Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ công chúng có đáp án

10 721 7
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2016, 16:59

Các câu hỏi kết trả lời download từ internet -> Thảm khảo cố tinh thần cho anh chị em Học Slide Thầy Chúc anh chị thi tốt BCS – Trung Kiên Câu 1: Hợp đồng nhượng quyền thương mại giao kết: a Bằng miệng b Bằng văn c Bằng văn có xác nhận Bộ Thương Mại d Cả đáp án Câu 2: Vina Ace-Cook đơn vị sản xuất mì ăn liền với quy mô lớn, sản phẩm họ bao gồm nhiều hương vị khác như: Mì lẩu Thái tôm, mì Lẩu Thái Gà, Mì xào thập cẩm, Theo bạn họ thực hiện: a Chiến lược thương hiệu hình ô b Chiến lược đa thương hiệu c Chiến lược thương hiệu cá biệt d Cả câu sai Câu 3: Không nên đưa thêm thương hiệu khi: a Đã có nhiều thương hiệu danh mục thương hiệu công ty b Tất thương hiệu không phù hợp với sản phẩm dịch vụ c Mặt hàng ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu d Thương hiệu lợi nhuận so với thương hiệu khác Câu 4: Cần phải sử dụng công cụ quan hệ công chúng (PR) khi: a Tái định vị lại thương hiệu b Mở rộng hoạt động kinh doanh công ty c Gửi hình ảnh sản phẩm đến khách hàng d Phát triển chiến lược kinh doanh Câu 5: Sau tái định vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu cần phải: a Thay đổi toàn b Giữ nguyên cũ c Chỉ thay đổi yếu tố không phù hợp với định vị thương hiệu d Làm cho thật bật Câu 6: Việc định vị thương hiệu cần thiết thị trường: a Độc quyền b Bắt đầu có cạnh tranh c Cạnh tranh gay gắt d Câu b C Câu 7: Có quan điểm cho rằng: "Chi phí cho hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu khoản đầu tư khoản chi phí".Theo bạn: a Quan điểm hoàn toàn b Quan điểm phần c Quan điểm hoàn toàn sai d Quan điểm sai phần Câu 8: Nhược điểm mô hình thương hiệu bảo trợ là: a Khó chuyển tải cho người tiêu dùng khác biệt định vị tính cách thương hiệu khác doanh nghiệp dành cho phân khúc thị trường khác b Cần nhiều thời gian chi phí để xây dựng thương hiệu c Không tận dụng mối liên kết mạnh với thương hiệu chủ đạo chi phí quảng bá cao d Khiến cho khách hàng phải nhớ tên thương hiệu (thương hiệu phụ) tên công ty (thương hiệu chính) Câu 9: Khi xe máy Trung quốc ạt vào nước ta, Hon Da Việt Nam đưa thị trường loại xe máy Wave Anpha Theo bạn Wave Wave Anpha đóng vai trò: a Thương hiệu chiến lược b Thương hiệu che chắn c Thương hiệu khai thác d Thương hiệu hình ảnh Câu 10: Các nhóm liên tưởng là: a Lợi ích lý tính lợi ích cảm tính b Thuộc tính sản phẩm, lợi ích sản phẩm c Thuộc tính sản phẩm, lợi ích sản phẩm,hình ảnh công ty/thương hiệu d Bao bì sản phẩm nhân viên bán hàng Câu 11: Công tác quản trị thương hiệu ngành bánh trung thu: a Chỉ phụ thuộc vào tính mùa vụ b Không phụ thuộc vào tính mùa vụ c Phụ thuộc lớn vào tính mùa vụ d Tùy thuộc vào năm mà phụ thuộc hay không Câu 12: Câu hiệu thương hiệu M&M:"Chỉ tan miệng, không tan tay" là: a Nhận diện cốt lõi thương hiệu b Nhận diện mở rộng thương hiệu c Nhận diện sản phẩm thương hiệu d Các đáp án Câu 13: Để giữ đồng bộ, quán hệ thống nhận diện thương hiệu cần: a Có cam kết phòng, ban chức b Có tâm lãnh đạo cao c Có tài liệu hướng dẫn chi tiết hệ thống nhận diện thương hiệu d Cả A B Câu 14: Các nhà quản trị thương hiệu phải tiến hành định vị thương hiệu : a Sự bùng nổ hoạt động quảng cáo b Sự cạnh tranh gay gắt với nhiều sản phẩm bắt chước, tương tự c Tình hình đổi chuyển giao công nghệ diễn nhanh chóng d Cả câu Câu 15: Để giữ đồng bộ, quán hệ thống nhận diện thương hiệu cần: a Có cam kết phòng, ban chức b Có tâm lãnh đạo cao c Có tài liệu hướng dẫn chi tiết hệ thống nhận diện thương hiệu d Tất Câu 15: Tài sản thương hiệu (Brand Equity) là: a Mức độ nhận thức tâm trí khách hàng thương hiệu b Giá trị thương hiệu c Vốn tích lũy thương hiệu d Cả câu sai Câu 16: Hiện PP sử dụng rộng rãi để xác định giá trị thương hiệu là: a Phương pháp nghiên cứu ước lượng đo lường tài sản thương hiệu b Phương pháp sử dụng số tài chính, kế toán c Phương pháp kinh tế (dựa nguyên tắc markeing tài chính) d Phương pháp delphi Câu 17: Theo bạn hệ thống cửa hàng Vissan toàn quốc hình thành theo hình thức: a Nhượng quyền thương mại b Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp c Phân phối lẻ trực tiếp d Cả câu ssai Câu 18: Hãy chọn câu trả lời nhất: a Thương hiệu không tạo nhà sản xuất mà phải tồn nhận thức khách hàng b Thượng hiệu bắt nguồn từ cảm nhận người sản phẩm/ dịch vụ mà họ nhận được, thương hiệu tạo lập nhận thức niềm tin người c câu a b d câu a b sai Câu 19: Chức tạo cảm nhận tin cậy người a Người tiêu dùng tiêu dùng sản phẩm/ dịch vụ mang thương hiệu b Người tiêu dùng tiếp nhận thông tin quảng bá thương hiệu c Người tiêu dùng người thân, người quen giới thiệu d Cả câu Câu 20: Cam kết ngầm, không ràng buộc mặt pháp lý doanh nghiệp khách hàng là: a Lời hứa thương hiệu b Tầm nhìn thương hiệu c Sứ mệnh thương hiệu d Khẩu hiệu thương hiệu Câu 21: Tính cách thương hiệu giúp tạo liên tưởng thương hiệu Do đó, bạn cần phải: a Xây dựng cho thương hiệu tối thiểu tính cách b Tùy vào ngành hàng mà cân nhắc có nên xây dựng tính cách cho thương hiệu hay không c Luôn xây dựng tính cách trẻ trung để thu hút khách hàng d Cả a c Câu 22: Chiến lược thương hiệu thường triển khai thông qua: a Các dự án b Các chương trình c Các chiến dịch d Cả Câu 23: Các nhà quản trị thương hiệu phải tiến hành định vị thương hiệu: a Sự bùng nổ hoạt động quảng cáo b Tình hình cạnh tranh gay gắt với nhiều SP bắt chước, tương tự c Tình hình đổi chuyển giao công nghệ diễn nhanh d Cả câu Câu 24: Bán hàng cá nhân là: a Cá nhân tự bán hàng sản xuất b Sự giao tiếp mặt đối mặt với khách hàng tiềm để bán SP c Việc bán hàng với doanh số nhỏ d Cả a c Câu 25: Khi doanh nghiệp đăng ký nhà nước cấp bảo hộ độc quyền cho giải pháp hữu ích mình, văn có hiệu lực: a Trong năm, sau gia hạn lần b Trong 10 năm, sau gia hạn nhiều lần c Trong 10 năm không gia hạn d Trong 20 năm không gia hạn Câu 26: Một tên thương hiệu coi có độ dài lý tưởng, vừa đạt tiêu chí đơn giản, ngắn gọn, lại vừa giúp khách hàng dễ dàng nhớ đến đọc tên, tên nên có: a âm tiết b âm tiết c âm tiết d âm tiết nhiều Câu 27: Kiến trúc thương hiệu G7 – Trung Nguyên là: a Thương hiệu – phụ song song b Thương hiệu bảo trợ mạnh c Nối tên thương hiệu d Hợp tác – liên minh thương hiệu Câu 28: Khi nghe “Nước mắm Phú Quốc”, bạn biết là: a Xuất xứ nước mắm b Tên riêng nhà xuất nước mắm c Cả a b d a b sai Câu 29: Các dấu hiệu để nhận biết phân biệt thương hiệu thường gặp là: a Tên, logo, slogan, bao bì, màu sắc b Phong cách, chất lượng phục vụ, hình ảnh người bán hàng c Âm thanh, giai điệu, lời nói d Cả a, b c Câu 30: Quan hệ công chúng (PR) trình thông tin: a Một chiều từ công ty đến khách hàng b Một chiều từ khách hàng đến công ty c Hai chiều từ công ty đến khách hàng ngược lại d Thụ động (chờ có cố bắt đầu giải quyết) Câu 31: Tháp mức độ nhận biết thương hiệu người tiêu dùng từ thấp đến cao là: a Không nhận biết thương hiệu, nhớ đến thương hiệu, nhận thương hiệu nhớ b Không nhận biết thương hiệu, nhận thương hiệu, nhớ đến thương hiệu nhớ c Nhớ đến thương hiệu, nhận thương hiệu, không nhận biết thương hiệu nhớ d Nhớ đến thương hiệu, không nhận biết thương hiệu, nhận thương hiệu nhớ Câu 32: Thương hiệu bạn quản lý bán chạy, kiếm nhiều tiền cho công ty Bạn cần phải: a Yêu cầu sếp duyệt kế hoạch quảng bá thương hiệu tốn nhiều tiền so với thương hiệu khác công ty để trì doanh số b Ngừng hoạt động quảng bá thương hiệu để tiết kiệm chi phí c Tùy theo vai trò thương hiệu bày mục thương hiệu công ty để lên kế hoạch quảng bá cho phù hợp d Thuê ca sĩ trẻ ăn khách để làm đại sứ thương hiệu Câu 33: Vai trò thương hiệu người tiêu dùng bao gồm: a Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp sản phẩm tâm trí người tiêu dùng b Như lời cam kết doanh nghiệp khách hàng c Tạo khác biệt chiến lược sản phẩm d Cả sai Câu 34: Tên thương hiệu “Clear” sản phẩm dầu gội đầu tên đặt theo: a Tên người sản xuất b Đặc tính sản phẩm c Tên người phát minh d Tùy theo sở thích Câu 35: Kiến trúc thương hiệu tập đoàn Coca – cola thiết kế theo mô hình: a Nối tên thương hiệu b Thương hiệu bảo mạnh c Ngôi nhà thương hiệu d Cả câu sai Câu 36: Thương hiệu sản phẩm a Biểu tượng b Nhãn hiệu thương mại, biểu tượng câu hiệu c Nhãn hiệu thương mại đăng ký bảo hộ d Cả câu chưa xác Câu 37: Lòng trung thành với thương hiệu thường đánh giá thông qua tiêu chí sau: a Mức độ tiêu dùng lặp lại thương hiệu b Doanh thu toàn công ty thương hiệu c Mức độ mua sắm sau dùng thử sản phẩm/ dịch vụ d Cả a b sai Câu 38: Thương hiệu quốc gia có ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm a Xuất thị trường nước b Bán hàng vùng sâu vùng xa c Làm sản phẩm d Có nhiều thương hiệu khác xuất Câu 39: Lợi ích đem lại cho doanh nghiệp có trung thành thương hiệu: a Giảm thiểu chi phí tiếp thị b Tạo đòn bẩy thương mại, chi phối kênh phân phối c Thu hút khách hàng d Cả câu Câu 40: Để tạo yếu tố nhận biết thương hiệu, doanh nghiệp thường tập trung vào việc xây dựng: a Nhận diện thương hiệu b Hệ thống nhận diện thương hiệu c Nhận diện cốt lõi d Nhận diện mở rộng Câu 41: Các hoạt động bề bao gồm: a Quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng; Quan hệ công chúng, tài trợ, kiện; Quảng cáo trời b Quảng cáo phương tiện: truyền hình, truyền thanh, internet… c Quan hệ công chúng, tài trợ, kiện d Cả câu sai Câu 42: Kiến trúc thương hiệu tập đoàn Pepsi – Cola thiết kế theo mô hình: a Thương hiệu chung b Thương hiệu bảo trợ mạnh c Ngôi nhà thương hiệu d Cả câu sai Câu 43: Theo bạn thương hiệu sau thương hiệu toàn cầu: a Kinh đô b Trung Nguyên c Toyota d Phở 2000 Câu 44: Siêu thị Co-op Mart hình thức: a Phân phối trực tiếp b Phân phối bán lẻ tổng hợp c Phân phối chuyên ngành d Phân phối độc quyền Câu 45: Mục tiêu xây dựng thương hiệu tạo cho thương hiệu có được: a Chức nhận biết phân biệt b Chức thông tin dẫn c Chức tạo cảm nhận tin cậy d Cả câu Câu 46: Tài sản thương hiệu là: a Lòng trung thành khách hàng với thương hiệu b Sự nhận biết thương hiệu c Giá trị thương hiệu d Cả câu không xác Câu 47: Nhận diện cốt lõi kem đánh Close-up là: a Hơi thở thơm tho b Hãy vững tin c Không sâu d Ngăn ngừa mảng bám Câu 48: Hình ảnh thương hiệu tồn trong: a Triết lý kinh doanh DN b Tâm trí khách hàng c Nhân viên bán hàng d Hồ sơ đăng ký quyền Câu 49: Các hoạt động bề thuật ngữ dịch từ cụm từ tiếng Anh: a Above The Line (ATL) b Below The Line (BTL) c Above The Lines (ATL) d Below The Lines (BTL) Câu 50: Tên thương mại bảo hộ: a Trong vòng 15 năm b Trong vòng năm, gia hạn nhiều lần c Trong suốt thời gian hoạt động DN d Cả câu sai Câu 51: Mức độ bảo trợ thương hiệu công ty (thương hiệu chính) thương hiệu phụ (thương hiệu SP) mô hình thương hiệu bảo trợ nhẹ sẽ: a Mạnh mô hình thương hiệu phụ song song b Yếu với mô hình thương hiệu phụ song song c Bằng so với mô hình thương hiệu phụ song song d Khó xác định so với mô hình thương hiệu phụ song song Câu 52: Những thay đổi xem tái định vị: a Thêm cỡ bao bì sản phâm b Thay đổi tinh túy cốt lõi sản phẩm c Giảm thời gian lượng phát quảng cao truyền hình d Thay đổi đại sứ thương hiệu Câu 53: Thương hiệu hình ảnh a Được làm để bán với giá cao số thương hiệu có danh mục thương hiệu b Có tác dụng thay đổi hay hỗ trợ tích cực hình ảnh thương hiệu khác danh mục TH c Luôn tung sau số thương hiệu có danh mục TH d Luôn tung thị trường vào lúc doanh số suy giảm Câu 54: Loại đầu đĩa DVD “mắt rồng” TH JVC có khả đọc đĩa cong, vênh khác biệt hẳn với đầu đĩa thuộc TH khác thị trường Theo bạn, nên sử dụng hình thức sau để quảng bá TH: a Tặng kèm quà b Mua tặng c Giảm giá 30% d Tập trung quảng bá TH thông qua công cụ PR để nêu bật khác biệt với người tiêu dùng hơn; đồng thời tiết kiệm chi phí cho công ty Câu 55: Các hoạt động PR bao gồm: a Quan hệ với truyền thông, tổ chức kiện, tài trợ, đối nội, vận động hành lang, xử lý rủi ro… b Quảng cáo qua: truyền hình, đài phát thanh, internet, điện thoại di động… c Cả a b d Cả a b sai Câu 56: Trong tiến trình hoạch định chiến lược xây dựng TH, tìm hiểu môi trường hoạt động bên DN nghiên cứu đánh giá về: a Năng lực SX, lực tài chính, lực tổ chức quản lý, lực tiếp thị… toàn ngành b.Năng lực SX, lực tài chính, lực tổ chức quản lý, lực tiếp thị… doang nghiệp c Năng lực SX, lực tài chính, lực tổ chức quản lý, lực tiếp thị… số đối thủ cạnh tranh yếu d Cả a b Câu 57: Có phương pháp định giá sản phẩm, bao gồm: a Định giá dựa chi phí định giá dựa giá trị cảm nhận b Định giá dựa chi phí định giá dựa giá đối thủ cạnh tranh c Định giá dựa chi phí định giá dựa mức độ lạm phát d Định giá dựa chi phí định giá dựa tốc độ tăng trưởng ngành Câu 58: Thương hiệu (brand) có nghĩa là: a “Con dấu sắt nung” (theo ngôn ngữ Na Uy cổ) b Tên gọi, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu thượng, kiểu dáng hay phối hợp yếu tố để nhận diện sản phẩm hay dịch vụ nhà SX/ nhóm người bán làm chúng khác biệt so với đối thủ cạnh tranh c Những hình tượng, dấu hiệu đặc trưng nhằm giúp cho người tiêu dùng nhận biết phân biệt DN SP/ dịch vụ DN thương trường d Cả Câu 59: Một cửa hàng bán quần áo may mặc sẵn với nhiều thương hiệu như: May 10, Việt Tiến, An Phước, Arrow, Piere Cardin… Theo bạn, hình thức: a Phân phối trực tiếp b Phân phối bán lẻ tổng hợp c Phân phối chuyên ngành d Phân phối độc quyền Câu 60: Tên gọi sau hình ảnh người bán hàng/ phong cách phục vụ: a Cơm Bà Cả Đọi b Sầu riêng Cái Mơn c Cả a b d Cả a b sai Câu 61: Khi điều tra môi trường cạnh tranh, bạn phải đặc biệt ý đến: a Thông tin đối thủ cạnh tranh b Nguồn nhân lực ngành c Dự đoán mức độ lạm phát năm tới d Thu nhập khách hàng mục tiêu Câu 62: Nhận diện thương hiệu là: a Nhận thức mục tiêu mà công ty muốn người tiêu dùng hiểu thương hiệu b Nhận thức thực tế thương hiệu tâm trí người tiêu dùng c Cả a b d Cả a b sai Câu 63: Hạn chế quan hệ công chúng (PR) là: a Khó kiểm soát nội dung thông điệp thường chuyển tải qua góc nhìn bên thứ b Không đến với số lượng lớn khách hàng quảng cáo c Thông điệp không ấn tượng dễ nhớ d Cả a, b c Câu 64: Hãy chọn câu phát biểu Chất lượng cảm nhận là: a Những cảm nhận, đánh giá người tiêu dùng chất lượng SP b Những cảm nhận, đánh giá người tiêu dùng chất lượng SP / dịch vụ c Những cảm nhận, đánh giá người tiêu dùng chất lượng SP/ dịch vụ theo tiêu chí riêng họ d Tất phát biểu Câu 65:Trong giai đoạn phát triển mở rộng TH, tiêu chí đo lường tài sản TH gồm: a % thử SP % mức độ xâm nhập b Liên tưởng TH, chất lượng cảm nhận % trì mua c Mở rộng SP mở rộng dòng SP d Liên tưởng TH, chất lượng cảm nhận % mức độ xâm nhập Câu 66: Để gìn giữ lòng trung thành khách hàng, nên áp dụng biện pháp đây: a Đối xử đắn với khách hàng b Thực tốt chương trình hậu c Xây dựng co sở liệu khách hàng d Cả câu Câu 67: Môi trường hoạt động bên DN gồm yếu tố thuộc: a Môi trường kinh tế - trị b Môi trường vi mô c Môi trường vĩ mô d Cả b c Câu 68: Khuyến mại hoạt động: a Hỗ trợ hệ thống phân phối b Khuyến khích khách hàng dùng thử SP c Khuyến khích khách hàng mua hàng lặp lại d Cần thực doanh số giảm Câu 69: Thương hiệu SP là: a Biểu tượng b Nhãn hiệu thương hiệu c Nhãn hiệu thương mại đăng ký bảo hộ d Cả câu chưa xác Câu 70: Orbit – Whitening TH kẹo cao su hình thành theo mô hình: a Nối tên thương hiệu b Thương hiệu – phụ song song c Hợp tác – liên minh TH d Cả câu sai Các đáp án chưa thức: 01.c 02.b 03.c 04.a 05.c 06.d 07.b 08.c 09.b 10.c 11.c 12.a 13.c 14.b 15.d 16.c 17.c 18.c 19.d 20.a 21.a 22.d 23.b 24.b 25.d 26.b 27.b 28.a 29.d 30.c 31.b 32.b 33.d 34.b 35.c 36.d 37.a 38.a 39.d 40.b 41.a 42.c 43.c 44.b 45.d 46.d 47.a 48.b 49.a 50.c 51.b 52.b 53.b 54.d 55.a 56.b 57.a 58.d 59.c 60.a 61.a 62.c 63.d 64.c 65.b 66.d 67.d 68.a 69.d 70.b 1c 2b 3c 4a 5c 6d 7c 8c 9b 10c 11c 12d 13d 14b 15d 16c 17d 18c 19d 20a 21d 22d 23b 24b 25d 26c 27b 28c 29d 30c 31b 32b 33d 34b 35c 36a 37a 38a 39b 40a 41a 42a 43c 44b 45d 46a 47a 48b 49c 50c 51b 52b 53b 54d 55c 56b 57d 58d 59c 60a 61a 62b 63d 64c 65b 66d 67d 68b 69d 70b C 2B 3C 4A 5C 6D 7A 8A 9C 10C 11C 12A 13D 14B 15D 16D 17C 18B 19D 20A 21D 22D 23B 24B 25D 26B 27B 28C 29D 30C 31B 32B 33D 34B 35C 36A 37A 38A 39B 40A 41A 42C 43C 44B 45D 46A 47A 48B 49A 50C 51B 52B 53B 54D 55C 56B 57D 58C 59C 60A 61A 62B 63D 64C 65B 66D 67D 68B 69D 70B ... giao công nghệ diễn nhanh chóng d Cả câu Câu 15: Để giữ đồng bộ, quán hệ thống nhận diện thương hiệu cần: a Có cam kết phòng, ban chức b Có tâm lãnh đạo cao c Có tài liệu hướng dẫn chi tiết hệ. .. giao công nghệ diễn nhanh d Cả câu Câu 24: Bán hàng cá nhân là: a Cá nhân tự bán hàng sản xuất b Sự giao tiếp mặt đối mặt với khách hàng tiềm để bán SP c Việc bán hàng với doanh số nhỏ d Cả a c Câu. .. ảnh người bán hàng c Âm thanh, giai điệu, lời nói d Cả a, b c Câu 30: Quan hệ công chúng (PR) trình thông tin: a Một chiều từ công ty đến khách hàng b Một chiều từ khách hàng đến công ty c Hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ công chúng có đáp án , Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ công chúng có đáp án , Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ công chúng có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn