Tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thăng long số 4

127 175 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2016, 13:39

+ Chương 1: Lý luân chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp.+ Chương 2: Thực trạng vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long.+Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khoa Tài doanh nghiệp LUẬN VĂN Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long số Sinh viên thực tập: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hà Hà Nội, 2014 SV: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn cuối khóa trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn: Bùi Tuấn Vũ SV: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà MỤC LỤC SV: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC DN DTT TSCĐ TSLĐ VCĐ VKD VLĐ SV: Bùi Tuấn Vũ Báo cáo tài Doanh nghiệp Doanh thu Tài sản cố định Tài sản lưu động Vốn cố định Vốn kinh doanh Vốn lưu động Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH SV: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH SV: Bùi Tuấn Vũ GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các doanh nghiệp hoạt động điều kiện kinh tế mở với xu quốc tế hoá ngày cao cạnh tranh thị trường ngày mạnh mẽ Do vậy, nhu cầu Vốn kinh doanh cho hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp cho đầu tư phát triển ngày lớn Trong nhu cầu vốn lớn khả tạo lập huy động vốn doanh nghiệp lại bị hạn chế Vì thế, nhiệm vụ đặt đòi hỏi doanh nghiệp phải quản trị Vốn kinh doanh cho có hiệu sở tôn trọng nguyên tắc tài chính, tín dụng chấp hành pháp luật Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quốc doanh kinh tế phải chủ động việc huy động sử dụng vốn Ngoài vốn ngân sách Nhà nước cấp phải huy động từ nhiều nguồn khác Vì việc quản lý sử dụng Vốn kinh doanh cách hiệu quan trọng, thể hiệu sản xuất kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu đề tài từ lý luận quản trị Vốn kinh doanh doanh nghiệp, sở phân tích thực trạng hiệu sử dụng Vốn kinh doanh Công ty, khẳng định mặt tích cực đạt đồng thời tìm số hạn chế cần khắc phục từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị Vốn lưu động Công ty Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian nghiên cứu Công ty cổ phần Xây dựng Số Thăng Long - Về mặt thời gian nghiên cứu năm 2013 định hướng cho năm - Về nội dung nghiên cứu Vốn kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng Số Thăng Long Phương pháp nghiên cứu SV: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  - GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu từ khái quát đến chi tiết hoạt động vốn Nghiên cứu số liệu sổ sách số liệu thị trường để thấy biến động thực tế công ty  Phương pháp phân tích liệu - Phương pháp so sánh: So sánh theo thời gian (giữa kỳ với kỳ trước, thực tế với kế hoạch) để biết thay đổi tình hình biến động tiêu kinh tế doanh nghiệp; so sánh theo không gian (giữa sở thực tập với doanh nghiệp khác ngành, sở thực tập với mức trung bình ngành) để đánh giá vị đơn vị ngành xem xét biến động vốn, tài sản đơn vị phù hợp hay chưa Phương pháp tỷ số: thiết lập tỷ số tài cần thiết cho trình - đánh giá hiệu sử dụng vốn, tài sản, chi phí, doanh thu, lợi nhuận Phương pháp phân tích Dupont: tách tỷ số tổng hợp phản ánh mức - sinh lời công ty Kết cấu luận văn Luận văn gồm ba chương: + Chương 1: Lý luân chung vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp + Chương 2: Thực trạng vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long +Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động SXKD Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long Với để tài “ Tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long Số 4” mong có tính thực tiễn, áp dụng tác SV: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà động tốt tư vấn cho công ty nâng cao hiệu quản trị Vốn kinh doanh, đặc biệt giai đoạn khó khăn Xin chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Thị Hà người trực tiếp hướng dẫn Ban giám đốc, toàn thể cán công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long giúp đỡ em hoàn thành chuyên để Do kiến thức hạn hẹp lý luận thực tiễn nên viết khó tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận hướng dẫn, góp ý công ty thầy cô để viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng….năm… Tác giả luận văn Bùi Tuấn Vũ SV: Bùi Tuấn Vũ Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh DN 1.1.1 Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh Trong kinh tế thị trường, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần phải có yếu tố sau: Sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Để có yếu tố đòi hỏi doanh nghiệp cần phải ứng số vốn định phù hợp với quy mô điều kiện kinh doanh Số vốn dùng để mua sắm yếu tố đầu vào trình sản xuất Do tác động lao động vào đối tượng lao động thông qua tư liệu lao động mà hàng hoá, dịch vụ tạo tiêu thụ thị trường Để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp, số tiền thu tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo bù đắp toàn chi phí bỏ có lãi Như vậy, số vốn ứng ban đầu bảo toàn mà tăng thêm hoạt động kinh doanh mang lại Toàn giá trị ứng ban đầu trình cho sản xuất kinh doanh gọi vốn Từ hiểu: “Vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn tài sản đầu tư vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.” Những đặc trưng sau vốn kinh doanh: Thứ nhất: Vốn phải đại diện cho lượng giá trị tài sản, điều có nghĩa vốn biểu giá trị tài sản hữu hình vô nhà xưởng, máy móc, đất đai, quyền phát minh sáng chế SV: Bùi Tuấn Vũ 10 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Vòng quay toàn vốn: 0.66 Lợi nhuận sau thuế: 226 triệu đồng Doanh thu thuần: 89,740 triệu đồng Tổng tài sản: 133,100 triệu đồng Doanh thu thuần: 89,740 triệu đồng Tổng giá thành toàn bộ: 80,862 triệu đồng Thuế thu nhập doanh nghiệp: 75 triệu đồng Chi phí lãi vay: 1,279 triệu đồng Tài sản lưu động: 124,797 triệu đồng Tài sản cố định: 8,303 triệu đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1,279 triệu đồng Doanh thu thuần: 89,740 triệu đồng Nhân với Chia Chia Cộng Trừ Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ (ROE): 2.67% Tỷ suất lợi nhuân sau thuế vốn kinh doanh: 0.17% Hệ số vốn vốn chủ sở hữu: 15.69 Nhân với SV: Bùi Tuấn Vũ 113 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Như vậy, hiệu sử dụng vốn kinh doanh DN thời gian qua nhìn chung không tốt Bên cạnh khó khăn thời gian qua Công ty gặp phải yếu tố khách quan mang lại lãi vay cao, khủng hoảng kinh tế giới, bất ổn kinh tế nước; thấy sách quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty cần phải thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế mang lại hiệu Việc xem xét đổi máy móc thiết bị việc làm ý nghĩa Đồng thời để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh thời gian tới, Công ty cần tìm sách phương hướng kinh doanh tốt để nâng cao lợi nhuận góp phần nâng cao tiêu có ý nghĩa quan trọng như:tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu 2.2.3 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long 2.2.3.1 Những kết đạt Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long Qua phân tích tình hình quản lý sử dụng VKD thuận lợi khó khăn Công ty thời điểm nay, ta nhận thấy tình hình tài Công ty năm vừa qua chưa thực tốt Tuynhiên phải thừa nhận nỗ lực, đóng góp toàn thể Công ty kết mà DN đạt -Tuy đứng trước khó khăn chung kinh tế nói chung ngành xây dựng nói riêng, chịu tác động từ nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác nhau, biến động thất thường thị trường, DN cố gắng trì lợi nhuận dương - Tổng nguồn vốn kinh doanh giảm chủ yếu giảm khoản nợ phải trả, điều cho thấy dấu hiệu DN có điều chỉnh SV: Bùi Tuấn Vũ 114 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà hệ số nợ DN mức cao tình trạng báo động Để đạt hiệu tốt việc sử dụng vốn doanh cần có hướng cho vừa kết hợp hài hòa nguồn vốn vay vốn chủ sở hữu, đồng thời giảm tối đa rủi ro tài mức độ độc lập tài - Cơ cấu tài sản trì theo hướng tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Đối với Công ty xây dựng Công ty cổ phần xây dựng sô Thăng Long cấu hoàn toàn hợp lý 2.2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Ngoài kết DN tồn nhiều hạn chế cần khắc phục thời gian tới để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh cải thiện tình hình tài *Về quản trị vốn lưu động • Về quản lý HTK: Hiện nay, HTK Công ty có giảm nhẹ so với đầu năm song chiếm tỷ trọng lớn TSNH Một phận chủ yếu phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang HTK quản lý không tốt khiến tăng lượng vốn bị ứ đọng, giảm hiệu sử dụng vốn làm tăng chi phí liên quan, đặc biệt phần chi phí lãi vay mà Công ty huy động • nợ vào trình sản xuất kinh doanh Về quản lý khoản phải thu: chiếm tỷ trọng chủ yếu khoản phải thu khoản phải thu khách hàng Trong năm qua, khoản phải thu khách hàng Công ty có xu hướng tăng, mặt khác lại chiếm tỷ trọng lớn Điều tác động xấu tới Công ty, giảm khả toán, cân đối tài không quản lý tốt chuyển thành nợ hạn khó đòi, nguy tổn thất vốn cao *Về quản trị vốn cố định: SV: Bùi Tuấn Vũ 115 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Về đầu tư sử dụng TSCĐ: Hiện nay, tài sản Công ty (chủ yếu TSCĐ hữu hình) có giá trị hao mòn lũy kế lớn Mặt khác, việc khấu hao theo phương pháp đường thẳng khiến cho máy móc Công ty nhanh chóng lỗi thời, giảm hiệu sản xuất kéo dài thời gian xây dựng, tác động xấu tới tình hình sản xuất tài Công ty Trong thời gian tới, Công ty cần tập trung đầu tư hệ thống máy thời thay cho hệ thống: Máy ủi T130, Máy trộn bê tông 350L, Lu rung Bomag 28T hay Máy xúc đào bánh lốp Kobelko lỗi thời *Những hạn chế khác: - Tương quan cấu nguồn vốn cấu nợ phải trả tồn số điểm chưa hợp lý Công ty dùng phần nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho tài sản ngắn hạn Mặc dù mô hình giúp DN đảm bảo tính khoản tốt, giảm rủi ro toán ta biết chi phí cho việc sử dụng vốn vay dài hạn thường cao vốn vay ngắn hạn nên công ty lãng phí khoản chi phí cho việc sử dụng vốn - Hệ số nợ cao có xu hướng gia tăng gây nguy khả toán cao áp lực lớn hoạt động Công ty điều kiện kinh doanh không khả quan DN cần xem xét giảm hệ số nợ tăng vốn chủ sở hữu tăng tính độc lập tự chủ giảm rủi ro khả toán điều kiện kết kinh doanh không tốt *Nguyên nhân: +Khách quan: Tình hình khó khăn chung kinh tế, đặc biệt ngành xây dựng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Trong tình trạng kinh tế nay, nhiều dự án xây dựng bị cắt giảm, kéo theo việc thị trường công ty bị thu hẹp, khiến công ty gặp khó khăn vấn đề tìm kiếm dự án xây dựng thị trường đầu cho sản SV: Bùi Tuấn Vũ 116 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà phẩm cọc bê tông Từ đó, doanh thu lợi nhuận công ty mức thấp bị sụt giảm Nền kinh tế khó khăn khiến nhiều khách hàng công ty không trả nợ, khiến khoản phải thu mức cao doanh thu sụt giảm Điều làm vốn công ty bị ứ đọng nhiều khả vốn Giá vật tư thị trường đầu vào cao, dẫn đến việc giá vốn hàng bán chiếm tỉ lệ cao so với doanh thu + Chủ quan: Công ty có quy mô nhỏ nên gặp nhiều khó khăn việc đấu thầu dự án lớn, điều thu hẹp nhiều thị trường công ty Công tác quản lý doanh nghiệp công ty chưa hiệu quả, khiến cho chi phí quản lý doanh nghiệp mức cao SV: Bùi Tuấn Vũ 117 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TYCP XÂY DỰNG SỐ THĂNG LONG 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội Trong bối cảnh kinh tế nay, giá thị trường vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép…) dự báo tiếp tục tăng cao ảnh hưởng bới lạm phát Trong đó,cầu tiêu dùng giảm dự báo có nhiều khó khăn hoạt động sản xuất doanh nghiệp xây dựng Xuất phát từ chủ trương phục hồi kinh tế, Nhà nước nới lỏng chi tiêu cho dự án cần thiết năm 2013 Do đó, thị trường xây dựng xây dựng cầu, đường với công trình thực vốn nhà nước cải thiện Về nguồn huy động vốn, thị trường chứng khoán dự báo không thay đổi nhiều năm 2013 niềm tin nhà đầu tư tính khoản thị trường chưa cải thiện Vì vậy, kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán kênh huy động thuận lợi năm Tuy nhiên, với thị trường tín dụng ngân hàng thương mại,Nhà nước chủ trương hạ thấp lãi suất tín dụng nhằm khuyến khích vay vốn đầu tư, chi phí khoản vay hạ thấp đáng kể năm 2013, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thông qua kênh tín dụng ngân hàng Thực tế từ đầu năm 2013, nhiều ngân hàng thương mại đặc biệt khối NHTM lớn công bố hạ lãi suất cho vay theo khung chuẩn Ngân hàng Nhà nước công bố Vì vậy, Công ty có khả huy động vốn vay với lãi suất thấp SV: Bùi Tuấn Vũ 118 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty Về tổng quan, mục tiêu định hướng chiến lược Công ty Cổ phần xây dựng số Thăng Long thời gian tới tiếp tục xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững, nâng cao lực cạnh tranh, giữ vững vị đơn vị mạnh Tổng Công ty xây dựng Thăng Long; Công ty cố gắng đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh; tăng cường bồi dưỡng trình độ nâng cao đời sống cho người lao động; góp phần tối đa hóa lợi nhuận tài sản Công ty Trên sở kế hoạch phát triển chung Tổng Công ty điều kiện thực tế đơn vị, Công ty đề định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn tới trở thành Công ty cổ phần đại chúng có tình hình tài vững mạnh khả cạnh tranh cao thị trường xây dựng khu vực phía Bắc Để đạt mục tiêu đặt ra, Công ty vạch chiến lược phát triển cụ thể sau: - Chiến lược tài chính: Hiện VCSH Công ty thấp (6.807.300.000 đồng) nên cần tăng VCSH để đảm bảo điều kiện phát hành cổ phiếu công chúng Công ty dự định kêu gọi thêm nhà đầu tư, đồng thời tăng lợi nhuận giữ lại để tăng vốn chủ lên mức khoảng 30 tỷ đồng Quy mô quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển Công ty thấp,dự kiến cần phải bổ sung thêm Bên cạnh đó, Công ty chủ trương phân loại nợ, cấu lại khoản nợ phải thu đề biện pháp thu hồi hiệu Đối với TSCĐ, thời gian tới Công ty dự kiến đầu tư đổi số máy móc, thiết bị lỗi thời, nâng cao hiệu SXKD nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển - Chiến lược phát triển nhân máy: SV: Bùi Tuấn Vũ 119 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Do số lượng nhân viên Công ty cao, thời gian tới Công ty tập trung đào tạo lao động có chất lượng cao, tăng tỷ trọng công nhân có tay nghề kỹ thuật, giảm lao động phổ thông Công ty trì việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán chủ chốt Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích cho người lao động Về máy hoạt động Công ty dự định xem xét thành lập Công ty trực thuộc, xí nghiệp có đủ khả điều kiện tổ chức hoạt động độc lập chịu chi phối chung Công ty - Chiến lược phát triển sản phẩm thị trường : Về sản phẩm, thời gian tới, Công ty giữ tỷ trọng 50/50 sản phẩm cọc bê tông sản phẩm xây lắp Về sản phẩm xây lắp, thực dự án thầu chính, tránh làm thầu phụ khai thác tối đa phần diện tích mặt sẵn có xây tổ hợp nhà văn phòng dân sinh cho thuê Bên cạnh đó, Công ty tiếp cận tham gia vào dự án đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao thi công đường sắt cao, đường bãi, cầu cảng sân bay… Về thị trường, Công ty tham gia thi công công trình nhiều tỉnh thành song Công ty chủ trương thực chiến lược giữ vững thị trường truyền thống chủ đạo khu vực phía Bắc Công ty tập trung xây dựng thị trường trọng điểm số tỉnh Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Quảng Ninh… 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.2.1 Tái cấu vốn kinh doanh DN Cơ cấu vốn DN đứng góc độ quản lý nguồn vốn mối quan hệ tương quan tỷ lệ nợ phải trả vốn chủ sở hữu Một cấu vốn coi tối ưu chi phí sử dụng vốn trung bình thấp giá trị doanh nghiệp đạt lớn SV: Bùi Tuấn Vũ 120 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Trong cấu nguồn vốn tỷ trọng nợ phải trả cao, chiếm 93.9%, dù điều hoàn toàn phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh DN Nhưng DN cần xem xét chi phí sử dụng vốn cao làm giảm lợi nhuận gây rủi ro cho khả toán Công ty Bằng việc tăng cường huy động vốn chủ sở hữu nhằm tăng mức độ tự chủ tài DN, giảm vay nợ cho phù hợp với tình hình thực tế kinh tế mục tiêu phát triển thời gian tới DN 3.2.2.Xác định nhu cầu vốn kinh doanh Việc xác định xác nhu cầu vốn phù hợp giúp cho công ty đưa phương án trả nợ cho có lợi cho DN, điều kiện DN vay nhiều chi phí lãi vay cao, nguy khả toán Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh kỳ kế hoạch chủ yếu vào nhu cầu vốn lưu động thường xuyên- lượng vốn cần thiết, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục Hiên tại, thân DN tiến hành áp dụng phương pháp để xác định nhu cầu vốn cho năm tới Việc xác định nhu cầu vốn lưu động từ đầu năm giúp Công ty chủ động đưa phương án huy động sử dụng vốn hợp lý góp phần nâng cao hiệu sử dụng VKD 3.2.3 Tăng cường quản lý khoản phải thu khách hàng Trong điều kiện kinh tế khó khăn vấn đề để tăng doanh thu, trì hoạt động sản xuất kinh doanh thách thức hầu hết DN, đặc biệt DN xây dựng Một giải pháp mà hầu hết DN sử dụng bán chịu cho khách hàng hay nói cách khác tăng tín dụng cho khách hàng Việc tăng tín dụng cho khách hàng giúp cho DN đạt mục tiêu doanh thu , trì mối quan hệ với khách hàng, cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành Tuy nhiên SV: Bùi Tuấn Vũ 121 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà đem lại nhiều rủi ro cho DN như: khả không thu hồi khoản nợ, bị chiếm dụng vốn thời gian dài ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kết kinh doanh DN Qua phân tích tình hình quản lý khoản phải thu khách hàng Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long thấy năm lượng vốn DN bị chiếm dụng cao tăng lên so với năm trước DN cần quản lý chặt chẽ khoản phải thu để tránh rơi vào tình trạng khoản thu khó đòi Đồng thời phải nắm vững khả tài khách hàng để xác định mức cho nợ thời gian nợ qua hạn chế rủi ro khoản nợ khách hàng - Đối với khoản nợ đến hạn: Công ty dùng hình thức đòi nợ gửi thư, fax, công văn đòi nợ, cử cán trực tiếp đến đòi nợ - Đối với khoản nợ hạn lâu ngày khả thu hồi công ty phải trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi - Đối với khoản nợ hạn có khả thu hồi được, công ty đôn đốc tính giới hạn mới, tính lãi suất với lãi suất ngân hàng, để đảm bảo thu hồi khoản nợ cho công ty Ngoài việc xem xét khả tài khách hàng, công ty nên xem xét khả tài để định điều kiện tín dụng khách hàng 3.2.4 Tăng cường quản lý hàng tồn kho Như chương đánh giá tình hình quản lý hàng tồn kho Công ty thấy công tác quản lý hàng tồn kho Công ty năm 2013 chuyển nhiều so với năm 2012, nhiên tỷ trọng hàng tồn kho tổng vốn lưu động chiếm tỷ lớn có xu hướng tăng lên bên cạnh vốn lưu động lại chiếm tỷ lệ lớn tổng số vốn kinh doanh DN Vì ảnh hưởng khoản mục tài sản ngắn hạn SV: Bùi Tuấn Vũ 122 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà đến khả toán hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty không nhỏ Vì để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, Công ty cần quản lý chặt chẽ yếu tố tạo nên hàng tồn kho, từ giảm bớt nhứng chi phí không cần thiết để tăng khả toán tức thời DN Đặc biệt quản lý khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khoản mục chiếm tỷ trọng lớn hàng tồn kho (năm 2013:94.18%) Cố gắng giảm thiểu tối đa lượng vốn bị ứ đọng cách nâng cao hiệu sản xuất, rút ngắn thời gian thi công công trình Bên cạnh quản lý tốt việc sản xuất cọc bê tông phân xường 1,2,3,5,6 Điều không giúp nâng cao khả toán Công ty giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn 3.2.5 Tăng cường quản lý khoản vốn tiền: Công ty cần xác định lượng vốn cần dự trữ hợp lý tránh tình trạng dư thừa lãng phí hiệu sinh lời đồng vốn Trong năm qua tình hình dự trữ vốn tiền DN đánh giá la tương đối khả toán tiền giảm đòi hỏi DN cần có biện pháp khắc phục cân đối nguồn tiền, làm cân đối thu chi, tránh tình trạng tiền tạm thời nhàn rỗi không sinh lời gây lãng phí 3.2.6 Quan tâm tới yêu cầu đầu tư đổi tài sản cố định Trong bối cảnh kinh tế thị trường với hội nhập mạnh mẽ theo chiều rộng chiều sâu nay, cạnh tranh điều tránh kinh doanh Đầu tư hướng vào VCĐ coi sử dụng đòn đẩy kinh doanh cách hợp lý, không góp phần giúp Công ty nâng cao lực sản xuất mà nâng cao lực cạnh tranh tương lai Đổi máy móc, trang thiết bị đồng nghĩa với việc Công ty SV: Bùi Tuấn Vũ 123 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Trong năm gần đây, TSCĐ Công ty chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản, 9% Hầu hết trang thiết bị máy móc lỗi thời, giá trị khấu hao lớn ( 2/3 tổng nguyên giá) đòi hỏi đầu tư nâng cấp Để nâng cao hiệu sử dụng VCĐ, Công ty cần thực số biện pháp sau: Một là: Tăng cường đầu tư TSCĐ cách hợp lý, trọng đầu tư đồng bộ, nâng cấp TSCĐ chuyên dùng phục vụ thi công, đặc biệt hệ thống máy ủi, máy trộn bê tông máy xúc lỗi thời Bên cạnh việc đầu tư mua mới, Công ty cân nhắc việc tăng TSCĐ thông qua hình thức thuê tài Hình thức đầu tư chịu rủi ro tác động khoa học kỹ thuật, mặt khác Công ty chủ động quản lý dòng tiền, cân đối chi phí thuê thu nhập mang lại từ TS thuê Hai là: Quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu TSCĐ từ khâu mua sắm đến khâu sử dụng Công ty cần giao trách nhiệm cụ thể cho phòng thiết bị, vật tư công nghiệp phối hợp với phòng kỹ thuật – thi công nghiên cứu phương án đầu tư TSCĐ phù hợp với đặc điểm sản xuất Công ty Ngoài cần tiến hành phân cấp quản lý TSCĐ, tiến hành giao TSCĐ cho đội, xí nghiệp, quy định trách nhiệm sử dụng, thực quy trình kỹ thuật chế độ bảo dưỡng để trì khả phục vụ cho hoạt động kinh doanh TSCĐ Tất TSCĐ Công ty cần phải có hồ sơ theo dõi quản lý riêng, việc kiểm kê TSCĐ cần tiến hành cuối năm tài chính, trường hợp thừa thiếu phải lập biên bản, tìm nguyên nhân có biện pháp xử lý Ba là: Hiện Công ty thực trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, dẫn đến tình trạng chậm thu hồi vốn chậm nâng cấp, SV: Bùi Tuấn Vũ 124 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà đổi máy móc, thiết bị Thời gian tới, Công ty nên xem xét đề nghị thực trích khấu hao theo phương pháp khấu hao nhanh, điều không hạn chế ảnh hưởng hao mòn vô hình mà góp phần bảo toàn VCĐ để tái sản xuất TSCĐ Bốn là: Chủ động thực biện pháp phòng ngừa rủi ro để bảo toàn vốn Đối với tài sản có giá trị lớn, có vai trò quan trọng trình sản xuất, Công ty mua bảo hiểm cho tài sản đề phòng rủi ro tai nạn, cháy nổ… 3.2.7 Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm biện pháp mà hầu hết doanh nghiệp áp dụng đem lại hiệu cao cho DN.DN nên xem xét giải pháp cấu lại khoản chi phí đặc biệt khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, khoản chi phí cao năm 2012-2013 Tăng cường thắt chặt mối quan hệ với tổ chức tín dụng, bạn hàng lâu năm để tranh thủ giúp đỡ, ủng hộ thông qua sách như: hỗ trợ lãi suất, thời hạn trả gốc lãi phù hợp với tình hình kinh doanh đơn vị tránh tình trạng cân đối thu chi ảnh hưởng xấu tới hoạt động Công ty Đặc biệt điều kiện khó khăn ngân hàng thiết chặt lãi suất cho vay công tác có vai trò lớn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: việc quan tâm tới yếu tố người mức giúp cho DN phát huy sức mạnh DN phải gắn việc phát triển nguồn nhân lực Công ty với mục tiêu chung DN để đạt lợi ích cao cho người lao động thân DN việc quan tâm đến đời sống cán công nhân viên, trọng công tác tuyển dụng đào tạo đội ngũ nhân viên, giám sát vận hành hiệu máy quản lý Công ty… SV: Bùi Tuấn Vũ 125 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà KẾT LUẬN Vốn kinh doanh yếu tố quan trọng, có tính định bậc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh ý nghĩa doanh nghiệp mà có ý nghĩa toàn kinh tế - xã hội,góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế Đối với Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long, quan tâm ý tới công tác quản lý, nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty số tồn ảnh hưởng không tốt tới hiệu sử dụng vốn Đặc biệt giai đoạn kinh tế khó khăn bộc lộ số hạn chế Dựa vào tình hình thực tế, em mạnh dạn đưa số giải pháp mang tính kiến nghị đến công ty nhằm góp phần cải thiện nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Em hy vọng thời gian tới, với việc thực đồng giải pháp trên, công ty có kết mong đợi, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn Mặc dù trình thực tập, em nỗ lực công việc trình độ hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn nên viết em không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô môn Tài doanh nghiệp, cán phòng Tài kế toán Công ty để viết em hoàn thiện Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Nguyễn Thị Hà, người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực tập hoàn thành đề tài, thầy cô giáo môn TCDN cán phòng Tài - kế toán Công ty tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài SV: Bùi Tuấn Vũ 126 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp –TS Bùi Văn Vần TS Vũ Văn Ninh – Nhà xuất Tài Chính – Xuất năm 2013 Giáo trình Phân tích Tài Doanh Nghiệp – PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ PGS.TS Nghiêm Thị Thà đồng chủ biên – Nhà xuất Tài – Xuất năm 2009 Các tài liệu thu thập Phòng Tài Kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng số Thăng Long Các tài liệu luận văn khóa trước SV: Bùi Tuấn Vũ 127 Lớp: CQ48/11.02 [...]... đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán hiệu quả, cân nhắc lãi suất, thời hạn và điều kiện của việc sử dụng từng nguồn vốn 1.2 Quản trị vốn kinh doanh của DN 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh Quản trị vốn kinh doanh là việc lựa chọn, đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định về vốn kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra Quản trị vốn kinh doanh có thể... hoạch về vốn, huy động các nguồn vốn phục vụ kinh doanh, tổ chức sử dụng các nguồn vốn đã huy động, giám sát và kiểm tra tình hình sử dụng vốn kinh doanh Quản trị vốn kinh doanh là một bộ phận quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp, có quan hệ chặt chẽ và ảnh hướng tới tất cả các mặt hoạt động của doanh nghiệp.Mục tiêu của quản trị vốn kinh doanh là tối đa hóa khả năng sinh lời của vốn, tức... từng loại hình doanh nghiệp theo luật định Nó là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp Tuỳ theo nguồn của vốn kinh doanh, cũng như phương thức huy động vốn mà doanh nghiệp có tên là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh - Vốn kinh doanh là một trong số những tiêu thức... của doanh nghiệp Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhần tố như: qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đặc điểm tính chất của ngành nghề kinh doanh (chu kỳ sản xuất, tính chất thời vụ); sự biến động của giá cả vật tư, hoàng hóa trên thị trường; trình độ tổ chức, quản lý sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp, quản lý sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp; trình độ kĩ thuậtcông... thức huy động vốn hợp lý, phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp Tuỳ theo mục tiêu quản lý người ta có thể phân loại nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp theo nhiều tiêu thức khác nhau  Nếu căn cứ vào quan hệ sở hữu vốn, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả Vốn chủ sở hữu: là số vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp gồm: Vốn điều lệ do... tạo ra một đồng doanh thu thuần cần bao nhiêu đồng vốn cố định Hàm lượng vốn cố định = Vốn cố định bình quân trong kỳ Doanh thu thuần trong kỳ * Hệ số huy động vốn cố định:phản ánhmức độ huy động vốn cố định hiện có vào hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp Hệ số huy động vốn cố định trong kỳ = Số vốn cố định đang dùng trong hoạt động kinh doanh Số vốn cố định hiện có của doanh nghiệp  Chỉ... đồng ý của đại diện chủ sở hữu  Tại Công ty cổ phần: Đại hội đồng Cổ đồng có quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác  Tại công ty tư nhân: chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh, tài chính của doanh. .. vốn kinh doanh Để quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả, cần thiết phải tiến hành phân loại vốn kinh doanh theo các tiêu thức khác nhau Nếu căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn thì vốn kinh doanh được chia thành hai bộ phận đó là vốn cố định và vốn lưu động Vốn cố định là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước để hình thành tài sản cố định mà đặc điểm của nó là luân chuyển giá trị dần dần từng phần. .. được, doanh nghiệp cần phải nắm giữ một lượng vốn nhất định nào đó Số vốn này thể hiện giá trị toàn bộ tài sản và các nguồn lực của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh Vì vậy vốn kinh doanh có vai trò quyết định trong việc thành lập, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp Cụ thể: - Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại có vai trò quyết định trong việc thành lập, hoạt động, phát triển của. .. đến tình trạng lãng phí vốn lớn, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Công tác quản lý vốn cố định của doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ trên cả 2 mặt: quản lý và sử dụng tốt hình tài sản cố định – hình thái hiện vật của vốn cố định; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tiền khấu hao tài sản cố định Vốn lưu động là một bộ phận của vốn kinh doanh ứng ra để hình thành ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ THĂNG LONG 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Công ty 2.1.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty Cổ phần Xây dựng Số Thăng Long Công ty Cổ phần Xây dựng số Thăng Long doanh. .. ty cổ phần xây dựng số Thăng Long +Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động SXKD Công ty cổ phần xây dựng số Thăng Long Với để tài “ Tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công. .. Vũ 42 Lớp: CQ48/11.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GVHD: TS Nguyễn Thị Hà 2.1.1.2 Quá trình thành lập phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng số Thăng Long Công ty Cổ phần Xây dựng số Thăng Long tiền thân “Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thăng long số 4, Tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thăng long số 4, Tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thăng long số 4, LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, Tổ chức kế toán tại công ty, Tổ chức nhân sự và lao động trong công ty, MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TYCP XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn