Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3)

26 528 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:55

C T H A Y N B UH T G T TI ể H N GN A N G C O N H ễ O C ể O T H A N T H A Y B O ể I X E M T H A C H S A N O I E N T R E B H H G I ể O H I A N G V O H I Bài học đường đời Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I Tỡm hiu chung v tỏc gi, tỏc phm 1.Tỏc gi Em bit gỡ v tỏc gi Tụ Hoi ? Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm: 1.Tỏc gi - Sinh nm 1920, tờn khai sinh l Nguyn Sen, quờ H Ni - Vit t trc cỏch mng thỏng Tỏm -1945 - L nh hin i Vit Nam cú lng tỏc phm phong phỳ a dng gm nhiu th loi Gii Nht HiLong Vn(UBND ngh Vit Gii thng Thng HNam Ni) hi ký Gii A Hi Vn nghc HH Ni (1956) Chuyn Ni(1967) (1980) *Mt s tỏc phm vit cho thiu nhi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A: GII THIU CHUNG 1.Tỏc gi - Sinh nm 1920 tờn khai sinh l Nguyn Sen, quờ H Ni - Vit t trc cỏch mng thỏng Tỏm -1945 - L nh hin i Vit Nam cú lng tỏc phm phong phỳ a dng gm nhiu th loi - L nh ca thiu nhi 2.Tỏc phm Chng I : K v lai lch v bi hc ng i u tiờn ca D Mốn By chng cũn li : K v cuc phiờu lu ca Mốn cựng Tri ngi anh em kt ngha khụng ớt nguy him, vt v nhng y ý ngha Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A : GII THIU CHUNG 1.Tỏc gi Tỏc phm - In ln u nm 1941 - Gm 10 chng - L tỏc phm c sc v ni ting nht nht vit v loi vt dnh cho thiu nhi - Vn bn Bi hc ng i u tiờn trớch chng I ca tỏc phm c v túm tt bn Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A GII THIU CHUNG: 1.Tỏc gi Tỏc phm c v túm tt bn B : C - HIU VN BN B cc : on on 1: Bc chõn dung t ho ca D Mốn on 2: Cõu chuyn v bi hc ng i u tiờn ca D Mốn *Ngụi k : Ngụi th nht ( D Mốn k chuyn) * Truyn c vit theo li ng thoi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm: 1.Tỏc gi 2.Tỏc phm c v túm tt bn II Phõn tớch bn B cc: on c -chỳ thớch Phõn tớch 3.1 Bc chõn dung t ho ca D Mốn: Ngoi hỡnh Hnh ng - Mt chng D niờn cng + Cng: mm búng + Vut: cng, nhn hot + Cỏnh: di tn chm uụi mt mu nõu búng m + u: to, ni tng tng rt bng + Rng: en nhỏnh + Rõu: di, cong - p phanh phỏch - V lờn phnh phch - Nhai ngom ngop - Trnh trng vut rõu - i ng oai vdỳn dy ( khoeo), rung(rõu) - C kha (vi hng xúm) - Quỏt nt (Co Co) - ỏ gho ( Gng Vú) * Ngh thut miờu t - T ng c sc gi t - Th phỏp nhõn hoỏ, so sỏnh sinh ng *Trỡnh t miờu t: - Miờu t t khỏi quỏt n c th - Miờu t ngoi hỡnh kt hp vi miờu t hnh ng - La chn cỏc chi tit tiờu biu Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm II Phõn tớch bn B cc : on c chỳ thớch Phõn tớch 3.1 Bc chõn dung t ho ca D Mốn: Bng th phỏp nhõn hoỏ so sỏnh sinh ng, t ng c sc gi t, bc chõn dung t ho ca D Mốn hin lờn tht sng ng ú l mt chng d niờn cng trỏng, mnh m y sc sng nhng kiờu cng xc ni Nột p Nột cha p Cng trỏng,mnh m yờu i t tin Kiờu cng,xc ni,hm hnh, hng t ph Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm II Phõn tớch bn B cc : on Phõn tớch 3.1 Bc chõn dung t ho ca D Mốn: Bng th phỏp nhõn hoỏ so sỏnh sinh ng, t ng c sc gi t, bc chõn dung t ho ca D Mốn hin lờn tht sng ng ú l mt chng d niờn cng trỏng, mnh m y sc sng nhng kiờu cng xc ni 3.2 bi hc ng i du tiờn 2Bi hc ng i u tiờn Nhn xột v cỏch xng hụ ca D Mốn vi D Chot ? D DMốn Mốnó ólm lmhi hiD DChot Chot rasao sao??Phõn Phõntớch tớchdin dinbin bin thỏi thỏi v vtõm tõmlớlớca caD D Mốm Mốmtrc trcv vsau saukhi khihi hi D DChot Chot?.? D DMốn Mốnhuờnh huờnhhoang hoangvỡvỡv vcc ng ngtrỏng trỏngca camỡnh mỡnhv vcoi coith thn nggD DCht Chtm m yu yu.D DMốm Mốmtrờu trờuch chCc Ccnh nhng ngD DCht Chtli lillnn nnnhõn nhõn , ,cỏi cỏicht chtthm thmth th ng ng ca ca Chot Chot .Khi KhiD DChot Chotbbch chCc Ccm m, ,Mốn Mốnnm nmin inthin thinthin thin, ,sau saukhi khiCc Ccbay bayi i mi midỏm dỏmra rakhi khihang hang .Tr Tr cccỏi cỏicht chtthm thmth thng ngú úMốn Mốnó óõn õnhn hnv vhi hitic ticv v li lilm lmm mmỡnh mỡnhgõy gõyra ra.T Tú ú, ,Mốn Mốnthn thnthớa thớa ccbi bihc hcu utiờn tiờn Em cú suy ngh gỡ v bi hc ca D Mốn ? Bi hc y dc núi lờn qua li khuyờn ca D Chot , iu ú cú ý ngha nh th no ? Chn phng ỏn ỳng nht Bi : Phng thc biu t chớnh ca on trờn l : A T s B Biu cm C Miờu Miờu t t Bi : Vit mt on t n cõu nờu cm ngh ca em v D Mốn on trờn - Hc bi, túm tt bn - Hon thnh tip bi - Chun b tit ca bn: Cõu chuyn v bi hc ng i u tiờn [...]... đượccbài bàihọc học ầu đầutiên tiên Em có suy nghĩ gì về bài học của Dế Mèn ? Bài học ấy dược nói lên qua lời khuyên của Dế Choắt , điều đó có ý nghĩa như thế nào ? Chọn phương án đúng nhất Bài 1 : Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là : A Tự sự B Biểu cảm C Miêu Miêu tả tả Bài 2 : Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nghĩ của em về Dế Mèn trong đoạn văn trên - Học bài, tóm tắt văn bản... loài vật dành cho thiếu nhi - Văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên trích trong chương I của tác phẩm 3 Đọc và tóm tắt văn bản TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ MÌn phiªu l­u ký” - T« Hoµi A GIỚI THIỆU CHUNG: 1.Tác giả 2 Tác phẩm 3 Đọc và tóm tắt văn bản B : ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Bố cục : 2 đoạn Đoạn 1: Bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn Đoạn 2: Câu chuyện về bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn *Ngôi kể : Ngôi... 2 đoạn 3 Phân tích 3.1 Bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn: Bằng thủ pháp nhân hoá so sánh sinh động, từ ngữ đặc sắc gợi tả, bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn hiện lên thật sống động Đó là một chàng dế thanh niên cường tráng, mạnh mẽ đầy sức sống nhưng kiêu căng xốc nổi 3.2 bài học đường đời dầu tiên 2Bài học đường đời đầu tiên Nhận xét về cách xưng hô của Dế Mèn với Dế Choắt ? Dế DếMèn Mènđã đãlàm làmhại... Biểu cảm C Miêu Miêu tả tả Bài 2 : Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nghĩ của em về Dế Mèn trong đoạn văn trên - Học bài, tóm tắt văn bản - Hoàn thành tiếp bài tập 2 - Chuẩn bị tiết 2 của văn bản: Câu chuyện về bài học đường đời đầu tiên ... nhân hoá so sánh sinh động, từ ngữ đặc sắc gợi tả, bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn hiện lên thật sống động Đó là một chàng dế thanh niên cường tráng, mạnh mẽ đầy sức sống nhưng kiêu căng xốc nổi Nét đẹp Nét chưa đẹp Cường tráng,mạnh mẽ yêu đời tự tin Kiêu căng,xốc nổi,hợm hĩnh, hung hăng tự phụ TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ MÌn phiªu l­u ký” - T« Hoµi I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm II Phân tích văn bản 1... tác phẩm: 1.Tác giả 2.Tác phẩm 3 Đọc và tóm tắt văn bản II Phân tích văn bản 1 Bố cục: 2 đoạn 2 Đọc -chú thích 3 Phân tích 3.1 Bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn: Ngoại hình Hành động - Một chàng Dế thanh niên cường tráng + Càng: mẫm bóng + Vuốt: cứng, nhọn hoắt + Cánh: dài tận chấm đuôi một màu nâu bóng mỡ + Đầu: to, nổi từng tảng rất bướng… + Răng: đen nhánh + Râu: dài, cong - Đạp phanh phách - Vũ lên... dế khác Mèn trốn thoát Trên đường về gặp chị Nhà Trò bị sa vào lưới của bọn Nhện độc ác.Mèn đánh tan bọn nhện cứu chị Nhà Trò yếu ớt Bảy chương còn lại : Kể về cuộc phiêu lưu của Mèn cùng Trũi người anh em kết nghĩa – không ít nguy hiểm, vất vả nhưng đầy ý nghĩa TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ MÌn phiªu l­u ký” - T« Hoµi A : GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tác giả 2 Tác phẩm - In lần đầu năm 1941 - Gồm 10 chương... (Cào Cào) - Đá ghẹo ( Gọng Vó) * Nghệ thuật miêu tả - Từ ngữ đặc sắc gợi tả - Thủ pháp nhân hoá, so sánh sinh động *Trình tự miêu tả: - Miêu tả từ khái quát đến cụ thể - Miêu tả ngoại hình kết hợp với miêu tả hành động - Lựa chọn các chi tiết tiêu biểu TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ MÌn phiªu l­u ký” - T« Hoµi I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm II Phân tích văn bản 1 Bố cục : 2 đoạn 2 Đọc – chú thích 3 Phân tích... Phântích tíchdiễn diễnbiến biến thái tháiđộ độvà vàtâm tâmlílícủa củaDế Dế Mèm Mèmtrước trướcvà vàsau saukhi khihại hại Dế DếChoắt Choắt?.? Dế DếMèn Mènhuênh huênhhoang hoangvìvìvẻ vẻccườ ường ngtráng trángcủa củamình mìnhvà vàcoi coith thườn ườnggDế DếChắt Chắtốm ốm yếu yếu.Dế DếMèm Mèmtrêu trêuchị chịCốc Cốcnh nhưưng ngDế DếChắt Chắtlại lạilàlànạn nạnnhân nhân , ,cái cáichết chếtthảm thảmth thươ ... H G I ể O H I A N G V O H I Bài học đường đời Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I Tỡm hiu chung v tỏc gi, tỏc phm 1.Tỏc gi Em bit gỡ v tỏc gi Tụ Hoi ? Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký... ngh Vit Gii thng Thng HNam Ni) hi ký Gii A Hi Vn nghc HH Ni (19 56) Chuyn Ni(1 967 ) (1980) *Mt s tỏc phm vit cho thiu nhi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A: GII THIU CHUNG 1.Tỏc... cuc phiờu lu ca Mốn cựng Tri ngi anh em kt ngha khụng ớt nguy him, vt v nhng y ý ngha Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A : GII THIU CHUNG 1.Tỏc gi Tỏc phm - In ln u nm 1941 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn