BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU

44 280 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2016, 01:10

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN DO EVN SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU (GIC) VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trụ sở chính: số 18 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Điện thoại (84-4) 2.2201371 Fax: (84-4) 2.2201369 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Nam Á Số 201- 203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)3 9293 555 Fax: (08)3 9293 666 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS) Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04)3 5624626 Website: www.abs.vn Fax: (04)3 5624628 Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU Tên tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) Vốn điều lệ 400.000.000.000 đồng Việt Nam Ngành nghề kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ Tên tổ chức chào bán Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.000.000 cổ phần, tương đương 2,5% vốn điều lệ GIC Loại cổ phần Cổ phần phổ thông Giá khởi điểm 26.000 đồng/cổ phần Phương thức bán đấu giá Đấu giá công khai theo lô lớn 1.000.000 cổ phần (bán toàn lô triệu cổ phần, không bán lẻ) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Chuyển quyền sở hữu Tổ chức Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu 2|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC MỤC LỤC I CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT CHÀO BÁN II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế 1.1 Rủi ro tốc độ tăng trưởng kinh tế 1.2 Rủi ro lạm phát 1.3 Rủi ro lãi suất Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành bảo hiểm Rủi ro khác 10 III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 10 Tổ chức phát hành 10 Tổ chức chào bán cổ phần 10 Tổ chức tư vấn bán đấu giá 11 IV CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 11 V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 12 Giới thiệu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu 12 1.1 Quá trình hình thành phát triển 12 1.2 Giới thiệu Công ty 12 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 14 Cơ cấu vốn điều lệ GIC 14 Danh sách công ty mẹ công ty GIC, công ty mà GIC nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối GIC 15 Hoạt động kinh doanh 15 Tổ chức Tư vấn 3|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC 5.1 Các sản phẩm bảo hiểm 15 5.2 Hoạt động tài 18 Giá trị dịch vụ qua năm 19 6.1 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm 19 6.2 Hoạt động tài 22 6.3 Chi phí hoạt động kinh doanh GIC 24 6.4 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 25 6.5 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ 26 6.6 Hoạt động Marketing 26 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 26 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh GIC 26 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh GIC năm 2012 27 Vị GIC so với doanh nghiệp khác ngành 28 8.1 Vị GIC ngành 28 8.2 Triển vọng phát triển ngành bảo hiểm phi nhân thọ 30 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới 30 Chính sách người lao động 31 9.1 Số lượng người lao động công ty 31 9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 31 10 Chính sách cổ tức GIC 31 11 Tình hình hoạt động tài 32 11.1 Các tiêu 32 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 35 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc Ban Tài kế toán 36 12.1 Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị 36 Tổ chức Tư vấn 4|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC 12.2 Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc 36 12.3 Danh sách Thành viên Ban kiểm soát 37 12.4 Giám đốc Ban Tài Kế toán 37 13 Tài sản 37 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 38 14.1Kế hoạch doanh thu lợi nhuận GIC giai đoạn 2013 – 2016 38 14.2Căn để đạt kế hoạch doanh thu lợi nhuận 39 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 40 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty 41 VI CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ 41 Loại chứng khoán 41 Mệnh giá 41 Tổng số cổ phần bán đấu giá 41 Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu 41 Giá khởi điểm bán đấu giá 41 Phương thức phân phối 41 Đối tượng tham gia đấu giá 41 Thời gian tổ chức đấu giá quy định liên quan 42 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước 42 10 Các loại thuế có liên quan 42 11 Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phần 42 VII.KHUYẾN CÁO CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN 42 Tổ chức Tư vấn 5|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT CHÀO BÁN  Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài Công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;  Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 Bộ Tài Chính hướng dẫn chế tài công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu;  Nghị số 234/NQ-HĐTV ngày 10/04/2013 Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam việc thông qua phương án bán đấu giá cổ phần EVN Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC);  Công văn số 5214/BTC-TCDN ngày 26/04/2013 Bộ Tài hướng dẫn EVN chuyển nhượng cổ phần GIC;  Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 07/2013/ABS.TCDN-2013 ký ngày 12/04/2013 Tập đoàn Điện lực Việt Nam Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) việc tư vấn bán đấu giá cổ phiếu GIC EVN sở hữu II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư tài Hoạt động kinh doanh GIC chịu ảnh hưởng yếu tố rủi ro sau Rủi ro kinh tế Những rủi ro kinh tế hình thành từ biến động nhân tố kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… Là công ty cổ phần hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, hoạt động kinh doanh GIC không nằm ảnh hưởng tác động từ thay đổi nhân tố 1.1 Rủi ro tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam xem hội thị trường to lớn quốc gia có chuyển mạnh mẽ kinh tế phát triển Công Đổi Mới toàn diện bao gồm cải cách kinh tế quan trọng khởi xướng vào năm 1986 giúp Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng thị kế hoạch hóa dẫn Từ năm 1990 đến 2008, kinh tế Việt Nam Tổ chức Tư vấn 6|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm từ 7% - 8%, thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp năm lần Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 với yếu tố nội cân đối kinh tế Việt Nam để lại ảnh hưởng nặng nề tới tăng trưởng Việt Nam năm gần Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trước năm 2008 chuyển sang mức thấp nhiều, 5% - 6% giai đoạn 2008 – 2012, với thâm hụt thương mại, thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khoán thị trường bất động sản suy giảm mạnh, nợ xấu gia tăng tăng trưởng phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng (Nguồn: tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê) Bước sang năm 2013, tăng trưởng kinh tế Việt Nam diễn bối cảnh kinh tế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế, khu vực đồng Euro hầu khu vực Một số nước điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2013 tình hình kinh tế tháng cuối năm 2012 không mong đợi Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến trì trệ nhiều kinh tế lớn Ở nước, số cân đối vĩ mô có cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Hàng tồn kho cao Tình trạng nợ xấu chưa giải Nghị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư thông qua Theo đó, mục tiêu tổng quát việc tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao năm 2012, tiêu GDP năm 2013 tăng khoảng 5,5% Theo số liệu Tổng cục Thống Tổ chức Tư vấn 7|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC kê, tổng sản phẩm nước GDP quý I/2013 ước tính tăng 4,89% so với kỳ năm 2012, cao mức tăng 4,75% quý I/2012 1.2 Rủi ro lạm phát Trong kinh tế học, lạm phát tăng lên theo thời gian mức giá chung kinh tế Trong kinh tế, lạm phát giá trị thị trường hay giảm sức mua đồng tiền Lạm phát gây gia tăng chi phí đầu vào, giảm sức mua người tiêu dùng từ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Thước đo mức độ lạm phát thường biểu thông qua Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (Nguồn: tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê) Những năm gần đây, Việt Nam có tỷ lệ lạm phát cao, hậu việc tăng trưởng nóng nới lỏng tín dụng Trong giai đoạn nay, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát mục tiêu hàng đầu việc điều hành sách Chính phủ Việt Nam có đạo, điều hành kịp thời để kiềm chế lạm phát với mục tiêu lạm phát năm 2013 thấp 2012 Đối với hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC), lạm phát giảm tạo điều kiện cho Công ty quản lý chi phí tốt hơn, nâng cao hiệu hoạt động GIC Tổ chức Tư vấn 8|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC 1.3 Rủi ro lãi suất Bên cạnh mục tiêu hàng đầu ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát, điều hành Chính phủ hướng đến tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh doanh nghiệp Thực tế nay, Chính phủ có điều hành sách để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn với lãi suất thấp để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, giải phóng hàng tồn kho, tăng tổng cầu cho kinh tế Với đặc thù kinh tế Việt Nam vốn cho sản xuất kinh doanh phần lớn từ vốn tín dụng ngân hàng nên biến động lãi suất có ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu doanh nghiệp Với đặc thù ngành kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận kỳ vọng doanh nghiệp bảo hiểm bị ảnh hưởng nhiều xu hướng giảm mạnh lãi suất tiền gửi năm lẽ khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng chiếm 60 – 80% doanh thu hoạt động tài cho nhà bảo hiểm lợi nhuận tài chiếm tỷ trọng lớn tổng lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động tiền gửi, doanh nghiệp bảo hiểm tạo lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài bao gồm loại cổ phiếu, trái phiếu Vì vậy, góc nhìn tích cực, bên cạnh mặt tiêu cực lãi suất tiền gửi hạ giúp giá trị danh mục đầu tư, đặc biệt danh mục đầu tư trái phiếu công ty bảo hiểm tăng Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp cổ phần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động GIC chịu ảnh hưởng bới quy định pháp luật Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán luật chuyên ngành Luật Kinh doanh Bảo hiểm Các văn hướng dẫn luật ban hành trình sửa đổi, hoàn thiện Vì vậy, thay đổi quy định pháp luật liên quan ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Rủi ro đặc thù ngành bảo hiểm Ngành kinh doanh bảo hiểm ngành Việt Nam, nhận thức người dân chưa có thói quen sử dụng sản phẩm bảo hiểm Đây yếu tố thói quen tiêu dùng tác động lớn đến doanh nghiệp bảo hiểm nói chung GIC nói riêng Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm thường xuyên phải đối mặt với rủi ro trục lợi bảo hiểm quy trình quản lý bồi thường không tốt Trục lợi bảo hiểm hành vi kiếm lời bất hợp pháp kinh doanh bảo hiềm thường diễn dạng sau: khai tăng giá trị tổn thất; mua bảo hiểm sau xảy tổn thất; bảo hiểm trùng; cố ý gây tổn thất cho đối tượng bảo hiểm; tạo trường giả … Hành vi trục lợi bảo hiểm thường gây tổn Tổ chức Tư vấn 9|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC thất lớn cho công ty bảo hiểm, trục lợi bảo hiểm đến từ người mua bảo hiểm nhân viên công ty bảo hiểm họ thông đồng với người mua bảo hiểm Đây rủi ro đạo đức nghề nghiệp mà Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) phải ý Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, có yếu tố rủi ro xảy tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây tổn thất cho đối tượng bảo hiểm làm phát sinh chi phí bồi thường Công ty III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU Đại diện: Ông Phan Hoàng Chung Thủy Chức vụ: Tổng Giám đốc Trụ sở: Tầng 16, Tòa nhà Nam Á Số 201- 203 Cách Mạng Tháng 8, Q.3, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)3 9293 555 Fax: (08)3 9293 666 Chúng xác nhận Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ hợp pháp số cổ phần chào bán đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Việc chào bán cổ phần đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký Công ty Tổ chức chào bán cổ phần TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Đại diện: Ông Phạm Lê Thanh Chức vụ: Tổng Giám đốc Trụ sở chính: số 18 phố Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Điện thoại (84-4) 2.2201371 Tổ chức Tư vấn Fax: (84-4) 2.2201369 10 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC  Nhân viên Ban nghiệp vụ trụ sở chưa có khả độc lập hướng dẫn chi nhánh, máy khai thác nhân bảo hiểm chưa chuyên môn hóa, người khai thác nhiều nghiệp vụ người vừa khai thác vừa giám định, bồi thường;  Chưa xây dựng hệ thống IT hỗ trợ cho công tác quản lý, khai thác, bồi thường toàn Công ty 8.2 Triển vọng phát triển ngành bảo hiểm phi nhân thọ  Thị trường bảo hiểm dự báo nhiều tiềm phát triển thời gian tới từ dấu hiệu tích cực kinh tế, ngành sách quản lý Nhà nước  Những chuyển biến tích cực kinh tế tạo điều kiện cho phục hồi hoạt động kinh doanh bảo hiểm, phí bảo hiểm tăng trưởng mạnh đặc biệt thị trường bảo hiểm Châu Á, Châu Mỹ Latinh số loại hình bảo hiểm bảo hiểm sức khỏe, xe giới, bảo hiểm bảo lãnh bảo hiểm kỹ thuật…  Nhu cầu sử dụng bảo hiểm tăng tương lai nhận thức sản phẩm bảo hiểm ngày nâng cao mức thu nhập trung bình ngày nâng cao Theo dự đoán hãng nghiên cứu Business Monitor International (BMI) mức tăng trưởng bình quân thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm tới 18%/năm;  Tiềm thị trường bảo hiểm Việt Nam lớn tổng doanh thu phí bảo hiểm chiếm khoảng 2,3% GDP tỷ lệ nước khu vực Hồng Kông, Singapore 6-7% GDP 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới Việt Nam thời kỳ hoàn thiện khung pháp lý nâng cao lực quản lý thị trường bảo hiểm, với việc ban hành giai đoạn dự thảo số văn quan trọng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm (số 61/2010/QH12), Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm …Việc xây dựng, hoàn thành vào hiệu lực văn phương diện quản lý nhà nước có ảnh hưởng sâu Tổ chức Tư vấn 30 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC sắc đến toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam, có GIC Điều đặt thách thức cho doanh nghiệp bảo hiểm, đòi hỏi phải tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước, phải nâng cao lực cạnh tranh chuẩn bị thích ứng với việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước Việt Nam Đồng thời hoàn thiện môi trường pháp lý tạo điều kiện hoàn thiện ổn định, mở rộng nhu cầu thị trường bảo hiểm, tạo hội để doanh nghiệp bảo hiểm khai thác tiềm bảo hiểm lĩnh vực chưa quan tâm mực bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm sản phẩm; hay lĩnh vực hoàn toàn bảo hiểm lượng nguyên tử Chính sách người lao động 9.1 Số lượng người lao động công ty Đến thời điểm ngày 01/01/2013, tổng số nhân GIC 533 người, trụ sở có 100 người, chi nhánh có 433 người Tỷ lệ nhân kinh doanh tổng số nhân 69,6% Hiện nay, tỷ lệ nhân có cấp đại học 1,5%; đại học 61%; cao đẳng 10,3%; trung cấp phổ thông 27,2% 9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp Công ty có số hoạt động, chương trình để nhân viên thăng tiến nghề nghiệp thông qua đào tạo nội bộ, mời giảng viên bên đào tạo, cử người học … Mức lương thưởng trợ cấp cho cán nhân viên Công ty thực theo quy định Công ty quy định pháp luật Mức lương bình quân GIC năm 2012 7.189.045 đồng/người/tháng 10 Chính sách cổ tức GIC Chính sách cổ tức Công ty thực chi trả theo quy định pháp luật theo Điều lệ Công ty Cổ tức GIC chi trả cho cổ đông sau Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, trích lập quỹ bắt buộc nghĩa vụ tài khác theo quy định Bảng 7: Tỷ lệ chi trả cổ tức GIC năm qua Tổ chức Tư vấn 31 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC Mức cổ tức Năm 2010 Tỷ lệ trả cổ tức (% vốn điều lệ) Năm 2011 8,0% Năm 2012 9,0% 6,0% (Nguồn: GIC) 11 Tình hình hoạt động tài 11.1 Các tiêu Trích khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng suốt thời gian hữu dụng ước tính tài sản sau: Nhà cửa, vật kiến trúc 25 năm Phương tiện vận tải – năm Thiết bị, dụng cụ quản lý – năm Tài sản khác – năm Bảng 8: Khấu hao TSCĐ năm 2011 2012 Đơn vị tính: đồng Giá trị hao mòn lũy kế Tại 31/12/2011 TSCĐ hữu hình Tại 31/12/2012 8.860.619.767 11.478.815.918 70.555.403 98.973.041 TSCĐ vô hình (Nguồn: báo cáo tài kiểm toán năm 2011 2012 GIC) Mức lương bình quân: Mức lương bình quân GIC mức trung bình ngành Bảng 9: Mức lương bình quân GIC Năm 2010 Mức lương bình quân (đồng/người/tháng) 8.385.237 Năm 2011 8.131.480 Năm 2012 7.189.045 (Nguồn: GIC) Thanh toán khoản nợ đến hạn Tổ chức Tư vấn 32 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC GIC thực toán đầy đủ hạn khoản nợ đến hạn trả Căn báo cáo kiểm toán năm 2012, Công ty khoản nợ đến hạn trả bị hạn Các khoản phải nộp theo luật định Đến thời điểm nay, Công ty thực tốt việc toán khoản phải nộp theo luật định Các khoản bao gồm: thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhà thầu; thuế thu nhập cá nhân … Trích lập quỹ theo luật định Theo quy định Điều lệ Công ty, sau hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, trích lập quỹ dự trữ bắt buộc nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật, Công ty trích lập quỹ sử dụng số lợi nhuận lại sau:  Quỹ phát triển kinh doanh;  Quỹ phúc lợi;  Quỹ khen thưởng;  Trả cổ tức cho cổ đông Tình hình công nợ  Các khoản phải thu Bảng 10: Các khoản phải thu GIC Đơn vị tính: triệu đồng Khoản mục Tại ngày Tại ngày Tại ngày 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Phải thu khách hàng 259.353 661.286 660.594 Trả trước cho người bán 630 630 2.550 Thuế GTGT khấu trừ 232 362 65 Các khoản phải thu khác 34.187 163.836 206.972 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (5.727) (23.614) (54.245) 288.674 802.500 815.936 Tổng khoản phải thu Tổ chức Tư vấn 33 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC (Nguồn: báo cáo tài kiểm toán năm 2011 2012 GIC)  Các khoản phải trả Bảng 11: Các khoản phải trả GIC năm 2011 2012 Đơn vị tính: triệu đồng Tại ngày 31/12/2010 Tại ngày 31/12/2011 329.802 813.699 729.613 I Nợ ngắn hạn 175.125 299.691 256.118 Phải trả người bán 134.336 201.656 210.495 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 9.570 5.775 13.654 Phải trả người lao động 7.466 6.837 6.687 23.753 85.423 25.282 60 668 1,82 59,96 668 154.402 512.387 472.613 Dự phòng phí 74.841 101.414 102.388 Dự phòng bồi thường 64.774 388.345 354.672 Dự phòng dao động lớn 14.787 22.629 15.553 IV Nợ khác 274 1.561 215 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 266 1.536 187 25 28 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác II Nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm III Dự phòng Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tại ngày 31/12/2012 (Nguồn: báo cáo tài kiểm toán năm 2011 2012 GIC) Tổ chức Tư vấn 34 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC Căn vào báo cáo tài kiểm toán năm 2011 2012, GIC khoản nợ hạn phải trả 11.2 Các tiêu tài chủ yếu Bảng 12: Các tiêu tài chủ yếu GIC Đơn vị Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 + Hệ số toán ngắn hạn Lần 3,50 4,67 7,04 + Hệ số toán nhanh Lần 3,50 4,67 7,03 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,47 0,55 0,50 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,89 1,21 1,01 + Vòng quay hàng tồn kho Lần 255,08 196,24 238,54 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,38 0,27 0,23 % 11,06% 12,46% 10,05% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 7,30% 7,02% 4,95% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 4,25% 3,34% 2,35% % 13,89% 16,79% 13,49% Các tiêu Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu Tổ chức Tư vấn 35 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC (Nguồn: Số liệu tính từ báo cáo tài kiểm toán năm 2011 2012 GIC) Các hệ số khả toán GIC có triển vọng tốt, qua thể Công ty không gặp khó khăn việc toán khoản nợ ngắn hạn Khả sinh lời từ hoạt động kinh doanh GIC Công ty trì thời gian vừa qua, với mức trung bình 11%/năm, nhiên hiệu suất sử dụng tài sản Công ty có dấu hiệu xuống, thể qua hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản có dấu hiệu giảm qua năm Điều đòi hỏi GIC phải cố gắng có phương án kinh doanh hiệu nguồn lực tài sản 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc Ban Tài kế toán 12.1 Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên Chức vụ Ông Hồ Nam Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Trịnh Quang Tuyến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Phan Hoàng Chung Thủy Thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến Thành viên Hội đồng quản trị Ông Andreas Matthias Kleiner Thành viên Hội đồng quản trị Ông Cheong Yue Loon Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Xuân Nam Thành viên Hội đồng quản trị Bà Lưu Thị Việt Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 12.2 Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc Họ tên Chức vụ Ông Phan Hoàng Chung Thủy Tổng Giám đốc Ông Dương Ngọc Lân Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tư vấn 36 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC Ông Cung Trọng Toàn Phó Tổng Giám đốc Ông Lee Seng Tong Gerard Phó Tổng Giám đốc 12.3 Danh sách Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Như Thu Trưởng Ban Kiểm soát Ông Arno Frank Fehler Thành viên Ban Kiểm soát Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Dạ Lan Thành viên Ban Kiểm soát Ông Trương Minh Hoàng Thành viên Ban Kiểm soát 12.4 Giám đốc Ban Tài Kế toán Họ tên Chức vụ Ông Trần Bằng Đoàn Giám đốc Ban Tài kế toán 13 Tài sản Bảng 13: Giá trị tài sản cố định Đơn vị tính: triệu đồng Danh mục Tài sản cố định hữu hình Tại ngày 31/12/2010 Tại ngày 31/12/2011 Tại ngày 31/12/2012 9.395 8.231 13.844 Nguyên giá 15.563 17.092 25.323 Giá trị hao mòn lũy kế (6.167) (8.861) (11.479) Tổ chức Tư vấn 37 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC Tại ngày 31/12/2010 Danh mục Tài sản cố định vô hình Tại ngày 31/12/2011 Tại ngày 31/12/2012 57 39 152 Nguyên giá 109 109 251 Giá trị hao mòn lũy kế (52) (71) (99) 9.453 8.270 13.996 Tài sản cố định (Nguồn: báo cáo tài kiểm toán năm 2011 2012 GIC) Bảng 14: Tài sản Giá trị quyền sử dụng đất mà GIC sử dụng Vị trí đất Stt Hình thức Diện tích (m2) Số 50 Lò Văn Giá, tổ Đất thuê 50 năm, trả tiền 3, phường Chiềng Lề, hàng năm UBND tỉnh TP Sơn La, tỉnh Sơn Sơn la cấp Giấy chứng Văn phòng chi 759 m2 Tầng 16, tòa nhà Nam Á, Cách Mạng Thuê đất trả tiền hàng Tháng 8, P4, Q3, Tp năm nhánh GIC Tây Bắc nhận quyền sử dụng đất La Mục đích sử dụng Văn phòng trụ 655 m2 sở GIC HCM (Nguồn: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu) Đối với địa điểm khác làm văn phòng chi nhánh GIC, địa điểm GIC thuê trả tiền thuê hàng năm 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 14.1 Kế hoạch doanh thu lợi nhuận GIC giai đoạn 2013 – 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng Tổ chức Tư vấn 38 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC (Nguồn: Kế hoạch kinh doanh GIC giai đoạn 2012 – 2016) 14.2 Căn để đạt kế hoạch doanh thu lợi nhuận Để thực tốt mục tiêu chiến lược đề ra, GIC xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn cho năm Trong GIC xác định nghiệp vụ đánh giá trọng tâm, ưu tiên phát triển giai đoạn 2012 – 2016, xếp theo thứ tự ưu tiên là:  Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, xây dựng lắp đặt, bao gồm sản phẩm như: bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm cháy nổ rủi ro tài sản  Bảo hiểm xe giới người, bao gồm bảo hiểm xe giới, bảo hiểm sức khỏe tai nạn người  Bảo hiểm hàng hải ưu tiên đặc biệt phát triển bảo hiểm hàng hóa Kế hoạch khai thác phát triển kênh phân phối Tổ chức Tư vấn 39 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC Trong năm tới, xây dựng phát triển hệ thống phân phối mục tiêu quan trọng mà Công ty đặt Trong đó, Công ty định hướng phát triển mạnh kênh phân phối hỗ trợ bán lẻ kênh phân phối bancassurance, kênh đại lý, đặc biệt hệ thống đại lý EVN  Kênh khai thác trực tiếp: kênh phân phối chủ đạo quan trọng Công ty tiếp tục trì phát triển kênh khai thác trực tiếp thông qua tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống Công ty, đồng thời nâng cao lực chuyên viên khai thác bán hàng Các nghiệp vụ lớn nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt hại, cháy nổ bảo hiểm thân tàu, P&I chủ yếu dựa vào kênh khai thác  Kênh đại lý: tập trung phát triển kênh đại lý, đặc biệt mạng lưới Evn tiềm kênh lớn  Kênh môi giới: Công ty tiếp tục trì mối quan hệ tốt với công ty môi giới bảo hiểm, sử dụng mạnh công ty môi giới bảo hiểm liệu khách hàng bảo hiểm dự án bảo hiểm lớn 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) tiến hành thu thập phân tích thông tin hoạt đông kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) Mặc dù năm 2012, GIC có lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm nhiên thời gian vừa qua năm tiếp theo, lợi nhuận từ hoạt động tài nguồn tổng lợi nhuận Công ty Hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoạt động kinh doanh rủi ro dựa số đông bù số Doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh hiệu đạt số lượng khách hàng đủ lớn với liệu rủi ro khách hàng làm sở cho việc xác định phí bảo hiểm Vì vậy, GIC phải cẩn trọng việc đánh giá rủi ro trước chấp thuận bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro tổn thất, nâng cao hiệu kinh doanh Trên sở số liệu kế hoạch kinh doanh GIC, ABS cho để đạt kế hoạch doanh thu lợi nhuận đề đòi hỏi nỗ lực tâm cao toàn thể Ban Lãnh đạo cán nhân viên GIC Kế hoạch khả thi dự báo thị trường Ban Lãnh đạo Công ty xác biến động bất thường ảnh hưởng xấu đến hoạt động GIC Tổ chức Tư vấn 40 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty Không có VI CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ Loại chứng khoán Cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần bán đấu giá Thực bán đấu giá công khai theo lô lớn (bán lô 1.000.000 cổ phần, không bán lẻ) Sở GDCK Hà Nội với số lượng 1.000.000 cổ phần GIC theo Nghị số 234/NQ-HĐTV ngày 10/04/2013 Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam việc thông qua phương án bán đấu giá cổ phần EVN GIC Số lượng 1.000.000 cổ phần bán đấu giá tương đương 2,5% vốn điều lệ GIC Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu Số lượng 1.000.000 cổ phiếu bán đấu giá thuộc sở hữu EVN tự chuyển nhượng theo quy định pháp luật Điều lệ GIC Giá khởi điểm bán đấu giá Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cổ phần Phương thức phân phối Bán đấu giá công khai theo lô lớn triệu cổ phần (bán toàn lô triệu cổ phần, không bán lẻ) Sở GDCK Hà Nội Đối tượng tham gia đấu giá Các nhà đầu tư thỏa mãn điều kiện tham dự đấu giá theo Quy chế bán đấu giá Sở GDCK Hà Nội (HNX) ban hành Các nhà đầu tư lưu ý giới hạn sở hữu cổ phần GIC quy định Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu sau:  Một cổ đông cá nhân sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ Tổ chức Tư vấn 41 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC  Một cổ đông tổ chức sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ  Cổ đông người có liên quan cổ đông sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ  Việc sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ nêu phải Bộ trưởng Bộ Tài chấp thuận sở lợi ích quốc gia Ngoài ra, theo quy định khoản Điều Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 Bộ Tài hướng dẫn chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước quy định “trước cổ đông chiến lược thực việc góp vốn 20% vốn điều lệ, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp Bộ Tài 01 hồ sơ đề nghị phải chấp thuận Bộ Tài chính” Thời gian tổ chức đấu giá quy định liên quan Theo Quy chế bán đấu giá Sở GDCK Hà Nội (HNX) ban hành Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước Thực theo quy định pháp luật tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam 10 Các loại thuế có liên quan Công ty có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hành với thuế suất 25% Các loại thuế khác Công ty thực nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật 11 Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phần Theo Quy chế bán đấu giá Sở GDCK Hà Nội (HNX) ban hành VII KHUYẾN CÁO CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN Bản công bố thông tin cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá chung tình hình hoạt động tình hình tài Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) trước đăng ký mua cổ phần Bản công bố thông tin xây dựng với số liệu GIC EVN cung cấp mong muốn thông báo tới Nhà đầu tư tình hình doanh nghiệp thông tin liên quan đến doanh nghiệp Chúng khuyến nghị nhà đầu tư trước tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin doanh nghiệp, bao gồm không giới hạn Điều lệ doanh nghiệp, Nghị Đại Tổ chức Tư vấn 42 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp… việc tham gia phải bảo đảm việc đăng ký mua hay thực giao dịch được/sẽ toán nguồn tiền hợp pháp, thẩm quyền, đảm bảo quy định công bố thông tin, giao dịch cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai phù hợp với quy định pháp luật hành Chúng khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin trước tham dự đấu giá mua cổ phần Hà Nôi, ngày tháng năm 2013 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Tổ chức Tư vấn 43 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần EVN GIC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH Tổ chức Tư vấn 44 | P a g e [...]... 300.000.000.000 đồng Việt Nam Ngày 28/02/2011, Công ty được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC6/KDBH, theo đó vốn điều lệ của Công ty được nâng lên 400.000.000.000 đồng Việt Nam 1.2 Giới thiệu về Công ty Tên Công ty Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu Tên giao dịch Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Tổ chức Tư vấn 12 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC Tên Tiếng... các thông tin và số liệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu cung cấp Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo IV CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam EAB Ngân hàng Đông Á GIC Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu Công ty Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng Quản trị BKS Ban Kiểm soát UBCKNN Ủy ban... quy định của pháp luật Vốn điều lệ hiện tại 400.000.000.000 đồng Việt Nam Tổ chức Tư vấn 13 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC 2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty 3 Cơ cấu vốn điều lệ của GIC Vốn điều lệ hiện tại của GIC là 400.000.000.000 đồng Việt Nam Cổ đông sáng lập của GIC bao gồm: Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu...Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC 3 Tổ chức tư vấn bán đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS) Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hải Chức vụ: Tổng Giám đốc Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04)3 5624626 Fax: (04)3 5624628 Website: www.abs.vn Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công. .. a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC CNĐKKD Chứng nhận Đăng ký kinh doanh ABS Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình “.” Dấu dùng tách các đơn vị hàng chục, hàng trăm trong các con số CP Cổ phần BCTC Báo cáo tài chính TSCĐ Tài sản cố định PGD Phòng giao dịch V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu 1.1 Quá... khoán Theo như quy định của pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) chưa phải là công ty đại chúng 4 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của GIC, những công ty mà GIC đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với GIC  Danh sách công ty mẹ và công ty con của GIC: Không có  Những công ty mà GIC đang nắm giữ... hiểm cạnh tranh dẫn đến phí bảo hiểm thấp Tổ chức Tư vấn 20 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC Bảo hiểm Hàng không, 2% Bảo hiểm Hàng hóa, 7% Bảo hiểm Tín Bảo hiểm Thiệt dụng và Rủi ro hại Kinh doanh, tài chính, 0% 0% Bảo hiểm Nông nghiệp, 0% Bảo hiểm Trách nhiệm chung, 0% Bảo hiểm Tàu và trách nhiệm dân Bảo hiểm sự Chủ Tàu, 13% Cháy nổ, 8% Bảo hiểm Xe Cơ giới, 26% Bảo. .. hoặc cổ phần chi phối: Không có  Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với GIC: Không có 5 Hoạt động kinh doanh 5.1 Các sản phẩm bảo hiểm Kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm của GIC bao gồm: Tổ chức Tư vấn 15 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC Bảo hiểm ô tô có các dòng sản phẩm  Bảo hiểm vật chất xe  Bảo hiểm. .. người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp Tổ chức Tư vấn 17 | P a g e Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC Bảo hiểm Doanh nghiệp GIC cung cấp các loại hình bảo hiểm tài sản đa dạng cho khách hàng doanh nghiệp như sau:  Bảo hiểm Tải sản  Bảo hiểm Kỹ thuật  Bảo hiểm Trách nhiệm  Bảo hiểm Hàng Không  Bảo hiểm Tàu  Bảo hiểm Hàng hóa Vận... 2% 14.799 3% Bảo hiểm Trách nhiệm chung 8.370 2% 2.469 1% 4.365 1% Bảo hiểm Nông nghiệp 5.697 2% - 0% 1.015 0% - 0% 116 0% 192 0% Bảo hiểm Hàng không Bảo hiểm Tín dụng và Rủi ro tài chính Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC Loại hình bảo hiểm Bảo hiểm Thiệt hại Kinh doanh Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng ... Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc Ban Tài kế toán 36 12.1 Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị 36 Tổ chức Tư vấn 4|Page Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ... 12.3 Danh sách Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Như Thu Trưởng Ban Kiểm soát Ông Arno Frank Fehler Thành viên Ban Kiểm soát Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn... Nguyễn Thị Dạ Lan Thành viên Ban Kiểm soát Ông Trương Minh Hoàng Thành viên Ban Kiểm soát 12.4 Giám đốc Ban Tài Kế toán Họ tên Chức vụ Ông Trần Bằng Đoàn Giám đốc Ban Tài kế toán 13 Tài sản Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU, BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU, BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn