìm hãm người dẫn đến niềm tin hư ảo họ cầu may mắn từ lực lượng siêu nhiên 1.1.3.2.Chức điều chỉnh tôn giáo Tạo hệ thống chuẩn mực giá trị đạo đức luân lí Tôn giáo nhấn mạnh vai trò siêu nhiên giá trị chuẩn mực cao Những chuẩn mực tôn giáo không tiến hành giáo lễ mà điều chỉnh hành vi xã hội người thái độ gia đình với sống ngày Đạo phật Việt Nam ảnh hưởng lớn đến đạo đức hành vi nếp sống nhân dân “ở hiền gặp lành”, “Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” đạo đức gái thời kì phong kiến 1.2 Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin giải vấn đề tôn giáo Chủ nghĩa Mác- Lênin coi tôn giáo hình thái ý thức xã hội phản ánh cách hoang đường hư ảo thực khách quan Nhưng thừa nhận vai trò tôn giáo đời sống xã hội đồng thời tôn trọng quyền tự tín ngưỡng nhân dân Chủ nghĩa Mác-Lênin đưa quan điểm sau: Thứ nhất: Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo gắn liền với vận động toàn dân đoàn kết cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định: tôn giáo hình thái ý thức xã hội nên muốn thay đổi ý thức xã hội trước hết phải làm thay đổi tồn xã hội Đấu tranh chống biểu tiêu cực tôn giáo đấu tranh với giới cần có ảo tưởng trực tiếp công vào thần thánh biểu tín ngưỡng khác Muốn đẩy lùi ước mơ giới bên người phải bước xây dựng thiên đường gian Đó trình lâu dài gắn liền với công cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội nâng cao đời sống trí tuệ cho người Chỉ có thông qua trinh có khả gạt bỏ dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo Để khắc phục hậu phải kiên chống biểu chia rẽ, bè phái, cục bộ, khai thác phát huy tiềm đồng bào tín đồ tôn giáo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hôi công bằng, dân chủ, văn minh Thứ hai: tôn trọng đảm bảo quyền tự tín ngưỡng nhân dân Bất kì hoàn toàn tự theo tôn giáo không theo tôn giáo Việc vào đạo chuyển đạo thực theo khuôn khổ pháp luật quy định Nhà nước xã hội chủ nghĩa thừa nhận đảm bảo cho công dân có tín ngưỡng bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi Các tôn giáo nhà nước thừa nhận bình đẳng trước pháp luật, giáo hội tôn giáo có nhiệm vụ động viên tín đồ thực nghĩa vụ công dân phấn đấu sông “tốt đời, đẹp đạo” phù hợp với lợi ích quốc gia dân tộc Nhà nước nghiêm cấm kẻ lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan âm mưu lợi dụng tôn giáo vị mục đích trị phản động Thứ 3: Phải có quan điểm lịch sử cụ thể giải vấn đề tôn giáo Ở thời kì khác vai trò tôn giáo lại thể khác nhau: quan điểm, thái độ giáo hội, giáo sĩ, giáo dân lĩnh vực đời sống không hoàn toàn giống Vì thực sách quán nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể xem xét Có tôn giáo xuất phong trào bảo vệ lợi ích người nghèo tôn giáo lại biến thành công cụ bóc lột giai cấp thống trị Cũng có giáo sĩ muốn suốt đời đồng hành với nhân dân có người hợp tác với kẻ thù bên ngược lại lợi ích quốc gia Điều khiến cho nhà nước xã hội cần có thái độ cách ứng xử với trường hợp cụ thể Thứ 4: Phân biệt hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo Mặt trị vấn đề tôn giáo lợi dụng tôn giáo chủ nghĩa đế quốc vào lực phản động nước chống phá chủ nghĩa xã hội Trong nước chủ nghĩa xã hội phận quần chúng có tín ngưỡng tin vào xuyên tạc bọn phản động Một số tham gia vào tổ chức chống phá kẻ thù Vì vậy, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Đảng Nhà nước phải giải tốt vấn đề trị tôn giáo Muốn vậy, phải đoàn kết chặt chẽ quần chúng nhân dân lao động không phân biệt quần chúng có tôn giáo hay tôn giáo, đoàn kết tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo tạo điều kiện cho họ chuyên lo việc đạo Kiên trừng trị kẻ đội lốt tôn giáo chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa Mặt tư tưởng vấn đề tôn giáo phong tục, tập quán tình cảm nhân dân lao động vấn đề tôn giáo Nhân dân lao động lực lượng xây dựng bảo vệ tổ quốc tình cảm tổ quốc tình cảm với tôn giáo Hơn phong tục tập quán tôn giáo ngày trì tồn trở thành hoạt động văn hóa nhân dân lao động, giải vấn đề tôn giáo không lên dùng biện pháp cưỡng chế, bắt buộc, mà phải giáo dục thuyết phục tuyên truyền giác ngộ quần chúng nhân dân thấy chất tôn giáo hư ảo Nhà nước 10 ngừng lớn mạnh số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực vận động quần chúng có đạo tham gia vận động xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, hoạt động từ thiện …cùng toàn dân xây dựng sống lợi ích đất nước dân tộc Ba là, Các sở đào tạo chức sắc tôn giáo mở rộng Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ba Học viện Phật giáo ba miền đất nước: Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh với 1.000 tăng ni sinh, hàng năm có hàng trăm tăng ni sinh tốt nghiệp; lớp cao đẳng Phật học với tổng số 700 tăng ni sinh theo học; 30 trường Trung cấp Phật học với 3.000 tăng ni sinh; 37 lớp sơ cấp với 2.500 tăng ni sinh 2.500 chư tăng Khmer theo học lớp sơ cấp Phật học Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang Hiện tập trung xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn, Hà Nội Học viện Phật giáo Nam tông Khmer Thành phố Cần Thơ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử 120 tăng ni sinh du học nước Ấn Độ, Nhật Bản, Srilanka, Trung Quốc, Pháp, Ôt-xtrây-lia, Mỹ, Đài Loan… Bốn là: Việc in ấn kinh sách xuất phẩm tôn giáo tăng số lượng chất lượng Riêng năm 2005, Nhà xuất Tôn giáo cấp phép xuất 450 đầu kinh sách (với triệu in) 60 loại xuất phẩm khác, tăng 26% so với năm 2004 Một loạt kinh sách Phật giáo quan trọng dịch tiếng Việt, in ấn phát hành rộng rãi Tính đến nay, công tác in ấn Đại Tạng kinh Việt Nam hoàn tất, tổng cộng có 39 tập, 200.000 trang; xuất 313 đầu sách kinh, luật, luận sách Phật giáo Phật giáo Tập văn Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội số 51, kỳ từ 4.000 đến 10.000 với nội dung phong phú làm sở nghiên cứu tăng ni, phật tử độc giả nước Báo Giác Ngộ Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát hành 1.640.000 bản, không ngừng cải tiến nội dung hình thức 23 Hiện chuyển từ bán nguyệt san thành tuần báo, 80 số Tạp chí Nghiên cứu Phật học phát hành gần 100 số Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhiều hội thảo khoa học Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ… có nội dung gắn Phật giáo vấn đề cấp thiết xã hội Việt Nam như: Phật giáo với văn hóa dân tộc; giáo dục Phật giáo; đạo đức Phật giáo; Phật giáo hội nhập vào văn hóa dân tộc; Phật giáo thời đại - Cơ hội thách thức; chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer; việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để dịch Kinh Phật… Năm là: Quan hệ quốc tế tôn giáo Việt Nam mở rộng Các tôn giáo Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế nhằm tăng cường trao đổi thông tin, góp phần hiểu biết lẫn nhau, mở rộng giao lưu giáo lý tôn giáo, thể tình đồng đạo người chung đức tin tinh thần yêu hoà bình, thiện chí hợp tác hữu nghị nhân dân Việt Nam với nhân dân nước giới lợi ích đất nước giáo hội, góp phần đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu cáo lực xấu thiếu thiện chí với Việt Nam; tranh thủ giúp đỡ đào tạo đội ngũ tăng tài, giáo sĩ có trình độ cao Các Giáo hội tôn giáo Việt Nam liên kết thân hữu với Giáo hội tôn giáo nước: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Mianma, Sri Lanka, Triều Tiên, Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Canađa, Pháp, Đức, Bỉ… Đã đón tiếp, làm việc với hàng trăm phái đoàn tôn giáo đến thăm hữu nghị Việt Nam để trao đổi, làm việc; tổ chức thăm hữu nghị số nước khu vực Đông Nam Á, Tây Âu châu Âu; tham dự hàng chục hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên đề tôn giáo đạt kết tốt, góp phần tạo uy tín cho Giáo hội tôn giáo Việt Nam nước giới Từ năm 1993 đến hết năm 2002, có 3.272 trường hợp giáo sỹ xuất cảnh (Công giáo 1.600 trường hợp, Phật giáo 1.303 trường hợp, Hồi giáo 228 trường hợp, Tin Lành 36 trường hợp, Cao Đài 15 trường hợp) học, tham dự hội nghị, hành hương, chữa bệnh, thăm thân, du lịch Riêng năm 2005 có 159 cá nhân 24 chức sắc, tu sỹ tôn giáo Việt Nam học tập, dự hội nghị, hội thảo tham gia hoạt động tôn giáo nước Việt Nam đón ba đoàn tôn giáo nước quan trọng như: đoàn Thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu với 200 thiền sinh từ 30 quốc tịch khác thăm Việt Nam tháng; đoàn Uỷ ban tự tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Đại sứ lưu động J Handford dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 04 đến 09-3- 2005 đoàn Hồng y C Sepe - Bộ trưởng Bộ truyền giáo Vatican; đón tiếp giúp đỡ Đoàn Viện Can dự toàn cầu Mỹ tìm hiểu tình hình sinh hoạt đạo Tin Lành tỉnh Tây Nguyên miền núi phía Bắc Các hoạt động quốc tế ngày mở rộng phát triển góp phần làm cho nước hiểu rõ sách đối ngoại phát triển kinh tế pháp luật Việt Nam tôn giáo, tín ngưỡng, thúc đẩy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua định đưa Việt Nam khỏi danh sách “các nước đặc biệt quan tâm” tôn giáo (CPC); tăng cường công tác thông tin tôn giáo thông tin đối ngoại góp phần tuyên truyền thành tựu đổi nước nhằm quy tụ đồng bào, giáo dân nước hướng xây dựng Tổ quốc; tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ Tổ chức tôn giáo phi phủ Tổ chức quốc tế Sáu là: Việc nâng cấp, cải tạo, xây dựng sở thờ tự tôn giáo quyền địa phương cấp tạo điều kiện giải nhanh chóng Các thủ tục theo quy định pháp luật góp phần làm tôn nghiêm sở thờ tự địa phương tạo thêm mỹ quan cho xã hội Thời gian qua, sở thờ tự nước trùng tu, tôn tạo ngày nhiều nhờ đóng gó tự nâng cấp sửa chữa, tạo điều kiện cho chức sắc, toàn thể đồng bào công giáo hoạt động tôn giáo Bảy là, hoạt động từ thiện nhân đạo tổ chức, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo đáng ghi nhận 25 Cả nước có 2.083 sở hoạt động từ thiện, đó: Phật giáo có 1.076 sở (126 Tuệ Tĩnh đường, bật Tuệ Tĩnh đường TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Cà Mau, Vĩnh Long, với 115 phòng thuốc chuẩn trị y học dân tộc hoạt động có hiệu quả, 950 lớp học tình thương với gần 20.000 người theo học); Công giáo có 1.007 sở (93 sở khám chữa bệnh; 787 lớp học, nhà trẻ, mẫu giáo; 127 sở từ thiện khác) Với tinh thần từ bi, cứu khổ đạo Phật đạo lý dân tộc “lá lành đùm rách”, tăng ni, phật tử nước quyên góp cứu trợ đồng bào tỉnh bị lũ lụt, thăm viếng thương binh, bệnh binh Các tăng ni, Phật tử nước hưởng ứng phong trào ích nước lợi dân, đền ơn đáp nghĩa mở trường học, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ chiến sỹ biên phòng, hải đảo, thăm viếng, uý lạo thương binh, bệnh binh bệnh nhân nghèo khó bệnh viện, trại phong, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, ủng hộ quỹ bảo thọ, trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học v.v Đã xây dựng 12 trường tiểu học, mẫu giáo; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa: tỉ 400 triệu đồng; ủng hộ nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng: tỉ 250 triệu đồng; trợ cấp học bổng: tỉ 430 triệu đồng; nuôi dạy trẻ em cụ già cô đơn tỉ 500 triệu đồng; xây dựng đường xá, cầu cống: tỉ 850 triệu đồng; cứu trợ cho đồng bào nghèo bị thiên tai: 52 tỉ 554 triệu đồng; đóng góp quỹ xoá đói, giảm nghèo: tỉ 351 triệu đồng Kế thừa phát huy tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh “lương giáo đoàn kết, tín ngưỡng tự do”, thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước Việt Nam xác định rõ quan điểm, sách tôn giáo, thể thái độ tư đổi mới: tôn giáo vấn đề tồn lâu dài; tín ngưỡng tôn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân; đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công xây dựng xã hội mới; thừa nhận giá trị văn hoá tinh thần tôn giáo; khuyến khích người giữ gìn phát huy đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công xây dựng xã 26 hội mới; đồng thời tăng cường hợp tác tôn giáo Việt Nam với tôn giáo quốc gia khác giới mục tiêu hoà bình, phát triển tiến xã hội Những kết khẳng định: sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tín đồ, chức sắc tổ chức tôn giáo Việt Nam năm qua cấp, ngành tạo điều kiện đảm bảo đầy đủ, thuận lợi theo sách tôn giáo Đảng quy định pháp luật, đông đảo đồng bào có đạo nước đồng tình hưởng ứng, nhiều phủ, tổ chức quốc tế đánh giá caocũng thể công đức nhân dân tín đồ tôn giáo thập phương, đặc biệt Nhà nước cấp quyền địa phương nhiệt tình hỗ trợ kinh phí giúp xây dựng, sửa chữa 2.4.2 Hạn chế tồn Bên cạnh thành tựu đạt phát triển tôn giáo tín ngưỡng nước ta tồn hạn chế, là: Trong thời gian gần đây, nhiều nguyên nhân khác nhau, có điều kiện mở cửa hội nhập quốc tế, tác động kinh tế thị trường, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh nhiều vấn đề phức tạp Khi số người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, thương mại hóa loại hoạt động này; hoạt động truyền giáo tổ chức truyền giáo từ bên vào, phần tử thù địch nước nước lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động tín đồ tiến hành hoạt động chống đối nhà nước, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự, an toàn xã hội Để thực âm mưu đó, với việc lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” “dân tộc”, “tôn giáo” sử dụng vũ khí đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, tạo cớ can thiệp vào công việc nội nước ta Đồng thời, hoạt động gây dựng lực lượng chống đối nước thực cách riết nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng làm ổn định trị - xã hội, tiến tới chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam 27 Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước, hệ thống máy quản lý nhà nước tôn giáo chưa kiện toàn củng cố, lực lượng cán nhiều bất cập, công tác tham mưu hạn chế, dẫn đến tình trạng số cấp ủy, quyền sở có nơi vừa có biểu khắt khe, lại vừa có biểu buông lỏng; có nơi chủ quan, giản đơn quản lý, không kịp thời đấu tranh với hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật Vì dễ tạo sơ hở cho phần tử xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo gắn với vấn đề dân tộc, tuyên truyền tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai, gây điểm nóng để bên lợi dụng, kích động xuyên tạc, vu cáo ta vi phạm nhân quyền quyền tự tôn giáo Bọn phản động kết hợp chặt chẽ vấn đề “tôn giáo” với vấn đề “dân tộc” để kích động tâm lý mặc cảm, tư tưởng ly khai, tư tưởng chống đối cộng đồng đồng bào có đạo đồng bào dân tộc thiểu số Có phần tử ủng hộ phần tử bất mãn, cực đoan, khích số cộng đồng tôn giáo, tổ chức lôi kéo, kích động quần chúng tín đồ biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để lấy cớ can thiệp từ “bên ngoài” Sự hậu thuẫn lý giải thích phần tử bất mãn, cực đoan, khích số cộng đồng tôn giáo có thái độ công khai thách thức, ngang nhiên chống đối quyền Ngoài ra, chúng lợi dụng tình hình khiếu kiện để xuyên tạc, vu cáo Đảng Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, vi phạm tự tôn giáo Từ đó, kích động quần chúng tín đồ dậy chống đối chế độ, chia rẽ nhân dân với Đảng Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Một số tổ chức tôn giáo phản động hải ngoại Phật giáo Việt Nam thống hải ngoại tán phát tài liệu mạng in-tơ-net với nội dung xuyên tạc, vu khống quyền Việt Nam khủng bố, đàn áp, bắt giam, ngăn cản hoạt động tôn giáo tín đồ Phật giáo Hoà Hảo Bên cạnh số cầm đầu tổ chức người Thượng lưu vong Mỹ tổ chức biểu tình phản đối quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tiếp tục đạo số nước thu thập tình hình có liên quan đến dân chủ, nhân quyền tìm cách gặp người nước để yêu cầu họ giúp giải vấn đề “Tin Lành Đề-ga” Nhiều năm qua, 28 đạo Tin Lành bị bọn phản động Phun-rô triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam Chúng núp chiêu “Tin Lành Đề-ga” để kích động quần chúng chống phá cách mạng Tiến hành hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, tuyên truyền kích động mâu thuẫn, xung đột, đối lập hệ tư tưởng “hữu thần” với “vô thần”, giới quan tôn giáo với giới quan cộng sản; vu cáo cộng sản diệt đạo, nhà nước đàn áp tôn giáo làm cho phận quần chúng lạc hậu ngộ nhận tin theo, từ đó, tạo lực lượng chống đối ngầm chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một số tổ chức phản động người Việt lưu vong lợi dụng hoạt động tài trợ thông qua hoạt động từ thiện để chuyển tài liệu tôn giáo có nội dung phản động vào nước, xuyên tạc chất chế độ ta, kích động tư tưởng chống đối quần chúng tín đồ Điều nhiều tác động đến tư tưởng số đồng bào dân tộc thiểu số, số đồng bào có đạo, dẫn đến hành động vi phạm pháp luật như: chống lại việc thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước địa phương; tập hợp lực lượng để tổ chức gây rối trật tự công cộng, gây bạo loạn trị Những hoạt động chống phá lực thù địch nhằm mục đích làm cho nhân dân ta “tự diễn biến”, hình thành nhân tố, lực lượng, khuynh hướng chống chủ nghĩa xã hội lòng xã hội ta, kích động gây mâu thuẫn nội nhân dân, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dùng quần chúng để làm suy yếu hiệu lực quyền Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm hoạt động lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Đảng ta cảnh báo: Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, vấn đề tôn giáo lực phản động nước coi “ngòi nổ” nhạy cảm Trong thời gian tới, lực thù địch, phản động lưu vong, số hội trị, phần tử xấu tiếp tục lợi dụng tôn giáo với nhiều hình thức, thủ đoạn để lôi kéo, tập hợp lực lượng, tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam Chúng tiếp tục đạo từ bên ngoài, móc nối với phần tử 29 chống đối nước xây dựng sở, tìm cách tái phục hồi hoạt động chống đối Do vậy, nhìn chung tình hình mặt tiếp tục ổn định, song tiềm ẩn nhân tố gây ổn định, khó lường trước, cần quan tâm, xem thường 30 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐẢNG NHẰM GIẢI QUYẾT TỐT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Quan điểm đạo công tác tôn giáo Đảng Trên tinh thần quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề tôn giáo giải vấn đề tôn giáo Đảng nghị 24NQ/TW năm 1990 thị 37/CT/TW ngày 02-07-1998 trị trị khóa VIII, xác định quan điểm đạo sách tôn giáo Đảng Nhà nước Một là: Công tác tôn giáo phải vừa quan tâm giải hợp lí nhu cầu tín ngưỡng quần chúng, vừa kip thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để phá hoại nghiệp cách mạng Tôn giáo tượng xã hội tồn lâu dài, tín ngưỡng tôn giáo nhu cầu phận quần chúng nhân dân Đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công xây dựng xã hội Việc giải nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo nhiệm vụ tổ chức quan nhà nước Mọi hành vi vi phạm tín ngưỡng tôn giáo phải ngăn trặn sử lí Mặt khác lợi dụng tôn giáo lực thù địch chống phá nghiệp cách mạng hành vi chống lại bị xử lý theo pháp luật Hai là: Nội dung cốt lõi công tác tôn giáo công tác vận động quần chúng Đại đa số tín đồ tôn giáo nước ta quần chúng lao động có tinh thần yêu nước, với dân tộc đấu tranh giành độc lập tự xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc Thực chất công tác tôn giáo vận động quần chúng Từ việc chăm lo lợi ích thiết thân, có nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo đáng sách việc làm cụ thể Đảng Nhà nước ta thuyết phục lôi tập hợp bà có đạo tham gia tích cực bảo vệ Tổ Quốc Thái độ đối xử thô bạo, mệnh lệnh, áo đặt, chiều hoàn toàn xa lạ với công tác vận động quần chúng Ngay đến buộc phải dùng biện pháp pháp luật 31 phải tuyên truyền, giải thích, để đồng tình ủng hộ đông đảo quần chúng Ba là: Công tác tôn giáo trách nhiệm toàn hệ thống trị Tôn giáo tượng xã hội phức tạp, có liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Vì vậy, công tác tôn giáo bao gồm nhiều mặt: nghiên cứu lí luận tổng kết thực tiễn để không ngừng hoàn thiện sách tôn giáo, tổ chức quản lí nhà nước hoạt động tôn giáo tổ chức tôn giáo Cho nên, Đảng cần phải xác định quan điểm đường lối không ngừng hoàn thiện chức quản lí nhà nước với tôn giáo, đoàn thể nhân dân Mặt Trận Tổ Quốc làm công tác vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo, tạo sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống trị việc thực công tác tôn giáo 3.2 Những giải pháp Đảng nhằm giải tốt vấn đề tôn giáo giai đoạn Một là: Các cấp uỷ, quyền cấp cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc chủ trương, sách Đảng Nhà nước tôn giáo nói chung, tôn giáo cụ thể nói riêng Chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý số địa phương Cần nhận thức rõ rằng, giải tốt vấn đề tôn giáo nhân tố quan trọng góp phần ổn định trị - xã hội nước địa phương Hai là: Chú trọng công tác xây dựng lực lượng trị, sở cốt cán tôn giáo; làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên tín đồ tôn giáo nhằm phát huy tác dụng làm “hạt nhân” phong trào cách mạng quần chúng địa phương, sở Kiện toàn máy tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; đặc biệt vùng có đông đồng bào theo đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, sách Đảng 32 Nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo để quần chúng tín đồ hiểu rõ chấp hành nghiêm túc; khai thác giá trị nhân văn, đạo đức tiến giáo lý tôn giáo để vận động, thu hút, tập hợp quần chúng tín đồ tham gia phong trào thi đua yêu nước Trước công liệt lực thù địch, không trọng, quan tâm, nâng cao hiệu công tác vận động quần chúng, không “nắm” quần chúng phải đối mặt với nguy nhiều nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu năm 80 90 kỷ trước Ba là: đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực tốt sách đoàn kết lương - giáo; tập trung đạo thực có hiệu chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, làm cho cộng đồng ổn định, buôn làng phát triển, gia đình ấm no Bên cạnh đó, phải kịp thời vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn mà lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ dân tộc, chống phá cách mạng nước ta; vạch trần mặt phản động, đội lốt tôn giáo để phá hoại cách mạng gọi “Tin Lành Đề-ga” để quần chúng nhân dân hiểu rõ, từ nâng cao trình độ nhận thức, giác ngộ, ý thức cảch giác cách mạng quần chúng tín đồ Bốn là: tỉnh, thành phố cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác tôn giáo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể; là, đội ngũ cán làm công tác tôn giáo chuyên sâu tỉnh, huyện, xã, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước công tác tôn giáo tình hình Tổ chức lớp, đợt tập huấn riêng cho chức sắc, chức việc, người có ảnh hưởng, uy tín với cộng đồng tôn giáo, dân tộc để phổ biến sách tôn giáo Đảng Nhà nước; đồng thời, nhắc nhở trách nhiệm họ chăm lo việc đạo phải thường xuyên yêu cầu tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng sống “tốt đời - đẹp đạo”, tuân thủ pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, cảnh giác góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại lực thù địch Bên cạnh đó, 33 phải nắm số phần tử bất mãn, hội trị, cực đoan, khích cộng đồng tôn giáo, số đối tượng cầm đầu kích động quần chúng giáo dân khiếu kiện địa bàn cụ thể để chủ động quản lý, đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn cách kịp thời 34 C KẾT LUẬN Hơn 20 năm qua công đổi đất nước đạt nhiều thắng lợi quan trọng , đời sống vật chất tinh thần đồng bào tôn giáo cải thiện Chính sách tôn giáo Đảng Nhà nước đáp ứng nguyện vọng quần chúng nhân dân củng cố niềm tin nhân dân với Đảng tạo điều tinh thần phấn khởi đồng bào tín đồ nhà tu hành tôn giáo Nhìn chung chức sắc tôn giáo hành đạo gắn bó với dân tộc, phù hợp với hoàn cảnh đất nước, tin tưởng hăng hái thực sách Đảng Nhà nước góp phần vào công đổi củng cố khối đại đoàn kết toàn dân Bức tranh chung đời sống tôn giáo nước ta nay, nói hẹp mối quan hệ Nhà nước tổ chức tôn giáo có tiến đáng kể Tuy vậy, việc giải vấn đề tôn giáo nước ta lại đứng trước vấn đề mới, có nhiều thuận lợi song gặp không khó khăn Hơn nhu cầu hội nhập quốc tế bối cảnh toàn cầu hóa diễn ngày sâu rộng tất lĩnh vực đòi hỏi phải tiếp tục đổi sách tôn giáo Vì vậy, việc nghiên cứu đưa sách vấn đề tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam đắn quan trọng thời đại Đặc biệt giai đoạn nay,bởi Đảng, Nhà nước, kịp thời phát ngăn chặn hành vi lợi dụng tự tôn giáo hoạt động tôn giáo trái pháp luật, chống lại phá hoại khối đại đoàn kết tôn giáo vốn có đất nước trực tiếp bảo vệ lợi ích người dân lợi ích toàn thể dân tộc 35 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009 Giáo trình triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Mười tôn giáo lớn giới, Hoàng Tâm Xuyên, NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 Vấn đề tôn giáo Việt Nam, Ban tôn giáo phủ, thông xã Việt Nam công báo Vấn đề tôn giáo sách tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam, Ban tư tưởng văn hóa trung ương, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010 36 MỤC LỤC Trang 2.3.1 Đối với tín đồ tôn giáo 17 2.3.2 Đối với chức sắc, nhà tu hành tôn giáo .18 2.3.3 Đối với tổ chức tôn giáo 19 2.3.4 Đối với hoạt động tôn giáo 19 2.3.5 Đối với nơi thờ tự tài sản tổ chức tôn giáo .20 2.3.6 Đối với hoạt động đối ngoại tôn giáo 20 37 [...]... Nội, 2006 4 Mười tôn giáo lớn trên thế giới, Hoàng Tâm Xuyên, NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 5 Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, Ban tôn giáo chính phủ, thông tấn xã Việt Nam và công báo 6 Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam, Ban tư tưởng văn hóa trung ương, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 7 Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển, NXB Chính trị quốc gia,... về chính sách tôn giáo Vì vậy, việc nghiên cứu và đưa ra các chính sách đối với vấn đề tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn và quan trọng trong mọi thời đại Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, bởi chính khi Đảng, Nhà nước, kịp thời phát hiện và ngăn chặn được những hành vi lợi dụng tự do tôn giáo và hoạt động tôn giáo trái pháp luật, chống lại được sự phá hoại khối đại đoàn kết tôn giáo. .. cá nhân tôn giáo ở nước ngoài vào Việt Nam phải được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ Tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong nước tham gia làm thành viên của tổ chức tôn giáo nước ngoài, tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc có liên quan đến các tôn giáo nước ngoài thực hiện theo quy định của Ban Tôn giáo Chính phủ Tổ chức cá nhân nước ngoài, kể cả tổ chức, cá nhân tôn giáo vào Việt Nam để hoạt động... lĩnh vực không phải là tôn giáo thì không được tổ chức, điều hành hoặc tham gia tổ chức điều hành các hoạt động truyền bá tôn giáo. Các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong nước muốn nhận viện trợ thuần tuý tôn giáo phải xin phép Chính phủ 2.4 Thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng trong giai đoạn hiện nay 2.4.1 Thành tựu đạt được Một là, các sinh hoạt tôn giáo diễn ra khá sôi... trạng chính sách tôn giáo của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay 2.1 Vài nét về tình hình tôn giáo ở nước ta hiện nay 2.1.1 Phật giáo Phật giáo được hình thành ở Ấn Độ du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỉ I sau công nguyên trung tâm phật giáo đầu tiên được hình thành ở Luy Lâu (Bắc Ninh) Phật giáo vào Việt Nam đi theo hai con đường với thời gian khác nhau từ Ấn Độ sang và từ Trung Quốc xuống Đạo phật vào Việt. .. những âm mưu lợi dụng của các thế lực phản động 2.3 Những chính sách cụ thể của Đảng đối với tôn giáo hiện nay Theo nghị định số 26/1999/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/4/1999 rất cụ thể của tôn giáo Có thẻ nêu lên những chính sách cụ thể sau: 2.3.1 Đối với các tín đồ tôn giáo Tín đồ có quyền thực hiện các hoạt động tôn giáo không trái với chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước, tiến hành... tinh thần của đồng bào tôn giáo được cải thiện Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng tạo điều tinh thần phấn khởi trong đồng bào tín đồ và nhà tu hành các tôn giáo Nhìn chung các chức sắc tôn giáo hành đạo gắn bó với dân tộc, phù hợp với hoàn cảnh đất nước, tin tưởng và hăng hái thực hiện chính sách của Đảng và Nhà... điểm chỉ đạo công tác tôn giáo của Đảng Trên tinh thần quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng trong nghị quyết 24NQ/TW năm 1990 và chỉ thị 37/CT/TW ngày 02-07-1998 của bộ chính trị trị khóa VIII, đã xác định quan điểm chỉ đạo và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Một là: Công tác tôn giáo phải vừa quan tâm giải... ngữ tiếng Việt để dịch Kinh Phật… Năm là: Quan hệ quốc tế của các tôn giáo Việt Nam được mở rộng Các tôn giáo ở Việt Nam đã và đang mở rộng quan hệ quốc tế nhằm tăng cường trao đổi thông tin, góp phần hiểu biết lẫn nhau, mở rộng giao lưu vì giáo lý của các tôn giáo, thể hiện tình đồng đạo của những người cùng chung đức tin và tinh thần yêu hoà bình, thiện chí hợp tác hữu nghị của nhân dân Việt Nam với... thực hiện theo quy định của pháp luật 2.3.6 Đối với hoạt động đối ngoại của tôn giáo Hoạt động quốc tế của các tổ chức, cá nhân tôn giáo phải tuân thủ pháp luật và phù hợp với chính sách đối ngoại của của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị 20 Tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong nước mời tổ chức, cá nhân tôn ... đích tôn giáo Vì việc tìm hiểu sách tôn giáo đảng cần thiết để thấy tính đắn Đảng Nhà nước việc giải tín ngưỡng tôn giáo Vì lí chon đề tài Chính sách tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn nay ... Mười tôn giáo lớn giới, Hoàng Tâm Xuyên, NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 Vấn đề tôn giáo Việt Nam, Ban tôn giáo phủ, thông xã Việt Nam công báo Vấn đề tôn giáo sách tôn giáo Đảng cộng sản Việt. .. vực đòi hỏi phải tiếp tục đổi sách tôn giáo Vì vậy, việc nghiên cứu đưa sách vấn đề tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam đắn quan trọng thời đại Đặc biệt giai đoạn nay, bởi Đảng, Nhà nước, kịp thời phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tôn giáo của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay, Chính sách tôn giáo của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay, Chính sách tôn giáo của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay