giáo án chủ đề mừng ngày lễ của cô

31 707 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2016, 06:36

KẾ HOẠCH TUẦN I Chủ đề: Mừng ngày lễ cô Thời gian thực hiện: (Từ ngày 16-20/11/2015) I Mục tiêu chủ đề: 1/ Phát triển thể chất: -Trẻ biết thực vận động ném trúng đích thẳng đứng -Phát triển tố chất vận động, kết hợp khéo léo tay mắt -Dinh dưỡng sức khỏe: - Rèn thói quen tốt chế độ ăn uống hợp vệ sinh, tự cầm thìa xúc cơm ăn, tự cầm cốc uống nước -Biết ích lợi việc ăn uống sức khỏe 2/ Phát triển nhận thức: - Trẻ biết ý nghĩa ngày lễ, biết thể tình cảm cô - Nói lên suy nghĩ -Trẻ đếm đến 2, nhận biết nhóm có đối tượng 3/ Phát triển ngôn ngữ : - Thể tình cảm qua thơ, đọc thơ rõ ràng mạch lạc - Biết nói lên suy nghĩ cách rõ ràng - Rèn luyện kỷ phát âm rỏ ràng, trả lời câu hỏi đầy đủ 4/ Phát triển tình cảm xã hội - Trẻ biết thể cảm xúc qua hát -Biết vài quy tắc đơn giản gia đình chào hỏi lễ phép với người 5/Phát triển thẩm mĩ: -Trẻ biết cách ầm bút, vẽ tô màu bộng hoa Nội dung Đón trẻ Trò chuyện sáng Thể dục sáng Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ - Cô đón trẻ giờ, thái độ vui vẻ tạo niềm tin cho trẻ - Giáo dục trẻ đến lớp biết chào cô, chào bạn, cất đồ dùng nơi quy định - trò chuyện với trẻ ngày lễ - cho trẻ xem tranh hoạt động ngày lễ -Cho trẻ tập cô động tác: Hô hấp, tay, chân, bụng, bật Mỗi động tác 2l x 4n +Hô hấp: Thổi bóng bay +Tay: tay đưa trước lên cao +Chân: Đứng khuỵu gối +Bụng: Đứng nghiêng người sang bên +Bật: Bật tách chân khép chân Hoạt động học Hoạt động trời PTTC Ném trúng đích thẳng đứng HĐCCĐ QS: hoa hồng HĐCCĐ Vẽ tự sân TCVĐ Kéo co TCVĐ Trốn mưa Hoạt động góc Vệ sinh KPKH Trò chuyện ngày 20/11 - PTNN Thơ : ngày 20/11 PTTM Vẽ tô màu hoa HĐCCĐ Quan sát bàng PTNT Đếm đến 2, nhận biết nhóm có đối tượng PTTCXH DH: Bàn tay cô giáo HĐCCĐ Quan sát thời tiết HĐCCĐ Quan sát đồ chơi sân TCVĐ Trời nắng trời mưa TCVĐ TCVĐ Dung dăng Trốn mưa dung dẻ Góc phân vai: làm cô giáo Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa Góc học tập: vẽ hoa tặng cô Góc nghệ thuật: múa hát đọc thơ cô giáo - Rèn luyện cho trẻ kỹ vệ sinh cá nhân rửa tay, lau mặt Ăn - Động viên trẻ ăn hết suất không làm rơi vãi, tự cầm thìa xúc cơm để ăn Ngủ - Trẻ có thói quen ngủ giờ, đủ giấc HĐC Trò chuyện ngày lễ 20/11 Làm quen thơ: ngày 20/11 Làm thiệp tặng cô Ôn nhận biết nhóm có đối tượng Hát chủ đề:bài hát “cô giáo” KẾ HOẠCH NGÀY Nội dung Thứ2 16/11/2015 PTTC Ném trúng đích thẳng đứng Yêu cầu - Trẻ biết thực vận động ném trúng đích thẳng đứng -Rèn luyện kĩ ném cho trẻ - Giúp trẻ rèn luyện khéo léo, xác Phương pháp tổ chức Chuẩn bị: Đĩa nhạc, đích thẳng đứng Sân bãi thoáng mát, vòng thể dục Cách tiến hành HĐ 1: ổn định gây hứng thú kết hợp giới thiệu HĐ 2: Nội dung 1/ Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu vòng tròn kết hợp Nội dung Yêu cầu - triển khéo léo vận động thể - Hứng thú tham gia Phương pháp tổ chức kiểu chân 2/ Trọng động a/ BTPTC: Tập với vòng kết hợp nhạc không lời +ĐTT: tay đưa trước lên cao +ĐTB: Cúi gập người trước +ĐTC: bước chân lên trước khuỵu gối chân sau +ĐTB: Tách khép chân Mỗi động tác thực 2l x 4n - Nhấn mạnh động tác bụng 4l x 4n b/ Vận động bản: ném trúng đích thẳng đứng - Chuyển đội hình hàng ngang đứng đối diện cách 3.5m theo sơ đồ x x x x x x x x x x x x - Cô làm mẫu lần1: Làm toàn phần - Cô làm mẫu lần : Kết hợp phân tích động tác - Chọn trẻ lên làm thử - Cô ý sửa sai cho trẻ *Trẻ thực hiện: - Mỗi lần trẻ trẻ lần - cô bao quát sửa sai cho trẻ - Động viên trẻ ngắm đích xác trước ném -Chọn trẻ thực lại lần cuối cho trẻ nhắc lại tập vận động c/ TCVĐ: “về nhà” - Cô giới thiệu luật chơi cách chơi - Tổ chức cho trẻ chơi lần Giáo dục trẻ biết tập thể dục hàng ngày giúp thể khỏe mạnh Hoạt động trời QS: hoa hồng -Trẻ biết tên phận Biết chách chăm sóc Tiến hành: *HĐCCĐ: quan sát hoa hồng -Cho trẻ sân chơi trò chơi “tập tầm vông” - Trò chuyện với trẻ hoa vườn - Giới thiệu hoa hồng cho trẻ quan sát - Cho trẻ tự nói đặc điểm - Cho trẻ phận nói lên đặc điểm phận Nội dung Yêu cầu -Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Phương pháp tổ chức - Hỏi trẻ sống nhờ đâu - Cần phải để chăm sóc cây? - Giáo dục trẻ */ TCVĐ: Kéo co - Cô giới thiệu trò chơi - Nêu luật chơi, cách chơi Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần *Chơi tự do: -Cho trẻ chơi với đồ chơi sân cô quản lý trẻ -Chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ -Không cho trẻ leo trèo bờ rào lan can Hoạt động chiều Trò chuyện ngày lễ -Trẻ biết ý nghĩa ngày lễ - trẻ biết số hoạt động ngày lễ 1.Chuẩn bị: Tranh hoạt động ngày lễ 20/11 2.Tiến hành: -Cô đọc cho trẻ nghe thơ “ngày 20/11” - hỏi trẻ ngày lễ - Ngày lễ ai? - Cho trẻ nói hoạt động mà trẻ biết -Cô đưa tranh hoạt động ngày lễ cho trẻ xem hỏi trẻ tranh có hoạt động gì? - Cô khái quát lại cho trẻ nhớ - Giáo dục trẻ *Chơi tự do: Cô quản lý trẻ chơi Thứ3 17/11/2015 KPKH Trò chuyện ngày 20/11 -Trẻ biết ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam - Trẻ biết ý nghĩa nghề nhà giáo, ý nghĩa ngày lễ - Trẻ ý hứng thú tham gia vào hoạt động 1.Chuẩn bị: Tranh ảnh ngày hội nhà giáo, ranh hoạt động cô trẻ trường 2.Tiến hành: HĐ1:Ổn định gây hứng thú -Cho trẻ đọc bàu thơ cô mẹ -Các đọc thơ nói ,nói điều gì? - Giới thiệu học HĐ 2: Cùng khám phá * Cô treo tranh cho trẻ quan sát nhận xét - Bức tranh có ai? - Bức tranh nói điều gì? - Các bạn nhỏ làm gì? - Ngày 20/11 ngày lễ ai? - Trong ngày lễ bạn nhỏ thể tình cảm Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức Của với cô giáo nào? - Cô kháo quát lại ý nghĩa ngày lễ cho trẻ nhớ - Cho vài trẻ nhắc lại - Sắp đến ngày 20/11 có muốn thể tình cảm cô giáo không? - Giáo dục trẻ biết chăm ngoan học giỏi quà ý nghĩa để tặng cô - Cho trẻ vẽ tranh tặng cô *Kết thúc: Cho trẻ nhắc lại học HĐNT Vẽ tự sân Trẻ biết sáng tạo nhiều hình ảnh đẹp 1.Chuẩn bị: phấn, que cho trẻ vẽ 2.tiến hành: *HĐCCĐ: vẽ tự sân -Cho trẻ làm đoàn tàu sân + thời tiết hôm nào? + cô cho trẻ chon dụng cụ để vẽ Hỏi ý tưởng trẻ + cô nêu vài ý tưởng cho trẻ - cho trẻ vẽ theo ý tưởng - cô bao quát trẻ - hỏi trẻ hình ảnh trẻ vẽ - giáo dục trẻ *TCVĐ: Trốn mưa -Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ chơi 23 lần *Chơi tự do: Cô quản lý trẻ - Trẻ nhớ tên thơ, lắng nghe cô đọc thơ -Biết trả lời câu hỏi cô rỏ ràng 1.Chuẩn bị: Cô thuộc thơ “ngày 20/11” 2.tiến hành: -Cô giới thiệu tên thơ để làm quen -Cô đọc lần 1: Giới thiệu với trẻ tên thơ, tên tác giả - Đọc lần : Giảng nội dung cho trẻ rỏ -Đàm thoại với trẻ nội dung thơ + Bài thơ nhắc đến ? + thơ nói ngày gì? + bé An tặng cho cô giáo? + cô giáo cảm động làm gì? TCVĐ Trốn mưa Hoạt động chiều Làm quen thơ: ngày 20/11 Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức -Giáo dục trẻ biết lời cô giáo, ngoan ngoãn lễ phép *Chơi tự do: Cô quản lý trẻ Thứ4 21/10/2015 PTNN Thơ : ngày 20/11 PTTM Vẽ tô màu hoa Trẻ biết tên thơ hiểu nội dung thơ -Rèn luyện kỷ ghi nhớ có chủ định cho trẻ -Luyện kỷ nghe trả lời câu hỏi rỏ ràng, biết nói đủ câu - trẻ hứng thú tham gia hoạt động 1.Chuẩn bị: Tranh minh họa nội dung thơ 2.tiến hành: *HĐ1: Ổn định tổ chức gây hứng thú - Cô giới thiệu tên thơ, tác giả *HĐ2: Nội dung - Cô đọc thơ cho trẻ nghe + Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm kết hợp nét mặt cử + Lần 2: Có tranh minh họa + Lần 3: Trích dẫn đàm thoại? + Bài thơ nói lên điều gì? + Ngày 20/11 ngày lễ ai? + Nhân ngày lễ cô bạn An làm để tặng chô cô giáo? + Bạn làm công việc gì? + Cô giáo làm bạn An tặng hoa? +Giáo dục trẻ qua thơ biết yêu quý cô , lời cô giáo * Dạy trẻ đọc thơ - Dạy lớp đọc lần - Mời tổ, nhóm , cá nhân đọc - Mời lớp đọc lại * Kết thúc: - Cô tuyên dương lớp -Trẻ vẽ hoa tô màu cho hoa -Biết chọn màu sắc phù hợp -Rèn luyện kĩ cầm bút cho trẻ 1.Chuẩn bị: bút màu, tranh vẽ hoa cô 2.Tiến hành: *HĐ1: Ổn định tổ chức gây hứng thú - Cô giới thiệu *HĐ2: Nội dung - Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ cô - Cho trẻ nói đặc điểm tranh - hoa có cánh? - cô sử dụng nét vẽ gì? - Bông hoa có màu gì? - Cho trẻ nhắc lại kĩ vẽ,kĩ cầm bút Nội dung Hoạt động trời Quan sát bàng TCVĐ Bắt vịt Hoạt động chiều Làm thiệp tặng cô Yêu cầu Phương pháp tổ chức -Trẻ thực hiện: Cô theo dỏi hướng dẫn trẻ tô -Nhận xét sản phẩm: Cho trẻ mang sản phẩm lên - Cho trẻ chọn sản phẩm mà trẻ thích để nêu nhận xét theo ý thích - Cô gợi hỏi để trẻ nói lên ý thích +Cô nhận xét chung - Chọn vài sản phẩm đẹp sáng tạo để tuyên dương khuyến khích trẻ - Những sản phẩm chưa đạt cần cố gắng vào lần sau * Kết thúc: Cho trẻ chơi trò chơi “con thỏ” +Giáo dục trẻ biết yêu quý lời bố mẹ -Trẻ ý quan sát nêu nhận xét đặc điểm, cấu tạo, tác dụng bàng -Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ xanh *Tiến hành: HĐCCĐ: Quan sát bàng -Cho trẻ sân cô đến chổ bàng cho trẻ dừng lại cô giới thiệu trẻ quan sát đàm thoại +Đây gì? (Cho trẻ phát âm từ ; bàng) +Cô vào phận bàng cho trẻ gọi tên nêu nhận xét Cho trẻ sờ vào phận +Thân nào? +Cành nào? +Phía góc có gì? +Trồng bàng để làm gì? Cô giải thích thêm cho trẻ rỏ giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cảnh xanh vườn trường để có bóng mát làm cho môi trường xanh đẹp TCVĐ: Bắt vịt -Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, tổ chức hướng dẫn trẻ chơi 2-3 lần Chơi tự do: Cô quản lý trẻ chơi - Trẻ biết gấp giấy thành hình thiệp - Trẻ biết vẽ hình ảnh trang trí CB: Giấy bìa,bút màu cho trẻ TH: - Cô hướng dẫn trẻ làm thiệp - Trẻ thực - Cô quan sát hướng dẫn gợi ý cho trẻ Nội dung Yêu cầu Thứ5 19/11/2015 PTNT Đếm đến nhận biết nhóm có đối tượng - Trẻ đếm đến nhận biết nhóm có đối tượng - Rèn luyện kỹ đếm, xếp đối tượng - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Phương pháp tổ chức - Cho trẻ trưng bày sản phẩm cuả - cô nhận xét sản phẩm - Giáo dục trẻ * Chơi tự do: Cô quản lý trẻ 1.Chuẩn bị: trẻ cố hình ảnh hoa,2 hình ảnh chậu hoa Đồ cô giống trẻ Một số nhóm đồ dùng có số lượng 2.Tiến hành: *HĐ1: Ổn định tổ chức -Cho trẻ hát hát “tập đếm” *HĐ2: Nội dung Đếm đến nhận biết nhóm có đối tượng - Ôn đếm đến nhận đối tượng có số lượng - Cho trẻ tìm xung quany lớp đồ vật đứng mình, cho trẻ phát âm số ghắn thẻ số + Đếm đến nhận biết nhóm có đồi tượng - Cho trẻ lấy đồ dùng xếp cô - cô chon hoa đặt tương ứng với chậu hoa, tương ứng 1/1 ( Cô đặt nhóm) - Có hoa, chậu hoa - nhóm nào? Cho trẻ đếm số hoa, số chậu hoa - nhóm có số lượng - Cô giới thiệu thẻ số cho trẻ phát âm - Chon số gắn vào nhóm - cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm có số lượng - Cho trẻ tìm, đếm số lượng đồ vật - Cô cho trẻ nhắc lại học Trò chơi: thi nhanh Cô nêu cách chơi, luật chơi Cho trẻ chơi Cô bao quát trẻ * Kết thúc Cô cho trẻ nhắc lại học Giáo dục trẻ Nội dung HĐNT: Quan sát thới tiết TCVĐ: Bóng tròn Hoạt động chiều Ôn nhận biết nhóm có đối tượng Yêu cầu Trẻ biết quan sát nêu nhận xét thời tiết hôm -Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết Phương pháp tổ chức +Luyện tập: Cho trẻ tự tìm vật phía thân phía thân lớp *Kết thúc: Cô gợi ý trẻ nhắc lại học Trẻ nhận biết nhóm đồ vật có số lượng * Tiến hành: - Cô cho trẻ tự tìm đồ vật xung quanh lớp có số lượng - Cho trẻ đếm gắn thẻ số cho đồ vật - Khuyến khích trẻ tham gia - Nhận xét vệ sinh trẻ trẻ *Tiến hành: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết -Ổn định tổ chức cô giới thiệu hoạt động -Cô dẫn trẻ sân cho trẻ quan sát nêu nhận xét tượng thời tiết + Các quan sát xem thời tiết hôm nào?(Trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh) +Thế mùa mùa gì? Cô giải thích thêm cho trẻ rỏ hỏi trẻ trời lạnh phải ăn mặc nào? +Giáo dục trẻ biết trời lạnh phải mặc áo quần ấm đeo tất để học tránh bị cảm lạnh TCVĐ: Trời mưa -Cô giới thiệu trò chơi -Tổ chức hướng dẫn trẻ chơi 2-3 lần KẾ HOẠCH TUẦN III Chủ đề: Nghề chăm sóc sức khỏe Thời gian thực hiện: (Từ ngày 30/11-04/12/2015) I Mục tiêu chủ đề: 1/ Phát triển thể chất: -Trẻ biết thực vận động bước lên xuống bậc cao 30 cm -Phát triển tố chất vận động, khéo léo đôi chân -Dinh dưỡng sức khỏe: - Rèn thói quen tốt chế độ ăn uống hợp vệ sinh, tự cầm thìa xúc cơm ăn, tự cầm cốc uống nước -Biết ích lợi việc ăn uống sức khỏe 2/ Phát triển nhận thức: - Trẻ biết công việc cuả bác sỹ, y tá - Nói số đồ dùng bác sỹ, y tá, trang phục nghề bác sỹ -Trẻ biết so sánh đối tượng có chiều dài khac 3/ Phát triển ngôn ngữ : - Thể tình cảm qua thơ, đọc thơ rõ ràng mạch lạc - Biết nói lên suy nghĩ cách rõ ràng - Rèn luyện kỷ phát âm rỏ ràng, trả lời câu hỏi đầy đủ 4/ Phát triển tình cảm xã hội - Trẻ biết thể cảm xúc qua hát -Biết vài quy tắc đơn giản gia đình chào hỏi lễ phép với người 5/Phát triển thẩm mĩ: -Trẻ biết cách ầm bút, vẽ tô màu bộng hoa Nội dung Đón trẻ Trò chuyện sáng Thể dục sáng Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ - Cô đón trẻ giờ, thái độ vui vẻ tạo niềm tin cho trẻ - Giáo dục trẻ đến lớp biết chào cô, chào bạn, cất đồ dùng nơi quy định - trò chuyện với phụ huynh sức khỏe bé - cho trẻ xem tranh đồ dùng bác sỹ -Cho trẻ tập cô động tác: Hô hấp, tay, chân, bụng, bật Mỗi động tác 2l x 4n +Hô hấp: Thổi bóng bay +Tay: tay đưa trước lên cao +Chân: Đứng khuỵu gối +Bụng: Đứng nghiêng người sang bên +Bật: Bật tách chân khép chân Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức -Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, tổ chức hướng dẫn trẻ chơi 2-3 lần Chơi tự do: Cô quản lý trẻ chơi Hoạt động chiều Thực tạo hình Trẻ biết cách cầm bút,tư ngồi - Trẻ hứng ths tham gia Chuẩn bị: tạo hình, bút màu cho trẻ 2.Tiến hành: -Cô hướng dẫn trẻ thực -Cho trẻ thực hiện: Cô theo dỏi sửa sai cho trẻ * Chơi tự do: Cô quản lý trẻ Thứ5 03/12/2015 PTNT So sánh chiều dài đối tượng Trẻ nhận biết độ dài đối tượng - Rèn luyện kỷ quan sát cho trẻ -Luyện kỷ phát âm rỏ ràng cho trẻ -Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 1.Chuẩn bị: thước có độ dài miếng xốp có độ dài khác nhau( xốp đỏ dài xốp vàng) cho trẻ, bảng, đồ dùng cô giống trẻ 2.Tiến hành: *HĐ1: Ổn định tổ chức -Cho trẻ chơi “cây cao cỏ thấp” *HĐ2: Nội dung chính: so sánh chiều dài đối tượng * Ôn đối tượng - Cho trẻ lên so sánh độ dài thước - Hỏi trẻ độ dài thước nào? - Cho trẻ phát âm dài hơn, ngắn * so sánh độ dài đối tượng - Cô trẻ lấy miếng xốp đặt lên bảng, xốp đỏ đặt xốp vàng đặt - Cho trẻ quan sát độ dài miếng xốp - Hai miếng xốp với - Miếng xốp màu vàng nào, miếng xốp màu đỏ thé nào? - Vì biết miếng xốp màu đổ dài - Cho trẻ pháp âm: dài hơn, ngắn - Mời cá nhân phát âm * Luyện tập: - Cô gọi dài trẻ chọn miếng xốp màu đỏ, ngắn trẻ chọn miếng xốp màu vàng + lần chọn cho trẻ phát âm dài ngắn - cho trẻ tìm đồ vật xung quanh lớp có đọ dài khác phát âm lại * TC: nhanh - Cô nêu cách chơi - cho trẻ chơi Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức HĐ 3: kết thúc - Cho trẻ nhắc lại học - Cô tuyên dương trẻ HĐNT: Quan sát thới tiết TCVĐ: Bóng tròn Trẻ biết quan sát nêu nhận xét thời tiết hôm -Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết *Tiến hành: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết -Ổn định tổ chức cô giới thiệu hoạt động -Cô dẫn trẻ sân cho trẻ quan sát nêu nhận xét tượng thời tiết + Các quan sát xem thời tiết hôm nào?(Trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh) +Thế mùa mùa gì? Cô giải thích thêm cho trẻ rỏ hỏi trẻ trời lạnh phải ăn mặc nào? +Giáo dục trẻ biết trời lạnh phải mặc áo quần ấm đeo tất để học tránh bị cảm lạnh TCVĐ: Trời mưa -Cô giới thiệu trò chơi -Tổ chức hướng dẫn trẻ chơi 2-3 lần Hoạt động chiều Làm quen hát: hai Trẻ biết tên hat Trẻ hát rõ ràng mạch lạc * Tiến hành: - Cô giới thệu tên hát - Cô hát cho trẻ nghe lần - Dạy trẻ hát + Hát theo tổ , nhóm , cá nhân - Cho lớp hát lại - Hướng dẫn trẻ vận động theo hát * Chơi tự do: - Cô bao quát trẻ Thứ 04/12/2015 PTTCXH VĐ: hai - Trẻ nhớ tên hát , tên tác giả -Bước đâu biết hưởng ứng cảm xúc hát - Rèn luyện kỷ vận động theo nhạc 1.Chuẩn bị : hát : hai 2.Tiến hành: *HĐ 1:Ổn định tổ chức gây hứng thú - Cho trẻ hát hát: hai - HĐ 2: * Nội dung chính: Hôm cô dạy vận động theo hát hai - Cô múa cho trẻ xem + lần 1: múa toàn + Lần 2: phân tích động tác Nội dung Yêu cầu -Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Phương pháp tổ chức - Dạy trẻ múa - Cho lớp múa - Tổ , nhóm, nhân Cô ý sửa sai cho trẻ - Cho lớp múa lại lần * Nghe hát: “ Cháu yêu đội” - Cô hát cho trẻ nghe lần - Cho trẻ nghe đĩa TC : Ai nhanh Cho trẻ chơi 2-3 lần - Giáo dục trẻ biết yêu mến ông bà cha mẹ biết ngoan ngoãn lời ba mẹ cô giáo - Cho trẻ vận động lại HĐNT Đi dạo đọc thơ: làm bác sỹ TCVĐ Trời nắng trời mưa -Trẻ đọc thuộc thơ Trẻ biết thi đua đọc theo nhóm 1.Chuẩn bị: Mủ nón cho cô trẻ 2.Tiến hành -Cô dẫn trẻ dạo đến sân trường - Cô trẻ đọc thơ - Cho nhóm đọc thi đua - Mời cá nhân đọc Khuyến khích trẻ đọc cá nhân *TCVĐ: Trời nắng trời mưa -Cô nêu tên trò chơi luật chơi, cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần * Chơi tự do: cô bao quát trẻ chơi Hoạt động chiều Biễu diễn văn nghệ -Trẻ tham gia hoạt động sôi 1.Chuẩn bị: Không gian lớp rộng 2.Tiến hành: -Cô giới thiệu buổi biễu diễn văn nghệ - Mời trẻ lên tham gia - Khuyến khích trẻ tham gia CTD: Cô bao quát trẻ chơi KẾ HOẠCH TUẦN V Chủ đề: Cháu yêu đội Thời gian thực hiện: (Từ ngày 14-18/12/2015) I Mục tiêu chủ đề: 1/ Phát triển thể chất: -Trẻ biết thực vận động trườn sấp phía trước có mang vật lưng -Phát triển tố chất vận động, khéo léo nhịp nhàng chân, tay, lưng -Dinh dưỡng sức khỏe: - Rèn thói quen tốt chế độ ăn uống hợp vệ sinh, tự cầm thìa xúc cơm ăn, tự cầm cốc uống nước -Biết ích lợi việc ăn uống sức khỏe 2/ Phát triển nhận thức: - Trẻ biết công việc đôi, trang phục đội -Trẻ biết gọi tên hình chưc nhật, hình tam giác, nhận khác hình dáng, kích thước đối tượng 3/ Phát triển ngôn ngữ : - Thể tình cảm bé với đội qua thơ - Rèn luyện kỷ phát âm rỏ ràng, nghe đặt câu hỏi trả lời câu hỏi đầy đủ 4/ Phát triển tình cảm xã hội - Trẻ biết yêu quý kính trọng đội -Trẻ biết công việc ý nghĩa nghề đội 5/Phát triển thẩm mĩ: -Trẻ biết cách ầm bút để vẽ tô màu -Thích nghe hát hưởng ứng cô Nội dung Đón trẻ Trò chuyện sáng Thể dục sáng Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ - Cô đón trẻ giờ, thái độ vui vẻ tạo niềm tin cho trẻ - Giáo dục trẻ đến lớp biết chào cô, chào bạn, cất mũ nơi quy định - trò chuyện với trẻ nhà thân yêu bé - cho trẻ xem tranh ảnh nhà -Cho trẻ tập cô động tác: Hô hấp, tay, chân, bụng, bật Mỗi động tác 2l x 4n +Hô hấp: Thổi bóng bay +Tay: tay đưa trước lên cao +Chân: Đứng khuỵu gối +Bụng: Đứng nghiêng người sang bên +Bật: Bật tách chân khép chân Hoạt PTTC động học Trườn sấp phía trước có mang vật lưng KPKH Trò chuyện đội Hoạt động trời HĐCCĐ Vẽ tự sân trường Hoạt động góc HĐCCĐ Trò chuyện công vệc đội PTNN Thơ : giải phóng quân PTTM Vẽ mũ tô màu tranh HĐCCĐ Làm quen hát: cháu yêu đội PTNT Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật PTTCXH Tổng hợp: nghề bé yêu HĐCCĐ Đi dạo đọc thơ: giải phóng quân HĐCCĐ Quan sát thời tiết TCVĐ TCVĐ TCVĐ TCVĐ Dung dăng TCVĐ Trốn mưa Bịt mắt bắt dê Kéo co dung dẻ Bắt vịt Góc phân vai: Bán quần áo, mũ nón, giày dép nghề đội -Góc xây dựng: Xây lắp ghép trường học -Góc học tập: Tô vẽ trang phục đội -Góc nghệ thuật: Hát múa hát chủ đề Vệ sinh - Rèn luyện cho trẻ kỹ vệ sinh cá nhân rửa tay, lau mặt Ăn - Động viên trẻ ăn hết suất không làm rơi vãi, tự cầm thìa xúc cơm để ăn Ngủ - Trẻ có thói quen ngủ giờ, đủ giấc HĐC Luyện kỹ tô màu cho trẻ Làm quen thơ: đội hành quân mưa Hướng dẫn trò chơi: biến Chơi theo Biễu diễn văn góc nghệ KẾ HOẠCH NGÀY Nội dung Thứ 14/12/2015 PTTC Trườn sấp Yêu cầu Phương pháp tổ chức - Trẻ biết thực Chuẩn bị: BTVĐ: Trườn sấp Sân bãi thoáng mát, có túi mang lưng phía trước có Cách tiến hành mang vật lưng HĐ 1:Ổn định Cô trẻ chơi trò chơi: thỏ Nội dung Phía trước có mang vật lưng (t2) Yêu cầu - Dạy trẻ kĩ thực vận động trườn sấp phía trước có mang vật lưng -Rèn khả khéo léo cho trẻ - Trẻ có thái độ học tập tốt - Rèn cho trẻ tính tổ chức kỉ luật tập luyện Phương pháp tổ chức HĐ 2: Nội dung 1/ Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu vòng tròn kết hợp kiểu chân 2/ Trọng động a/ BTPTC: Tập với vòng kết hợp nhạc không lời +ĐTT: tay đưa trước lên cao +ĐTB: Cúi gập người trước +ĐTC: bước chân lên trước khuỵu gối chân sau +ĐTB: Tách khép chân Mỗi động tác thực 2l x 4n - Nhấn mạnh động tác bụng 4l x 4n b: VĐCB: Bạn giỏi cho cô biết hôm trước cô dạy cho vận động có tên gì? -Đúng rồi! Bây bạn giỏi lên làm lại cho cô lớp xem -Cho 3-4 trẻ thực lại -Cô nhắc lại cách thực vận động HĐ3: Trẻ thực hiện: -Lần lượt cho lớp thực -Cô cho trẻ thi đua theo tổ -Cô khen ngợi động viên trẻ nhận xét sau thực TCVĐ:Trời mưa -Cô giải thích cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi HĐ 3: Hồi tĩnh -Cho trẻ lại hít thở nhẹ nhàng xung quanh lớp Hoạt động trời Trò chuyện công việc đội -Trẻ biết công việc đội -Biết yêu quý kính trọng đội -Trẻ hứng thú với trò chơi *Chuẩn bị: Sân bãi sẽ, an toàn cho cô trẻ, tranh ảnh công việc đội, đồ dùng đồ chơi trời, * Tiến hành: + Yêu cầu trước sân -Cô kiểm tra sức khỏe cho trẻ, cho trẻ nhắc lại số yêu cầu trước sân -Cô khái quát lại 1.Tổ chức hoạt động -Ổn định tổ chức Nội dung Yêu cầu -Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Phương pháp tổ chức - cô trẻ sân Cho trẻ tập trung quanh cô hát đội -Cho trẻ biết đội vất vả để bảo vệ tổ quốc -Giáo dục trẻ yêu quý kính trọng đội 2.TCVĐ:Kéo co -Cô giới thiệu cách chơi, tên trò chơi, luật chơi -Trẻ tham gia chơi 3.Chơi tự -Cô bao quat trẻ chơi -Nhận xét sau buổi hoạt động Hoạt động chiều Luyện kỹ vẽ tô màu cho trẻ -Trẻ biết cầm bút tay phải tô màu gọn gàng Thứ3 15/12/2015 KPKH Trò chuyện đội Trẻ biết công viêc, nhiệm vụ đội -Trẻ biết đồ dung dụng cụ trang phục đội -Rèn kĩ quan sát, ý, ghi nhớ, phát triển tư duy, ngôn ngữ -Trẻ yêu mến kính trọng đội +Chuẩn bị:Giấy, bút màu +Tiến hành: -Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại kĩ vẽ như: Nét thẳng, nét xiên, nét ngang, nét dọc, nét cong -Cô gợi hỏi trẻ vẽ hoa dung kĩ gì? -Cho trẻ vẽ theo ý thích -Cô bao quát trẻ Chuẩn bị: -Giáo án, hát “vai mang sung” -Các tranh ảnh đội Tiến hành: HĐ1: Ổn định gây hứng thú -Cho trẻ vận động hát vai mang súng -Đàm thoại tên hát, nội dung hát, giáo dục trẻ HĐ2: Trò chuyện đội -Trời tối – Trời sang -Treo tranh “chú đội hải quân, không quân,bộ binh” +Hỏi trẻ tranh gì? +Cho trẻ phát âm -Chú đội có trang phục ntn? +Aó màu gì? Viền áo màu gì? +Quần màu gì? +Đầu đội gì? Mũ có màu gì? +Trên tay có gì? + Chú đôi hải quân làm nhiệm vụ gì? + Chú đội không quân làm gì? Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức + đội binh làm gì? *Các đội canh giữ vùng biển đảo thềm lục địa Việt Nam cho người có sống yên bình hạnh phúc -Ngoài có đội phòng không, đội biên phòng, đội đặc công, …tất đội người có công việc riêng nhiệm vụ họ bảo vệ tổ quốc HĐ3: Trò chơi: “Thi xem nhanh” -Cô giải thích cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi HĐ4: Kết thúc -Củng cố nhận xét kết thúc tiết học HĐNT Vẽ tự sân -Trẻ vẽ theo ý thích trẻ -Thông qua vẽ trẻ them yêu quý thiên nhiên *Chuẩn bị: Sân bãi sẽ, an toàn cho cô trẻ, phấn, đồ dùng đồ chơi trời, * Tiến hành: + Yêu cầu trước sân -Cô kiểm tra sức khỏe cho trẻ, cho trẻ nhắc lại số yêu cầu trước sân -Cô khái quát lại + Tổ chức hoạt động -Hôm cô cho vẽ theo ý thích -Cô vẽ mẫu cho trẻ xem -Cho trẻ vẽ -Cô động viên khuyến khích trẻ vẽ -Nhận xét tuyên dương trẻ 2.TCVĐ: dung dăng dung dẻ -Cô giới thiệucách chơi, tên trò chơi, luật chơi -Trẻ tham gia chơi + Chơi tự - trẻ chơi với đồ chơi sân SHC Làm quen thơ: đội hành quân mưa Trẻ biết tên thơ, tác giả Trẻ đọc thơ rõ ràng mạch lạc 1: Chuẩn bị:Tranh, mô hình minh họa nội dung thơ “Chú đội hành quân mưa” 2: Tiến hành: -Làm quen thơ: Chú đội hành quân mưa - Cô giới thiệu tên thơ, tên tác giả Nội dung Thứ4 16/12/2015 PTNN Thơ :chú giải phóng quân Yêu cầu Phương pháp tổ chức -Cô đọc cho trẻ nghe lần -Giảng giải nội dung thơ -Đàm thoại với trẻ nội dung thơ +Cô vừa đọc thơ gì? +Của tác giả nào? -Tác giả miêu tả hình ảnh đội làm gì? -Chú đội hành quân bầu trời ntn? -Các đội không ngại gian khổ vất vả kiên cường ngày đêm hành quân để giữ gìn bình yên cho tổ quốc -Cho trẻ đọc thơ cô 2-3 lần -Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi Trẻ biết tên thơ hiểu nội dung thơ -Rèn luyện kỷ ghi nhớ có chủ định cho trẻ -Luyện kỷ nghe trả lời câu hỏi rỏ ràng, biết nói đủ câu Trẻ đọc thư cô -Giáo dục trẻ qua câu chuyện biết yêu thương ba mẹ, biết yêu thương thành viên gia đình 1.Chuẩn bị: Tranh minh họa nội dung thơ 2.tiến hành: *HĐ1: Ổn định tổ chức gây hứng thú Trò chuyên gia đình bé - Cô giới thiệu tên thơ, tác giả *HĐ2: Nội dung - Cô đọc thơ cho trẻ nghe + Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm kết hợp nét mặt cử + Lần 2: Có tranh minh họa + Lần 3: Trích dẫn đàm thoại - Chú ai? - Chú đâu về, lúc nào? - Chú mang vai? - Có mũ đội đầu? - Chú làm ? - Chú kể chuyện gì? - em làm gì? +Giáo dục trẻ qua thơ yêu quý kính trọng đội * Dạy trẻ đọc thơ - Dạy lớp đọc lần - Mời tổ, nhóm , cá nhân đọc - Mời lớp đọc lại * Kết thúc: - Cô tuyên dương lớp Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức PTTM Vẽ mũ tô màu tranh -Trẻ vẽ hình -Biết chọn màu sắc phù hợp -Rèn luyện kĩ cầm bút cho trẻ 1.Chuẩn bị: bút màu, tranh cho bé vẽ 2.Tiến hành: *HĐ1: Ổn định tổ chức gây hứng thú - Cho trẻ đọc thơ : đội hành quân mưa *HĐ2: Nội dung - Cô trẻ đàm thoại trò chuyện đội - Cô giới thiệu tranh - Hỏi ý tưởng trẻ - Cho trẻ nhắc lại kĩ cầm bút, tư ngồi -Trẻ thực hiện: Cô theo dỏi hướng dẫn trẻ tô -Nhận xét sản phẩm: Cho trẻ mang sản phẩm lên - Cho trẻ chọn sản phẩm mà trẻ thích để nêu nhận xét theo ý thích - Cô gợi hỏi để trẻ nói lên ý thích +Cô nhận xét chung - Chọn vài sản phẩm đẹp sáng tạo để tuyên dương khuyến khích trẻ - Những sản phẩm chưa đạt cần cố gắng vào lần sau * Kết thúc: Cho trẻ chơi trò chơi “con thỏ” +Giáo dục trẻ biết yêu quý lời bố mẹ HĐNT Làm quen hát: cháu yêu đội TCVĐ Bắt vịt *Chuẩn bị: Sân bãi sẽ, an toàn cho cô trẻ, đồ dùng đồ chơi trời, * Tiến hành: + Yêu cầu trước sân -Cô kiểm tra sức khỏe cho trẻ, cho trẻ nhắc lại số yêu cầu trước sân -Cô khái quát lại + Tổ chức hoạt động 1.Làm quen hát: “Cháu yêu đội” -Cô giới thiệu tên hát làm quen -Cô hát mẫu cho trẻ nghe lần -Đàm thoại với trẻ nội dung hát -Cho trẻ hát cô -Cả lớp hát, tổ, nhóm, cá nhân hát cô theo dõi sửa sai cho trẻ yếu Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức 2.TCVĐ:Kéo co -Cô giới thiệucách chơi, tên trò chơi, luật chơi -Trẻ tham gia chơi 3.Chơi tự -Cô bao quat trẻ chơi TCVĐ: Bắt vịt -Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, tổ chức hướng dẫn trẻ chơi 2-3 lần Chơi tự do: Cô quản lý trẻ chơi Hoạt động chiều Hướng dẫn trò chơi mới: biến -Trẻ nắm luật chơi cách chơi, biết tham gia vào trò chơi -Qua trò chơi giúp nhận ghi nhớ có chủ đích Thứ5 17/12/2015 PTNT Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật -Trẻ nhận biết gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật -Củng cố cho trẻ màu xanh, đỏ, vàng -Trẻ nhận biết gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật, *Chuẩn bị:5-6 đồ vật đồ chơi * Tiến hành:Hôm cô hướng dẫn trò chơi đò “cái biến mất” -Với luật chơi: Các không mở mắt cô giấu đồ chơi -Cách chơi: Cô cầm đồ chơi nhiều, xếp lên sàn nhà cô hỏi trẻ: Đố cô có đây? -Cô xếp đồ chơi trẻ nói gọi tên đồ chơi đó, nhắm mắt lại đoán xem biến -Có cách chơi sau: -Cách 1: Trẻ chơi nhắm mắt đoán -Cách 2: trẻ nhắm mắt cô giấu đồ thi xem nói nhanh -Cách 3: Tre chơi cô giấu đồ chơi -Cách 4: Cả lớp nhắm mắt thi xem nói nhanh nhận đồ chơi *Trẻ chơi +Cho trẻ chơi lần +Cho trẻ chơi nhiều lần thay đổi cách chơi TCTD: Trẻ chơi theo ý thích -Cô bao quát trẻ chơi Chuẩn bị: -Máy chiếu sử dụng powerpointcacs hình tam giác,chũ nhật +Hình tam giác màu xanh, đỏ +Hình chữ nhật màu xanh, đỏ, vàng Tiến hành: HĐ1: Ổn định gây hứng thú -Cô trò chuyện với trẻ chủ đề -Tổ chức cho trẻ thi “bé vui học hình” Nội dung HĐNT Đi dạo đọc thơ: giải phóng quân Yêu cầu màu sắc -Rèn trẻ kĩ ý quan sát, ghi nhớ có chủ định sử dụng đồ dung, chơi theo hiệu lệnh cô -Trẻ có thái độ học tập tốt Phương pháp tổ chức với chủ đề nhận biết phân biệt hình chữ nhật, hình tam giác HĐ2: Hoạt động nhận thức -Cuộc thi gồm có phần: +Phần 1: Ôn so sánh chiều rộng đối tượng -Cho trẻ chơi trò chơi to, nhỏ -Cô giải thích cách chơi tổ chức cho trẻ chơi +Phần thứ 2: Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình chữ nhật hình tam giác -Cô giới thiệu hình tam giác -Hỏi trẻ hình gì? Con biết hình tam giác? -Hình tam giác màu gì? Hình tam giác lăn không? -Hình tam giác có cạnh? Mấy góc? -Cô cho trẻ đếm cạnh hình tam giác cô -Cho trẻ gọi tên hình tam giác + Cô bật hình chữ nhật chạy lên -Còn hình -Đây hình chữ nhật, cho lớp nói -Hình chữ nhật màu gi? Hình chữ nhật có cạnh -Cho trẻ đếm cạnh *Cô bật máy HTG HCN lên -Hỏi trẻ hình gì? =>HTG có cạnh, góc nên HTG không lăn được, HCN có góc, cạnh cạnh dài cạnh ngắn không lăn -Cô cho trẻ phân biệt HTG, HCN -Cho trẻ tìm xung quanh lớp tranh ảnh, đồ chơi có dang HCN, HTG +Phần thứ 3:Luyện tập -Cho trẻ chơi trò chơi “chọn hình theo yêu cầu cô” -Cô giải thích cách chơi, luật chơi cho trẻ -Tổ chức cho trẻ chơi Trẻ đọc thuộc thơ * Chuẩn bị: Sân bãi sẽ, an toàn cho cô trẻ, đồ dùng đồ chơi trời, Nội dung Yêu cầu -Trẻ hít thở không khí lành thỏa mãn nhu cầu vận động trẻ -Trẻ đọc thơ diễn cảm -Hứng thú tham gia hoạt động Phương pháp tổ chức *Chuẩn bị: Sân bãi sẽ, an toàn cho cô trẻ, đồ dùng đồ chơi trời, * Tiến hành: + Yêu cầu trước sân -Cô kiểm tra sức khỏe cho trẻ, cho trẻ nhắc lại số yêu cầu trước sân -Cô khái quát lại + Tổ chức hoạt động -Trẻ tập trung vào hướng dẫn cô -Cô cho trẻ vừa vừa đọc thơ: Chú đội hành quân mưa -Cho trẻ thi đua nhiều hình thức khác +TCVĐ:Cáo thỏ -Cô giới thiệucách chơi, tên trò chơi, luật chơi -Trẻ tham gia chơi + Chơi tự -Cô bao quat trẻ chơi -Nhận xét sau buổi hoạt động SHC - Chơi theo góc -Trẻ thỏa thuận chơi, thể góc chơi -Chơi ngoan, không tranh giành đồ chơi -Hứng thú tham gia hoạt động *Chuẩn bị:Đồ chơi góc chơi * Tiến hành:Cô nêu mục đích buổi hoạt động -Cho trẻ đàm thoại góc chơi -Ý định chơi trò gì? -Cho trẻ nêu định hướng góc chơi -Cô khái quát lại - Cho trẻ kể góc chơi -Cô động viên nhắc nhở trẻ chơi -Nhận xét buổi hoạt động TCTD: Trẻ chơi theo ý thích -Cô bao quát trẻ chơi Thứ 18/12/2015 PTTCXH Tổng hợp -Trẻ thuộc hát chủ đề -Trẻ biết biễu diễn văn nghệ -Phát triển ngôn ngữ cho trẻ -Trẻ hứng thú học thể thái độ biểu diễn văn nghệ Chuẩn bị:Xắc xô, mũ chóp,băng đĩa nhạc hát chủ đề đội Tiến hành: HĐ1: Ổn định gây hứng thú -Cô giới thiệu chương trình biểu diễn văn nghệ lớp -Cô làm người dẫn chương trình -Giới thiệu tiết mục biễu diễn -Sau lần trẻ biễu diễn lớp cổ vũ động viên bạn Nội dung Yêu cầu HĐNT -Quan sát thời tiết -TCVĐ:Bịt mắt bắt dê -Trẻ biết quan sát nhận xét thời tiết hôm -Rèn luyện kỷ quan sát -Biết nêu nhận xét đặc điểm thời tiết vừa quan sát -Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp theo mùa Phương pháp tổ chức -Cô tham gia biểu diễn trẻ -Cô tổ chức cho trẻ TCAAN -Cô nhận xét tuyên dương trẻ *Chuẩn bị: Sân bãi sẽ, an toàn cho cô trẻ, phấn, đồ dùng đồ chơi trời, * Tiến hành: + Yêu cầu trước sân -Cô kiểm tra sức khỏe cho trẻ, cho trẻ nhắc lại số yêu cầu trước sân -Cô khái quát lại + Tổ chức hoạt động -Quan sát thời tiết -Cô dẫn trẻ sân dạo 1-2 vòng cho trẻ dừng lại cô giới thiệu buổi quan sát +Các quan sát xem thời tiết hôm nào?(nắng hay mưa, nóng hay lạnh? +Có gió hay không? Vì sao? +Trời lạnh phải mặc để học -Cô khái quát lại cho trẻ rỏ -Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp theo mùa theo thời tiết để tránh cảm lạnh *TCVĐ:Bịt mắt bắt dê Cô giới thiệu tên trò chơi hướng dẫn trẻ chơi 2-3 lần *Chơi tự do: Cho trẻ lấy đồ chơi để chơi theo ý thích cô quản lý trẻ -Trẻ biễu diễn tự Chuẩn bị:Băng,đĩa nhạc hát chủ đề, SHC mũ múa, nơ đeo tay, - Biễu diễn văn tin nghệ cuối tuần -Hứng thú tham gia Tiến hành: vào hoạt động +Giới thiệu buổi hoạt động -Cô người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục lên biễu diễn -Các tiết mục xếp xen kẽ hình thức khác -Cô ý động viên trẻ lên biễu diễn - Tuyên dương trẻ rụt rè -Cho tổ nhận xét tuần -Cô nhận xét phát phiếu bé ngoan cho trẻ -Động viên trẻ chưa ngoan [...]... nào? + cô cho trẻ chon dụng cụ để vẽ Hỏi ý tưởng của trẻ + cô có thể nêu một vài ý tưởng cho trẻ - cho trẻ vẽ theo ý tưởng của mình - cô bao quát trẻ - hỏi trẻ về hình ảnh trẻ vẽ được - giáo dục trẻ *TCVĐ: Trốn mưa -Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ chơi 23 lần *Chơi tự do: Cô quản lý trẻ - Trẻ nhớ tên câu chuyện, nội dung câu chuyện -Biết trả lời các câu hỏi của cô rỏ ràng 1.Chuẩn bị: Cô thuộc... Tổ chức cho trẻ chơi - Cho trẻ đọc đoạn thơ - Giáo dục trẻ *Chơi tự do: Cô quản lý trẻ chơi Thứ3 01/12/2015 KPKH Trò chuyện về công việc của bác sỹ, y tá -Trẻ biết được công việc của bác sỹ, y tá, một số đồ dùng của bác sỹ ,y tá - trẻ biết ý nghĩa của nghề bác sỹ - trẻ hứng thú tham 1.Chuẩn bị: Tranh ảnh, video về các công việc của bác sỹ, y tá 2.Tiến hành: HĐ1:Ổn định gây hứng thú - Cho trẻ chơi: bắp... dùng của bác sỹ - Cho trẻ quan sát đàm thoại về mẫu nặn của cô - Hỏi trẻ có những đồ dùng gì? - Hỏi ý tưởng của trẻ sẽ nặn đồ dùng gì - Cô gợi ý cho trẻ - Cho trẻ nhắc lại kĩ năng nặn, tư thế ngồi -Trẻ thực hiện: Cô theo dỏi hướng dẫn trẻ tô -Nhận xét sản phẩm: Cho trẻ mang sản phẩm lên - Cho trẻ chọn sản phẩm mà trẻ thích để nêu nhận xét theo ý thích của mình - Cô gợi hỏi để trẻ nói lên ý thích của. .. biết công việc và ý nghĩa của nghề bộ đội 5/Phát triển thẩm mĩ: -Trẻ biết cách ầm bút để vẽ và tô màu ngôi sao -Thích nghe hát và hưởng ứng cùng cô Nội dung Đón trẻ Trò chuyện sáng Thể dục sáng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 - Cô đón trẻ đúng giờ, thái độ vui vẻ tạo niềm tin cho trẻ - Giáo dục trẻ đến lớp biết chào cô, chào bạn, cất mũ đúng nơi quy định - trò chuyện với trẻ về ngôi nhà thân yêu của bé... Trò chuyện về công việc của chú bộ đội -Trẻ biết về công việc của các chú bộ đội -Biết yêu quý kính trọng chú bộ đội -Trẻ hứng thú với các trò chơi *Chuẩn bị: Sân bãi sạch sẽ, an toàn cho cô và trẻ, tranh ảnh về công việc của các chú bộ đội, đồ dùng đồ chơi ngoài trời, * Tiến hành: + Yêu cầu trước khi ra sân -Cô kiểm tra sức khỏe cho trẻ, cho trẻ nhắc lại 1 số yêu cầu trước khi ra sân -Cô khái quát... nhớ tên và công việc của một số nghề 1.Chuẩn bị: trẻ thược đoạn thơ: lớp mình vui quá 2.Tiến hành: -Cô giới thiệu tên trò chơi: ai làm nghề gì - cô giới thiệu cách chơi: - Cô nói: a lô, a lô - trẻ hỏi: ai đó, ai đó - cô trải lời: tôi là bác sỹ - trẻ hỏi: bác sỹ làm gì? - cô: tôi khám chữa bệnh -trẻ: cháu chào bác sỹ Tương tự với các nghề khác Tổ chức cho trẻ chơi - Cho trẻ đọc đoạn thơ - Giáo dục trẻ... phòng không, bộ đội biên phòng, bộ đội đặc công, …tất cả các chú bộ đội mỗi người đều có công việc riêng nhưng nhiệm vụ của họ đều là bảo vệ tổ quốc HĐ3: Trò chơi: “Thi xem ai nhanh” -Cô giải thích cách chơi, luật chơi tổ chức cho trẻ chơi HĐ4: Kết thúc -Củng cố nhận xét và kết thúc tiết học HĐNT Vẽ tự do trên sân -Trẻ vẽ theo ý thích của trẻ -Thông qua bài vẽ của mình trẻ them yêu quý thiên nhiên hơn... hành:Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con trò chơi mới đò là “cái gì biến mất” -Với luật chơi: Các con không được mở mắt khi cô giấu đồ chơi -Cách chơi: Cô cầm đồ chơi nhiều, xếp lên sàn nhà cô hỏi trẻ: Đố các con cô có gì đây? -Cô lần lượt xếp đồ chơi gì thì trẻ nói và gọi tên đồ chơi đó, bây giờ các con nhắm mắt lại và đoán xem cái gì biến mất -Có 4 cách chơi như sau: -Cách 1: Trẻ chơi nhắm mắt và đoán -Cách... xanh, đỏ, vàng 2 Tiến hành: HĐ1: Ổn định gây hứng thú -Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề -Tổ chức cho trẻ cuộc thi “bé vui học hình” Nội dung HĐNT Đi dạo đọc thơ: chú giải phóng quân Yêu cầu màu sắc -Rèn trẻ kĩ năng chú ý quan sát, ghi nhớ có chủ định sử dụng đồ dung, chơi theo hiệu lệnh của cô -Trẻ có thái độ học tập tốt Phương pháp tổ chức với chủ đề nhận biết phân biệt hình chữ nhật, hình tam giác HĐ2:... cây bằng lăng -Cho trẻ đi ra sân cùng cô đến chổ cây bằng lăng cho trẻ dừng lại cô giới thiệu trẻ quan sát đàm thoại +Đây là cây gì? (Cho trẻ phát âm cây bằng lăng) +Cô chỉ lần lượt vào từng bộ phận của cây cho trẻ gọi tên nêu nhận xét +Thân cây như thế nào? +Cành lá của cây như thế nào? +Phía dưới góc có gì? +Trồng cây bàng để làm gì? Cô giải thích thêm cho trẻ rỏ giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây ... chuyện ngày lễ -Trẻ biết ý nghĩa ngày lễ - trẻ biết số hoạt động ngày lễ 1.Chuẩn bị: Tranh hoạt động ngày lễ 20/11 2.Tiến hành: -Cô đọc cho trẻ nghe thơ ngày 20/11” - hỏi trẻ ngày lễ - Ngày lễ ai?... điều gì? + Ngày 20/11 ngày lễ ai? + Nhân ngày lễ cô bạn An làm để tặng chô cô giáo? + Bạn làm công việc gì? + Cô giáo làm bạn An tặng hoa? +Giáo dục trẻ qua thơ biết yêu quý cô , lời cô giáo * Dạy... tranh có ai? - Bức tranh nói điều gì? - Các bạn nhỏ làm gì? - Ngày 20/11 ngày lễ ai? - Trong ngày lễ bạn nhỏ thể tình cảm Nội dung Yêu cầu Phương pháp tổ chức Của với cô giáo nào? - Cô kháo quát
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chủ đề mừng ngày lễ của cô, giáo án chủ đề mừng ngày lễ của cô, giáo án chủ đề mừng ngày lễ của cô

Từ khóa liên quan