Kế Hoạch Internet Marketing Cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo ATA Tại Khu Vực Miền Bắc

75 461 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016, 21:43

Kế hoạch E - Marketing LỜI MỞ DẦU Trở lại thời điểm cách vài năm, Marketing khái niệm không xa lạ giới Việt Nam mẻ, hầu hết doanh nghiệp nước biết tới Marketing hình thức chủ yếu quảng cáo khuyến mãi, việc áp dụng Marketing vào kinh doanh dừng lại mức đơn giản, tự phát nhỏ lẻ Trải qua nhiều năm phát triển, nay, Marketing trở thành ngành “hot” dành nhiều quan tâm từ tổ chức – doanh nghiệp, không coi chiến lược quan trọng doanh nghiệp mà công cụ thiếu giúp doanh nghiệp tồn môi trường cạnh tranh, dành giật thị phần khách hàng ngày khốc liệt Việc áp dụng Marketing tồn hình thức khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau, với công cụ ngày trở nên đa dạng, phong phú quảng cáo, khuyến mãi, PR, bán hàng, chăm sóc khách hàng, điều tra thị trường, quản lí hệ thống phân phối…Và hình thức marketing gần coi trọng Internet – Marketing hay E - Marketing Xuất với xuất công nghệ thông tin, Internet Việt Nam, E – Marrketing phát triển ngày mạnh mẽ công nghệ thông tin ngày đại, Internet trở thành phần thiếu đời sống kinh tế - xã hội nước ta Mặc dù đề cao việc ứng dụng E – Marketing kinh doanh hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chưa thực đắn có hiệu quả, việc làm để khai thác đầy đủ mạnh E – Marketing sản xuất - kinh doanh câu hỏi lớn mà doanh nghiệp, có Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ quảng cáo ATA muốn giải đáp Chính vậy, trình thực tập Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo ATA, định nghiên cứu xây dựng đề án: “Kế hoạch Internet – Marketing (E – Marketing) cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo (TMDVQC) ATA khu vực miền Bắc từ 6/2010 đến 6/2011” Nội dung kế hoạch xây dựng áp dụng đối tượng khách hàng tổ chức, doanh nghiệp Các phần đề án gồm có: I Giới thiệu Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo ATA II Tóm tắt nội dung kế hoạch Đào Việt Thư 1 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing III Phân tích tình hình IV Phân tích hội vấn đề (SWOT) V Lựa chọn thị trường mục tiêu VI Chiến lược E – Marketing VII Kế hoạch hành động VIII Đánh giá , kiểm tra, điều chỉnh giám sát thực Bản kế hoạch xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết E – Marketing, vận dụng kiến thức E – Marketing nói riêng Marketing nói chung vào thực tế đồng thời gợi mở hướng mới, đóng góp giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Đào Việt Thư 2 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing I GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (TMDVQC) ATA Để nắm nét tổng quát Công ty Cổ phần TMDVQC ATA với mục đích phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, phần trình bày thành mục sau: Lịch sử hình thành phát triển; Sơ đồ cấu tổ chức; Kết hoạt động kinh doanh; Mô tả sản phẩm Thực trạng hoạt động E – Marketing Công ty I.1 Lịch sử hình thành phát triển Năm 2002, nhận thấy thị trường quà tặng nước bỏ ngỏ với nhiều hội kinh doanh đầy hứa hẹn, ông Khuất Huy Tuấn – Tổng giám đốc định thành lập Công ty TNHH ATA, sau đổi tên thành Công ty Cổ phần TMDVQC ATA vào năm 2008 chuyên kinh doanh lĩnh vực sản xuất cung cấp sản phẩm quà tặng nước Từ văn phòng Hà Nội 15 nhân viên ngày đầu thành lập, nỗ lực không ngừng nghỉ ban lãnh đạo toàn thể nhân viên, đến ATA phát triển rộng khắp nước với sáu văn phòng, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn Cần Thơ với gần 100 người Trải qua năm phát triển với nhiều thăng trầm, máy tổ chức ATA ngày hoàn thiện đồng thời hoạt động Công ty dần vào quĩ đạo bản, khoa học nhân viên làm việc ngày chuyên nghiệp Những thông tin chung Công ty Cổ phần TMDVQC ATA thể hện Phụ lục 1: Thông tin chung Công ty Cổ phần TMDVQC ATA I.2 Sơ đồ cấu tổ chức Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần TMDVQC ATA thể qua bảng sau: Đào Việt Thư 3 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Bảng 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Phòng thiết kế Tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng giám đốc Văn phòng Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn Giám đốc chi nhánh Các văn phòng đại diện Giám đốc Phòng kế toán Lễ tân, bảo vệ Phòng kế hoạch Phòng kinh doanh Phòng cung ứng Lễ tân, bảo vệ Phòng kinh doanh Phòng thiết kế (Nguồn: Công ty Cổ phần TMDVQC ATA) Nhiệm vụ, chức phòng ban sau: Đào Việt Thư 4 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing  Phòng kế toán – tài chính: Làm nhiệm vụ kế toán, lập bảng cân đối kế toán, cân đối      thu chi đồng thời lập báo cáo tài chính, bảng ngân quĩ cho Công ty, thực báo cáo định kì số liệu doanh thu, chi phí lợi nhuận hàng tháng, hàng năm, kì kinh doanh lên cấp đồng thời đề xuất phương án thích hợp giải vấn đề khó khăn liên quan tới tình hình tài Công ty Phòng kế hoạch: Nhiệm vụ chủ yếu phòng thực định giá định giá bán sản phẩm, lưu mẫu sản phẩm, soạn thảo hợp đồng kí kết văn lý hợp đồng với khách hàng Phòng kinh doanh: Thực chức bán hàng với nhiệm vụ chủ yếu khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng, bán hàng chăm sóc khách hàng, hoàn thành tiêu ban lãnh đạo Công ty đặt Phòng Thiết kế: Chức nhiệm vụ chủ yếu phòng thiết kế mẫu sản phẩm theo nhu cầu khách hàng Đối với phòng thiết kế Văn phòng Hà Nội, việc thiết kế sản phẩm theo yêu cầu khách hàng có nhiệm vụ quản lí website Công ty Phòng cung ứng: Thực cung ứng sản phẩm từ khâu sản xuất để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty đồng thời tiếp nhận yêu cầu sản xuất từ Công ty để đưa xuống khâu sản xuất theo dõi trình sản xuất để đảm bảo đơn hàng sản xuất thực tiến độ, thời gian cho phép Lễ tân, bảo vệ: Làm nhiệm vụ tiếp khách, giải công việc văn phòng bảo vệ tài sản cho Công ty giúp đỡ phòng ban khác lúc cần thiết Các phòng ban Công ty có tương tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn trình làm việc, hoạt động phòng ban phối hợp nhịp nhàng với hoạt động phòng ban khác nhằm đạt mục tiêu giúp Công ty ngày lớn mạnh phát triển I.3 Kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lực kinh doanh doanh nghiệp mà thước đo tiềm phát triển doanh nghiệp tương lai Xem xét kết hoạt động kinh doanh ATA qua báo cáo tài Công ty giai đoạn 2006 – 2008 qua bảng số liệu: Bảng 1.2: Số liệu tài Công ty Cổ phần TMDVQC ATA năm 2006 – 2008 Đơn vị tính: đồng STT Diễn giải Tổng tài sản Đào Việt Thư Năm 2006 1.911.734.985 Năm 2007 4.043.023.581 Năm 2008 4.793.166.421 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Tổng nợ phải trả Vốn lưu động Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 662.935.070 1.074.608.625 10.613.563.313 78.954.224 2.711.068.744 1.240.979.057 15.127.473.258 169.062.392 1.988.753.587 2.750.000.000 21.090.200.348 75.573.380 56.874.041 121.724.922 54.412.834 (Nguồn: Công ty Cổ phần TMDVQC ATA) Để thấy rõ thay đổi số liệu tài chính, cụ thể doanh thu, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế ATA qua năm 2006, năm 2007 năm 2008, ta quan sát biểu đồ sau: Qua biểu đồ nhận thấy doanh thu ATA tăng theo năm, nhiên lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lại có thay đổi không ổn định Doanh thu cao Công ty đạt vào năm 2008 lợi nhuận trước thuế sau thuế mà Công ty thu năm lại mức thấp gấp đôi so với năm 2007 dù doanh thu năm 2007 doanh thu năm 2008 tới tỷ đồng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2007 lại đạt gấp đôi năm 2006 Điều dễ hiểu năm 2008, kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng phải hứng chịu khủng hoảng lớn thứ hai lịch sử sau khủng hoảng năm 1978 điều Đào Việt Thư 6 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing tất yếu để lại hậu lớn khiến toàn doanh nghiệp Việt Nam, có Công ty ATA, gặp không khó khăn hoạt động kinh doanh Trải qua nhiều khó khăn, trở ngại suốt năm hoạt động, thành lớn mà ATA đạt có lượng khách hàng đáng kể, bao gồm tổ chức, doanh nghiệp lớn, nhỏ thuộc thành phần kinh tế nước Vietnam Airlines, Mercedes Benz Việt Nam, Panasonic, Dutch Lady, Vietsopetro… quan nhà nước, phủ Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Sở văn hóa thông tin… số tổ chức trị xã hội khác; đồng thời ATA chọn đơn vị thiết kế cung cấp sản phẩm quà tặng cho nhiều kiện lớn nước Sea Games 22, Festival Huế 2004, Kỷ niệm 30 năm giải phóng Sài Gòn, Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng cấp, Ngày truyền thống ngành,… Danh sách số khách hàng tiêu biểu ATA thể Phụ lục 2: Danh mục hợp đồng tiêu biểu Công ty Cổ phần TMDVQC ATA thực giai đoạn 2005 – 2009 Ngoài ra, thành tích phải kể đến ATA việc nhận hai giải thưởng uy tín gồm: giải thưởng Cúp vàng thương hiệu Việt Nam năm 2006; giải thưởng Cúp vàng Sản phẩm Dịch vụ uy tín – Chất lượng Hội nhập WTO năm 2007 I.4 Mô tả sản phẩm Như trình bày mục 1.1, Công ty Cổ phần TMDVQC ATA chuyên kinh doanh lĩnh vực sản xuất cung cấp sản phẩm quà tặng nước Vậy sản phẩm quà tặng nghĩa gì? Sản phẩm – theo quan điểm Marketing thứ có khả thoả mãn nhu cầu, mong muốn khách hàng, cống hiến lợi ích cho họ đưa chào bán thị trường với khả thu hút ý mua sắm tiêu dùng Dựa theo quan điểm này, hiểu Sản phẩm quà tặng thứ chào bán thị trường có khả thảo mãn nhu cầu, ước muốn khách hàng khiến cho họ ý mua sắm với mục đích làm quà tặng Sản phẩm quà tặng ATA sản xuất cung cấp sử dụng nhiều kiện tổ chức trị - xã hội góp phần không nhỏ vào việc quảng bá, khuếch trương thương hiệu nhiều chương trình xúc tiến, truyền thông doanh nghiệp, công ty Hiện tại, việc tự sản xuất nhà máy TP Hồ Đào Việt Thư 7 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Chí Minh ATA tiến hành nhập hàng từ công ty nước Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông, Công ty TNHH Minh Long hay Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long… nhập trực tiếp từ nhà cung cấp sản phẩm khác Trung Quốc, Hồng Kông Đài Loan Theo nguồn thông tin thu thập doanh thu ATA thu từ hàng tự sản xuất, hàng nhập nước hàng nhập chiếm 50%, 35% 15% tổng doanh thu hàng năm Công ty Qua biểu đồ thấy, doanh thu ATA thu từ hàng tự sản xuất hàng nhập nước chiếm phần lớn doanh thu thu từ hàng nhập chiếm phần nhỏ tổng doanh thu Công ty Điều dễ hiểu hàng Công ty tự sản xuất hàng nhập từ công ty khác sản xuất nước có mẫu mã, chủng loại ngày phong phú với chất lượng ngày cải thiện lại có giá thành rẻ nhiều so với hàng nhập chi phí sản xuất nước thấp nhiều với chi phí nhập Chính điều thỏa mãn nhu cầu phần đông khách hàng muốn sản phẩm “chất lượng cao – giá rẻ” Thấy lợi ích từ việc tự sản xuất nên tại, ATA mà hầu hết doanh nghiệp khác kinh doanh lĩnh vực quà tặng xây dựng nhà máy tự sản xuất sản phẩm cung cấp cho thị trường nước, nguồn hàng nhập Đào Việt Thư 8 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing chủ yếu từ công ty nước có uy tín hàng nhập ngày có xu hướng giảm dần Các sản phẩm quà tặng ATA cung cấp bao gồm nhiều chủng loại với nhiều hình thức phong phú đa dạng Điều thể Phụ lục 3: Danh mục sản phẩm Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo ATA Đồng thời, Phụ lục 4: Các dòng sản phẩm chủ yếu mà Công ty TMDVQC ATA sản xuất thể thông tin loại sản phẩm ATA tự sản xuất Ngoài ra, thông tin lực sản xuất, kinh doanh sản phẩm quà tặng Công ty ATA trình bày Phụ lục 5: Số lượng chủng loại số sản phẩm sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2007 – 2009 Thực trạng hoạt động E – Marketing Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Để hiểu thực trạng hoạt động E – Marketing ATA, trước tiên ta phải hiểu E – Marketing, để từ thấy rõ ATA áp dụng E – Marketing vào hoạt động kinh doanh Công ty sao, hình thức cụ thể cuối tiến hành đánh giá tổng quát hoạt động E – Marketing mà ATA thực I.5.1 Khái quát E – Marketing Theo Philip Kotler – Chủ tịch Hiệp hội Marketing Mỹ, E – Marketing hay Marketing điện tử trình lập kế hoạch sản phẩm, giá, phân phối xúc tiến sản phẩm, dịch vụ ý tưởng để đáp ứng nhu cầu tổ chức cá nhân dựa phương tiện điện tử Internet Hay theo Joel Reedy, Marketing điện tử bao gồm tất hoạt động nhằm thảo mãn nhu cầu mong muốn khách hàng thông qua Internet phương tiện điện tử Vì đặc điểm mà E – Marketing gọi tên khác Marketing Online để phân biệt với Marketing môi trường thực – gọi Marketing Offline Như thấy, Internet Marketing (E – Marketing) thực chất khái niệm marketing mà ứng dụng phát triển Marketing môi trường Internet Nó giữ nguyên chất Marketing truyền thống, so với Marketing truyền thống phương thức tiến hành lại có khác biệt lớn Mặt khác, hai vấn đề khác biệt E – Marketing với hình thức Marketing khác tính tương tác khả cá nhân hóa, doanh nghiệp biết cách ứng dụng tốt E – Marketing vào hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích lớn không mặt chức mà mặt hiệu cho tổ chức, đặc biệt thời điểm Công nghệ thông tin, Internet ngày phát triển với tốc độ chóng mặt Đào Việt Thư Marketing 48A I.5 Kế hoạch E - Marketing I.5.2 Những hoạt động E – Marketing chủ yếu Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Dịch vụ Internet Việt Nam Nhà nước cho phép thực từ ngày 5/3/1997 phải đến năm sau đó, Internet thực bắt đầu phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng Và nay, sau chục năm, thực trở thành phần thiếu đời sống kinh tế - xã hội nước ta Những bước tiến vượt bậc Internet gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, công ty nước – có Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Chính vậy, từ ngày đầu thành lập, chưa biết tới khái niệm E – Marketing, lúc chưa phổ biến rộng rãi nước, ATA hình thành số hoạt dộng E – Marketing nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Một là, thiết lập lưu giữ liệu điện tử tình hình hoạt động, sách kết kinh doanh Công ty; khách hàng đối tác; nhà cung ứng; đối thủ cạnh tranh; thông tin thị trường số sữ liệu khác Hai là, tiến hành thiết kế, phát triển trì hoạt động hai Website: http://www.atagitfs.com.vn/ http://www.atavn.com/ Ba là, viết PR số trang web nhằm quảng bá thương hiệu cho Công ty http://www.vietnambranding.com/; http://www.1000thuonghieu.com/ hay http://vietweb.gophatdat.com/ Bốn là, thu thập thường xuyên thông tin thứ cấp Internet gồm thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng hay thông tin thị trường khác (sản phẩm, giá cả…) Năm là, thực nghiên cứu Marketing điện tử - điều tra trực tuyến cách đăng câu hỏi trực tiếp website Cuối là, sử dụng mail để gửi chào hàng trao đổi thông tin với khách hàng đồng thời sử dụng Yahoo!Messenger để trao đổi trực tiếp với khách hàng I.5.3 Đánh giá hoạt động E – Marketing Công ty Cổ phần TMDVQC ATA thực Qua mục 1.5.2 thấy hoạt động E – Marketing mà ATA thực đem lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh Công ty gặp phải nhiều vấn đề bất cập Thứ nhất, việc lưu giữ thông tin điện tử tồn nhiều vấn đề lượng thông tin chưa đầy đủ, hệ thống thông tin chủ yếu khách hàng hay nhà cung ứng thông tin thị trường hay đối thủ cạnh tranh sơ sài Đồng thời, thông tin lưu giữ chưa có thống với thông tin Đào Việt Thư 1 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 quà tặng: Kí ngày 17/04/2006 Hợp đồng cung cấp quà tặng: Kí ngày 20/03/2006 Hợp đồng cung cấp quà tặng: Kí ngày 18/02/2006 Hậu Giang Công ty Honda Việt Nam Bộ quà tặng ví nam, nữ, bút 284,9 Tổng công ty Bia rượu Nước giải khát Hà Nội Đồng hồ cầu ba cọc mạ vàng 237 Bộ ly sứ Minh Hợp đồng cung cấp Long Công ty Viễn thông quà tặng: Bộ ấm trà sứ Minh Đăk Lăk – Đăk Nông Kí ngày 12/01/2006 Long Cầu pha lê cọc Hợp đồng cung cấp quà tặng: Kí ngày 09/01/2006 Hợp đồng cung cấp quà tặng: Kí ngày 25/11/2005 Tổng công ty thuốc Huy hiệu Việt Nam Công ty TNHH Gold Roast 231 Ly thủy tinh 150,15 Áo mưa Hợp đồng cung cấp Tổng công ty Rượ Hà Móc khóa keo quà tặng: Nội Kí ngày 29/09/2005 Hộp bút gỗ Ví namecard Hợp đồng cung cấp Ngân hàng NN & Móc khóa quà tặng: PTNT tỉnh Bà Rịa – Hộp namecard Kí ngày 16/09/2005 Vũng Tàu Nón Đồng hồ Hợp đồng cung cấp Công ty Điện máy & Ví nam, nữ, quà tặng: kĩ thuật Công nghệ namecard Kí ngày 01/09/2005 ĐN Huy hiệu Móc khóa Hợp đồng cung cấp Tổng công ty CP Bảo quà tặng: Đồng hồ mắt Minh Kí ngày 08/08/2005 Hợp đồng cung cấp UBND tỉnh Thừa Kỷ niệm chương quà tặng: Thiên – Huế đồng Kí ngày 08/08/2005 Đào Việt Thư 1.482,9 249,92 163,79 151,778 136,4 219 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Hợp đồng cung cấp quà tặng: Kí ngày 02/08/2005 Hợp đồng cung cấp quà tặng: Kí ngày 15/04/2005 Hợp đồng cung cấp quà tặng: Kí ngày 05/01/2005 105 106 107 Công ty Fuji Xerox Áo thun 132 Công ty CP Dược Hậu Giang Dù Ba lô 224,62 Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Ví nam, nữ 193,6 (Nguồn: Công ty Cổ phần TMDVQC ATA) Phụ lục 3: Danh mục sản phẩm Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo ATA STT Sản phẩm Thủ công mỹ nghệ 10 Huy hiệu 12 Huân chương - cúp Chủng loại Sản phẩm chạm Gốm Bát Tràng Sản phẩm sơn mài Tranh đá quí Tranh Tranh thêu Tranh vỏ ốc Tranh gỗ Tranh gốm sứ Huy hiệu đồng Huy hiệu hợp kim Huy chương đồng Huy chương Huy chương nhôm Huy chương hợp kim Huân chương Đào Việt Thư Huân chương đồng Huân chương nhôm Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing 23 Kỷ niệm chương 31 Pewter (chất liệu thiếc) 43 Bộ số kỷ niệm 48 Desktop (Đồ để bàn) 56 Pha lê 60 Thủy tinh - mica Đào Việt Thư Huân chương hợp kim Biểu trưng đồng Biểu trưng gỗ Biểu trưng pha lê Biểu trưng Biểu trưng đồng, gỗ, pha lê kết hợp Thẻ tên, mác nhãn Kỷ niệm chương gỗ đồng Kỷ niệm chương gỗ dán ảnh Kỷ niệm chương pha lê Kỷ niệm chương thủy tinh Kỷ niệm chương mica Kỷ niệm chương đồng Kỷ niệm chương hợp kim Kỷ niệm chương khác (gốm, sứ, nhựa, đá,…) Đĩa Pewter Pewter Set Hộp đựng trà Cốc vại Tankard Cốc vại Ankard Tumbler Cup Pitcher Ly rượu có chân Lọ hoa Bình Khung ảnh Tượng khác Bộ số kỷ niệm đồng Bộ số kỷ niệm pha lê Bộ số kỷ niệm gỗ Bộ số kỷ niệm thủy tinh Bộ số kỷ niệm mica Chặn giấy Chặn giấy + giấy note Chặn giấy + giấy note + bút Chặn giấy + giấy note + bút + đồng hồ Chặn giấy + bút + đồng hồ + namecard Bút + đồng hồ Chặn giấy + bút + lịch …… Pha lê để bàn Gạt tàn pha lê Ly, đĩa, lọ hoa pha lê Khác Thủy tinh – mica để bàn Gạt tàn thủy tinh – mica Marketing 48A 6 Kế hoạch E - Marketing Ly, đĩa, lọ hoa thủy tinh Khác 64 Sản phẩm nhôm 65 Móc khóa 72 Áo mưa 74 Sản phẩm da – giả da 79 Sản phẩm gỗ 81 Sản phẩm may 85 Sản phẩm PU 87 Bút 92 Bộ quà tặng 94 Quà tặng quảng cáo 99 Sản phẩm IT Đào Việt Thư Móc khóa keo Móc khóa da & giả da Móc khóa mica Móc khóa thú nhồi bong Móc khóa cao su Móc khóa nhựa PVC Móc khóa Trung Quốc Áo mưa vải dù Áo mưa nhựa PVC Ví nam, ví nữ Ví namecard Cặp da Sổ tay Cặp tài liệu, cặp file Bút, hộp bút, dọc giấy, hộp cắm viết, … Sản phẩm chế tác từ gỗ Mũ (nón) Áo thun áo sơ mi Ba lô, túi xách túi du lịch Dù Móc khóa PU PU girts Plastic Pens Metal Pens Promotion Pens Light Pens USB Pens Namecard Giftsets Magic cubes 3D Wooden Puzzle Semi 3D Wooden Puzzle Cốc pha lê hình thú Cốc hình thú Quà đặc biệt USB Mouse Bàn di chuột USB Hub Quạt & đèn USB Thiết bị giữ nóng (lạnh) Bộ sản phẩm IT Đọc lưu số sim 6 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing 119 Dép xốp 121 Đồng hồ Đọc thẻ nhớ Khung hình điện tử Loa mini Máy nghe nhạc Đồng hồ MP3 Đồng hồ MP4 Kính MP3 Pin sạc lượng mặt trời Tai nghe Đồng hồ điện thoại Khác Embossed Logo Sandal Push – out Sandal Board Đồng hồ để bàn Đồng hồ gỗ Đồng hồ treo tường 124 Banner 132 Sứ Minh Long 144 Sản phẩm AQUA Đào Việt Thư Cờ biểu ngữ Banner kiểu L Banner kiểu X Banner kiểu Y Banner cuộn tự động Banner cuộn lên Banner quảng cáo Banner khác Anna Sago Camellia Daisy Four Seasons Ivory Ceramic Jasmine Linea Lotus Paradise Royal Tulip Khác Máy tính Đồng hồ để bàn Móc khóa Kẹp giấy nhớ Mouse & Bàn di chuột Bút Đài Đồng hồ báo thức 6 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing 153 Sản phẩm tổng hợp 156 Quà tặng cho rượu 157 Khác Sản phẩm từ gốm sứ (cốc, đĩa, ấm trà, lọ hoa…) Sản phẩm từ nhựa (thùng đá, bình đá, gạt tàn, mở bia…) Sản phẩm khác Hộp giấy Duplex Hộp giấy mĩ thuật Hộp giấy bồi Hộp giấy dán đề can Hộp nhựa mica Hộp gỗ Hộp giấy catton (Nguồn: Công ty Cổ phần TMDVQC ATA) Bao bì Phụ lục 4: Các dòng sản phẩm chủ yếu mà Công ty TMDVQC ATA sản xuất STT Sản phẩm Huy hiệu – huy chương Biểu trưng Kỷ niệm chương Đào Việt Thư Chất liệu - Đồng - Nhôm - Hợp kim - Đồng - Gỗ - Pha lê - Kết hợp chất liệu - Đồng - Thủy tinh - Pha lê - Gỗ - Hợp kim - Gang - Composit - Kết hợp chất liệu Bao bì - Túi nylon - Hộp nhựa - Hộp nhung cao cấp - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp - Hộp Duplex - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing 10 Thủy tinh – pha lê – mica Bộ số kỷ niệm Đồ để bàn Sản phẩm gỗ Bút Móc khóa Sản phẩm da & giả da - Ví - Cặp - Sổ Đào Việt Thư - Thủy tinh - Pha lê - Mica - Thủy tinh - Pha lê - Mica - Hộp Duplex - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp - Hộp Duplex - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp - Hộp Duplex - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp - Đồng - Sắt - Thủy tinh - Pha lê - Gỗ - Hợp kim - Da & giả da - Composit - Kết hợp chất liệu - Gỗ - Hộp Duplex - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp - Nhựa - Hộp Duplex - Kim loại - Hộp âm dương - Hộp nhựa - Hộp gỗ cao cấp - Keo - Hộp Duplex - Da - Hộp âm dương - Simili - Hộp gỗ cao cấp - PU - Kim loại - Gỗ - Pha lê - Nhựa - Vải - Da - Hộp Duplex - Simili - Hộp âm dương - PU - Hộp giấy bồi - Giấy - Hộp gỗ cao cấp - Nhựa 6 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing 11 12 Sản phẩm may - Mũ - Áo - Ba lô - Túi du lịch - Khác - Kim loại - Dù - Vải kaki + Cotton + Cotton pha nylon + Nylon Nhôm - Hộp Duplex - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp PU (bọt cao su) - Hộp Duplex - Hộp âm dương - Hộp giấy bồi - Hộp gỗ cao cấp Sản phẩm nhôm 13 Sản phẩm PU gitfs 14 Sản phẩm tổng hợp - Hộp Duplex - Túi nylon (Nguồn: Công ty Cổ phần TMDVQC ATA) Phụ lục 5: Số lượng chủng loại số sản phẩm sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2007 – 2009 Đơn vị tính: nghìn STT Áo mưa Áo phông Ô loại Đồ để bàn khác Đồng hồ để bàn Đồng hồ treo tường Đĩa sứ Đào Việt Thư Tên hàng Số lượng 500 70 50 35 20 40 15 6 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Ba lô Bộ ấm chén 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 20 10 Bộ quà tặng loại 70 Bút kim loại 50 Bút nhựa đại trà loại 400 Cravat 20 Cặp file 10 Cặp sách 20 Cốc sứ 75 Chặn giấy pha lê Cúp loại chất liệu 30 Hộp bút gỗ 20 Huy chương 10 Huy hiệu 100 Kỷ niệm chương gỗ đồng 40 Kỷ niệm chương kính 30 Kỷ niệm chương mica 15 Kỷ niệm chương pha lê 20 Lịch loại 30 Móc khóa 1.000 Mũ lưỡi trai 150 Namecard chất liệu 70 Sản phẩm từ nhựa (mở bia, mô hình, bình…) 200 Sản phẩm từ thủy tinh, mica, pha lê khác 850 Sổ da 25 Sổ giả da 30 Thú nhồi bong 30 Túi du lịch 25 Túi giấy 50 Vật dụng để bàn 20 Ví da 40 Ví giả da 60 ………………… …… (Nguồn: Công ty Cổ phần TMDVQC ATA) Đào Việt Thư 6 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Phụ lục 6: Thông tin Bản báo cáo NetCitizens Việt Nam Cimigo tình hình sử dụng tốc độ phát triển mạng Internet năm 2009 Internet cung cấp thông tin giải trí kết nối người dùng 07/04/2010, 06:06:56 PM (Vfej.vn)-Cimigo vừa công bố Bản báo cáo Bản báo cáo dựa nghiên cứu lớn toàn diện thực Việt Nam tình hình sử dụng Internet, đồng thời công bố nhiều khía cạnh Internet Nắm rõ tình hình online Việc làm thường xuyên Internet thu thập thông tin, đọc tin tức hay sử dụng công cụ tìm kiếm Hơn 90% sử dụng trang nói khoảng phân nửa số sử dụng hàng ngày Internet nửa số người dùng sử dụng để nghiên cứu cho học tập hay công việc, lần tuần Giải trí online Giải trí lĩnh vực quan trọng mà Internet cung cấp Âm nhạc xem phổ biến nhất, với ¾ dân số mạng nghe nhạc trực tuyến khoảng 60% tải nhạc Hơn 40% xem phim online người có người tải phim Games online có mức độ thường xuyên sử dụng giảm nhẹ Duy trì kết nối Giao tiếp việc làm thường xuyên Internet, phổ biến chat email (khoảng 70% sử dụng) 20-25% người dùng gửi tin nhắn SMS hay chat qua mạng Phần lớn cư dân mạng đồng ý với việc ‘Internet giúp kết nối bạn bè gặp gỡ người mới’ Rất người cho Internet ‘làm họ cô đơn hơn’ Bộc lộ Các trang web hỗ trợ tương tác giúp người dùng có hội lấy thông tin, mà qua bộc lộ suy nghĩ họ Tại Việt Nam, mạng xã hội dịch vụ blog ưa chuộng, với khoảng 40-45% truy cập diễn đàn, blog mạng xã hội Ông Lukas Mira nhận xét, “Nhìn chung người thường thụ động trang này, khoảng 15-20% viết blog hay viết diễn đàn Con số thật tuyệt vời, cho nhà quảng cáo tầm quan trọng việc khuyến khích đồng thời kiểm soát nội dung tự phát mạng chiến lược quảng cáo” Người sử dụng Internet Hải Phòng Hà Nội có xu hướng thể thân Cư dân mạng Hà Nội thể ý kiến nhiều blog diễn đàn thường xuyên Một điểm ngạc nhiên người Thành phố Hồ Chí Minh lại rụt rè hơn! Đào Việt Thư 7 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Kinh doanh trực tuyến đến tuổi trưởng thành Những trang kinh doanh trực tuyến bật đấu giá hay mua sắm, với 40% người truy cập Kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh mẽ Mua sắm trực tuyến tăng trưởng mức 12% đạt 40% Thành phố Hô Chí Minh Hà Nội năm 2007 Ngân hàng trực tuyến dần trở nên phổ biến từ 2007 với mức tăng trưởng từ tới 11% Hà Nội Thành phố Hô Chí Minh Giáo dục/ Giải trí lên “Trong lĩnh vực truyền thông, nội dung quan trọng Internet ngoại lệ Con người có xu hướng tìm thông tin giáo dục/ giải trí tổng hợp Một nhà quảng cáo hay xuất táo bạo tìm cách đáp ứng nhu cầu Giúp cư dân mạng thể thân họ bạn thành công từ bước đầu tiên”, ông Lukas Mira nhấn mạnh Phủ sóng Internet thành thị đạt 50% Nhìn chung, nửa dân số thành thị Việt Nam có sử dụng Internet “Nếu bạn sống đô thị Việt Nam không sử dụng Internet bạn thực thiểu số Internet trở thành phần thiếu người Việt Nam,” ông Lukas Mira, giám đốc trực tuyến công ty Cimigo, phát biểu Khoảng 90% cư dân mạng sử dụng Internet lần tuần, khoảng 70% sử dụng hàng ngày Con số trung bình thời gian online ngày Nếu trước Internet dành cho giới trẻ, gần số lượng người dùng lớn tuổi ngày tăng, với khoảng ¼ cư dân mạng tuổi 35 Báo cáo NetCitizens Việt Nam tổng hợp từ khảo sát số gần 3000 người sử dụng Internet thành phố Việt Nam Cimigo tiến hành nghiên cứu với mục đích tìm hiểu thêm thị trường trực tuyến Việt Nam Từ năm 2007, Cimigo công bố nhiều báo cáo thường niên Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh việc sử dụng Internet Báo cáo năm 2009 mở rộng với xuất thành phố lớn (Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang Cần Thơ) (Theo http://www.vfej.vn/) Đào Việt Thư 7 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TMDVQC ATA ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…… tháng……năm 2010 Đào Việt Thư 7 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…… tháng……năm 2010 Đào Việt Thư 7 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing MỤC LỤC Trang Đào Việt Thư 7 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Trang Đào Việt Thư 7 Marketing 48A [...]... khác là để khai thác triệt để thế mạnh của E – Marketing trong kinh doanh II TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN KẾ HOẠCH Bản kế hoạch Marketing này nhằm xây dựng Kế hoạch E – Marketing cho Công ty Cổ phần TMDVQC ATA từ 6/2010 đến 6/2011, áp dụng đối với thị trường tổng thể là những khách hàng tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực miền Bắc Kế hoạch E - Marketing gồm các phần chính như sau: Phân tích tình hình: Thông... tham gia của rất nhiều các công ty, các nhà cung cấp khác nhau Hiện nay, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ATA cần đặc biệt chú ý, đó là Công Ty Tiếp Thị Truyền Thông MarCom Co.,Ltd; Công ty Cổ phần sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp Pro Gift; Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viễn Đông (OSUM) và Công ty Đào Việt Thư 1 1 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Cổ phần Sản xuất và Phân phối Quà... dẫn cao đồng thời phải là nơi mà Công ty có đủ khả năng khai thác Đào Việt Thư 2 2 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Điều đầu tiên cần chú ý là hiện tại, với nguồn lực có hạn và sự hiểu biết chưa cao về E – Marketing của Công ty nên việc khai thác thị trường ở cả ba miền là không thể Vì vậy, Công ty chỉ chọn lựa đoạn thị trường thuộc khu vực miền Bắc để triển khai kế hoạch do đây là mảng thị trường... về Công ty, về sản phẩm, cá dịch vụ hỗ trợ…) Website đóng vai trò rất quan trọng, mang tính quyết định tới sự thành công hay thất bại của Chiến lược E – Marketing Do vậy, những quyết định cụ thể về website của Công ty sẽ được trình bày thành mục riêng tại phần 6.6 Báo điện tử: Các bài báo về Công ty trên các báo điện tử và một số trang web đưa tin khác Đào Việt Thư 3 3 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing. .. lợi cho những người bị thiệt thòi, hoặc đại diện cho một nghị trình đoàn thể…Các tổ chức phi chính phủ không thuộc về bất cứ chính phủ nào Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh bao gồm các loại hình doanh nghiệp là công ty tư nhân, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn (ngoại trừ các công ty thuộc loại hình doanh nghiệp nước ngoài) Các doanh nghiệp nước ngoài bao gồm các công ty có 100% hoặc phần. .. thị trường mục tiêu mà ATA hướng tới bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ; các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nước ngoài có qui mô vừa và nhỏ tại khu vực miền Bắc Đào Việt Thư 3 3 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Với thị trường mục tiêu được hướng tới, ATA lựa chọn chiến lược định vị Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất” Theo đó, hình ảnh định vị mà ATA xác định sẽ xây dựng... lợi thế của Công ty so ĐTCT (dịch vụ tốt, giá cả hợp lí, chăm sóc khách hàng chu đáo…) Tăng ngân sách cho hoạt động truyền thông T2S Khẳng định thương hiệu, uy tín của sản phẩm và Công ty Cung cấp nhiều dịch vụ kèm theo và chăm sóc khách hàng tận tình với giá cả hợp lí T3S Tìm hiểu kĩ về các qui định luật pháp về Internet và thương mại điện tử Theo dõi thường xuyên diễn biến của môi trường Internet T4S... chất, ích lợi và dịch vụ Nó cũng là một biểu tượng phức tạp và có ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và vị thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường Đào Việt Thư 3 3 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Do Internet chỉ được ATA sử dụng như một kênh truyền thông nên việc quyết định nhãn hiệu sản phẩm của ATA trong chiến lược E – Marketing được thực hiện sẽ là chuyển nhãn hiệu hiện có của Công ty (nhãn hiệu... thủ cạnh tranh và công chúng trực tiếp III.2.1.Nội bộ doanh nghiệp Đào Việt Thư 1 1 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Điều đầu tiên có thể nhận thấy là sau hơn 8 năm tổ chức hoạt động kinh doanh, tới nay, Công ty Cổ phần DVTMQC ATA đã có một cơ cấu tổ chức ổn định và khá hoàn thiện, các phòng ban được phân công công việc rõ ràng và cơ bản đều hoạt động khá tốt, việc phân chia công việc giữa các... cổng thông tin và các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing…; các hãng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến – media; các hãng cung cấp dịch vụ kết nối điện tử như VNPT, FPT, Viettel,…; các trung gian tài chính – điện tử như ngân hàng, các hãng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (ngân hàng Đầu tư phát triển BIDV, ngân hàng Vietcombank,… Sự đa dạng của các trung gian cũng như các hãng cung cấp dịch ... động Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Đào Việt Thư 2 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing I GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (TMDVQC) ATA Để nắm nét tổng quát Công ty Cổ phần. .. 4 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing PHỤ LỤC Phụ lục 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ATA Đào Việt Thư 5 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Tên công ty: Công. .. nghiệp, công ty Hiện tại, việc tự sản xuất nhà máy TP Hồ Đào Việt Thư 7 Marketing 48A Kế hoạch E - Marketing Chí Minh ATA tiến hành nhập hàng từ công ty nước Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông, Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế Hoạch Internet Marketing Cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo ATA Tại Khu Vực Miền Bắc, Kế Hoạch Internet Marketing Cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo ATA Tại Khu Vực Miền Bắc, Kế Hoạch Internet Marketing Cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo ATA Tại Khu Vực Miền Bắc

Từ khóa liên quan