Nêu và phân tích các cách thức tổ chức của một nền kinh tế.So sánh và phân tích vai trò của thị trường và chính phủ trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của một nền kinh tế

11 402 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 18:15

KINH TẾ VĨ MÔ Nhóm thực hiện: F.A.T Nguyễn Ngọc Trâm Nguyễn Việt Anh Nguyễn Huyền Anh Phạm Yến Ngọc Trần Thùy Dương Vũ Ngọc Liên Vũ Thị Khánh Linh Lê Kim Cương Dương Quế Thu 10 Lê Hiền Trang 11.Hoàng Thị Hải Yến 12 Nguyễn Vân Chi 13 Hoàng Chi Mai 14 Phạm Hương Giang 15 Nguyễn Linh Anh Đề tài thảo luận: Nêu phân tích cách thức tổ chức kinh tế.So sánh phân tích vai trò thị trường phủ việc thực chức kinh tế.Liên hệ với thực tiễn củaViệt Nam I Các cách thức tổ chức kinh tế Nền kinh tế Nền kinh tế Nền kinh tế thị Nền kinh tế truyền hành trường tự hỗn thống – hợp mệnh lệnh Khái - Một hệ thống - Trong kinh tế kinhtếtru - Là kinh tế thị trường - Là kinh tế yềnthống mà Chính phủ đề tự do, kết hợp yếu làmột định đơn vị cá tố thị trường tự kinh sản xuất biệt lẫn yếu tố tế tiêu dùng, tư nhân tự tác vai trò xây vai trò động lẫn phủ Hầu dựng Cơ quan quản hết quốc hình lý nhà nước thị gia thứcnôn định sản trường sử dụng g nghiệp xuất gì, sản Các đơn cách thức này, vàtrao xuất vị kinh tế khác đổitrựcti sản xuất cho mức độ thể ếpvới Sau mua sản vai trò hướng dẫn cụ thể phẩm từ hai yếu tố kể thành phổ biến đơn vị viêntron tới hộ sản kinh tế - Ở trường phái g xuất gia đình, kinh tế cộngđồn doanh nghiệp bán sản đại, gvà hàng phẩm cho Samuelson xóm, đơn vị cho rằng, “điều kiểu tự kinh tế hành cung tự khác kinh tế không cấp Trong có phủ Vídụnhữ thị thị trường ng trường, vỗ ngườiInu giao tay ithoặcnh dịch có bàn tay” Để ững thể thông đối phó với ngườitrồ qua trao khuyết ng chèở đổi tật thị Ưu Dựa vào phong Tận dụng Trong kinh tế tục tập tối đa thị Trong quán nên trường, kinh tế hỗn nguồn lượng hợp, khu vực thành lực kinh cầu hàng nhà nước viên tế hóa cao khu vực tư lượng nhân tương tác kinh nguồn cung, với tế tự giác lực khan giá việc giải chấp hàng hóa vấn đề hành, Bên tăng làm theo cạnh lên, mức kinh tế Chính Mô hình có lợi nhuận phủ kiểm soát đơn đạo tăng phần đáng giản, dễ khuyến kể sản quản lí khích lượng thông phủ, có người sản qua việc đánh kế hoạch xuất tăng thuế, sản lượng toán chuyển xuất cung giao cung cấp tiêu Người sản hàng hóa dùng – xuất dịch vụ có chế lực lượng vũ quan sản xuất trang, cảnh sát hiệu Chính phủ phủ lập hơn, điều tiết kế hoạch có tỷ mức độ theo việc suất lợi sản xuất nhuận cao nhân Ngoài ra, cho Chính phủ sẩn xuất phép tăng đuổi lợi ích cá Hạn Khó phát Rất khó tồn Các vấn đề ô Do kết hợp hai triển nhiễm môi trường yếu tố tăng kinh tế mà doanh nghiệp thị trưởng mệnh trả giá trường kinh tế, lệnh cho hủy hoại dựa hoàn đó, tình trạng độc nhiều chỉnh mà quyền phá hoại phủ vào thiên nên nhiên tất tranh Cơ chế phân hạn nên bấp bổ nguồn lực chế bênh định kinh tế thị phân bổ trường dẫn cách nguồn tới bất bình đẳng thức lực Chưa kể vấn đề tổ thông tin không chức chế tự cạnh tiến hành hoàn hảo kinh tế theo dẫn tới việc phân phương bổ nguồn lực pháp không hiệu Chủ Tất Do số nguyên yếu nhiên nhân, giá nhược việc xây không linh hoạt điểm dựng khoảng nằm kế thời gian ngắn hạn hoạch khiến cho việc điều trình vậy, chỉnh cung cầu triển không suôn sẻ, dẫn khai không tới khoảng cách xác tổng cung thực định tổng cầu Đây nguyên nhân II So sánh phân tích vai trò thị trường phủ thực chức kinh tế Ưu điểm Thị trường - Thị trường nơi kết nối Chính phủ - Kích thích phát triển chủ thể thị trường thông qua kinh tế, tạo môi trường việc ban hành thuận lợi cho sản xuất hàng sách công phù hợp với quy hóa phát triển giúp luật kinh tế khách quan, phân bố nguồn lực hiệu quả, tạo hành lang pháp lí cho giải câu hỏi mà kinh tế phát triển kinh tế theo học đặt ra: sản xuất gì? hướng tự cạnh tranh, Cho ai? Như nào? xây dựng sở hạ tầng, - Thị trường tác động lên phát triển giáo dục chức tảng, đảm bảo an ninh trật kinh tế thông qua hệ thống tự xã hội cho hoạt quy luật kinh tế khách quan, độc lập với suy nghĩ chủ quan người vừa đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa tránh người sa vào lợi ích cá nhân - Nhờ đặc trưng cạnh tranh mà thị trường coi động lực phát triển kinh tế nói riêng xã hội nói động kinh tế diễn - Giám sát vận hành quy luật kinh tế thị trường Chính phủ người trực tiếp thẩm địch, đánh giá hoạch định xem quy luật kinh tế phù hợp với xã hội để áp dụng phù hợp chung - Sửa chữa thất bại thị trường phân bố cải xã hội đồng đều, công hơn, giảm thiểu ô nhiễm, vực dậy kinh tế khủng hoảng sách tài khóa, tiền Nhược điểm - Thị trường coi tệ, thuế… - Công cụ tác động xương sống kinh tế phủ tới chức để vận hành đơn kinh tế độc dễ dẫn đến hệ sách gọi thất bại thị trường ô công pháp luật Vì nhiễm, khủng hoảng, bất bình khả đẳng, ảnh hưởng lớn tới toàn phủ hạn chế (do xã hội người), sách - Các quy luật kinh tế ngược lại với quy luật đưa lịch sử có kinh tế kìm hãm phát mâu thuẫn, không triển kinh tế nói chung, thẩm định khó áp dụng chí gây tác hại ngược thực tiễn lại, tạo bất ổn -Yếu tố cạnh tranh thị trường không giám sát dẫn đến gian lận, thâm hụt thương mại, ảnh hưởng tới quyền lợi trực tiếp người tiêu dùng - Khi phủ can thiệp sâu vào kinh tế, gián tiếp làm hạn chế trình vận động thị trường, yếu tố cạnh tranh bị giảm sút Đồng thời, thân phủ tập hợp cá nhân nên không tránh hành động lợi ích cá nhân theo lí thuyết hành vi, dễ dẫn đến tượng tham nhũng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Kết luận: Chính phủ thị trường có mặt mạnh, mặt yếu việc thực chức kinh tế Vận dụng yếu tổ lúc thích hợp phát huy tối đa lực thực chất kinh tế, đưa tới phát triển toàn diện III Liên hệ thực tiễn với Việt Nam Cách thức tổ chức kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam lấy năm 1986 làm mốc để nghiên cứu chia làm giai đoạn.Giai đoạn trước 1986, sau chiến tranh chống Mĩ, cách thức tổ chức kinh tế kinh tế kế hoạch hóa tập trung (hành chính-mệnh lệnh), lên từ kinh tế truyền thống tự cung tự cấp lấy nông nghiệp làm chủ đạo.Cách thức tổ chức phù hợp vào thời kì chiến tranh cần thiết quốc hữu hóa kinh tế, đến giai đoạn hòa bình bộc lộ nhiều thiếu sót cách thức tổ chức quan liêu bao cấp Sau 1986, kinh tế Việt Nam kinh tế hỗn hợp, cụ thể kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tự cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế Việc chuyển sang cách thức tổ chức đem lại nhiều thuận lợi kết trông thấy cho phát triển đất nước, song vạch nhiều thử thách với nhà nước, phủ Vai trò thị trường (công cụ tác động quy luật kinh tế) - Với chức đề cập phần trên, soi vào thực tiễn Việt Nam ta thấy đắn Minh chứng rõ vai trò thị trường vào thời kì năm 1986 Trước 1986, Việt Nam thi hành sách kinh tế kế hoạch hóa tập trung, vai trò thị trường gần mà tất nhà nước điều hành Thế sau 1986, đất nước mở cửa, thị trường với lí thuyết bàn tay vô hình thực phát huy nhiều tác dụng: tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, tăng phúc lợi, mức sống nhân dân, khả sản xuất cạnh tranh doanh nghiệp tăng - Chứng minh bảng số liệu sau: (đính kèm file excel) Vai trò phủ (công cụ tác động hệ thống pháp luật, sách công) - Lấy mốc năm 1986, ta lại thấy trước 1986, nhược điểm phủ rõ ràng: can thiệp sâu vào kinh tế dẫn đến trì trệ, phát triển Nhưng kể từ đổi mới, tiến hành mở cửa, sách đưa tạo hội phát triển cho kinh tế phát triển Đây kết hợp tuyệt vời “bàn tay vô hình” với “bàn tay hữu hình” - Trong kinh tế Việt Nam, định hướng phủ thể rõ: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cụ thể có hình thức sở hữu: nhà nước, tập thể, tư nhân nhà nước chiếm chủ đạo - Chính phủ tạo điều kiện cho phát triển hợp lí kinh tế thị trường: hệ thống hành lang pháp lí, sách tài khóa, tiền tệ, tài chính… Nhà nước gia nhập thêm tổ chức kinh tế lớn giới nhằm mở rộng thị trường, để phát huy tốt khả thị trường ASEAN, AFTA, WTO,… Chính phủ cho xây dựng sở hạ tầng, khu công nghiệp tập trung, đảm bảo an ninh xã hội… - Chính phủ trì ổn định phát triển lâu dài Điều thị trường không làm mà cụ thể biểu để thị trường tự vận hành, khủng hoảng khiến cho tình trạng xã hội trở nên bất ổn Vì phủ hệ thống pháp luật, sách thuế, tài khóa… đảm bảo cho phát triển bền vững thời gian dài, lái kinh tế theo đinh hướng XHCN - Chính phủ đảm bảo cho phân bố nguồn lực xã hội công hơn, giảm phần phân hóa giàu nghèo bàn tay vô hình gây ra: điều chỉnh mức lương tối thiểu, thuế thu nhập cá nhân,…Với thất bại thị trường gây ô nhiễm môi trường, phủ đóng đóng vai trò người phân xử VD: vụ án VEDAN năm 2008 - Chính phủ phát triển giáo dục, làm tảng cho sau - Hạn chế đáng kể: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa xây dựng đồng bộ, vận hành suôn sẻ; quản lý nhà nước kinh tế nhiều bất cập; chưa có giải pháp mang tầm đột phá để kinh tế nhà nước thực hoàn thành tốt chức chủ đạo kinh tế; kinh tế tập thể yếu kém; lực cạnh tranh kinh tế thấp; chưa giải tốt mối quan hệ tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường…Ta ví dụ qua vụ Vinashin gây thất thoát lớn cho Việt Nam với khoản nợ tỷ đô la Nguyên nhân số quan chức phủ làm trái quy định nhà nước để đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước không đem lại hiệu quả, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng Dưới số số cụ thể chi tiết thể kết đạt kết hợp bàn tay vô hình với bàn tay hữu hình kinh tế Việt Nam: Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường 20 năm đổi cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhìn chung, không ngừng nâng cao: thời kỳ 1986 – 1990, tăng trưởng GDP bình quân đạt 4,5%/năm; 1996 – 2000: 7%/năm; 2001 – 2005: 7,5%/năm; năm 2007 đạt 8,48% Năm 2008, dù phải đối mặt với không khó khăn, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 6,23% Nhà nước có nhiều sách giáo dục – đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Số lao động tốt nghiệp phổ thông trung học từ 13,5% năm 1996 tăng lên 19,7% năm 2005 Năm 1996 có 12,31% lực lượng lao động đào tạo, đến nay, tỷ lệ đạt 31% Về nỗ lực nâng cao tích lũy từ nội kinh tế: năm 1990, tỷ lệ tích lũy so với GDP đạt 2,9%, năm 2004 35,15% năm gần có xu hướng tăng lên… Nhà nước hoàn thiện Luật Đầu tư, thu hút nhiều vốn ODA, FDI,… Từ năm 1988 đến hết năm 2006, có 8.000 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 74 tỉ USD Năm 2006, khu vực FDI đóng góp gần 30% cho tăng trưởng kinh tế; xuất khu vực chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất nước; cung cấp việc làm cho khoảng 50 vạn người việc làm gián tiếp cho 2,5 triệu người; đào tạo 8.000 cán quản lý, 30.000 cán kỹ thuật Năm 2007, nguồn vốn ODA từ nước, tổ chức tài quốc tế cấp cho Việt Nam đạt 40 tỉ USD, đó, 80% nguồn vốn vay ưu đãi Năm 2008, dù kinh tế giới suy thoái, nguồn đầu tư nước vào Việt Nam lại tăng kỷ lục: vốn đăng ký 64 tỉ USD, dự án chiếm 60,2 tỉ USD Nhìn lại 20 năm đổi mới, thu nhập nhân dân có bước cải thiện đáng kể Năm 1995, GDP bình quân đầu người đạt 289 USD; năm 2005: 639 USD; năm 2007: 835 USD Năm 2008, GDP bình quân theo đầu người đạt 1.000 USD Với mức thu nhập này, Việt Nam vượt qua ngưỡng nước thu nhập thấp(2)… Nhà nước đưa nhóm giải pháp cấp bách, việc tổ chức thực có hiệu giải pháp đó, Nhà nước góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, số giá tiêu dùng không ngừng giảm: tháng 9-2008 tăng 0,18%, tháng 10 giảm 0,19%, tháng 11 giảm 0,76%, tháng 12 giảm 0,68% Kinh tế vĩ mô ổn định: thu chi ngân sách cân đối; tổng thu ngân sách nhà nước vượt mức dự toán năm, tăng 26,3% so với năm 2007 Kim ngạch xuất đạt 62,9 tỉ USD, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch nhập đạt 80,4 tỉ USD, tăng 28% so với năm 2007 Những thành tựu có vai trò to lớn việc giữ vững ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế [...]... cấp việc làm cho khoảng 50 vạn người và việc làm gián tiếp cho 2,5 triệu người; đào tạo được 8.000 cán bộ quản lý, 30.000 cán bộ kỹ thuật Năm 2007, nguồn vốn ODA từ các nước, các tổ chức tài chính quốc tế cấp cho Việt Nam đạt hơn 40 tỉ USD, trong đó, 80% là nguồn vốn vay ưu đãi Năm 2008, dù kinh tế thế giới suy thoái, nhưng nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lại tăng kỷ lục: vốn đăng ký 64 tỉ USD, trong. .. đó các dự án mới chiếm 60,2 tỉ USD Nhìn lại hơn 20 năm đổi mới, thu nhập của nhân dân đã có bước cải thiện đáng kể Năm 1995, GDP bình quân đầu người mới đạt 289 USD; năm 2005: 639 USD; năm 2007: 835 USD Năm 2008, GDP bình quân theo đầu người đã đạt trên 1.000 USD Với mức thu nhập này, Việt Nam vượt qua ngưỡng nước thu nhập thấp(2)… Nhà nước đã đưa ra 8 nhóm giải pháp cấp bách, và bằng việc tổ chức thực. .. đã đưa ra 8 nhóm giải pháp cấp bách, và bằng việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đó, Nhà nước đã góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng không ngừng giảm: tháng 9-2008 tăng 0,18%, tháng 10 giảm 0,19%, tháng 11 giảm 0,76%, tháng 12 giảm 0,68% Kinh tế vĩ mô ổn định: thu chi ngân sách được cân đối; tổng thu ngân sách nhà nước vượt mức dự toán cả năm, tăng 26,3%... năm 2007 Kim ngạch xuất khẩu đạt 62,9 tỉ USD, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch nhập khẩu đạt 80,4 tỉ USD, tăng 28% so với năm 2007 Những thành tựu này có vai trò to lớn trong việc giữ vững ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nêu và phân tích các cách thức tổ chức của một nền kinh tế.So sánh và phân tích vai trò của thị trường và chính phủ trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của một nền kinh tế, Nêu và phân tích các cách thức tổ chức của một nền kinh tế.So sánh và phân tích vai trò của thị trường và chính phủ trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của một nền kinh tế, Nêu và phân tích các cách thức tổ chức của một nền kinh tế.So sánh và phân tích vai trò của thị trường và chính phủ trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của một nền kinh tế, Do kết hợp hai yếu tố thị trường và chính phủ nên hạn chế của cách thức tổ chức kinh tế này là rất ít. Chủ yếu nhược điểm nằm ở quá trình triển khai và thực hiện trong thực tế mà thôi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm