Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 4

2 644 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:30

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Địa lí: BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN ( Tiếp theo ) I MỤC TIÊU: - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên - Nêu vai trò rừng đời sống sản xuất: cung cấp gỗ, lâm sản, nhiều thú quí,… - Biết cần thiết phải bảo vệ rừng - Mô tả sơ lược đặc điểm sông Tây Nguyên: có nhiều thác ghềnh - Mô tả sơ lược: rừng rậm nhiệt đới (rừng rậm, nhiều loại cây, tạo thành nhiều tầng…), rừng khộp (rừng rụng mùa khô) - Chỉ đồ (lược đồ) kể tên sông bắt nguồn từ Tây Nguyên: sông Xê Xan, sông Xrê Pốk, sông Đồng Nai * HS khá, giỏi: + Quan sát hình kể công việc cần phải làmtrong qui trình sản xuất sản phẩm đồ gổ + Giải thích nguyên nhân khiến rừng Tây Nguyên bị tàn phá II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh, ảnh SGK - Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : A) Kiểm tra cũ : Bài “ Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên ” trả lời câu hỏi SGK - Nhận xét ghi điểm cho hS TaiLieu.VN Page - Nhận xét chung B) Bài : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Khai thác sức nước Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh hình mục thảo luận: - HS tự đọc Sgk thảo luận trả lời câu hỏi Đại diện nhóm - Tại sông Tây Nguyên thác trình bày kết thảo luận trước lớp ghềnh? - Kể tên số sông Tây Nguyên? + KL: Sông Tây Nguyên thường nhiều thác ghềnh điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm làm thủy điện Hoạt động 3: Rừng việc khai thác rừng Tây Nguyên - Yêu cầu HS đọc mục 4, quan sát hình 6, - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Tây Nguyên có loại rừng nào? - Vì Tây Nguyên lại có loại rừng khác nhau? + KL: Rừng Tây Nguyên có nhiều gỗ lâm sản quý khác cần bảo vệ, khai thác hợp lý trồng lại rừng nơi đất trống, đồi trọc - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt động 4: Củng cố - Đặt câu hỏi để rút kết luận phần ghi nhớ Sgk trang 93 TaiLieu.VN Page ...- Nhận xét chung B) Bài : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Khai thác sức nước Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh... thủy điện Hoạt động 3: Rừng việc khai thác rừng Tây Nguyên - Yêu cầu HS đọc mục 4, quan sát hình 6, - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Tây Nguyên. .. Vì Tây Nguyên lại có loại rừng khác nhau? + KL: Rừng Tây Nguyên có nhiều gỗ lâm sản quý khác cần bảo vệ, khai thác hợp lý trồng lại rừng nơi đất trống, đồi trọc - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 4, Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 4, Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn