Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên

2 584 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:30

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Địa lí: BÀI 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN I MỤC TIÊU: - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên - Dựa vào bảng số liệu biết loại công nghiệp vật nuôi nuôi, trồng nhiều Tây Nguyên - Quan sát hình, nhận xét vùnh trồng cà phê Buôn Ma Thuột * HS khá, giỏi: + Biết thuận lợi, khó khăn điều kiện đất đai, khí hậu đồi với việc trồng công nghiệp chăn nuơi trâu, bò Tây Nguyên + Xác lập mối quan hệ thiên nhiên với hoạt dộng sản xuất người: đất ba dan - trồng công nghiệp, đồng cỏ xanh tốt - chăn nuôi trâu, bò… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh, ảnh SGK - Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : A) Kiểm tra cũ : Bài “ Một số dân tộc Tây Nguyên ” trả lời câu hỏi SGK - Nhận xét ghi điểm cho hS - Nhận xét chung B) Bài : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giới thiệu TaiLieu.VN Page Hoạt động 2: Trồng công nghiệp đất ba dan Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh hình mục thảo luận: - Kể tên trồng Tây - HS tự đọc Sgk thảo luận trả Nguyên? lời câu hỏi Đại diện nhóm - Tại Tây Nguyên lại thích hợp cho trình bày kết thảo luận trước lớp việc trồng công nghiệp? - GV giới thiệu tranh, ảnh vùng trồng cà phê Buôn Ma Thuột + KL: Tây Nguyên có vùng đất ba - HS đọc dan rộng lớn, có vùng chuyên trồng công nghiệp lâu năm Đó trồng có giá trị xuất cao Hoạt động 3: Chăn nuôi đồng cỏ - Yêu cầu HS đọc mục bảng số liệu - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Kể tên vật nuôi Tây Nguyên? - Dựa vào bảng số liệu, cho biết vật nuôi nhiều Tây Nguyên? - HS đọc + KL: Tây Nguyên có đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò Ngoài nuôi dưỡng voi để chuyên chở người, hàng hoá… - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt động 4: Củng cố - Đặt câu hỏi để rút kết luận phần ghi nhớ Sgk trang 89 TaiLieu.VN Page ... nhiều Tây Nguyên? - HS đọc + KL: Tây Nguyên có đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò Ngoài nuôi dưỡng voi để chuyên chở người, hàng hoá… - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt động. .. giá trị xuất cao Hoạt động 3: Chăn nuôi đồng cỏ - Yêu cầu HS đọc mục bảng số liệu - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Kể tên vật nuôi Tây Nguyên? ...2 Hoạt động 2: Trồng công nghiệp đất ba dan Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh hình mục thảo luận: - Kể tên trồng Tây - HS tự đọc Sgk thảo luận trả Nguyên? lời câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên , Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên , Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn