Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh

102 245 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2016, 18:03

Đây là nguồn luận văn được tác giả sư tầm tư nhiều nguồn thư viện đáng tin cậy.Luận văn chứa đầy đủ thông tin về lý thuyết cũng như số liệu đều chuẩn xác với tên đề tài nghiên cứu. Bố cục Luận văn được áp dụng theo chuẩn về hình thức lẫn nội dung. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế GTGT sắc thuế quan trọng hệ thống thuế quốc gia Ở Việt Nam, thuế GTGT chiếm xấp xỉ 30% tổng thu nội địa Thuế GTGT lại sắc thuế tiêu dùng có liên quan đến hầu hết doanh nghiệp tổ chức kinh tế kinh tế Do vậy, quản lý thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng quản lý thuế Ở cấp quản lý trực tiếp, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý thuế GTGT dù có hoàn thành nhiệm vụ quản lý sắc thuế khác không coi thành công quản lý thuế Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản lý thuế GTGT Việt Nam thời gian qua không hạn chế Đây khoản thu bị thất thu cao gian lận thuế diễn phổ biến Vì vậy, vấn đề mang tính cấp thiết đặt cho ngành Thuế phải tìm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Trong thực tiễn quản lý thuế Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn, công tác quản lý thuế GTGT đạt nhiều thành tựu không hạn chế, bất cập cần tìm giải pháp thích hợp để hoàn thiện hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quản lý thuế GTGT Xuất phát từ lý trên, đề tài luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh” có ý nghĩa khoa học thực tiễn thiết thực Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thuế GTGT quản lý thuế GTGT - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn Thị xã Từ Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Luận văn không nghiên cứu công tác quản lý thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể tổ chức kinh tế khác doanh nghiệp 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu không gian: Tại Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Phạm vi nghiên cứu thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2011 - 2013 Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đóng góp đề tài nghiên cứu * Về lý luận Luận văn hệ thống hóa, góp phần hoàn thiện vấn đề lý luận quản lý thuế GTGT * Về thực tiễn Luận văn đánh giá, làm rõ thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn Luận văn đề xuất hệ thống quan điểm, phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn trình bày thành chương Cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý thuế giá trị gia tăng; Chương 2: Phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn; Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế GTGT 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế GTGT Thuế GTGT, thuật ngữ tiếng Anh gọi tắt VAT (Value Added Tax), dạng thuế bán hàng Tại số quốc gia Australia, Canada, New Zealand, Singapore thuế gọi "Goods and services tax" (viết tắt GST) nghĩa thuế hàng hóa dịch vụ Thuế GTGT loại thuế gián thu, đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, chủ thể đem nộp cho quan quản lý thuế nhà nước người bán hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu Năm 1918 người nghĩ thuế người Đức tên CARL FRIEDRICH VON SIEMENS Mặc dù vậy, ông không thuyết phục Chính phủ Đức áp dụng vào thời Nước giới áp dụng thuế GTGT Pháp, bắt đầu áp dụng thí điểm số ngành cá biệt từ 01/07/1954 đến 01/01/1968 đưa vào áp dụng thức Ngay từ năm đầu thuế GTGT áp dụng Pháp đáp ứng hai mục tiêu đảm bảo số thu kịp thời vào NSNN khắc phục tình trạng trùng lắp thuế doanh thu trước Do có ưu việt trội, nên ngày có nhiều nước giới đưa thuế GTGT vào áp dụng Người tiêu dùng cuối sản phẩm hàng hóa dịch vụ thường không hoàn lại thuế GTGT mua hàng (trừ trường hợp đặc biệt), doanh nghiệp hoàn lại thuế GTGT nguyên vật liệu dịch vụ mà họ mua để tạo sản phẩm hay dịch vụ để trực tiếp hay gián tiếp bán cho người tiêu dùng cuối Theo cách này, tổng số thuế phải thu công đoạn dây chuyền kinh tế tỷ lệ cố định phần GTGT công đoạn kinh doanh thêm vào sản phẩm Hiện nay, khái niệm thuế GTGT có nhiều cách tiếp cận khác nhau, khái niệm đưa nhìn nhận góc độ, khía cạnh thuế GTGT Theo Điều Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 Việt Nam “Thuế GTGT thuế tính giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.” Nhìn chung hiểu: “Thuế GTGT sắc thuế đánh phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh khâu trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng” [18, tr43] Từ cách hiểu trên, thuế GTGT có đặc điểm chủ yếu sau đây: Thuế GTGT sắc thuế thuộc loại thuế gián thu Đây sắc thuế có sở tính thuế phần thu nhập đem tiêu dùng người tiêu dùng Xét góc độ pháp lý, thuế gián thu thuế mà người chịu thuế người nộp thuế không một, người nộp thuế người bán hàng hóa, dịch vụ, người chịu thuế người tiêu dùng cuối Chẳng hạn, quyền đánh thuế vào công ty (công ty nộp thuế) công ty lại chuyển thuế vào chi phí tính vào giá hàng hóa dịch vụ, đối tượng chịu thuế người tiêu dùng cuối Ví dụ: thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ nhà sản xuất, người bán hàng với kỳ vọng chúng chuyển sang cho người tiêu dùng Nói cách khác, Nhà nước gián tiếp thu khoản thuế người tiêu dùng thông qua người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ Thuế GTGT có phạm vi điều chỉnh rộng, áp dụng cho hầu hết hàng hóa, dịch vụ sử dụng sản xuất, kinh doanh tiêu dùng tất ngành nghề, tất giai đoạn Thuế GTGT có tính lũy thoái so với thu nhập Thuế GTGT đánh vào hàng hóa, dịch vụ Người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ người thực phải trả khoản thuế đó, không phân biệt thu nhập cao hay thấp phải trả số thuế số thuế phải trả tính giá bán hàng hóa, dịch vụ không tính thu nhập người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ Như vậy, so sánh số thuế phải trả so với thu nhập người có thu nhập cao tỉ lệ thấp ngược lại Thuế GTGT sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lắp Thuế GTGT đánh vào tất giai đoạn trình sản xuất kinh doanh tính phần giá trị tăng thêm giai đoạn Tổng số thuế thu tất giai đoạn số thuế tính giá bán người tiêu dùng cuối Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế cao Thuế GTGT yếu tố chi phí mà đơn yếu tố cộng thêm giá bán người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT không bị ảnh hưởng trực tiếp kết kinh doanh người nộp thuế, trình tổ chức phân chia chu trình kinh tế, sản phẩm luân chuyển qua nhiều hay giai đoạn tổng số thuế GTGT phải nộp tất giai đoạn không thay đổi Thuế GTGT thường đánh theo nguyên tắc “điểm đến”, quyền đánh thuế thuộc quốc gia nơi hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, sản xuất đâu 1.1.1.2 Vai trò thuế GTGT Trong kinh tế đại, thuế không công cụ thu ngân sách mà công cụ quan trọng Nhà nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết vĩ mô kinh tế Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hệ thống máy quản lý Nhà nước Nhà nước sử dụng thuế nhằm hướng dẫn, điều tiết lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thực sách phân phối phân phối lại, điều tiết thu nhập, giải công an sinh xã hội, Trong đó, thuế GTGT khoản thu chiếm tỷ trọng lớn tổng số thu ngân sách Nhà nước, thuế GTGT có vai trò to lớn, tác động đến lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội Cụ thể là: Thuế GTGT nguồn thu quan trọng NSNN: Thuế GTGT công cụ tập trung, huy động đầy đủ, kịp thời nguồn thu cho NSNN Thuế GTGT tập trng thu từ khâu đầu (sản xuất nhập khẩu), nên đảm bảo nguồn thu cho NSNN, hạn chế thất thu Thuế GTGT tính thu khâu, giai đoạn trình sản xuất, kinh doanh nên làm tăng nguồn thu đảm bảo huy động kịp thời NSNN Việc khấu trừ thuế GTGT thực hóa đơn mua hàng thúc đẩy người mua phải đòi hỏi người bán xuất hóa đơn, ghi doanh thu với giá trị hoạt động mua bán, góp phần khắc phục tình trạng thông đồng người mua người bán để trốn, gian lận thuế, gây thất thu cho NSNN Thuế GTGT công cụ điều tiết vĩ mô vi mô: Thuế GTGT điều tiết sản xuất tiêu dùng Luật thuế GTGT nước thường quy định đánh thuế không đánh thuế, đánh thuế với thuế suất cao hay thấp vào mặt hàng cụ thể, thông qua mà tác động làm thay đổi mối quan hệ cung cầu thị trường, tác động tới việc lựa chọn hàng hóa, dịch vụ để sản xuất kinh doanh tiêu dùng, nhằm góp phần thực tế điều tiết vĩ mô kinh tế Thuế GTGT khuyến khích hoạt động mở rộng đầu tư sản xuất Trong hoạt động đầu tư tài sản cố định, toàn số thuế GTGT mà doanh nghiệp phải trả mua sắm tài sản cố định Nhà nước cho khấu trừ hoàn lại Còn nhập máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm dây chuyền công nghệ vật tư xây dựng thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp doanh nghiệp nộp thuế GTGT Đồng thời việc thuế GTGT không đánh vào vốn đầu tư làm cho giá thành công trình đầu tư làm cho giá thành công trình đầu tư nước giảm nhiều Do đó, thuế GTGT góp phần khuyến khích đầu tư đổi công nghệ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh lưu thông hàng hóa Thuế GTGT góp phần khuyến khích xuất Hàng hóa xuất áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, số thuế GTGT đầu vào mà doanh nghiệp nộp Nhà nước cho khấu trừ hoàn lại, động lực khuyến khích sản xuất mặt hàng xuất khẩu, tăng cường hợp tác thương mại nước giới Thuế GTGT tạo điều kiện cho hàng hóa xuất cạnh tranh dễ dàng thị trường quốc tế hoàn thuế nên doanh nghiệp bán nước với giá thấp nhờ có lợi cạnh tranh giá Từ đó, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần giải việc làm cho xã hội Thuế GTGT khuyến khích tăng hiệu sản xuất Trong kinh tế thị trường, giá hàng hóa bán phụ thuộc nhiều yếu tố cung cầu, phải người tiêu dùng chấp nhận, người sản xuất khó thay đổi giá theo ý Do đó, việc Nhà nước đánh thuế làm giảm doanh thu doanh nghiệp doanh nghiệp không cố gắng nâng cao hiệu sản xuất để giảm bớt chi phí Điều thúc đẩy doanh nghiệp phải cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất, thúc đẩy sản xuất phát triển Thuế GTGT thúc đẩy doanh nghiệp thực chế độ hạch toán, kế toán, phát triển quan hệ toán Việc doanh nghiệp phép khấu trừ thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào với việc thực hoàn thuế GTGT Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp tự giác ghi chép, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, thúc đẩy việc hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán đơn vị Ngoài ra, thuế GTGT góp phần phát triển hệ thống toán Việc thuế GTGT đòi hỏi doanh nghiệp có hàng hóa xuất phải toán không dùng tiền mặt hoàn thuế đòi hỏi doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải toán không dùng tiền mặt khoản mua hàng hóa, dịch vụ ngưỡng quy định góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực toán qua hệ thống ngân hàng Thuế GTGT công cụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh: Vai trò hình thành trình tổ chức thực luật thuế GTGT Để thu thuế đảm bảo thực luật thuế, quan thuế quan hữu quan phải biện pháp nắm vững số lượng, quy mô tình hình hoạt động sở sản xuất, kinh doanh Từ đó, quan thuế phát việc làm sai trái, vi phạm pháp luật cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát khó khăn mà sở gặp phải để giúp đỡ họ tìm biện pháp tháo gỡ Thuế GTGT thúc đẩy việc mua bán hàng hóa sử dụng đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Như vậy, qua công tác quản lý thuế kiểm tra, kiểm soát toàn diện mặt hoạt động sở kinh tế, đảm bảo thực tốt công tác quản lý Nhà nước 1.1.2 Những vấn đề quản lý thuế GTGT 1.1.2.1 Khái niệm quản lý thuế GTGT Quản lý phạm trù để mối quan hệ tác động qua lại chủ thể quản lý đối tượng bị quản lý nhằm đạt mục tiêu đề án điều kiện có biến đổi môi trường Tùy theo yêu cầu, mục tiêu phạm vi nghiên cứu mà ta hiểu chủ thể quản lý đối tượng bị quản lý chừng mực định Xét phạm vi toàn kinh tế quốc dân chủ thể quản lý máy quản lý nhà nước, thống từ trung ương đến địa phương, thực quản lý mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, Đối tượng bị quản lý (đối tượng quản lý) người cộng đồng người tham gia vào quan hệ xã hội, mà quan hệ kinh tế lên vấn đề chủ yếu quản lý Quan hệ quản lý mang tính chất kinh tế mà có tính tổ chức, tính chất tâm lý xã hội Tính đa diện quản lý kinh tế quy định tính tổng hợp, tính liên ngành, liên phận cấu tổ chức Quản lý thuế GTGT hoạt động quản lý nhà nước của quan thuế tác động đến người nộp thuế GTGT để đảm bảo thực thi pháp luật thuế GTGT với mục đích thu đúng, thu đủ, thu kịp thời thuế GTGT cho NSNN Do điều kiện kinh tế xã hội khác nên thuế GTGT áp dụng quốc gia có đặc điểm khác nhau, công tác quản lý thuế GTGT nước có đặc điểm riêng phù hợp với điều kiện nước Ngay công tác quản lý thuế GTGT quốc gia cấp khác có khác tùy thuộc vào chức nhiệm vụ quyền hạn cấp, phận Trong công tác quản lý thuế GTGT, quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan Kho bạc, Hải quan, Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân quận, Sở kế hoạch đầu tư để đảm bảo quản lý triệt để phát triển nguồn thu 1.1.2.2 Nội dung quản lý thuế GTGT Tùy theo cách tiếp cận khác mà nội dung quản lý thuế GTGT nhìn nhận khác Dưới góc độ công đoạn quản lý theo đối tượng nội dung quản lý thuế GTGT bao gồm: (1) Quản lý người nộp thuế; (2) Quản lý tính thuế; (3) Quản lý thu nộp thuế; (4) Quản lý hoàn thuế GTGT Dưới góc độ thực chức quan thuế để quản lý thuế nội dung quản lý thuế GTGT bao gồm: (1) Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế GTGT; (2) Quản lý đăng ký kê khai thuế GTGT; (3) Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm thuế GTGT; (4) Đôn đốc thu nộp thuế GTGT; (5) Cưỡng chế thi hành định hành thuế GTGT; (6) Giải tố cáo khiếu nại thuế GTGT Khi thực chức quản lý nêu tác động đến yếu tố cụ thể người nộp thuế tác động đến nhiều yếu tố cụ thể người nộp thuế GTGT Cụ thể sau: phận, giảm thiểu đầu mối quản lý, tăng cường cán kiểm tra, phát triển tin học công tác quản lý thuế trọng tâm khác, tạo điều kiện bước đại hóa công tác quản lý thuế Tăng cường phối hợp đội thuế công tác quản lý thuế, cần xây dựng quy chế cụ thể, chặt chẽ để việc phối hợp đội thuế đạt hiệu cao Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lẫn đạo đức lĩnh trị cho cán thuế, khuyến khích tạo điều kiện cho cán học thêm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cao học, ngoại ngữ, tin học Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật cán ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm quan thuế cán quản lý, kiên xử lý nghiêm cán không thực quy trình quản lý thuế, bỏ sót doanh nghiệp, doanh thu số thuế phải nộp Phát động phong trào thi đua toàn ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích tốt xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm Xây dựng khối đoàn kết thống nội quan, nội ngành, rà soát kiện toàn đội ngũ lãnh đạo thuế Cụ thể hóa chế độ, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo việc thực nhiệm vụ quản lý thuế GTGT, quản lý đội ngũ cán địa bàn Tăng cường luân chuyển cán để điều hòa số lượng chất lượng cán toàn ngành, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán phấn đấu 4.3.4 Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế 4.3.4.1 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, quản lý hồ sơ Cán thuế kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp có đơn xin hoàn thuế bao gồm: mã số thuế, doanh thu, thuế suất, kiểm tra hóa đơn, số thuế GTGT đầu vào để từ kiểm tra ngược lại đơn vị bán xem hóa đơn có ghi không, có ghi tăng số thuế đầu vào không, sau kiểm tra hồ sơ cán thuế cần xuống tận sở doanh nghiệp kiểm tra tình hình kinh doanh thực tế để xác thực từ xác định xem đơn vị có gian lận thuế hay không Tăng cường tập trung kiểm tra hồ sơ hoàn thuế số đơn vị doanh nghiệp báo cáo kết kinh doanh lỗ, số lỗ vượt vốn điều lệ đăng ký đầu tư mở rộng kinh doanh nhiều lĩnh vực, kiểm tra số đơn vị có hoạt động kinh doanh xuất thương mại túy với số thuế hoàn lớn 4.3.4.2 Nâng cao chất lượng công tác hoàn thuế, rút ngắn thời gian hoàn thuế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xây dựng, nâng cấp chương trình ứng dụng tin học tình hình người nộp thuế phục vụ giải hồ sơ, báo cáo hoàn thuế Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao lực trình độ cho đội ngũ cán thuế từ phát kịp thời sai phạm, giải nhanh chóng hồ sơ hoàn thuế, rút ngắn thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp 4.3.5 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế hỗ hỗ trợ người nộp thuế Xây dựng kế hoạch phát triển công tác tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền chất lượng cao Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích sách, quy trình thủ tục nghĩa vụ nộp thuế GTGT cho tầng lớp nhân dân phát triển dịch vụ hỗ trợ NNT Phối hợp với quan thông tin đại chúng tuyên truyền đảm bảo cho NNT hiểu rõ sách thuế GTGT, biết ghi chép kê khai, tính thuế, toán thuế quy định thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước Tiếp tục công tác tuyên truyền thuế GTGT phương tiện thông tin đại chúng thông qua chuyên đề “Pháp luật với đời sống” Đài phát thị xã hệ thống truyền xã phường Cung cấp kịp thời bài, tin Luật thuế GTGT, chủ trương, sách pháp luật bổ sung sửa đổi liên quan đến luật thuế GTGT Công khai đối tượng NNT có số nợ đọng thuế lớn, đối tượng cố tình trây ỳ, dây dưa việc thực nghĩa vụ nộp thuế, vi phạm pháp luật thuế địa bàn để người dân thấy rõ Người nộp thuế GTGT người sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ họ người nộp số thuế mà người tiêu dùng nộp thông qua giá mua bán Vì vậy, việc có quản lý thu đủ số thuế GTGT hay không liên quan đến ý thức đòi hỏi hóa đơn hợp pháp người mua hàng Nếu người mua hàng không lấy hóa đơn không quan tâm đến tính hợp pháp, hợp lệ hóa đơn kiểm soát người bán hàng gian lận việc sử dụng hóa đơn, gây thất thu cho NSNN Vì vậy, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sách thuế quy định quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ nhằm nâng cao cho nhân dân ý thức phải đòi hỏi hóa đơn mua hàng hóa, hạn chế tình trạng gian lận việc sử dụng hóa đơn, chứng từ Tiếp tục phát triển công tác tư vấn thuế cho NNT Công tác tư vấn thuế chức quan thuế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết sách, quy trình, thủ tục quản lý, thu nộp thuế, tăng cường ý thức tự giác tự nguyện chấp hành nghĩa vụ nộp thuế NNT Do đó, thúc đẩy tư vấn thuế điều kiện yêu cầu thiết, đòi hỏi phải có biện pháp đồng nhằm khuyến khích có chế ưu đãi phát triển HĐTV thuế, hỗ trợ đào tạo, nâng cao lực cho cán làm công tác tư vấn thuế Tổ chức nhiều buổi đối thoại với NNT, phổ biến triển khai chủ trương, sách mới, sửa đổi bổ sung luật thuế, có luật thuế GTGT Lắng nghe ý kiến, giải kịp thời vướng mắc NNT thực nghĩa vụ nộp thuế địa bàn Chi cục thuế phải kịp thời biểu dương, khen thưởng đối tượng thực tốt nghĩa vụ nộp thuế, người có công phát hiện, tố giác trường hợp vi phạm pháp luật thuế có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời trường hợp vi phạm, chống phá công tác quản lý thuế GTGT 4.3.6 Tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, đôn đốc nộp thuế GTGT chống dây dưa nợ đọng thuế 4.3.6.1 Tăng cường công tác quản lý thu nộp thuế GTGT Tăng cường phối hợp công tác quản lý thu nộp quan thuế với quan có liên quan Chi cục thuế tăng cường kết hợp thường xuyên chặt chẽ với kho bạc, ngân hàng ủy quyền thu thuế để nhắc nhở doanh nghiệp nộp đúng, nộp đủ thuế vào NSNN Tăng cường nâng cấp triển khai ứng dụng tin học, đường truyền mạng kho bạc, ngân hàng với Chi cục thuế, thường xuyên nắm bắt thông tin quan đơn vị để kịp thời đối chiếu số thu đối tượng nộp thuế Cần kết hợp với quyền địa phương, quan công an, quan pháp luật để xử lý doanh nghiệp cố tình nộp chậm, chây ỳ, không chấp hành nộp thuế tái phạm nhiều lần, thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng danh sách doanh nghiệp chưa thực nghĩa vụ thuế Kiểm tra, rà soát có biện pháp linh hoạt xử lý đối tượng dây dưa, chậm nộp thuế Đối với doanh nghiệp có số nợ đọng lớn bất khả kháng, tình hình SXKD đơn vị gặp nhiều khó khăn, cán thuế xem xét để báo cáo cấp tình trạng thực tế đơn vị, đề xuất với cấp phương án như: khoanh nợ, giảm thuế… nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt, tạm thời giảm bớt căng thẳng vốn cho doanh nghiệp Đối với đơn vị có đủ khả tài cố tình dây dưa, nợ đọng tiền thuế nhằm chiếm dụng vốn NSNN quan thuế cần nghiêm khắc lập lệnh thu, xử phạt hành theo luật định, yêu cầu ngân hàng, kho bạc trích từ tài khoản nộp NSNN, tránh tình trạng tái diễn gây ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách 4.3.6.2 Tăng cường công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế Phấn đấu công tác quản lý nợ thuế phải thực chức riêng biệt quy trình quản lý thuế, giao tiêu nợ theo tháng, quý cho cán bộ; thực tốt công tác quản lý nợ như: phân tích nợ xác, phối hợp tốt với Đội kiểm tra thuế công tác theo dõi, đôn đốc cưỡng chế nợ thuế theo quy trình tập trung vào doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, kéo dài Từ đó, xây dựng kế hoạch thu nợ đọng, phân tích nợ đọng, tham mưu cho lãnh đạo, thực tính phạt nộp chậm áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế doanh nghiệp nợ đọng dây dưa kéo dài theo quy định Giao kế hoạch thu nợ cho cán đội, phấn đấu giảm nợ thuế tối đa 50% số nợ thuế có khả thu, giảm tối đa phát sinh nợ Thực tốt quy trình quản lý nợ thuế, quy trình cưỡng chế thuế Tăng cường đôn đốc thu nợ thuế sở nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro, phân loại doanh nghiệp Phối hợp phận quan thuế công tác quản lý nợ, đồng thời đề cao trách nhiệm quan thuế việc thực đôn đốc thu nợ thuế Tiếp tục coi trọng việc xử lý thu hồi nợ đọng thuế phải triển khai đồng có phối hợp chặt chẽ quan chức năng, phòng ban ngành đặc biệt quan công an, quản lý thị trường, viện kiểm sát Phát triển hệ thống CNTT, hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, cho phép bước liên kết, tự động hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế, nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng quản lý nợ, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ sử dụng CNTT công tác quản lý Nâng cao hiệu quản lý theo hướng tăng cường công tác tra, kiểm tra địa bàn trọng điểm có số thu lớn, thường xuyên có số nợ đọng phát sinh, phân loại khoản nợ thuế có biện pháp quản lý kịp thời, phù hợp Đối với khoản nợ thuế mà người nộp thuế có khả nộp chưa thực hiện, cần tiến hành đôn đốc nhắc nhở văn bản, điện thoại,… Nếu doanh nghiệp không thực vào điều kiện cụ thể áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp Đối với khoản nợ doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn nguyên nhân khách quan hỏa hoạn, thiên tai cần có biện pháp gia hạn, hoãn, giảm thuế, xây dựng kế hoạch thu nợ phù hợp với tình hình doanh nghiệp Đối với khoản nợ doanh nghiệp khiếu nại cần nhanh chóng giải quyết, sau giải xong phải tiến hành đôn đốc doanh nghiệp nộp kịp thời 4.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra thuế Công tác kiểm tra có vai trò lớn công tác quản lý thuế GTGT Công tác kiểm tra quan Nhà nước có vai trò đảm bảo công xã hội công minh pháp luật Nó làm tăng ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế NNT ý thức trách nhiệm cán thuế, góp phần ngăn chặn tình trạng tiêu cực, gian lận Do đó, đội kiểm tra cần xây dựng kế hoạch kiểm tra trình lãnh đạo phê duyệt theo quy định, kiểm tra toán thuế, hoàn thuế năm trước, tiếp tục xử lý nghiêm trường hợp dây dưa nợ, nợ đọng, trốn thuế Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm, nhằm không ngừng nâng cao trình độ quản lý thuế văn phòng cục chi cục thuế ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế NNT Việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm góp phần phát huy tinh thần dân chủ, giám chịu trách nhiệm trước pháp luật cán thuế doanh nghiệp việc chấp hành thực luật thuế GTGT Tăng cường nâng cao công tác kiểm tra thuế, lựa chọn đối tượng có nhiều nghi vấn việc kê khai thuế, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra thuế theo thời gian quy định Kịp thời đôn đốc khoản phải nộp sau kết luận kiểm tra mà có hiệu lực Tập trung việc phân tích hồ sơ khai thuế bàn, phân tích sâu sắc doanh nghiệp âm thuế kéo dài, doanh nghiệp không phát sinh số thuế nộp, doanh nghiệp có độ rủi ro cao thuế để phát hành vi trốn thuế, gian lận thuế Thường xuyên rà soát doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, doanh nghiệp làng nghề Tăng cường thu thập thông tin, rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, từ yêu cầu doanh nghiệp kê khai thuế theo với tình hình sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp thất thu doanh thu tính thuế Duy trì đẩy mạnh công tác kiểm tra nội ngành việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật thực quy trình nghiệp vụ công tác quản lý thuế GTGT, thực đồng bộ, nghiêm túc biện pháp kinh tế, hành công tác thu thuế Việc gian lận trốn lậu thuế luôn vấn đề xúc công tác quản lý thuế ngày gia tăng, việc thực quy trình tự kê khai, tự tính thuế tạo điều kiện cho đối tượng xấu gian lận Do đó, cần tập trung lực lượng cán thuế để đẩy mạnh công tác kiểm tra NNT nhằm chặn đứng gian lận thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công nghĩa vụ thuế thành phần kinh tế Tiến hành tổng kiểm tra tập trung quản lý thu thuế hoạt động nhiều thất thu như: kinh doanh xăng dầu, cho thuê văn phòng làm việc, quầy, ki-ốt kinh doanh, kinh doanh tân dược, xây dựng bản, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn tăng cường kiểm tra, khai thác nguồn thu, làm cho sách thuế GTGT thực vào sống 4.4 Các giải pháp điều kiện 4.4.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý thuế GTGT Luật thuế GTGT Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành sở pháp lý quan trọng để quan thuế cấp tổ chức quản lý thuế GTGT Một khó khăn cho hoạt động quản lý thuế quan thuế trực tiếp thực nhiệm vụ quản lý thuế cấp cục chi cục quy định pháp luật thuế không rõ ràng không chặt chẽ, không phù hợp với thực tiễn sống Bởi vậy, muốn công tác quản lý thuế GTGT nói riêng quản lý thuế nói chung quan quản lý trực tiếp kết mong muốn phải tiếp tục nghiên cứu khắc phục điểm bất hợp lý để tạo hệ thống pháp luật đầy đủ, chặt chẽ, minh bạch phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội đất nước Theo đó, vấn đề quan trọng cần nghiên cứu hoàn thiện pháp luật thuế GTGT là: - Nghiên cứu giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT để đảm bảo tính liên hoàn thuế GTGT - Nghiên cứu sửa đổi quy định đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế để khuyến khích doanh nghiệp có ý thức tuân thủ tốt áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, không phụ thuộc vào doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh - Nghiên cứu hoàn thiện quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp kê khai chậm, đảm bảo việc kê khai đơn giản hiệu - Nghiên cứu giảm số lượng thuế suất thuế GTGT để tránh trường hợp lợi dụng áp dụng thuế suất - Hoàn thiện quy định kê khai thủ tục nộp thuế, hoàn thuế GTGT theo hướng minh bạch tạo thuận lợi cho người nộp thuế 4.4.2 Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, cản trở sản xuất kinh doanh Thực liên tục thường xuyên việc cải cách hành thuế, cải cách nghiệp vụ quản lý thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, bước đại hóa, vi tính hóa, tôn trọng đề cao trách nhiệm trước pháp luật đối tượng nộp thuế, NNT Quy trình quản lý thuế phải nâng cao tính tự giác thực nghĩa vụ nộp thuế NNT thông qua việc thực phương pháp tự tính, tự kê khai thuế Phát huy chức năng, quyền hạn quan thuế việc thu theo chức Nhà nước quy định 4.4.3 Tăng cường phối hợp quan chức quản lý thuế Thuế công tác mang tính tổng hợp trị, kinh tế- xã hội có liên quan đến tầng lớp dân cư đông đảo, đồng thời sách lớn Đảng Chính phủ Cơ quan thuế phải đảm bảo nhiệm vụ quản lý thuế mang tính chuyên môn việc làm đơn độc Ngành Thuế mà phải có phối hợp, hỗ trợ cấp, ngành khác Công tác thu ngân sách Nhà nước Chi cục thuế thực ở địa bàn phường Chi cục cần có phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân ban ngành huyện để có điều kiện chống thất thu sở kinh doanh, doanh thu, mức thuế đấu tranh chống tình trạng nợ đọng, dây dưa kéo dài Cần có phối hợp chặt chẽ với quan tài chính, kho bạc để đảm bảo tốt chế độ quản lý hoá đơn, thu nộp ngân sách nhà nước nhanh gọn, đạt hiệu cao Phối hợp với quan nội (công an, viện kiểm soát, án, quản lý thị trường ) hỗ trợ quan thuế phát xử lý kịp thời hoạt động trốn lậu thuế Phối hợp với ngành ngân hàng, mở rộng diện có tài khoản ở ngân hàng khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho việc quản lý, tra cứu tình hình toán tiền hàng, giúp cho việc xác định doanh thu tính thuế ngày sát với thực tế hoạt động kinh doanh 4.4.4 Hiện đại hoá trang thiết bị ngành Thuế phục vụ quản lý thuế Kinh tế năm tới phát triển với tốc độ cao theo xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá chịu ảnh hưởng mạnh phát triển Intemet công nghệ thông tin, theo đó, phát sinh hình thức kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng, toán qua mạng, quản trị kinh doanh doanh nghiệp ngày tin học hoá, gây áp lực lớn hệ thống quản lý thuế Để đáp ứng nhiệm vụ quản lý thuế giai đoạn mới, ngành Thuế nói chung Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn nói riêng buộc phải đẩy nhanh tiến độ đại hoá, áp dụng ứng dụng công nghệ tin học để tạo khả thích ứng cao khả xử lý, phân tích khối lượng thông tin khổng lồ, kết nối thông tin với ngành quốc gia để quản lý tình trạng thực nghĩa vụ nộp thuế người nộp thuế Mặt khác, ngành Thuế phải ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực cung cấp thông tin thuế cho người nộp thuế cách nhanh chóng, thuận tiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tăng cường tính tự giác tuân thủ luật thuế người nộp thuế Định hướng giai đoạn tới, áp dụng công nghệ thông tin tạo công cụ phân tích thông tin tình trạng nộp thuế, tình hình biến động kinh doanh doanh nghiệp tham chiếu với các thông tin thu thập từ ngành phục vụ cho công tác tra, kiểm tra đối tượng, hạn chế lãng phí nhân lực đem lại hiệu cao KẾT LUẬN Quá trình triển khai thực Luật Thuế GTGT trình ngành Thuế thực bước cải cách phương thức quản lý thuế, bật áp dụng quy trình quản lý thuế mà nội dung doanh nghiệp tự kê khai nộp thuế Việc thực quy trình quản lý thuế thể ưu điểm rõ nét nâng cao ý thức chấp hành Luật thuế doanh nghiệp, đưa hoạt động nộp thuế vào NSNN trở thành hoạt động thường xuyên doanh nghiệp Tuy vậy, hoạt động quản lý thuế GTGT hạn chế định, tượng vi phạm Luật thuế, trốn thuế tránh thuế diễn nhiều hình thức, ngày tinh vi thách thức ngành Thuế Trong bối cảnh luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh” nêu lên thực trạng, nguyên nhân đề giải pháp cụ thể để tăng cường công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn Thị xã Từ Sơn Cụ thể luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Một là, đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Luận văn diễn đạt rõ khái niệm thuế GTGT, đặc điểm thuế GTGT Luận văn phân tích rõ khái niệm nội dung quản lý thuế GTGT phương diện công đoạn quản lý chức quản lý, rõ nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT Luận văn rõ tiêu đo lường hiệu công tác quản lý thuế GTGT làm sở đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT địa phương cụ thể Hai là, đề tài phân tích cụ thể đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn Luận văn rõ thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn theo công đoạn quản lý người nộp thuế, quản lý tính thuế, đôn đốc thu nộp, quản lý nợ cưỡng chế thuế Việc đánh giá nội dung quản lý theo công đoạn mô tả sở chức quản lý thuế quan thuế tác động đến nội dung quản lý Qua đó, luận văn kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế theo nội dung chức quản lý thuế Ba là, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn thời gian tới Tuy nhiên đề tài có hạn chế việc phân tích đánh giá mang tính đơn chiều, chủ quan số liệu, đánh giá, đóng góp ý kiến doanh nghiệp Đề tài chưa phân tích công tác quản lý thuế GTGT theo việc thực chức quản lý thuế tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý kê khai nộp thuế, Do thời gian nghiên cứu có hạn, nhiều nội dung chưa sâu phân tích kỹ, vấn đề đề xuất chắn bị hạn chế Vì vậy, luận văn không tránh khỏi điểm cần bổ sung, hoàn thiện Tác giả luận văn mong nhận đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý để luận văn đóng góp phần định vào việc cải tiến, hoàn chỉnh tăng cường giải pháp quản lý, kiểm soát hoạt động thu Ngân sách nhà nước để phục vụ ngày tốt công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng, ngày 31/12/2013; Bộ Tài chính, Thông tư số 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành số điều luật thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Chính phủ, ngày 11/01/2012; Bộ Tài chính, Thông tư 156/TT-BTC Hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ, ngày 06/11/2013; Bộ Tài chính, Quyết định số 78/2007/QĐ - BTC Ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc sách thuế, quản lý thuế giải thủ tục hành thuế người nộp thuế theo chế “một cửa”, ngày 18/9/2007 Chi cục thuế thị xã Từ Sơn, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2011, 2012, 2013; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012, 2013, 2014, Từ Sơn; Chi cục thuế thị xã Từ Sơn, Báo cáo kết công tác thu thuế GTGT hàng tháng, quý, Từ Sơn; Chính phủ Báo cáo kinh nghiệm cải cách sách thuế GTGT số nước giới (kèm theo Tờ trình Quốc hội số 161/TTr-CP ngày 23 tháng năm 2013); Chính phủ (2008), Đề án 30/CP Chính phủ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính,Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/01/2008; Chính phủ, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp, ngày 15/04/2010; 10 Chính phủ, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT, ngày 18/12/2013; 11 Chính phủ, Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế, ngày 22/07/2013; 12 Cục thuế Bắc Ninh (2013), Quyết định số 1715/QĐ-CT V/v giải thể thành lập Đội thuế thuộc Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn theo mô hình mới; 13 Quốc hội, Luật số 13/2008/QH12: Luật Thuế giá trị gia tăng, ngày 03//06/2008; 14 Quốc hội Luật số 31/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, ngày 19/06/2013; 15 Quốc hội, Luật số 78/2006/QH11: Luật Quản lý thuế, ngày 29/11/2006; 16 Quốc hội, Luật số 21/2012/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế, ngày 20/11/2012; 17 Tổng cục Thuế, Quyết định số 528/QĐ-TCT v/v Ban hành quy trình kiểm tra thuế, ngày 29/05/2008; 18 Tổng cục Thuế, Quyết định số 443/QĐ-TCT Ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế, ngày 29/04/2009; 19 Tổng cục Thuế, Quyết định 503/QĐ-TCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức chi cục thuế trực thuộc cục thuế, ngày 29/03/2010; 20 Tổng cục Thuế, Quyết định số 1864/QĐ-TCT Ban hành quy trình quản lý kê khai, nộp thuế kế toán thuế, ngày 21/12/2011; 21 Tổng cục Thuế, Quyết định số 905/QĐ-TCT Ban hành quy trình hoàn thuế, ngày 01/07/2011; 22 Tổng cục Thuế, Quyết định số 1444/QĐ-TCT Ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, ngày 24/10/2011; 23 TS Lê Xuân Trường (2010), Giáo trình quản lý thuế, Nhà xuất Tài chính; 24 UBND thị xã Từ Sơn, Báo cáo ước thực dự toán ngân sách thị xã năm 2011, 2012, 2013; phương hướng nhiệm vụ ngân sách thị xã năm 2012, 2013, 2014, Từ Sơn; 25 UBND thị xã Từ Sơn, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011, 2012, 2013; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012, 2013, 2014, Từ Sơn; [...]... nghiệm quản lý thuế GTGT của các nước trên thế giới Từ kinh nghiệm quản lý thuế GTGT của các nước trên thế giới đã trình bày trên, có thể rút ra những bài học chủ yếu sau có thể áp dụng cho cơ quan thuế của Việt Nam, trong đó có chi cục thuế thị xã Từ Sơn Đó là: Thứ nhất, quản lý thuế GTGT theo nghĩa rộng bao gồm cả hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuế GTGT và tổ chức hành thu thuế GTGT Để quản. .. thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế Do vậy, năng lực chuyên môn và tính liêm chính của công chức thuế là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế nói chung và quản lý thuế GTGT nói riêng Năng lực chuyên môn và tính liêm chính của công chức thuế càng cao thì hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT càng tốt và ngược lại Thứ tư, năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước... của quản lý thuế GTGT xét theo công đoạn quản lý - Quản lý người nộp thuế GTGT Quản lý người nộp thuế GTGT là nắm bắt đầy đủ số lượng người nộp thuế GTGT thuộc phạm vi quản lý Đồng thời, để quản lý người nộp thuế GTGT, cơ quan thuế phải nắm được hệ thống thông tin về người nộp thuế Hệ thống thông tin về người nộp thuế bao gồm những thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. .. hưởng đến quản lý thuế GTGT chính là tính hiệu quả của các hoạt động nghiệp vụ quản lý của cơ quan thuế Đó là các hoạt động: tuyên truyền thuế, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý kê khai thuế, đôn đốc thu nộp thuế, thanh tra thuế, kiểm tra thuế, quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế Thứ ba, năng lực chuyên môn và tính liêm chính của công chức thuế Con người luôn là yếu tố trung tâm của quản lý Công chức thuế là... Luật quản lý thuế Ngoài ra công tác quản lý đăng ký thuế còn giúp cán bộ thuế nắm rõ số lượng, loại hình doanh nghiệp tồn tại trên địa bàn từ đó đưa ra những biện pháp quản lý phù hợp b) Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế Quy trình này được ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ -TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế * Quy trình quản lý kê khai thuế gồm có các bước... tiếp trên GTGT Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Từ Sơn, phương pháp tính thuế được sử dụng phần lớn là phương pháp khấu trừ Phương pháp khấu trừ: Số thuế GTGT phải nộp Trong đó: = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ + Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT bằng giá tính thuế của hàng... thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT Giá tính thuế là một trong hai yếu tố để xác định thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Đến lượt nó, giá tính thuế GTGT lại được dựa trên số lượng hàng hóa bán ra và giá bán đơn vị hàng hóa, dịch vụ Đối với người bán, thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá tính thuế GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT Phần thuế GTGT đầu ra của người bán chính là thuế GTGT. .. năm, để quản lý tốt thuế GTGT phải làm tốt công tác quản lý hóa đơn, chứng từ và chế độ kế toán Do đa phần các nước đã áp dụng thuế GTGT chỉ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nên việc tính thuế GTGT đầu ra, đầu vào được khấu trừ đều căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, nên hóa đơn, chứng từ là chứng từ gốc, là căn cứ pháp lý quan trọng để tính đúng số thuế phải nộp 1.2.3 Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT ở các địa... Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan Việc quản lý thuế GTGT phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế GTGT 1.2.1.2 Đối tượng chịu thuế GTGT Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật Thuế GTGT 1.2.1.3 Đối tượng... tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế - Kiểm tra thuế tại trụ sở NNT Công tác kiểm tra thuế nhằm mục đích tăng cường kiểm tra giám sát hồ sơ khai thuế của NNT nhằm chống thất thu thuế qua việc kê khai thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm thuế Bên cạnh đó, kiểm tra thuế giúp nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế của NNT 1.1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế GTGT đối với ... trạng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản. .. Nguồn: Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn 3.1.3 Tổ chức máy Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn Bộ máy Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn bao gồm Lãnh đạo Chi cục 10 đội thuế Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng Phó chi cục. .. quan thuế đối tượng nợ thuế Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH 3.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội Thị xã Từ Sơn tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh, Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh, Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn