Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15)

15 484 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:53

Bài học đ ờng đời Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm: 1.Tỏc gi - Sinh nm 1920, tờn khai sinh l Nguyn Sen, quờ H Ni - Vit t trc cỏch mng thỏng Tỏm -1945 - L nh hin i Vit Nam cú lng tỏc phm phong phỳ a dng gm nhiu th loi Chõn dung nh Tụ Hoi *Mt s tỏc phm vit cho thiu nhi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi,tỏc phm: 1.Tỏc gi - Sinh nm 1920 tờn khai sinh l Nguyn Sen, quờ H Ni - Vit t trc cỏch mng thỏng Tỏm -1945 - L nh hin i Vit Nam cú lng tỏc phm phong phỳ a dng gm nhiu th loi - L nh ca thiu nhi 2.Tỏc phm Chng I : K v lai lch v bi hc ng i u tiờn ca D Mốn Tiết 73 : Văn I.Tỡm hiu tỏc gi,tỏc phm: 1.Tỏc gi Tỏc phm - In ln u nm 1941 - Gm 10 chng - L tỏc phm c sc v ni ting nht nht vit v loi vt dnh cho thiu nhi - Vn bn Bi hc ng i u tiờn trớch chng I ca tỏc phm c v túm tt bn Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi,tỏc phm: 1.Tỏc gi Tỏc phm Cng : kho mnh v di sc lc c v túm tt bn *Ngụi k : Ngụi th nht ( D Mốn Chỳ thớch chuyn) Nhn hot: rtknhn v sc bộn II.Phõn tớch bn B cc : on on 1: Bc chõn dung t ho ca D Mốn on 2: Cõu chuyn v bi hc ng i u tiờn ca D Mốn * Truyn en nhỏnh c : en`vit n theo mcli búng ng thoi ỏnh lờn trụng rt p Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm: 1.Tỏc gi 2.Tỏc phm c v túm tt bn Chỳ thớch II Phõn tớch bn B cc: on Phõn tớch a Bc chõn dung t ho ca D Mốn: Ngoi hỡnh - Mt chng D niờn cng + Cng: mm búng + Vut: cng, nhn hot + Cỏnh: di tn chm uụi mt mu nõu búng m + u: to, ni tng tng rt bng + Rng: en nhỏnh + Rõu: di, cong Hnh ng - p phanh phỏch - V lờn phnh phch - Nhai ngom ngop - Trnh trng vut rõu - i ng oai vdỳn dy ( khoeo), rung(rõu) - C kha (vi hng xúm) - Quỏt nt (Co Co) - ỏ gho ( Gng Vú) Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm II Phõn tớch bn B cc : on Phõn tớch a Bc chõn dung t ho ca D Mốn: Bng th phỏp nhõn hoỏ so sỏnh sinh ng, t ng c sc gi t, bc chõn dung t ho ca D Mốn hin lờn tht sng ng ú l mt chng d niờn cng trỏng, mnh m y sc sng nhng kiờu cng xc ni Nột Nột pp Nột Nột ch chaa pp Cng trỏng,mnh m yờu i t tin Kiờu Kiờu cng,x cng,xcc nni,h i,hm m hnh, hnh, hung hng hng tt ph ph Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lu ký - Tô Hoài I.Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm II Phõn tớch bn B cc : on Phõn tớch a Bc chõn dung t ho ca D Mốn: Bng th phỏp nhõn hoỏ so sỏnh sinh ng, t ng c sc gi t, bc chõn dung t ho ca D Mốn hin lờn tht sng ng ú l mt chng d niờn cng trỏng, mnh m y sc sng nhng kiờu cng xc ni III Luyn Chn phng ỏn ỳng nht Bi : Phng thc biu t chớnh ca on trờn l : A T s B Biu cm C Miờu t Bi : Vit mt on t n cõu nờu cm ngh ca em v D Mốn on trờn [...]... của Dế Mèn hiện lên thật sống động Đó là một chàng dế thanh niên cường tráng, mạnh mẽ đầy sức sống nhưng kiêu căng xốc nổi III Luyện tập Chọn phương án đúng nhất Bài 1 : Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là : A Tự sự B Biểu cảm C Miêu tả Bài 2 : Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nghĩ của em về Dế Mèn trong đoạn văn trên ... đđẹẹpp Nét Nét ch chưưaa đđẹẹpp Cường tráng,mạnh mẽ yêu đời tự tin Kiêu Kiêu căng,x căng,xốốcc nnổổi,h i,hợợm m hĩnh, hĩnh, hung hung hăng hăng ttựự phụ phụ TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ MÌn phiªu lu ký” - T« Hoµi I.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm II Phân tích văn bản 1 Bố cục : 2 đoạn 2 Phân tích a Bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn: Bằng thủ pháp nhân hoá so sánh sinh động, từ ngữ đặc sắc gợi tả, bức chân dung tự ... Viết văn từ trước cách mạng tháng Tám -1945 - Là nhà văn đại Việt Nam có khối lượng tác phẩm phong phú đa dạng gồm nhiều thể loại - Là nhà văn thiếu nhi 2.Tác phẩm Chương I : Kể lai lịch học đường. .. phẩm đặc sắc tiếng nhất viết loài vật dành cho thiếu nhi - Văn “ Bài học đường đời đầu tiên trích chương I tác phẩm Đọc tóm tắt văn TrÝch “DÕ MÌn phiªu lu ký” - T« Hoµi TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ... chàng dế niên cường tráng, mạnh mẽ đầy sức sống kiêu căng xốc III Luyện tập Chọn phương án Bài : Phương thức biểu đạt đoạn văn : A Tự B Biểu cảm C Miêu tả Bài : Viết đoạn văn từ đến câu nêu cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn