Kết luận và kiến nghị về xây dựng hệ thống xử lý nước thải

1 727 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 10:34

trình bày Kết luận và kiến nghị về xây dựng hệ thống xử lý nước thải Chương 6: KẾT LUẬN Qua quá trình khảo sát, nghiên cứu nước thải tại Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Kiên Giang em có một số nhận xét như sau : Nước thải công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu KG có hàm lượng chất dinh dưỡng chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học tương đối cao nên việc áp dụng phương pháp xử sinh học mang lại hiệu quả cao. Đây là phương pháp phổ biến nhất hiện nay , ưu điểm của phương pháp này là chi phí đầu tư vận hành thấp, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam , không gây độc hại cho môi trường, hiệu quả xử cao. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn có một số hạn chế là do thời gian phân huỷ lâu nên cần có mặt bằng lớn để xây dựng công trình , các công trình đa số phải xây dựng kiên cố khi cần di dời sẽ không tận dụng được, khó thay thế sửa chữa. Nếu không quản tốt chặt chẽ sẽ dẫn đến hư hỏng gây ô nhiễm môi trường. kien nghi Xây dựng hệ thống xử nước thải càng sớm càng tốt để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời đào tạo cán bộ chuyên trách về môi trường , cán bộ kỹ thuật để có thể vận hành hệ thống xử, theo dõi hiện trạng môi trường của công ty. Thường xuyên theo dõi hiện trạng của hệ thống thoát nươc , các thiết bò sản xuất, nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải phát sinh ra ngoài. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Ngày nay ngành mía đường là ngành có khả năng tạo thu nhập kinh tế cao, nhưng nguồn ơ nhiễm do ngành này gây ra cũng khá nghiêm trọng đòi hỏi các xí nghiệp, cơ sở sản xuất cần quan tâm nhiều trong cơng tác xử nước thải, có như vậy mới nâng cao hiệu quả sản xuất góp phần làm sạch mơi trường xung quanh. . không quản lý tốt và chặt chẽ sẽ dẫn đến hư hỏng và gây ô nhiễm môi trường. kien nghi Xây dựng hệ thống xử lý nước thải càng sớm càng tốt để không làm ảnh. kinh tế cao, nhưng nguồn ơ nhiễm do ngành này gây ra cũng khá nghi m trọng đòi hỏi các xí nghi p, cơ sở sản xuất cần quan tâm nhiều trong cơng tác xử lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết luận và kiến nghị về xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Kết luận và kiến nghị về xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Kết luận và kiến nghị về xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Từ khóa liên quan