Chiến lược đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ 21.DOC

31 796 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:48

Chiến lược đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ 21 Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________Lời mở đầuTrong nền kinh tế quốc dân kim ngạch xuất khẩu chiếm một tỷ trọng rất lớn. Xuất khẩu đợc coi là tiêu chí để đánh giá sức mạnh của một nền kinh tế. ở Việt Nam, thời gian gần đây mặc dù chúng ta đã tăng cờng đợc một số mặt hàng xuất khẩu và đã chiếm lĩnh đợc tỷ lệ tỷ phần nhất định trên thị trờng thế giới. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở nớc ta nh: dầu khí, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ đặc biệt là xuất khẩu gạo.Với truyền thống của nền văn minh lúa nớc, Việt Nam đã và đang là nớc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Có thể nói hằng năm Việt Nam xuất khẩu một khối lợng gạo rất lớn ra thị trờng thế giới, và nó góp phần đa bản đồ xuất khẩu Việt Nam lên một tầm cao mới. Tuy nhiên so với một số nớc khác nh: Thái Lan, ấn Độ, Trung Quốc và một số n ớc Bắc Mỹ thì trong xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề chiếm lĩnh thị trờng cũng nh khẳng định lại vị thế của mình. Là một ngành xuất khẩu mũi nhọn của cả nớc chúng ta cần nhìn lại quá trình xuất khẩu gạo trong những năm qua để từ đó có đợc một chiến lợc, biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo của nớc ta trong những năm tới. Và đó cũng là lý do mà em chọn đề tài "Chiến lợc đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ XXI".Kết cấu của đề án gồm ba chơng không kể mở đầu và kết luận:nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth1Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________Chơng 1: Lý luân chung về chiến lợc và vai trò của hoạt động xuất khẩu.Chơng 2:Thực trạng hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam trong những năm gần đây.Chơng 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam.nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth2Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________Chơng ILý luân chung về chiến lợc và vai trò củaHoạt động xuất khấuI.lý luận chung về chiến lợc1. Khái niệm về chiến lợcChiến lợc kinh doanh là một bản phác thảo tơng lai bao gồm các mục tiêu mà doanh nghiệp phải đạt đ ợc cũng nh các phơng tiện cần thiết để thực hiện mục tiêu đó. Tuy nhiên có tác giả cho rằng: chiến lơc là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định thành công của doanh nghiệp .Theo quan điểm truyền thống, chiến lợc phác thảo các mục tiêu giải pháp dài hạn; theo quan niệm hiện đại có cả chiến lợc dài hạn và ngắn hạn.2.Hoạch định chiến lợc2.1. khái niệm và bản chất 2.1.1. Khái niệm Hoạch định chiến lợc là quá trình sử dụng các phơng pháp, công cụ và kỹ thuật thích hợp nhằm xác định chiến l-ơc kinh doanh của doanh nghiệp và từng bộ phận doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ chiến lợc xác định.2.1.2. Bản chất Bản chất của hoạch định chiến lợc là xây dựng bản chiến lợc cụ thể trong một thời kỳ nào đó. Về cơ bản giữa hoạnh định chiến lợc và xây dựng kế hoạch không giống nhau. Điểm khác nhau cơ bản giữa chúng là ở ph ơng pháp xây dựng.2.2 Quy trình hoạch định chiến lợc Quy trình hoạch định chiến lợc gồm 8 bớc:Bớc 1- Phân tích và dự báo môI trờng bên ngoài, trong đó cốt lõi là phân tích và dự báo về thị trờng .nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth3Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________Bớc 2- Tổng hợp kết quả phân tích và dự báo môi trờng bên ngoài. Bớc 3- Phân tích, đánh giá và phán đoán đúng môi tr ờng bên trong doanh nghiệp . Đó là đánh giá và phán đoán về hệ thống marketing, nghiên cứu và phát triển, tổ chức nhân sự, tình hình tài chính của doanh nghiệp Bớc 4- Tổng hợp kết quả phân tích, đánh giá và dự báo môi trờng bên trong doanh nghiệp .Bớc 5- Nghiên cứu các quan điểm, mong muốn, ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp.Bớc 6- Hình thành một (hay nhiều) phơng án chiến lợc.Bớc 7- Quyết định chiến lợc tối u cho thời kỳ chiến l-ợc.Bớc 8- Chơng trình hoá phơng án chiến lợc đã lựa chọn với hai công việc trọng tâm: thứ nhất, cụ thể hoá các mục tiêu chiến lợc thành các chơng trịnh , phơng án dự án; thứ 2, xác định các chính sách kinh doanh, các công việc quản trị nhằm thực hiện chiến lợc.ii. vai trò của hoạt động xuất khẩu1.Đối với các doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp đều hớng tới hoạt động xuất khẩu những sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp ra nớc ngoài. Xuất khẩu đợc xem nh là chiến lợc kinh doanh quốc tế quan trọng, cơ bản của nhiều công ty kinh doanh quốc tế. Xuất khẩu còn tồn tại ngay cả khi doanh nghiệp đã thực hiện đ ợc các hình thức cao hơn trong kinh doanh. Có nhiều nguyên nhân khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu nh: Đảm bảo mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp do nâng cao đợc khối lợng sản xuất dẫn đến giảm chi phí cho một đơn vị sản phẩm đồng thời giảm đợc rủi ro, tối thiểu hoá sự dao dộng của nhu cầunguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth4Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________ Nâng cao vị thế của doanh nghiệp tạo thế và lực cho doanh nghiệp Hoạt động xuất khẩu có vai trò điều tiết, hớng dẫn sản xuất kinh doanh thông qua yêu cầu về số lợng hàng xuất khẩu, chất lợng hàng xuất khẩu 2.Đối với nhà nớcVới một quốc gia đang phát triển nh Việt Nam việc đẩy mạnh xuất khẩu sẽ góp phần giải quyết một số vấn đề sau:Thứ nhất: đẩy mạnh xuất khẩu là yếu tố quan trọng kích thích sự tăng trởng kinh tế, mở rộng qui mô sản xuất của nhiều ngành nghề phục vụ cho xuất khẩu và nhiều ngành kinh tế khác.Thứ hai: Đẩy mạnh xuất khẩu sẽ góp phần giải quyết nạn thất nghiệp trong nớc. Sự phát triển các ngành công nghiệp h-ớng xuất khẩu làm quy mô sản xuất đơc mở rộng nhiều ngành nghề mới phát triển từ đó sẽ thu hút thêm nhiều lao động. Thứ ba: Xuất khẩu là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của đất n-ớc, góp phần quan trọng cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại tệ là nguồn vốn chủ yếu đáp ứng nhu cầu nhập khẩu để phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế. Thứ t: Đẩy mạnh xuất khẩu sẽ tác động đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế ngành nghề theo hớng sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh của đất nớc. Thứ năm: Đẩy mạnh xuất khẩu có vai trò tăng cờng sự hợp tác quốc tế giữa các nớc, nâng cao vai trò của nớc ta trên tr-ờng quốc tế. Nh vậy xuất khẩu không chỉ đóng vai trò hỗ trợ phát triển mà nó còn là yếu tố bên trong của sự phát triển góp phần thực hiện các chiến lợc kinh tế xã hội của Đảng và nhà nớc ta.Chơng 2Thực trạng hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam trong những năm gần đâynguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth5Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________i.nhận định chung về hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam trong những năm đầu thế kỷ mới1.Nhận định chung Bớc vào những năm đầu thế kỷ XXI, hoạt động xuất khẩu của nớc ta thuận lợi hơn nhiều so với trớc . Nhìn về thế thì ngày nay nớc ta chẳng những không còn bao vây cô lập mà đã có quan hệ kinh tế th ơng mại đa dạng với nhiều nớc và tổ chức quốc tế cũng nh khu vực. Đứng về lực thì nền kinh tế của nớc ta đã khác xa , nhiều ngành đã lớn mạnh cả về lợng lẫn chất, có khả năng gia tăng đáng kể hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu với chất lợng có thể cạnh tranh trên thơng trờng thế giới.Trên phạm vi khu vực và toàn cầu, những thoả thuận về việc thuyên giảm hàng rào thuế quan, dỡ bỏ các biện pháp phi thuê quan tạo ra thị trờng xuất khẩu rộng mở. Mục tiêu hàng đầu mà chính phủ đề ra là vào năm 2010 GDP phải tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2000 và vào năm 2020 Việt Nam phải trở thành một nớc công nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ to lớn này, xuất khẩu chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng , tốc độ tăng trởng của nó chỉ ít cũng phải gấp đôi tốc độ tăng trởng của GDP, đồng thời phải giảm tới mức thấp nhất tình trạng nhập siêu , cân bằng cán cân thơng mại quốc tế. Điều này gắn với sự thay đổi sâu sắc trong nền kinh tế nớc ta sau những năm thực hiện công cuộc đổi mới.Từ một nền kinh tế khan hiếm , nay một số ngành đã sản xuất d thừa so với nhu cầu trong nớc . Do đó yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu đợc xem nh một chiến lợc toàn ngành. Để đẩy mạnh xuất khẩu trong những năm tới có ba khâu then chốt gắn quyện với nhau là đổi mới cơ cấu mặt hàng, mở rộng thị trờng và nâng cao sức cạnh tranh.nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth6Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________2.Xuất khẩu bớc vào thiên miên kỷ mới : Đỉnh cao, vị thế, thách thức2.1.Đỉnh cao mới Năm 1999 , xuất khẩu của cả n ớc đạt kim ngạch hơn 11,5 tỷ đôla, tăng 23,1% so với năm 1998. Năm 2000, trớc những biến động của thị trờng, Chính phủ và Bộ Thơng mại đã chủ động đề ra nhiều giải pháp khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu. Những biện pháp này đã góp phần cùng với nỗ lực vợt bậc của nền kinh tế, các doanh nghiệp, đa kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 14,2 tỷ đôla, trong đó nổi bật là dầu thô tăng 71,2% (3,582 tỷ đôla), nhng xuất khẩu gạo chỉ đạt 3,5 triệu tấn với kim ngạch đạt 672 triệu đôla, giảm 22,4% về l ợng và 34,4% về kim ngạch. Năm 2001, xuất khẩu gạo đạt 624,71 triệu đôla .Đầu năm 2002, xuất khẩu gạo đạt khoảng 19,41 triệu đôla (hai tháng đầu năm 2002) . Nh vậy, nhìn chung tình hình xuất khẩu của nớc ta trong nhng năm đầu thế kỷ mới là t ơng đối khả quan, tuy có một số ngành không đạt yêu cầu, nhng bên cạnh đó cũng có một số ngành vợt chỉ tiêu.Điều này giúp cho xuất khẩu việt nam có một đỉnh cao mới trên tr ờng quốc tế. 2.2. Vị thế mới Với mức kim nghạch 14,3 tỷ đôla ,xuất khẩu Việt Nam không chỉ đánh dấu thêm một mốc đỉnh mới mà còn vợt qua ngỡng về xuất khẩu của một nền kinh tế đang phát triển (bình quân 184 đôla/ngời/năm so với chuẩn 170 đôla/ngời/năm), đợc thế giới công nhận là nớc có nền ngoại thơng tơng đối phát triển. Trong kinh tế đối ngoại, đây là một thuận lợi không nhỏ khi xét về chất l-ợng hàng hoá Việt Nam để mở rộng thị tr ờng , đánh dấu những nỗ lực hội nhập đáng kể của kinh tế Việt Nam vào khu vực và thế giới , mở đờng cho việc tham gia Tổ chức Thơng mại châu á Thái Bình Dơng (APEC) và gia nhập Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) và thực hiện những hiệp định thơng mại song phơng trên nền tảng bình đẳng , cùng có lợi. ở hoạt động kinh tế trong nớc , kim nghạch xuất khẩu tăng cao đã tác động tích cực đến tăng trởng kinh tế trong nớc vợt chỉ tiêu kế hoạch , đạt 6,8% so với mức tăng 4,8% của năm 1999 và 5,8% của năm 1998 . Theo -ớc tính , tổng giá trị sản phẩm trong nớc (GDP) đạt 444.000 tỷ đồng thì kim nghạch xuất khẩu chiếm đến nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth7Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________hơn 46% (cha kể 2,2 tỷ đôla kim nghạch xuất khẩu dịch vụ theo ớc tính của Bộ Thơng Mại mà nếu tính cả số ngoại tệ này thì chiếm đến 53,8% GDP ) . Mức kim nghạch tăng góp phần thúc đẩy sản xuất phục vụ cho xuất khẩu , nhiều ngành , nhiều doanh nghiệp tăng cờng đầu t đổi mới thiết bị phục vụ sản xuất . Và ở phơng diện xã hội , đây là một giải pháp hữu hiệu nhất tăng cờng giải quyết việc làm cho ngời lao động , giảm tỷ lệ thất nghiệp và qua đó kích cầu tiêu dùng trong nớc . Theo một ớc tính sơ bộ , cứ 1 đôla kim nghạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ năm qua đã giải quyết đ ợc việc làm cho 0,85 lao động. Hiện nay , chúng ta có quan hệ thơng mại với 150 quốc gia và khu vực . Một khi công tác xuất khẩu đợc đẩy mạnh ,hàng hoá Việt Nam có mặt ngày càng nhiều trên các thị trờng này hoặc những thị trờng mới khác nữa thì không chỉ đem lại những nguồn ngoại tệ lớn phát triển đất nớc mà còn nâng cao hơn vị thế của kinh tế Việt Nam trên thơng trờng .2.3. Thách thức mới Nếu chỉ nhìn vào mức tăng tr ởng kim nghạch xuất khẩu của 5 năm gần đây (1996 tăng 33,2% , 1997 tăng 26,6% , 1998 tăng 1,9% , 1999 tăng 23,1% , 2000 tăng 24% ) thì chỉ tiêu tăng trởng 16% của năm 2001 không phải quá cao , song xét trên nhiều khía cạnh kinh tế và thơng mại thời gian qua thì đây lại là chỉ tiêu không dễ dàng vợt qua mà thậm chí còn là thách thức không nhỏ với ngành thơng mại ở đầu thế kỷ . Bởi với mức tăng trởng 24% của năm 2000 đa kim nghạch lên14,3 tỷ đôla là một đỉnh mốc mới , từ đỉnh mốc này vợt lên 16% đòi hỏi cả một qúa trình nỗ lực không ngừng của cả nền kinh tế nói chung và ngành th ơng mại , từng doanh nghiệp nói riêng . Về cơ cấu hàng xuất khẩu của những năm gần đây, dù đã có chuyển biến tích cực theo hớng tăng dần tỷ trọng hàng chế biến , song đến nay xuất khẩu hàng thô và sơ chế vẫn chiếm chủ yếu , tới trên 60% . Việc xuất khẩu hàng thô , sơ chế (chủ yếu để làm nguyên liệu chế biến cho các nền công nghiệp tiên tiến) không những không tạo ra đợc khả năng tăng vợt bậc kim nghạch , mà ngay việc tạo đợc những yếu tố bền vững trong tăng tr -ởng cũng rất khó do phụ thuộc vào ngành chế biến của nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth8Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________các nớc nhập khẩu , cha kể xã hội sẽ không tận dụng đ -ợc cơ hội giải quyết vấn nạn thất nghiệp trong điều kiện thiếu việc làm gay gắt , đồng thời còn đẩy nhanh qúa trình tận kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên . Tuy nhiên , việc tăng nhanh tỷ trọng hàng chế biến sâu trong xuất khẩu cũng không phải dễ , đòi hỏi một lợng vốn lớn , một chiến lợc chỉnh chu hợp với thực trạng kinh tế đất nớc . có nghĩa không thể làm ngày một ngày hai . Bằng chứng là trong suốt thập niên qua , mức chuyển biến này rất chậm. Một thách thức khác có vẻ nh không liên quan đến chỉ tiêu kim nghạch xuất khẩu , nh ng lại ảnh hởng trực tiếp đến sức kéo của xuất khẩu với nền kinh tế , đó là làm sao nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng trong kim nghạch xuất khẩu để tái đầu t phát triển . Đạt đợc đỉnh cao mới , tạo đợc vị thế mới , nhng ngành xuất khẩu của nớc ta cần phải vợt qua những thách thức trên để vơn lên tầm cao mới ổn định hơn trong một vị thế sánh vai với các cờng quốc năm châu . Song song với điều đó , chúng ta cần sử dụng thoáng hơn công tác điều hành xuất nhập khẩu , các công cụ tài chính và thông tin , kỹ thuật giao dịch điện tử để không chỉ chuyển biến tăng về lợng , mà cả về chất trong xuất khẩu , đa nền ngoại thơng nớc ta lên một tầm cao tơng xứng hơn . ii.THựC TRạNG CủA XUấT KHẩU GạO VIệT NAM 1.Lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của Việt Nam1.1.Lợi thế so sánh trong sản xuất Qua tình hình về điều kiện sản xuất , về đất đai , tỷ lệ diện tích đợc tới tiêu , năng suất , cũng nh giá vật t các yếu tố đầu vào thì chi phí cho sản xuất lúa ở Việt Nam thấp hơn Thái Lan . (Xem bảng : Một số giá vật t liên quan trực tiếp đến sản xuất thóc gao ở Việt Nam và Thai Lan ) .nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth9Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________ Chỉ tiêu Việt Nam Thái Lan1.Xăng(lít) 0,35 USD 0,4 USD2.DầuD.O(lít) 0,26 USD 0,3 USD3.Điện(kw/h) 0,064 USD 0,12 USD Cộng 0,674 USD 0,82 USD Ước tính chi phí sản xuất 1 kg thóc Việt Nam bình quân khoảng 1.250 đến 1.600 VNĐ , trớc 1996 tơng đơng 90 114,7 đôla/tấn . Hiện nay , tỷ giá 14.070 t ơng đơng 88 113 đôla/tấn . Còn ở Thái Lan , giá thành sản xuất lúa tơng đơng 165 175 đôla/tấn (trớc 1996) . Hiện nay do trợt giá , 1đôla = 39,12 Bath thì tơng đơng 105 110 đôla/tấn . Nh vậy , trớc khủng hoảng thì ta thấp hơn Thái Lan khoảng 32% , sau năm 1997 thấp hơn 17% . Xét trên góc độ chi phí : chi phí cho yếu tố đầu vào của ta thấp hơn mà năng suất lúa lại cao hơn , vì thế giá xuất khẩu tuy thấp hơn Thái Lan mà vẫn có lãi . Đây là lợi thế có sức cạnh tranh lớn trên thị tr ờng gạo . Song tử sản xuất ra thóc đến thành gạo xuất khẩu là một chặng đờng dài không ít khó khăn , bất cập nh các vấn đề chế biến , môi trờng kinh doanh và hàng loạt tác động về thể chế chính sách đối với xuất nhập khẩu.1.2. Lợi thế so sánh về chất lợng Xét về mặt chất lợng , gạo Thái Lan có chất l ợng tốt hơn và đã có uy tín trên thị tr ờng thế giới, phù hợp với thị trờng có thu nhập cao nh Nhật Bản, EU , TRung Đông . Trong cùng thời gian Thái Lan xuất khẩu gạo có phẩm cấp cao thờng chiếm tới 60- 62% còn Việt Nam chỉ ở khoảng 40- 45% tổng l ợng gạo xuất khẩu . Hiện nay , nếu so với gạo cùng phẩm cấp và vào cùng thời điểm thì giá gạo Việt Nam vẫn thấp hơn giá gạo Thái Lan khoảng 7 10%. Tuy nhiên , nếu chỉ căn cứ trên số liệu về phẩm cấp tỷ lệ (%) gạo xuất khẩu thì cha thể có nhận định chính xác , vì yếu tố thị trờng đã ảnh hởng rất lớn đến tỷ lệ này . Ví dụ , năm gần đây lợng gạo xuất khẩu vào thị trờng châu phi tỷ lệ lớn (62 67%) lại là thị tr ờng tiêu thụ gạo chủ yếu qua các chơng trình viện trợ quốc tế nên yêu cầu gạo phẩm cấp thấp . nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth10[...]... đợc một chiến lợc, biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo của nớc ta trong những năm tới. Và đó cũng là lý do mà em chọn đề tài " ;Chiến lợc đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ XXI".Kết cấu của đề án gồm ba chơng không kể mở đầu và kết luận:nguyễn xuân dịng líp 41b qtkdth1 Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________điểm... họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________i.nhận định chung về hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam trong những năm đầu thế kỷ mới1.Nhận định chung Bớc vào những năm đầu thế kỷ XXI, hoạt động xuất khẩu của nớc ta thuận lợi hơn nhiều so với trớc . Nhìn về thế thì... về xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm 2002 Hai tháng đầu năm 2002 Việt Nam đà xuất khẩu đợc 92.453 tấn gạo , trị giá 19,41 triệu đôla , giảm mạnh so với 422.739 tấn trị giá 70,63 triệu đôla cùng kỳ năm 2001. Chỉ tính riêng tháng 2 xuất đợc 24.750 tấn gạo , trong đó khoảng 80% xuất sang Inđônêsia .thị trờng xuất khẩu gạo của việt nam trong 2 tháng đầu năm 2002(Tỷ trọng tính theo lợng xuất. .. 1.800 1.900 đồng/kg . Với mức giá đó tơng ứng với giá gạo xuất khẩu là khoảng 200 đôla/tấn thì doanh nghiệp mới có lÃi , điều này làm cho các doanh nghiệp sẽ không ham xuất khẩu để đợc tiếng và đợc thởng.III. ĐáNH GIá Về XUấT KHẩU GạO TRONG 3 NĂM ĐầU THế Kỷ (2000 - 2002)1.Đánh giá về xuất khẩu gạo 1.1.Đánh giá về xuất khẩu gạo năm 2000 Năm 2000 , mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp , lũ lụt... lợng tốt để sản xuất ra gạo có sức cạnh tranh cao. 3.2.Tình hình thị trờng xuất khẩu gạo năm 2001 Có thể thấy rằng thị trờng gạo thế giới năm 2001 vẫn tiếp tục trong tình trạng khó khăn , cạnh tranh gay gắt . Bộ nông nghiệp Mỹ dự tính mức buôn bấn gạo trên ngun xu©n dịng líp 41b qtkdth14 Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________Chơng... đà có những cải tiến tạo nên sự thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu gạo , song trong điều hành cụ thể vẫn còn nhiều hạn chế , nh thiếu tính chủ động tích cực của các doanh nghiệp , việc quản lý đầu mối xuất khẩu gạo 1.2.Đánh giá về xuất khẩu gạo năm 2001 Thị trờng gạo thế giới năm 2001 có rất nhiều biến động , khác với sự trầm lắng của năm 2000 . Lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay , giá gạo của... gạo của Thái Lan trên thị trờng quốc tế . ngun xu©n dịng líp 41b qtkdth17 Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________Chơng 1: Lý luân chung về chiến lợc và vai trò của hoạt động xuất khẩu. Chơng 2:Thực trạng hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam trong những. .. đề nữa mà doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng rất quan tâm chính là khâu quản lý chào hàng xuất khẩu . Hiện nay , do Chính phủ cha có biện pháp nào để quản lý giá chào hàng xuất khẩu cho từng vụ mùa đối với mặt hàng gạo , nên mặc nhiên các doanh nguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth20 Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________... họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________2 .Giải pháp từ phía doanh nghiệp Để phát huy lợi thế so sánh xuất khẩu gạo của ViƯt Nam , bíc sang thÕ kû míi , c¸c doanh nghiệp cần có những giải pháp sau : Về sản xuất : Khẩn trơng qui hoạch vùng lúa xuất khẩu của cả... trò hỗ trợ phát triển mà nó còn là yếu tố bên trong của sự phát triển góp phần thực hiện các chiến lợc kinh tế xà hội của Đảng và nhà nớc ta.Chơng 2Thực trạng hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam trong những năm gần đâynguyễn xuân dũng lớp 41b qtkdth5 Đề án môn họcĐề tài: Chiến lợc đẩy nhanh tiến độ XK gạo của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21______________________________________________________________________________________loại . xuất nhập khẩu của việt nam trong những năm đầu thế kỷ mới1.Nhận định chung Bớc vào những năm đầu thế kỷ XXI, hoạt động xuất. tài " ;Chiến lợc đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ XXI".Kết cấu của đề án gồm ba chơng không kể mở đầu và kết luận:nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ 21.DOC, Chiến lược đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ 21.DOC, Chiến lược đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ 21.DOC, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo

Từ khóa liên quan