Tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội (lấy ví dụ tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện yên thành, tỉnh nghệ an)

94 507 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2016, 13:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THÁI ĐÌNH XUÂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (LẤY VÍ DỤ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN) Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 60 31.01.02 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐINH TRUNG THÀNH Nghệ An, 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, Quí thầy, cô giáo Trường Đại học Vinh, Phòng Đào tạo sau Đại học, Hội đồng khoa học khoa Kinh tế trường Đại học Vinh tận tình giảng dạy, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu khoa học hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đinh Trung Thành người tận tình hướng dẫn, dìu dắt trình thực đề tài Tôi chân thành cảm ơn quan tâm tạo điều kiện gia đình, giúp đỡ có hiệu anh chị công tác Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành suốt trình học tập viết Luận văn Nghệ An, tháng 10 năm 2015 Tác giả Thái Đình Xuân MỤC LỤC Phải khẳng định định nghĩa đói, nghèo Đói nghèo tình trạng kiệt quệ bao gồm nhiều khía cạnh, từ thu nhập hạn chế đến tính dễ bị tổn thương gặp phải tai ương bất ngờ có khả tham gia vào trình định chung Việt Nam thừa nhận định nghĩa chung đói nghèo Hội nghị chống đói nghèo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ESCAP tổ chức Băng Cốc - Thái Lan tháng 9/1993: “Nghèo tình trạng phận dân cư không hưởng thoã mãn nhu cầu người, mà nhu cầu xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế- xã hội phong tục, tập quán địa phương’’ 15 BẢNG QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng châu Á CT- XH: Chính trị xã hội HĐQT: Hội đồng quản trị GQVL: Giải việc làm HSSV: Học sinh sinh viên LĐTB&XH: Lao động thương binh xã hội NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội NS&VSMT: Nước vệ sinh môi trường PGD: Phòng giao dịch SXKD: Sản xuất kinh doanh TT&VV: Tiết kiệm vay vốn UBND: Ủy ban nhân dân VKK: Vùng khó khăn XĐGN: Xóa đói giảm nghèo XKLĐ: Xuất lao động DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Phải khẳng định định nghĩa đói, nghèo Đói nghèo tình trạng kiệt quệ bao gồm nhiều khía cạnh, từ thu nhập hạn chế đến tính dễ bị tổn thương gặp phải tai ương bất ngờ có khả tham gia vào trình định chung Việt Nam thừa nhận định nghĩa chung đói nghèo Hội nghị chống đói nghèo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ESCAP tổ chức Băng Cốc - Thái Lan tháng 9/1993: “Nghèo tình trạng phận dân cư không hưởng thoã mãn nhu cầu người, mà nhu cầu xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế- xã hội phong tục, tập quán địa phương’’ 15 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xóa đói giảm nghèo chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển vùng, địa bàn nhóm dân tộc, khu dân cư Sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân ngày cải thiện, an ninh, trị giữ vững ổn định Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành tích, bật Việt Nam thực tốt Mục tiêu Thiên niên kỷ xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu cụ thể đánh giá cao Tuy vậy, mặt trái phát triển bộc lộ rõ nét, khoảng cách giàu nghèo ngày tăng, phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư vùng sâu, vùng xa chịu cảnh nghèo đói Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, có nguyên nhân quan trọng thiếu vốn sản xuất kinh doanh Chính vậy, Đảng Nhà nước ta xác định tín dụng ngân hàng mắt xích thiếu hệ thống sách phát triển kinh tế - xã hội, XĐGN Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu trên, từ năm 1996 Chính phủ thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo với cấu tổ chức nằm Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2003 tách thành lập Ngân hàng sách xã hội, với mục tiêu chủ yếu cho vay ưu đãi hộ nghèo đối tượng sách Sau 10 năm vào hoạt động, có 21,4 triệu lượt hộ nghèo đối tượng sách khác vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp 2,9 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo góp phần to lớn công XĐGN Bên cạnh kết đạt được, trình cho vay hộ nghèo thời gian qua phạm vi nước, tỉnh Nghệ An nói chung huyện Yên Thành nói riêng không hạn chế như: xảy tình trạng cho vay không đối tượng; mức vốn vay, thời hạn cho vay chưa phù hợp với đối tượng, mục đích; quy mô tín dụng thấp; mô hình hoạt động tổ tiết kiệm vay vốn bộc lộ nhiều hạn chế… dẫn đến hiệu sử dụng vốn vay thấp Để nâng cao hiệu cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An, trước hết cần hoàn thiện mạng lưới hoạt động, đẩy mạnh tín dụng ủy thác qua tổ chức trị - xã hội, gắn công tác cho vay vốn dịch vụ sau đầu tư, tiếp đẩy mạnh cho vay theo dự án, suất đầu tư cho hộ nghèo lên mức tối đa Vì vậy, làm nguồn vốn ưu đãi đến tay người nghèo đối tượng sử dụng có hiệu vốn vay vừa bảo đảm cho phát triển bền vững nguồn vốn tín dụng, vừa giúp người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói vươn lên trở thành hộ khá, giàu vấn đề xã hội quan tâm Với lý nêu trên, chọn vấn đề “Tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội (Lấy ví dụ Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)” làm đề tài luận văn Thạc sỹ khoa học Kinh tế Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề đói nghèo vai trò sách xã hội công tác xóa đói giảm nghèo đề cập nhiều Chúng xin phép lược khảo số công trình tiêu biểu: a Các công trình nghiên cứu xóa đói, giảm nghèo Cuốn sách "Nghèo đói xóa đói giảm nghèo Việt Nam" Lê Xuân Bá với cộng sự, xuất năm 2001, sâu tìm hiểu khái quát vấn đề lý luận nghèo đói Việt Nam giới Nhóm tác giả tiến hành khảo sát thực trạng nghèo đói Việt Nam, tìm hiểu nguyên nhân đói nghèo đưa quan điểm, giải pháp giúp công xóa đói, giảm nghèo Việt Nam ngày bền vững Bộ Phát triển Quốc tế Anh với nghiên cứu "Cung cấp giáo dục có chất lượng cho người" năm 2002, sâu tìm hiểu vấn đề giáo dục, đặc biệt sách giáo dục cho người nghèo Cũng năm 2002, Ngân hàng Phát triển Châu Á Tổ chức Y tế Thế giới với nghiên cứu "Cải thiện tình trạng sức khỏe giảm bớt bất bình đẳng", tiến hành khảo sát tình hình người dân việc tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt y tế cho người nghèo Năm 2003, WB tiến hành nghiên cứu xóa đói giảm nghèo phạm vi rộng hơn, phạm vi nước, với "Nghèo" Nghiên cứu người nghèo ai, họ lại nghèo, sách công giành cho người người nghèo điển hình như: Nghiên cứu "Đánh giá cuối kỳ Chương trình mục tiêu giải xóa đói giảm nghèo chương trình 135- I" Bộ Lao động, Thương binh Xã hội UNDP năm 2004, tiến hành khảo sát trình thực chương trình mục tiêu quốc gia - giảm nghèo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn I (Gọi tắt chương trình 135 - I) xã đặc biệt khó khăn Qua đó, đưa số quan điểm, định hướng cho chương trình xóa đói giảm nghèo tương lai cải thiện chương trình mục tiêu quốc gia - giảm nghèo Nghiên cứu "Đánh giá tiếp cận người dân với quỹ 139 ba tỉnh Yên Bái, Ninh Thuận Đồng Tháp" "Phân tích thực trạng chi phí điều trị nội trú bệnh nhân nghèo 139 ba bệnh viện U Bưới, Phi, Phụ sản Trung ương", Trần Tuấn cộng năm 2005, tiến hành khảo sát chi phí khám, chữa bệnh bệnh nhân tìm hiểu sách giành cho người nghèo Luận án "Quá trình thực sách xóa đói giảm nghèo Đảng nhà nước cộng đồng người Khmer đồng sông Cửu Long 1992 - 2002" Nguyễn Hoàng Sơn năm 2007, tiến hành phân tích đặc điểm đời sống kinh tế - xã hội nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói cộng đồng người Khmer thuộc khu vực đồng sông Cửu Long, sách lực thống trị người Khmer đồng sông Cửu Long trước năm 1975 "Báo cáo phân tích điều tra chương trình 135 - II" Ủy ban Dân tộc năm 2008, tiến hành tìm hiểu điều kiện sinh hoạt ăn, ở, mặc, phong tục tập quán người dân tộc thiểu số Việt Nam Các tham luận Hội thảo khoa học "Cơ hội thách thức vùng dân tộc thiểu số Việt Nam gia nhập WTO" Viện Dân tộc tập hợp xuất thành sách "Cơ hội, thách thức vùng dân tộc thiểu số nay" xuất năm 2009 Nghiên cứu "Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo đời sống Kinh tế- xã hội người Mường tỉnh Phú Thọ" Nguyễn Anh Dũng năm 2009, tiến hành tìm hiểu thực trạng người Mường tỉnh Phú Thọ trình thực nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo Luận án "Hoàn thiện sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu Việt Nam đến năm 2015" Nguyễn Thị Hoa năm 2009, sâu phân tích sở khoa học hoàn thiện sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam, quan niệm đói nghèo vai trò phủ xóa đói giảm nghèo, phân loại sách xóa đói giảm nghèo, đánh giá sách xóa đói giảm nghèo Nghiên cứu "Nghèo đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam Thực trạng thách thức xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135-II" Phạm Thái Hưng cộng năm 2010, tập trung tìm hiểu đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn, thiếu thốn y tế, giáo dục Cuốn "Cẩm nang sách quản lý chương trình giảm nghèo" năm 2013 tập thể tác giả: PGS TS Đào Thị Ngọc Minh, Ths Nguyễn Ngọc Hà, Ths Đinh Quang Thành, Ths Nguyễn Văn Tùng, Ths Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Ths Hoàng Hải, Ths Hồng Thị Minh, Ths Vũ Văn Nam xuất năm 2013 b Các công trình nghiên cứu vai trò sách xã hội trình xóa đói, giảm nghèo Tác giả Bùi Hoàng Anh (2000), có viết “Tín dụng Ngân hàng phục vụ đối tượng sách chương trình kinh tế Chính phủ: Những tồn kiến nghị tháo gỡ”, Tạp chí Ngân hàng Tác giả Lê Thanh Tâm (2008), với luận án đề tài Phát triển tổ chức tài nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Đề tài phân tích sâu tác động tổ chức tài nông thôn Việt Nam, đặc biệt Ngân hàng sách xã hội Hoặc hàng loạt công trình khác Nguyễn Anh Tuấn (2011) với công trình Cho vay hỗ trợ người nghèo tỉnh Tiền Giang thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Châu (2009) với công trình Ảnh hưởng tín dụng ưu đãi Ngân hàng sách xã hội đến giảm tỷ lệ hộ nghèo huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Thái Nguyên Ngô Thị Huyền (2008) với Giải pháp tín dụng ngân hàng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Ở góc độ khác nghiên cứu đề tài tác giả tiếp cận nhiều văn bản, thị, hướng dẫn cấp báo cáo tổng kết Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành Ví dụ: Chính phủ 10 thuận lợi cho người dân lần đầu đến làm việc điểm giao dịch Mọi hoạt động như: Giải ngân, thu lãi, thu gốc, trả hoa hồng, phí ủy thác, thù lao cho cán cấp xã thực điểm giao dịch Mọi sách cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác, phải công khai kịp thời điểm giao dịch - Nên tăng cường Cán tín dụng để bố trí thêm tổ giao dịch lưu đông xã, số ngày trực điểm giao dịch tăng lên (mỗi điểm giao dịch xã trực 01 tháng/02 lần) Tăng cường hiệu hoạt động tổ tiết kiệm vay vốn Tổ tiết kiệm vay vốn (gọi tắt tổ) thành lập nhằm tập hợp hộ nghèo đối tượng sách khác có nhu cầu vay vốn NHCSXH để SXKD, cải thiện đời sống; tương trợ giúp đỡ sản xuất đời sống; liên đới chịu trách nhiệm việc vay vốn trả nợ ngân hàng Để tổ vay vốn thực “cầu nối” NHCSXH với khách hàng thời gian tới NHCSXH cần phải tiếp tục xếp lại tổ vay vốn sau: - Thành lập tổ phải theo địa bàn xóm, xóm, tối thiểu 01 tổ; số lượng thành viên tổ từ 25- 50 người; thiết không thành lập tổ theo liên xóm; số lượng tiền vay tổ trì thường xuyên 200 triệu đồng trở lên, trì việc sinh hoạt đặn theo quy định (01 quý/01 lần) Nội dung sinh hoạt tổ phải thiết thực bổ ích Trong sinh hoạt tổ kết hợp tập huấn nghiệp vụ như: Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để tăng cường lực SXKD cho người vay; tăng cường tương trợ, giúp đỡ sản xuất vàđời sống thành viên tổ - NHCSXH kết hợp với tổ chức nhận ủy thác cấp huyện, xã tăng cường công tác đào tạo tập huấn ban quản lý tổ Ban quản lý tổ có 03 người, tốt người làm kinh tế giỏi, trưởng đoàn thể khối, xóm, hộ nghèo Thành viên ban quản lý tổ phải người 80 có sức khoẻ tốt, có uy tín với nhân dân, có khả làm việc lâu dài cho tổ ban chấp hành hội cấp xã - Việc theo dõi, quản lý nợ, hạch toán ghi chép lưu giữ hồ sơ sổ sách ban quản lý tổ phải khoa học, đầy đủ, theo quy định - Việc bình xét hộ vay vốn phải thực dân chủ, công khai, đối tượng 3.2.4 Đẩy mạnh tín dụng ủy thác qua tổ chức trị - xã hội Để tiếp tục trì đẩy mạnh phương thức cho vay ủy thác phần qua tổ chức trị xã hội thời gian tới, cần thực tốt số việc sau đây: + Duy trì thường xuyên lịch giao ban NHCSXH với lãnh đạo tổ chức hội nhận ủy thác theo định kỳ + Về nội dung giao ban: Các tổ chức hội có báo cáo đánh giá kết hoạt động uỷ thác tổ chức quý; rút việc làm tốt tồn tại, nguyên nhân từ đề giải pháp khắc phục; đồng thời đề nhiệm vụ thời gian tới NHCSXH có báo cáo tổng hợp tình hình giải ngân, thu lãi, thu gốc, trả tiền hoa hồng phí uỷ thác Đồng thời, cung cấp cho tổ chức nhận uỷ thác văn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động cho vay NHCSXH + Ngoài ra, hàng tháng NHCSXH tổ chức hội cấp thường xuyên trao đổi thông tin cho tình hình cho vay, thu nợ, nợ hạn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức nhận ủy thác + Tổ chức hội cấp thường xuyên đạo tổ chức hội cấp thực tốt 06 khâu NHCSXH uỷ thác; không thu khoản phí hộ vay vốn 3.2.5 Nâng cao lực hoạt động Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An Tất giải pháp lớn phải lúc triển khai mạnh mẽ, nhằm nâng cao vai trò tín dụng hộ nghèo tác động 81 vào phát triển KT-XH địa bàn huyện Yên Thành Tuy nhiên, điều nghĩa thực tiễn Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - chủ thể thực giải pháp - không đủ mạnh, lực hoạt động Để nâng cao lực hoạt động chi nhánh Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An địa bàn nay, tác giả cho cần triển khai đồng giải pháp sau đây: 3.2.5.1 Đầu tư công nghệ, phương tiện đại “Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng hệ thống toán” giải pháp lớn mà “Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm hướng đến xây dựng Ngân hàng Việt Nam vững mạnh, phát triển trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế WTO Theo đó, NHTM cần phải: Hiện đại hoá hệ thống giao dịch, xúc tiến thương mại điện tử phát triển dịch vụ sở công nghệ thông tin Nâng cấp mạng diện rộng hạ tầng công nghệ thông tin với giải pháp phù hợp với trinh độ phát triển chuẩn mực thông lệ quốc tế Tăng cường hệ thống an toàn, bảo mật thông tin, liệu an ninh mạng [26] Trong tình hình Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện địa bàn huyện nói chung mức đầu tư công nghệ, phương tiện tình trạng thấp kém, không nói lạc hậu so với yêu cầu phát triển Điều đòi hỏi nhận thức đắn mức đầu tư thích đáng khẩn cấp vào lĩnh vực Trước hết phải nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin có: hệ thống phần mềm giao dịch, hệ thống an toàn, bảo mật thông tin, liệu an ninh mạng; lắp đặt máy rút tiền tự động ATM Trang bị máy móc, thiết bị đại phục vụ yêu cầu hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày đa dạng phong phú chủ thể kinh tế tầng lớp dân cư địa bàn 82 Tuy nhiên cần lưu ý việc đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị đại, tăng cường lực hoạt động Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH khẩn cấp, thích đáng phải xét đến tính hiệu đồng vốn đầu tư Việc đầu tư cần phải có đề án cụ thể, khảo sát đầy đủ thực trạng để đưa phương án giải pháp đầu tư tối ưu hiệu 3.2.4.2 Xây dựng nguồn nhân lực Theo kết khảo sát, đội ngũ cán viên chức Phòng giao dịch trình độ chuyên môn nhiều bất cập, phần lớn đào tạo chắp vá, nhiều năm liền không tuyển dụng bổ sung Từ đó, khó thích ứng tốt với môi trường cạnh tranh hội nhập tương lai Do vậy, yêu cầu cấp thiết đảm bảo cho hoạt động tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành an toàn hiệu phải nhanh chóng khắc phục tình trạng bất cập trình độ chuyên ngành, thiếu hụt kiến thức bổ trợ, lực thẩm định, điều hành kinh doanh đội ngũ cán viên chức Cần phải “Tăng cường đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý chuyên môn cho cán cấp, đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp trách nhiệm cán ngân hàng” Để làm điều đó, trước hết phải bổ sung qua đường tuyển dụng số lượng cán thiếu hụt Tuy nhiên, vấn đề tuyển dụng phụ thuộc vào tiêu định biên từ NHCSXH Việt Nam, qua NHCSXH tỉnh Nghệ An nên Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Yên Thành tự định mà phải quan tâm tạo điều kiện, bổ sung tiêu định biên lao động từ cấp lãnh đạo NHCSXH Việt Nam NHCSXH tỉnh Nghệ An Phải có kế hoạch đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán viên chức NHCSXH Nội dung chương trình đào tạo phải kết hợp đào tạo chuyên môn với lý luận trị, trọng phát triển nguồn lao động có trình độ cao 83 công nghệ thông tin, có khả thích ứng nhanh với môi trường làm việc chịu áp lực cao điều kiện cạnh tranh hội nhập Đào tạo phải gắn kết với công tác quy hoạch, bố trí, xếp, sử dụng cán thiết phải rèn luyện từ thực tiễn Phải trọng đặc biệt đến đội ngũ cán tín dụng, lực lượng chủ chốt, mang tính định cho công tác tín dụng Cần phải thực tốt công tác đào tạo chuyên môn với rèn luyện đạo đức, phẩm chất Đồng thời, phải kết hợp công tác bố trí, sử dụng với việc đãi ngộ thích đáng cho đội ngũ cán tín dụng Trong công tác tuyển dụng cán phải “thực nguyên tắc dân chủ minh bạch” [26], chuẩn hoá điều kiện tuyển dụng, có sách khuyến khích em ngành đủ điều kiện vào làm việc, để vừa thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu công tác, vừa kế thừa phát huy truyền thống ngành, vừa thực tốt sách cán Công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại, bố trí, xếp sử dụng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán chi nhánh NHCSXH địa bàn phải thực nghiêm túc theo quy định, nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch hiệu Cần phải lấy lực phẩm chất đạo đức làm sở cho công tác cán Trong điều kiện khó khăn số lượng cán chưa thể bổ sung đủ theo yêu cầu nay, để đảm bảo hoạt động bình thường phát triển, phải tăng cường chế độ trách nhiệm, nâng cao suất lao động cho tập thể, phòng ban chuyên môn cá nhân người lao động Cần phải đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng, có sách đãi ngộ thoả đáng cá nhân có thành tích cao công tác học tập 3.2.4.3 Phát triển thương hiệu VBSP VBSP tên giao dịch viết tắt NHCSXH Việt Nam (Vietnam For Bank Social Policies) 84 Thương hiệu VBSP với biểu trưng logo hình búp hoa sen - Được hiểu tên giao dịch gắn liền với sắc, uy tín, hình ảnh NHCSXH Việt Nam, mà yếu tố ghi dấu ấn sâu sắc lòng khách hàng chủ thể KT-XH khác địa bàn, toàn kinh tế quốc gia quốc tế Trong kinh tế thị trường, xây dựng phát triển thương hiệu hướng cần thiết cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sức cạnh tranh tảng cho tồn tại, phát triển doanh nghiệp Từ lẽ đó, thương hiệu VBSP toàn hệ thống tích cực xây dựng phát triển, bước chiến lược, khẳng định vị trí, vai trò triển vọng NHCSXH Việt Nam tương lai Đối với Phòng giao dịch NHCSXH địa bàn huyện, để vững mạnh phải tăng cường giải pháp chung phát triển thương hiệu VBSP, đồng thời phải tích cực xây dựng sắc thái riêng phù hợp với phong tục tập quán địa phương, đảm bảo tiêu chí chung thương hiệu VBSP Để đạt điều đó, Phòng giao dịch NHCSXH địa bàn huyện Yên Thành cần phải: Bảo đảm phát triển bền vững than Phòng giao dịch NHCSXH địa bàn, gắn kết chặt chẽ mặt hoạt động NHCSXH với công tác xóa đói giảm nghèo phát triển KT-XH địa phương, tạo nên đồng cần thiết chiến lược phát triển với chiến lược phát triển VBSP địa bàn huyện Phải tiên phong đổi công nghệ Xây dựng môi trường làm việc thoáng mát, yên bình có đủ tiện nghi cần thiết Phải xây dựng nề nếp giao dịch làm việc văn minh đại 3.2.4.4 Xây dựng văn hoá giao dịch, văn hoá tín dụng Văn hoá giao dịch, văn hoá tín dụng phận văn hoá kinh doanh ngân hàng, hệ thống chuẩn mực tinh thần hay vật chất, quy 85 định mối quan hệ, thái độ hành vi, ứng xử cá nhân, tập thể thành viên VBSP, hướng tới giá trị tốt đẹp VBSP, thể qua chất lượng phục vụ giao dịch hoạt động tín dụng KT-XH địa phương phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững đòi hỏi Phòng Giao dịch nói riêng, NHCSXH nói chung phải xác lập rành rẽ văn hoá giao dịch, văn hoá tín dụng hoạt động tương thích đáp ứng yêu cầu thực tiễn Để xây dựng văn hoá giao dịch, văn hoá tín dụng nhằm nâng cao lực hoạt động Phòng giao dịch NHCSXH địa bàn huyện Yên Thành, công tác khách hàng cần phải: Xây dựng đội ngũ CBCNV tinh tường nghiệp vụ, tận tuỵ nhanh nhạy với công việc, hóm hỉnh, biết làm vui lòng khách, có phẩm chất đạo đức tốt, biết cách từ chối thuyết phục, không làm phật lòng khách Tạo không gian tiện nghi thoải mái cho khách hàng giao dịch, làm việc chờ đợi Nâng cao tối đa chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu dù khó khăn, đa dạng khách Trang bị phương tiện làm việc đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách Giữ chữ tín tất mặt nghiệp vụ Gắn bó chia xẻ phải thật bạn đồng hành khách hàng thành công lẫn thất bại Trực tiếp gửi thư chúc mừng khách thắng lợi lớn làm ăn chân thành động viên, chia xẻ khách hàng gặp phải rủi ro, thiên tai, bão lũ Đối với máy làm việc nội bộ: Cần xây dựng phong cách làm việc cá nhân tập thể sinh động, hiệu quả; Xây dựng thực tốt kỷ cương, quy chế chung quy chế riêng phù hợp với tâm sinh lý đa số; Tổ chức hoạt động văn hoá tập thể cho đơn vị; Tổ chức tốt hội nghị công nhân viên chức, hội nghị khách hàng, phong trào văn hoá văn nghệ, phong trào niên; Bồi đắp tuyên truyền cho ý nghĩa cao đẹp biểu tượng VBSP 86 3.2.4.5 Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát không giải pháp để phòng ngừa rủi ro tín dụng mà giải pháp nhằm nâng cao lực hoạt động Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành Đây giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng “Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Theo đó, NHTMNN cần phải “ xây dựng triển khai khuôn khổ quy trình phương pháp tra, giám sát dựa sở tổng hợp rủi ro” Để làm tốt công tác tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao lực hoạt động Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành, trước hết, cần phải tập trung xây dựng máy chức kiểm tra, kiểm toán nội đủ mạnh, độc lập, có đủ phẩm chất đạo đức lĩnh nghề nghiệp Phải tạo điều kiện thuận lợi xây dựng chế làm việc hiệu cho phận kiểm tra, kiểm toán nội Hoạt động tra, kiểm tra, giám sát nội phải có chương trình kế hoạch cụ thể, thường xuyên bám sát sở, am hiểu tình hình, lấy chức phòng ngừa ngăn chặn làm nòng cốt Tuy nhiên, phát có sai phạm phải cương xử lý đề xuất xử lý nghiêm minh Ngoài ra, để tăng cường hiệu công tác kiểm tra giám sát đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn tra, kiểm tra, giám sát thuộc ngành Ngân hàng cấp thuộc máy Chính quyền sở làm việc nghiêm minh, hiệu thiết phải có thái độ cầu thị, nghiêm khắc nhìn nhận sửa chữa, khắc phục hạn chế, thiếu sót, sai phạm có xảy Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành Nâng cao lực hoạt động Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành giải pháp vừa cấp bách vừa lâu dài, xu tất yếu để xây dựng NHCSXH Việt Nam phát triển vững mạnh từ chi nhánh 87 sở, để giữ vững vai trò chủ đạo chủ lực cho thực thi sách an sinh xã hội nông thôn Riêng địa bàn huyện Yên Thành, điều quan trọng vững mạnh Phòng giao dịch trực tiếp tác động vào việc phát huy vai trò tín dụng NHCSXH công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH địa bàn huyện, nhắm đến mục tiêu xây dựng huyện Yên Thành sớm trở thành huyện công nghiệp Nghị Đại hội Huyện Đảng huyện đề 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Cần có thống lãi suất huy động, chế khuyến hệ thống ngân hàng thương mại, tránh cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây nên biến dị hoạt động tín dụng, tác động xấu vào kinh tế Cần phải có chế xử lý nghiêm minh trường hợp cạnh tranh thiếu lành mạnh nấp chiêu khuyến mờ ám NHTM Cần xây dựng Kho liệu phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ cho NHTMNN truy cập cập nhật thông tin khách hàng Xây dựng trang Web chuyên sâu vào lĩnh vực thông tin khách hàng 3.3.2 Đối với Ngân hàng sách xã hội Việt Nam Có chế ràng buộc sách đãi ngộ hợp lý CBVC làm nghiệp vụ kiểm tra, kiểm toán nội Bố trí đủ cán để giải triệt để tình trạng kiểm tra viên phải kiêm nhiệm nhiều việc 3.3.3 Đối với Ủy ban Nhân dân huyện quan hữu quan bảo vệ thực thi pháp luật địa phương Cần có hỗ trợ phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch việc giữ vững kỷ cương pháp luật hoạt động tín dụng, tín dụng NHHCSXH Cương xử lý nghiêm minh, pháp luật trường hợp cố tình chiếm dụng vốn Ngân hàng Đây phải công việc trì thường xuyên, liên tục 88 Tăng cường thời gian, cường độ làm việc Ban Chỉ đạo Thi hành án dân huyện, trọng tập trung xử lý vụ án tín dụng tồn đọng, người vay có khả trả nợ cố tình chiếm dụng vốn tín dụng NHCSXH, ảnh hưởng đến hoạt động chung NHCSXH, tác động xấu vào trật tự kỷ cương hoạt động kinh tế địa phương Riêng Toà án Nhân dân tỉnh: Trong năm qua, Toà án nhân dân huyện giao quyền xét xử vụ án kinh tế có tín dụng ngân hàng Nhờ có phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, hoạt động Toà án Nhân dân huyện đóng góp lớn vào việc giữ vững kỷ cương pháp luật quan hệ kinh tế nói chung quan hệ tín dụng nói riêng, thuộc khu vực huyện Tuy nhiên, Toà án Nhân dân cấp huyện không giao quyền xét xử vụ án kinh tế Mọi phát sinh án tín dụng phải trình lên Toà án cấp tỉnh, từ chi nhánh NHCSXH gặp phải khó khăn việc yêu cầu luật pháp can thiệp người vay cố tình chiếm dụng vốn ngân hàng Đề nghị Toà án Nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền xét xử vụ án tín dụng cho Toà án cấp huyện Kết luận chương Việc bước đầu đề giải pháp để bước nâng cao hiệu hoạt động Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trình hỗ trợ người nghèo nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Nhiệm vụ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành biến giải pháp thành thực để phục vụ tốt cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà Đồng thời, tác giả đưa số kiến nghị cấp quyền cấp quản lý Ngân hàng để nhằm tạo đồng thuận hỗ trợ trình thực thi nhiệm vụ Chắc chắn rằng, với vào hệ thống trị, Ngân hàng đặc biệt Ngân hàng CSXH vai trò vị trí tạo động lực cho người dân sản xuất kinh doanh ngày tốt 89 C KẾT LUẬN Đối tượng phục vụ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành chủ yếu hộ nghèo Chính mà việc nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo góp phần giúp họ thoát nghèo vấn đề nóng bỏng cấp bách giai đoạn Đây không vấn đề đáng quan tâm riêng ngành ngân hàng mà cần phải có đạo Nhà nước, phối kết hợp chặt chẽ ban ngành trình thực sách Đảng Nhà nước đồng thống kịp thời Từ đó, tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn tài sản nâng cao hiệu sử dụng vốn Trong Luận văn tác giả tập trung nghiên cứu, giải nội dung sau: Làm rõ giai đoạn Nhà nước có cách đánh giá đưa tiêu chí đói nghèo sách giảm nghèo vai trò ngân hàng nói chung Ngân hàng CSXH nói riêng cần đặc biệt nhấn mạnh Tuy nhiên, Ngân hàng không làm thay người dân, không cung cấp vốn để họ ăn đong bữa, mà ngân hàng trợ giúp họ thoát nghèo thông qua phát triển sản xuất kinh doanh, văn hóa, giáo dục, y tế Khảo sát, phân tích, đánh giá hoạt động Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thanh, tỉnh Nghệ An nhiều năm qua thực người đồng hành nhân dân thoát nghèo Đóng góp Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành vào nghiệp phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà lớn, góp phần đưa Yên Thành trở thành địa phương huyện thị tỉnh Nghệ An Đề xuất quan điểm sử dụng công cụ tín dụng NHCSXH vào công tác xóa đói nghèo, phát triển KT-XH thời gian tới số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh hoạt động tín dụng Phòng Giao dịch 90 NHCSXH Huyện Yên Thành phát triển KT-XH địa bàn huyện, đồng thời mạnh dạn đưa số kiến nghị NHNN Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, NHCSXH Việt Nam, cấp lãnh đạo Đảng Chính quyền địa phương sở tại, nhằm tạo điều kiện cần thiết thuận lợi để tín dụng NHCSXH phát huy tối đa vai trò tích cực phát triển KT-XH địa bàn mà phục vụ Trên tinh thần đó, Luận văn hoàn thành nhiệm vụ đề Tuy nhiên, vấn đề phát huy vai trò tín dụng ngân hàng hộ nghèo đề tài rộng, phức tạp Trong khuôn khổ xác định, Luận văn nghiên cứu tín dụng NHCSXH hộ nghèo địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, với hạn chế lực cá nhân nên khó tránh hạn chế, thiếu sót Với tinh thần cầu thị, học hỏi, tác giả tha thiết mong mỏi tiếp thu biết ơn tất ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy cô người quan tâm đến đề tài để Luận văn hoàn thiện 91 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết “10 năm hoạt động Ngân hàng CSXH huyện Yên Thành, giai đoạn 2003-2013 Báo cáo tổng kết Hoạt động Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2000-2014 Bùi Hoàng Anh (2000), “Tín dụng Ngân hàng phục vụ đối tượng sách chương trình kinh tế Chính phủ: Những tồn kiến nghị tháo gỡ”, Tạp chí Ngân hàng, (4), tr 17-26 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định 78/2002/NĐ-CP tín dụng người nghèo đối tượng sách khác, Hà Nội Học viện Ngân hàng (2001), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Kết điều tra hộ nghèo huyện Yên Thành năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành Luật tổ chức tín dụng (2010), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Châu (2009), Ảnh hưởng tín dụng ưu đãi Ngân hàng sách xã hội đến giảm tỷ lệ hộ nghèo huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thị Hoa (2009), Hoàn thiện sách XĐGN chủ yếu Việt Nam đến năm 2015, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Ngô Thị Huyền (2008), Giải pháp tín dụng ngân hàng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 11 Bùi Thị Hoàn (2013), Phân hóa giàu nghèo Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà nội 92 12 Hội đồng dân tộc Quốc hội, Ailen Irish AID (2011), Đánh giá hiệu sách giảm nghèo miền núi, vùng DTTS Việt Nam giai đoạn 2006-2010; Phương hướng, giải pháp cho giai đoạn 20112015, Tài liệu hội thảo Hòa Bình 13 Vũ Quốc Huy (2004), Tăng trưởng, đói nghèo bất bình đẳng Việt Nam, Tạp chí Lao động Xã hội, (240-242), tr.30 14 Châu Hà Quế Lâm (2002), Xóa đói giảm nghèo vùng DTTS nước ta nay- Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Quỳnh Lệ (2013), Cao su vẹn nghĩa đất, trọn tình người, Tạp chí Cộng sản chuyên mục Việt Nam điểm sáng xóa đói giảm nghèo, tr 85- 90 16 V.I Lênin (1976), Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, tập 33, tr19 17 Lê Quốc Lý (2010), Phát triển bền vững với XĐGN Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Nhung (2012), Giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Vũ Thị Ngọc Phùng (1999) TTKT, CBXH vấn đề xóa đói giảm nghèo Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Peter Boothroyd (2003), Đánh giá sách: từ phương pháp thực tế, đến thói quen tham gia, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Nguyễn Duy Sơn (2004), Quyền phát triển người Việt Nam nghiệp đổi đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 22 Nguyễn Hoàng Sơn (2007), Quá trình thực sách xóa đói giảm nghèo Đảng nhà nước cộng đồngngười Khơmer đồng sông Cửu Long 1992- 2002, Luận án tiến sĩ lịch sử, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ 93 23 Lê Thanh Tâm (2008), Phát triển tổ chức tài nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 24 Nguyễn Anh Tuấn (2011), Cho vay hỗ trợ người nghèo tỉnh Tiền Giang thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 25 Nguyễn Lâm Thành (2013), Phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Tạp chí Cộng sản chuyên mục Việt Nam điểm sáng xóa đói giảm nghèo, tr 68-72 26 Thủ Tướng Chính phủ (2006) Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 27 UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định 2947/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2011 Về việc Ban hành chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An gia đoạn 2011- 2015 28 Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo – Thủ tướng Chính phủ thông qua tháng 5/2002 29 Báo cáo chung nhà tài trợ hội nghị tư vấn nhà tài trợ cho Việt Nam, mức sống thời kỳ bùng nổ dân số, Hà Nội, tr.51 30 Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng 94 [...]... nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của 11 Ngân hàng Chính sách xã hội tại phòng Giao dịch huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng đối với hộ nghèo Ngân hàng chính sách xã hội - Phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả của tín dụng đối với người nghèo tại PGD NHCSXH huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - Đề xuất một số giải... nước 1.2 Tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo 1.2.1 Tín dụng đối với hộ nghèo Tín dụng đối với hộ nghèo đó là sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội Đối tượng của tín dụng đối với hộ nghèo là hộ nghèo sống... quả của tín dụng ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ nghèo ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay 13 B NỘI DUNG Chương 1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 1.1 Một số vấn đề cơ bản về hộ nghèo 1.1.1 Hộ nghèo 1.1.1.1 Khái niệm về đói nghèo Tình trạng đói nghèo ở mỗi quốc gia đều có sự khác nhau về cấp độ và số lượng, thay đổi theo thời gian Người nghèo. .. Ban Giám đốc PGD Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thành, Nghệ An trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tín dụng ngân hàng và vai trò của nó đối với hộ nghèo Chương 2: Thực trạng tín dụng ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ nghèo ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Chương 3:... thu nhập và cải thiện đời sống hộ gia đình nghèo Khi giải quyết được vốn cho người nghèo vay sẽ có tác dụng hiệu quả thiết thực Do đó vai trò của hoạt động tín dụng hộ nghèo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tại địa bàn hết sức quan trọng, đặc biệt Yên Thành là một huyện thuần nông của tỉnh Nghệ An Người nghèo đói do nhiều nguyên nhân như: già, yếu, đau ốm,... quả tín dụng đối với hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay 4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cho vay hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An từ năm 2010 đến 2014 5 Cơ sở lý luận và Phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn thực hiện trên cơ sở vận dụng. .. đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo Đó là nguồn tài liệu quý báu để chúng tôi kế thừa và phát triển Tuy nhiên, vấn đề hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo Phòng Giao dịch Yên Thành của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An thì cho đến nay vẫn còn là khoảng trống, nhất là với tư cách một luận văn thạc sỹ 3 Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 3.1 Mục đích Nghiên cứu cơ sở... quả tín dụng đối với hộ nghèo Chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng là hai tiêu chí quan trọng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Hai chỉ tiêu ngày có điểm giống nhau đều là chỉ tiêu phản ánh lợi ích do vốn tín dụng mang lại cho khách hàng và ngân hàng về mặc kinh tế Nhưng hiệu quả tín dụng mang lại cụ thể và tính toán được giữa lợi ích thu được với chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư tín dụng. .. giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội NHCSXH tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, kịp thời và có hiệu lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo thuận lợi cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách kịp thời, đầy đủ, đảm bảo vốn tín dụng đến đúng địa chỉ người thu hưởng chính sách. .. người nghèo cần vay vốn thì đối tượng vay vốn Ngân hàng lựa chọn xét duyệt thông qua tổ TK & VV và Ban XĐGN xã Về phương thức cho vay: Phương thức cho vay uỷ thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, giải ngân tại xã, thực hiện công khai, minh bạch có sự giám sát của chính quyền, của cộng đồng xã hội Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo là hoạt động có tính rủi ro cao Ngoài những nguyên ... tra chộo, kim tra t xut nhm cú bin phỏp x lý kp thi nhng sai sút un nn, sa cha kp thi - Nõng cao cht lng nõng cao hot ng cỏc im giao dch lu ng ti xó, phng, cht lng hot ng y thỏc m bo 100% giao. .. giao dch (gii ngõn, thu n, thu lói) c thc hin ti cỏc im giao dch Cng c v trỡ cuc hp giao ban theo nh k vi cỏc t chc chớnh tr xó hi Ti im giao dch phi cụng khai s d n ca tng h, c bit l s h cú n... ng, c th: Bng Thng kờ n xu ca Phũng giao dch Ngõn hng chớnh sỏch xó hi huyn Yờn Thnh n 2014 Chỉ tiêu TT n 31/12/13 n 30/9/2014 So sánh đầu năm Tỷ lệ % Hộ nghèo 460 538 78 0,36 442 520 0,36 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội (lấy ví dụ tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện yên thành, tỉnh nghệ an) , Tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội (lấy ví dụ tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện yên thành, tỉnh nghệ an) , Tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội (lấy ví dụ tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện yên thành, tỉnh nghệ an)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn