Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.22 I .Vài nét về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.22

57 580 4
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2013, 17:04

Luận văn kinh tế: Chương II: Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.22I .Vài nét về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời cảm ơn. Trong suốt quá trình thực tập tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex em đã nhận đợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo , cán bộ công ty Pjico. Em xin chân thành cảm ơn thầy đã trang bị cho em những kiến thức về mặt lý luận, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm , đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo CN.Bùi Quỳnh Anh đã tận tình chỉ bảo hớng dẫn và góp ý kiến giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập cung cấp cho em những tài liệu cũng nh những kinh nghiệm quý báu về công việc.Chính nhờ sự giúp đỡ đó, bản thân em đã hiểu đợc phần nào thực tế mà trớc đây em mới chỉ đợc biết qua sách vở,từ đó để hoàn thành chuyên đề thực tập. Xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã giúp tôi trong suốt quá trình học tập. Sinh viên Phạm T Duy Mục lục Mục lục .1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .3 Lời nói đầu 5 Bảo hiểm là một ngành tài chính rất phát triển trong nền kinh tế thị trờng và ngành kinh doanh bảo hiểm đã một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân 5 ChơngI: Những vấn đề bản của bảo hiểmcông tác khai thác bảo hiểm 7 I. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm 7 1.Sự cần thiết khách quan .7 2.Tác dụng của bảo hiểm .9 II.Bản chất của bảo hiểm .10 1.Các định nghĩa về bảo hiểm 10 2. Bản chất của bảo hiểm 11 III.Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm 12 1.Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm dịch vụ đặc biệt .12 2. Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không mong đợi. .12 3. Sản phẩm bảo hiểm khó xác định hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ (bán-mua-bồi thờng) .12 4. Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không đợc bảo hộ độc quyền .13 IV. Công tác khai thác bảo hiểm 13 1.Vai trò của khâu khai thác .13 2. Các nhân tố ảnh hởng đến khâu khai thác 14 2.1 Không gian thời gian 14 2.2 Số khai thác viên và trình độ chuyên môn của khai thác viên .14 2.3.Năng suất khai thác .15 3. Quy trình khai thác bảo hiểm .15 3.1 Lập kế hoạch khai thác từng kỳ .15 3.2 Xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể 16 3.3 Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm .17 Chính sách truyền thông .17 3.4 Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm 18 3.5 Đánh giá rút kinh nghiệm 20 4.Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả khai thác bảo hiểm .21 4.1 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả .21 4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả .21 Chơng II: Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex .22 I .Vài nét về thị trờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 22 2. Về công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex .23 2.1 Quá trình hình thành và phát triển .23 2.2 Tổ chức bộ máy và cán bộ 25 2.3. Các nghiệp vụ triển khai 28 1.Quy trình khai thác bảo hiểm của công ty .29 1.1. Lập kế hoạch khai thác bảo hiểm 29 1.2. Xây dựng và đề ra các biện pháp khai thác .30 1.3. Tổ chức khai thác 30 1.4. Kiểm tra giám sát quá trình khai thác bảo hiểm .31 1.5. Đánh giá kinh nghiệm trong công tác khai thác .31 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Tình hình khai thác của Pjico 31 2.1. Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải 31 Nghiệp vụ 32 2.2 Doanh thu phí bảo hiểm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải .34 Nghiệp vụ 34 2.3 Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật và tài sản .37 Ng. Vụ .38 2.4 Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty 38 Chỉ tiêu 39 Năm 39 CHƯƠNG III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác bao hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 42 I. Những thuận lợi khó khăn và phơng pháp hoạt động trong thời gian tới của công ty trong công tác khai thác .42 1.Thuận lợi .42 2. Những khó khăn 43 3. Phơng hớng hoạt động trong thời gian tới 44 II. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm tại công ty 45 1.Biện pháp ở cấp vĩ mô 46 2. Các biện pháp ở cấp vi mô 46 2.1 Tiếp cận khách hàng .46 2.2 Xây dựng và quản lý đội ngũ đại lý,khai thác viên bảo hiểm .47 2.3 Thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ khai thác 49 Kết luận 57 Tài liệu tham khảo .58 . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Bảo hiểm là một ngành tài chính rất phát triển trong nền kinh tế thị trờng và ngành kinh doanh bảo hiểm đã một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Với các nớc phát triển, ngành kinh doanh bảo hiểm đã đóng góp từ 5% đến 10% GDP . Việt Nam trong những năm 1990-1995 sự tăng trởng của ngành bảo hiểm đạt bình quân 40%/năm và từ năm 1996 tới nay đạt tốc độ tăng trởng 25% số lợng công ty bảo hiểm tham gia vào thị trờng đang không ngừng tăng lên. Trong điều kiện hiện này, đất nớc đang chuyển hớng đi lên, hội nhập nền kinh tế thế giới, gia nhập vào các tổ chức nh ASEAN, AFTA, APEC,WTO đang đặt ra yêu cầu mở cửa thị trờng dịch vụ, kiểm toán, ngân hàng; hơn nữa là nhận thức của ngời dân thay đổi, nhu cầu về bảo hiểm nâng cao. Thêm vào đó các công ty hoạt động đều vì mục đích lợi nhuận nên cạnh tranh gay gắt với nhau Điều đó cho thấy rằng nếu làm tốt công tác khai thác sẽ là điều kiện tiền đề cho sự thành công của các công ty bảo hiểm . Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (tên giao dịch là PJICO) cũng là một đơn vị tiến hành kinh doanh bảo hiểm nên công tác khai thác đóng vai trò quan trọng trong qúa trình triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm . Nhận thấy tầm quan trọng của công tác này nên em đã quyết định chọn đề tài Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex làm chuyên đề thực tập của mình.Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề đợc kết cấu thành ba chơng: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChơngI: Những vấn đề bản của bảo hiểmcông tác khai thác bảo hiểm . ChơngII: Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. ChơngIII: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Mặc dù đã đợc nghiên cứu kỹ về mặt lý thuyết cũng nh thực tế song bài viết khong thể tránh khỏi những thiếu sót em rất mong nhận đợc ý kiến của thầy và các bạn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChơngI: Những vấn đề bản của bảo hiểmcông tác khai thác bảo hiểm . I. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm . 1.Sự cần thiết khách quan. Trong cuộc sống sinh hoạt cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngà và đề phòng nhng con ngời vẫn nguy gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó nhiều nguyên nhân ví dụ nh: Các rủi ro do môi trờng thiên nhiên: Bão lụt,động đất, rét,hạn hán,dịch bệnh Các rủi ro xảy ra do sự tiến bộ và phát triển của khoa học và kỹ thuật.Khoa học kỹ thuật phát triển, một mặt thúc đẩy sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của con ngời:nhng mặt khác cũng gây ra nhiều tai nạn bất ngờ nh tai nạn ô tô, hàng không ,tai nạn lao động Các rủi ro môi trờng xã hội.Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro cho con ngời. Chẳng hạn, nếu xã hội quản lý chặt chẽ, mọi ngời sống và làm việc theo pháp luật thì sẽ không xảy ra hiện tợng trộm cắp; nếu làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ sẽ hạn chế đợc ốm đau bệnh tật; nếu mọi ngời ý thức hơn thì sẽ giảm đợc những rủi ro không đáng nh hoả hoạn lũ lụt Bất kể do nguyên nhân gì, khi rủi ro xảy ra thờng đem lại cho con ngời những khó khăn trong cuộc sống nh mất hoặc giảm thu nhập,phá hoại nhiều tài sản làm ngng trệ sản xuất và kinh doanh của nhiều tổ chức, doanh nghiệp,cá nhân làm ảnh h ởng đến đời sống kinh tế xã hội nói chung. Để đối phó các rủi ro, con ngời đã nhiều biện pháp khác nhau nhằm kiểm soát cũng nh khắc phục hậu quả rủi ro xảy ra. Hiện nay theo qua niệm của các nhà quản lý rủi ro hai nhóm biện pháp đối phó rủi ro và hậu quả của rủi ro ngây ra- đó là nhóm biện pháp kiểm soát rủi ro và nhóm biện pháp tài trợ rủi ro. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Nhóm biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm các biện pháp tránh né rủi ro ,ngăn ngừa tổn thất ,giảm thiểu rủi ro .Các biện pháp này thờng đợc sử dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro . -Tránh né đơc rủi ro là biện pháp đợc sử dụng thờng xuyên trong cuộc sống .Mỗi ngời, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều lựa chọn những biện pháp thích hợp để né tránh rủi ro thể xảy ra,tức loại trừ hội dẫn đến tổn thất.Chẳng han,để tránh các loại tai nạn giao thông ngời ta hạn chế việc đi lại; tránh tai nạn lao động ngời ta chọn những nghề không nguy hiểm Tránh né rủi ro chỉ với những rủi ro thể tránh né đợc.Nhng trong cuộc sống rất nhiều những rủi ro không thể tránh né đợc. -Ngăn ngừa tổn thất: Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất đa ra các hành động làm giảm tổn thất hoặc giảm mức thiệt hại do tổn thất gây ra. Ví dụ, để giảm thiểu các tai nạn lao động, ngời ta tổ chức các khoá học nâng cao trình độ của ngời lao động hay nâng cao chất lợng các hoạt động đảm bảo an toàn lao động ; đề phòng chống hoả hoạn nguời ta thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy -Giảm thiểu tổn thất : ngời ta thể giảm thiểu tổn thất thông qua các biện pháp làm giảm giá trị thiệt hại khi tổn thất đă xảy ra. Ví dụ, nh khi hỏa hoạn , để giảm thiểu tổn thất ngời ta cố gắng cứu các tài sản còn dùng đợc ; hay trong một tai nạn giao thông, để giảm thiểu các thiệt hại về ngời và của, ngời ta đa ngay những ngơi bị thơng tới nơi cấp cứu và điều trị Mặc dù các biện pháp kiểm soát rủi ro rất hiệu quả trong ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro nhng khi rủi ro đã xảy ra, ngời ta không thể lờng hết đợc hậu quả. +Nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro bao gồm các biện pháp chấp nhân rủi ro và bảo hiểm .Đây là các biện pháp đợc sử dụng trớc khi rủi ro xảy ra với mục đích khắc phục các hậu quả rủi ro gây ra nếu có. -Chấp nhận rủi ro : Đây là hình thức mà ngời gặp phải tổn thất tự chấp nhận khoản tổn thất đó.Một trờng hợp điển hình của chấp nhận rủi ro là tự bảo hiểm .Có rất nhiều cách thức khác nhau trong biện pháp chấp nhân rủi ro ,tuy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiên thể chia làm hai nhóm: Chấp nhận rủi ro thụ động và chấp nhận rủi ro chủ động. Trong chấp nhận rủi ro thụ động ngời gặp tổn thất không sự chuẩn bị trớc và họ thể phải vay mợn để khắc phục hậu quả tổn thất. Đối với chấp nhận rủi ro chủ động, ngời ta lập ra quỹ dự trữ dự phòng và quỹ này chỉ đợc sử dụng để bù đắp tổn thất do rủi ro gây ra.Tuy nhiên, việc này dẫn đén việc nguồn vốn không đợc sử dụng một cách tối u hoặc nếu đi vay thì sẽ bị động và còn gặp phải các vấn đề gia tăng lãi suất -Bảo hiểm: Đây là một phần quan trọng trong các chơng trình quản lý rủi ro của các tổ chức cũng nh cá nhân. Theo quan điểm của các nhà quản lý rủi ro, bảo hiểm là sự chuyển giao rủi ro trên sở hợp đồng. Theo quan điểm xã hội , bảo hiểm không chỉ là chuyển giao rủi ro mà còn là sự giảm rủi ro do việc tập trung một số lớn các rủi ro cho phép thể tiên đoàn về các tổn thất khi chúng xảy ra.Bảo hiểmcong cụ đối phó với hậu quả tổn thất rủi ro gây ra, hiệu quả nhất. Nh vậy bảo hiểm ra đời là đòi hỏi khách quan của cuộc sống, của hoạt động sản xuất kinh doanh . 2.Tác dụng của bảo hiểm . Do đòi hỏi về sự tự chủ và an toàn về tài chính cũng nh các nhu cầu của con ngời, hoạt động bảo hiểm ngày càng phát triển và không thể thiếu đối với mỗi cá nhân doanh nghiệp và mỗi quốc gia .Ngày nay sự giao lu kinh tế , văn hoá giữa các quốc gia càng phát triển thì bảo hiểm cũng ngày càng mở rộng. Vì vậy, khái niệm bảo hiểm trở nên gần gũi gắn bó với con ngời , với các đơn vi sản xuất kinh doanh. đợc quan hệ đó vì bảo hiểm đã mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho mọi đơn vị , mọi thành viên tham gia bảo hiểm . Tác dụng đó đợc thể hiện: -Ngời tham gia bảo hiểm đợc trợ cấp, bồi thờng những thiệt hại thực tế do rủi ro bất ngờ gây ra thuộc phạm vi bảo hiểm . Nhờ đó họ nhanh chóng ổn định kinh tế , khôi phục đời sống và sản xuất kinh doanh -Nhờ bảo hiểm những ngời tham gia đóng góp một số quỹ tạo thành nguồn quỹ bảo hiểm lớn ngoài chi trả hay bồi thờng còn là nguồn vốn để phát triển kinh tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bảo hiểm nhất là bảo hiểm thơng mại còn đóng góp tích luỹ cho ngân sách -Bảo hiểm cùng với ngời tham gia bảo hiểm thực hiện các biện pháp đề phòng ngăn ngừa tai nạn xảy ra nhằm giảm bớt và hạn chế hậu quả thiệt hại -Bảo hiểm là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức, giúp họ yên tâm trong cuộc sống ,trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ;bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng , tơng trợ, nhân văn sâu sắc. -Bảo hiểm còn góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa các nớc, nhất là thông qua hoạt động tái bảo hiểm . -Cuối cùng, hoạt động bảo hiểm thu hút một số lao động nhất định, góp phần giảm bớt tình trạng thất nghiệp cho xã hội. II.Bản chất của bảo hiểm 1.Các định nghĩa về bảo hiểm . Bảo hiểm là một phơng pháp lập quỹ dự trữ bằng tiền do những ngời cùng khả năng gặp một loại rủi ro nào đó đóng góp tạo nên. Định nghĩa này mới đề cập đến phơng pháp lập quỹ dự trữ bảo hiểm ,mà cha rõ phơng thức sử dụng nó. Bảo hiểm là hoạt động thể hiện ngời bảo hiểm cam kết bồi thờng (theo quy luật thống kê) cho ngời tham gia bảo hiểm trong từng trờng hợp xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm với điều kiện ngời tham gia nộp một khoản phí cho chính anh ta hoăc cho ngời thứ ba; Điều này nghĩa là ngời tham gia chuyển rủi ro cho ngời bảo hiểm bằng cách nộp khoản phí để hình thành quỹ dự trữ. Khi ngời tham gia gặp rủi ro dẫn tới tổn thất nhà bảo hiểm lấy quỹ dự trữ trợ cấp hoặc bồi thờng thiệt haị thuộc phạm vi bảo hiểm cho ngời tham gia. Phạm vi bảo hiểm là những rủi ro mà ngời tham gia dăng ký với ngời bảo hiểm Đây là định nghĩa mang tính chung nhất của bảo hiểm. định nghĩa chỉ rõ đặc trng riêng của một loại bảo hiểm. Chẳng hạn Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo đời sống vật chất cho ngời lao đọng và gia đình khi nguy mất an toàn về kinh tế do bị giảm hoặc mất khả năng lao động Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... h i: - Bảo hiểm xe gi i - Bảo hiểm kết hợp con ng i - Bảo hiểm học sinh, giáo viên - Bảo hiểm b i thờng cho ng i lao động - Bảo hiểm khách du lịch - Bảo hiểm hành khách *Nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật và t i sản - Bảo hiểm m i r i ro về xây dựng lắp đặt - Bảo hiểm hoả hoạn và các r i ro đặc biệt - Bảo hiểm m i r i ro công nghiệp - Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm hỗn hợp t i sản cho thuê mớn Website:... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng II: Thực trạng khai thác bảo hiểm t i công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex I V i nét về thị trờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Một v i năm trở l i đây, hoạt đông kinh doanh bảo hiểm Việt Nam đã nhiều thay đ i Nền kinh tế chung của đất nớc tiếp tục ổn định và phát triển tạo nhiều... hiểm giá trị nhỏ, khai thác viên bảo hiểm thể thực hiện nhiệm vụ trên thông qua nghiên cứu đơn yêu cầu bảo hiểm và trao đ i v i ng i yêu cầu bảo hiểm d i các hình thức hoặc thể cử một nhân viên bảo hiểm t i địa phơng t i thăm đ i tợng đợc bảo hiểm Đ i v i những trờng hợp đơn yêu cầu bảo hiểm giá trị lớn, vì các chi tiết về r i ro không chỉ gi i hạn trong một đơn yêu cầu bảo hiểm, công ty. .. khai thác viên bảo hiểm để tiến hành thơng thuyết về các i u khoản, i u kiện, phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm 3.3 Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm Công tác khai thác bảo hiểm sẽ đạt đợc kết qủa tốt hơn nếu các biện pháp hỗ trợ khai thác, từ đó việc mở rộng thị trờng của công ty trở nên dễ dàng hơn Để thực hiện cuộc chiến chiếm lĩnh thị trờng đạt kết quả ngay từ khâu khai thác, các công ty. .. thực hiện khai thác Đánh giá rút kinh nghiệm trong khai thác 3.1 Lập kế hoạch khai thác từng kỳ Trớc khi tiến hành công tác khai thác bảo hiểm đ i v i các sản phẩm bảo hiểm, các nhà quản trị bảo hiểm cần lập kế hoạch khai thác cho từng kỳ, từng khu vực b i khai thác th i vụ Hơn nữa, quá trình xét nhận bảo hiểm cho các r i ro thực tế sẽ thay đ i tuỳ theo ty ng lo i bảo hiểm và phụ thuộc vào cách tiếp... cần xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể để đạt đợc kết quả tốt Việc khai thác bảo hiểmnhân tơng đ i đơn giản Nguồn thông tin chính về r i ro trong đơn yêu cầu bảo hiểm và nếu muốn những thông tin khác, khai thác viên bảo hiểm thể viết th h i ngh i yêu cầu bảo hiểm hay liên hệ qua i n tho i, hoặc gặp trực tiếp khách hàng đó Trong một số trờng hợp, viếc khai thác bảo hiểm đợc uỷ quyền... liên kết v i các bạn hàng trong và ngo i nớc Ngo i ra Pjico còn thực hiện việc nhận và nhợng t i Bảo hiểm, giám định kiểm tra, tính toán, phân bố tổn thất, đ i lý giám định, xét gi i quyết b i thờng và đ i ng i thứ ba theo yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của m i tổ chức và tập thể cá nhân trong và ngo i nớc II Thực trạng khai thác bảo hiểm t i công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 1.Quy trình khai thác. .. tham gia trong th i gian d i Trong quá trình tiếp cận đợc v i khách hàng và xác định đợc nhu cầu của họ về bất cứ lo i hình bảo hiểm nào, khai thác viên sẽ cung cấp cho họ đơn yêu cầu bảo hiểm Đơn yêu cầu bảo hiểm là hình thức phổ biến nhất để công ty bảo hiểm có thể nhận đợc các thông tin liên quan t i r i ro sẽ đựơc bảo hiểm Đ i v i hầu hết các lo i hình bảo hiểm , ng i yêu cầu bảo hiểm sẽ i n vào... đ i lý, quản lý mạng l i phân ph i sản phẩm Sau khi nghiên cứu xong, Pjico tiến hành lập kế hoạch khai thác cho mình Kế hoạch khai thác đợc xây dựng chi tiết từ phơng hớng, mục tiêu, nhiệm vụ của cả công ty dến nhiệm vụ, phơng hớng của phòng nghiên cứu thị trờng, của các khai thác viên bảo hiểm nên đã tạo i u kiện thuận l i cho các nhân viên khai thác của coong ty T i công ty thì kế hoạch khai thác. .. khai thác viên bảo hiểm v i nghiệp vụ vững vàng đã biết thuyết phục khách hàng từ chỗ không ý định tham gia bảo hiểm hoặc hiện không tham gia bảo hiểm t i công ty đã quyết định tham gia hoặc đ i n i tham gia về Pjico Khai thác viên đa ra các lý lẽ hợp lý, các dẫn chứng cụ thể của các nghiệp vụ bảo hiểmcông ty triển khai Chẳng hạn nh, ngo i việc luôn luôn thờng xuyên cuàng khách hàng đề cao công
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.22 I .Vài nét về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.22, Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.22 I .Vài nét về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.22, Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.22 I .Vài nét về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.22, B¶n chÊt cđa b¶o hiĨm, Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không mong đợi. Sản phẩm bảo hiểm khó xác định hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ bán-mua-bồi thờng Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không đợc bảo hộ độc quyền, Lập kế hoạch khai thác từng kỳ. Xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể., Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm., Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm, Đánh giá rút kinh nghiệm. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, tái BH Tổ chức bộ máy và cán bộ., C¸c nghiƯp vơ triĨn khai, Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải., Doanh thu phí bảo hiểm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải, Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty., Những khó khăn, Phơng hớng hoạt động trong thời gian tới, Xây dựng và quản lý đội ngũ đại lý,khai thác viên bảo hiểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn