Biện pháp thi công trần nổi

14 1,470 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/02/2016, 11:15

Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật DỤNG CỤ THI CÔNG TRẦN-VÁCH THẠCH CAO Bàn chà Dao trét Búa Dao trét vách Viết chì Dây tải điện Cưa 10 Kềm Cuộn chỉ- dây rọi 11 Kềm rút Rivet Dao 12 Kềm bấm Khung Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật DỤNG CỤ THI CÔNG TRẦN-VÁCH THẠCH CAO 13 Kéo cắt 19 Tuốc-nơ-vit 14 Kéo cắt ty treo 20 Túi đựng dụng cụ 15 Tuýp 10 21 Hộp đựng dụng cụ 16 Khoan điện 22 Nón bảo hộ 17 Ống cân nivo 23 Khẩu trang chống bụi 18 Thước cuộn 24 Găng tay thun Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước Xác định cao độ trần : Lấy dấu chiều cao trần ống nivô tia laser Đánh dấu vị trí mặt trần vách hay cột Thông thường nên vạch dấu cao độ mặt khung trần Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước Cố định viền tường: Tùy thuộc vào loại vách, sử dụng khoan hay búa đóng đinh thép để cố định viền tường vào tường vách Tùy theo loại vách cố định khoảng cách lỗ đinh hay lỗ khoan không 300mm Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 3-4 Phân chia trần: Để đảm bảo cân đối bề rộng trần khung bao.Trần phải chia thích hợp,khoảng cách tâm điểm phụ là: 610x610mm ,600x600 mm , 610x1220 mm, 600 x1200 mm Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước Móc: Khoảng cách tối đa điểm treo 1200-1220mm.Khoảng cách từ vách tới móc 600mm ( 610mm ).Các điểm treo dùng khoan bê tông khoan trực tiếp vào sàn BTCT mũi khoan 8mm liên kết pát tắc kê nở Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước Móc liên kết (thanh dọc) VT3600 VT3660: Được nối với cách gắn lỗ liên kết chéo đầu chính, khoảng cách móc treo theo độ 800-1200mm Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 7.Thanh phụ VT1200 VT1220: Được lắp vào lỗ mộng với đầu ngàm phụ, khoảng cách 600mm (hoặc 610 mm) Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 8.Thanh phụ VT600 VT610: Được lắp vào lỗ mộng VT1200 (hoặc VT1220 ) với đầu ngàm phụ đảm bảo kích thước thiết kế 600mm (hoặc 610mm) Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước Điều chỉnh: Sau lắp đặt xong, cần phải điều chỉnh cho khung ngắn mặt khung thật phẳng Kiểm tra lại cao độ phương pháp dăng dây chéo, máy lazer hay thước vùng cho phù hợp với thiết kế Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 10 Lắp đặt lên khung: Sử dụng có kích thứơc 605x605mm cho hệ thống 610x610mm , 595x595mm cho hệ thống 600x600mm , 605 x 1210mm cho hệ thống 610x1220 mm 595 x 1190mm cho hệ thống 600x1200 mm Các trần đặt hệ thống khung lắp đặt cho thật phẳng Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 11 Xử lí viền trần: Cách thức cắt: Đối với sườn trần: Dùng cưa kéo để cắt, mặt trần: Dùng cưa nhuyễn lưỡi dao bén vạch bề mặt trần,bẻ theo hướng vạch,dùng dao rọc phần giấy lại Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 12.Vệ sinh sẽ, nghiệm thu ,bàn giao: Sau cân chỉnh khung theo cao độ, vuông góc và thả trần lên Ta vệ sinh mặt khung trước bàn giao Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật [...]... thống 600x1200 mm Các tấm trần sẽ được đặt trong hệ thống khung đã lắp đặt sao cho thật phẳng Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật 4 LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 11 Xử lí viền trần: Cách thức cắt: Đối với sườn trần: Dùng cưa hoặc kéo để cắt, đối với mặt tấm trần: Dùng cưa răng nhuyễn hoặc lưỡi dao bén vạch trên bề mặt tấm trần, bẻ tấm ra theo hướng đã vạch,dùng dao rọc phần giấy còn lại Trần Hoàng Hải - T.BP...4 LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 9 Điều chỉnh: Sau khi lắp đặt xong, cần phải điều chỉnh cho khung ngay ngắn và mặt bằng khung thật phẳng Kiểm tra lại cao độ bằng phương pháp dăng dây chéo, máy lazer hay thước tại từng vùng cho phù hợp với thi t kế Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật 4 LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 10 Lắp đặt tấm lên khung: Sử dụng tấm có kích thứơc... tấm ra theo hướng đã vạch,dùng dao rọc phần giấy còn lại Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật 4 LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 12.Vệ sinh sạch sẽ, nghiệm thu ,bàn giao: Sau khi cân chỉnh khung theo đúng cao độ, vuông góc và đều nhau và thả tấm trần lên Ta vệ sinh mặt tấm và khung sạch sẽ trước khi bàn giao Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật ... Các trần đặt hệ thống khung lắp đặt cho thật phẳng Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 11 Xử lí viền trần: Cách thức cắt: Đối với sườn trần: Dùng cưa kéo để cắt, mặt trần: ... cách lỗ đinh hay lỗ khoan không 300mm Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước 3-4 Phân chia trần: Để đảm bảo cân đối bề rộng trần khung bao .Trần phải chia thích hợp,khoảng cách... Thước cuộn 24 Găng tay thun Trần Hoàng Hải - T.BP Kỹ Thuật LẮP ĐẶT KHUNG TRẦN NỔI: Bước Xác định cao độ trần : Lấy dấu chiều cao trần ống nivô tia laser Đánh dấu vị trí mặt trần vách hay cột Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công trần nổi, Biện pháp thi công trần nổi, Biện pháp thi công trần nổi