Đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của cư dân Mã Châu.docx

70 1,463 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:49

Đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của cư dân Mã Châu LỜI MỞ ĐẦULà một sinh viên năm thứ tư, đã được trang bị tương đối đầy đủ kiến thức của chuyên ngành Lịch sử Văn hoá, tôi phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp cũng là bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu.Tôi có may mắn là được người hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp của tôi - TS Lâm Mỹ Dung gợi ý tạo mọi điều kiện cho tôi vào Duy Xuyên - Quảng Nam để tìm hiểu về đời sống văn hoá của một làng nghề truyền thống ở đây.Lần đầu tiên đặt chân đến miền Trung với mục đích tìm hiểu về đời sống văn hoá của một làng nghề, do kiến thức cá nhân còn ít ỏi điều kiện thời gian thực tế hạn hẹp, nên dù đã có được sự chỉ bảo, hướng dẫn, góp ý tận tình của thầy cô bạn bè trong quá trình tìm kiếm tư liệu cũng như khi hoàn thành luận văn nhưng luận văn vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong có sự chỉ dẫn, góp ý thêm.Để hoàn thành được luận văn này, tôi xin cảm ơn các thầy cô của Bộ môn Lịch sử Văn hoá Khoa Lịch Sử, trường ĐH KHXH&NV HN - nơi tôi đã đang học tập; cảm ơn Phòng Văn hoá huyện Duy Xuyên, đặc biệt là chú Dương Đức Quí chị Nguyễn Thị Tuyết; cảm ơn thầy Nguyễn Chiều đã góp ý cung cấp tư liệu cho tôi; cảm ơn Ban dân chính, các cụ phụ lão bà con thôn Châu Hiệp đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi thực tập ở đây.Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với TS Lâm Mỹ Dung - giáo viên hướng dẫn của tôi - người đã dẫn dắt chỉ bảo cho tôi không chỉ trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp này.11. Mục đích nghiên cứuNgười Việt từ xưa (và cho đến nay) đa phần là nông dân. Môi trường sống của họ là Nông thôn - Nông nghiệp - Xóm làng. Phổ xã hội Việt Nam truyền thống là Gia đình - Họ hàng - Làng nước. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, làng xã có một vai trò hết sức to lớn. Nó là tế bào sống của xã hội Việt Nam, là môi trường sinh tụ hoạt động của nông dân Việt Nam. Mỗi bước thăng trầm của dân tộc thường để lại những dấu ấn đậm nét trong đời sống làng xã.Làng nghề truyền thống là nguồn tài sản quý giá của đất nước cần được bảo tồn phát triển. Tài sản đó không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội còn thể hiện nền văn hoá, văn minh độc đáo của dân tộc Việt Nam. "Những làng nghề ấy ít nhiều đã nổi danh từ lâu (có một quá khứ trăm ngàn năm) "dân biết mặt, nước biết tên", tên làng đã đi vào lịch sử, vào ca dao tục ngữ . trở thành di sản văn hoá dân gian"[36.372].Sau một thời gian mai một, hiện nay làng nghề đã đang được quan tâm phát triển. Sự đổi mới cơ chế quản sang cơ chế thị trường với sự điều tiết của nhà nước từ Đại hội VI (năm 1986) đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy sự phát triển sản xuất nói chung các ngành nghề truyền thống nói riêng. Sự phát triển của làng nghề, đặc biệt là những ngành nghề mới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) nông thôn là một xu hướng tất yếu khách quan. Nhưng hiện nay vẫn còn không ít các làng nghề chưa phục hồi được sản xuất, nhiều nghề bị mai một, đội ngũ nghệ nhân ngày càng suy giảm. Các làng nghề cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức như là thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn, trang thiết bị công nghệ .[2.235]. Vì vậy vấn đề đặt ra là phải tìm hiểu các làng nghề truyền thống, phải có một cái nhìn 2toàn thể về nó. Từ đó mới có thể hoạch định những phương hướng, cách thức bảo tồn phát triển làng nghề trong giai đoạn hiện nay.Bảo tồn làng nghề truyền thống cũng chính là bảo tồn các giá trị văn hoá dân tộc. Muốn bảo tồn phát triển các làng nghề thì trước hết, chúng ta phải tìm hiểu những yếu tố văn hoá truyền thống của làng nghề. Bởi "văn hoá" được coi "là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội" như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ Đảng (Khoá VII) đã đề ra. Những yếu tố truyền thống đó kết hợp với những yếu tố hiện đại như thế nào vai trò của nó trong sự phát triển của làng nghề? Như vậy mới có thể bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình CNH-HĐH một cách có hiệu quả. Đây cũng chính là mục đích của luận văn tốt nghiệp "Làng dệt Châu - xưa nay".Khi đặt Xưa (truyền thống - theo cách hiểu thông thường là những giá trị văn hoá từ xưa để lại) Nay (hiện đại), tôi không có ý định so sánh, dựa trên tinh thần "ôn cố tri tân" (tìm để biết mới). Bởi chỉ có hiểu biết sâu sắc về làng nghề những yếu tố văn hoá truyền thống của làng nghề thì khi gia nhập vào công cuộc CNH-HĐH chúng ta mới có thể phát huy tốt vai trò của làng nghề không làm mất đi những giá trị văn hoá riêng đặc sắc của nó.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đềLàng xã là đối tượng nghiên cứu của Khoa học Lịch sử nhiều ngành khoa học khác với diện nghiên cứu đa dạng phong phú. Đến nay việc nghiên cứu đã đạt được nhiều kết quả. Các công trình nghiên cứu chung hoặc mang tính chất chuyên khảo về làng nghề cũng đã được nhiều người công bố.Làng dệt Châu làng xã vùng Duy Xuyên- Quảng Nam nói chung, vì nhiều lý do, việc nghiên cứu mới có những kết quả chung có tính chất khái 3quát, ít có những công trình nghiên cứu chuyên sâu. về làng nghề Châu chỉ có một số bài viết chung, gián tiếp đề cập đến.- Bài viết: Câu ca làng nghề của Văn Thành Lê đăng trên tạp chí Văn hoá Quảng Nam số 18 tháng 12.1999. Trên cơ sở tìm hiểu nghề dệt ở Duy Xuyên, ông nói đến ảnh hưởng của nghề dệt với đời sống dân ở đây.- Bài báo: Duy Xuyên ngày mai xanh lại những biền dâu? của Hoàng Thơ trên báo Quảng Nam chủ nhật ngày 9.3.2003. Từ những số liệu của nghề dâu tằm ở Duy Xuyên trong những năm gần đây, tác giả khẳng định khả năng phát triển của nghề dệt ở vùng này.- Bài viết: Ông Cửu Diễn - người du nhập kỹ thuật dệt mới vào Duy Xuyên (tư liệu của chị Nguyễn Thị Tuyết - Phòng Văn hoá huyện Duy Xuyên) nói về sự cải tiến kỹ thuật dệt ở Duy Xuyên hồi đầu thế kỷ XX.3. Các nguồn tư liệuĐể hoàn thành luận văn, tôi đã sử dụng những nguồn tư liệu sau:3.1. Tư liệu chữ viết3.1.1. Thư tịch cổ gồm có:- Thuỷ kinh chú [9]- Đại Việt sử ký toàn thư [3]- Phủ biên tạp lục [8]- Đại Nam nhất thống chí [19]- Đồng Khánh địa dư chí [5] 3.1.2. Tư liệu chữ viết sưu tầm tại địa phương gồm có:- Quy ước văn hoá thôn Châu Hiệp [20]- Dự thảo tộc ước làng Châu [1]- Tóm tắt lược sử các chư phái tộc làng Châu [32]4- Gia phả họ Phạm thôn Châu Thượng (chữ Hán)- Gia phả họ Trịnh thôn Châu Đông (cả phần chữ Hán bản dịch)3.2.Tư liệu điền dãTrong điều kiện làng nghề Châu mới chỉ có những bài nghiên cứu chung, mang tính chất nền tảng bước đầu, chưa có sự đi sâu, tìm hiểu toàn diện thì tư liệu điền dã là một nguồn tư liệu quan trọng giúp tôi thu thập thông tin để phục vụ cho luận văn. Phương pháp điền dã được sử dụng để lấy những loại thông tin:- Nghề dệt truyền thống (với những công đoạn trông dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa).- Phong tục tập quán sinh hoạt văn hoá của dân làng Châu.- Các hoạt động trao đổi, buôn bán .Trong đó nguồn tư liệu hồi cố của các cụ già trong làng là một nguồn tư liệu vô cùng quý báu vì luận văn chủ yếu nghiêng về khía cạnh văn hoá của làng.4. Phương pháp nghiên cứuNhững phương pháp nghiên cứu đã được tôi sử dụng để hoàn thành luận văn gồm:Phương pháp điền dã dân tộc học phương pháp phỏng vấn được sử dụng trong thời gian khảo sát sưu tầm tư liệu tại địa phương. Đây là những phương pháp chủ yếu được tôi sử dụng để thu thập tư liệu phục vụ cho luận văn.Dựa trên những nguồn tư liệu thu thập được tôi đã sử dụng phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp tư liệu. Từ đó hệ thống hoá những tư liệu đã thu thập được để đưa vào hoàn thành luận văn.5Phương pháp tiếp cận liên ngành là phương pháp quan trọng được tôi sử dụng từ khi khảo sát điền dã lấy tư liệu cho tới khi hoàn thành luận văn. Bởi văn hoá làng là "một phức thể thống nhất trong đa dạng"[36.25] cần được tiếp cận nghiên cứu từ nhiều hướng.5. Bố cục luận vănLuận văn gồm có ba phần: Phần mở đầu (6 trang); Phần nội dung (52 trang) phần kết luận (3 trang).Nội dung của luận văn được chia làm 3 chương:- Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên-lịch sử, xã hội con người.- Chương 2: Làng nghề truyền thống.- Chương 3: Đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo phong tục tập quán của dân Châu.Ngoài ra luận văn còn có phần tài liệu tham khảo, sách dẫn phụ lục gồm 20 trang.6Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN-LỊCH SỬ, XÃ HỘI CON NGƯỜI 1.1. Điều kiện tự nhiênLàng Châu (theo tên địa giới hành chính là thôn Châu Hiệp) thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nằm cách thành phố Đà Nẵng 30 km đi theo Quốc lộ 1A, đoạn từ Đà Nẵng đi Tam kỳ - Quảng Nam.Vị trí địa lý của làng Châu, phía Tây tiếp giáp sông Cầu Chìm (một đoạn của sông Bà Rén, vì ở đoạn sông này có cây cầu Chìm bắc qua sông nên gọi như vậy), bên kia sông là Ngũ xã Trà Kiệu. Phía Đông - Nam giáp làng Mậu Hoà cũng cách nhau ở nhánh thượng lưu sông Bà Rén. Phía Bắc tiếp giáp với làng Trung Lương (thôn Xuyên Tây 1) lấy đường gianh giới là con đường tỉnh lộ 610 (chạy từ Bàn Thạch đến Mỹ Sơn). Châu nằm ở phía đỉnh tam giác đồng bằng châu thổ Duy Xuyên, nơi chia dòng giữa hai con sông Thu Bồn Bà Rén.Làng Châu có tổng diện tích đất tự nhiên là 126 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 46 ha, diện tích đất thổ là 43 ha, phần còn lại là diện tích ao hồ, sông suối đất bồi ở ven sông. Với 560 hộ, dân số là 2692 người.Quảng Nam là vùng đất có nhiều sông ngòi >1km/1km2 nhưng sông ngòi ở đây ngắn dốc "từ nguồn suối núi rừng đến vịnh cửa sông đổ ra biển chỉ cách nhau khoảng 100 - 150 km đường chim bay. Nước sông thường trong xanh như thế có nghĩa là ít phù sa những đồng bằng do chúng tạo thành thì không lớn. 7Tuy nhiờn so vi Bỡnh Tr Thiờn Trung Trung b, t Qung ng ct nỳi lựi vo trong hn vỡ th m ng bng li rng ra, ng thi cũn phỏt trin sõu vo trong vựng i ngc theo cỏc thung lng sụng nh. Chớnh vỡ th m t Qung nỳi - i - ng bng dớnh lin vi nhau khỏ cht"[37.424]. Qung Nam hai ngun sụng ln l sụng Vu Gia v sụng Thu Bn gp nhau ti vựng Giao Thu (i Lc) v n Duy Xuyờn thỡ chia thnh hai nhỏnh cựng ra ca i l nhỏnh sụng Thu Bn phớa Bc v nhỏnh sụng B Rộn phớa Nam nh hn.Sụng Thu Bn bt ngun t nỳi Ngc Linh (cao 2.859m), nm giỏp gia huyn Tr My v Kon Tum, ni lng ma trung bỡnh 4000 mm/nm [26.34]. Do vy, sụng Thu Bn v Vu Gia l hai dũng sụng ln ó hp lu vi nhau bi p nờn vựng t ai trự phỳ in Bn, i Lc, Duy Xuyờn . nhng cng v phớa ụng cng pha nhiu cỏt bin v phi chu nh hng ca thu triu. Nhng vựng khỏc nh ng bng sụng Ly Ly, Tam K, t pha nhiu cỏt v nghốo hn t vựng sụng Thu Bn, do sụng nh, nc l khụng ln, phự sa khụng nhiu, khụng nc ti cho rung ng v mựa hn [37.418-431]. Nú ó c tng kt trong cõu th dõn gian:t Qung Nam cha ma ó thm1Do tớnh cht sụng ngũi nh vy m t ai õy xa kia phn ln l t khụ cn, nc ti tiờu cho ng rung hon ton ph thuc vo "nc tri". Duy ch vựng h lu cỏc sụng, c bit l h lu sụng Thu Bn (vựng Duy Xuyờn, in Bn) nh phự sa hng nm bi p nờn hai bờn b sụng to thnh nhng ng rung phỡ nhiờu thun li cho vic canh tỏc, trng trt, nht l trng lỳa, trng dõu [22.202].11 GS Trần Quốc Vợng đã mô hình hoá miền Trung thành một hình hộp chữ nhật mỗi xứ, vùng là những hình hộp chữ nhật ngang với những thành tố: Núi đồi - Đèo - Sông - Đầm phá - Cảng ven sông, ven biển - Hải đảo các thành tố Núi - Biển - Sông - Đèo tuy có yếu tố chia cắt các vùng miền song lại mang yếu tố gạch nối nhiều hơn [37.309-340]. 8Huyện Duy Xuyên nằm dọc về phía bờ Nam sông Thu Bồn, địa hình trải dài từ núi ra biển, có bốn nhánh sông lớn là Vu Gia, Thu Bồn, Bà Rén Trường Giang. Đất đai ở đây được thừa hưởng nguồn phù sa dồi dào từ thượng nguồn các nhánh sông Thu Bồn đổ về làm cho màu mỡ, dần dần đẩy lùi nước biển từ bãi cát Tây An, xã Duy Trung tạo thành những giải đất phì nhiêu kéo dài từ miếu Thành Hoàng Châu cho đến Phụng Châu, Long Châu, Triều Châu . của xã Duy Phước, Duy Vinh ngày nay. Làng Châu với địa thế ở đỉnh tam giác châu lại được bao quanh bởi sông Bà Rén nên hàng năm, sau mỗi mùa lũ đã nhận được một lượng phù sa đáng kể, rất thuận lợi cho sự phát triển nghề nông tang ở đây.Nói chung, địa hình ở Duy Xuyên đồi núi, sông hồ, đầm phá gắn kết với nhau khá chặt chẽ. Vùng đồng bằng sông Thu Bồn sông hồ lầy lội, đi ghe thuyền tiện hơn đi chân. Việc đặt tên các xứ đất ở Châu: Đồng Rẫy, Lục Nhơn, Bàu Trước, Bàu Tự, Bàu Răm, Bàu Mạn, Bàu Tỉnh, Bàu Khế, Bàu Chùa, đất bồi xóm bãi (Thượng tự phù sa đồng canh xứ) . cũng đã phần nào nói nên điều này.Mã Châu trong bối cảnh Duy Xuyên - Quảng Nam nói chung thuộc đới khí hậu Á xích đạo, với lượng cân bằng bức xạ 95 kcal/cm2/năm (tổng nhiệt độ 9500°C). Đất Quảng Nam nằm trong gianh giới vĩ tuyến 14°B đến 16°B, không có mùa khô rõ rệt do tác dụng bức chắn của khối núi Bắc Kon Tum. Cũng vì vậy trong mùa gió Đông Bắc, Quảng Nam vẫn giữ được một lượng mưa đáng kể. Nhiệt độ trung bình các tháng đều >20°C nên ở Quảng Nam không có mùa Đông lạnh. Mùa mưa ở đây "lệch pha" so với hai đầu Nam Bắc, bắt đầu từ tháng 9, tháng 10, giảm dần về cuối năm kết thúc vào tháng 1. Từ tháng 5 đến tháng 8, do ảnh hưởng của gió Lào làm khí hậu khô nóng. Đại Nam nhất thống chí, mục Quảng Nam tỉnh chép: "Khí trời nóng nực, nhiều lạnh ít mưa; chất đất phù bạc, nhiều khô hạn ít màu mỡ. Hết tháng chạp thì gió Đông nổi, tiết kinh chập thì 9mưa xuân phần; gió Nam mạnh về mùa Hạ, gió Bắc rét về mùa Đông; mùa Thu gió mát hay mưa lụt (các tháng 8, 9, 10 thường hay mưa lụt), mưa Đông hết lụt thì bãi sông bằng (mùa Đông sau khi mưa lụt thì bãi sông bằng phẳng tức là hết kỳ mưa lụt) . Thỉnh thoảng cũng có gió bão"[19.337].Do ảnh hưởng của khí hậu Á xích đạo nên thành phần sinh vật mang nhiều đặc điểm Lai, Iđônêsia .1.2. Lịch sử hình thành phát triển làng Châu.Làng Châu (mà theo tên hành chính là thôn Châu Hiệp, xã Duy An hay thi trấn Nam Phước mới thành lập năm 1995) trong bối cảnh toàn vùng Duy Xuyên mở rộng hơn là xứ Quảng - Quảng Nam là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời. Nó đã được GS Trần Quốc Vượng khái quát: "Ở xứ Quảng - Quảng Nam - Việt Nam lại có sự xếp tầng (stratigraphi) xếp lớp văn hoá, quá trình lắng đọng - trầm tích (sédimentation) văn hoá qua diễn trình lịch sử kể từ dưới lên trên:7 - Văn hoá Quảng Nam hiện đại.6 - Văn hoá Kinh - Việt.5 - Văn hoá Chămpa - Ấn.4 - Văn hoá Sa Huỳnh - Đại Lộc.3 - Văn hoá tiền Sa Huỳnh (Bàu Trám, Phúc Hoà). 2 - Văn hoá Bãi Ông (Cù Lao Chàm). 1 - Văn hoá Bàu Dũ hậu Hoà Bình (hay truyền thống Hoà Bình) . [22.35].Năm 1981 di chỉ Khảo cổ học Bàu Dũ thuộc thời đại đá mới ở thôn Bút Đông, xã Tam Xuân, huyện (nay là thị xã) Tam Kỳ được phát hiện khai quật.10[...]... trang) phần kết luận (3 trang).Nội dung của luận văn được chia làm 3 chương:- Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên-lịch sử, xã hội con người.- Chương 2: Làng nghề truyền thống.- Chương 3: Đơi nét về tín ngưỡng, tơn giáo phong tục tập quán của dân Châu.Ngoài ra luận văn cịn có phần tài liệu tham khảo, sách dẫn phụ lục gồm 20 trang.6 san sát. Đời sống của người dân ở đây... Châu nói riêng nghề dệt trên toàn vùng Duy Xuyên- Quảng Nam nói chung vẫn tồn tại phát triển. GS Trần Quốc Vượng đã tiên đoán: Trong tương lai Nam Trung Bộ là vùng bông đặc sản của cả nước, cũng như vùng dâu tằm ven sông Thu Bồn sẽ thịnh vượng như xưa và hơn xưa [37.429]. Chương 3: ĐƠI NÉT VỀ TÍN NGƯỠNG, TƠN GIÁO PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA DÂN CHÂU45 Huyện Duy Xun nằm dọc về. .. - Tĩnh. TG).4 - Đợt di dân từ Quy Nhơn miền Nam ra thời Tây Sơn thời đầu Vương triều Nguyễn.5 - Di dân từ miền Bắc vào năm 1954, 1955.6 - Di dân từ Huế vào thập kỷ 60 sau ngày giải phóng.Trong các đợt di dân đó thì đợt di dân thời kỳ các chúa Nguyễn là lớn nhất, ồ ạt đáng quan tâm nhất. Bởi vì nó góp phần quan trọng trong việc hình thành nên diện mạo của dân vùng Thuận Quảng [22.102].16... chiêng cử nhạc lễ.- Chủ tế tiến lên dâng hương.- Chủ tế bồi bái lạy bốn lạy.- Chủ tế dâng rượu.- Đọc văn tế.- Chủ tế dâng rượu lần hai, sau đó lui ra để dân làng vào lễ.- Tại lễ, ban lễ lạy bốn lạy nổi chiêng trống kết thúc quá trình tế lễ.- Đốt vàng mã. Trong văn tế Tiền hiền Châu có đoạn: "Nhân tùng bắc địa, trạch thử nam thiên, quy dân lập xã, thất thổ khai điền, dũ nhân dân. .. với sự kiện năm 1470 Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành lập nên đạo thừa tuyên thứ 13 là Đạo thừa tuyên Quảng Nam.Theo Nguyễn Xuân Hồng Trần Thị Thu Hà thì ở Quảng Nam có những đợt di dân lớn sau:1 - Đợt di dân theo Huyền Trân Công Chúa.2 - Đợt di dân theo cuộc viễn chinh của Lê Thành Tông.3 - Đợt di dân từ miền Bắc vào khi Nguyễn Hoàng vào Trấn thủ xứ Thuận Quảng vào giữa thế kỷ XVII (chủ yếu... Châu thành bốn thôn là Châu Đông, Châu Thành, Châu Tây Châu Thượng thuộc tổng Đông An, huyện Duy Xuyên. Sự phân chia địa giới hành chính ở đây vào thời Minh Mạng chủ yếu dựa vào nguồn tư liệu hồi cố của các cụ già trong làng do nguồn tư liệu chữ viết của làng trước cách mạng tháng 8 khơng cịn6.Đồng Khánh địa dư chí, mục huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Phú ý của họ Trịnh (đây là... với đời sống văn hoá của dân Châu.Khác với những làng nghề miền Bắc coi nghề thủ công là nghề phụ, ở Châu, người dân coi nghề dệt là nghề chính. Làm ruộng ba năm (không bằng) nuôi tằm một lứa. Nhiều hộ gia đình đặc biệt là một số dịng họ ở Châu chỉ chuyên làm nghề dệt. Hiện nay có 3/4 lao động của làng tham gia vào nghề dệt, cịn lại 1/4 là sản xuất nơng nghiệp làm các nghề khác.Nghề... phận của cây rừng làm thuốc nhuộm. Muốn có màu đỏ họ dùng củ cây ahứ giã nát, nấu lấy nước làm thuốc; 39 1.3. Xã hội con người.Nguồn gốc dân tạo nên làng mạc xứ Quảng từ thế kỷ XV về sau, ngoài một bộ phận dân Chăm lưu lại thì nguồn bổ xung chủ yếu là dân từ nhiều làng quê khác nhau ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ di chuyển vào đông đảo nhất là vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Các đợt di dân khá... bữa ăn của dân Châu cũng giống như cơ cấu bữa ăn của người Việt là: Cơm - Rau - Cá. Khác với miền Bắc, ở Châu miền Trung nói chung, món rau không luộc lấy nước họ chế biến theo nhiều cách khác nhau như xào, nấu nếu có luộc rau thì họ cũng khơng ăn nước luộc. Nếu như ở miền Bắc, rau muống là loại rau phổ biến thì rau lang là loại rau thường dùng của người dân vùng này ngồi... hiểu biết sâu sắc về làng nghề những yếu tố văn hoá truyền thống của làng nghề thì khi gia nhập vào cơng cuộc CNH-HĐH chúng ta mới có thể phát huy tốt vai trị của làng nghề khơng làm mất đi những giá trị văn hố riêng đặc sắc của nó.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đềLàng xã là đối tượng nghiên cứu của Khoa học Lịch sử nhiều ngành khoa học khác với diện nghiên cứu đa dạng phong phú. Đến nay . Chương 3: Đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của cư dân Mã Châu. Ngoài ra luận văn còn có phần tài liệu tham khảo, sách dẫn và phụ lục. dệt lụa).- Phong tục tập quán và sinh hoạt văn hoá của cư dân làng Mã Châu. - Các hoạt động trao đổi, buôn bán...Trong đó nguồn tư liệu hồi cố của các cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của cư dân Mã Châu.docx, Đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của cư dân Mã Châu.docx, Đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán của cư dân Mã Châu.docx, Mục đích nghiên cứu, Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phương pháp nghiên cứu, Điều kiện tự nhiên, Lịch sử hình thành và phát triển làng Mã Châu., Sông Thu Bồn - Bà Rén với đời sống của cư dân Mã Châu., Nghề dệt: Nguồn gốc và sự phát triển. 1. Nguồn gốc nghề dệt., Sự thờ cúng. 1. Thờ Tiền Hiền khai canh.

Từ khóa liên quan