Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (3)

13 462 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:12

GV: ĐàO THị HIỜN TRƯỜNG THCS THANH LONG KIỂM TRA BÀI CŨ: Phát biểu định nghĩa hai phương trình tương đương Hai phương trình tương đương hai phương trình có tập nghiệm Tiết 47: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU Tại x = không xác định Ví dụ mở đầu: Thử giải phương trình: 1 x+ 1 x-1 x-1 Chuyển biểu thức chứa ẩn sang vế:  1 ? ta tìm Thu gọn vế trái,  x x = cótrình phảichứa nghiệm ta phương trình hay =>?1KhiGiá giảitrịphương ẩn mẫu, phải ý đến không? sao?biệt, điều kiện xác định phương trình yếu Vì tố đặc 1 Thay x= ta có: VT = 1lànghiệm : Không xácvìđịnh  1của  phương Trả lời: x= trình, 1 1định giá trị hai vếVP không xác : Không xác định = 1  1 11 Xét ví dụ mở đầu: 1 có phân thức  1 Phương trình: x  x 1 x 1 x 1 chứa ẩn mẫu Hãy tìm điều kiện x để phân thức Trả lời: xác định x 1 Giá trị phân thức xác định mẫu thức khác x 1  x  Tìm điều kiện xác định phương trình: Điều kiện xác định phương trình chứa ẩn mẫu (viết tắt ĐKXĐ) điều kiện ẩn để tất mẫu thức phương trình có giá trị khác Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định phương trình sau: 2x  a) 1 x 2 Vì =  x = nên ĐKXĐ phương trình x ≠ 2 b)  1 x  11 x2 Ta thấy ≠0 x ≠ ≠0 x ≠ –2 Vậy ĐKXĐ phương trình x ≠ x ≠ –2 ?2 Tìm điều kiện xác định phương trình sau: x x4 a)  ; x 1 x 1 2x  b)  x x2 x2 Ta thấy: x –  x  Ta thấy: x –  x  x +  x  - Vậy ĐKXĐ phương trình Vậy ĐKXĐ phương trình x  x  x  - 3 Giải phương trình chứa ẩn mẫu: x+2 2x+3  x 2(x-2) Ví dụ Giải phương trình: Phương pháp giải: -ĐKXĐ: x ≠ x ≠ -Quy đồng mẫu hai vế: Tìm ĐKXĐ x(2x+3) 2(x+2)(x-2) = 2x(x-2) 2x(x-2) Từ suy ra: -Giải phương trình (1a): (1) (1a)  2(x2 – 4) = 2x2+3x  2x2 – = 2x2 +3x   3x = – 8 x=  -Ta thấy x = thỏa mãn ĐKXĐ phương trình Vậy tập nghiệm phương trình (1) S =  Quy đồng mẫu (1a) khử mẫu Giải phương trình Kết luận (Lưu ý đối chiếu ĐKXĐ ẩn) Cách giải phương trình chứa ẩn mẫu: Bước Tìm điều kiện xác định phương trình Bước Quy đồng mẫu hai vế phương trình khử mẫu Bước Giải phương trình vừa nhận Bước (Kết luận) Trong giá trị ẩn tìm bước 3, giá trị thoả mãn điều kiện xác định nghiệm phương trình cho Bài 27 (SGK-22) Giải phương trình sau: 2x-5 a) =3 () x+5 ĐKXĐ: x  -5 2x-5 3(x+5) () = x+5 x+5  2x – = 3x + 15  2x – 3x = 15 + (x +2x)-(3x+6) c) =0 ( ) x-3 ĐKXĐ: x  ( ) (x2 + 2x) – (3x + 6) =  x(x + 2) – 3(x + 2) =  (x + 2)(x – 3) =  x = -2 x =  x = - 20 (thoả mãn ĐKXĐ) Ta thấy: x = -2 (thoả mãn ĐKXĐ); Vậy tập nghiệm phương x = (không thoả mãn ĐKXĐ) trình () S = {-20} Vậy tập nghiệm phương trình ( ) S = {-2} Sửa tập: Bài lại: Hãy tìm Giải chỗ sai giải phương phươngtrình: trình sau đây: x2 – 5x x– =5 (2) ĐKXĐ: x2 – 5x = 5(x – 5)  x   (2)  x2 – 5x = 5x – 25  x2 – 10x + 25 =   (x – 5)2 = x = (không thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy tập nghiệm phương trình S = {5} Ø Nghiệm ngoại lai KIẾN THỨC CẦN NHỚ: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Nắm vững ĐKXĐ phương trình điều kiện ẩn để tất mẫu phương trình khác - Nắm vững bước giải phương trình chứa ẩn mẫu, trọng bước (tìm ĐKXĐ) bước (đối chiếu ĐKXĐ, kết luận) - Bài tập nhà: 27b,d; 28 (SGK.22) - Đọc trước phần 4: Áp dụng (SGK.21-22) Cảm ơn thầy cô giáo em học sinh ! [...]...KIẾN THỨC CẦN NHỚ: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Nắm vững ĐKXĐ của phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu của phương trình khác 0 - Nắm vững các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, chú trọng bước 1 (tìm ĐKXĐ) và bước 4 (đối chiếu ĐKXĐ, kết luận) - Bài tập về nhà: 27b,d; 28 (SGK.22) - Đọc trước phần 4: Áp dụng (SGK.21-22) Cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh ... Giải phương trình Kết luận (Lưu ý đối chiếu ĐKXĐ ẩn) Cách giải phương trình chứa ẩn mẫu: Bước Tìm điều kiện xác định phương trình Bước Quy đồng mẫu hai vế phương trình khử mẫu Bước Giải phương trình. .. TRA BÀI CŨ: Phát biểu định nghĩa hai phương trình tương đương Hai phương trình tương đương hai phương trình có tập nghiệm Tiết 47: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU Tại x = không xác định Ví dụ mở đầu:... - Vậy ĐKXĐ phương trình Vậy ĐKXĐ phương trình x  x  x  - 3 Giải phương trình chứa ẩn mẫu: x+2 2x+3  x 2(x-2) Ví dụ Giải phương trình: Phương pháp giải: -ĐKXĐ: x ≠ x ≠ -Quy đồng mẫu hai vế:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (3) , Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (3) , Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (3)

Từ khóa liên quan