Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9)

25 818 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:52

Về dự hội giảng – Năm học 2013 - 2014 KIỂM TRA MIỆNG Câu 1:Tóm tắt văn “ Bài học đường đời đầu tiên” ( đ) Câu 2: Chi tiết sau vẻ đẹp cường tráng Dế Mèn?( đ) A.Đôi mẫm bóng với vuốt nhọn hoắt B Hai đen nhánh nhai ngoàm ngoạp C Cái đầu tảng bướng D Nằm khểnh bắt chân chữ ngũ hang Câu 3: Hôm học gì? Nội dung chính?( đ) Đoạn trích kể Dế Mèn, dế niên cường tráng Dế Mèn tự hào với kiểu cách nhà võ Anh ta cà khịa với tất người hàng xóm Dế Mèn khinh miệt người bạn gần hang Gọi Dế Choắt ốm yếu Dế Mèn trêu chọc chị Cốc lủi vào hang sâu Chị Cốc tưởng Dế Choắt nên mổ trọng thương Trước lúc chết, Choắt khuyên Dế Mèn nên chừa thói hăng làm phải biết suy nghĩ Đó học đường đời Dế Mèn KIỂM TRA MIỆNG Câu 2: Chi tiết sau vẻ đẹp cường tráng Dế Mèn? A.Đôi mẫm bóng với vuốt nhọn hoắt B Hai đen nhánh nhai ngoàm ngoạp C Cái đầu tảng bướng D Nằm khểnh bắt chân chữ ngũ hang Câu 3: Bài học đường đời Dế Mèn Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: ? Ở tiết trước tìm hiểu hình ảnh Dế Mèn.Vậy tác giả miêu tả hình dáng Dế Mèn nào? Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN DẾ MÈN DẾ CHOẮT -Một chàng dế niên + Gầy gò dài nghêu cường tráng gã nghiện thuốc ? Tìm chi tiết + Vuốt: cứng, nhọn hoắt phiện hình +miêu Càngtảbè bè ảnh + Càng: mẫm bóng Dếngắn Choắt? + Cánh: dài tận chấm đuôi +của Cánh củn đến màu nâu bóng mỡ lưng + Râu: dài, cong + Râu cụt có mẩu + Đầu: to, tảng bướng… Ốm yếu, xấu xí ? Như mắt + Răng: đen nhánh Dế Mèn, Dế Choắt nào? Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN độcho củabạn Dế Mèn Đặt tên I Đọc hiểu văn bản: - ?Thái đốiChoắt với Dế Choắt II Phân tích văn bản: Dế Xưng hô trịch Nhân vật Dế Mèn: - sao? ? Qua cách cư xử bề trên: gọi Bài học đường đời thượng, DếlàMèn với Choắt “ chúđối mày” đầu tiên: chúng xin ta KhiChoắt, nghe Choắt -Thái độ Dế Mèn -Dế biết thêm giúp đỡ thìđiều “ hếch Dế Choắt: Dế Mèn? trịch thượng, ích kỷ lên xì rõ dài”, “ khinh khỉnh”, “ mắng” - Chê bạn hôi cú Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: ? Ngoài việc coi II Phân tích văn bản: thường Dế Choắt, Dế Nhân vật Dế Mèn: Mèn gây với ai? Bài học đường đời ? Vì Dế Mèn dám gây với chị Cốc to đầu tiên: -Thái độ Dế Mèn ?lớn Mèn đãmình? trêu chị Cốc Dế Choắt: câuvới hátDế * Muốn oai nào? trịch thượng, ích kỷ Choắt -Trêu chọc chị Cốc - Muốn chứng tỏ dẫn đến chết đứng đầu thiên Dế Choắt hạ “ Cái Cò, Vạc, Nông Ba béo vặt lông nào? Vặt lông Cốc cho tao Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.” ? Những câu hát thể thái độ Dế Mèn? * Xấc xược, ác ý, nói cho sướng miệng, không nghĩ đến hậu Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN ? Khi nghe thấy tiếng I Đọc hiểu văn bản: chị Cốc mổ Dế Choắt, II Phân tích văn bản: tâm ? Sau khicủa hát Dế Dế Mèn trạng Mèn làm gì? Nhân vật Dế Mèn: sao? chết, Dế Bài học đường đời ??Trước Theo em, hành động Choắt khuyên nhủ đầu tiên: chị Cốc Dế Mèn điều gì? -Thái độ Dế Mèn có đúngđó, không? ? Qua ta thấy Dế Dế Choắt: ?Choắt Nếu em cương vị người trịch thượng, ích kỷ nào? chị Cốc em cư xử -Trêu chọc chị Cốc nào? dẫn đến chết Dế Choắt Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: -Thái độ Dế Mèn Dế Choắt: trịch thượng, ích kỷ -Trêu chọc chị Cốc dẫn đến chết Dế Choắt: ân hận xót thương ? Trước chết Dế Choắt, Dế Mèn có thái độ nào? * Hối hận xót thương: Quỳ xuống nâng Dế Choắt lên mà than, đắp mộ to cho Dế Choắt, đứng lặng hồi lâu nghĩ học đường đời Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: ? Thái độ cho ta hiểu thêm điều Dế Mèn? -Thái độ Dế Mèn * Có tình cảm đồng Dế Choắt: loại, biết ăn năn hối trịch thượng, ích kỷ -Trêu chọc chị Cốc lỗi dẫn đến chết Dế Choắt: ân hận xót thương Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN ? Theo em, ăn năn I Đọc hiểu văn bản: hối lỗi Dế Mèn có II Phân tích văn bản: cần thiết không? Có thể Nhân vật Dế Mèn: tha thứ không? Bài học đường đời * Cần Vì kẻ biết lỗi đầu tiên: tránh lỗi -Thái độ Dế Mèn - Có thể tha thứ Dế Choắt: Vì tình cảm Dế Mèn trịch thượng, ích kỷ chân thành - Trêu chọc chị Cốc dẫn - Cần khó tha đến chết Dế thứ hối lỗi Choắt: ân hận xót cứu mạng người thương THẢO LUẬN NHÓM: ( phút) Câu 1: Các nhân vật văn “ Bài học đường đời đầu tiên” mang tính cách người Đó nét tính cách nào?Em biết tác phẩm có cách viết tương tụ vậy?(Nhóm 1, 4) Câu 2: Sau tất việc gây ra, Dế Mèn rút học cho thân? ( Nhóm 2, 5) Câu 3: Em có nhận xét nghệ thuật miêu tả Tô Hoài? ( Nhóm 3, 6) Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: Câu 1: Đó II Phân tích văn bản: Câu 1: Các nhân vật nét tính cách: Nhân vật Dế Mèn: văn “ Bài -học Dế Mèn: kiêu căng đường đời đầu Bài học đường đời biết hối lỗi tiên” mang tính cách đầu tiên: Dế Choắt: yếu đuối -Thái độ Dế Mèn -của người Đó biết tha thứ Dế Choắt: nét tính cách -Chị Cốc: Tự ái, nóng trịch thượng, ích kỷ nào?(Nhóm 1, 4) - Trêu chọc chị Cốc dẫnnảy đến chết Dế * Đeo nhạc cho mèo, Choắt: ân hận xót hươu rùa thương Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: Câu 2: - Bài học II Phân tích văn bản: thói kiêu căng: Kiêu Nhân vật Dế Mèn: căng Câucó 2:thể Saulàm tất hại Bài học đường đời người khác việckhiến gây đầu tiên: phải ân hậnrút ra, Dế Mèn suốt bàiđời học cho * Bài học: Bài học tình thân? ( Nhóm 2, 5) - Bài học thói kiêu thân ái: Phải biết căng sống đoàn kết với - Bài học tình thân người xung quanh Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: * Bài học: - Bài học thói kiêu căng -Bài học tình thân III Tổng kết: •Ghi nhớ: SGK/ 11 Câu 3: Nghệ thuật: Câu 3: Em có - Kể theo thứ nhận xét nghệ - Cáchthuật quanmiêu sát, tả củatảTô Hoài? miêu loài vật (sống Nhóm 3,6) động - Ngôn ngữ xác, giàu tính tạo hình - Trí tưởng tượng phong phú Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: III Tổng kết: • Ghi nhớ: SGK/11 IV Luyện tập: TỔNG KẾT: Câu 1:Tìm tính từ miêu tả hình dáng Dế Mèn? -Cường tráng -Mẫm bóng - Cứng - Nhọn hoắt - Hủn hoẳn - Dài - Giòn giã - Nâu bóng - To - Bướng - Đen nhánh - Trịnh trọng - Khoan thai TỔNG KẾT: Câu 2: Qua văn “ Bài học đường đời đầu tiên” , em rút học gì? -Sống đời phải khiêm nhường không kiêu căng, tự phụ để không hại mà gây vạ cho người khác -Cần phải sống đoàn kết, thân với người xung quanh HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: * Đối với học tiết học này: -Tóm tắt văn - Học thuộc nội dung tập ghi - Học ghi nhớ SGK/ 11 - Làm BT phần luyện tập * Đối với học tiết học tiếp theo: -Chuẩn bị: Sông nước Cà Mau + Đọc kỹ văn thích + Trả lời câu hỏi mục I, II + Xem ghi nhớ + Làm tập phần luyện tập [...]... hươu và rùa thương Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: Câu 2: - Bài học về II Phân tích văn bản: thói kiêu căng: Kiêu 1 Nhân vật Dế Mèn: căng Câucó 2:thể Saulàm tất hại cả 2 Bài học đường đời người khác những việckhiến đã gây đầu tiên: mình phải ân đã hậnrút ra ra, Dế Mèn suốt bài ời học gì cho bản * Bài học: Bài học về tình thân? ( Nhóm 2, 5) - Bài học về thói kiêu thân ái: Phải... về bài học đường đời đầu tiên Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: 1 Nhân vật Dế Mèn: 2 Bài học đường đời đầu tiên: ? Thái độ ấy cho ta hiểu thêm điều gì về Dế Mèn? -Thái độ của Dế Mèn * Có tình cảm đồng đối với Dế Choắt: loại, biết ăn năn hối trịch thượng, ích kỷ -Trêu chọc chị Cốc lỗi dẫn đến cái chết của Dế Choắt: ân hận và xót thương Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG... như thế trịch thượng, ích kỷ nào? chị Cốc em sẽ cư xử -Trêu chọc chị Cốc như thế nào? dẫn đến cái chết của Dế Choắt Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: 1 Nhân vật Dế Mèn: 2 Bài học đường đời đầu tiên: -Thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt: trịch thượng, ích kỷ -Trêu chọc chị Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt: ân hận và xót thương... về tình thân? ( Nhóm 2, 5) - Bài học về thói kiêu thân ái: Phải biết căng sống đoàn kết với - Bài học về tình thân mọi người xung ái quanh Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: 1 Nhân vật Dế Mèn: 2 Bài học đường đời đầu tiên: * Bài học: - Bài học về thói kiêu căng -Bài học về tình thân ái III Tổng kết: •Ghi nhớ: SGK/ 11 Câu 3: Nghệ thuật: Câu 3: Em có - Kể theo... củatảTô Hoài? miêu loài vật (sống Nhóm 3 ,6) động - Ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình - Trí tưởng tượng phong phú Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: 1 Nhân vật Dế Mèn: 2 Bài học đường đời đầu tiên: III Tổng kết: • Ghi nhớ: SGK/11 IV Luyện tập: TỔNG KẾT: Câu 1:Tìm các tính từ miêu tả hình dáng Dế Mèn? -Cường tráng -Mẫm bóng - Cứng - Nhọn hoắt - Hủn hoẳn... Đen nhánh - Trịnh trọng - Khoan thai TỔNG KẾT: Câu 2: Qua văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên , em rút ra bài học gì? -Sống ở đời phải khiêm nhường không được kiêu căng, tự phụ để rồi không chỉ hại mình mà còn gây vạ cho người khác -Cần phải sống đoàn kết, thân ái với mọi người xung quanh HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: * Đối với bài học ở tiết học này: -Tóm tắt văn bản - Học thuộc nội dung tập ghi - Học ghi... nhân vật trong văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên mang tính cách của con người Đó là những nét tính cách nào?Em biết tác phẩm nào có cách viết tương tụ như vậy?(Nhóm 1, 4) Câu 2: Sau tất cả những việc đã gây ra, Dế Mèn đã rút ra bài học gì cho bản thân? ( Nhóm 2, 5) Câu 3: Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả của Tô Hoài? ( Nhóm 3, 6) Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: Câu... II Phân tích văn bản: Câu 1: Các nhân vật nét tính cách: 1 Nhân vật Dế Mèn: trong văn bản “ Bài -học Dế Mèn: kiêu căng đường đời đầu 2 Bài học đường đời nhưng biết hối lỗi tiên mang tính cách đầu tiên: Dế Choắt: yếu đuối -Thái độ của Dế Mèn -của con người Đó là nhưng biết tha thứ đối với Dế Choắt: những nét tính cách -Chị Cốc: Tự ái, nóng trịch thượng, ích kỷ nào?(Nhóm 1, 4) - Trêu chọc chị Cốc dẫnnảy...Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN ? Khi nghe thấy tiếng I Đọc hiểu văn bản: chị Cốc mổ Dế Choắt, II Phân tích văn bản: tâm ? Sau khicủa hát Dế Dế Mèn trạng Mèn làm gì? 1 Nhân vật Dế Mèn: ra đã sao? khi chết, Dế 2 Bài học đường đời ??Trước Theo em, hành động Choắt đã khuyên nhủ đầu tiên: của chị Cốc như vậy Dế Mèn điều gì? -Thái độ của Dế Mèn có... Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN ? Theo em, sự ăn năn I Đọc hiểu văn bản: hối lỗi của Dế Mèn có II Phân tích văn bản: cần thiết không? Có thể 1 Nhân vật Dế Mèn: tha thứ được không? 2 Bài học đường đời * Cần Vì kẻ biết lỗi sẽ đầu tiên: tránh được lỗi -Thái độ của Dế Mèn - Có thể tha thứ được đối với Dế Choắt: Vì tình cảm của Dế Mèn trịch thượng, ích kỷ rất chân thành - Trêu chọc chị Cốc dẫn - Cần ... chọc chị Cốc nào? dẫn đến chết Dế Choắt Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu. .. kết với - Bài học tình thân người xung quanh Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: * Bài học: - Bài học thói... Choắt, đứng lặng hồi lâu nghĩ học đường đời Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: ? Thái độ cho ta hiểu thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn