Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Thực trạng và ý nghĩa về chính sách

22 285 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2016, 10:25

Phát triển sắn bảo vệ rừng Việt Nam: Thực trạng ý nghĩa sách Báo cáo tọa đàm, ngày 17/07/2015 Tài trợ bởi: Trang | Báo cáo tóm tắt nội dung tham luận, thảo luận khuyến nghị liên quan đến mối quan hệ hữu phát triển sắn bảo vệ rừng Việt Nam Đây kết tọa đàm sách “Phát triển sắn bảo vệ rừng: Hiện trạng ý nghĩa sách” Trung tâm Con người Thiên nhiên (PanNature) phối hợp Tổ chức Forest Trends tổ chức ngày 17/07/2015 Hà Nội Hơn 70 đại biểu, đại diện cho Hiệp hội sắn Việt Nam, Vụ Pháp chế, Cục Chế biến Bảo quản Lâm sản, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT), Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp (Bộ Công thương), đại diện Bộ Tài chính, Sở NN-PTNT Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, tổ chức phi phủ nước quốc tế, nhiều chuyên gia lĩnh vực khác quan báo chí truyền thông tham dự tọa đàm Trang | Giới thiệu chung Sắn nông nghiệp truyền thống, nằm bốn loại lương thực quan trọng Việt Nam Trong năm vừa qua vị sắn thay đổi Từ lương thực sắn trở thành hàng hóa phục vụ thị trường nội địa (thức ăn chăn nuôi, cồn công nghiệp) xuất Năm 2014, tổng kim ngạch xuất sản phẩm sắn đạt 1,1 tỉ USD nằm top 10 sản phẩm nông lâm nghiệp có kim ngạch xuất cao Việt Nam Khác với loại công nghiệp khác cà phê, cao su, sắn coi người nghèo trồng sắn không kén đất, không đòi hỏi trình độ kỹ thuật canh tác cao, mức đầu tư thấp nên phù hợp với điều kiện kinh tế người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số Hiện sản xuất sắn mang hình thức quảng canh, quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu hộ gia đình Tới có tới hàng trăm ngàn hộ gia đình nước trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất sắn Nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm sắn lợi ích từ chế biến, thương mại sản xuất động lực khiến diện tích sắn Việt Nam tăng nhanh, đặc biệt gần thập kỷ gần Năm 2014, diện tích sắn nước đạt 560.000 ha, cao lần so với diện tích năm 1999 (225.500 ha) vượt xa số 450.000 mà Chính phủ đặt Thống kê cho thấy sản lượng sắn Việt Nam tiếp tục tăng Trong điều kiện canh tác quảng canh, việc tăng sản lượng có nghĩa diện tích trồng sắn mở rộng, điều tác động trực tiếp đến tài nguyên rừng Ngành sắn phát triển thúc đẩy hình thành thị trường đất đai phục vụ sản xuất sắn Điều hình thành nguy xâm lấn, xâm canh chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Mở rộng diện tích sắn thường xảy địa phương có tỷ lệ đói nghèo cao đất rừng quản lý tổ chức lâm nghiệp nhà nước Tại số địa phương, có chứng cho thấy diện tích sắn vượt xa số đề quan quản lý chí thống kê Điều phản ánh hạn chế sách thực thi sách việc hạn chế mở rộng diện tích sắn Thị trường nhu cầu sinh kế người dân động lực cho việc gia tăng diện tích Bối cảnh phân tích đặt câu hỏi, nghi vấn mối quan hệ hữu tồn phát triển sắn bảo vệ rừng Đây lí Trung tâm Con người Thiên nhiên tổ chức Forest Trends tổ chức buổi tọa đàm Phát triển sắn Bảo vệ rừng: Hiện trạng ý nghĩa sách, với mục tiêu cụ thể:  Đánh giá thực trạng xu hướng phát triển ngành sắn tương lai;  Định vị tầm quan trọng ngành sắn tài nguyên rừng sinh kế người dân;  Thảo luận chế, sách, biện pháp phù hợp Buổi tọa đàm tạo tiền đề để ban ngành liên quan ngồi lại, thảo luận ưu tiên ngành; từ hướng tới giải pháp cân lợi ích phát triển sắn, bảo vệ rừng sinh kế người dân Trang | Trang | Phát triển sắn bảo vệ rừng: Góc nhìn từ sách quốc gia, thị trường quốc tế sinh kế người dân TS Tô Xuân Phúc, Chuyên gia phân tích sách, Forest Trends Chính sách quốc gia, thị trường quốc tế sinh kế người dân xác định ba hợp phần tác động trực tiếp tới ngành sắn Việt Nam năm gần Những số liệu từ báo cáo ngành hàng công ty AgroMonitor báo cáo hội thảo thường niên ngành sắn, thông tin thu thập từ khảo sát thực địa Kon Tum Tây Ninh với doanh nghiệp người dân, sử dụng liệu quan trọng phân tích Hợp phần thứ nhất, thị trường quốc tế, cho yếu tố tác động quan trọng mở rộng diện tích trồng sắn, làm cho Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất sắn động Các sản phẩm sắn bán thị trường đa dạng với tốc độ tăng trưởng đạt 10-15%/năm lượng, nhằm phục vụ cho nhu cầu nội địa (30%) xuất (70%) Theo đánh giá Công ty AgroMonitor Hiệp hội sắn Việt Nam thị trường giới tác động trực tiếp đến ngành sắn Việt Nam Năng suất sắn Việt Nam liên tục tăng năm qua, đạt khoảng gần 18 tấn/ha, giúp sản lượng hàng năm Việt Nam đạt khoảng 10 triệu sắn củ tươi Để đạt suất sản lượng vậy, diện tích sắn mở rộng tăng liên tục từ 237,6 ngàn năm 2000 lên 550,6 ngàn vào năm 2012, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Bắc duyên hải miền trung khu vực sắn trọng điểm Hiện tại, Việt Nam có 94 nhà máy chế biến sắn quy mô công nghiệp thường hoạt động với công suất gấp 1.5-2 lần so với thiết kế ban đầu Con số chưa tính đến hàng nghìn sở sản xuất, chế biến quy mô nhỏ lẻ khác Thống kê Cục Xuất nhập - (Tổng cục Hải quan) cho thấy, tổng giá trị sắn sản phẩm sắn xuất Việt Nam năm 2014 đạt 1.12 tỷ USD, trở thành 10 sản phẩm nông sản xuất đạt giá trị cao Việt Nam Ngoài xuất khẩu, Việt Nam nhập tương đối lớn sắn củ tươi sắn lát, chủ yếu từ Campuchia để phục vụ sản xuất chăn nuôi cồn nhiên liệu Hợp phần thứ hai, sắn vai trò với sinh kế hộ gia đình Hiện tại, canh tác sắn theo hình thức quảng canh phổ biến Việt Nam sinh kế truyền thống, tỉnh khu vực Tây Nguyên Theo đó, người dân tập trung mở rộng diện tích đầu tư sức lao động thay thâm canh, cải tiến kỹ thuật chuyển đổi giống Nguồn gốc đất trồng sắn xác định từ 03 nguồn chính: đất lâm nghiệp (đất rừng công ty lâm nghiệp ban quản lý rừng); đất rừng nương rẫy cũ hộ đất màu, đất chuyển đổi từ loại khác (thường xảy vùng thâm canh sắn) Tuy nhiên, số thức loại đất diện tích sử dụng để trồng sắn từ nguồn khác chưa thống kê Canh tác sắn đóng vai trò khác địa phương Nhiều khu vực thâm canh sắn (đầu tư giống lai, phân bón) diện tích màu mỡ chuyển từ đất trồng loại khác mang lại suất sản lượng cao Với khu vực này, người dân trồng sắn để làm giàu nên sắn chiếm vai trò chủ đạo so với loại trồng khác địa phương Ở cấp độ khác, sắn trồng Trang | xen loại trồng khác diện tích đất rừng giao diện tích đất nương rẫy cho hộ gia đình Vời trường hợp này, sắn tạo thêm nguồn thu cho hộ gia đình Trường hợp thứ ba, dễ gặp khu vực Tây Nguyên, sắn nguồn sinh kế người dân địa phương Sắn trồng đất rừng, đất rẫy cũ với trình độ thâm canh thấp, suất, sản lượng thấp Thực trạngmở rộng diện tích sắn quan sát cho thấy thường xảy khu vực rừng tự nhiên, bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ rừng đặc dụng, lâm phần chủ rừng nhà nước (như công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng), UBND xã quản lý khu vực giao cho hộ gia đình Tình trạng xâm lấn, xâm canh rừng tự nhiên để canh tác sắn xảy phổ biến tăng nhanh khu vực có tỷ lệ đói nghèo cao khu vực Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Với chứng liên quan đến vai trò sắn sinh kế người dân, nguồn gốc đất trồng sắn cho thấy mối quan hệ việc tăng diện tích sắn với tình trạng đói nghèo Trong số 1,2 triệu hộ gia đình tham gia trồng sắn nay, có hàng trăm ngàn hộ đồng bào thuộc diện nghèo Ngoài ra, mạng lưới tư thương hoạt động mạnh, chế đầu tư sản xuất linh hoạt thúc đẩy mở rộng diện tích sắn, làm cho sinh kế nhiều mang tính tự phát khiến cho quyền địa phương khó để kiểm soát tình trạng phát triển theo hướng sắn Hợp phần thứ ba sách liên quan đến phát triển sắn vùng nguyên liệu, liên doanh liên kết hội sử dụng chế biến nhiên liệu sinh học Theo VBQPPL liên quan đến sắn, chủ trương nhà nước theo hướng tăng cường thâm canh hạn chế diện tích trồng sắn, “[…]nhiều nơi nông dân tự ý phát bỏ mía trồng sắn…đã quy hoạch trồng rừng… Tây Nguyên diễn tình trạng phá rừng trái phép để trồng sắn… tác động xấu đến môi trường… nguy cung vượt cầu” cần “hạn chế tối đa việc mở rộng diện tích sắn, đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục nông dân không tự trồng sắn, tự phát triển khu vực quy hoạch trồng khác, diện tích có độ dốc lớn”, “cần tăng cường kiểm tra, phát xử lý nghiêm trường hợp phá rừng trồng sắn” (Chỉ thị 1140/CT-BNN-TT năm 2008 phát triển cà phê, cao su, sắn bền vững) Theo đó, cần “Ổn định diện tích sắn 450 ngàn vào năm 2020, sản lượng khoảng 11 triệu tấn… sử dụng đất có đất có độ dốc 15o,tầng dày 35 cm… để sản xuất.” (Quyết định số 124/QĐ-TTg (2012)) Tuy nhiên, thực tế, diện tích bị vượt xa, tới 110.000 ha, số địa phương, tình hình gia tăng diện tích sắn khó kiểm soát Các đạo liên doanh, liên kết khâu ngành sắn ý “Hợp tác liên kết nông dân…doanh nghiệp…thực hợp đồng cung cấp dịch vụ đầu vào gắn với sản xuất, tiêu thụ chế biến nông sản…” (Quyết định 62/2013/QĐ-TTg (2013)) Nhưng thưc tế lại cho thấy, liên kết tương đối lỏng lẻo Chỉ có 26% số nhà máy có kết nối với vùng nguyên liệu, số lại gần vùng nguyên liệu Điều có nghĩa sắn phát triển tương đối nóng chạy theo thị trường Một hướng phát triển sử dụng sắn nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học xăng E5 Theo định số 177/2007/QĐ-TTg (2007), “Quy hoạch phát triên vùng nguyên liệu….(sắn)….để sản xuất nhiên liệu sinh học” tiến tới “đến năm 2010, xây dựng phát triển mô hình sản xuất thử nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh học…bảo đảm đáp ứng 0.4% nhu cầu Trang | xăng nước” Kế hoạch khiến lượng sắn cần đưa vào sản xuát xăng sinh học tăng lên Theo ý kiến Bộ Công thương, “diện tích sắn cần lên đến 650.000 – 700.000 ha” năm tới Con số cho thấy nhu cầu riêng ngành vượt xa số diện tích sắn quy hoạch Những phân tích cho thấy ngành sắn phát triển bền vững, thiếu liên kết ẩn chứa nhiều rủi ro Một rủi ro tác động (chưa xác định được) tài nguyên rừng đất rừng Động lực thị trường, số sách đơn ngành thúc đẩy khả mở rộng diện tích trồng sắn; từ đó, dẫn tới tình trạng xâm lấn, xâm canh vào đất rừng để có đất trồng sắn; nguy xung đột xảy sách phát triển sắn nỗ lực bảo vệ rừng Hơn nữa, với vai trò nguồn sinh kế quan trọng người nghèo đồng bào dân tộc, phát triển sắn rủi ro lớn ảnh hưởng tới hiệu thực chương trình, sáng kiến vận hành như: sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Sáng kiếm giảm phát thải khí nhà kính rừng suy thoái rừng (REDD+), hay chương trình trồng rừng phát triển nguyên liệu gỗ… Đây dừng lại suy luận, dự báo rủi ro Trong bối cảnh tại, cần nhiều chứng để nhận định xác quan hệ, có thê “đối nghịch”, việc mở rộng diện tích sắn tác động đến tài nguyên rừng Phân tích đặt câu hỏi điều chỉnh cần thiết chế sách Cần xác định mối quan hệ vị ngành sắn sinh kế người dân bảo vệ rừng; quy hoạch trình thực quy hoạch cấp trung ương địa phương cần điều chỉnh; mối quan hệ, liên kết đa ngành, đặc biệt ngành công thương lâm nghiệp cần phải điều chỉnh, nhằm hài hòa lợi ích bên; liên kết doanh nghiệp người trồng sắn cần điều chỉnh với mục tiêu thay đổi hình thức canh tác, tập trung cải tiến giống, nâng cao trình độ canh tác từ tăng cao giá trị giá tăng chuỗi giá trị ngành sắn Trang | Phát triển sắn bảo vệ rừng: Những chứng thực tế mối quan hệ bất hòa (?!) Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Xuân Lãm Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người Thiên nhiên Những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến dịch chuyển mạnh mẽ sắn từ lương thực truyền thống, đóng vai trò xóa đói giảm nghèo thành hàng hóa, mang lại thu nhập cho người dân, đặc biệt hộ gia đình nghèo Tuy nhiên, mô hình sản xuất sắn nhiều hạn chế, tập trung vào hình thức canh tác sắn quảng canh, nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình; chịu chi phối sâu yếu tố thị trường Bằng chứng tăng, giảm diện tích sắn theo nhu cầu giá thị trường; tình trạng diện tích sắn vượt quy hoạch diện tích (trong quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp) tới 110.000 ha, minh chứng cho nhận định Với đặc điểm vậy, ngành sắn Việt Nam đánh giá bền vững, khó kiểm soát ẩn chứa nhiều rủi ro Trước bối cảnh vậy, giả thuyết mối quan hệ trái chiều phát triển sắn, sinh kế người dân nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng đặc đặt Trung tâm Con người Thiên nhiên (PanNature), thông qua chuyến khảo sát thực tế, cố gắng tìm câu trả lời cho giả thuyết Bốn địa điểm nghiên cứu xác định khu vực có diện tích sắn rừng tự nhiên cao Việt Nam: (i) Khu vực Bắc Trung Bộ: tỉnh Nghệ An với nghiên cứu điểm xã Hạch Dịch, Đồng Văn Tiền Phong, huyện Quế Phong (khu vực thuộc vùng đệm KBTTN Pù Hoạt); (ii) Khu vực Tây Nguyên: tỉnh Kon Tum với hai nghiên cứu điểm xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (thuộc vùng đệm VQG Chư Mon Ray) xã Hiếu, huyện Kon Plong (khu vực diễn dự án REDD+ Quỹ carbon cộng đồng); (iii) Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: tỉnh Bình Thuận với nghiên cứu điểm xã Đức Thuận Suối Kiết, huyện Tánh Linh (thuộc vùng đệm KBTTN Núi Ông) Những phát tác động phát triển sắn tài nguyên rừng đất rừng tổng hợp phần Thứ nhất, động lực thị trường nhu cầu sinh kế người dân dẫn tới nhu cầu mở rộng diện tích canh tác tăng cao Trong bối cảnh hầu hết quy hoạch sử dụng đất ổn định, rừng đất rừng trở thành đối tượng dễ bị tổn thương hoạt động xâm canh, xâm lấn, mở rộng diện tích để trồng sắn Hiện tại, chưa có số thống kê thức tổng diện tích rừng đất rừng bị xâm lấn sắn toàn quốc Tuy nhiên, qua chuyến khảo sát, chức thực tế đưa trạng đáng quan ngại “Trường hơp người dân làng Ba Rờ Gốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) có 150 hộ đồng bào Ja Rai sát vùng lõi Vườn Quốc Gia Chư Môn Rây liên tục mở rộng diện tích trồng sắn, lấn vào vùng lõi VQG” “Từ 2007 – 2012, gần 20 km quốc lộ 24 đường Hồ Chí Minh qua xã Hiếu (huyện Kon Plong, Kon Tum) nương sắn hai bên đường Nhiều trường hợp người dân bị kiểm lâm quyền địa phương xử phạt phá rừng lấy đất trồng sắn” Có thể thấy, đối tượng rừng bị tác động chủ yếu đất rừng tự nhiên, UBND xã hay công ty lâm nghiệp quản lý, chí xảy diện tích RPH/RĐD ban quản lý rừng Trang | chịu trách nhiệm Lực lượng kiểm lâm, quyền địa phương, hay đội tuần tra bảo vệ rừng khác, gần “bất lực”, xử lý tình trạng “Sau tuần nghỉ Tết nguyên đán 2009, quay lại xã Hiếu kinh ngạc thấy gần 10 km rừng tự nhiên dọc hai bên quốc lộ 24 bị phát trắng để chuẩn bị canh tác sắn Không bắt tận tay, đem cộng đồng xử phạt Đành chấp nhận rồi”, chia sẻ đại diện kiểm lâm địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plong Thứ hai, sắn đóng vai trò tiên phong diễn “mất rừng” lấy đất sản xuất nhiều địa phương Ban đầu rừng, người dân bắt đầu phát, đốt xâm canh vào Mỗi ngày họ phát vài trăm mét, từ để tránh phát kiểm lâm Sau phát, đốt, họ lựa chọn sắn trồng đây, loại dễ trồng, dễ thích nghi chi phí thấp Sau thời gian ngắn, diện tích rừng trở thành nương sắn Dù có bị kiểm lâm phát xử lý giai đoạn Tình hình chí trở nên khó khăn địa phương có sách hỗ trợ khai hoang đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số Sau vài năm, chí ngắn hơn, diện tích sang nhượng cho chủ khác, để phục vụ trồng sắn công nghiệp khác cao su, cà phê, hay long…Rõ ràng, xâm lấn sắn vào rừng, trình chuyển đổi diện tích lớn, ạt với trường hợp cao su, cà phê trước đây, mà trình diễn biến từ từ, chậm chạp Qua nhiều năm, thống kê tính toán cụ thể, diện tích rừng biến hẳn số không nhỏ Trường hợp KBTTN Núi Ông ví dụ điển hình: vòng 10 năm, 2.218 rừng sản xuất rừng đặc dụng thuộc ranh giới KBTTN Núi Ông biến trước mắt kiểm lâm, mà nguyên nhân xác định trạng xâm lấn, xâm canh lấy đất sản xuất họ gia đình địa phương Đây nguyên nhân chính, khiến cho 11.000 tiểu khu Biển Lạc, thuộc KBTTN Núi Ông trước đây, buộc phải cắt bỏ khỏi ranh giới tác động hồi phục Tại diện tích lớn bị tác động biến mà suốt thời gian dài không phát ra? Phải chưa nhìn nhận đánh giá tác động từ phát sắn mang lại? Phát thứ ba, lại xoay câu chuyện sang hướng khác thị trường nguyên nhân đẩy diện tích sắn tăng lên Với trường hợp này, tác động dự án phát triển đất sản xuất cho loại công nghiệp (điển hình cao su) dẫn tới tình trạng khan đất sản xuất Và nguyên nhân buộc người dân địa phương phải dịch chuyển phía rừng, xâm lấn đất rừng để có đất canh tác, sắn lựa chọn để bảo đảm sinh kế cho hộ Trường hợp này, không dừng lại việc phát triển sắn ạt, mà mở rộng câu chuyện quy hoạch sử dụng đất đảm bảo sinh kế người dân, đặc biệt người nghèo Trường hợp xã Hạch Dịch, Đồng Văn Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) 150 hộ dân người Thái tái định cư thủy điện Hủa Na địa bàn xã Theo nguyên tắc thủy điện Hủa Na UBND xã phải chuẩn bị quỹ đất sản xuất cho dân Tuy nhiên năm, hộ gia đình đất sản xuất Họ phải sống phụ thuộc nguồn hỗ trợ thủy điện Thực tế, khả xếp quỹ đất cho hộ gia dình gần không, địa bàn xã Tiền Phong, dành 1800 quy hoạch để trồng cao su theo định UBND tỉnh Nguyên nhân này, khiến người dân không lựa chọn khác việc buộc phải xâm lấn vào rừng để có đất canh Trang | tác Theo ước tính BQL KBTTN Pù Hoạt, khả rừng bị chuyển đổi (hợp pháp bất hợp pháp) sang bổ sung quỹ đất sản xuất nông nghiệp khoảng 150-300 Với kBTTN diện tích không phỉa số nhỏ Thứ tư, coi hệ lụy trình phát triển sắn kể trên, xáo trộn mặt xã hội hệ thống quan niệm giá trị đất đai, quyền tiếp cận, sử dụng hưởng lợi rừng đất rừng số vùng Sự hình thành thị trường đất đai phục vụ sản xuất, đặc biệt đất cho loại hàng hóa sắn, cao su, long, cà phê… đồng bào dân tộc thiểu số trở thành nguồn cung cấp đất cho thị trường Đây cũng hệ lụy từ sách hỗ trợ khai hoang đất sản xuất cho hộ gia đình dân tộc thiểu số 150 – 200 triệu/ha, giá đất rẫy xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) Lợi nhuận cao, đẩy tình trạng khai hoang đất rừng ạt xảy Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, nhà đầu tư tư nhân lại sắn sàng bỏ tiền đầu tư mảnh đất bất hợp pháp vậy? Phải chăng, rào cản, vướng mặc hạn chế quy trình chế tài xử lý không (hoặc không thể) thực được? “ Một hệ lụy khác tình trạng xung đột, mâu thuẫn quyền sử dụng đất bên liên quan Như tình trạng chồng lấn, không rõ ràng ranh giới đố với 163 diện tích rừng VQG Chư Mon Ray hộ dân thôn Ba Rờ Gốc, xã Xa Sơn Người dân địa phương cần đất để canh tác sắn, BQL VQG với vai trò quản lý, bảo vệ rừng, để điều xảy ttrong phạm bi ranh giới Tình trạng ngày căng thẳng xung đột lợi ích bên.” Phát thứ năm, khía cạnh khác mối quan hệ sắn, sinh kế tài nguyên rừng Khi sắn đóng vai trò quan trọng sinh kế hộ, can thiệp bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học chuyển hướng đột ngột sinh kế sang hoạt động dự án bảo vệ rừng, mà bước đệm thay thế, khiến người dân địa phương phải đối mặt với tình “tiến thoái lưỡng nam” Tình trạng này, ngày trở nên phổ biến hơn, Việt Nam triển khai thực sáng kiến tài ngành lâm nghiệp, chi trả DVMTR REDD+ carbon, hi vọng thu nhập từ hoạt động bù đắp thay sinh kế sắn Trường hợp nghiên cứu điểm xã HIếu (huyện Kon Plong, Kon Tum) minh chứng rõ nét cho nhận định Sinh kế sắn hàng hóa đóng vai trò quan trọng người dân địa phương, 3050% thu nhập hàng năm họ, Khi dự án REDD+ triển khai từ năm 2011, hoạt động ảnh hưởng đến rừng bị ngăn cấm hạn chế tối đa Từ nghiên cứu đây, nhóm nghiên cứu đưa số vấn đề lớn cần thảo luận:    Có thể bảo vệ rừng tự nhiên lại trước sức ép việc mở rộng diện tích hàng hóa, sắn? Vai trò lực lượng thực thi bảo vệ rừng trước xâm lấn này? Làm để ngăn chặn tình trạng này? Câu chuyện luật pháp thực thi luật pháp Chính sách liên quan: quy hoạch phát triển rừng, quy hoạch sử dụng đất, hay quy joajch phát triển sắn nên điều chỉnh nào? Trang | 10 Phát triển sắn, sinh kế người dân tài nguyên rừng: Trao đổi từ bên liên quan Ông Nghiêm Minh Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội sắn Việt Nam Trong phần chia sẻ mình, ông Nghiêm Minh Tiến phân tích sâu thêm mối quan hệ ngành sắn vấn đề bảo vệ rừng từ khía cạnh xu thế, thị trường sinh kế người dân Ảnh hưởng sắn đến rừng chưa có nghiên cứu cụ thể, đó, chưa thể chắn diện tích sắn tăng lên tương đương với diện tích rừng giảm xuống Ở nhiều địa phương Phú Yên, Bình Định…diện tích sắn tăng chuyển đổi diện tích trồng số loại khác hiệu hơn, Chính vậy, theo ông Tiến, sắn tội Xu nhu cầu thị trường phát triển mạnh yếu tố khách quan ảnh hưởng đến gia tăng diện tích trồng sắn nước Vấn đề cốt lõi nằm khía cạnh liên quan đến sinh kế người dân Người dân sống dựa vào rừng, lại sống nghề rừng; ngành sắn phát triển hứa hẹn đem lại nguồn thu cho sống họ Do đó, người dân lựa chọn trồng sắn mở rộng diện tích sắn tất yếu Trước thảo luận vấn đề trọng tâm Tọa đàm, cần xem xét nắm thông tin chung nhu cầu xu phát triển ngành sắn Đầu tiên xu thế, theo nghiên cứu Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), sắn lương thực quan trọng với 500 triệu người toàn giới kỷ 21 Điều cho thấy vai trò quan trọng sắn với tư cách loại trồng lương thực quan trọng tương lai Phân bố sắn giới trước tập trung chủ yếu quốc gia Châu Phi; tại, mở rộng sang nước Châu Á Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan Việt Nam Việt Nam đánh giá quốc gia có ngành sắn phát triển động quốc gia cung cấp sản phẩm sắn quan trọng giới, dù sản lượng thấp (17 tấn/ha) so với quốc gia Thái Lan (22 tấn/ha) hay Ấn Độ (25-30 tấn/ha) Thứ hai nhu cầu Hiện nay, Trung Quốc thị trường tiêu thụ sắn lớn giới Hai nước xuất sắn nhiều vào Trung Quốc Thái Lan (9 triệu tấn/năm) Việt Nam (khoảng triệu tấn) cung cấp khoảng 30% nhu cầu thị trường Đối với Việt Nam, thị trường Trung Quốc thị trường lớn tiềm thuận lợi vị trí địa lý tập quán kinh doanh, chiếm 85% tổng sản lượng xuất Việt Nam Nhu cầu sắn nước chủ yếu từ ngành: chăn nuôi (2.6 triệu tấn/năm) nhu cầu phát triển sản xuất xăng E5 (khoảng triệu/năm) Rõ ràng, nhu cầu cao thị trường nước xuất tạo tín hiệu, động lực cho người nông dân sản xuất sắn Xu nhu cầu đặt câu hỏi tác động phát triển loại thực tế, đối tượng rừng/đất rừng chủ đề Tọa đàm Tuy nhiên, phân tích mối quan hệ này, cần tập trung nhiều khía cạnh khác Xu nhu cầu thị trường sắn khách quan, tác động Chúng ta đổ lỗi tình trạng rừng hoàn toàn sắn sắn, có nhiều loại trồng khác cà phê, cao su…còn tạo sức ép lớn Khía cạnh quan trọng, chưa phân tích tìm hiểu sâu, vấn đề liên quan đến sinh kế người dân Tốc độ tăng dân số cao, đặc biệt tình trạng di dân ạt đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên, đóng vai trò quan trọng Tuy nhiên, chứng nghiên cứu khía cạnh chưa đầy đủ Chúng ta cần phải giải mã nhu cầu Trang | 11 sinh kế người dân lựa chọn canh tác họ Người dân mảnh đất, mảnh rừng mà họ sinh sống? Thực tế khẳng định, dù Việt Nam có nhiều sách liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng người dân, nay, sống nghề rừng: sản phẩm tán rừng nhiều, sản phẩm rừng làm phải cần chu kỳ dài (rừng trồng năm)… Trái ngược lại, ngành sắn lại phát triển hoàn thiện, từ khâu đầu tư (theo NĐ 80 62) doanh nghiệp đỡ đầu chương trình vậy, công nghiệp chế biến tiếp cận với vùng nguyên liệu chuyên sâu, chuỗi giá trị sản phẩm tinh bột sắn nâng lên, sản phẩm từ sắn sử dụng đa dạng…Với thuận lợi vậy, người dân bước tiếp cận tốt với khâu trình chế biến sắn: từ thị trường, đầu tư, chế biến, toán, thương mại…và sắn bước mang lại giá trị định cho đời sống người dân Vậy đặt vào vị trí người nông dân lựa chọn sinh kế nào? Chính sách có nhiều khuyến tật từ đầu tư, quy hoạch, dân số sách quốc gia cho người nghèo, chưa hoàn thiện, chưa đủ, chưa đúng, sách hàn lâm, xa dời thực tiễn Khả tiếp cận sách thấp Trong điều kiện này, rõ ràng, việc lựa chọn trồng sắn người dân tất yếu Vậy, để giái vấn đề đặt mối quan hệ sắn rừng, giải pháp cần thiết phải xoay quanh trục sinh kế từ rừng, để thực công tác xóa đói, giảm nghèo hiệu quả, khu vực gần rừng? “Bản thân sắn tội”, kết luận Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát Hội thảo Phát triển Bền vững ngành Sắn thời gian vừa qua Chỉ có người nghèo làm sắn, người giàu lại lợi dụng điều để thực “xâm chiếm” đất cho kế hoạch trồng lâu năm họ, dẫn đến tình trạng phá rừng Bên cạnh sách sinh kế cho người dân gần rừng; từ phía ngành sắn có hai giải pháp nhằm giúp hạn chế tác động không đáng có sắn với rừng: (i) đảm bảo không mở rộng diện tích, tập trung nâng cao suất chuyển hướng thâm canh luân canh; (ii) tận dụng diện tích đất lại, kể các loại đất trồng khác hiệu quả, chuyển sang trồng sắn Ông Nguyễn Trí Ngọc, Nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, Tổng Thư ký Tổng Hội Nông nghiệp Việt Nam Theo ông Nguyễn Trí Ngọc, cần thay đổi nhận thức sắn Từ năm 2005, thảo luận quy hoạch phát triển nông nghiệp, có nhiều ý kiến cho rằng, sắn “tội đồ” cho tác động tiêu cực môi trường, suy thoái đất hay phá rừng Tuy nhiên, năm gần đây, tư dần thay đổi sắn bắt đầu mang lại giá trị xuất cao, đạt 500 triệu USD vào năm 2010 tăng dần năm gần đây, trở thành “cây tỷ đồ” Theo dự báo, năm tới, nhu cầu xuất sắn tăng 10-15% năm; số liệu chưa kể đế nhu cầu tiêu thụ nước Chính vậy, nay, cần thống quan điểm sắn, hàng hóa, có giá trị kinh tế phải khai thác, sử dụng với ý nghĩa hàng hóa Tuy nhiên, bối cảnh với tổng hòa nhiều vấn đề khác như: lợi ích người nghèo, mục tiêu bảo vệ rừng, việc thực đề án tái cấu ngành lâm nghiệp, trồng trọt nhằm đạt mục tiêu cuối tăng giá trị gia tăng, hay việc sụt giảm giá trị xuất mặt hàng nông sản khác, sắn lên lựa chọn phù hợp Sự phát triển này, đó, dẫn tới 03 nguy chính: Trang | 12  Nguy phá rừng để trồng sắn: Điều hiển nhiên, thực tế khách quan Nhưng phải có nhìn công bởi: (i) có trồng sắn phá rừng, trồng nhiều loại khác có tình trạng tương tự; (ii) phát triển sắn gắn với đối tượng người nghèo, người thiếu đất sản xuát Nhưng thân họ tội họ phải đứng trước toán khó sinh kế mà Nhà nước chưa thể tháo gỡ Giải pháp: nay, nhà nước chủ trương rừng, đất rừng phải bảo vệ Nếu coi rừng/đất rừng tài nguyên, bảo vệ, khai thác sử dụng người dân tiếp tục phá rừng để trồng loại đem lại lợi ích kinh tế cao Do đó, cần thiết phải bảo vệ rừng/đất rừng gắn với việc tạo giá trị kinh tế đất rừng có hi vọng bảo vệ Hiện nay, quan điểm “đất rừng đất kinh tế”, mang lại giá trị kinh tế chưa quan tâm đến, nên cần quan quản lý nhà nước cân nhắc thời gian tới  Vai trò quản lý nước câu chuyện phát triển ngành sắn: Việt Nam có hệ thống quản lý thống từ trung ương đến địa phương Tuy nhiên, khâu thực thi lại nhiều bất cập Do đó, người dân tiếp tục khai thác rừng để đảm bảo sinh kế, mà chế tài phù hợp để giải  Bối cảnh kinh tế hội nhập: Trong năm gần đây, nhận thấy chuyển dịch sản lượng xuất sắn rõ rệt quốc gia Thay xuất nhiều trước đây, tỷ trọng xuất Thái Lan giảm xuống, Việt Nam lại tăng lên, coi hội phát triển Phải chăng, Việt Nam đứng trước rủi ro trở thành địa điểm nhận “những tác động môi trường tiêu cực”? Nguy hữu, đặc biệt năm 2015, VN trình đàm phán tham gia Hiệp định thương mại tự hội nhập cộng đồng kinh tế Giải pháp: (i) Tăng cường suất sản xuất sắn: Hiện nay, Việt Nam đạt khoảng 18 tấn/ha, thấp nhiều so với quốc gia Châu Á khác Năng suất xung không đồng phạm vi nước, tỉnh miền núi phía Bắc, suất đạt 12 – 13 tấn/ha), hay khu vực Tây Nguyên, Tây Ninh Đông Nam Bộ có lên tới 80 tấn/ha Do đó, cần xem xét đầu tư thay đổi giống chuyển đổi biện pháp kỹ thuật canh tác từ quảng canh sang thâm canh, nhằm tăng cao suất không đòi hỏi việc tăng diện tích trồng; (ii) Hiện hầu hết sản phẩm sắn chế biến mang lại giá trị sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam chưa ý đến Đề xuất thời gian tới, tập trung khai thác toàn dây chuyền chuỗi giá trị sắn, nhằm tăng cao giá trị kinh tế hạn chế tác động môi trường sản phẩm thải loại trình sản xuất Bà Trần Ngọc Yến, Giám đốc Công Ty AgroMonitor Từ góc nhìn nhà nguyên cứu thị trường, bà Yến cho rằng, nghiên cứu liên quan đến tác động ngành sắn tài nguyên rừng đất rừng, cần có thêm đánh giá mang tính kinh tế cần có nhìn khách quan hơn: “Trên diện tích đất hữu hạn, cần xem xét định chuyển đổi hay bảo vệ cách hợp lý nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích đảm bảo mang lại giá trị lợi nhuận cao nhất” Trang | 13 Bắt đầu từ năm 2008, có chuyển dịch mạnh mẽ sắn từ lương thực truyền thống trở thành hàng hóa có giá trị xuất tỷ USD/năm.Trong vài năm gần đây, bối cảnh trồng khác gạo, cao su tăng trưởng mong đợi sắn lại phát triển tốt Trong 06 tháng đầu năm 2015, Việt Nam xuất sắn sản phẩm từ sắn đạt sản lượng năm 2014 Dự kiến, số liệu cụ thể xuất tinh bột sắn sắn lát năm 2015 chắn tăng so với năm 2014 (thống kê Cục Hải quan) Liên quan đến giá trị cung –cầu sắn, Việt Nam hàng năm tiêu thụ khoảng 1/3 sản lượng sắn củ tươi Campuchia, tương đương khoảng triệu Câu hỏi đặt nay, trồng sắn có thực mang lại lợi ích lớn trồng rừng hay trồng loại trồng khác? Ví dụ, với tỉnh Tây Ninh Tây Nguyên, suất sắn cao Trung bình người dân thu lãi khoảng 20 triệu/ha Không tính đến giá trị đa chiều khác (môi trường, kinh tế, xã hội), với lợi nhuận thu trên, người dân, sắn rõ ràng mang lại lợi ích kinh tế trước mắt hẳn so với trồng rừng, Thời gian gần đây, kết phân tích rằng, xuât sắn Việt Nam chủ yếu tập tủng thị trường Trung Quốc, với tỷ lệ 85-86% Nhiều người cho rằng, trạng gây nhiều rủi ro ảnh hưởng đến tính bền vững ngành sắn Việt Nam Tuy nhiên, thực tế vấn đề đáng quan ngại sản lượng sắn nước Trung Quốc đủ cho nhu cầu ngành sản xuât thức ăn nuôi sản xuất cồn, dó, buộc họ phải nhập sắn từ Việt Nam Thái Lan; nữa, Việt Nam nước xuất lượng lớn sắn sang Trung Quốc, Thái Lan xuất gần 100% sản lượng sắn lát họ, số gấp lần Việt Nam Liên quan đến triển vọng phát triển ngành sắn Việt Nam, bối cảnh tiêu thụ nội địa thấp (nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi không cao, nhà máy cồn ethanol gần không hoạt động) lợi nhuận từ xuất sắn đóng vai trò quan trọng, đảm bảo tăng trưởng bền vững ngành năm gần Ông Lò Văn Chiêu, Phó Giám đốc Sở NN PTNT tỉnh Điện Biên Đầu tiên, phải khẳng định sắn có giá trị kinh tế, nhiên, chưa có nhìn nhận hay đối xử công với loại Ngay tiêu đề Tọa đàm, đánh giá mối quan hệ phát triển sắn bảo vệ rừng, nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh tiêu cực chưa công với sắn Tại không đặt vấn đề ngược lại, phát triển sắn tác động bảo vệ rừng? Người dân nghèo đói phá rừng để trồng sắn Nếu phát triển sắn, đảm bảo sinh kế, giúp giảm áp lực phá rừng, từ đóng góp cho nỗ lực bảo vệ rừng? Bình luận giải thuyết mà diễn giả đưa ra, “Diện tích sắn tăng diện tích đất rừng giảm?” hay “Cây sắn tiên phong phá rừng”, ông Chiêu cho rằng, thực tế giả thuyêt không hẳn Ở Điện Biên, hay tỉnh Tây Bắc nói chung, sắn thường cuối chu kỳ canh tác đất Ngoài ra, diện tích sắn tăng thường chuyển đổi từ diện tích trồng loại khác hiệu quả, loại đất giảm độ phì nhiêu Trang | 14 Đối với Điện Biên sắn chưa phát triển đến mức hàng hóa chủ đạo Tây Nguyên Tuy nhiên, Tây Bắc có nhu cầu thị trường cao vậy, chủ trương tỉnh Điện Biên cho phát triển sắn Bên cạnh đó, ông Chiêu cho rằng, nguyên nhân khiến diện tích sắn Việt Nam tăng ạt năm qua lực quản lý quy hoạch quan, quyền địa phương, “Không thể đổ lỗi cho sắn Nếu có quy hoạch, nhiệm vụ quan, quyền địa phương phải tổ chức thực kiểm soát Nhưng nay, lực thấp nên kiểm soát nổi” Bên cạnh đó, liên quan đến mối quan hệ cung – cầu, quản lý hoạt động canh tác sắn chưa đủ, cần cần phải nắm bắt tình hifnhq uy hoạch, cấp phép hoạt động nhà máy, sở chế biến sắn địa bàn, từ kiểm soát phát triển diện tích sắn Ông Nguyễn Đức Lâm, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai tỉnh giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Dù coi thuận lợi giao thương biên giới, Lào Cai huyện 30A nghèo 2/3 xã thuộc diện khó khăn Tại Lào Cai, tình hình phát triển sắn thời gian qua vấn đề đáng quan tâm Diện tích sắn Lào Cai tăng mạnh Năm 2010, tỉnh Lào Cai xuất sang Trung Quốc 46390 sắn tươi 37810 sắn khô; sản lượng xuất đạt 166.800, nghĩa tăng lên gấp lần vào năm 2012 (số liệu Hải quan Lào Cai) Hình thức canh tác sắn chủ yếu quảng canh Theo thống kê, diện tích trồng sắn Lào Cai 9300 ha, có tới 6500 trồng sắn đất quy hoạch cho lâm nghiệp Trước trạng này, chi cục Lâm nghiệp triển khai thực rà soát đánh giá tình trạng phát triển sắn lấn chiếm đất rừng địa bàn tỉnh 57 hộ gia đình xã thuộc huyện, thị trấn địa bàn tỉnh Lào Cai lựa chọn vấn Kết cho thấy:  53/57 hộ gia đình vấn trồng 86 sắn diện tích 191.2 đất lâm nghiệp giao, có 43/57 hộ sử dụng đất lâm nghiệp giao để trồng rừng, với diện tích 101 Ngoài trồng đất lâm nghiệp hộ, người dân trồng sắn diện tích đất lâm nghiệp BQL rừng (09) công ty lâm nghiệp (04) quản lý  Trồng sắn Lào Cai, đạt 12.1 tấn/ha (so với 17.6 tấn/ha) Trong năm, thu nhập từ trồng sắn sau trừ hết chi phí lại khoảng triệu/ha Trong khi, trồng rừng thi sau năm thu 14 triệu đồng/ha/năm  Nguyên nhân phá rừng trồng sắn Lào Cai: (i) Mặc dù người dân biết trồng rừng cho thu nhập cao trồng sắn, nhiên, trồng sắn lại sớm cho thu hoạch, vốn ít, kỹ thuật canh tác đơn giản; (ii) thị trường mua bán thuận lợi, giáp Trung Quốc thương lái đến tận nương sắn thu mua từ trước thu hoạch.Theo số liệu Hải quan, sản lượng sắn Lào Cai đáp ứng 41% nhu cầu thu mua; (iii) Việc làm giàu từ Trang | 15 sắn thông qua hoạt động sở chế biến sắn quy mô nhỏ yếu tố khiến ngành sắn phát triển nhanh Lào Cai năm qua; (iv) Quỹ đất sản xuất nông nghiệp khan Những diện tích đất tốt, địa hình phẳng ưu tiên cho trồng lúa, ngô, nên quỹ đất cho trồng sắn thiếu Do đó, 9000 trồng sắn, có đến 6500 trồng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp  Lào Cai có nhà máy chế biến sắn, công suất 140.000 sở xây dựng vùng nguyên liệu  Giải pháp: (i) Tỉnh Lào Cai nằm vùng quy hoạch trồng sắn tỉnh Tây Bắc, nên năm tới, dự kiến quy hoạch 6300 trồng sắn đẩy mạnh trồng sắn thâm canh, quan tâm đến giống kỹ thuật để tăng suất; (ii) Tăng cường quản lý nhà nước bảo vệ đất rừng: có xử lý điểm số vụ phá rừng trồng sắn nhằm mục đích tuyên truyền Thực tế cho thấy có hiệu quả; (iii) Đề án trồng rừng gỗ lớn thay diện tích trồng sắn hai bên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai (huyện Bảo Yên, Văn Bàn) triển khai, dự kiến thay khoảng 3500 trồng sắn Ông Phùng Văn Vinh, Chi cục trưởng Chi Cục Lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ Trước đây, Phú Thọ tiếng rừng cọ, đồi chè trồng sắn Tuy nhiên nay, định hướng phát triển tỉnh quy luật tất yếu thị trường, diện tích sắn địa bàn tỉnh giảm dần, dao động xung quanh 7500 – 8000 Con số diện tích sản lượng sắn, đó, tương đối ổn định năm gần Ngược với xu tỉnh, Phú Thọ, diện tích sắn lại giảm diện tích rừng tăng lên năm qua Nguyên nhân phần nhờ chương trình, dự hỗ trợ trồng, bảo vệ rừng (chương trình PAM, lâm nghiệp xã hội, chương trình 327, 661…) địa bàn, Nguyên nhân khác Phú Thọ lại nằm vùng trung tâm nguyên liệu giấy, nhu cầu keo bạch đàn phục vụ công nghiệp giấy cao động lực thúc đẩy hoạt động trồng rừng Ngược lại, sắn, diện tích co hẹp lại so với trước quan tâm, giống kỹ thuật canh tác cũ, lạc hậu giá bán không cao nên không đem lại hiệu kinh tế Từ góc nhìn nhà quản lý, tỉnh Phú Thọ mong muốn quản lý đất hiệu Hiện nay, kinh tế hộ tương đối ổn định dựa vào nguồn thu từ rừng trồng, nên tỉnh có chủ trương phát triển nhằm tăng hiệu sử dụng đất Hiện có đề án chuyển đổi 13000 rừng sản xuất sang đất nông nghiệp Tuy nhiên, quy hoạch sắn, không thấy có nhiều tiềm nên tới Phú Thọ giữ ổn định diện tích sắn tại, không thay đổi Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Viện Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương  Tháng 2/2015, Cục trồng trọt Viện nghiên cứu Nông nghiệp công bố báo cáo đánh giá vai trò sắn sản xuất nguyên liệu sinh học Việt Nam Trong báo cáo có so sánh rõ ràng giá trị kinh tế sắn với loại trồng khác, từ ngắn ngày (mía, lúa, ngô, đậu tương…) lâu năm Đây nguồn tham khảo quan trọng cho chuyên gia, Trang | 16  Giả thuyết mối quan hệ nghịch chiều diện tích sắn rừng cần phải có số liệu thực tế để chứng minh Những câu hỏi trạng trồng sắn trồng loại đất (đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hay rừng) cần giải thích để có thêm chứng cho nghiên cứu  Hiện trạng nhà máy cồn sinh học: Hiện VN có 07 nhà máy cồn sinh học, có 1.5 nhà máy hoạt động (nhà máy cồn Tùng Lâm (Đồng Nai) hoạt động 100% công suất nhà máy Dung Quất hoạt động 50%)  Phân tích thị trường: thị trường sắn biến động Đối với loại hình chế biến sản xuất tinh bột sắn sản xuất từ sắn tươi, củ tươi có vài tháng, đưa đời nhà máy tinh bột sắn, tiêu thụ thời gian vài tháng Điều dẫn tới tình trạng cung nhiều cầu ngược lại giai đoạn khác năm từ ảnh hưởng đến giá sắn thị trường Ông Trần Đình Nhã, Viện Tư vấn Phát triển (CODE) Giá trị kinh tế sắn đem lại cho hộ gia đình, đặc biệt hộ nghèo khẳng định Tuy nhiên, phát triển sắn có mặt trái định, cụ thể:  Diện tích sắn tăng lên phần lớn lấn vào đất lâm nghiệp: Khu vực tái định cư thủy điện Lây Cơ (huyện Sa Thầy, Kon Tum) Năm 2006 có 1700 rừng tự nhiên, toàn diện tích chuyển đổi sang trồng sắn Hay trường hợp dọc quốc lộ 24 qua xã Hiếu (huyện Kon Plong, Kon Tum), vòng năm nya, 1000 rừng bị để chuyển sang đất rẫy trồng sắn Tình trạng vi phạm hai điểm Luật BVPTR: chuyển đổi đất rừng phá rừng tự nhiên  Vấn đề môi trường từ trồng sắn: Trồng sắn gây suy thoái đất tác động nhiều người nói đến Ngoài vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng thuốc diệt cỏ để phá rừng, trồng sắn Điều dẫn tới tình trạng nhiễm độc đất nghiêm trọng khu vực trồng sắn  Xóa đói giảm nghèo vấn đề trước mắt nay, việc trồng sắn để đảm bảo trước mắt phải trả giá lâu dài tương lai Nghị TW đảng khẳng định phát triển cần cân kinh tế, văn hóa, môi trường nên phải đảm bảo phát triển bền vững, không nên lợi ích trước mắt mà quên mục tiêu lâu dài Ông Đoàn Diễm, chuyên gia lâm nghiệp Rừng có hai mục tiêu quan trọng; Bảo vệ môi trường mục tiêu kinh tế Tuy nhiên, cần phải hài hòa hai mục tiêu Từ góc nhìn người làm lâm nghiệp, ông Đoàn Diễm cho rằng, chuyển đổi toàn rừng sang làm kinh tế, thời điểm nay, rừng ngày có vai trò quan trọng thích ứng với biến đổi khí hậu Tuy nhiên, hài hòa mối quan hệ bảo vệ rừng với phát triển loại trồng nông nghiệp vấn đề đáng quan tâm Bình quân, diện tích đất nông nghiệp hộ gia đình Việt Nam không 0.5 Đây số thấp, đủ dảm bảo sinh kế Trang | 17 Các quy hoạch theo mục tiêu riêng, phục vụ lợi ích ngành, dù lâm nghiệp nông nghiệp trực thuộc Bộ NN-PTNT Hơn nữa, quy hoạch thường xây dựng không dựa sở thực tiễn Rừng đất lâm nghiệp, thường đối tượng đầu tư nhiều đóng góp mặt kinh tế, lại chiếm diện tích tương đối lớn, 14 triệu ha, Ngược lại, quỹ đất ngành khác, có nông nghiệp gần cạn kiệt Do đó, tình trạng xâm lấn, chuyển đổi đất lâm nghiệp nhằm phục vụ phát triển lợi ích ngành kinh tế khác điều tất yếu Việc phát triển nông nghiệp, sắn, nhằm đảm bảo sinh kế người dân hợp lý Tuy nhiên, từ góc độ người làm lâm nghiệp, chuyển đổi hoàn toàn diện tích sang nông nghiệp Cần quy hoạch diện tích lâm phận định, không phép xâm phạm; diện tích khác lại thực phát triển trồng rừng kinh tế chuyển đổi nhằm bổ sung quỹ đất cho ngành khác thiếu Trang | 18 Kết luận Kết thảo luận Tọa đàm thống số điểm:  Cây sắn không lương thực truyền thống mà trở thành hàng hóa, đóng vai trò quan trọng với phát triển kinh tế quốc gia cho sinh kế người nghèo  Sự phát triển sắn Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố thị trường (khách quan) lựa chọn sinh kế hộ gia đình (chủ quan)  Diện tích sắn tăng lên sử dụng quỹ đất từ nhiều nguồn khác nhau, như: đất nông nghiệp, đất trồng công nghiệp khác chuyển đổi sang,…nhưng không phủ nhận diện tích lớn đất trồng sắn có nguồn gốc từ đất lâm nghiệp  Diện tích sắn tăng lên tác động tiêu cực rừng không rủi ro mà trở thành thực tế hữu nhiều địa phương Tọa đàm Phát triển sắn bảo vệ rừng: Thực tiễn ý nghĩa sách tổ chức nhằm mục đích thảo luận vấn đề phát triển sắn tốt hay xấu, mà thông điệp đưa bên liên quan ngồi lại xác định vấn đề, mục tiêu (cho dù có mâu thuẫn), để từ tìm lời giải cho toán cân lợi ích ngành, hướng tới phát triển hải hòa Trang | 19 PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 17 tháng 07 năm 2015 Địa điểm: Khách sạn Trung tâm Phụ nữ Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Thời gian Nội dung 13:30 – 14:00 Đăng ký đại biểu Trung tâm Con người Thiên nhiên 14:00 – 14:30 Phát triển sắn bảo vệ rừng Việt Nam: Vài nét tổng quan Tô Xuân Phúc, Forest Trends 14:30 – 15:00 Phát triển sắn bảo vệ rừng: Góc nhìn thực tế Nguyễn Hải Vân, Trung tâm Con người Thiên nhiên 15:00 – 15:15 Nghỉ 15:15 – 16: 00 Phần chia sẻ chuyên gia: o Đại diện Hiệp hội Sắn Việt Nam o Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên, Lào Cai Phú Thọ o Ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, Tổng Thư ký Tổng Hội nông nghiệp Việt Nam o Đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương 16:00 – 17:00 Trao đổi diễn giả khách mời 17:00-17:10 Tổng kết tọa đàm Trung tâm Con người Thiên nhiên Trang | 20 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ (File đính kèm báo cáo) PHỤ LỤC 3: Danh sách trình bày tham luận Phát triển sắn bảo vệ rừng Việt Nam: Vài nét tổng quan Tô Xuân Phúc, Forest Trends Mối quan hệ bất hòa? Phát triển sắn – sinh kế người dân tài nguyên rừng Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Xuân Lãm & Nguyễn Việt Dũng Phát triển sắn bảo vệ rừng Việt Nam: Chính sách quốc gia, thị trường quốc tế sinh kế người dân Tô Xuân Phúc, Forest Trends Sinh kế sắn vs giấc mơ carbon REDD+, nghiên cứu trường hợp xã Hiếu, huyện Kon Plong (Kon Tum) Nguyễn Hải Vân & Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người Thiên nhiên Vai trò tiên phong sắn trình xâm lấn đất rừng, nghiên cứu trường hợp Khu BTTN Núi Ông, tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Xuân Lãm & Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người Thiên nhiên Tình hình phát triển sắn địa bàn tỉnh Đắk Nông Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Bình Thuận PHỤ LỤC 4: TIN BÀI LIÊN QUAN ĐẾN TỌA ĐÀM http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=10004&cn_id=724014 http://www.baohaiquan.vn/Pages/Huong-sang-Trung-Quoc-xuat-khau-san-ca-nam-uoc-dat-tren-13-ty-USD.aspx http://baocongthuong.com.vn/tim-giai-phap-phat-trien-cay-san-ben-vung.html http://www.danviet.vn/nha-nong/trong-san-gan-voi-bao-ve-rung-615343.html http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2015-07-17/nganh-nong-nghiep-de-nghi-ngan-chan-tinh-trangsan-can-rung-22805.aspx http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/san-can-rung/370528.html http://haiquanbinhduong.gov.vn/Default.aspx?p=dtnews&type=1&newsid=13180 http://kiemlam.org.vn/diembao.asp?D=28&M=07&Y=2015#_Toc425850548 http://tongcuclamnghiep.gov.vn/diem-bao/diem-tin-ngay-22-07-2015-a2616 10 Thời báo kinh tế Việt Nam, số 172 – thứ hai, ngày 20/7/2015 http://baogiay.vneconomy.vn/Data/thoi-bao-kinh-te-viet-nam/20-07-2015/Processed/files/assets/basichtml/page14.html Trang | 21 Trang | 22 [...]... sắn và bảo vệ rừng, chúng ta cũng đều nhìn nhận vấn đề theo những khía cạnh khá tiêu cực và chưa công bằng với cây sắn Tại sao chúng ta không đặt vấn đề ngược lại, phát triển sắn và những tác động đối với bảo vệ rừng? Người dân nếu nghèo đói sẽ phá rừng để trồng sắn Nếu phát triển sắn, đảm bảo sinh kế, có thể sẽ giúp giảm áp lực phá rừng, từ đó đóng góp cho những nỗ lực bảo vệ rừng? Bình luận về các... nguồn gốc từ đất lâm nghiệp  Diện tích sắn tăng lên và những tác động tiêu cực đối với rừng không còn là rủi ro mà đã trở thành thực tế hiện hữu tại nhiều địa phương Tọa đàm Phát triển sắn và bảo vệ rừng: Thực tiễn và ý nghĩa chính sách được tổ chức không phải nhằm mục đích thảo luận vấn đề phát triển sắn hiện nay là tốt hay xấu, mà thông điệp chính là đưa các bên liên quan có thể cùng ngồi lại xác... lược, Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương 16:00 – 17:00 Trao đổi diễn giả và khách mời 17:00-17:10 Tổng kết tọa đàm Trung tâm Con người và Thiên nhiên Trang | 20 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ (File đính kèm báo cáo) PHỤ LỤC 3: Danh sách các bài trình bày và tham luận Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Vài nét tổng quan Tô Xuân Phúc, Forest Trends Mối quan hệ bất hòa? Phát triển sắn. .. dân và tài nguyên rừng Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Xuân Lãm & Nguyễn Việt Dũng Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Chính sách quốc gia, thị trường quốc tế và sinh kế người dân Tô Xuân Phúc, Forest Trends Sinh kế cây sắn vs giấc mơ carbon REDD+, nghiên cứu trường hợp tại xã Hiếu, huyện Kon Plong (Kon Tum) Nguyễn Hải Vân & Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên Vai trò tiên phong của sắn. .. Người dân sống dựa vào rừng, nhưng lại không thể sống bằng nghề rừng; trong khi ngành sắn phát triển và hứa hẹn đem lại nguồn thu cho cuộc sống của họ Do đó, người dân lựa chọn trồng sắn và mở rộng diện tích sắn là tất yếu Trước khi thảo luận về vấn đề trọng tâm của Tọa đàm, cần xem xét và nắm được những thông tin chung về nhu cầu và xu thế phát triển của ngành sắn hiện tại Đầu tiên là về xu thế, theo... sự phát triển hải hòa Trang | 19 PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 17 tháng 07 năm 2015 Địa điểm: Khách sạn Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Thời gian Nội dung 13:30 – 14:00 Đăng ký đại biểu Trung tâm Con người và Thiên nhiên 14:00 – 14:30 Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Vài nét tổng quan Tô Xuân Phúc, Forest Trends 14:30 – 15:00 Phát. . .Phát triển sắn, sinh kế người dân và tài nguyên rừng: Trao đổi từ các bên liên quan Ông Nghiêm Minh Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội sắn Việt Nam Trong phần chia sẻ của mình, ông Nghiêm Minh Tiến phân tích sâu thêm về mối quan hệ giữa ngành sắn và vấn đề bảo vệ rừng từ những khía cạnh về xu thế, thị trường và sinh kế người dân Ảnh hưởng của sắn đến rừng hiện nay chưa có... khó về sinh kế mà Nhà nước cũng chưa thể tháo gỡ Giải pháp: hiện nay, nhà nước vẫn chủ trương rừng, đất rừng là phải bảo vệ Nếu coi rừng/ đất rừng là tài nguyên, chỉ bảo vệ, khai thác và sử dụng thì người dân vẫn sẽ tiếp tục phá rừng để trồng các loại cây đem lại lợi ích kinh tế cao hơn Do đó, cần thiết phải bảo vệ rừng/ đất rừng nhưng gắn với việc tạo giá trị kinh tế trên đất rừng thì mới có hi vọng bảo. .. 14:30 – 15:00 Phát triển sắn và bảo vệ rừng: Góc nhìn thực tế Nguyễn Hải Vân, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 15:00 – 15:15 Nghỉ giữa giờ 15:15 – 16: 00 Phần chia sẻ của các chuyên gia: o Đại diện Hiệp hội Sắn Việt Nam o Đại diện Sở NN&PTNT các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Phú Thọ o Ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, Tổng Thư ký Tổng Hội nông nghiệp Việt Nam o Đại diện... là kết luận của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát trong Hội thảo Phát triển Bền vững ngành Sắn thời gian vừa qua Chỉ có người nghèo mới làm sắn, người giàu lại lợi dụng điều này để thực hiện “xâm chiếm” đất cho các kế hoạch trồng cây lâu năm hơn của họ, và dẫn đến tình trạng phá rừng Bên cạnh các chính sách sinh kế cho người dân gần rừng; từ phía ngành sắn cũng có hai giải pháp chính nhằm giúp hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Thực trạng và ý nghĩa về chính sách, Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Thực trạng và ý nghĩa về chính sách, Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Thực trạng và ý nghĩa về chính sách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn