thiết kế Ngàm nối của bơm Axit

39 347 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2013, 08:01

Ngàm nối của bơm Axit dùng để nối vỏ bơm Axit với vỏ ống dẫn hướng cho cụm Xylanh-Piston. Đồ án môn học CNCTM MỤC LỤC Mục lục………………………………………………………………………………….1 Lời nói đầu………………………………………………………………………………2 Chương 1 Phân tích…………………………………………………………………… 3 1.Phân tích chức năng làm việc của chi tiết…………………………………………….3 2.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết………………………………… 3 Chương 2 Xác định dạng sản xuất…………………………………………………… 3 Chương 3 Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi…………………………………… 4 1.Chọn phôi…………………………………………………………………………… 4 2.Thiết kế bản vẽ lồng phôi…………………………………………………………… 5 Chương 4 Lập thứ tự cho các nguyên công…………………………………………… 7 1.Nguyên công 1……………………………………………………………………… 7 2.Nguyên công 2……………………………………………………………………… 7 3.Nguyên công 3……………………………………………………………………… 7 4.Nguyên công 4……………………………………………………………………… 8 5.Nguyên công 5……………………………………………………………………… 8 6.Nguyên công 6……………………………………………………………………… 8 7.Nguyên công 7……………………………………………………………………… 9 Chương 5 Tính và tra lượng dư …………………………………………………………9 1.Tính lượng dư gia công cho kích thước đường kính φ180…………………………….9 2.Tra lượng dư cho các bề mặt còn lại…………………………………………………10 Chương 6 Tính và tra chế độ cắt……………………………………………………….12 1.Tính chế độ cắt cho nguyên công khoan lỗ φ24…………………………………… 12 2.Tính và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại…………………………………13 1 1 Đồ án môn học CNCTM Chương 7 Tính thời gian gia công cơ bản………………………………………………18 1.Cho nguyên công 1………………………………………………………………… 18 2.Cho nguyên công 2………………………………………………………………… 19 3.Cho nguyên công 3………………………………………………………………… 20 4.Cho các nguyên công còn lại……………………………………………………… .20 Chương 8 Tính và thiết kế đồ gá cho nguyên công khoan 8 lỗ φ24……………………20 1.Địnhvị:……………………………………………………………………………….20 2.Kẹp chặt:…………………………………………………………………………… 20 3.Tính toán lực kẹp chặt cần thiết:…………………………………………………… 20 4.Bảng khai các chi tiết của đồ gá:………………………………………………….21 5.Tính sai số chế tạo cho phép của đồ gá:………………………………………………21 6.Điều kiện kỹ thuật của đồ gá:……………………………………………………… .22 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………… 34 2 2 Đồ án môn học CNCTM LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta. Phát triển ngành công nghệ chế tạo máy phải được tiến hành đồng thời với việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư các trang bị hiện đại. Việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học. Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kĩ sư cơ khí và cán bộ kĩ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất. Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết bị cơ khí phục vụ các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, điện lực .vv Để giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản của môn học và giúp cho họ làm quen với nhiệm vụ thiết kế, trong chương trình đào tạo , đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là môn học không thể thiếu được của sinh viên chuyên ngành chế tạo máy khi kết thúc môn học. Sau một thời gian tìm hiểu và với sự chỉ bảo nhiệt tình của Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kiên đến nay Em đã hoàn thành đồ án môn học công nghệ chế tạo máy Trong quá trình thiết kế và tính toán tất nhiên sẽ có những sai sót do thiếu thực tế và kinh nghiệm thiết kế, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo trong bộ môn công nghệ chế tạo máy và sự đóng góp ý kiến của các bạn để lần thiết kế sau và trong thực tế sau này được hoàn thiện hơn . Em xin chân thành cảm ơn. 3 3 Đồ án môn học CNCTM Chương 1 Phân tích. 1 . Chức năng làm việc của chi tiết: Ngàm nối của bơm Axit dùng để nối vỏ bơm Axit với vỏ ống dẫn hướng cho cụm Xylanh-Piston.Vì vậy mà các mặt làm việc chính của Ngàm là mặt đầu A,mặt đối diện với nó ở khoảng cách 40(mm)-mặt vai B.Các bề mặt này khi làm việc phải đảm bảo kín ,không rò rỉ chất lỏng nhờ gioăng và bản thân bề mặt. Chi tiết được lắp cố định vào vỏ bơm nhờ 4 trong 8 lỗ ∅24,và lắp cố định vào ông dẫn hướng Piston nhờ 4 lỗ còn lại. 2 .Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết: Về kết cấu ,Ngàm nối là một trong các chi tiết thuộc họ chi tiết dạng hộp trụ tròn,kết cấu của nó đơn giản,thuận lợi khi gia công cũng như khi sử dụng.Vì vậy mà các yếu tố không phải sửa đổi bởi vì kết cấu các bề mặt luôn cho phép thoát dao một cách dễ dàng.8 lỗ ∅24 sắp xếp cách đều nhau trên một vòng tròn và lỗ ∅35 ở giữa cho phép gia công đồng thời trên máy nhiều trục một cách dễ dàng.Đặc biệt là các bề mặt trụ và các bề mặt đầu cũng cho phép gia công trên các máy nhiều trục,gia công đồng thời nhiều bề mặt một cách dễ dàng. Trên hộp có những bề mặt nghiêng( như các góc vát 1 × 45 0 ,2 × 45 0 ,5 × 45 0 ) so với bề mặt đáy A,tuy nhiên bề rộng các bề mặt này là không lớn,hơn nữa về kết cấu là không thể thay thế.Ngoài ra còn có rãnh tròn R2,5 là để gioăng cao su trôi vào khi siết chặt các Bulong ghép nối,do đó mà cũng không nhất thiết phải thay đổi. 4 4 Đồ án môn học CNCTM Các bề mặt dùng làm chuẩn(bề mặt đầu A và lỗ ∅35) có đủ diện tích để đảm bảo định vị và độ cứng vững khi kẹp chặt. Chi tiết hoàn toàn đủ độ cứng vững. Chương 2 Xác định dạng sản xuất. - Để xác định được dạng sản xuất ta xác định số chi tiết sản xuất hàng năm của (N),ta có: . 100 1. 1       += β mNN Trong đó: + N là số chi tiết sản xuất được trong năm . + N 1 là số sản phẩm được sản xuất trong 1 năm: N 1 = 10.000(Chi tiết/năm). + m là số chi tiết trong 1 sản phẩm: m = 1. + β là số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ: β = (7…8)%.Chọn β = 6%. Ta được: N = 10.000*1*(1 + 100 6 ) = 10.600(Chi tiết/năm). - Nếu tính đến số α% phế phẩm mà chủ yếu có trong các phân xưởng đúc và rèn thì: . 100 1. 1       + += βα mNN Trong đó α được lấy từ(5…6)%.Chọn α = 5%. Ta được: N = 10.000*1*(1 + 100 65 + ) = 11.100(Chi tiết/năm). - Trọng lượng của chi tiết được xác định bởi: Q = V*γ (Kg) .Trong đó: + Q là trọng lượng của chi tiết. 5 5 Đồ án môn học CNCTM + γ là trọng lượng riêng của vật liệu.Với Đồng(Cu) thì γ = 8,72(Kg/dm 3 ). + V là thể tích của chi tiết,nó tính tương đối bởi : V = V 1 + V 2 . Trong đó: V 1 là thể tích phần trụ dưới - phần trụ dài 40(mm): V 1 = 3,14*90 2 *40 - 8* 3,14*12 2 *40 – 3,14*17,5 2 *40 = 0,8(dm 3 ). V 2 là thể tích phần trụ còn lại: V 2 = 3,14*40 2 *24 - 3,14*17,5 2 *24 = 0,097(dm 3 ). Ta được : V = 0,8 - 0,097 = 0,7(dm 3 ). Q = 0,7 * 8,72 = 6,104(Kg). Với Q = 6,104(Kg) và N = 11.100(Chi tiết/năm),tra trong Bảng 2[Quyển 1] ta được dạng sản xuất là hàng khối . Chương 3 Chọn phương pháp chế tạo phôi 1 . Chọn phôi: Ngàm nối có hình dạng tròn xoay, nếu ta chế tạo phôi bằng phơng pháp dập thể tích thì có thể có được cơ tính rất cao. Tuy nhiên, ngàm nối là chi tiết không làm việc đòi hỏi phải có cơ tính cao nên ta không nhất thiết dùng phơng pháp dập để chế tạo phôi. Phơng pháp tạo phôi hợp lý nhất là phôi đúc bởi nó cho một số ưu điểm đặc biệt quan trọng mà phương pháp khác không có được: - Phôi không bị nứt, vỡ khi chế tạo. - Sản xuất linh hoạt,trang thiết bị không phức tạp nên giá thành rẻ. - Tạo khuôn đơn giản và nhanh nên giá thành tạo khuôn rẻ. 6 6 Đồ án môn học CNCTM Ngoài ra, nếu chọn được phương pháp đúc hợp lý sẽ cho vật đúc cũng có cơ tính tương đối cao. Tuy nhiên , nó cũng có một số những nhược điểm: - Lượng dư lớn. - Độ chính xác của phôi không cao. - Năng suất thấp. - Phôi dễ mắc khuyết tật. Tuỳ thuộc vào loại khuôn, mẫu, phương pháp rót ta có thể dùng nhiều phương pháp đúc khác nhau và có các đặc điểm khác nhau. Ta có thể xét các đặc điểm của chúng như sau: 1.1.Đúc trong khuôn cát. Đúc trong khuôn cát là dạng đúc phổ biến. Khuôn cát là loại khuôn đúc một lần( chỉ đúc một lần rồi phá khuôn). Vật đúc tạo hình trong khuôn cát có độ chính xác thấp, độ bóng bề mặt kém, lượng dư lớn. Thích hợp với chi tiết dạng hộp,các loại chi tiết dạng càng,các gối đỡ v.v . Phương pháp đúc trong khuôn cát khó cơ khí hoá và tự động hoá.Tuy nhiên đúc trong khuôn cát không đòi kết cấu phức tạp,giá thành rẻ,… 1.2.Đúc trong khuôn kim loại. Đúc trong khuôn kim loại có thể thực hiện việc điền đầy kim loại theo nhiều cách: - Rót tự do: Thích hợp cho sản xuất hàng loạt lớn, vật đúc nhỏ, trung bình, cấu tạo đơn giản. Vật đúc có cơ tính cao, dùng đúc các vật liệu khác nhau. Tuy nhiên hạn chế đúc gang xám. - Điền đày kim loại với áp lực: Sản xuất hàng loạt lớn, hàng khối. Vật đúc nhỏ, đơn giản. Đúc vật đúc yêu cầu chất lượng cao, thích hợp cho cả vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp.Phương pháp đúc trong khuôn kim loại dễ cơ khí hoá và tự động hoá, giá thành sản xuất đúc cao hơn so với đúc trong khuôn kim loại. Tuy vậy, với sản lượng vừa phải thì giá thành xản xuất sẽ không cao. 1.3.Đúc ly tâm. 7 7 Đồ án môn học CNCTM Dùng trong sản xuất hàng loạt nhỏ và vừa, vật đúc tròn xoay, rỗng. Không dùng cho vật liệu có thiên tích lớn. Cơ tính vật đúc không đều. 1.4.Đúc liên tục. Dùng trong sản xuất hàng loạt. Vật đúc có dạng thỏi hoặc ống, có thiết diện không đổi trên suốt chiều dài, độ dài lớn. Vật đúc có mặt ngoài và mặt trong đạt chất lượng cao, không cần gia công. 1.5.Đúc trong khuôn vỏ mỏng. Dùng trong sản xuất hàng loạt, vật đúc nhỏ và trung bình. Chế tạo vật đúc có chất lượng cao, kim loại quý, lượng dư gia công nhỏ. Tuy vậy, giá thành sản xuất đúc là rất lớn. Xuất phát từ những đặc điểm về sản xuất và kết cấu của chi tiết Ngàm nối: dạng sản xuất hàng khối, Vật liệu gang xám GX15-32, vật đúc tròn xoay, kết cấu không phức tạp, yêu cầu chất lượng không cao, năng suất cao.Do vậy mà ở đây ta chọn phơng pháp tạo phôi là phương pháp đúc trong khuôn cát, điền đầy kim loại bằng phương pháp rót liên tục. Bản vẽ khuôn đúc đựơc vẽ sơ lược như sau: T D 2.Thiết kế bản vẽ lồng phôi: Bản vẽ lồng phôi được xây dựng trên cơ sở lượng dư và sai lệch về kích thước của chi tiết đúc. 8 8 Đồ án môn học CNCTM Từ phương pháp chế tạo phôi đã chọn trên, ta có thể xác định được lượng dư và sai lệch về kích thước cho chi tiết đúc như sau: - Lượng dư gia công về kích thước phôi. Vật đúc nhận được từ các mẫu gỗ, dùng khuôn cát . Do vậy cấp chính xác chi tiết đúc nhận được là cấp chính xác I.Theo bảng 3-95 trang 252[Quyển 3] ta có lượng dư về kích thước phôi: + Với những kích thước ≤ 50mm: lượng dư đạt được là 2,5mm. + Với những kích thước 50≤ L ≤ 120mm: lượng dư đạt được là 4mm. - Sai lệch cho phép về kích thước phôi. Theo bảng 3-98 trang 253 [Quyển 3],ta có: + Với những kích thước ≤ 50mm sai lệch cho phép: ±0,5mm. + Với những kích thước 50≤ L ≤ 120mm sai lệch cho phép: ±0,8mm. - Sai lệch cho phép về trọng lượng phôi: 7%. Từ đây ta có thể vẽ được bản vẽ lồng phôi cho chi tiết đúc có dạng như sau: Ø130 0,2 Ø189 2,4 Ø180 0,6 10 Ø70 0,2 51 4,0 40 0,2 64 0,2 74 4,0 Ø84 2,0 Ø124 2,0 Ø80 0,2 10 Ø38,6 0,05 0,05 Ø35 0,025 Ø88 2,0 5 2 , 5 2,5 5 5x45° 2x45° 1x45° Ø24 B 0,06 B 9 9 Đồ án môn học CNCTM Chương 4 Lập thứ tự các nguyên công 1 - Nguyên công 1: Tiện mặt đầu A và tiện mặt trụ Φ180,vát mép 5×45 0 với Φ70. 1.1.Sơ đồ gá đặt: Hình 1. Sử dụng chuẩn định vị là mặt trụ ngoài Φ80 hạn chế 2 bậc tự do và mặt đầu B hạn chế 3 bậc tự do.Dùng mâm cặp 3 chấu tự định tâm để kẹp chặt chi tiết. 1.2.Chọn máy: Thực hiện gia công chi tiết trên máy tiện vạn năng 1K62 với các đặc tính kỹ thuật như sau: - Đường kính lớn nhất của chi tiết: D = 400mm. - Khoảng cách lớn nhất giữa 2 mũi tâm : L = 1400mm. - Số cấp tốc độ : z = 23. - Giới hạn số vòng quay/phút: n = 2,5 . 2000(vòng/phút). 10 10 [...]... phép của đồ gá[ε ] Sai số chế tạo cho phép của đồ gá: 2 2 2 [ε gd ] − [ε c2 + ε k2 + ε m + ε dc ] ct [ε ] = -ε gd Trong đó: là sai số gá đặt cho phép: ε gd = 1/3.δ= 1/3.280 = 93(µm).Với δ là dung sai của nguyên công khoan lỗ φ24 c - ε Là sai số chuẩn,bao gồm: + Sai số chuẩn cho kích thước φ24:Do kích thước này phụ thuộc vào đường kính mũi khoan nên sai số chuẩn của nó bằng không + Sai số chuẩn của kích... 360mm - Dịch chuyển lớn nhất của bàn máy: + Dọc là 350mm + Ngang là 280mm o + Tròn là 360 o - Góc quay lớn nhất của đầu xọc là 6 - Phạm vi tốc độ của đầu xọc là 52…210(Hành trình kép/phút) - Phạm vi bước tiến bàn máy: + Dọc là 0,1(mm/Hành trình kép) + Ngang là 1(mm/Hành trình kép) o + Tròn là 0,67…0,07 - Công suất động cơ chính là 1,5Kw - Khối lượng máy là 1050Kg - Kích thước của máy là 1950×980×1825... tâm-mặt phẳng của mâm cặp hạn chế 3 bậc tự do vào mặt đầu A,mặt trụ ∅180 hạn chế 2 bậc tự do 5.2.Chọn máy: Chọn máy 7A412 của Liên bang Nga với các đặc tính kỹ thuật như sau: - Chiều dài hành trình xọc : H = 10 …100mm - Khoảng cách từ mặt phẳng của đài dao tới thân máy : L = 330mm - Khoảng cách từ mặt phẳng bàn máy tới mặt mút dưới sống trượt đầu xọc : h = 240mm - Đường kính bề mặt làm việc của bàn máy:... cho: S chon ≤ S may Ta được : chon S = 0,9 (mm/vòng) 2.1.3.Vận tốc cắt và số vòng quay của trục chính: b - Tra Bảng 2.65[Quyển 2] với t = 1,41; S = 0,9(mm/vòng) thì: v = 105(mm/phút) - Tốc độ quay của trục chính: 21 21 Đồ án môn học CNCTM n = 1000 v.D.π = 1000 105.180 10 −3.π = 16,85(vòng phút) - Chọn lại tốc độ quay của trục chính sao cho: n ≤ n may Ta được: n = 16(vòng phút) - Tính lại vận tốc cắt:... máy sao cho: S chon chon ≤S S = 0,9 (mm/vòng) 2.2.3.Vận tốc cắt và số vòng quay của trục chính: 22 22 may Ta được : Đồ án môn học CNCTM b - Tra Bảng 2.65[Quyển 2] với t = 2; S = 0,9(mm/vòng) thì: v = 105(mm/phút) - Tốc độ quay của trục chính: n = 1000 v.D.π 1000 105.80 10 −3.π = = 38(vòng/phút) - Chọn lại tốc độ quay của trục chính sao cho: n ≤ n may Ta được : n = 31,5(vòng/phút) - Tính lại vận tốc... dao theo máy sao cho: S chon ≤S may Ta được: b S = 0,6 (mm/vòng) 2.3.1.3.Vận tốc cắt và số vòng quay của trục chính: b - Tra Bảng 2.65[Quyển 2] với t = 4,4; S = 0,6(mm/vòng) thì: v = 100(mm/phút) - Tốc độ quay của trục chính: n = 1000 v.D.π 1000 105.100.10 −3.π = = 18(vòng/phút) - Chọn lại tốc độ quay của trục chính sao cho: n ≤ n may Ta được: n = 16(vòng/phút) - Tính lại vận tốc cắt: 1000 D.n.π v =... theo máy sao cho: S chon ≤S may Ta được: chon S = 0,9 (mm/vòng) 2.3.2.3.Vận tốc cắt và số vòng quay của trục chính: b - Tra Bảng 2.65[Quyển 2] với t = 1,1; S = 0,9(mm/vòng) thì: v = 115(mm/phút) - Tốc độ quay của trục chính: n = 1000 v.D.π = 1000 105.115.10 −3.π = 16(vòng phút) - Chọn lại tốc độ quay của trục chính sao cho: n ≤ n may Ta được: n = 16(vòng phút) - Tính lại vận tốc cắt: 1000 D.n.π v =... theo máy sao cho: S chon ≤S may Ta được: chon S = 0,6 (mm/vòng) 2.4.3.Vận tốc cắt và số vòng quay của trục chính: b - Tra Bảng 2.65[Quyển 2] với t = 5,5(mm); S = 0,6(mm/vòng) thì: v = 100(mm/phút) - Tốc độ quay của trục chính: n = 1000 v.D.π 1000 100.80 10 −3.π = = 40(vòng/phút) - Chọn lại tốc độ quay của trục chính sao cho: n ≤ n may Ta được: n = 40(vòng/phút) - Tính lại vận tốc cắt: v = 2.4.4 Lực... dao theo máy sao cho: S chon ≤S may Ta được: b S = 0,9 (mm/vòng) 2.5.1.3.Vận tốc cắt và số vòng quay của trục chính: b - Tra Bảng 2.65[Quyển 2] với t = 2,8(mm); S = 0,9(mm/vòng) thì: v = 90(mm/phút) - Tốc độ quay của trục chính: n = 1000 v.D.π 1000 35.90.10 −3.π = = 101(vòng/phút) - Chọn lại tốc độ quay của trục chính sao cho: n ≤ n may Ta được: n = 100(vòng phút) - Tính lại vận tốc cắt: 1000 D.n.π v... theo máy sao cho: S chon ≤S may Ta được: b S = 0,9 (mm/vòng) 2.5.2.3.Vận tốc cắt và số vòng quay của trục chính: b - Tra Bảng 2.65[Quyển 2] với t = 0,9(mm); S = 0,9(mm/vòng) thì: v = 125 (mm/phút) - Tốc độ quay của trục chính: n = 1000 v.D.π 1000 35.125.10 −3.π = = 73(vòng/phút) - Chọn lại tốc độ quay của trục chính sao cho: n ≤ n may Ta được: n = 63(vòng/phút) - Tính lại vận tốc cắt: 1000 D.n.π v
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế Ngàm nối của bơm Axit, thiết kế Ngàm nối của bơm Axit, thiết kế Ngàm nối của bơm Axit, 1 Phân tích. 2 Xác định dạng sản xuất., 3 Chọn phương pháp chế tạo phôi 1 . Chọn phôi:, Tra chế độ cắt cho các ngun cơng còn lại: 1. Cho mặt trụ 2.1.1.Chiều sâu cắt: Do chỉ tịên thơ 1 lần,khơng cần độ chính xác cao nên 2.2.1.Chiều sâu cắt:, Cho mặt đầu A: 1.Tiện thô: Cho mặt đầu B và C:, 2.5.1.Tiện thô: Cho lỗ, Thời gian gia công cơ bản được xác định bởi công thức: Cho nguyên công 3: Thời gian gia công cơ bản được xác định bởi công thức:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn