NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN

145 609 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 08:34

Nó hoạt động như một bộ tập trung ATM hoặc một chuyển mạch ATM. Mạng truy nhập cung cấp các dịch vụ và các tính năng trong mảng điều khiển nhưng không thực hiện kiểm soát sử dụng tài khoản thông thường. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỬ-TIN HỌC-VIỄN THÔNG KHCN-01 ĐỀ TÀI KHCN-01-01 NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN Mã số: KHCN-01-01-B Quyển số 1: Nghiên cứu công cụ thiết kế mạng B-ISDN xây dựng cấu hình mạng B-ISDN thử nghiệm tại khu đô thị khoa học Nghĩa đô MỤC LỤC L I NÓI UỜ ĐẦ .2 PH N 1: HI N TR NG M NG THÔNG TIN VI N THÔNG KHU Ô TH KHOA Ầ Ệ Ạ Ạ Ễ Đ Ị H C NGH A ÔỌ Ĩ Đ 3 PH N 2: NH NG V N CHUNG V M NG B NG R NG KHU V C D N CẦ Ữ Ấ ĐỀ Ề Ạ Ă Ộ Ự Â Ư .10 PH N 3: M NG B-ISDN KHU Ô TH KHOA H C NGH A ÔẦ Ạ Đ Ị Ọ Ĩ Đ .31 1 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, mạng Viễn thông Việt nam đã có những bước tiến nhảy vọt không chỉ về số lượng thuê bao mà còn về chất lượng mạng dịch vụ đa dạng. Nằm trong khuôn khổ chương trình Điện tử-Tin học-Viễn thông quốc gia, đề tài “Nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để thiết lập khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ ISDN” đã đạt được những kết quả đáng kể được hội đồng cấp nhà nước đánh giá loại xuất sắc tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thử nghiệm dịch vụ tiên tiến băng rộng trên cơ sở công nghệ ATM trong khu vực hẹp đưa ra những khuyến nghị trong bước đi tiếp theo của Việt nam trên con đường phát triển tiến tới một xã hội thông tin trong thế kỷ 21. Khu vực đô thị khoa học Nghĩa đô với đặc điểm tập trung rất cao các Viện nghiên cứu, các trường đại học là địa điểm hợp lý cho việc xây dựng thử nghiệm mạng viễn thông B-ISDN trên cơ sở công nghệ ATM. Kết quả thành công của đề tài này sẽ góp phần quan trọng trong việc hoạch định bước đi của Việt nam để tiến tới xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia NII. Báo cáo này trình bày những vấn đề cơ bản trong việc xây dựng mạng B-ISDN khu vực dân cư, phân tích các yêu cầu đối với thiết bị trong mạng, phân tích các loại hình dịch vụ B-ISDN, xây dựng công cụ thiết kế mạng B-ISDN cho khu vực dân cư hẹp áp dụng thiết kế mạng B-ISDN khu đô thị khoa học Nghĩa đô. Báo cáo này cũng phân tích thiết kế nút mạng B-ISDN tại toà nhà Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng như kế hoạch triển khai những đánh giá ban đầu về việc triển khai thử nghiệm 5 loại hình dịch vụ trong nút mạng B-ISDN tại toà nhà Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Kết quả thử nghiệm ban đầu tại nút mạng B-ISDN tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong khu vực đô thị khoa học Nghĩa đô sẽ làm nền tảng cho việc triển khai những dịch vụ này trên mạng tại khu đô thị khoa học Nghĩa đô khi dự án đầu tư được triển khai. 2 PHẦN 1: HIỆN TRẠNG MẠNG THÔNG TIN VIỄN THÔNG KHU ĐÔ THỊ KHOA HỌC NGHĨA ĐÔ Đặc điểm đặc trưng của khu vực Mật độ tập trung các công sở các cơ quan nghiên cứu trong khu vực Khu đô thị khoa học Nghĩa đô là một khu vực diện tích không lớn được giới hạn bởi đường Bưởi, Đường Lạc Long Quân, phía bắc là đường đi Nội bài, phía nam giáp với đường 32. Trong khu vực tập trung rất nhiều viện nghiên cứu các trường đại học, cao đẳng. Theo kế hoạch phát triển của Chính phủ, trong khu vực sẽ phát triển thêm một trung tâm thương mại tài chính của quốc gia. Như vậy có thể thấy một điểm nổi bật của khu vực này đó là vai trò quyết định của các công sở, các viện nghiên cứu các trường đại học trong định hướng phát triển thông tin, viễn thông của khu vực. Mật độ tập trung của các viện nghiên cứu trường đại học trong khu vực là rất cao. Với số lượng trên 30 Viện nghiên cứu 7 Học viện, trường đại học cao đẳng hiện tại khu vực này đã trở thành một trung tâm khoa học lớn của quốc gia. Hướng phát triển Trong kế hoạch chỉnh trang phát triển khu vực của chính phủ, khu đô thị khoa học Nghĩa đô sẽ phát triển theo 2 hướng chính sau: Phát triển các viện nghiên cứu các trung tâm khoa học trong khu vực; Phát triển khu vực thương mại trong khu vực. Đối với các viện nghiên cứu trung tâm khoa học trong khu vực, việc đầu tư về chiều sâu để nâng cao năng lực của các viện nghiên cứu sẽ được thực hiện. sở vật chất trong đó có hạ tầng cơ sở thông tin sẽ được quan tâm đầu tư nhằm xây dựng khu vực thành một khu vực với hạ tầng cơ sở tiên tiến. Một trung tâm tài chính, thương mại sẽ được xây dựng tại khu vực Xuân đỉnh. Đây là một khu vực có nhu cầu rất cao về hạ tầng cơ sở thông tin tiên tiến. Việc xây dựng mạng thông tin với công nghệ cao cho khu vực này không những chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại của khu vực mà còn mang ý nghĩa thử nghiệm cho các khu vực công nghiệp, công nghệ cao trên toàn quốc. 3 Hiện trạng mạng thông tin nhu cầu phát triển dịch vụ băng rộng trong khu vực Điều tra khảo sát hiện trạng mạng Viễn thông, thông tin trong khu vực Để chuẩn bị cho việc xây dựng cấu hình mạng loại hình dịch vụ cung cấp trong mạng, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát hiện trạng mạng thông tin, viễn thông trong khu vực. Việc điều tra được thực hiện trên hai phương diện: Điều tra mạng viễn thông Bưu điện Hà nội trong khu vực; Điều tra hiện trạng mạng thông tin của các Viện, cơ quan nghiên cứu các trường đại học, cao đẳng trong khu vực. Việc điều tra khảo sát này được thực hiện theo 2 phương pháp: Khảo sát thực tế vị trí mặt bằng của các đơn vị; Điều tra hiện trạng sử dụng các dịch vụ cũng như cơ sở hạ tầng thông tin của các đơn vị thông qua phiếu điều tra. Sau khi thu được các câu trả lời, kết quả được xử lý theo phương pháp thống kê. Mạng Viễn thông trong khu vực Mạng tổng đài Hiện tại trong khu vực dịch vụ viễn thông được cung cấp bởi các tổng đài sau: Trạm RSS Nghĩa đô của tổng đài 1000E10 tại B19 Nghĩa Tân, dung lượng 6000 số hiện đang sử dụng 5000 số; Trạm RSS Bưởi của tổng đài 1000E10 tại Bái ân, dung lượng 4500 số đang sử dụng 4000 số; Trạm RSS Nam Thăng long của tổng đài 1000E10 tại Xuân đỉnh, dung lượng 3800 số đang sử dụng 3600 số; Tổng đài ĐHSPNN tại Bệnh viện 19-8, dung lượng 2000 số đã sử dụng 1500 số. Mạng truyền dẫn Tổng đài Host 1000E10 Cầu giấy được kết nối với các tổng đài Host khác các tổng đài transit, cửa ngõ quốc tế qua hệ thống mạch vòng ring 2,5 Gb/s. 4 Các trạm RSS tổng đài độc lập trong khu vực được nối với tổng đài Host 1000E10 Cầu giấy qua hệ thống PDH 34 Mb/s. Mạng cáp ngoại vi Mạng truy nhập thuê bao hiện tại trong khu vực đều là cáp đồng. Các hệ thống cống cáp chính hiện nay bao gồm: Hệ thống cống dọc đường Hoàng Quốc Việt; Hệ thống cống dọc đường cao tốc nam Thăng long; Hệ thống cống dọc đường Lạc Long Quân; Hệ thống cống dọc đường Xuân Đỉnh; Hệ thống cống dọc đường Nguyễn Phong Sắc; Các hệ thống cống, bể đi trong khu tập thể Đại học Sư phạm ngoại ngữ, khu K800A Quân đội. Kế hoạch phát triển mạng Viễn thông trong khu vực trong những năm tới Lắp đặt tổng đài Host mới tại Nam Thăng long (đang xây dựng). Các trạm RSS trong khu vực sẽ được kết nối đến Host mới này; Mạng truyền dẫn giữa các tổng đài Host trong khu vực sẽ được thực hiện qua mạng Ring SDH 2,5 Gb/s, giữa các trạm RSS tổng đài Host sẽ sử dụng SDH STM1 hoặc STM4; Bắt đầu triển khai mạng truy nhập cáp quang trong khu vực. Hiện trạng mạng thông tin của các đơn vị trong khu vực Việc điều tra được thực hiện thông qua phiếu điều tra xây dựng trên cơ sở tham khảo các mẫu điều tra của thế giới (các câu hỏi cơ bản) thực tế nhu cầu về những thông tin phục vụ cho việc xây dựng cấu hình mạng hợp lý. Phiếu điều tra bao gồm 3 phần chính: Phần I: mạng thông tin thoại; Phần II: mạng thông tin phi thoại; Phần III: nhu cầu đối với các dịch vụ băng rộng mạng B-ISDN. Trong phần I, nhóm thực hiện đề tài quan tâm đến số lượng máy điện thoại tổng đài nội bộ (PABX) tại các đơn vị cần điều tra. Các câu trả lời sẽ cung cấp thêm thông tin về hiện trạng dịch vụ thoại sử dụng trong các đơn vị góp phần 5 đánh giá được nhu cầu về lưu lượng cũng như phát triển thuê bao mới của từng đơn vị. Phần II là các câu hỏi trả lời cơ bản về mạng máy tính các dịch vụ phi thoại. Phần này sẽ đưa ra các thông tin cơ bản về số lượng máy tính, mạng LAN các dịch vụ hiện đang được sử dụng trong mạng LAN tại các đơn vị. Phần này cũng trả lời câu hỏi nhu cầu nối ghép với mạng bên ngoài của các đơn vị trong khu vực. Phần III sẽ trả lời cho các câu hỏi về công nghệ ATM, về mạng thử nghiệm ATM trong khu vực về nhu cầu của các đơn vị đối với dịch vụ băng rộng trong mạng thử nghiệm. Tổng số phiếu điều tra được gửi đi là 25 phiếu, số phiếu thu lại được là 21 phiếu. Kết quả điều tra tổng hợp được thể hiện trong bảng I-1. Bảng I- : Kết quả điều tra hiện trạng mạng thông tin trong khu vực STT Tên câu hỏi Kết quả Tỷ lệ Số lượng Có Không % 1 Số lượng thuê bao điện thoại hiện có 684 2 Có hay không có tổng đài PABX 9 42.86 3 Số lượng máy tính hiện có 1103 4 Có hay không sử dụng mạng cục bộ LAN 13 61.9 5 Số lượng máy tính được nối mạng 340 6 Các dịch vụ hiện đang sử dụng Dịch vụ FTP 9 42.86 Dịch vụ Telnet 4 19.05 Dịch vụ E - Mail 16 76.19 Dịch vụ Intranet 10 47.62 Dịch vụ khác 7 Loại máy chủ SERVER Loại máy chủ RISC 2 9.52 Loại máy chủ CISC 11 52.38 8 Phần mềm mạng Windows 95 5 23.81 Windows NT 8 38.01 6 STT Tên câu hỏi Kết quả Tỷ lệ Số lượng Có Không % UNIX 1 Phần mềm khác 2 9.52 9 Nhu cầu kết nối với mạng bên ngoài (bao gồm cả Internet) 18 85.71 10 Dự kiến nhu cầu tốc độ truy nhập vào ra mạng Tốc độ 9.6 Kb/s 1 4.76 Tốc độ 56 Kb/s 1 4.76 Tốc độ 64 Kb/s 7 33.33 Tốc độ 2 Mb/s 4 19.05 Tốc độ lớn hơn 2Mb/s 6 28.57 11 Có hay không có thông tin về mạng băng rộng các dịch vụ băng rộng 4 19.05 12 Có hay không đồng ý về việc xây dựng mạng thông tin băng rộng thử nghiệm trong thời gian 1999-2000 21 100 13 Dự kiến về nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng rộng Dịch vụ Video theo yêu cầu (VoD) 5 23.81 Dịch vụ truy nhập INTERNET tốc độ cao 19 90.48 Dịch vụ truyền file, truy nhập cơ sở dữ liệu tốc độ cao 18 85.71 Dịch vụ VLAN (mạng LAN ảo) 10 47.62 Dịch vụ MULTIMEDIA băng rộng 14 66.67 Xây dựng bản đồ thông tin của khu vực đô thị khoa học Nghĩa đô Trên cơ sở các thông tin có được từ quá trình điều tra khảo sát nhóm thực hiện nội dung đã xây dựng bản đồ số khu vực đô thị khoa học Nghĩa đô. Bản đồ này bao gồm 2 phần chính: Bản đồ địa lý qui hoạch phát triển khu vực; 7 Bản đồ thông tin về các nút mạng các thuê bao của mạng băng rộng thử nghiệm. Công cụ sử dụng là phần mềm MapInfo. Trong giai đoạn hiện tại, phần mềm này cũng đủ đáp ứng nhu cầu đặt ra. Tuy nhiên có thể sử dụng AutoCaD để thực hiện nhiệm vụ này với khả năng liên kết với các cơ sở dữ liệu khác, nó sẽ là một công cụ thuận lợi cho việc xây dựng một phần mềm thiết kế mạng băng rộng. sở thông tin hiện tại được xây dựng bao gồm các lớp cơ bản sau: Lớp 1: các thông tin về hiện trạng của các điểm nút (các viện nghiên cứu .); Lớp 2: các thông tin về thiết bị sẽ được trang bị tại các điểm nút trong mạng thử nghiệm; Lớp 3: các thông tin về mạng ngoại vi (cáp quang hiện tại tương lai). Xác định các thành phần trong mạng Với đặc điểm xu hướng phát triển như trên, có thể coi mỗi Viện nghiên cứu hay Trung tâm nghiên cứu (trung tâm KHTN&CNQG) là một cụm dân cư trong khu vực dân cư. Như vậy các thành phần của mạng có thể được xác định như sau: Mạng chuyển mạch hạt nhân ATM: bao gồm các tổng đài chuyển mạch ATM đóng vai trò cung cấp dịch vụ tải tin giữa các đầu cuối trong mạng; Mạng truy nhập ATM: với số lượng Viện nghiên cứu tập trung rất cao tại khu vực Trung tâm Khoa học tự nhiên Công nghệ quốc gia khu vực này cần thiết phải có thiết bị truy nhập ATM. Trong trường hợp này có thể sử dụng bộ tập trung ATM hay bộ ghép kênh truy nhập ATM; Mạng ngoại vi: hệ thống cáp quang đường trục (theo các trục đường chính như Hoàng Quốc Việt, Nam Thăng long, Xuân đỉnh) đã được đầu tư đang trong giai đoạn triển khai. Hệ thống kết cuối mạng cáp (các tủ hộp đấu dây tại đầu mỗi Viện) cần được tính toán đầu tư theo các yêu cầu đã trình bày trong phần I. Hệ thống kết cuối NT có thể sử dụng loại thụ động; Mạng HAN: được coi là mạng trong nội bộ mỗi cơ quan, Viện nghiên cứu. Theo cấu trúc khung của ATM Forum nó sẽ bao gồm cả mạng cáp phân phối 8 thiết bị phân phối (cho khả năng sử dụng mạng cho nhiều loại dịch vụ). Phần mạng này sẽ do các Viện nghiên cứu các cơ quan tự triển khai. Trong trường hợp các Viện, cơ quan không có khả năng về tài chính để thực hiện cấu hình HAN như vậy sẽ có thể nối trực tiếp vào NT hay đầu phân phối từ tủ cáp do Bưu điện cung cấp; Thiết bị đầu cuối ATM: do các Viện nghiên cứu, các cơ quan tự trang bị theo nhu cầu dịch vụ mà Viện nghiên cứu hay cơ quan có quan tâm. Như vậy cấu hình của mạng khu vực đô thị khoa học Nghĩa đô hoàn toàn tuân theo cấu trúc khung chuẩn của mạng băng rộng khu vực dân cư RBB do ATM Forum đề xuất. Việc tuân theo cấu trúc chuẩn này trong một phạm vi nào đó sẽ đẩy giá thành hiện tại của mạng lên nhưng nó đảm bảo tính hiệu quả của mạng bởi khi triển khai thêm hay mở rộng, nâng cấp mạng thì không cần thiết phải thay đổi nhiều về cấu hình mà hoàn toàn có thể sử dụng lại cấu hình đã xây dựng. 9 [...]... CHUNG VỀ MẠNG BĂNG RỘNG KHU VỰC DÂN CƯ Với sự phát triển rất nhanh chóng của công nghệ ATM, giá thành các thiết bị ATM giảm một cách đáng kể tạo điều kiện thu n lợi cho các nhà khai thác dịch vụ triển khai rộng khắp mạng băng rộng cung cấp các dịch vụ tiên tiến ATM Các tổ chức tiêu chuẩn đang xây dựng hoàn thiện những vấn đề cơ bản cho cấu hình mạng băng rộng khu vực dân cư Đây là phần mạng quan... xây dựng mô hình mạng B-ISDN với những dịch vụ tiên tiến của thế kỷ 21 Việc xây dựng thử nghiệm mạng B-ISDN trong khu vực tạo điều kiện thu n lợi cho quá trình triển khai mạng B-ISDN sau này Xây dựng phương pháp dự báo nhu cầu dịch vụ trong mạng B-ISDN khu vực dân cư Các nghiên cứu mới nhất của ITU-T cũng chưa đưa ra một phương pháp chính thức nào trong việc dự báo nhu cầu dịch vụ lưu lượng của... cung cấp chức năng chuyển mạch và/ hoặc các dịch vụ lớp cao Để cung cấp các dịch vụ, các đặc trưng dịch vụ được đặt trong mạng hạt nhân ATM Tại ANI, báo hiệu VCC được dùng chung cho các thu bao Bản tin báo hiệu được phân tích sửa đổi trong phạm vi: Dàn xếp lưu lượng dịch vụ các tham số QoS cho VCC; Hỗ trợ các dịch vụ mảng điều khiển mà mạng truy nhập yêu cầu; Xác nhận số chủ gọi cho mạng hạt... gồm các nhóm chức năng sau: Kết cuối số ATM (ADT); Mạng phân phối truy nhập; UNIW Mạng truy nhập ATM ANI ANI Kết cuối số ATM Mạng phân phối truy nhập UNIW Hình II - : Mạng truy nhập ATM 11 Kết cuối mạng truy nhập Kết cuối mạng truy nhập (NT) là một nhóm chức năng kết nối mạng truy nhập ATM mạng B-ISDN thu bao gia đình UNI W là giao diện tại mạng truy nhập phía NT UNIX là giao diện tại mạng gia đình... một công nghệ mới với những đặc điểm khác công nghệ chuyển mạch kênh truyền thống hơn nữa thời gian xuất hiện thử nghiệm, nghiên cứu về công nghệ ATM còn quá ngắn so với công nghệ chuyển mạch kênh vì vậy các phương pháp dự báo cho dịch vụ ATM còn đang trong giai đoạn nghiên cứu Đối với Việt nam, việc xây dựng phương pháp dự báo cho các dịch vụ ISDN đã được thực hiện trong thời gian trước đây đã... phối tại thu bao gia đình thực hiện chuyển mạch và/ hoặc tập trung các kết nối ảo ATM giữa UNI X các thiết bị được kết nối với mạng BISDN thu bao gia đình tại UNI H , hỗ trợ cho kết nối ảo ATM giữa các thiết bị Nó bao gồm các chức năng lớp PHY, MAC hoặc ATM (có thể cả báo hiệu) Thiết bị phân phối tại thu bao gia đình là tuỳ ý không cần đưa ra trong mạng B-ISDN thu bao gia đình Một vài chức năng... UNI (Hình II-15) Mạng truy nhập không phân tích hoặc sửa đổi các bản tin báo hiệu Tồn tại giao thức điều kiển kết nối tải tin BCCP một VCC giành riêng để tải các thông tin của giao thức này BCCP yêu cầu thông tin bổ sung qua ANI Mạng hạt nhân có thể nhận diện NT hoặc hệ thống đầu cuối ATM hay dựa vào kết quả phân tích các số liệu cố định của đặc trưng dịch vụ tài khoản trong một số phần của trường... tả HAN, bao gồm các nhóm chức năng sau: Thiết bị phân phối tại thu bao gia đình; Mạng phân phối tại thu bao gia đình UNIH Mạng ATM thu bao gia đình UNIX Thiết bị phân phối thu bao gia đình Mạng phân phối thu bao gia đình UNIH Hình II - : Mô tả HAN Thiết bị phân phối tại thu bao gia đình thực hiện kết nối chéo, chuyển mạch và/ hoặc tổ hợp các kết nối ảo ATM giữa UNI X một hoặc nhiều hệ thống... ITU đề xuất áp dụng để dự báo cho dịch vụ băng rộng trong khu dân cư hẹp Các phương pháp dự báo truyền thống như đã nêu ở trên sẽ được áp dụng để dự báo một số mục cần dự báo trong phương pháp tiếp cận này 33 Phương pháp tiếp cận này xuất pháp từ ý tưởng dự báo nhu cầu thu bao bằng cách dự báo số các thiết bị kiểu thiết bị cho từng vùng số các vùng sử dụng phương pháp nghiên cứu thị trường Vì... vị Xác định dịch vụ Các số liệu máy tính Dự báo mật độ máy tính Tính toán số máy tính Số liệu máy tính nối mạng Xác định thu c tính lưu lượng của các dịch vụ Tính toán số các thiết bị được sử dụng trong loại ứng dụng & dịch vụ của từng đơn vị Tính toán lưu lượng của các đơn vị theo từng loại dịch vụ & loại ứng dụng Dự báo tốc độ phát triển tỷ lệ máy tính nối mạng Tính toán số máy tính nối mạng Lưu lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN, NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN, NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN, TRÌNH ĐIỆN TỬ-TIN HỌC-VIỄN THƠNG KHCN-01, HIỆN TRẠNG MẠNG THÔNG TIN VIỄN THÔNG KHU ĐÔ THỊ KHOA HỌC NGHĨA ĐÔ, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MẠNG BĂNG RỘNG KHU VỰC DÂN CƯ, MẠNG B-ISDN KHU ĐÔ THỊ KHOA HỌC NGHĨA ĐÔ, Máy chủ cho dịch vụ Web: cứng +Card ATM 155 Mbs và phần mềm

Từ khóa liên quan