SỰ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DO BỊ LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG QUẤY RỐI

18 192 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2016, 10:23

SỰ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DO BỊ LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG QUẤY RỐI Toà án Chi nhánh Tiểu bang Maine Được công bố Văn phòng hành chánh Toà Án 62 Đường Elm Hộp thư số 4820 Portland, Maine 04112-4820 Xuất lần thứ ba - In lần thứ Tháng Bảy năm 2004 Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 Bảng Mục lục I Thông tin tổng quát …………………………………… II Định nghĩa III Thủ tục thích hợp cho nguyên đơn Việc kiện tụng Bảo vệ ……… A Ai kiện B Ai bị kiện C Kiện đâu D Chi phí E Làm đệ đơn kiện với mẫu đơn liên quan F Có thể tìm sẳn sàng trợ giúp G Lệnh Bảo vệ Tạm thời 11 H Mẫu đơn kiện mẫu đơn liên quan .14 I Nếu nguyên đơn thay đổi ý định ông/ bà 15 J Phiên chung 15 K Các mệnh lệnh thoả thuận 17 L Khi lệnh Bảo vệ tạm thời ban hành 17 M Nếu nguyên đơn muốn yêu cầu thay đổi hay chấm dứt lệnh Bảo vệ…… 18 N Nếu nguyên đơn muốn gia hạn thêm lệnh bảo vệ 18 IV Thủ tục thích hợp cho bị đơn Việc kiện tụng Bảo vệ 19 A Nếu lệnh bảo vệ tạm thời ban hành để thi hành 19 B Phiên chung 20 C Các mệnh lệnh thoả thuận 22 D Nếu lệnh Bảo vệ cuối ban hành 22 E Nếu bị đơn muốn xin thay đổi hay chấm dứt lệnh Bảo vệ 23 F Nếu nguyên đơn muốn gia hạn thêm lệnh bảo vệ .24 Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Luật Bảo Vệ có khả làm cho nạn nhân vụ bạo lực gia đình bị quấy rối nhận bảo vệ hai cách bảo vệ khẩn cấp ngắn hạn và, sau toà, bảo vệ dài hạn Luật cho phép người bị buộc tội lạm dụng ngược đãi hay tội quấy rối bào chữa cho mình, để xin án sửa đổi (thay đổi) hay bỏ (huỷ) án lệnh chống lại họ Có hai cách cho vụ án bảo vệ- để bảo vệ bị lạm dụng ngược đãi; cách để bảo vệ bị quấy rối Những bảo vệ khía cạnh chi tiết quan trọng vụ kiện lạm dụng ngược đãi khác vụ kiện bị quấy rối, nhiều thủ tục để áp dụng cho hai trường hợp Cả hai trường hợp việc kiện tụng theo điều khoản Luật Có Sửa Đổi Maine, Quyền 19-A, mục 4001 đến mục 4011 (Lạm dụng ngược đãi); Quyền mục 4651 đến 4660 mục 4681 (Quấy rối); Quyền 17 17-A (Luật Hình Sự Maine) Do đó, thủ tục nên dùng can thiệp án cần thiết để bảo vệ người hay tài sản trường hợp thưc bị tổn hại Mục II sách nhỏ giải thích “lạm dụng ngược đãi” nghĩa theo luật này, “quấy rối”, điều khoản khác xác định Xin đọc mục cách cẩn thận để xem tình trạng hợp với định nghĩa hay không Mục III viết đặc biệt dành cho nguyên đơn (những đệ đơn kiện bị lạm dụng ngược đãi hay bị quấy rối) Mục IV viết đặc biệt dành cho bị đơn (những bị buộc phạm tội lạm dụng ngược đãi hay quấy rối) Nếu tình trạng không mang đến giúp đỡ vụ kiện bảo vệ, người nguyên đơn xin cảnh sát địa phương hay quận trưởng cảnh sát ban hành cảnh cáo đến bị đơn, có hiệu lực giống trước “bảo đảm giử yên tỉnh” theo Luật Có Sửa Đổi Maine, Quyền 17-A Mục 506-A Nếu nguyên đơn muốn có cảnh cáo thế, văn phòng Lục có sẳn mẫu đơn Nếu không, người nguyên đơn nên liên hệ quan thi hành luật địa phương ông/bà Tất bên (nguyên đơn bị đơn) nên biết ký vào giấy tờ án với thông tin trợ giúp, luận điệu hay khai, phải tất thật hiểu biết người ký tên Nếu bên có dụng ý khai gian dối án bào chữa hay buổi triệu tập phiên toà, ông/bà phải có nghĩa vụ pháp lý án phí, kể chi phí luật sư, gánh chịu chi phí từ phía bên II ĐỊNH NGHĨA Các định nghĩa thủ tục mô tả sách thi hành áp dụng theo Luật Bảo Vệ Lạm dụng ngược đãi: Lạm dụng ngược đãi hành vi xãy “gia đình hay thành viên gia đình,” bao gồm kể hành vi xãy gia đình hay thành viên gia đình trẻ vị thành niên: Thử cố gây thương tích thân thể hay cố tạo đụng chạm công thể xác; Cưỡng hiếp; Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 3 Cố tạo cho người sợ hay đặt cho người phải sợ hãi thân thể bị thương tích cách đe doạ, quấy rối hay gây dày vò thể xác lẫn tinh thần Ép buộc người làm điều mà người có quyền thực điều đó, ép buộc người không làm môt việc mà người có quyền hạn làm điều Về bản, hạn chế hoạt động người cách bất hợp pháp, a) Đuổi người từ nhà, nơi buôn bán, trường học anh ấy/cô cách bất hợp pháp b) Chuyển người đến khoảng cách đáng kể; c) Giam hãm người; Đe doạ người, đặt người nỗi sợ hãi tội phạm bạo lực thực tế xảy ; Không lý mà lập lập lại việc theo người từ nơi hay vùng chung quanh nhà người đó, trường học, nơi buôn bán hay nơi làm việc Người lớn: Là người 18 tuổi hay lớn tuổi hơn, hay người giải phóng Bị đơn: Bị đơn người bị buộc tội lạm dụng ngược đãi hay quấy rối nguyên đơn Gia đình hay thành viên gia đình: Gia đình hay thành viên gia đình người kết hôn với kết hôn với nhau; người cha mẹ có chung với nhau; người sống sống chung người bạn phòng dường thể họ kết hôn; người bạn tình có quan hệ tình dục; người lớn sống chung nhà hay có liên hệ máu mủ hay hôn nhân; trẻ vị thành niên thành viên gia đình nơi bị đơn người lớn thành viên gia đình Quấy rối: Quấy rối gồm có nghĩa sau: Hăm doạ hay đe doạ ba lần hay nhiều thế, đối đầu, ép buộc thể xác, trực tiếp đe doạ ép buộc thân thể người nào, gia đình hay nơi buôn bán, hành động cố ý gây sợ hãi hay hăm doạ, làm tổn hại tài sản, hành vi thực mục đích gây sợ hãi, hăm doạ hay tổn hại tài sản Ba nhiều ba lần với hành vi có ý định gây ngăn trở tập luyện hay có tự thuộc quyền hạn quyền ưu tiên theo hiến pháp tiểu bang liên bang Một hành vi đơn độc ép buộc bạo lực hay thể xác đe doạ nhằm mục đích gây sợ hãi, tự tập luyện thuộc quyền hạn quyền ưu tiên theo hiến pháp tiểu bang liên Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 bang; ngăm cấm phân biệt đối xử theo luật hợp hiến pháp tiểu bang liên bang Một hành vi đơn độc cấu thành án mạng, ngộ sát, gạ gẫm hay giúp đỡ tự sát, hành hung, tội phạm đe doạ, khủng bố, tư cách đạo đức táo bạo, cưỡng hiếp thô bạo tục tĩu, bắt cóc, ràng buộc vô đạo đức, ràng buộc vô đạo đức cha mẹ, loạn luân, cố ý gây nên hỏa hoạn, vi phạm quyền cá nhân hay tội phạm làm việc ác ranh mãnh, chiếu theo Quyền 17 17-A Luật có Bổ Sung Sửa Đổi tiểu bang Maine (Luật Hình Sự tiểu bang Maine) Diễn biến hành vi tư cách cấu thành tội theo dõi ai, chiếu theo Luật Hình Sự tiểu bang Maine, Quyền 17-A, Mục 210, Đạo Luật Có Sửa Đổi Tiểu Bang Maine Trẻ vị thành niên: Bất kỳ người chưa đủ tuổi 18, trừ giải phóng hay phóng thích Các bên: Nguyên đơn bị đơn bên Nguyên đơn: Nguyên đơn người kiện bị lạm dụng ngược đãi; hay người nơi kinh doanh buôn bán kiện bị quấy rối III THỦ TỤC THÍCH HỢP CHO NGUYÊN ĐƠN TRONG VỤ KIỆN XIN ĐƯỢC BẢO VỆ A Ai kiện: Trong vụ án lạm dụng ngược đãi dựa sở lạm dụng ngược đãi người gia đình hay thành viên gia đình, định nghĩa sách nhỏ này, người kiện: x Một người lớn nhân danh anh ấy/cô ấy; x Một người lớn thay mặt cho trẻ vị thành niên mà người lớn có trách nhiệm; x Một trẻ vị thành niên giải phóng hay phóng thích; x Một trẻ vị thành niên chưa giái phóng hay phóng thích, cha mẹ người lớn hay người giám hộ làm đại diện x Một gia đình hay nơi kinh doanh buôn bán B Ai bị kiện Trong vụ án có lạm dụng ngược đãi, định nghĩa sách nhỏ này, người ḅi kiện: Một người lớn hay trẻ vị thành niên giải phóng hay phóng thích mà người này: x hay kết hôn với nguyên đơn; x sống hay sống với nguyên đơn thể có kết hôn với nguyên đơn; x cha mẹ ruột đứa trẻ nguyên đơn Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 x người họ hàng có quan hệ máu mủ sống chung nhà với nguyên đơn; x người hay sống chung nhà với nguyên đơn x bạn tình có quan hệ tình dục với nguyên đơn Một trẻ vị thành niên chưa giải phóng hay phóng thích, với điều kiện cha mẹ người lớn hay người giám hộ, mà người này: x sống hay sống với nguyên đơn thể có kết hôn với nguyên đơn; x cha mẹ ruột đứa trẻ nguyên đơn x người họ hàng có quan hệ máu mủ sống chung nhà với nguyên đơn; x bạn tình có quan hệ tình dục với nguyên đơn x người hay sống chung nhà với nguyên đơn Trong vụ án dựa quấy rối, định nghĩa sách nhỏ này; x Một người lớn hay trẻ vị thành niên giải phóng hay phóng thích; x Một trẻ vị thành niên chưa giải phóng hay phóng thích, với điều kiện cha mẹ người lớn hay người giám hộ; x Một gia đình hay nơi kinh doanh buôn bán C Kiện đâu Đến Toà Án địa hạt Quận nơi nguyên đơn bị đơn cư ngụ, trường hợp nguyên đơn lánh xa nơi cư ngụ anh ấy/cô ấyđể tránh bị lạm dụng ngược đãi, đến Toà Án địa hạt Quận đặt nơi nguyên đơn đến tạm cư ngụ D Chi phí Không có chi phí phải trả cho vụ kiện có sở lạm dụng ngược đãi “gia đình hay thành viên gia đình” Một số tiền $30.00 áp dụng cho vụ kiện dựa tội quấy rối, trừ vụ kiện gồm bạo lực gia đình, cưỡng hiếp, hay theo dõi Nếu nguyên đơn khả đóng chi phí $30.00 này, anh ấy/cô xin người lục mẫu đơn “Đề nghị xin duyệt án miễn phí” Mẫu đơn photo miễn phí cho vụ án kiện trường hợp vụ án bảo vệ E Làm đệ đơn kiện với mẫu đơn liên quan Có hai cách để quý vị lấy hồ sơ hoàn tất Vụ kiện mà bắt đầu hành động bảo vệ Trước tiên phải đến văn phòng lục Toà án địa hạt Quận hỏi xin người lục đơn Kiện Xin Được Bảo Vệ Vì Bị Lạm Dụng Ngược Đãi Đơn Kiện Xin Được Bảo Vệ Vì Bị Quấy Rối Người lục cung cấp cho nguyên đơn mẫu đơn thích hợp cho việc kiện, đơn nguyên đơn hoàn tất Toà án, văn phòng dự án Bạo Lực Gia đình, hay nơi khác Người lục sẳn sàng giải đáp thắc mắc liên quan đến mẫu đơn Tuy nhiên, người lục không phép giúp ý kiến pháp luật Cách thứ nhì để thu nhận mẫu đơn án qua hệ thống truy cập tìm thông tin máy vi tính kết nối mạng Nếu quý vị có máy vi tính có kết nối hệ thống mạng internet, dò tìm trình duyệt quý vị trang web sau: http://www.mainebar.org/pages/forms.html http://www.ptla.org/forms.htm Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 Nếy quý vị máy vi tính, xin đến thư viện địa phương hay nơi khác có máy vi tính công cộng hỏi người quản thủ thư viện xin giúp quý vị truy cập đến trang web Máy vi tính hỏi quý vị loạt nhiều câu hỏi, sau phát loạt mẫu đơn hoàn tất cần thiết vụ kiện cho quý vị, quý vị in ra, ký tên (trước mặt công chứng viên hay lục toá án) nộp đơn án địa phương Trong hai trường hợp lạm dụng ngược đãi hay quấy rối, thông tin nhận dạng cá nhân hay địa bên giử bí mật bên điền khai có tuyên thệ đơn xin giủ bí mật địa việc tiết lộ địa gây nguy hiểm đến sức khỏe, an toàn hay tự cho bên cho đứa trẻ Trong trường̣ hợp này, văn phòng lục trì giử bí mật địa dùng để liên lạc với bên mà Toà án lệnh tiết lộ thông tin sau triệu tập phiên án định tiết lộ lợi ích cho công lý Trong vài vụ kiện xin bảo vệ, giử bí mật hay không, nguyên đơn phải thông báo cho văn phòng lục án thay đổi địa xảy sau đệ đơn kiện Điền hết mẫu đơn kiện cách hoàn toàn Xin ghi hết chi tiết để mô tả lạm dụng ngược đãi hay quấy rối Nếu vụ kiện có sở lạm dung ngược đãi, xin đừng dựa vào kết luận “Bị đơn lạm dụng ngược đãi tôi” “ Bị đơn đe doạ tôi” Thay vào đó, gồm có lý luận cụ thể như: “Vào ngày 20 tháng Sáu, chồng cũ John Doe tát vào mặt Sau đá vào hai chân làm bị bầm nhiều Ngày kế đó, nói giết trai tôi không nghe lời anh ta” Nếu vụ kiện dựa sở hay gồm luận điệu lạm dụng hay ngược đãi đứa trẻ, phải nêu tên đứa trẻ vụ kiện nói rõ vụ kiện đưa phần hay toàn đại diện cho đứa trẻ Nếu vụ kiện có quấy rối, xin đừng dựa vào kết luận “ Bị đơn quấy rối tôi” Thay vào đó, ghi gồm luận lý cụ thể sau: “Bạn gái bạn trai Mary Doe vài tuần vừa qua gọi điện thoại đến 40 lần” Nếu vụ kiện dựa vào hay gồm luận điệu quấy rối đứa trẻ, phải nêu tên đứa trẻ vụ kiện nói rõ vụ kiện đưa phần hay toàn đại diện cho đứa trẻ Nếu bảo vệ cấp thời cần thiết, xin đọc mục III(G) đây, “Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời” Nếu không cần bảo vệ lập tức, xin ký tên vào đơn kiện trước diện lục sư án, công chứng viên hay vị luật sư, xin lục khởi đơn kiện Người lục hoàn tất lệnh triệu tập hầu lập lịch hẹn ngày cho phiên thức thời khoá biểu lịch hẹn cho phép Phiên thức cho vụ kiện lạm dụng ngược đãi phải tổ chức vòng 21 ngày kể từ đơn khởi ḳiện đệ trình Nguyên đơn phải hoàn tất Bản Giúp đỡ Thông tin tờ cung cấp thông tin bị đơn dùng để thi hành mệnh lệnh yêu cầu bị đơn Nguyên đơn cần phải gửi trả lại cho người lục Bản Giúp Đở thông Tin với đơn kiện Trong trường hợp vụ kiện sở vụ lạm dụng ngược đãi, nguyên đơn có trẻ vị thành niên, bị đơn cha hay mẹ hay trẻ vị thành niên nguyên đơn, chưa có lệnh trợ giúp nuôi nào, nguyên đơn phải hoàn tất Bản Khai Có Tuyên Thệ Sự Trợ Giúp Nuội Con trước phiên thức Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 Sắp xếp giúp đỡ phù hợp với mục III(H) đây, “Giúp Đỡ Vụ Kiện Với Các Mẫu Đơn Liên Quan.” F Sự sẳn sàng giảm nhẹ Tuỳ theo vụ kiện có sở lạm dụng ngược đãi hay quấy rối mà vụ kiện sẳn sàng có vài cách giảm nhẹ lệnh bảo vệ hay sau phiên Nguyên đơn chuẩn bị yêu cầu rõ ràng giảm nhẹ hình phạt thích hợp trường hợp anh ấy/cô theo danh sách Trong vụ kiện lạm dụng ngược đãi, lệnh bảo vệ là: x Ra lệnh cho bị đơn phải tự kiềm chế không đe doạ, hành hung, gạ gẫm, quấy rối, công, mặt khác lạm dụng trẻ vị thành niên sống nhà nguyên đơn; x Cấm bị đơn không dùng vũ lực chống lại nguyên đơn; x Chấp nhận chiếm hữu cư ngụ cho bên vụ kiện (hoặc lệnh thoả thuận đồng ý cho bên vụ kiện, cung cấp nhà thay cho bên kia); x Cấm bị đơn không vào nhà, nơi cư ngụ gia đình; x Cấm bị đơn không phép có hay sử dụng súng vũ khí nguy hiểm; x Ra lệnh phân chia đồ dùng gia đình hay tài sản cá nhân bên; x Trao quyền tạm thời nuôi dưỡng quản lý trẻ vị thành niên tạm thời thăm viếng trẻ vị thành niên; x Ra lệnh bên phải tạm thời hổ trợ trợ giúp nuôi cho bên quyền nuôi x Ra lệnh cho bên phải trợ cấp nuôi trả trợ cấp nuôi thông qua tiểu bang; x Yêu cầu bị đơn phải tham dự hướng dẫn bảo; x Ra lệnh cho bị đơn chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đời sống nguyên đơn; Thêm vào đó, hai trường hợp vụ kiện lạm dụng ngược đãi hay quấy rối, lệnh bảo vệ là: x Cấm hay giới hạn bị đơn không liên lạc, trực tiếp hay gián tiếp, với nguyên đơn đứa mà nguyên đơn đại diện vụ kiện Liên lạc trực tiếp có nghĩa liên lạc cách (kể không giới hạn liên lạc cá nhân, gọi điện thoại, gửi thu tin nhắn, gửi tin, thư điện tử email,vv ) từ Bị đơn gửi đến Nguyên đơn cách trưc tiếp Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 Liên lạc gián tiếp bị đơn cố tìm cách liên lạc với nguyên đơn thông qua người khác (ví dụ gửi tin nhắn, hay chuyển thư hay thư điện tử email bị đơn đến nguyên đơn); x Ra lệnh cho bị đơn tự kiềm chế không đe doạ, hành hung, gạ gẫm, quấy rối, công hay nói cách khác lạm dụng nguyên đơn; x Cấm bị đơn không vào nhà, nơi cư ngụ nguyên đơn; x Cấm bị đơn không theo nguyên đơn, vào hay đến vùng chung quanh nhà, trường học, nơi kinh doanh buôn bán hay nơi làm việc nguyên đơn mà nguyên nhân đáng; x Ra lệnh cho bị đơn không lấy, làm hư hỏng, hay làm thiệt hại tài sản nguyên đơn; x Ra lệnh cho bị đơn bồi thường tiền bạc cho nguyên đơn bị chịu đựng thiệt hại trực tiếp từ kết bị lạm dụng ngược đãi hay bị quấy rối; x Ra lệnh cho bên hay hai bên vụ kiện trả án phí chi phí hợp lý cho luật sư; Trong hai kiểu vụ kiện, lệnh thường trực hay mệnh lệnh bảo vệ cuối cùng, án thêm vào mệnh lệnh phụ mà án thấy cần thiết thích hợp Để vụ kiện hoàn tất, nguyên đơn cần phải hỏi chắn giảm nhẹ mà anh ấy/ cô muốn yêu cầu Ghi chú: Nếu Toà Án nhập lệnh Bảo vệ từ vụ kiện lạm dụng ngược đãi, mệnh lệnh gồm hai điều sau đây,sự sở hữu loại súng cầm tay bị đơn vi phạm riêng biệt khác luật pháp tiểu bang liên bang x Thấy bị đơn hình tượng đe doạ đáng tin an toàn thân thể nguyên đơn hay trẻ vị thành niên; x Một lệnh cấm bị đơn không sử dùng, thử sử dụng, hay sử dụng vũ lực đe doạ nguyên đơn hay trẻ vị thành niên; x Một lệnh cấm bị đơn không hành hung, công hay lạm dụng ngược đãi nguyên đơn hay trẻ vị thành niên; Thêm vào đó, cha mẹ cố ý sử dụng sai Lệnh Bảo vệ trình bị lạm dụng ngược đãi nhằm mục đích thu chiến thuật lợi việc ly dị hay việc kiện cáo quyền làm cha mẹ án xem xét trước định định rõ vị trí quyền hạn trách nhiệm làm cha mẹ G Lệnh Bảo vệ Tạm Thời Một nguyên đơn nguy hiểm cấp thời bị lạm dụng ngược đãi hay quấy rối yêu cầu lệnh bảo vệ tạm thời cách đánh dấu vào Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 ô mẫu đơn kiện Ký tên mẫu đơn trước diện người lục sự, công chứng viên hay luật sư Người lục đệ trình đơn yêu cầu lệnh bảo vệ tạm thời lên vị quan toà, có vị sẳn sàng để ký Nguyên đơn nên chờ đợi án vị quan giúp Trong trường hợp không co vị quan đó, người lục chọn tìm cách xếp khác Những cách khác gồm có việc đến án khác, sử dụng điện thoại, máy fax, để đề nghị xét lại vụ kiện Trong trường hợp này, nguyên đơn nên theo dẩn người lục Nếu quan hài lòng với luận điệu đưa vụ kiện chứng minh cho việc lệnh bảo vệ tạm thời, quan ký lệnh Khi vụ kiện vụ làm dụng ngược đãi, quan không hài lòng hay có thắc mắc liên quan đến luận điệu vụ kiện, quan gặp riêng nguyên đơn Nếu chấp thuận, lệnh bảo vệ tạm thời trì hiệu lực điều sau xảy ra: lệnh bảo vệ thức buộc bị đơn thi hành; lệnh thay đổi làm giảm nhẹ lệnh bảo vệ tạm thời; lệnh huỷ (bỏ qua) lệnh bảo vệ tạm thời Nguyên đơn phải có mặt vào ngày xét xử Trong vụ kiện lạm dụng ngược đãi, lệnh bảo vệ tạm thời lệnh bị đơn không sở hữu súng cầm tay hay vũ khí nguy hiểm, vụ kiện chứng minh có liên quan đến súng cầm tay hay vũ khí nguy hiểm, cho thấy có nguy hiểm tăng cao lạm dụng ngược đãi trực tiếp cho nguyên đơn hay đứa trẻ Nếu lệnh bảo vệ tạm thời cấm sử dụng vũ khí nguy hiểm khác súng cầm tay, lệnh phải nêu rõ ràng vũ khí bị cấm Bị đơn bị cấm sử dụng súng cầm tay hay vũ khí nguy hiểm khác, phải giao nộp vật cấm lại cho nhân viên thi hành luật pháp hay người khác thời điểm ghi lệnh tạm thời bảo vệ (24 tiếng đồng hồ hay sớm sau lệnh tạm thời bảo vệ buộc bị đơn phải thi hành) Sự giảm nhẹ trong̣ lệnh tạm thời bảo vệ có nhiều hạn chế lệnh giảm nhẹ lệnh bảo vệ thức phát hành sau xử buộc bị đơn thi hành lệnh Trong vụ kiện lạm dụng ngược đãi, lệnh bảo vệ tạm thời có thể: x giao quyền tạm thời độc quyền làmcha mẹ nuôi dạy cái, x yêu cầu bị đơn giao nộp vũ khí cho nhân viên thi hành luật pháp hay đệ tam nhân Trong hai trường hợp, lạm dụng ngược đãi hay quấy rối, lệnh bảo vệ tạm thời có thể: x Cấm bị đơn không liên lạc với nguyên đơn hay trẻ vị thành niên trực tiếp hay gián tiếp; x Cấm bị đơn không hạn chế tự nguyên đơn; x Cấm bị đơn không đe doạ, hành hung, công, gạ gẫm, quấy rối hay phá rối yên tỉnh nguyên đơn; x Cấm bị đơn không vào nơi trú ngụ nguyên đơn; x Cấm bị đơn không theo nguyên đơn hay trẻ vị thành niên, đến nhà, trường học hay nơi làm việc mà lý đáng, Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 10 x Cấm bị đơn không lấy, phá huỷ hay làm hư hại tài sản nguyên đơn Ghi chú: trừ lệnh bảo vệ rõ ràng dứt khoát cấm liên lạc nguyên đơn bị đơn, lệnh bảo vệ không cấm liên lạc đó, quy định việc liên lạc không quấy rối không lạm dụng ngược đãi Một lệnh bảo vệ tạm thời phải bị đơn thi hành trước có hiệu lực Tuy nhiên, bị đơn thực tế thông báo lệnh bảo vệ, vi phạm lệnh tội phạm cho dù lệnh có thi hành hay không Thông thường, án xếp việc thi hành lệnh bảo vệ tạm thời bị đơn nguời tiểu bang Tuy nhiên, để việc thi hành án nhanh hơn, án yêu cầu nguyên đơn đem giấy tờ án đến sở cảnh sát hay văn phòng cảnh sát trưởng Nguyên đơn nên gọi nơi cảnh sát trưởng hay sở cảnh sát để tìm coi bị đơn phải thi hành theo giấy tờ Nếu bị đơn không Maine, nguyên đơn có trách nhiệm việc thi hành án bị đơn Nguyên đơn phải gọi điện thoại tới quan luật pháp thích hợp tiểu bang nơi bị đơn trú ngụ hỏi nơi thi hành án lệnh Bảo vệ tạm thời, Vụ kiện, Triệu tập toà, giấy tờ liên quan khác bị đơn Nếu quan thi hành luật pháp khước từ không nhận, nguyên đơn nên hỏi xin giúp ý kiến đề nghị Cơ quan thi hành luật ấn định giá biểu phí phục vụ, chi phí nguyên đơn phải gánh chịu Một lệnh bảo vệ tạm thời phải chứng thực án thích hợp Maine, và, có hiệu lực theo luật Maine, trao thi hành qua quan thi hành luật tiểu bang khác Bị đơn có quyền đề nghị án huỷ bỏ lệnh bảo vệ tạm thời báo cho nguyên đơn 48 tiếng đồng hồ, trừ có thời gian ngắn quan ấn định Nếu bị đơn đệ trình kiến nghị xin hủy bỏ lệnh, phiên tòa lập kiến nghị Nguyên đơn phải chứng minh chứng với nhân tố, đưa lý lẽ vụ kiện cho thấy bị đơn kháng cự khai có tuyên thệ (lời thề văn bản) Quan định hợp (kết hợp) phiên với kiến nghị bị đơn để huỷ với phiên chung vụ kiện nguyên đơn Dù hợp với phiên chung hay không, phiên kiến nghị để huỷ án lệnh phải theo trình tự sau công bố mục III (J) đây, gọi “Phiên Toà Chung Cuộc.” Nếu quan định không ban hành lệnh tạm thời bảo vệ, nguyên đơn không theo vụ kiện Trừ vụ kiện bị huỷ theo yêu cầu nguyên đơn, vụ kiện lập lịch xét xử để đến phiên chung Một vụ kiện lạm dụng ngược đãi lập lịch xét xử vòng 21 ngày kể từ đệ trình đơn kiện án Một vụ kiện quấy rối lập lịch xét xử án cho phép H Giúp đỡ đơn kiện đơn liên quan Trong trường hợp không ban hành lệnh tạm thời, nguyên đơn có trách nhiệm xếp để giúp đỡ Đơn kiện, Trát gọi hầu hay giấy tờ có liên quan chống lại bị đơn Lục hoàn tất mẫu đơn Trát gọi hầu cung cấp cho nguyên đơn ba Trát đòi hầu này, ba Đơn kiện giấy tờ liên quan với Bản Thông báo Giúp Đỡ Nguyên đơn sau nên đem hết tất giấy tờ đến sở cảnh sát hay cảnh sát trưởng xin yêu cầu cho bị đơn thi hành sớm tốt Sở Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 11 cảnh sát hay cảnh sát trưởng có quyền yêu cầu nguyên đơn chịu trách nhiệm đóng lệ phí dịch vụ Trong vài trường hợp đặc biệt, án miễn lệ phí dịch vụ Nếu bị đơn không Maine, nguyên đơn phải xếp xin giúp đỡ tiểu bang bị đơn trú ngụ Nguyên đơn cần phải liên hệ quan thi hành luật địa phương tiểu bang xin yêu cầu giúp đỡ chừng mực tuân theo với thủ tục theo luật Maine bị hạn chế I Nếu nguyên đơn thay đổi ý định anh ấy/cô Nếu nguyên đơn định không tiến hành vụ kiện trước ngày xét xử chung cuộc, anh ấy/cô cần phải thông báo cho người lục sớm chừng tốt Người lục gặp hỏi nguyên đơn trước huỷ vụ kiện J Ngày xét xử chung Nguyên đơn phải có mặt ngày xét xử chung Mọi việc bảo vệ cuối chung cho người phiên Nguyên đơn có trách nhiệm phải nhớ ngày phiên tòa xét xử chung đặt Ngay bị đơn chưa phải thi hành án, nguyên đơn không trình diện trước toà, vụ kiện coi huỷ bỏ Nếu lý thật khẩn cấp, nguyên đơn cần thông báo cho người lục đề nghị xin đình lại (hoãn lại) Quan định vụ kiện tiếp tục việc xét xử hay không Tại phiên xét xử, nguyên đơn gánh trách nhiệm phải chứng minh bị đơn lạm dụng ngược đãi hay quấy rối nguyên đơn nguyên đơn đứa trẻ mà nguyên đơn có trách nhiệm Nguyên đơn với hiểu biết cá nhân phải khai phiên Nếu vụ kiện để thay mặt cho đứa trẻ, nguyên đơn người lớn cá nhân không hiểu biết kiện đủ để chứng minh vụ kiện lạm dụng ngược đãi hay quấy rối, đứa trẻ yêu cầu phải khai làm chứng Nguyên đơn đem theo nhân chứng khác để chứng minh cho trường hợp anh ấy/ cô ấy, nhân chứng theo trát đòi hầu toà, thuê luật sư anh ấy/cô muốn Nguyên đơn mang theo người bạn hay người biện hộ thuộc chương trình Bạo Lực Gia Đình địa phương đến phiên Bị đơn có quyền đến phiên phải thông báo ngày phiên xét xử Bị đơn có quyền có luật sư biện hộ, khai mang nhân chứng chứng nhận cho anh ấy/cô Nếu bị đơn không trình diện trước toà, quan lệnh mà không cần phiên xét xử Tại phiên toà, quan trước tiên hỏi nguyên đơn với chứng người làm chứng để chứng minh cho trường hợp anh ấy/cô Quan phán lý phản đối Kế đến bị đơn có hội trả lời trình diện người làm chứng Cả hai bên có quyền đối chất với phía bên hay với nhân chứng Tuy nhiên quan định đủ Sau nghe tất nhân chứng chứng cớ, quan có định cho tất điều việc kiện Trong vụ lạm dụng ngược đãi, nguyên đơn bị đơn cha mẹ trẻ vị thành niên, nguyên đơn bị đơn phải hoàn tất khai có tuyên thệ việc trợ giúp nuôi trước ngày phiên xét xử Trong phiên xét xử, quan hỏi hai bên nguyên đơn bị đơn thông tin liên quan đến thu nhập hai Nếu vụ kiện lạm dụng ngược đãi Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 12 công nhận thật, quan ban hành lệnh trợ cấp nuôi con, miễn chưa có lệnh trợ cấp nuôi tồn có sẳn trước Tại phiên chung cuộc, nguyên đơn nên chuẩn bị để bào chữa có giảm nhẹ anh ấy/cô muốn yêu cầu đơn kiện bảo vệ Nếu nguyên đơn muốn yêu cầu hay đòi bồi thuờng tiền bạc từ bị đơn, nguyên đơn nên chuẩn bị cho biết xác số tiền loại tổn thất bị đơn gây Nếu nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số tiền trợ giúp cho nguyên đơn, nguyên đơn phải chuẩn bị trình cho quan thông tin chi tiết thu nhập chi tiêu anh ấy/cô K Lệnh thoả thuận không cần phiên xét xử Tại buổi bắt đầu, quan hỏi hai bên hai bên có thiện chí xem xét việc lệnh bảo vệ thoả thuận hay đồng ý, thay phải có phiên tranh cãi Lệnh thoả thuận kể bảo vệ thành lệnh đươc ban hành sau có phiên tranh cãi Vi phạm lệnh thoả thuận bị truy tố trường hợp mệnh lệnh ban hành sau phiên Tuy vậy, trước khước từ quyền có phiên xét xử, nguyên đơn nên chắn lệnh thoả thuận tương xứng điều khoản giúp đỡ khác Lệnh thoả thuận thường ban hành mà không tìm thấy có chứng nhận bị đơn lạm dụng ngược đãi hay quấy rối Thông thường, lệnh thoả thuận quan thực hỏi hai bên, hay thông qua sử dụng người trung gian (thường luật sư hay người b̀iện hộ thuộc quan bảo vệ bị bạo lực gia đình) Không nên có thảo luận hay bàn bạc trực tiếp hai bên, dù trước đến phiên hay phiên toà, đặc biệt lệnh tạm thời bảo vệ nghiêm cấm liên lạc hiệu lưc L Khi Lệnh bảo vệ dứt khoát cuối đươc ban hành Một lệnh bảo vệ hiệu lực đến tận hai năm ban hành vu kiện lạm dụng ngược đãi, năm lệnh bảo vệ ban hành vụ kiện quấy rối Cả hai bên nguyên đơn bị đơn nên đọc kỹ mệnh lệnh cuối cách kỹ lưỡng Bất kỳ lệnh bảo vệ trì hiệu lực ngày hết kỳ hạn, trừ án định thay đổi hay chấm dứt trước kỳ hạn Điều làm cho lệnh bảo vệ thay đổi quan định (hay nhân viên phụ trách trường hợp vụ kiện có liên quan đến trẻ) Không ai, kể nguyên đơn, có quyền thay đổi mệnh lệnh hay cho phép bị đơn vi phạm mệnh lệnh Ví dụ, bị đơn lệnh không đến nhà nguyên đơn, bị đơn vi phạm lệnh anh ấy/ cô đến nhà nguyên đơn nguyên đơn mời anh ấy/cô đến nhà Xin nhớ rằng: có án có quyền thay đổi mệnh lệnh Mệnh lệnh tuyên bố rõ cách chi tiết điều bị đơn bị cấm làm bị đơn phải thi hành Nếu bị đơn vi phạm án lệnh, nguyên đơn cần phải gọi cảnh sát thông báo cảnh sát điều khoản lệnh bảo vệ Bị đơn bị xem tội phạm vi phạm phần lệnh bảo vệ Nguyên đơn nên giữ lệnh bảo vệ theo bên anh ấy/cô luôn lúc M Nếu nguyên đơn yêu cầu sửa đổi lệnh hay chấm dứt Nếu nguyên đơn muốn yêu cầu sửa đổi lệnh hay chấm dứt lệnh, nguyên đơn phải nộp đơn đến người lục án đề nghị xin sửa đổi hay chấm dứt Một lệnh bảo vệ sửa đổi nguyên đơn trình bày thay đổi quan trọng trường hợp kể từ án lệnh cuối ban hành tiếp nhận Lục án cho nguyên đơn biết ngày phiên nguyên đơn đề nghị sửa đổi Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 13 hay chấm dứt án lệnh Bị đơn phải cho biết đề nghị có quyền diện Nguyên đơn có trách nhiệm giúp tống đạt đề nghị thông báo ngày cho bị đơn Phiên xét xử theo đề nghị nguyên đơn để sữa đổi hay chấm dứt án lệnh bị chi phối thủ tục công bố mục III (J) trên, tựa đề “ Phiên Toà Chung Cuộc.” N Nếu nguyên đơn muốn gia hạn thêm lệnh bảo vệ Lệnh bảo vệ tính đến hết hạn lệnh Thời hạn tối đa cho án lệnh bảo vệ bị lạm dụng ngược đãi kéo dài lâu đên hai năm, thời hạn tối đa cho án lệnh quấy rối ké̀o dài đến năm Nếu nguyên đơn tin rằng̣ án lệnh kéo dài điều cần thiết nguyên đơn cần phải nộp đơn lên án yêu cầu xin gia hạn thêm thời hạn bảo vệ Để tránh tình trạng bị rũi ro có khoảng trống không bảo vệ đơn xin nên đệ trình 30 ngày trước hết hạn Nguyên đơn nên trở lại án trước nơi phát hành lệnh bảo vệ hỏi xin mẫu đơn gọi Đơn yêu Cầu Xin Gia Hạn Nguyên đơn phải điền hết mẫu đơn đó, nộp cho lục sự, hoàn tất thêm Bản Thông Tin Giúp Đỡ Người lục đặt ngày đến án nguyên đơn phải có mặt phiên Việc thi hành án thủ tục bị đơn phiên chi phối theo ảnh hưởng mục III (H) III (J) IV THỦ TỤC CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỊ ĐƠN TRONG MỘT VỤ KIỆN CÓ LỆNH BẢO VỆ Bị đơn có quyền bào chữa cho anh ấy/cô ấy, để tranh cãi với luận điệu đưa Đơn kiện, để trình bày chứng cho anh ấy/cô ấy, để yêu cầu tòa án hủy án lệnh tạm thời bảo vệ, hay yêu cầu án chấm dứt sửa đổi án lệnh chung Bị đơn có quyền nhận đơn kiện giấy tờ liên quan, án lệnh Một án lệnh hiệu lực bị đơn thi hành án Tuy nhiên, bị đơn lúc thực tế thi hành án lệnh bảo vệ, vi phạm tội phạm cho dù án lệnh có thi hành hay không Bị đơn có quyền ḍược thông báo phiên Nếu án ban hành lệnh bảo vệ tạm thời bị đơn yêu cầu án huỷ lệnh đó, anh ấy/cô có quyền thông báo phiên trước 48 tiếng đồng hồ báo cho nguyên đơn, trừ có thời hạn ngắn quan ấn định Ghi chú: Nếu bị đơn tin nguyên đơn lạm dụng ngược đãi hay quấy rối anh ấy/cô ấy, bị đơn nên nộp đơn kiện bảo vệ riêng thỉnh cầu xin giúp đỡ chống lại nguyên đơn, xin theo thủ tục trình bày mục III trên, “Thủ Tục Có Thể Áp Dụng Cho Nguyên Đơn Trong Các Vụ Án Cần Bảo Vệ” Bị đơn xin bảo vệ chống lại nguyên đơn phần bào chữa cho anh ấy/cô vụ án với nguyên đơn A Khi án lệnh bảo vệ ban hành thi hành: Sau thi hành án lệnh bảo vệ tạm thời, bị đơn viết văn đệ trình lên án xin hủy lệnh Bị đơn có quyền có phiên đơn đề nghị xin hủy lệnh cho anh ấy/cô báo trước 48 tiếng đồng hồ cho nguyên đơn, trừ có thời hạn ngắn ấn định quan Nếu bị đơn đem yêu cầu đến xin huỷ án, anh ấy/ cô phải nên hỏi xin cho biết ngày phiên toà, đệ đơn viết xin xếp báo cho nguyên đơn ngày thi hành theo phiên xin huỷ án lệnh Nếu địa nguyên đơn bảo mật, người lục giúp đỡ việc xếp Trong Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 14 trường hợp bị đơn xếp việc thi hành, anh ấy/ cô nên liên lạc cá nhân khác mỏ̀t vị phó quận trưởng cảnh sát để thi hành nguyên đơn Trong hay trước ngày xét xử, bị đơn phải đệ đơn có tuyên thệ nói rõ đơn kiện nguyên đơn không xác Quan kết hợp xin huỷ án phiên nhanh chóng đến phiên chung nguyên đơn sở ưu tiên cho đơn kiện xin bảo vệ Trong trường hợp hai khả có theê xãy ra, phiên đạo theo thủ tục trình bày mục IV (B) đây, “Phiên Toà Chung Cuộc” Trong vụ án lạm dụng ngược đãi, lệnh bảo vệ tạm thời lệnh cho bị đơn không sỡ hữu loại súng tay hay vũ khí nguy hiểm nào, đơn kiện cho biết bị đơn lạm dụng ngược đãi có liên quan súng cầm tay hay vũ khí nguy hiểm, có nguy cao nguyên đơn hay nguyên đơn bị trực tiếp lạm dụng ngược đãi Nếu lệnh bảo vệ tạm thời cả́m việc sở hữu vũ khí nguy hiểm súng cầm tay, án lệnh ghi rõ vũ khí bị cấm Một bị đơn bị cấm sõ̉ hữu súng cầm tay hay vũ khí nguy hiểm khác phải giao nộp vật cấm cho nhân viên thừa hành luật pháp hay người khác vòng thời hạn nêu lệnh bảo vệ tạm thời (24 hay sau lệnh bảo vệ tạm thời buộc bị đơn thi hành) Nếu bị đơn chọn viêc giao nộp đồ vật cấm cho người nhân viên sĩ quan thi hành luật, bị đơn phải nộp đơn vòng 24 tiếng đồng hồ văn nhận dạng người liệt kê tất đồ vật giao nộp cho người Văn nộp cho án quan thi hành luật địa phương Nếu lệnh bảo vệ tạm thời bị lạm dụng ngược đãi cấm sở hữu súng cầm tay hay vũ khí nguy hiểm, bị đơn tiến đến việc xin huỷ phần án lệnh án lưu phiên tòa lại lịch làm việc tòa án cho phép Tòa án ban hành định văn vòng 24 tiếng phiên tòa xét xử Bị đơn nên đọc lệnh bảo vệ tạm thời cách cẩn thận Trừ lệnh bảo vệ huỷ bỏ,bị đơn phải tuân thủ theo lệnh Nếu không bị đơn phải chịu bị bắt giử phạm tội hình Nguyên đơn thay đổi điều khoản lệnh bảo vệ cho phép bị đơn vi phạm điều khoản lệnh bảo vệ Nếu lệnh bảo vệ ghi rõ bị đơn không phép vào nơi gia đình cư ngụ, bị đơn phải chịu tội anh ấy/cô vào nhà gia đình cư ngụ nguyên đơn mời bị đơn vào Vi phạm lệnh tạm thời bảo vệ bị phạt đến mức 364 ngày tù giam và/ bị phạt tiền lên đến $2,000.00 bị xếp vào mức tội phạm loại D Ghi chú: Trừ lệnh bảo vệ tạm thời nói thẳng dứt khoát không co1 liên lạc nguyên đơn bị đơn, lệnh không cấm liên lạc, với điều kiện liên lạc không lạm dụng ngược đãi B Phiên Toà Chung Cuộc: Bị đơn nghĩa vụ phải viết đơn thức đáp lại đơn kiện xin bảo vệ nguyên đơn Trát đòi hầu gồm có ngày, địa điểm cho phiên chung vụ kiện xin bảo vệ Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 15 Bị đơn có quyền tham dự phiên báo cho biết ngày phiên Bị đơn thuê luật sư, khai mang theo nhân chứng để chứng minh cho anh ấy/cô ấy, có nhân chứng triệu tập theo lệnh Nếu bị đơn muốn nói điều vụ kiện, anh ấy/cô phải có mặt phiên Nếu bị đơn có mặt phiên mà nguyên đơn không đến dự phiên t̀oà, vụ kiện chống lại bì đơn coi huỷ bỏ Nếu nguyên đơn có mặt phiên bị đơn mặt, quan thường ban hành lệnh bảo vệ cho nguyên đơn chống lại bị đơn Vấn đề cho trường hợp bị đơn nộp đơn đề nghị xin hủy lệnh án không đến trình diện phiên xử huỷ án Tại phiên xét xử, nguyên đơn gánh trách nhiệm phải chứng minh bị đơn lạm dụng ngược đãi hay quấy rối nguyên đơn nguyên đơn đứa trẻ mà nguyên đơn có trách nhiệm Nguyên đơn với hiểu biết cá nhân phải khai phiên Nếu vụ kiện để thay mặt cho đứa trẻ, nguyên đơn người lớn cá nhân không hiểu biết kiện đủ để chứng minh vụ kiện lạm dụng ngược đãi hay quấy rối, đứa trẻ yêu cầu phải khai làm chứng Nguyên đơn đem theo nhân chứng khác để chứng minh cho trường hợp anh ấy/cô ấy, nhân chứng theo trát đòi hầu toà, thuê luật sư anh ấy/cô muốn Tại phiên toà, quan trước tiên hỏi nguyên đơn với chứng người làm chứng để chứng minh cho trường hợp anh ấy/cô Quan phán lý phản đối Kế đến bị đơn có hội trả lời trình diện người làm chứng Cả hai bên có quyền đối chất với phía bên hay với nhân chứng Tuy nhiên quan định đủ Sau nghe tất nhân chứng chứng cớ, quan có định cho tất điều việc kiện Trong vụ lạm dụng ngược đãi, nguyên đơn bị đơn cha mẹ trẻ vị thành niên, nguyên đơn bị đơn phải hoàn tất khai có tuyên thệ việc trợ giúp nuôi trước ngày phiên xét xử Trong phiên xét xử, quan hỏi hai bên nguyên đơn bị đơn thông tin liên quan đến thu nhập hai Nếu vụ kiện lạm dụng ngược đãi công nhận thật, quan ban hành lệnh trợ cấp nuôi con, miễn chưa có lệnh trợ cấp nuôi tồn có sẳn trước C Lệnh thoả thuận không cần phiên xét xử Tại buổi bắt đầu, quan hỏi hai bên hai bên có thiện chí xem xét việc lệnh bảo vệ thoả thuận hay đồng ý, thay phải có phiên tranh cãi Lệnh thoả thuận ban hành mà không cần phải tìm thấy cho dù bị đoơ có nhận tội lạm dụng ngược đãi hay quấy rối hay không, Tuy vậy, trước khước từ quyền có phiên xét xử, bị đơn nên hiểu vi phạm lệnh đưa đến hậu bị đơn bị truy tố giam giử tội xúc phạm lệnh toà, trường hợp lệnh bảo vệ ban hành sau phiên Thông thường, lệnh thoả thuận quan thực hỏi hai bên, hay thông qua sử dụng người trung gian (thường luật sư hay người b̀iện hộ thuộc quan bảo vệ bị bạo lực gia đình) Không nên có thảo luận hay bàn bạc trực tiếp hai bên, dù trước đến phiên hay phiên toà, đặc biệt lệnh tạm thời bảo vệ nghiêm cấm liên lạc hiệu lưc Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 16 D Khi Một Lệnh Bảo Vệ Chung Cuộc Được Ban Hành: Bị đơn nên đọc kỹ lệnh bảo vệ mỏ̀t cách cẩn thận Lệnh bảo vệ ghi rõ cách chi tiết việc cấm đòi hỏi bị đơn phải tuân thủ Vi phạm phần lệnh bảo vệ bị coi tội phạm Loại D, hìṇh phạt lên đến 364 ngày tù giam $2,000.00 tiền phạt Trong vài vụ kiện định, vi phạm trọng án Loại C, hay phạm tội coi thường tòa án Nếu bị đơn lệnh tránh xa nhà nguyên đơn, bị đơn bị bắt giử anh ấy/ cô đến nhà nguyên đơn nguyên đơn mời anh ấy/cô đến nhà Chỉ có án có quyền thay đổi mệnh lệnh Nếu lệnh bảo vệ chung vụ án bị lạm dụng ngược đãi, cấm bị đơn không sỡ hữu loại súng tay hay vũ khí nguy hiểm nào, bị đơn bị buộc phải giao nộp vật cấm cho nhân viên thừa hành luật pháp hay người khác vòng thời hạn nêu án lệnh (24 hay sau lệnh bảo vệ tạm thời buộc bị đơn thi hành) Nếu bị đơn chọn viêc giao nộp đồ vật cấm cho người nhân viên sĩ quan thi hành luật, bị đơn phải nộp đơn vòng 24 tiếng đồng hồ văn nhận dạng người liệt kê tất đồ vật giao nộp cho người Văn nộp cho án quan thi hành luật địa phương Nếu sau án thấy có khả thật tin tưởng bị đơn không giao nộp súng cầm tay hay vũ khí bị cấm sử dụng, án cho phép lệnh khám nhà tịch thu đồ vật cấm tìm thấy Ghi chú: Nếu án lệnh bảo vệ bị lạm dụng ngược đãi, việc bị đơn sở hữu súng cầm tay vi phạm riêng biệt luật tiểu bang liên bang lệnh kể điều sau đây: x Thấy bị đơn hình tượng đe doạ đáng tin an toàn thân thể nguyên đơn hay trẻ vị thành niên; x Một lệnh cấm bị đơn không sử dùng, thử sử dụng, hay sử dụng vũ lực đe doạ nguyên đơn hay trẻ vị thành niên; x Một lệnh cấm bị đơn không hành hung, công hay lạm dụng ngược đãi nguyên đơn hay trẻ vị thành niên; Thêm vào đó, cha mẹ cố ý sử dụng sai Lệnh Bảo vệ trình bị lạm dụng ngược đãi nhằm mục đích thu chiến thuật lợi việc ly dị hay việc kiện cáo quyền làm cha mẹ án xem xét trước định định rõ vị trí quyền hạn trách nhiệm làm cha mẹ E Nếu bị đơn yêu cầu sửa đổi lệnh hay chấm dứt Nếu bị đơn muốn yêu cầu sửa đổi lệnh hay chấm dứt lệnh, bị đơn phải nộp đơn đến người lục án đề nghị xin sửa đổi hay chấm dứt Một lệnh bảo vệ sửa đổi bị đơn trình bày thay đổi quan trọng trường hợp kể từ án lệnh cuối ban hành tiếp nhận Lục án cho bị đơn biết ngày phiên bị đơn đề nghị sửa đổi hay chấm dứt án lệnh Nguyên đơn phải cho biết đề nghị có quyền diện Bị đơn có trách nhiệm giúp tống đạt đề nghị thông báo ngày cho nguyên đơn Phiên xét xử theo đề nghị bị đơn để sữa đổi hay chấm dứt án lệnh bị chi phối thủ tục công bố mục III (J) trên, tựa đề “ Phiên Toà Chung Cuộc.” Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 17 Nguyên đơn nộp đơn đề nghị sửa đổi hay hủy bỏ án lệnh, trường hợp này, bị đơn thông báo bênh vực cho thái độ quán trước sau một, phù hợp theo thủ tục đề cập F Nếu nguyên đơn muốn gia hạn thêm lệnh bảo vệ Lệnh bảo vệ tính đến hết hạn lệnh Thời hạn tối đa cho án lệnh bảo vệ bị lạm dụng ngược đãi kéo dài lâu đên hai năm, thời hạn tối đa cho án lệnh quấy rối ké̀o dài đến năm Nguyên đơn phải điền mẫu đơn gọi Đơn yêu Cầu Xin Gia Hạn, mà người lục đặt ngày đến án Bị đơn phải thông báo ngày xét xử phiên Đơn yêu Cầu Xin Gia Hạn vớicác đơn khác có liên quan Bị đơn có quyền diện trình bày phần tranh cãi chống lại xin gia hạn lệnh bảo vệ, phù hợp với thủ tục công bố phần Cumberland District Court/ A Guide to Protection From Abuse and Harassment Actions/ Vietnamese/CCMERIS/ LHP/August 2005 18
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DO BỊ LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG QUẤY RỐI, SỰ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DO BỊ LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG QUẤY RỐI, SỰ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DO BỊ LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG QUẤY RỐI

Từ khóa liên quan