Tìm hiểu về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

43 443 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2013, 16:36

Luận văn kinh tế: Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Trang * Lời mở đầu 3 * Chương 1: sở lý thuyết của quá trình cổ phần hóa 5 I/ Khái niệm về công ty cổ phần 1. Định nghĩa 5 2. Đặc điểm 5 3. Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần 3.1 Hình thái kinh doanh một chủ 8 3.2 Hình thái kinh doanh chung vốn 11 3.3 Hình thái công ty cổ phần 13 3.4 Cấu trúc quản lý và kiểm soát chung cổ phần 15 II/ Các đặc điểm và các yếu tố tác động tới quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước A/ Các đặc điểm của cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 1. Sự cần thiết phải cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 16 2. Thực chất của cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 18 3. Các mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 18 4. Các phương pháp cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 19 5. Các bước cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 5.1 Xác định giá trị tài sản doanh nghiệp 20 5.2 Mệnh giá cổ phiếu và số lượng cổ phần 22 5.3 Bán cổ phiếu doanh nghiệp được cổ phần hóa 23 5.4 Ra mắt công ty cổ phần, đăng ký kinh doanh 24 6. Chính sách đối với cán bộ công nhân viên trước và sau khi cổ phần hóa 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6.1 Lao động và chính sách đối với người lao độngtrong doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa 26 6.2 Lao động và chính sách đối với người lao động khi doanh nghiệp đã chuyển thành công ty cổ phần 26 B/ Những yếu tố tác động đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước nước ta 1. Thực trạng của khu vực kinh tế Nhà nước nước ta 27 2. Các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong quá trình cổ phần hóa 30 3. Thực trạng cổ phần hóa của doanh nghiệp ô tô khách Quảng Ninh 33 * Chương 2: Các giải pháp đề xuất đối với việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay 37 1. Môi trường pháp lý cẩn thiết cho sự ra đời và hoạt động của công ty cổ phần 37 2. Từng bước xây dựng thị trường Chứng khoán và sở giao dịch Chứng khoán 38 3. Thành lập quan Nhà nước quyền lực để thực hiện chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 40 * Kết luận 42 * Các tài liệu tham khảo 43 LỜI NÓI ĐẦU 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một giải pháp quan trọng mà nhiều nền kinh tế tiến hành, ngay cả những quốc gia nền kinh tế phát triển, phương thức quản lý doanh nghiệp tiến tiến như Anh, Pháp, Mỹ… cũng phải áp dụng. Với Việt Nam, cổ phẩn hóa doanh nghiệp Nhà nước luôn được tạo điều kiện và chế để chương trình cổ phần hóa đạt kết quả cao. Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, đặc biệt là trong thập niên 90, khu vực hóa toàn cầu là xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế Thế gới. Việc gia nhập các tổ chức kinh tế của khu vực và Thế giới như AFTA, NAFTA, WTO… luôn là mong muốn của bất kỳ một quốc gia nào. Xu thế hội nhập này tạo hội cạnh tranh bình đửang cho tất cả các doanh nghiệp, song nó cũng đựat các doanh nghiệp vào một cuộc chơi khắc nghiệt với quy luật “mạnh được, yếu thua”. Hàng rào thuế quan mà Chính phủ các nước đặt ra để bảo vệ các sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất sẽ mất tác dụng. Vì vậy, biện pháp duy nhất của các doanh nghiệp để không bị loại khỏi “cuộc chơi” là phải tự tăng cường khả năng cạnh tranh của mình để chiếm lĩnh và tạo thế đứng vững trên thị trường. Theo báo cáo của Bộ Tài Chính những năm đầu thập niên 90, các doanh nghiệp Nhà nước (chiếm vị trí chủ đạo hoạt động trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế) chủ yếu trong trạng thấi thiết bị lạc hậu 3-5 thế hệ. cấu kinh tế chưa phù hợp, chủ yếu là nông nghiệp chiếm 27%, thương mại 43%, công nghiệp và xây dựng 30%; quy mô các doanh nghiệp Nhà nước nhỏ (dưới 1 tỷ đồng) chiếm 68%. Thực tế khiến hiệu quả sử dụng vốn rất thấp. Mỗi đồng vốn chỉ tạo 2-3 đồng doanh thu và 0.1 đồng lợi nhuận. Tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước chiếm tới 70-80% nhưng chỉ tạo ra 44% tổng sản phẩm. Théo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam sẽ không đủ sức cạnh tranh khi Việt Nam gia nhập các tổ chức các tổ chức thương mại khu vực và Thế giới. Do vậy, để tạo chỗ đứng trên thương trường, Việt Nam phải cải cách để tìm ra con đường cho sự phát triển. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như: cấu lại vốn và lĩnh vự hoạt động của các doanh nghiệp, sát nhập các doanh nghiệp vốn nhỏ hoạt động trong cùng lĩnh vực lại với nhau, lien doanh lien kết với nước ngoài… Nhưng những giải pháp này vẫn chưa thể mang đến những bước ngoặt, hiệu quả sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp còn thấp, sức cạnh tranh yếu. Trước thực trạnh này, Nghị quyết Trung Ương II khóa VII đã đưa ra một giải pháp quan trọng để cải cách. Theo đó: “chuyển một số doanh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiệp quốc doanh điều kiện thành công ty cổ phần, phải chỉ đạo chặt chẽ quy mô, hình thức thí điểm, rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng phạm vi thích hợp”. Vậy cổ phần hóa là gì? Quá trình tiến hành cổ phần hóa tại Việt Nam đã diễn ra như thế nào? Những kết quả cũng như những mặt tồn tại của nó? Trong khuôn khổ bài tiểu luận nghiên cứu và tài chính này, chúng tôi được nêu một vài điều về vấn đềCổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam” được tóm tắt lại qua quá trình tòm hiểu một số tài liệu và một vài ví dụ thức tế để thong qua đó chúng ta thể cái nhìn đầy đủ, chính xác hơn về vấn đề này cũng như them những kiến thức về mảng tài chính vốn vô cùng rộng lớn này. Bài viết tất nhiên khó tránh khỏi những thiếu sót, vậy rất mong được tiếp nhanạ những ý kiến đóng góp, đánh giá của tất cả các bạn để bài viết them phong phú và chính xác hơn. Qua đây xin cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người đã hướng dẫn cho tôi hết lòng từ khi chưa hiểu biết về đề tài này và cho đến khi hoàn thành. Dù nội dung chỉ đạt đến một chừng mực nào đó nhưng qua lần nghiên cứu này nó giúp cho tôi dần làm quen với nghiên cứu bậc đại học và tôi tin rằng nó sẽ giúp tôi ngày càng hoàn thiện hơn về lý luận của mình. Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng 4 năm 2008 CHƯƠNG 1: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 SỞ LÝ THUYẾT CỦA Q TRÌNH CỔ PHẦN HỐ I- KHÁI NIỆM VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN 1. Định nghĩa: là loại cơng ty được thành lập do nhiều người bỏ vốn ra (cổ đơng). Tiền vốn được chia thành các cổ phần bằng nhau, người hùn vốn với tư cách là các cổ đơng sẽ mua một số cổ phần đó. Theo luật cơng ty nước ta, cơng ty cổ phần là cơng ty trong đó: - Số thành viên gọi là cổ đơng mà cơng ty phải trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là bảy. - Vốn điều lệ của cơng ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phiếu. Mỗi cổ đơng thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu. - Cổ phiếu được phát hành thể ghi tên hoặc khơng ghi tên. Cổ phiếu của sáng lập viên, của thành viên hội đồng quản trị phải là những cổ phiếu ghi tên. - Cổ phiếu khơng ghi tên được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu ghi tên chỉ được chuyển nhượng nếu được sự đồng ý của hội đồng quản trị. Cơng ty cổ phần được tự do đặt tên. Trên bảng hiệu, hố đơn, quảng cáo, báo cáo, tài liệu, giấy tờ giao dịch khác của cơng ty đều phải ghi tên cơng ty kèm theo các chữ "cơng ty cổ phần" và vốn điều lệ. 2. ĐẶC ĐIỂM: + Rủi ro: Trong trường hợp cơng ty bị phá sản thì họ cũng chỉ mất số tiền đã đầu tư vào cơng ty mà thơi, khơng chịu trách nhiệm vơ hạn như hình thức kinh doanh một chủ hoặc chung vốn. Nhờ đặc điểm này, các cơng ty cổ phần dám mạo hiểm đầu tư vào các dự án kinh doanh lớn hơn các loại hình cơng cộng khác bằng cách bán các cổ phiếu, trái phiếu cho những người vốn muốn đầu tư để gia tăng thu nhập, nó đã làm những người này khơng phải e ngại những hậu quả tài chính thể xảy ra đối với tồn bộ tài sản của họ. Như vậy, nhờ đặc điểm của hình thái cơng ty cổ phần - mọi cổ đơng bây giờ chỉ trách nhiệm pháp lý hữu hạn và cơng ty là một hình thức pháp lý 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đầy đủ, thuận lợi để kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, - đã cho phép khắc phục được phần lớn các trở ngại đặt ra của hình thái kinh doanh chung vốn. Nó bổ sung cho doanh nghiệp một hình thái pháp lý gần như hoàn hảo để huy động những lực lượng vốn lớn trong xã hội. Mệnh giá cổ phiếu của các công ty thường định giá rất thấp để khả năng khai thác được ngay cả những số tiền tiết kiệm nhỏ nhất trong công chúng. + Xét về mặt huy động vốn: Công ty cổ phần đã giải quyết hết sức thành công. Bởi vì những số tiền nhỏ dành dụm của nhiều gia đình nều để riêng không đủ để lập doanh nghiệp nhỏ, và do đó không thể đem ra kinh doanh được. Sự mặt của các công ty cổ phần đã tạo điều kiện cho họ hội để đầu tư một cách lợi và an toàn trong khoản vốn nhỏ nhưng gộp lại sẽ trở thành rất lớn. Các khoản tiền nhỏ trên thể được gửi ngân hàng hay mua trái phiếu . Song hình thức cổ phần sức hấp dẫn riêng mà các hình thức khác không thể thay thế được. Thứ nhất, việc mua cổ phiếu không những đem lại cho cổ đông lợi tức cổ phần (bằng hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng) mà còn hứa hẹn mang đến cho cổ đông một khoản thu nhập "ngầm" nhờ việc gia tăng giá trị giá cổ phiếu khi công ty làm ăn hiệu quả. Thứ hai, các cổ đông quyền được tham gia quản lý theo điều lệ của công ty và được pháp luật bảo đảm, điều đó làm cho quyền sở hữu của cổ đông trở nên cụ thể và sức hấp dẫn hơn. Thứ ba, cổ đông quyền được ưu đãi trong việc mua những cổ phiếu mới phát hành của công ty trước khi được đem bán rộng rãi cho công chúng. + Hình thái công ty cổ phần đã thực hiện được việc tách quan hệ sở hữu khỏi quá trình kinh doanh, tách quyền sở hữu với quyền quản lý và sử dụng, tạo nên một hình thái xã hội hoá sở hữu của đông đảo công chúng một bên, còn bên kia là tầng lớp các nhà quản trị kinh doanh chuyên nghiệp sử dụng tư bản xã hội cho các công cuộc kinh doanh quy mô lớn. Những người đóng vai trò sở hữu trong công ty cổ phần không trực tiếp đứng ra kinh doanh mà uỷ thác chức năng đó cho bộ máy quản lý của công ty. Bản thân công ty được pháp luật thừa nhận như một pháp nhân độc lập tách rời với các cá nhân góp vốn và kiểm soát nó. Nhờ đó, công ty cổ phần tiến 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hành tất cả các hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa của chính mình và nhận trách nhiệm đến cùng với các cam kết tài chính của công ty. Luật công ty của nhiều nước đều nêu ra hai tổ chức chính đại diện cho quyền sở hữu của các cổ đông trong công ty. Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị. Quyền sở hữu tối cao đối với công ty thuộc Đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông thường được tổ chức mỗi năm một lần để lựa chọn và bãi miễn Hội đồng quản trị, quyết định sửa đổi điều lệ công ty, phân chia lợi nhuận cổ phần, phát hành thêm cổ phiếu hoặc hợp nhất vào các công ty khác . Hội đồng quản trị được bầu ra trách nhiệm bảo toàn và phát triển giá trị các khoản vốn đầu tư của cổ đông. Chức năng chủ yếu của nó là đưa ra những chỉ dẫn mang tính chiến lược bao gồm những kế hoạch tài chính và những quyết định đầu tư lớn. Toàn bộ hoạt động quản lý kinh doanh thuộc về Ban giám đốc điều hành. Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông cũng bầu ra Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty để bảo vệ lợi ích cho những người góp vốn. + Các cổ phiếu và trái phiếu thông thường của công ty cổ phần thể được quyền chuyển nhượng dễ dàng trên thị trường chứng khoán. Các cổ đông thể rút lại vốn của mình để đầu tư vào một công cuộc kinh doanh khác bằng cách bán các cổ phiếu, trái phiếu và mua các cổ phiếu, trái phiếu những công ty mà mình muốn. Mặt khác, các cổ phiếu, trái phiếu của một công ty cổ phần chỉ được thanh lý khi công ty phá sản, vì thế cho dù bao nhiêu cổ đông bán cổ phiếu và cổ phiếu được chuyển chủ bao nhiêu lần do bán hoặc do thừa kế, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động một cách bình thường mà không bị ảnh hưởng. thể nói, công ty cổ phần và thị trường chứng khoán vừa duy trì được sự ổn định của doanh nghiệp, đồng thời vừa tạo nên sự di chuyền linh hoạt của các luồng vốn xã hội. Nhờ sự phát triển và hoàn thiện của thị trường chứng khoán, khả năng huy động vốn đầu tư được mở ra hết sức rộng rãi, nó cung cấp cho những hội đầu tư đa dạng, đơn giản, dễ dàng và thuận tiện cho đông đảo công chúng. Mặt khác, nó không chỉ là nơi cung cấp vốn mà còn là nơi xếp đặt và phân phối lại các hội đầu tư theo các nhu cầu đầu tư đa dạng của công ty và công chúng. đây, vai trò của các chủ ngân hàng và những người buôn bán cổ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phiếu hết sức quan trọng. Họ góp phần chuyển đổi các khoản đầu tư thông qua mua bán cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu v.v . trên thị trường cho mọi người và khuyến khích các công ty mới ra đời huy động vốn và đứng vững được trong kinh doanh. Khi một công ty mới thành lập, còn chưa đứng vững trên thương trường đó là lúc nó cần những nhà đầu tư táo bạo, dám chấp nhận mạo hiểm để lợi nhuận cao. Khi công ty đã ổn định vững chắc, các nhà đầu tư thận trọng mới vào cuộc. Giá cổ phiếu đã tăng lên, nhưng bù lại độ an toàn cao. Các nhà đầu tư táo bạo đã thể bán lại cổ phiếu, thu được khoản lợi nhuận vốn là mục tiêu cho mạo hiểm của họ để tiếp tục theo đuổi một cuộc đầu tư táo bạo khác. Nền kinh tế cần phải các nhà đầu tư táo bạo và sự chuyển đổi giữa các loại nhà đầu tư để thúc đẩy quá trình hình thành các doanh nghiệp mới hay các dự án đầu tư mới. Những hoạt động "đầu cơ" kiểu như thế một vai trò quan trọng và được khuyến khích các nước. Là nơi cung cấp vốn, nơi hội tụ các hội và nhu cầu đầu tư, thị trường chứng khoán phản ứng rất nhạy bén với những thay đổi, giao động của nền kinh tế. Chính vì vậy, sau này, Nhà nước với tư cách là một "tư bản tài chính" lớn nhất đã coi thị trường chứng khoán như công cụ để điều tiết các luồng tài chính và tiền tệ nói chung bằng cách quy định các hoạt động của nó, bơm vào hay hút ra các luồng công trái, trái phiếu chính phủ, qua đó điều chỉnh một phần khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế. 3. Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần 3.1 Hình thái kinh doanh một chủ Hình thái kinh doanh một chủ là các loại hình doanh nghiệp, trong đó sở hữu của người chủ tư nhân được duy trì và phát triển bằng lao động của bản thân hoặc thuê mướn với vốn liếng sẵn và sự tính toán của anh ta trên sở những đòi hỏi của thị trường. Đây là hình thái phổ biến thống trị trong nền sản xuất hàng hoá nhỏ và trong giai đoạn đầu của CNTB cạnh tranh tự do. Trong hình thái kinh doanh này bao gồm hai loại hình chủ yếu: Kinh doanh theo phương thức sản xuất hàng hoá nhỏ và kinh doanh theo phương thức sản xuất TBCN. Mục đích phương thức kinh doanh của những người sản xuất hàng hoá 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 là sự duy trì và bảo tồn mối quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất như là người sở hữu. Phương thức kinh doanh này đặc điểm người sở hữu đồng thời là người lao động và người đó chỉ thể làm giàu bằng lao động của chính mình. Do vậy, sự phát triển sản xuất được rất chậm chạp, quy mô mở rộng từ từ tuỳ theo sự phát triển của thị trường địa phương và khu vực. Toy nine, clung với sự phát triển nền kinh tế hàng hoá, lưu thông tiền tệ cũng ngày càng phát triển cho phép đẩy nhanh và mở rộng quá trình trao đổi, thanh toán cũng như tích trữ tiền tệ, và điều đó, góp phần làm thay đổi dần dần bản chất của phương thức kinh doanh này. Quá trình xã hội hoá sở hữu tư nhân nhờ hai tác nhân chủ yếu là trao đổi và tín dụng thì về mặt lịch sử trong quá trình chuyển hoá ấy phải kể đến hai yếu tố hết sức quan trọng, tác dụng phân giải nền kinh tế của những người sản xuất hàng hoá nhỏ và thúc đảy quá trình hình thành nền kinh tế thị trường TBCN, đó là tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay nặng lãi. Chúng ta hãy lần lượt xem xét vai trò của từng yếu tố này: a- Đối với tư bản thương nghiệp Sự phát triển của thương nghiệp và tư bản thương nghiệp làm cho nền sản xuất hướng vào giá trị trao đổi. Nó làm cho quy mô sản xuất được mở rộng, sản phẩm mang nhiều hình, nhiều vẻ và đi vào lưu thông một cách phổ biến; nó làm tan rã các hình thái tổ chức sản xuất lấy giá trị sử dụng làm mục đích và thúc đẩy sự phân công lao động xã hội trên sở một thị trường thống nhất. Cùng với sự phát triển của tư bản thương nghiệp, hình thái tiền tệ cũng ngày càng phát triển. Đặc biệt với chức năng của tiền làm phương tiện thanh toán, các hoạt động mua bán được thực hiện dưới hình thức ứng trước và thanh toán kỳ hạn ngày một nhiều và trở nên phổ biến trong nền kinh tế. Đó là sở sâu xa để ngày càng xác lập mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ của những người sản xuất hàng hoá nhỏ vào thương nhân. Từ chỗ đóng vai trò môi giới giữa những người sản xuất với thị trường, tư bản thương nghiệp ngày càng xâm nhập sâu vào sản xuất và dần dần chi phối toàn bộ sản xuất, bắt sản xuất phục vụ cho mục đích của tư bản. Về mặt lịch sử, đó là cách phổ biến để chuyển các ngành thủ công tính chất phường hội của công nghiệp thành thị 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thời phong kiến và các ngành nghề phụ nông thôn thành các ngành sản xuất mang tính chất TBCN. Như vậy, qúa trình chuyển hoá từ phương thức kinh doanh của những người sản xuất hàng hoá nhỏ lên phương thức kinh doanh TBCN đã diễn ra với sự tham gia đắc lực của tư bản thương nghiệp. Một nền sản xuất mà mọi thứ từ nguyên liệu tư liệu sản xuất đến sản phẩm tiêu dùng đều đi vào lưu thông, và do đó, phải qua tay tư bản thương nghiệp thực sự là môi trường cho các nhà tư bản công nghiệp ra đời, phát triển và khẳng định một phương thức kinh doanh mới. b- Đối với tư bản cho vay nặng lãi Tư bản tiền tệ hoạt động thời kỳ tiền sử CNTB mang hình thái tư bản cho vay nặng lãi. Sự phát triển của tiền tệ làm chức năng phương tiện thanh toán đã trở thành một địa bàn rộng lớn và đặc biệt của tư bản cho vay nặng lãi. Một mặt, mọi đảm phụ bằng tiền phải nộp theo kỳ hạn nhất định, dù đó là địa tô, cống nạp, thuế má . đều phải thanh toán bằng tiền. Mặt khác, do thương nghiệp ngày càng phát triển, sản xuất hàng hoá ngày càng phổ biến, thời gian mua bán và thanh toán ngày càng tách rời nhau thì càng cần thiết một khối lượng tiền để thanh toán cho những kỳ hạn nhất định. Đó là mảnh đất mầu mỡ để tư bản cho vay nặng lãi phát triển và nó đã tham gia đắc lực vào công việc làm cho những người sản xuất hàng hoá nhỏ ngày càng mắc nợ nhiều hơn, dần dần mất hết những phương tiện để duy trì quá trình tái sản xuất bình thường của họ. nơi nào mà tư liệu sản xuất bị phân tán thì tư bản cho vay nặng lãi tập trung hoá dần dần lại dưới hình thức của cải bằng tiền bằng cách xâm nhập vào các ngành sản xuất dưới dạng cầm cố và làm chủ nợ, làm cho quá trình tái sản xuất của họ ngày càng co hẹp lại, khánh kiệt và tan rã. Nó đóng vai trò như là một chất phân giải đẩy nhanh quá trình, một mặt, tích luỹ tư bản dưới hình thái của cải bằng tiền và mặt khác, tách người lao động ra khỏi tư liệu sản 10 [...]... thiểu 3 lần) vả niêm yết tại trụ sở công ty về việc cổ phần hoá doanh nghiệp, để các nhà đầu tư trong và ngoài doanh nghiệp hiểu, biết về tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp Nội dung thông báo bao gồm: Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, khối lượng và tỷ lệ vốn cổ phần doanh nghiệp Nhà nước bán ra, đối tượng và tỷ lệ được mua cổ phần, thời gian bán, tỷ suất doanh lợi trên vốn 3 năm trước và sau khi cổ. .. phương thức thực hiện xã hội hoá sở hữu, chuyển hình thái kinh doanh một chủ với sở hữu Nhà nước trong doanh nghiệp thành công ty cổ phần với nhiều chủ sở hữu để tạo ra một mô hình doanh nghiệp phù hợp với nền kinh tế thị trường và đáp ứng được yêu cầu của kinh doanh hiện đại 3 Các mục tiêu cố phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần nhằm các mục tiêu sau: a) Huy... tất những công việc còn lại: - Xin khắc dấu Công ty cổ phần Nộp lại con dấu cũ của doanh nghiệp nhà nước chuyển toàn bộ thành công ty cổ phần hoặc con dấu cũ của bộ phận doanh nghiệp nhà nước (nếu có) chuyển thành công ty cổ phần - Làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà nước về tài sản từ doanh nghệp hà nước đã cổ phần hoá sang sở hữu của Công ty cổ phần 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... ty cổ phần, giá trị tối thiểu mỗi cổ phần là 50.000 đ - Cổ đông là pháp nhân hay thể nhân chủ sở hữu cổ phần - Cổ phiếu doanh nghiệp là chứng chỉ xác nhận sự đầu tư và quyền sở hữu về vốn của chủ sở hữu cổ phần đối với công ty cổ phần b) Mức mua - Mỗi cổ đông là pháp nhân (các tổ chức kinh tế tư cách pháp nhân, các tổ chức xã hội được pháp luật công nhận) quyền mua một hoặc nhiều cổ phần 22... đăng ký kinh doanh 1 Giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp sự chứng kiến của Ban Cổ phần hoá tại doanh nghiệp quan quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp bàn giao cho Hội đồng quản trị của công ty cổ phần: Lao động, tài sản, tiền vốn theo quyết định giá trị doanh nghiệp; danh sách, hồ sơ cổ đông và toàn bộ hồ sơ, tài liệu, sổ sách của doanh nghiệp Ban cổ phần hoá tại doanh nghiệp bàn... các doanh nghiệp cổ phần hoá, nhưng mức tối đa không quá 10% giá trị doanh nghiệp - Mỗi cổ đông là thể nhân - công dân Việt nam từ 18 tuổi trở lên quyền mua tối đa không quá 5 % giá trị doanh nghiệp - Mỗi cổ phần của công ty giá trị như nhau và ghi bằng tiền Việt Nam Trường hợp mua cổ phần bằng vàng hoặc ngoại tệ, đều được chuyển đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời diểm thu tiền mua cổ phần. .. nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để xác định lại giá trị Đất đai đang sử dụng: Không tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp, Nhà nước cho phép các doanh nghiệp và công ty cổ phần sử dụng đất theo thời hạn nhất định Công ty cổ phần phải nộp tiền thuê đất hàng năm, thực hiện theo luật đất đai và các quy định khác của Nhà nước về sử dụng đất Trước khi giao cho công ty cổ phần sử dụng, doanh nghiệp Nhà nước. .. cổ phần hoá b) Tổ chức đăng ký danh sách người mua cổ phần và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước để nộp tiền bán cổ phần c) Khi thu tiền của các cổ đông đã đăng ký mua cổ phần, doanh nghiệp phải thực hiện đúng chế độ thu nộp tiền mặt Cuối ngày, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước, không được dùng số tiền bán cổ phần sai mục đích 5.4 Ra mắt công ty cổ phần, ... góp phần tăng lượng kinh tế đất nước 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Các phương pháp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước * Bán cổ phần cho công chúng Nhà nước bán toàn bộ hay một phần sở hữu Nhà nước trong doanh nghiệp cho cho công chúng Việc bán này thường được thực hiện thông qua sở giao dịch chứng khoán hay một tổ chức tài chính trung gian Việc bán cổ phần. .. của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Xét về mặt hình thức, cổ phần hoá là việc nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần của mình cho các đối tượng tổ chức hoặc tư nhân trong và ngoài nước hoặc cho cán bộ quản lý và công nhân của xí nghiệp bằng đấu giá công khai hay thông qua thị trường chứng khoán để hình thành các công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần Xét về mặt thực chất, cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, Tìm hiểu về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, Tìm hiểu về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, 1: Cơ sở lý thuyết của q trình cổ phần hóa, Cấu trúc quản lý và kiểm soát chung CF, Mênh gía cổ phiếu và số lượng cổ phần a Một số khái niệm:, Chính sách đối với cán bộ cơng nhân viên trước và sau khi cổ phần hố., Thực trạng của khu vực kinh tế nhà nước ở nước ta:, Vấn đề về lao động, mua bán cổ phiếu. Về lao động

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn