Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 3

4 479 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:29

Giáo án Địa lý BÀI 5: TRUNG DU BẮC BỘ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết vùng trung du Bắc Bộ vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải Biết công việc cần phải làm trình sản xuất chè Nêu qui trình chế biến chè 2.Kĩ năng: - Mô tả vùng trung du Bắc Bộ - Xác lập mối quan hệ địa lí thiên nhiên & hoạt động sản xuất người vùng trung du Bắc Bộ - Bước đầu biết dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức 3.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ rừng & trồng rừng II.CHUẨN BỊ: - SGK Bản đồ hành Việt Nam Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Hoạt động sản xuất HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Giáo án Địa lý phút phút người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn - Người dân vùng núi - HS trả lời Hoàng Liên Sơn làm - HS nhận xét nghề gì? Nghề nghề chính? - Kể tên số sản phẩm thủ công tiếng vùng núi Hoàng Liên Sơn - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Vùng trung du vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng? - Các đồi (nhận xét đỉnh, sườn, cách xếp đồi)? - Mô tả lời vẽ sơ lược vùng trung du - Nêu nét riêng biệt vùng trung du Bắc Bộ? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 2: Thảo luận - HS đọc mục 1, Tranh nhóm quan sát tranh ảnh ảnh - Trung du Bắc Bộ thích hợp vùng trung du Bắc Bộ cho việc trồng loại & trả lời câu hỏi - Một vài HS trả lời - Tại vùng trung du Bắc Bộ lại thích hợp cho việc trồng chè & ăn quả? - H1 H2 cho biết trồng có Thái Nguyên Bắc Giang - Quan sát hình & vị trí Thái Nguyên đồ Giáo án Địa lý phút phút phút phút hành Việt Nam - Em biết chè Thái Nguyên? - Chè trồng để làm gì? - Trong năm gần đây,ở trung du Bắc Bộ xuất trang trại chuyên trồng loại gì? - Quan sát hình nêu qui trình chế biến chè? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 3: Làm việc lớp - GV cho HS quan sát ảnh đồi trọc - Vì vùng trung du Bắc Bộ nhiều nơi đất trống, đồi trọc ? - Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi trồng loại gì? - Dựa vào bảng số liệu, nhận xét diện tích rừng trồng Phú Thọ năm gần đây? - GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng & tham gia trồng Củng cố - GV trình bày tổng hợp đặc điểm tiêu biểu vùng trung du Bắc Bộ Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Tây Nguyên - HS đồ hành Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bản đồ Phú Thọ, Vĩnh Phúc…- tỉnh SGK có vùng đồi núi trung du - HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý - Đại diện nhóm HS trình bày - HS quan sát - Vì rừng bị khai thác cạn kiệt đốt phá rừng làm nương rẫy để trồng trọt & Giáo án Địa lý khai thác gỗ bừa bãi Các ghi nhận, lưu ý: ... vùng trung du Bắc Bộ? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 2: Thảo luận - HS đọc mục 1, Tranh nhóm quan sát tranh ảnh ảnh - Trung du Bắc Bộ thích hợp vùng trung du Bắc Bộ cho... trả lời - Tại vùng trung du Bắc Bộ lại thích hợp cho việc trồng chè & ăn quả? - H1 H2 cho biết trồng có Thái Nguyên Bắc Giang - Quan sát hình & vị trí Thái Nguyên đồ Giáo án Địa lý phút phút phút... đây? - GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng & tham gia trồng Củng cố - GV trình bày tổng hợp đặc điểm tiêu biểu vùng trung du Bắc Bộ Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Tây Nguyên - HS đồ hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 3, Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 3, Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn