Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2014 2015 trường THPT Đào Duy Từ, Quảng Bình

9 1,006 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2016, 22:55

Trường THPT Đào Duy Từ Tổ: Sử - Địa - GDCD NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 (Chương trình chuẩn năm học 2014 - 2015) PHẦN I KIẾN THỨC A ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP I Kiến thức Vai trò đặc điểm ngành công nghiệp - Vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân - Đặc điểm ngành công nghiệp + Gồm hai giai đoạn + Tính chất tập trung cao độ + Phối hợp nhiều ngành để tạo sản phẩm cuối - Phân loại: dựa vào công dụng kinh tế sản phẩm, chia thành loại: CN nặng CN nhẹ Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp - Vị trí địa lí - Điều kiện tự nhiên - KT - XH Địa lí ngành công nghiệp - Công nghiệp lượng: khai thác than, khai thác dầu, điện lực: Vai trò, trữ lượng, sản lượng phân bố - Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm: Vai trò, đặc điểm, tình hình sản xuất phân bố Hình thức tổ chức lãnh thổ - Điểm công nghiệp - Khu công nghiệp - Trung tâm công nghiệp - Vùng công nghiệp II Câu hỏi 1 Sản xuất công nghiệp có đặc điểm gì? Đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ công nghiệp điện Tại công nghiệp khai thác dầu mỏ phân bố chủ yếu nước phát triển công nghiệp điện lực lại phân bố chủ yếu nước phát triển? Liên hệ ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ Việt Nam? Vai trò, đặc điểm ngành công nghiệp điện tử-tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp thực phẩm? Tại nước phát triển lại phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp thực phẩm? So sánh đặc điểm hình thức điểm công nghiệp với hình thức khu công nghiệp tập trung? B ĐỊA LÍ DỊCH VỤ I Kiến thức Cơ cấu vai trò ngành dịch vụ *Cơ cấu - Dịch vụ kinh doanh - Dịch vụ tiêu dùng - Dịch vụ công cộng *Vai trò: Thúc đẩy ngành sản xuất vật chất Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo thêm việc làm Khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hoá, lịch sử thành tựu khoa học *Đặc điểm xu hướng phát triển : - Cơ cấu lao động ngành dịch vụ tăng nhanh - Có cách biệt lớn cấu lao động ngành dịch vụ nước phát triển phát triển * Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành dịch vụ: * Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới: - Ở nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao cấu GDP - Các thành phố cực lớn trung tâm dịch vụ lớn, có vai trò to lớn kinh tế toàn cầu - Ở nước lại có thành phố chuyên môn hoá số loại dịch vụ - Các trung tâm giao dịch, thương mại hình thành thành phố lớn Vai trò đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải * Vai trò: - Giúp cho trình sản xuất diễn liên tục bình thường - Phục vụ nhu cầu lại người dân - Góp phần thực mối liên hệ kinh tế - xã hội địa phương, củng cố tính thống kinh tế; tạo nên mối giao lưu kinh tế nước - Thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hoá nhũng vùng xa xôi - Tăng cường sức mạnh quốc phòng * Đặc điểm: - Sản phẩm chuyên chở người hàng hoá - Chỉ tiêu đánh giá: + Khối lượng vận chuyển( số hành khách, số hàng hoá) + Khối lượng luân chuyển(người.km; tấn/km) + Cự li vận chuyển trung bình (km) * Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành GTVT: - Các điều kiện tự nhiên: + Quy định có mặt vai trò số loại hình vận tải + Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế khai thác công trình GTVT + Khí hậu thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động phương tiện vận tải - Các điều kiện kinh tế- xã hội: + Sự ptriển phân bố ngành kinh tế định priển, pbố hoạt động GTVT + Sự phân bố dân cư, đặc biệt thành phố lớn, chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách Các ngành giao thông vận tải * Ngành vận tải đường sắt * Ngành vận tải đường ô tô * Ngành vận tải đường ống * Ngành vận tải đường sông hồ * Ngành vận tải đường biển * Ngành vận tải đường hàng không - Ưu điểm: - Nhược điểm: - Phân bố: Địa lí ngành thương mại * Khái niệm thị trường: - Thị trường: Là nơi gặp gỡ người mua người bán - Hàng hóa: Là tất đem thị trường vật tư , phát minh, sức lao động, dịch vụ Hàng hóa có thuộc tính: giá trị sử dụng giá trị - Vật ngang giá: - Thị trường hoạt động theo quy luật cung, cầu: * Ngành thương mại: - Vai trò: + Là khâu nối sản xuất tiêu dùng + Điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng + Giúp sản xuất mở rộng, phát triển + Nội thương tạo trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia + Ngọai thương tạo trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia + Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, với hình thành phát triển ngành chuyên môn hóa, vùng chuyên môn hóa Chính trình lợi vùng, nước khai thác có hiệu kinh tế - Cán cân xuất nhập cấu xuất nhập khẩu: + Cán cân xuất nhập khẩu: Cán cân xuất nhập hiệu số gí trị xuất (X) giá trị nhập (N) Xuất siêu X > N Nhập siêu N > X + Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu: Các nước phát triển: Xuất khẩu: Nguyên liệu khoáng sản, lâm sản, sản phẩm công nghiệp Nhập khẩu: Sản phẩm công nghiệp chế biến, máy công cụ, thiết bị toàn bộ, lương thực, thực phẩm Các nước phát triển: Ngược lại * Đặc điểm thị trường giới: - Xu toàn cầu hóa kinh tế xu quan trọng - Ba khu vực có tỉ trọng buôn bán nội vùng giới lớn châu Âu, châu Á châu Mĩ - Các trung tâm buôn bán lớn giới Tây Âu, Hoa Kì, Trung Quốc Nhật Bản - Hoa Kì, CHLB Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp cường quốc xuất nhập II Câu hỏi Câu 1: Dịch vụ gì? cấu ngành dịch vụ? Gợi ý - Dịch vụ ngành bao gồm nhiều hoạt động kinh tế xã hội không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà thuộc ngành nông nghiệp hay công nghiệp Cơ cấu ngành dịch vụ Ngành dịch vụ có cấu phức tạp nhiều nước người ta chia dịch vụ thành nhóm: - Dịch vụ kinh doanh: gồm vận tải thông tin liên lạc, tài chính, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp - Dịch vụ tiêu dùng: hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, dịch vụ cá nhân y tế, giáo dục, thể thao - Dịch vụ công dịch vụ hành công, hoạt động đoàn thể Câu 2:Vai trò ngành dịch vụ đời sống xã hội? Gợi ý - Thúc đẩy sản xuất vật chât phát triển, sử dụng tốt nguồn lao động nước, tạo thêm việc làm cho người dân.(ví dụ) - Cho phép khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên ưu đãi tự nhiên, di sản văn hóa, lịch sử thành tựu CMKH- KT phục vụ người (ví dụ) Câu 3: Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới Gợi ý - Ở nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao cấu GDP.(>60%), nước ĐPT < 50% - Các thành phố cực lớn trung tâm dịch vụ lớncó vai trò to lớn kinh tế toàn cầu Ví dụ dịch vụ tiền tệ, giao thông vận tải, viễn thông, sở hữu trí tuệ - Ở nước lại có thành phố chuyên môn hoá số loại dịch vụ .(ví dụ) - Các trung tâm giao dịch, thương mại hình thành thành phố lớn .(ví dụ) Câu 4: Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ Gợi ý - Trình độ phát triển kinh tế, suất lao động xã hội ảnh hưởng đến việc đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ - Quy mô cấu dân số: Quy mô DS lớn, nhu cầu dịch vụ nhiều, ngành dịch vụ có điều kiện phát triển ngược lại Cơ cấu dân số già ->các ngành dịch vụ phục vụ cho người già ngược lại ->ảnh hưởng đến cấu ngành dịch vụ - Phân bố dân cư mạng lưới quần cư ảnh hưởng đến mạng lưới ngành dịch vụ DS đông nhu cầu DV nhiều, có nhiều ngành DV phục vụ cho quy mô DS đông, - Truyền thống văn hóa phong tục tập quán ảnh hưởng tới hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ - Mức sống thu nhập thực tế ảnh hưởng đến sức mua nhu cầu dịch vụ Tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, sở hạ tầng du lịch ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch Câu 5: Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải? Gợi ý - Điều kiện tự nhiên: + Quy định có mặt vai trò số loại hình giao thông vận tải vd: sông ngắn dốc không nên phát triển GTVT đường sông Các quốc gia quần đảo Anh, NB GTVT đường biển có vai trò quan trọng + Địa hình có ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác công trình giao thông vận tải ĐH núi non hiểm trở phải mở đường hầm xuyên núi, có công trình chống lở đất mùa mưa lũ Khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động phương tiện vân tải.(mưa, lũ, bão, sương mù ) - Điều kiện kinh tế - xã hội + Có vai trò định đến phát triển phân bố ngành giao thông vân tải Kinh tế xã hội phát triển tạo điều kiện cho GTVT phát triển ngược lại + Tình hình phân bố sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế quy định mật độ mạng lưới gia thông vân tải, loại hình vận tải, hướng cường độ luồng vận chuyển + Vùng kinh tế phát triển lâu đời có mạng lưới giao thông dày đặc + Mỗi loại hàng vận chuyển đòi hỏi riêng phương tiện vân tải + Sự phát triển ngành công nghiệp khí, xây dựng cho phép trì tăng cường sở vật chất kĩ thuật ngành giao thông vận tải + Sự phân bố dân cư, phát triển thành phố, vùng đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới phát triển loại hình vận tải thành phố Câu 6: Tại nói để phát triển kinh tế văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải trước bước? Gợi ý GTVT miền núi dược phát triển thúc đẩy giao lưu địa phương miền núi có trở ngại mặt địa hình miền núi với đồng bằng, GTVT phát triển giúp phá cô lập tự cấp tự túc kinh tế Sẽ có điều kiện để khai thác tài nguyên mạnh to lớn miền núi, hình thành nông lâm trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, tăng cường thu hút dân cư từ đồng lên miền núi Như thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cấu kinh tế miền núi Các hoạt động dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế có điều kiện để phát triển Câu 8: Tại ngành giao thông vận tải đường sắt bị cạnh tranh liệt từ ngành vận tải ô tô? Gợi ý Do ngành giao thông vận tải đường sắt bên cạnh ưu điểm như: .thì tồn nhược điểm hạn chế như: hoạt động tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray, hoạt động thới gian định Vốn đầu tư lớn để xây dựng đường ray, nhà ga Cần đội ngũ công nhân quản lí công việc ngành đường sắt Còn GTVT ô tô lại có nhiều ưu điểm như: Sự tiện lợi, tính động có khả thích nghi cao với các dạng địa hình khác Có hiệu cao khoảng cách vận chuyển ngắn trung bình , len vào hang ngỏ hẻm Các phương tiện vận tải ô tô ngày hoàn thiện tiện nghi Có thể phối hợp với hoạt động phương tiện vận tảI khác đường sắt, đường hàng không, đường thủy Khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn Câu 9: Vai trò cảng biển việc phát triển kinh tế xã hội? Tại phần lớn hải cảng lớn lại nằm chủ yếu hai bờ ĐTD? Tại cảng Rotecdam lại trở thành hải cảng lớn giới? Gợi ý Vai trò cảng biển việc phát triển kinh tế xã hội - Cảng biển bến đỗ an toàn cho tàu biển - Là điểm đầu mối giao thông vận tải - Là tổng thể hay hoạt động kinh tế -kĩ thuật có liên quan đến việc vận tải biển - Trong hệ thống vận tải cảng biển vừa điểm xuất phát, vừa điểm kết thúc, vừa điểm trung chuyển tuyến vận tảI biển, - Là sở thu hút tuyến đường sắt, đường khác quy tụ về, điều kiện thúc đẩy việc mở mang tuyến đường sông, kênh vào nội địa - Điều kiện để phát triển cảng biển: Có vị trí xây dựng cảng thuận lợi vùng vịnh nước sâu Vùng hậu phương cảng có kinh tế phát triển Vùng trước cảng có kinh tế phát triển * Tại phần lớn hải cảng lớn lại nằm chủ yếu hai bờ ĐTD Hai bờ ĐTD chủ yếu Bắc ĐTD hai trung tâm kinh tế lớn TG ( Tây Âu Bắc Mĩ) cảng vừa có hậu phương cảng rộng lớn phát triển có vùng trước cảng phát triển * Cảng Rotecdam lại trở thành hải cảng lớn giới: Do cảng Rotecdam cửa ngỏ biển quan trọng nhất, thuận tiện EU: tuyến đường sắt, đường sông, đường ô tô xuyên lục địa Châu âu dẫn đến Rotecdam Sự phát triển kinh tế Châu âu làm cho hảI cảng lớn giới Câu 10: Tại phải nhấn mạnh đến vai trò kênh đào? Trên giới có kênh đào nào? Gợi ý - Do nhờ kênh đào mà lưu vực vận tải nối với Các kênh đào xây dựng vượt qua trở ngại mặt địa hình Việc xây dựng kênh đào mang lại nhiều lợi ích kinh tế đặc biệt tiết kiệm thời gian chi phí vận chuyển tiết kiệm lớn xăng dầu - Các kênh biển lớn: Kênh Xuyê nối Địa Trung Hải với biển Đỏ, Kênh Panama nối ĐTD với TBD, kênh Kien nối biển Bắc với biển Ban Tích Câu 11: Vai trò ngành thương mại? Trả lời: - Là khõu nối sản xuất tiờu dựng - Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiờu dựng - Ngành nội thương: Tạo thị trường thống nước, thỳc đẩy phõn cụng lao động theo lónh thổ -Ngành ngoại thương: Gắn thị trường nước với thị trường Câu 12: Tại phát triển ngành nội thương thúc đẩy phân công lao động vùng Gợi ý Sự phân công lao động theo lãnh thổ có nghĩa vùng nước nước giới tìm mạnh mạnh lâu dài mạnh so sánh để sản xuất sản phẩm hàng hóa trao đổi với vùng khác Mặt khác vùng lại tiêu thụ sản phẩm vùng khác mà không mạnh Như vùng tham gia vào phân công lao động lãnh thổ với hai tư cách: vùng cung cấp sản phẩm hàng hóa, vùng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Vì nội thương phát triển, thị trường nước thống hàng hóa lưu thông dễ dàng thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ vùng Câu 13: Tại nói thông qua việc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập kinh tế nuớc có động lực mạnh mẽ để phát triển? Gợi ý - Hoạt động xuất tạo đầu cho sản phẩm, tăng hiệu kinh tế nhiều ngành sản xuất Việc đẩy mạnh xuất tạo vốn cho công nghiệp hóa, tạo việc làm thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện để đẩy mạnh nhập - Việc đẩy mạnh nhập với sách tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế nước phát triển Nhập thiết bị, máy móc góp phần đại hóa sở vật chất kĩ thuật ngành kinh tế Nhập nguyên liệu, nhiên liệu cho phép mở rộng sản xuất bù đắp nhu cầu nước mà chưa đáp ứng được, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm Việc nhập hàng hóa tạo môI trường cạnh tranh cần thiết hàng hóa nội địa hàng nhập ngoại, thúc đẩy sở sản xuất nước nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm PHẦN II KĨ NĂNG Phân tích bảng số liệu, sơ đồ, hình vẽ Vẽ biểu đồ (tròn, cột, đồ thị) nhận xét Yêu cầu vẽ biểu đồ: - Biết xác định loại biểu đồ để vẽ - Biểu đồ xác tỉ lệ, khoa học có thẫm mĩ cao - Có tên biểu đồ, giải biểu đồ - Nhận xét biểu đồ phải có dẫn chứng - Giải thích nguyên nhân Người lập Đoàn Thị Phương Thảo ... phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp thực phẩm? So sánh đặc điểm hình thức điểm công nghiệp với hình thức khu công nghiệp tập trung? B ĐỊA LÍ DỊCH VỤ I Kiến thức... nước phát triển? Liên hệ ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ Việt Nam? Vai trò, đặc điểm ngành công nghiệp điện tử-tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp thực phẩm? Tại nước phát...1 Sản xuất công nghiệp có đặc điểm gì? Đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ công nghiệp điện Tại công nghiệp khai thác dầu mỏ phân bố chủ yếu nước phát triển công nghiệp điện lực lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2014 2015 trường THPT Đào Duy Từ, Quảng Bình, Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2014 2015 trường THPT Đào Duy Từ, Quảng Bình, Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2014 2015 trường THPT Đào Duy Từ, Quảng Bình

Từ khóa liên quan