Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

7 649 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 09:33

trình bày Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày Chương I. GIỚI THIỆU 6 a. Đặt vấn đề .6 a. Đặt vấn đề 6 b. Nội dung của đề tài 6 b. Nội dung của đề tài 6 c. Phạm vi và giới hạn đề tài 6 c. Phạm vi và giới hạn đề tài 6 Chương II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT 7 I. Tổng quan .7 I. Tổng quan .7 b. Quy trình công nghệ 7 b. Quy trình công nghệ 7 i. Làm sạch nguyên liệu .8 i. Làm sạch nguyên liệu .8 ii. Chải 9 ii. Chải 9 iii. Kéo sợi, đánh ống, mắc sợi 9 iii. Kéo sợi, đánh ống, mắc sợi .9 iv. Hồ sợi dọc 9 iv. Hồ sợi dọc .9 v. Dệt vải 9 v. Dệt vải 9 vi. Giũ hồ 9 vi. Giũ hồ 9 vii. Nấu vải .9 vii. Nấu vải .9 viii. Làm bóng vải .9 viii. Làm bóng vải 9 ix. Tẩy trắng .10 ix. Tẩy trắng 10 x. Nhuộm vải và hoàn thiện .10 x. Nhuộm vải và hoàn thiện .10 Chương III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 10 I. Phương pháp cơ học .10 I. Phương pháp cơ học .10 1) Song chắn rác 10 1) Song chắn rác 10 ii. Bể lắng cát 11 ii. Bể lắng cát .11 iii. Bể tách dầu mỡ 11 iii. Bể tách dầu mỡ .11 iv. Bể lọc cơ học 11 iv. Bể lọc cơ học .11 b. Phương pháp hóa học và hóa 11 b. Phương pháp hóa học và hóa .11 1) Phương pháp hoá học 12 1) Phương pháp hoá học 12 Trung hoà 12 Phương pháp oxy hoá và khử 12 ii. Phương pháp hoá .12 ii. Phương pháp hoá .12 Keo tụ 12 Hấp phụ 13 Tuyển nổi13 Trao đổi ion .14 c. Phương pháp sinh học 14 c. Phương pháp sinh học 14 1) Các công trình xử sinh học nước thải trong điều kiện tự nhiên .15 1) Các công trình xử sinh học nước thải trong điều kiện tự nhiên 15 Hồ sinh vật 15 Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc .16 ii. Các công trình xử sinh học nước thải trong điều kiện nhân tạo 16 ii. Các công trình xử sinh học nước thải trong điều kiện nhân tạo 16 Bể lọc sinh học - Biôphin .17 Quá trình bùn hoạt tính (aerotank) 18 Lọc sinh học tiếp xúc dạng trống quay (RBC) 21 Mương oxy hóa 21 d. Phương pháp xử cặn 21 d. Phương pháp xử cặn 21 1) Sân phơi bùn 22 1) Sân phơi bùn 22 ii. Máy lọc cặn chân không .22 ii. Máy lọc cặn chân không .22 iii. Máy lọc ép băng tải .22 iii. Máy lọc ép băng tải 22 iv. Máy ép cặn ly tâm 23 iv. Máy ép cặn ly tâm 23 v. Bể Mêtan .23 v. Bể Mêtan 23 e. Phương pháp khử trùng 24 e. Phương pháp khử trùng 24 Chương IV. ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI .24 I. Lựa chọn công nghệ 24 I. Lựa chọn công nghệ 24 1) Cơ sở lựa chọn công nghệ .25 1) Cơ sở lựa chọn công nghệ .25 ii. Dề xuất dây chuyền công nghệ 25 ii. Dề xuất dây chuyền công nghệ 25 a) Sơ đồ dây chuyền công nghệ 25 Thuyết minh sơ đồ công nghệ .26 b. Tính toán các công trình đơn vò .27 b. Tính toán các công trình đơn vò .27 1) Song chắn rác 27 1) Song chắn rác 27 Tính song Chắn Rác .28 ii. Bể điều hoà .31 ii. Bể điều hoà 31 iii. Bể keo tụ – tạo bông 34 iii. Bể keo tụ – tạo bông 34 iv. Bể lắng I .39 iv. Bể lắng I 39 v. Bể Aerotank .48 v. Bể Aerotank .48 Chương I. GIỚI THIỆU a. Đặt vấn đề Ngày nay, vấn đề môi trường đang rất được quan tâm, đặc biệt là vấn đề nước thải trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Hầu hết nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp chế biến, sản xuất khi xả ra môi trường đều chưa đạt tiêu chuẩn cho phép đã dẫn đến chất lượng môi trường ngày càng bò suy thoái nghiêm trọng, đặc biệt là chất lượng nước. Trên đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 3 khu chế xuất (KCX), 12 khu công nghiệp (KCN), 851 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.45 tỷ USD. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất này, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất thải ra một lượng lớn chất thải. Riêng với ngành dệt nhuộm thì thành phần, yếu tố được quan tâm nhiều nhất hàm lượng COD, BOD, độ màu…. Đặc tính nước thải của mỗi loại hình dệt nhuộm thường khác nhau, nó phụ thuộc vào công nghệ gia công, vào loại hoá chất sử dụng. Đối với Công ty dệt nhuộm Sài Gòn là một trong những công ty chuyên dệtnhuộm màu cho sản phẩm để vụ cho nhu cầu thò trường trong và ngoài nước, trong quy trình sản xuất phát sinh một lượng nước thải lớn. Nước thải chủ yếu là nước sinh hoạt của công nhân, nhà ăn và vệ sinh máy móc, hàng ngày lượng nước thải ra khoảng 30m 3 với hàm lượng kim loại nặng, dầu mỡ, các chỉ tiêu COD, BOD 5 , độ màu… vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhưng chưa được xử tốt do chưa có hệ thống xử nước thải. Trước tình hình đó, Công ty cần xây dựng hệ thống xử nước thải trước khi thải vào nguồn tập trung. Do đó, đồ án “ Toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m 3 /ngày” nhằm góp phần cùng công ty bảo vệ môi trường nước nói riêng và môi trường nói chung. b. Nội dung của đề tài Tìm hiểu thực trạng sản xuất và xác đònh thành phần tính chất nước thải và ảnh hưởng của nó đến môi trường. Đề xuất công nghệ xử nước thải thích hợp trên mặt bằng hiện trạng của Công ty dệt nhuộm Sài gòn c. Phạm vi và giới hạn đề tài Phạm vi giới hạn đề tài là “Tính toán thiết kế hệ thống xử khí thải cho công ty Công ty Dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000 m3/ngày" Thời gian thực hiện đồ án: 10/3/2008 đến 19/5/2008 Chương II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT I. Tổng quan Ngành dệt nhuộm là một trong những ngành công nghiệp có bề dày truyền thốngnước ta. Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành dệt nhuộm có nhiều thay đổi, ngày càng nhiều xí nghiệp nhà máy ra đời, trong đó có xí nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, liên doanh và 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngành công nghiệp dệt nhuộm cũng là ngành đang phát triển nhanh chóng do có sự đầu tư của trong và ngoài nước. Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, dệt nhuộm công nghiệp chiếm vò trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước nguồn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động. Dệt nhuộm là loại hình công nghiệp đa dạng về chủng loại sản phẩm và có sự thay đổi về nguyên liệu, đặc biệt là thuốc nhuộm Nước thải công nghiệp dệt nhuộm gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường sống, các chỉ số như: pH, COD, BOD, độ màu, nhiệt độ đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép xả thải vào nguồn, hàm lượng chất hoạt động bề mặt đôi khi quá cao lên tới 10 – 12 mg/l, khi xả vào nguồn nước như sông, kênh rạch thì nó tạo màng nổi trên bề mặt, ngăn cản sự khuếch tán oxy vào môi trường nước gây nguy hại cho hoạt động thủy sinh vật. Một điều quan trọng nữa là độ màu của nước thải khá cao, việc xả liên tục vào nước đã làm cho độ màu tăng dần, dẫn đến hiện trạng nguồn nước bò đục, chính các thuốc nhuộm thừa có khả năng hấp thụ ánh sáng ngăn cản sự khuếch tán ánh sáng vào nước, do vậy thực vật dần dần bò hủy diệt, sinh thái nguồn nước có thể bò ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm vào đó, thành phần nước thải rất đa dạng, một số các kim loại nặng tồn tại dưới dạng phẩm nhuộm, các hoá chất phụ trợ cũng hết sức nguy hại, là độc tố tiêu diệt thủy sinh vật và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. b. Quy trình công nghệ . d t nhu m th ng kh c nhau, n phụ thu c vào c ng nghệ gia c ng, vào lo i hoá ch t s d ng. Đ i v i C ng ty d t nhu m S i G n l m t trong nh ng c ng ty. ng nh d t nhu m c nhiều thay đ i, ng y c ng nhiều x nghiệp nh m y ra đ i, trong đó c x nghiệp thu c th nh ph n kinh t ngo i qu c doanh, li n doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày, Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày, Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

Từ khóa liên quan