Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

75 499 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 14:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - VŨ VĂN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 20 XÃ VÔ TRANH, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - VŨ VĂN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 20 XÃ VÔ TRANH, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : K43 – ĐCMT N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên HD : ThS Nguyễn Văn Hiểu Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - VŨ VĂN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 20 XÃ VÔ TRANH, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : K43 – ĐCMT N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên HD : ThS Nguyễn Văn Hiểu Thái Nguyên, 2015 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Trị số biến dạng phép chiếu Gauss UTM 11 Bảng 2.2 : Tỷ lệ đồ địa .11 Bảng 2.3: Tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ 14 Bảng 2.4: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 17 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2013 39 Bảng 4.2: Bản đồ có xã Vô Tranh 41 Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 43 Bảng 4.4 Số liệu điểm gốc .45 Bảng 4.5: Tọa độ sau bình sai .45 Bảng 4.6: Kết đo số điểm chi tiết .47 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Hệ toạ độ vuông góc Gauss-Kruger Hình 2.2 Hệ toạ độ vuông góc UTM 10 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ đồ địa 16 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 20 Hình 2.5: Trình tự đo .21 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis .28 Hình 2.7: Máy toàn đạc điện tử 29 Hình 4.1: Giao diện làm việc TOP2ASC 48 Hình 4.2: Qúa trình trút số liệu 48 Hình 4.3: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử .49 Hình 4.4: Giao diện làm việc phần mềm Conver file .50 Hình 4.5: Giao diện làm việc phần mềm Taltol 50 Hình 4.6: Phần mềm xử lý số liệu .51 Hình 4.7: File số liệu sau sử lý 51 Hình 4.8: Nhập số liệu FAMIS 52 Hình 4.9: Đường dẫn file chứa số liệu 52 Hình 4.10 : Triển điểm chi tiết lên vẽ 53 Hình 4.11: Tạo mô tả trị đo .54 Hình 4.12: Một số điểm đo chi tiết 54 Hình 4.13 : Một góc tờ đồ trình nối 55 Hình 4.14: Các đất sau nối 55 Hình 4.15: Một số lỗi thường gặp .58 Hình 4.16: Màn hình hiển thị lỗi đất 59 Hình 4.17: Các đất sau sửa lỗi 59 Hình 4.18: Thửa đất sau tạo tâm 60 Hình 4.19: Đánh số 61 Hình 4.20: Gán thông tin thử đất 62 Hình 4.21: Vẽ nhãn 63 Hình 4.22: Tạo khung đồ 64 Hình 4.23: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 64 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trường CSDL Cơ sở liệu GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KV1 Đường chuyền kinh vĩ KV2 Đường chuyền kinh vĩ QL Quốc lộ Th.S Thạc Sĩ TL Tỉnh lộ TT Thông tư UBND Ủy Ban Nhân Dân UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN .1 DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố nội dung đồ địa .5 2.1.3.Cơ sở toán học đồ địa 2.1.4 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 11 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa .14 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 14 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 15 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 16 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 16 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ .17 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 18 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 19 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 19 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 19 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa .23 vi 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 23 2.5.2 Phần mềm famis 25 2.6 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử .29 2.6.1 Máy toàn đạc South NTS – 312B 29 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi 30 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung .31 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Vô Tranh .31 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 32 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết .32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Vô Tranh 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 37 4.1.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai xã Vô Tranh .39 4.2 Thành lập lưới kinh vĩ 41 4.2.1 Công tác ngoại ngiệp .41 4.2.2 Công tác nội nghiệp 44 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Famis 46 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 46 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa 47 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 65 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thời gian giúp cho sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, củng cố kiến thức lý thuyết vận dụng kiến thức vào thực tế Được trí khoa Quản Lí Tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập tờ đồ địa số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa- tỉnh Phú Thọ.” Để hoàn thành khóa luận trước tiên em xin trân thành cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên, toàn thể thầy,cô giáo dạy dỗ, quan tâm truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Văn Hiểu – giảng viên Khoa Quản lý Tài Nguyên người trực tiếp giúp đỡ em thực đề tài suốt thời gian qua Em xin gửi lời cảm ơn tới , anh thuộc Đội đo đạc số Công ty cổ phần Trắc địa đồ Đại Thành người dân xã Vô Tranh – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm làm việc tạo điều kiện việc cung cấp số liệu, tài liệu để em hoàn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng song bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2015 Sinh viên VŨ VĂN ANH pháp có ưu nhược điểm khác có mặt mạnh, mặt yếu, nhiên phương pháp đo vẽ trực tiếp phương pháp đáp ứng tốt yêu cầu thành lập đồ địa áp dụng cho tỷ lệ, phù hợp với khu đất đô thị, khu đất có giá trị kinh tế cao, diện tích đo vẽ nhỏ hẹp, ẩn khuất dùng phương pháp khác dùng phương pháp khác không đạt hiệu kinh tế yêu cầu đồ Ở nước ta, việc thành lập đồ địa tiến hành phạm vi nước nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất Trong đó, phương pháp thành lập đồ địa máy toàn đạc điện tử có kết hợp sử dụng GPS áp dụng triển khai rộng rãi Xuất phát từ thực tiễn , đồng ý giúp đỡ Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Công ty cổ phần Trắc địa đồ Đại Thành với hướng dẫn thầy giáo Th.s Nguyễn Văn Hiểu em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập tờ đồ địa số 20 xã Vô Tranh- huyện Hạ Hòa- tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1:1000 xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa , tỉnh Phú Thọ - Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa công tác quản lý nhà nước đất đai cho UBND cấp - Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ tin học bao gồm hệ thống phần mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử, máy GPS công tác thành lập đồ địa quản lý sở liệu tài nguyên đất xã Vô Tranh , huyện Hạ Hòa , tỉnh Phú Thọ 1.3 Yêu cầu - Ứng dụng máy toàn đạc điện tử (máy South NTS-312B) , máy GPS công nghệ tin học thành lập đồ địa xã Vô Tranh – huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ 53 Hình 4.10 : Triển điểm chi tiết lên vẽ Để biết thứ tự điểm nối với thành ranh đất thực địa ta làm bước sau: 4.3.2.2 Hiển thị sửa chữa số liệu đo - Hiển thị trị đo Từ sở liệu trị đo → Hiển thị → Tạo mô tả trị đo → chọn thông số hiển thị DX = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục X = DY = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục Y = Chọn kích thước chữ lớn tuỳ theo để thụân tiện cho việc nối điểm chi tiết với cho rõ nét rễ nhìn số thứ tự điểm Chọn màu chữ số thứ tự điểm cho chữ số so với màu Microstation, ví dụ hình 4.10 màu Microstation ta để màu xanh chọn màu chữ số thứ tự điểm chi tiêt màu vàng chọn xong ta ấn chấp nhận 54 Hình 4.11: Tạo mô tả trị đo Vậy ta file thứ tự điểm chi tiết gồm có tâm điểm số thứ tự điểm sau: Hình 4.12: Một số điểm đo chi tiết 4.3.2.3 Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ sơ hoạ thực địa ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Place Smartline chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Ví dụ : để nối đường đất ta chọn lớp 10 ; sông suối, ao hồ lớp 31 33 Lần lượt thực công việc nối điểm theo vẽ sơ hoạ tờ đồ khu vực xã Vô Tranh, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm Theo luật đất đai năm 2013: Bản đồ địa đồ thể đất yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành xã,phường,thị trấn,được quan nhà nước có thẩm quyên xác nhận.[4] Bản đồ địa tài liệu hồ sơ địa chính, mang tính pháp lý cao phục vụ chặt chẽ quản lý đất đai đến đất, chủ sử dụng đất Bản đồ địa khác với đồ chuyên ngành thông thường chỗ đồ địa có tỷ lệ lớn phạm vi rộng khắp nơi toàn quốc Bản đồ địa dùng làm sở để thực số nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước đất đai như: - Thống kê đất đai - Giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp - Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà - Xác nhận trạng theo dõi biến động quyền sử dụng đất - Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cải tạo đất, thiết kế xây dựng điểm dân cư, qui hoạch giao thông, thuỷ lợi - Lập hồ sơ thu hồi đất cần thiết - Giải tranh chấp đất đai Hiện đồ địa thành lập hai dạng là: đồ giấy đồ số địa - Bản đồ giấy loại đồ truyền thống, thông tin thể toàn giấy nhờ hệ thống ký hiệu ghi Bản đồ giấy cho ta thông tin rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng - Bản đồ số địa xây dựng sở kết hợp phương pháp đồ truyền thống với công nghệ máy tính điện tử, có nội dung thông tin tương tự đồ giấy, song thông tin lưu trữ dạng số máy tính, sử dụng hệ thống ký hiệu số hoá Các thông tin không gian lưu trữ dạng toạ độ, thông tin thuộc tính mã hoá 56 Bản đồ địa phân mảnh theo nguyên tắc mảnh đồ địa gốc thành lập mảnh đồ địa chính, hình thể đất lấy trọn thửa, kích thước khung đồ địa là: 60cm x 70cm Nội dung biểu thị đồ tuân theo quy định khoản 3.1 đến 3.10 Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008, cụ thể sau: - Điểm tọa độ cấp gồm tọa độ hạng cao Nhà nước, điểm địa sở, điểm địa - Địa giới hành chính, mốc địa giới hành - Hệ thống giao thông gồm; Đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường đá, đường đất lớn, đường đất nhỏ Biểu thị tên đường, chất liệu rải mặt - Hệ thống thủy văn: Biểu thị sông, kênh, rạch, ao, hồ Nếu sông, kênh rạch lớn 0.5 mm đồ phải vẽ nét - Ranh giới đất - Các công trình, nhà gắn liền với đất Các công trình xây dựng tạm thời công trình phụ trợ như: lán trại, tường rào, nhà để xe, sân, giếng nước, bể nước, cột điện không gắn liền với nhà (công trình) không biểu thị - Biểu thị địa vật quan trọng chiếm diện tích cần trừ vào diện tích đất tháp nước, trạm biến thế, cột điện cao thế, nghĩa địa - Không biểu thị mộ nhỏ nằm rải rác, cột điện đơn, cột điện thoại, cột Km, cống, đập nước mà diện tích ≤ 4mm2 đồ (chỉ biểu thị cột điện chân có chiếm nhiều diện tích đất) - Không biểu thị ký hiệu đắp cao, xẻ sâu (nhưng phải vẽ diện tích đối tượng), cầu người đi, đường máng dẫn nước đất - Dáng đất biểu thị đồ địa ghi điểm độ cao vùng đồng bằng, đường bình độ vùng đồi núi ký hiệu kết hợp với ghi độ cao, mật độ ghi độ cao không điểm 1dm2 Trong yếu tố ranh giới đất yếu tố quan trọng nhất, phải ưu tiên biểu thị xác ranh giới đất Nội dung đất đồ địa quy định sau: 57 - Trên đồ địa gốc: ghi số thửa, diện tích Trên đồ địa chính: ghi số thửa, diện tích, ký hiệu mục đích sử dụng đất (ký hiệu mục đích sử dụng đất ghi theo quy định Bảng phân loại đất theo mục đích sử dụng Phụ lục 8, Quy phạm thành lập đồ địa năm 2008) - Việc đo vẽ giới công trình (giao thông, thủy lợi) vào mốc dẫn chôn thực địa - Các yếu tố dạng tuyến có độ rộng ≥ 0.2 mm đồ phải vẽ theo mép bờ địa vật, ≤ 0.2mm đo vẽ nét vào trục địa vật phải ghi độ rộng đồ địa - Với đất có tranh chấp phép vẽ nét đứt để kết thúc trình đo ngoại nghiệp Nếu thời gian thực hợp đồng mà giải xong tranh chấp phải có trách nhiệm vẽ lại theo kết xử lý - Khu vực đất dân cư nông thôn có đặc điểm nhà công trình phụ, sân, bố trí rải rác toàn đất, phần đất lại trồng loại, thể mục đích sử dụng là: ONT (đất nông thôn) Đối với đất xây dựng có quy hoạch tách đất (hoặc chủ nhà tự xác định cọc ranh rõ ràng) phải vẽ tách ghi tính chất riêng cho - Mương đào vườn mang tính nội lấy đất để tạo liếp trồng giữ nước tưới nên không hiển thị Khi thích, thuyết minh dùng chữ Việt phổ thông, không dùng tiếng địa phương, quy định biểu thị tuân theo quy định tài liệu Ký hiệu đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1.000 1:2.000, 1/5.000 1/10.000 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Công việc chuyển sang bước 58 4.3.2.5 Sửa lỗi Topology mô hình lưu trữ liệu đồ ( không gian ) chuẩn hóa Nó không lưu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mô tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mô hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên trình thực vẽ không tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Vào Parameters → Tolerances đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường(< 0.1 ) : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : Hình 4.15: Một số lỗi thường gặp 59 Các lỗi lại ( > 0.1 ) phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Sửa lỗi(Flag) Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình công cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.16: Màn hình hiển thị lỗi đất Hình 4.17: Các đất sau sửa lỗi 60 4.3.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ ⇒ Bản đồ địa ⇒ Tạo Bản đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh 4.3.2.7 Biên tập tờ đồ địa số 20 * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ ⇒ Tạo Topology ⇒ Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất, ví dụ ta để lớp 11) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ ⇒ quản lý đồ ⇒ kết nối với sở liệu Hình 4.18: Thửa đất sau tạo tâm 61 * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động, xuất hộp thoại: Hình 4.19: Đánh số Ta tiến hành điền thông số: mục < bắt đằu từ > chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục 20, chọn kiểu đánh < Đánh tất cả> ,Chon kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại < Đánh tạm > Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Nhập thông tin ban đầu - Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thông tin từ nhãn tiến hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thông tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn 62 Hình 4.20: Gán thông tin thử đất Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ - Sửa bảng nhãn thửa: Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Từ menu CSDL đồ → gán thông tin địa ban đầu → Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) 63 - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Từ menu CSDL đồ → Xử lý đồ → Vẽ nhãn Hình 4.21: Vẽ nhãn Đánh dấu vào Mdsd2003 vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc gán nhãn số ứng với số đánh * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định phạm vi thành lập đồ địa Bộ TNMT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ Bản đồ số bao gồm thành phần sau : + Dữ liệu đồ (số liệu, liệu đồ họa,dữ liệu thuộc tính,ký hiệu đồ ) + Thiết bị ghi liệu có khả đọc máy tính (đĩa cứng,đĩa mềm,đĩa CD ) + Máy tính thiết bị tin học (phần cứng,phần mềm) + Công cụ thể liệu dạng hình ảnh đồ (màn hình,giấy internet loại ) Khi thành lập đồ địa cần phải quan tâm đầy đủ đến yêu cầu sau: - Chọn tỷ lệ đồ địa phù hợp với vùng đất loại đất Ngoài ra, đồ địa cần thể đầy đủ xác yếu tố: Giao thông, thủy lợi, thông tin, địa vật đặc trưng .Ở vùng có độ chênh cao cần thể mặt địa hình - Thể hiện trạng đất,chính xác rõ ràng mặt địa lý pháp lý, không nhầm lẫn chư sử dụng đất loại đất - Bản đồ địa phải có hệ thống tọa độ thống nhất, có phép chiếu phù hợp để yếu tố đồ biến dạng nhỏ - Các quy định kỹ thuật đồ địa (dạng đồ giấy, đồ số) phải thuận tiện cho việc sử dụng, bảo quản, cập nhật lưu trữ - Các yếu tố pháp lý điều tra, thể xác chặt chẽ 2.1.2 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.1.2.1 Các yếu tố đồ địa Bản đồ địa sử dụng quản lý đất đai đồ biên tập riêng cho đơn vị hành sở xã, phường Mỗi đồ nhiều tờ đồ ghép lại Để đảm bảo tính thống nhất, tránh nhầm lẫn dễ dàng vận dụng trình thành lập trình sử dụng đồ quản lý đất đai ta cần phải phân biệt hiểu rõ chất yếu tố đồ địa yếu tố phụ khác có liên quan Bản đồ số bao gồm thành phần sau : + Dữ liệu đồ (số liệu, liệu đồ họa,dữ liệu thuộc tính,ký hiệu đồ ) + Thiết bị ghi liệu có khả đọc máy tính (đĩa cứng,đĩa mềm,đĩa CD ) + Máy tính thiết bị tin học (phần cứng,phần mềm) + Công cụ thể liệu dạng hình ảnh đồ (màn hình,giấy internet loại ) Khi thành lập đồ địa cần phải quan tâm đầy đủ đến yêu cầu sau: - Chọn tỷ lệ đồ địa phù hợp với vùng đất loại đất Ngoài ra, đồ địa cần thể đầy đủ xác yếu tố: Giao thông, thủy lợi, thông tin, địa vật đặc trưng .Ở vùng có độ chênh cao cần thể mặt địa hình - Thể hiện trạng đất,chính xác rõ ràng mặt địa lý pháp lý, không nhầm lẫn chư sử dụng đất loại đất - Bản đồ địa phải có hệ thống tọa độ thống nhất, có phép chiếu phù hợp để yếu tố đồ biến dạng nhỏ - Các quy định kỹ thuật đồ địa (dạng đồ giấy, đồ số) phải thuận tiện cho việc sử dụng, bảo quản, cập nhật lưu trữ - Các yếu tố pháp lý điều tra, thể xác chặt chẽ 2.1.2 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.1.2.1 Các yếu tố đồ địa Bản đồ địa sử dụng quản lý đất đai đồ biên tập riêng cho đơn vị hành sở xã, phường Mỗi đồ nhiều tờ đồ ghép lại Để đảm bảo tính thống nhất, tránh nhầm lẫn dễ dàng vận dụng trình thành lập trình sử dụng đồ quản lý đất đai ta cần phải phân biệt hiểu rõ chất yếu tố đồ địa yếu tố phụ khác có liên quan 66 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ giải 299 xã Vô Tranh trung tâm đo đạc đồ đo vẽ năm 1987 cũ có nhiều thay đổi không đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai xã nên Công ty cổ phần trắc địa đồ Đại Thành phê duyệt Sở TNMT tỉnh Phú Thọ tiến hành đo vẽ chỉnh lý đồ địa cho toàn xã Vô Tranh Sau tiến hành đo vẽ chỉnh lý lại toàn diện tích xã Vô Tranh,thu kết sau: - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: 04 điểm địa có số hiệu là: 090412, 090415, 090417, 090418 115 điểm lưới kinh vĩ ký hiệu từ KV1,KV2 KV115 có độ xác tương đối cao - Tổng số tờ đồ địa toàn xã: tờ tỷ lệ 1: 5000, 122 tờ tỷ lệ 1: 1000 Kết nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microstation FAMIS thành lập đồ địa sau : Đo vẽ chi tiết đất, góc nhà, góc ao địa vật liên quan quan trọng Sử dụng phần mềm FAMIS thành lập mảnh đồ địa số 20 tỷ lệ 1:1000 thuộc xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 5.2 Kiến nghị Qua thời gian thực đề tài xã Vô Tranh em có số kiến nghị sau: - Cần đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, đưa ứng dụng tin học vào công tác quản lý đất đai địa phương, phát huy hết tiềm sẵn có - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hoá công nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Ngoài cần thường xuyên chỉnh lý biến động đồ giấy đồ số, đất địa bàn có biến động để việc quản lý đạt hiệu cao 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài nguyên Môi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Báo cáo thuyết minh thống kê, kiểm kê đất đai xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (2013) Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia HN Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ TN & MT Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Tổng cục địa Hương dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 quy định thành lập BĐĐC Bộ N&MT 10 Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 Quy định việc thực lồng ghép đo đạc lập chỉnh lý đồ địa đăng kí, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, sở liệu địa 11 Viện nghiên cứu địa chính, (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội [...]... cố và hoàn thiện kiến thức đã học - Nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng 1.4.2 Ý nghĩa trong thực tiễn - Qua nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng máy toàn đạc điện tử trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai được nhanh hơn đầy đủ hơn và chính xác hơn - Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính theo công nghệ số, ... Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử 2.4.2.1 Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ chi tiết Máy toàn đạc điện tử ( Total Station ) cho phép ta giải quyết nhiều bài toán trắc địa, địa chính, địa hình và công trình, ở đây trong đề tài tốt nghiệp Em chỉ trình bày những vấn đề liên quan đến việc đo vẽ bản đồ địa chính Cấu tạo của máy toàn đạc điện tử là sự ghép...3 - Bản đồ được thành lập theo Thông tư số 55 /201 3/TT - BTNMT Quy định về thành lập bản đồ địa chính, Thông tư số 30 /201 3/TT - BTNMT Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng kí, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và Quyết định số 08 /200 8/QĐ –... 1 :200 0 50*50 250*250 6,25 (1) (16) 1 :200 1 :200 0 50*50 100*100 1,0 1,2, 100 ( Tổng cục Địa chính , 1999)[9] 2.2 Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính Để thành lập bản đồ có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng ta có thể phân làm 3 phương pháp chính sau : - Đo vẽ bản đồ địa chính trực tiếp trên thực địa bằng các loại máy toàn đạc. .. hiện yếu tố bản đồ Bản đồ địa chính của Việt Nam được thành lập trước năm 200 0 đều sử dụng múi chiếu Gauss– Kruger (Hệ quy chiếu HN - 72) Từ tháng 7 năm 200 0 Tổng cục địa chính đã công bố và đưa vào sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ nhà nước VN 200 0 nên sau này sẽ chính thức sử dụng múi chiếu UTM trong ngành địa chính Từ đó Bản đồ địa chính được quy định thành lập trên cơ sở Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ... 19 2.4.2 Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử 19 2.5 Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính .23 27 b Quản lý các đối tượng bản đồ theo phân lớp chuẩn: FAMIS cung cấp bảng phân loại các lớp thông tin của bản đồ địa chính Việc phân lớp và cách hiển thị các lớp thông tin tuân thủ theo qui phạm của Bộ Tài nguyên và Môi trường c Tạo vùng, tự động... nội dung bản đồ địa chính 2.1.2.1 Các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính Bản đồ địa chính được sử dụng trong quản lý đất đai là bộ bản đồ biên tập riêng cho từng đơn vị hành chính cơ sở xã, phường Mỗi bộ bản đồ có thể là một hoặc nhiều tờ bản đồ ghép lại Để đảm bảo tính thống nhất, tránh nhầm lẫn và dễ dàng vận dụng trong quá trình thành lập cũng như trong quá trình sử dụng bản đồ và quản lý đất đai... trong học tập và nghiên cứu 3 1.4.2 Ý nghĩa trong thực tiễn .3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Bản đồ địa chính 4 2.1.1 Khái niệm 4 2.1.2 Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính .5 2.1.3.Cơ sở toán học của bản đồ địa chính 8 2.1.4 Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính 11 2.2 Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính. .. field book- sổ tay điện tử ) và sau đó được trút qua máy tính Việc biên tập bản đồ gốc được thực hiện nhờ các phần mềm chuyên dụng của các thông tin địa lý ( GIS ) cài đặt trong máy tính 2.4.2.2 Quy trình đo vẽ chi tiết và sử lý số liệu tại máy toàn đạc điện tử * Công tác chuẩn bị máy móc Tại một trạm đo cần có một máy toàn đạc điện tử, một bộ nhiệt kế và áp kế (có một số máy tự cảm ứng mà không cần... thông tin thuộc tính sẽ được mã hoá 5 Bản đồ số bao gồm những thành phần chính sau : + Dữ liệu bản đồ (số liệu, dữ liệu đồ họa,dữ liệu thuộc tính,ký hiệu bản đồ ) + Thiết bị ghi dữ liệu có khả năng đọc bằng máy tính (đĩa cứng,đĩa mềm,đĩa CD ) + Máy tính và thiết bị tin học (phần cứng,phần mềm) + Công cụ thể hiện dữ liệu dưới dạng hình ảnh bản đồ (màn hình,giấy internet các loại ) Khi thành lập bản đồ địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn