tai lieu tham thao.doc

1 410 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:57

tai lieu tham thao Khoa Quản Trị Kinh Doanh GVHD : Lê Đình TháiTÀI LIỆU THAM KHẢOTS Trần Thúy Loan, Giáo trình kinh tế thương mại, 1. PGS. TS Trần Thế Dũng – TS Nguyễn Quang Hùng- Ths Lương Thị Trâm, Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại – Trường ĐHTM, NXB ĐHQG Hà Nội. 2. PGS.TS Hoàng Minh Đường - PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa Thương Mại3. TS Trịnh Văn Sơn, TS Đào Nguyên phi, Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại. Trường Đại học Kinh Tế Huế khoa kế toán Tài Chính 20064. PGS. PTS Phạm Thị Gái, Giáo trình phân Tích hoạt động kinh doanh, trường ĐHKTQD. 5. Quản trị kinh doanh, Học viện hành chính quốc gia, Nhà xuất bản lao động xã hội. 6. Các tài liệu của công ty Jonathan Charles. iv SVTH: Lê Thị Ánh Hồng . Khoa Quản Trị Kinh Doanh GVHD : Lê Đình TháiTÀI LIỆU THAM KHẢOTS Trần Thúy Loan, Giáo trình kinh tế thương mại, 1. PGS. TS Trần
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu tham thao.doc