Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Hà Nội

42 1,224 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 08:22

Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Hà Nội Hoàng Văn Hạnh-Lớp Anh 2-K44-QTKD-Trường Đại học Ngoại ThươngMỤC LỤCI. Tổng quan về công ty MTL. . 14 1.1. Giới thiệu về các hoạt động kinh doanh của công ty MTL. 14 . 14 -Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải M.T.L . 14 1.2. Tầm nhìn và triết lý kinh doanh của công ty[7] 15 1.2.1. Tầm nhìn. 15 1.2.2. Triết lý kinh doanh 15 1.4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của MTL Nội. 16 1.4.1. Cơ cấu tổ chức. . 16 1.5. Các đơn vị kinh doanh của công ty. 17 II. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL-Chi nhánh Nội. . 18 2.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của MTL trong giai đoạn 2006-2008. 18 Trong 3 năm gần đây, công ty MTL-Chi nhánh Nội liên tục phát triển nhanh chóng, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều thể hiện ở bảng sau đây: . 18 I. Một số dự báo về vận tải tại Việt Nam và phương hướng phát triển của MTL đến năm 2015. 29 1.1. Một số dự báo về vận tải trong thời gian tới tại Việt Nam. 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp1Hoàng Văn Hạnh-Lớp Anh 2-K44-QTKD-Trường Đại học Ngoại ThươngDANH MỤC BẢNG VÀ HÌNHHình 1: Quy trình hoạt động của doanh nghiệp………………………………… .3Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty MTL-Chi nhánh Nội…………… 16Bảng 1: Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2006-2008…………………… 18Bảng 2: Phân tích tình hình biến động của giá vốn hàng bán và các khoản mục chi phí của MTL………………………………………………………………………… 19Bảng 3: Phân tích kết cấu lợi nhuận…………………………………………… 20Bảng 4: Các chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động…………………… 21Bảng 5: Bảng tóm tắt lưu chuyển tiền tệ thuần………………………………… 22Bảng 6: Tỷ lệ % theo quy mô của tiền mặt……………………………………… 22Bảng 7: Vòng quay tiền mặt…………………………………………………… 23Bảng 8: Tỷ lệ % theo quy mô của khoản phải thu…………………………………25Bảng 9: Tỷ lệ % theo quy mô của hàng tồn kho………………………………… 27Bảng 10: Vòng quay hàng tồn kho…………………………………………………27Bảng 11: Dự báo mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015…… 30Bảng 12: Dự báo hàng nhập khẩu của Việt nam đến năm 2015………………… .31Bảng 13: Tỷ trọng các loại hàng hóa dự kiến vận chuyển tại các cảng biển………32Báo cáo thực tập tốt nghiệp2Hoàng Văn Hạnh-Lớp Anh 2-K44-QTKD-Trường Đại học Ngoại ThươngLỜI MỞ ĐẦUHiện nay, trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã thực sự tham gia vào một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp trên toàn thế giới thì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam ở tất cả mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thị trường còn tương đối nhỏ, năng lực tài chính và khả năng quản lý còn gặp nhiều hạn chế. Vì vậy ở thời điểm hiện tại và đặc biệt là trong những năm tiếp theo khi chúng ta thực hiện đầy đủ các cam kết của tổ chức WTO thì SME của chúng ta sẽ phải cạnh tranh rắt gay gắt với các doanh nghiệp nước ngoài cũng như là trong nước để giành giật thị trường, tồn tại và phát triển. Vì vậy, khi thị trường với những sự cạnh tranh gay gắt như vậy sẽ loại bỏ những doanh nghiệp có năng lực yếu kém, không đủ khả năng để tiếp tục cuộc chơi. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các SME là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Hiện tại, đây cũng là một vấn đề thực sự nhức nhối đối với các SME, vì vậy sau hơn 2 tháng thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải MTL-Chi nhánh Nội em đã quyết định chọn đề tàiNâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Nội” cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ: Đặng Thị Lan, Ban giám đốc cùng cán bộ công nhân viên công ty TNHH thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Nội đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.Dù đã rất cố gắng nhưng bài viết của em không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị trong công ty để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn.Em xin chân thành cảm ơn.Hà Nội, tháng 05 năm 2009Sinh viên Hoàng Văn HạnhBáo cáo thực tập tốt nghiệp3Hoàng Văn Hạnh-Lớp Anh 2-K44-QTKD-Trường Đại học Ngoại ThươngChương I: Cơ sở lý thuyết về quản trị vốn lưu động trong Doanh nghiệpI. Vốn lưu động.1.1. Khái niệm:Để tiến hành sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động, các doanh nghiệp còn cần có các đối tượng lao động. Khác với các tư liệu lao động, các đối tượng lao động chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ, một lần vào giá trị sản phẩm. Những đối tượng lao động nói trên nếu xét về hình thái hiện vật được gọi là các tài sản lưu động, còn về hình thái giá trị được gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp. Như vậy có thể hiểu: - Vốn lưu động là lượng tiền ứng trước để thoả mãn nhu cầu về các đối tượng lao động của doanh nghiệp. - Tài sản lưu động là những tài sản ngắn hạn và thường xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, tài sản lưu động được được thể hiện ở bộ phận tiền mặt, các chứng khoán có khả năng thanh khoản cao, các khoản phải thu và dự trữ tồn kho. Vốn lưu động của doanh nghiệp không ngừng vận động qua các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh: dự trữ sản xuất, sản xuất và lưu thông. Quá trình này được diễn ra liên tục và thường xuyên lặp lại theo chu kỳ. Sau mỗi chu kỳ tái sản xuất, vốn lưu động hoàn thành một vòng chu chuyển. Ngoài ra theo lí thuyết tài chính vốn lưu động còn được xác định bằng phần trội của tổng nguồn vốn dài hạn so với tổng tài sản cố định hay bằng phần chênh lệch của tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn. [3]1.2. Phân loại vốn lưu động.- Dựa theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình hoạt động được chia làm 3 loại là: Dự trữ, sản xuất, lưu thông (xem hình 1).Báo cáo thực tập tốt nghiệp4Dữ trữ Sản xuất Lưu thông-Nguyên liệu chính-Bán thành phẩm-Vật liệu phụ-Nhiên liệu-Công cụ, dụng cụ-Sản phẩm dở dang-Bán thành phẩm-Thành phẩm-Tiền-Phải thu, phải trả-Tạm ứngHình 1: Quy trình hoạt động của doanh nghiệp+ Vốn lưu động trong khâu dự trữ bao gồm giá trị của vật tư, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ lao động + Vốn lưu động trong khâu sản xuất: bao gồm giá trị của sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, chi phí chờ kết chuyển. + Vốn lưu động trong khâu lưu thông bao gồm: giá trị của thành phẩm, vốn bằng tiền( kể cả vàng bạc đá quí ); các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản ký cược, ký quĩ ngắn hạn; các khoản phải thu. Cách phân loại này cho thấy vai trò và sự phân bố của từng loại vốn trong trong từng khâu của quá trình kinh doanh. Từ đó doanh nghiệp có thể điều chỉnh cơ cấu sao cho có hiệu quả sử dụng cao nhất. - Phân loại theo hình thái biểu hiện. vốn lưu động chia làm 2 loại:+ Vốn vật tư hàng hoá: gồm vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ lao động, bao gồm giá trị của sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm…Đối với loại vốn này cần xác định vốn dự trữ hợp lí để từ đó xác định nhu cầu vốn lưu động đảm bảo cho quá trình sản xuất và tiêu thụ được liên tục.+ Vốn bằng tiền bao gồm vốn bằng tiền (kể cả vàng bạc đá quí ); các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản ký cược, ký quĩ ngắn hạn; các khoản vốn trong thanh toán…- Phân loại theo mối quan hệ sở hữu về vốn Theo cách phân loại này vốn lưu động được phân thành vốn chủ sở hữu và vốn vay. Cách phân loại này cho thấy kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp được hình thành từ vốn của bản thân doanh nghiệp hay từ các khoản nợ. Từ đó có các quyết định trong việc huy độngquản lý, sử dụng vốn hợp lý hơn. - Phân loại theo nguồn hình thành. Xét về nguồn hình thành, vốn lưu động có thể hình thành từ các nguồn: vốn điều lệ, vốn tự bổ sung, vốn liên doanh, liên kết, vốn đi vay. Cách phân loại này cho thấy cơ cấu nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. Mỗi một nguồn tài trợ đều có chi phí sử dụng của nó. Do đó doanh nghiệp cần xem xét cơ cấu nguồn tài trợ tối ưu để giảm chi phí sử dụng vốn. - Căn cứ vào khả năng chuyển hoá thành tiền, vốn lưu động gồm:+ Vốn bằng tiền.+ Khoản phải thu+ Hàng tồn kho+ Vốn tài sản lưu động khác như tạm ứng, chi trả trước, ký cược, ký quỹ ngắn hạn [10]1.3. Một số công cụ đánh giá vốn lưu động.[2]1.3.1. Vòng quay vốn lưu động.Doanh thu thuầnVòng quay vốn lưu động = Vốn lưu động1.3.2. Tỉ số thanh toán nhanh.Tài sản lưu động – Hàng tồn khoTỉ số thanh toán nhanh = Nợ ngắn hạn1.3.3. Tỉ số thanh toán hiện thờiTài sản lưu độngTỉ số thanh toán hiện thời = Nợ ngắn hạnII. Quản trị vốn lưu độngQuản trị vốn lưu động của doanh nghiệp trong chuyên đề này được định nghĩa là quản trị về tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho nhằm đảm bảo quá trình tái sản xuất diễn ra thường xuyên và liên tục.2.1. Quản trị tiền mặt2.1.1. Sự cần thiết quản trị tiền mặt.Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi lưu trữ tiền mặt cũng nhằm đến các mục đích sau.- Thơng suốt q trình tạo ra các giao dịch kinh doanh (động cơ hoạt động sản xuất kinh doanh): mua sắm ngun vật liệu, hàng hóa và thanh tốn các chi phí cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động bình thường (trả lương cơng nhân, nộp thuế…).- Mục đích đầu cơ: doanh nghiệp lợi dụng các cơ hội tạm thời như sự sụt giá tức thời về ngun vật liệu, chiết khấu…để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.- Mục đích dự phòng: trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiền mặt có điểm ln chuyển khơng theo một quy luật nhât định nào. Do vậy doanh nghiệp cần phải duy trì một vùng đệm an tồn để thỏa mãn các nhu cầu tiền mặt bất ngờ.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng quản trị tiền mặt.a) Tăng tốc độ thu hồi tiền mặt.- Đẩy nhanh việc chuẩn bị và gởi hóa đơn bằng cách vi tính hóa hóa đơn, gửi kèm theo hàng, gửi qua fax, u cầu thanh tốn trước, cho phép ghi nợ trước.- Đem lại cho khách hàng những mối lợi để khuyến khích họ sớm trả nợ bằng cách áp dụng chính sách chiết khấu đối với những khoản nợ thanh tốn trước hạn.b) Giảm tốc độ chi tiêu.Doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận bằng cách thực hiện giảm tốc độ chi tiêu tiền mặt để có thêm tiền mặt nhằm đầu tư sinh lợi bằng cách: thay vì dùng tiền thanh tốn sớm các hóa đơn mua hàng, nhà quản trị tài chính nên trì hỗn việc thanh tốn nhưng chỉ trong phạm vi thời gian mà các chi phí tài chính, tiền phạt hay sự xói mòn vị thế tín dụng thấp hơn những lợi nhuận do việc chậm thanh tốn đem lại.2.2.3. Lập dự tốn ngân sách tiền mặtNgân sách tiền mặt là dự án lưu chuyển tiền tệ cho thấy thời điểm và số lượng luồng tiền mặt vào và ra trong một thời kỳ, thường là hàng tháng. Mục đích lập dự tốn này để các nhà quản trị tài chính có khả năng tốt hơn về xác định nhu cầu tiền mặt tương lai, hoạch định để tài trợ cho các nhu cầu tái sản xuất, thực hiện kiểm sốt tiền mặt và khả năng thanh tốn của doanh nghiệp.[10]2.2.4. Một số cơng cụ sử dụng đánh giá tiền mặt [2]a) Vòng quay tiền mặtDoanh thu thuầnVòng quay tiền mặt = Tiền mặt bình quânTrong đó: Tiền mặt bình quân = (TM đầu kỳ + TM cuối Kỳ)/2b) Chu kỳ vòng quay tiền mặt Tiền mặtChu kỳ vòng quay tiền mặt = Tiền bán hàng trung bình 1 ngày2.2. Quản trị khoản phải thu.Các khoản phải thu của mỗi doanh nghiệp được quản lý thông qua chính sách tín dụng phù hợp đặc điểm ngành nghề, giai đoạn phát triển của họ nhằm đạt doanh thu cao nhất và tối đa hóa lợi nhuận.2.2.1. Chính sách tín dụng (chính sách bán chịu)Chính sách tín dụng là một yếu tố quyết định quan trọng liên quan đến mức độ, chất lượng và rủi ro của doanh thu bán hàng.* Những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng:Một doanh nghiệp khi nới lỏng chính sách tín dụng là nhằm mục đích tăng doanh thu nhưng đồng thời tăng rủi ro, tăng vốn đầu tư vào các khoản phải thu tỉ lệ chiết khấu tăng, thời gian bán chịu dài hơn và phương thức thu tiền ít gắt gao hơn.a) Tiêu chuẩn tín dụngLà một tiêu chuẩn định rõ sức mạnh tài chính tối thiểu và có thể chấp nhận được của những khách hàng mua chịu. Tức là khách hàng nào có sức mạnh tài chính hay vị thế tín dụng thấp hơn những tiêu chuẩn có thể chấp nhận được thì sẽ bị từ chối cấp tín dụng theo thể thức tín dụng thương mại.b) Chiết khấu thương mạiLà phần tiền chiết khấu đối với những giao dịch mua hàng bằng tiền. Chiết khấu thương mại tạo ra những khuyến khích thanh toán sớm hơn các hợp đồng mua hàng.c) Thời hạn bán chịuLà độ dài thời gian mà các khoản tín dụng được phép kéo dài.d) Chính sách thu tiềnLà phương thức xử lý các khoản tín dụng thương mại quá hạn.* Đánh giá những thay đổi trong chính sách tín dụng:Xem xét ảnh hưởng của từng yếu tố trong số bốn biến số có thể kiểm soát được của khoản phải thu đối với lợi nhuận của doanh nghiệp bằng cách lần lượt phân tích từng chính sách và ảnh hưởng của chúng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng.a) Đánh giá tiêu chuẩn tín dụng- Doanh số bán của doanh nghiệp có thể bị tác động khi tiêu chuẩn tín dụng thay đổi cụ thể:+ Khi các tiêu chuẩn tăng lên mức cao hơn thì doanh số bán giảm.+ Ngược lại khi các tiêu chuẩn giảm thì doanh số bán sẽ tăng vì thông thường nó sẽ thu hút nhiều khách hàng có tiềm lực tài chính yếu hơn.- Ngoài ra, khi kỳ thu tiền bình quân tăng lên thì khả năng gặp những món nợ khó đòi nhiều hơn hay khả năng thua lỗ tăng lên và chi phí thu tiền cũng cao hơn.- Hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng thì phát sinh chi phí: chi phí quản lý và thu nợ tăng do trả lương nhân viên thu nợ, chi phí văn phòng phẩm (điện thoại, chi phí công tác đòi nợ); chi phí chiết khấu tăng, nợ khó đòi tăng và chi phí cơ hội của vốn tăng.* Do đó về nguyên tắc khi quyết định thay đổi tiêu chuẩn tín dụng phải dựa trên cơ sở phân tích chi phí và lợi nhuận trước và sau khi thay đổi sao cho đem lại lợi nhuận cao hơn.b) Phân tích thời hạn bán chịu- Thời hạn bán chịu là độ dài thời gian từ ngày giao hàng đến ngày nhận được tiền bán hàng.- Nhà quản lý có thể tác động đến doanh thu bán hàng bằng cách thay đổi thời hạn tín dụng. Nếu tăng thời hạn bán chịu đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào các khoản phải thu, nợ khó đòi sẽ cao hơn và chi phí thu tiền bán hàng cũng tăng lên. Nhưng doanh nghiệp sẽ thu hút thêm được nhiều khách hàng mới và doanh thu tiêu thụ sẽ tăng lên.c) Chính sách chiết khấu- Chiết khấu là sự khấu trừ làm giảm tổng giá trị mệnh giá của hóa đơn bán hàng được áp dụng đối với khách hàng nhằm khuyến khích họ thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn.- Khi tỉ lệ chiết khấu tăng thì doanh số bán tăng, vốn đầu tư vào khoản phải thu thay đổi và doanh nghiệp nhận được ít hơn trên mỗi đồng doanh số bán. Các chi phí thu tiền và nợ khó đòi giảm khi tỉ lệ chiết khấu mới đưa ra có tác dụng tích cực.d) Chính sách thu tiềnLà những biện pháp áp dụng để thu hồi những khoản nợ mua hàng quá hạn như: gửi thư, điện thoại, cử người đến gặp trực tiếp, ủy quyền cho người đại diện, tiến hành các thủ tục pháp lý…Khi doanh nghiệp cố gắng đòi nợ bằng cách áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn thu hồi nợ càng lớn hơn nhưng chi phí thu tiền càng tăng cao. Đối với một số khách hàng khó chịu khi bị đòi tiền gắt gao và cứng rắn làm cho doanh số tương lai có thể bị giảm xuống. [10]2.3. Theo dõi các khoản phải thu [13]2.3.1. Mục đích: Nhà quản trị tài chính theo dõi khoản này nhằm:- Xác định đúng thực trạng của các khoản phải thu.- Đánh giá tính hữu hiệu của các chính sách thu tiền.2.3.2. Một số công cụ theo dõi các khoản phải thu [2]a) Kỳ thu tiền bình quânLà công cụ được dùng để theo dõi các khoản phải thu [...]... vốn, mất tính thanh khoản. Hiện tại, đây cũng là một vấn đề thực sự nhức nhối đối với các SME, vì vậy sau hơn 2 tháng thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải MTL-Chi nhánh Nội em đã quyết định chọn đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Nội cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ: Đặng Thị... động kinh doanh nói chung và trong ngành giao nhận vận tải, kho vận nói riêng thì vấn tề quản trị tài chính doanh nghiệp là một vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đến thành bại trên thương trường của doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề như trên, em đã đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi để hồn thành đề tài về nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mạiVận tải MTL-Chi nhánh. .. nhánh Nội . Đề tài viết về vấn đề nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điển hình là cơng ty MTL, một cơng ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải và kho vận tương đối lớn trên thị trường Việt Nam, trong những năm qua mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt được những kết quả rất khả quan nhưng vấn đề quản trị vốn lưu động. .. trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty MTL-Chi nhánh Nội I. Tổng quan về công ty MTL.1.1. Giới thiệu về các hoạt động kinh doanh của công ty MTL.-Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải M.T.L-Tên giao dịch quốc tế: M.T.L Co.,Ltd. Worldwide transport & logistics-Website: WWW.mtl-vn.com.-Địa chỉ: * Head office:Địa chỉ: Số 33- Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành... lưu động tải công ty MTL vẫn chưa được chú ý đúng mức và vì vậy đã gây ra những hạn chế rất đáng tiếc trong vấn đề quảnvốn lưu động, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của MTL. Mặc dù, đề tài cịn nhiều thiếu sót và hạn chế nhưng nhìn chung đã nêu lên được những cơ sở lý thuyết cơ bản nhất về vốn lưu độngquản trị vốn lưu động, sau đấy là về thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty MTL và... MTL Nội. 16 1.4.1. Cơ cấu tổ chức. 16 1.5. Các đơn vị kinh doanh của công ty. 17 II. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL-Chi nhánh Nội. 18 2.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của MTL trong giai đoạn 2006-2008. 18 Trong 3 năm gần đây, công ty MTL-Chi nhánh Nội liên tục phát triển nhanh chóng, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều thể hiện ở bảng sau đây: 18 I. Một số dự báo về vận. .. trên và thực tế hoạt động tại công ty TNHH thương mại vận tải MTL trong thời gian qua. Để tồn tại và phát triển thì tất cả các công ty trong lĩnh vực giao nhận vận tải, kho vận nói chung cũng như cơng ty TNHH thương mại vận tải MTL nói riêng cần phải có đường hướng và những biện pháp rõ ràng phù hợp với thực tế.Để tạo tính ổn định trong kinh doanh của mình, tránh được các biến động của thị trường... mảng hàng đó khi hàng đã chính thức rời cảng hoặc đã chính thức cập cảng.[7]II. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL-Chi nhánh Nội. 2.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của MTL trong giai đoạn 2006-2008.Trong 3 năm gần đây, công ty MTL-Chi nhánh Nội liên tục phát triển nhanh chóng, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều thể hiện ở bảng sau đây: b) Phân loại.Hàng tồn kho bao gồm: Thành... vận tải tại Việt Nam và phương hướng phát triển của MTL đến năm 2015. 29 1.1. Một số dự báo về vận tải trong thời gian tới tại Việt Nam. 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp1 cảnh chúng ta đang hội nhập với nền kinh tế đang trên đà suy thối của thế giới. Đấy chính là vấn đề khó khăn trong quản trị vốn lưu động. 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL.2.2.1. Phân tích các chỉ số phản ánh hiệu quả. .. III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại MTL.I. Một số dự báo về vận tải tại Việt Nam và phương hướng phát triển của MTL đến năm 2015.1.1. Một số dự báo về vận tải trong thời gian tới tại Việt Nam.Trong thời điểm hiện nay, với chính sách mở cửa của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO, thì hàng hố sản xuất ra thiện . em đã quyết định chọn đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Hà Nội cho bài báo cáo thực tập. động tại Công ty MTL-Chi nhánh Hà NộiI. Tổng quan về công ty MTL.1.1. Giới thiệu về các hoạt động kinh doanh của công ty MTL.-Tên công ty: Công ty trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Hà Nội, Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Hà Nội, Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Hà Nội, Vốn lưu động. 1.1. Khái niệm:, Quản trị tiền mặt, Quản trị hàng tồn kho., Tầm nhìn và triết lý kinh doanh của cơng ty[7] Cơ cấu tổ chức và nhân sự của MTL Hà Nội. 1. Cơ cấu tổ chức., Doanh thu cung cấp dịch Doanh thu thuần cung cấp Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế, Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL., Một số dự báo về vận tải trong thời gian tới tại Việt Nam., Phương hướng phát triển của MTL đến năm 2015.

Từ khóa liên quan