Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp

103 241 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 19:08

Mã số: PROFED NUFFIC/VNM/058 Nhóm dự án Trường Đại học Vinh TÀI LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghệp Vinh, tháng 10 năm 2009 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Lời giới thiệu Tháng 11 năm 2005, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nghị đổi toàn diện giáo dục Việt nam từ 2006 đến 2020 nhằm đưa giáo dục nước ta phát triển lên tầm cao nhằm đáp ứng với giai đoạn đào tạo đội ngũ người lao động phục vụ cho giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nghị rõ, vào năm 20 kỷ XXI, giáo dục đại học nước ta đạt tỉ lệ 70% đào tạo theo định hướng nghề nghiệp, 30% đào tạo theo định hướng nghiên cứu Thực chủ trương trên, Bộ Giáo dục Đào tạo (BGD&ĐT) phát động phong trào sâu rộng tất trường đại học với tiêu đề: “nói không với đào tạo không đạt chuẩn không đáp ứng nhu cầu xã hội” Kể từ tháng năm 2005, đạo BGD&ĐT, Trường Đại học Vinh với trường đại học khác nước tiến hành dự án xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp điều kiện thực tế Việt Nam Dưới lãnh đạo Đảng uỷ, BGH Trường Đại học Vinh, Khoa Công nghệ thực cải cách xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp cho ngành xây dựng dân dụng công nghiệp Trong trình xây dựng chương trình mới, Khoa Công nghệ hỗ trợ nội dung kinh nghiệm đào tạo chuyên gia có trình độ Hà Lan từ Trường Đại học Hanze từ Ban quản lý Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam - Hà lan Cho đến nay, sau năm thực dự án, xây dựng thực chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp Chúng áp dụng chương trình giảng dạy cho 500 sinh viên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp Tài liệu đúc kết kết đạt suốt thời gian thực dự án, bước đầu phát huy ưu điểm chương trình đào tạo thực có tính cách mạng đổi mới, góp phần xứng đáng vào phản biện cho chương trình, nội dung đào tạo đại học Việt Nam Trường Đại Học Vinh Khoa Công nghệ xin cảm ơn sau sắc đến tổ chức HBOrad Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan tài trợ tài nội dung, kế hoạch hoạt động dự án giai đoạn Cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình chuyên gia Hà Lan đến từ Trường Đại học Khoa học ứng dụng Hanze Trường Đại học Khoa học ứng dụng Saxion kiến thức kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết thời gian công tác trường Chúng xin cảm ơn giúp đỡ chuyên gia, giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có ý kiến đóng góp phản biện nội dung đào tạo Chúng cảm ơn sâu sắc đến đạo thường trực ủng hộ nhiệt tình Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh tạo điều kiện để thực tốt việc xây dựng chương trình tổ chức thực chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp mong chương trình tiếp tục nhân rộng áp dụng cho chương trình đào tạo khác Cuối xin cám ơn tất thầy cô giáo em sinh viên tham gia chương trình, góp phần thành công cho dự án thời gian qua Nhóm dự án Khoa Công Nghệ Trường Đại học Vinh i Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ii Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Mục lục Chương I Khảo sát giới việc làm I Khảo sát giới việc làm II Kết khảo sát Chương II Hồ sơ nghề nghiệp I Xây dựng hồ sơ nghề nghiệp II Mô tả cấu trúc hồ sơ nghề nghiệp III Một số phân tích nghề nghiệp kỹ sư xây dựng Chương III Hồ sơ lực 10 I Chuyển đổi từ hồ sơ nghề nghiệp sang hồ sơ lực 10 II Định dạng hồ sơ lực 12 Chương IV Chương trình đào tạo 23 I Thiết kế chương trình đào tạo 23 II Chương trình khung chương trình chi tiết 28 Chương V Tổ chức đào tạo đánh giá kết 32 I Giới thiệu chương trình 32 II Chương trình học tập 33 III Thực học kỳ 38 IV Phương pháp giảng dạy học tập 39 V Phương pháp đánh giá kết 47 VI Các tổ chức thực chương trình 48 VII Vai trò trách nhiệm 50 Chương VI Đảm bảo chất lượng 53 I Quy trình đào tạo 53 Trường Đại học Vinh iii Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp II Sản phẩm đào tạo 58 III Cơ sở vật chất thiết bị yêu cầu 60 Chương VII Hợp tác với giới việc làm 62 I Thế giới việc làm 62 II Cựu sinh viên 64 III Công cụ giao tiếp 65 IV Duy trì, thúc đẩy mối quan hệ 68 Phụ lục Phụ lục Bản mẫu câu hỏi trắc nghiệm 71 Phụ lục Bản mẫu mô tả nội dung nhiệm vụ đồ án 81 Phụ lục Khung chương trình đào tạo ngành kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp 87 Phụ lục Bản mẫu đề cương chi tiết môn học/mô-đun (phần kiến thức giáo dục chuyên ngành) 91 iv Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương I Khảo sát giới việc làm I Khảo sát giới việc làm Mục đích Với mục đích sinh viên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp sau trường đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động Chúng tiến hành điều tra, khảo sát tìm hiểu giới việc làm, qua phân tích ý kiến phản hồi giới việc làm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thông qua phương thức giáo dục đại học theo định hướng chuyên ngành Hình thành nên mối quan hệ chặt chẽ sở đào tạo với giới việc làm Với với mục đích mong muốn đạt kết sau điều tra giới việc làm là: Sau điều tra phải biết thực trạng sinh viên sau trường, yếu tồn Sinh viên sau trường sử dụng kiến thức học nhà trường vào công việc thực tế nào? Việc vận dụng kiến thức vào thực tế công việc bất cập nguyên nhân đâu Sau điều tra cần phải rút chương trình đào tạo, phương thức đào tạo cần thay đổi Từ điều xây dựng chương trình đáp ứng đòi hỏi giới việc làm Đối tượng khảo sát Trong đợt điều tra lần này, tiến hành điều tra công ty quan quản lý ngành xây dựng khu vực Bắc Trung Bộ Các đối tượng vấn phải trải toàn môi trường làm việc ngành xây dựng dân dụng công nghiệp, công ty tư vấn thiết kế, công ty thi công công trình, đơn vị quản lý dự án, đơn vị quản lý nhà nước Ngoài đối tượng vấn phải đại diện cho đối tượng có số năm công tác khác Và mục tiêu quan trọng đối tượng vấn chọn lựa cẩn thận với yêu cầu đạt độ tin cậy ý kiến phản hồi giới việc làm Đối tượng vấn cụ thể sau: Quá trình điều tra thực tỉnh thành ( Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định) Số công ty điều tra 24 công ty ++ 12 công ty nhà nước ++ công ty cổ phần Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ++ công ty tư nhân Quá trình điều tra thực 159 đối tượng bao gồm: ++ Phân loại theo đối tượng nơi công tác: * 48 đối tượng nhà quản lý * 111 đối tượng đơn vị sản xuất ++ Phân loại theo năm công tác đối tượng: * 59 đối tượng có số năm công tác từ – năm * 49 đối tượng có số năm công tác từ – 10 năm * 51 đối tượng có số năm công tác 10 năm Xây dựng ngân hàng câu hỏi Sau tiến hành phân tích, chọn phương án bảng câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với vấn để tiến hành khảo sát Để đảo bảo chất lượng câu hỏi tiến hành hội thảo, với góp ý xây dựng chuyên gia nước với mục tiêu câu hỏi phải đạt mục đích đề Mục đích khảo sát giới việc làm: ++ Biết tình hình hoạt động ngành xây dựng khu vực khảo sát: Các loại hình tổ chức doanh nghiệp, dạng nghề nghiệp ++ Biết thực trạng làm việc sinh viên sau trường: Sự đáp ứng với yêu cầu công việc, hạn chế ++ Qua điều tra biết thái độ hợp tác giới việc làm với hoạt động sở đào tạo nguồn nhân lực Cũng qua đặt vấn đề tạo dựng mối quan hệ hợp tác Công giới với Nhà trường Về câu hỏi trắc nghiệm: ++ Phải xác định nội dung câu hỏi hợp lý để phù hợp với đối tượng hỏi hiểu trả lời dễ dàng? ++ Câu hỏi phải thiết kế cho việc thu thập thông tin sau khảo sát thuận lợi ++ Các câu hỏi trắc nghiệm phải mang tính mở, đa dạng hợp lý cho việc lựa chọn phương án trả lời ++ Số lượng câu hỏi vừa phải, dài gây phiền phức việc hỏi trả lời, ngắn không thu thập hết thông tin cần thiết ++ Mục tiêu câu hỏi phải thực hợp lý khoa học Các chủ đề dài trải, không nên tập trung nhiều chủ đề Bảng câu hỏi hình thành chủ đề chính: ++ Năng lực nghề nghiệp, kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế công việc ++ Kỹ giao tiếp ++ Kỹ quản lý, tổ chức công việc Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ++ Phương thức đào tạo ++ Nội dung đào tạo ( Các bảng câu hỏi điều tra xem phụ lục 1) Tiến hành khảo sát Tổng số có 11 cán giảng dạy ngành xây dựng Khoa Công Nghệ tham gia trình khảo sát Cán tham gia vào trình khảo sát học tập để nắm vững yêu cầu, mục đích công tác điều tra, điều tra thử tập huấn trước cán khác sau nhóm đưa ý kiến góp ý cho trình điều tra thuận lợi tốt Mặt khác cán điều tra tập tình xảy vấn Để thuận lợi cho trình điều tra, chia thành địa bàn thuộc tỉnh gần Cụ thể trình thực địa bàn sau: ++ Các tỉnh Nghệ An- Hà tĩnh Thời gian thực điều tra tỉnh ngày 23/2/2006 đến ngày 3/3/2006 Kết điều tra địa bàn Nghệ An – Hà Tĩnh: Số công ty thực hiện: 12 Số người vấn : 74 ++ Các tỉnh Thanh Hoá - Ninh Bình – Nam Định Thời gian thực điều tra tỉnh ngày 6/3/2006 đến ngày 11/3/2006 Kết quả: Số công ty : Số người vấn: 38 ++ Các tỉnh Huế – Quảng Bình Thời gian thực điều tra tỉnh ngày 13/3/2006 đến ngày 18/3/2006 Kết thực được: Số công ty: Số người vấn : 47 II Kết khảo sát Kết môi trường làm việc Các môi trường làm việc kỹ sư xây dựng dân dụng, bao gồm: a Các tổ chức tư vấn xây dựng b Các tổ chức thi công xây lắp công trình xây dựng c Các ban quản lý dự án xây dựng d Các quan quản lý nhà nước xây dựng Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp 82 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ♣♣♣ - - O0O - Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng công nghiệp Chuyên đề 1: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Tên tiểu luận: Tìm hiểu nghề nghiệp Mục tiêu: Định hướng nghề nghiệp tạo hứng thú học tập cho sinh viên theo học chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp Năng lực: Tiếp thu, tiếp cận, thu nhận Tình huống: Sinh viên lựa chọn loại công trình mà sinh viên biết để tìm hiểu Nhiệm vụ yêu cầu: Sưu tầm, thể hồ sơ nhà sinh viên biết thực tế thiết kế Phác thảo mặt kiến trúc Mô tả phận nhà Vật liệu để làm phận Tìm hiểu hệ thống điện nước Tìm hiểu trình thi công Điều kiện thực đồ án: Hướng dẫn giáo viên Tiêu chuẩn so sánh: Không Kiến thức liên quan: Hình học, vẽ kỹ thuật Kỹ năng: Thu thập, sưu tầm, mô tả 10 Sản phẩm: tập báo cáo tiểu luận khổ A4 Trường Đại học Vinh 83 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp 11 Tổ chức thực hiện: Sinh viên làm việc cá nhân theo nhóm đến người Thời gian giao nhiệm vụ: đầu học kỳ Thời gian thực hiện: từ tuần thứ đến cuối kỳ 12 Đánh giá: Đánh giá qua báo cáo tiểu luận Báo cáo đánh giá điểm thực hành môn học 84 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ♣♣♣ - - O0O - Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng công nghiệp Chuyên đề 5: KẾT CẤU SÀN NHÀ (Đồ án 3) Tên đồ án: Đồ án kết cấu sàn Bê tông cốt thép Mục tiêu Biết tính toán, thiết kế cấu kiện dầm, sàn bê tông cốt thép toàn khối Năng lực: Có kiến thức học kết cấu, sức bền vật liệu kết cấu bê tông cốt thép (phần tính toán cấu kiện bản) Tình huống: Cho sơ đồ sàn bê tông cốt thép toàn khối với số liệu: Mặt kết cấu sàn với kích thước kiến trúc Các số liệu vật liệu mác bê tông, nhóm cốt thép Số liệu tải trọng hoạt tải tác dụng phân bố lên sàn Nhiệm vụ yêu cầu Vẽ mặt kết cấu đặt tên cấu kiện Xác định sơ kích thước cấu kiện Xác định tính toán tải trọng tác dụng lên cấu kiện Lập sơ đồ kết cấu, tính toán nội lực, tính toán bố trí cốt thép, cấu tạo cấu kiện: dầm chính, dầm phụ, sàn Tính toán khối lượng vật liệu: Khối lượng bêtông, khối lượng cốt thép Thể vẽ Điều kiện thực đồ án: Các tài liệu hướng dẫn đồ án, tài liệu tham khảo Phòng học để sinh viên làm đồ án thảo luận theo nhóm Mỗi đồ án thực nhóm từ đến người Tiêu chuẩn so sánh Tiêu chuẩn TCVN Hồ sơ thiết kế thực tế Trường Đại học Vinh 85 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Kiến thức liên quan Sức bền vật liệu, học kết cấu, kết cấu bê tông cốt thép (phần cấu kiện bản) Kỹ năng: Lập sơ đồ kết cấu chọn sơ kích thước cấu kiện dầm sàn Lập sơ đồ tính, tính toán kết cấu dầm sàn bê tông cốt thép thể vẽ 10 Sản phẩm thuyết minh (khổ giấy A4) vẽ (khổ giấy A1) 11 Tổ chức thực Thời gian giao đồ án: đầu học kỳ Thời gian thực đồ án: Toàn học kỳ (15 tuần) 12 Đánh giá Đánh giá kỹ làm việc nhóm (giáo viên hướng dẫn đánh giá): 20% Đánh giá cá nhân (bảo vệ đồ án: vấn đáp) 80% 86 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Mã số: PROFED NUFFIC/VNM/058 Nhóm dự án Trường Đại học Vinh PHỤ LỤC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (4.5 năm) Trường Đại học Vinh 87 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp 88 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Trường Đại học Vinh 89 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp 90 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Mã số: PROFED NUFFIC/VNM/058 Nhóm dự án Trường Đại học Vinh PHỤ LỤC BẢN MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/MÔ-ĐUN (PHẦN KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊNNGÀNH) Trường Đại học Vinh 91 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ♣♣♣ - - O0O - Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành đào tạo: Xây dựng Dân Dụng & Công nghiệp ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC Họ tên: Nguyễn Đình Cống Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Hướng nghiên cứu chính: Kết cấu xây dựng Địa chỉ: Trường Đại học XD Hà Nội Điện thoại: 04.8551178 Tên môn học: Nhập môn xây dựng Mã môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Bắt buộc Giờ tín hoạt động: Giảng lý thuyết: 13 tiết Bài tập thực hành lớp: tiết Tự học: 30 tiết Mục tiêu môn học: Kiến thức: Định hướng nghề nghiệp, tạo hứng thú học tập Kỹ năng: Nắm khái niệm ngành nghề chương trình đào tạo, phương pháp học tập Thái độ: Sau môn học này, sinh viên có thái độ yêu thích ngành học, có nhìn tổng thể ngành học để đặt mục tiêu chiến lược học tập cho thân Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Trình bày hoạt động lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng Nội dung chi tiết môn học: I Đại cương xây dựng: Các loại công trình xây dựng: Các yêu cầu công trình xây dựng: Quá trình thực công tác xây dựng: 92 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp II Dự án công trình xây dựng Đại cương dự án Chủ đầu tư, chủ công trình Dự án tiền khả thi Dự án khả thi Lập dự án Phê duyệt dự án III Khảo sát xây dựng Mục đích, nhiệm vụ khảo sát Khảo sát địa hình Khảo sát địa chất Các khảo sát khác: khí hậu, thủy văn, vật liệu… Các tổ chức khảo sát Yêu cầu khảo sát IV Thiết kế công trình xây dựng Mục đích, nhiệm vụ thiết kế yêu cầu thiết kế Thiết kế quy hoạch Thiết kế kiến trúc Thiết kế kết cấu, móng Thiết kế hệ thống kỹ thuật: điện, nước… Các giai đoạn thiết kế Các tổ chức thiết kế Thẩm định thiết kế V Thi công công trình xây dựng Mục đích, nhiệm vụ Điều kiện để khởi công Kỹ thuật thi công Tổ chức thi công An toàn bảo hộ lao động Các đơn vị thi công Giám sát thi công Nghiệm thu, bàn giao công trình VI Quản lý nhà nước xây dựng Đại cương quản lý Các quan quản lý Trường Đại học Vinh 93 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Các văn pháp luật Các tiêu chuẩn, quy phạm VII Chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng Yêu cầu chương trình đào tạo Hệ thống môn học Các môn học Các môn học sở Các môn học chuyên ngành Đồ án, thực tập, đồ án tốt nghiệp… Phương pháp học tập 10 Tài liệu: Nguyễn Đình Cống – Bài giảng Nhập môn xây dựng 11 Hình thức tổ chức dạy học: Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Nội dung Thực hành, Tự học, tự thí nghiện, nghiên cứu Tổng Lý thuyết Bài tập Thảo luận Mục I 0 Mục II 0 Mục III 0 Mục IV 0 12 Mục V 0 Mục VI 0 Mục VII 0 tham quan * Kế hoạch giảng dạy tuần: Giảng viên lên lớp Chuẩn bị, B.tập nhà, Tự đọc (tiết) Bài tập lớn 0 0 0 0 Lý thuyết (tiết) Minh hoạ, ôn tập, kiểm tra (tiết) Thực hành, tập (tiết) Xêmina, thảo luận Thứ 1 0 Thứ Thứ Thứ Thứ Tuần 94 Sinh viên nghiên cứu Trường Đại học Vinh Tổng (hàng tuần) (tiết) Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Thứ 0 0 Thứ 0 Thứ 0 Thứ 0 0 Thứ 10 0 Thứ 11 0 Thứ 12 0 Thứ 13 0 Thứ 14 0 Thứ 15 0 Tổng cộng 11 2 26 45 12 Quy định môn học yêu cầu giảng viên: Sinh viên dự đầy đủ lên lớp, hoàn thành tập, báo cáo thu hoạch 13 Phương thức kiểm tra đánh giá kết môn học: Sinh viên chia thành nhóm người, nhóm làm báo cáo thu hoạch theo nội dung giáo viên hướng dẫn Điểm báo cáo thu hoạch tính điểm thực hành Thi theo phương pháp tự luận Đánh giá theo quy chế hành 14 Ngày phê duyệt: 15 Cấp phê duyệt: Trường Đại học Vinh 95 [...]... khả năng cộng tác 22 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương IV Chương trình đào tạo I Thiết kế chương trình đào tạo 1 Một số căn cứ pháp lý liên quan Trước khi xây dựng chương trình đào tạo, chúng tôi phải tổ chức nhiều cuộc thảo luận, trao đổi trong khuôn khổ ban chủ nhiệm khoa cũng như giữa lãnh đạo khoa và Phòng đào tạo, lãnh đạo khoa và lãnh đạo Nhà trường... vấn xây dựng Tổ chức thi công Ban quản lý dự án Cơ quan quản lý nhà nước Kỹ sư khảo sát Nghề nghiệp đặc trưng Kỹ sư quản lý dự án Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Hình II.1: Các môi trường làm việc và các nghề nghiệp đặc trưng tương ứng III Một số phân tích về nghề nghiệp của kỹ sư xây dựng 1 Nghề khảo sát không phải là nghề chính của kỹ sư ngành xây dựng dân dụng Nhưng kỹ sư Xây dựng. .. khi họ tốt nghiệp ra trường Hình VI.1: Sơ đồ thiết kế chương trình 24 Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Bảng VI.1 Sắp xếp đào tạo cho từng học kỳ (Chương trình đào tạo 4,5 năm) Năm học Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba Năm thứ năm Năm thứ tư Học kỳ Nhà công nghiệp Định hướng nghề nghiệp Kiến trúc công trình Kết cấu (Nhà thép) sàn nhà Thực tập tốt nghiệp ... Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương II Hồ sơ nghề nghiệp I Xây dựng hồ sơ nghề nghiệp 1 Khái niệm Nghề nghiệp đặc trưng mô tả trong tài liệu này được hiểu là những công việc đặc trưng của một người kỹ sư, cái mà được chuyên môn hóa thành một công việc chuyên nghiệp mà một dạng kỹ sư nào đó thường làm, để tạo ra một dạng sản phẩm đặc trưng của nghề nghiệp đó trong... nghiệp Đồ án 10: Đồ án tổ chức t.công Đồ án 9: Đồ án thi công lắp ghép Đồ án 8: Đồ án thiết kế thép (Chương trình đào tạo 4,5 năm) Nội dung các chuyên đề và đồ án Bảng VI.2 - - - - Tiểu 1 luận: Tổng số BTL: 1 Tổng số đ.án: 13 Tổng số ch.đề: 9 Tổng hợp: Đồ án tốt nghiệp Đồ án 13 Thực tập tốt nghiệp Năm thứ năm Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Xây dựng chương trình đào tạo. .. cho việc xây dựng khung chương trình và chương trình chi tiết Sau các thảo luận đó, chúng tôi đã đưa ra được các thống nhất mang tính chủ trương như sau: Chương trình đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp sẽ được xây dựng theo học chế tín chỉ, theo chủ trương của Bộ GD&ĐT cũng như chủ trương của Nhà trường Thời gian đào tạo cho ngành kỹ sư xây dựng là 4.5năm (rút ngắn so với chương trình. .. nêu một số hướng dẫn, một số quy định về thời gian, cách thức triển khai đồ án và các hướng dẫn, quy định khác liên quan 12 Đánh giá: - Phần này nêu rõ cho sinh viên biết quy trình đánh giá kết quả của họ Các mô tả chi tiết các chuyên đề và đồ án xem ở phụ lục 2 Trường Đại học Vinh 27 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp II Chương trình khung và chương trình chi tiết 1 Chương trình khung... những vấn đề còn rất mới mẻ đối với đào tạo đại học ở Việt Nam nói chung và ở Khoa Công Nghệ chúng tôi nói riêng Các năng Trường Đại học Vinh 11 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp lực này cần phải được đưa vào trong các mục tiêu đào tạo, lồng ghép vào các nhiệm vụ và đồ án Các năng lực nghề nghiệp được lựa chọn để đưa vào mục tiêu đào tạo trong chương trình này bao gồm có 5 năng lực... hoạt động đầu tư xây dựng công trình Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng bao gồm B Mô tả công việc • Ban hành luật và các văn bản dưới luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật • Lập quy hoạch phát triển vùng và địa phương • Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá • Giám sát, quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng Trường Đại học Vinh 17 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp • Luật và... Trường Đại học Vinh 7 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ++ Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng ++ Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng ++ Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn theo ... học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương IV Chương trình đào tạo I Thiết kế chương trình đào tạo Một số pháp lý liên quan Trước xây dựng chương trình đào tạo, phải... để xây dựng chương trình đào tạo phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương II Hồ sơ nghề nghiệp I Xây dựng. .. Vinh TÀI LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghệp Vinh, tháng 10 năm 2009 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Lời giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp , Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp , Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp

Từ khóa liên quan