QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

62 329 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 17:06

NHẬN XÉT CẦN THƠ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA LUẬT Bộ MÔN LUẬT KINH DOANH - THƯƠNG MẠI csBQlío LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP cử NHÂN LUẬT KHÓA 33 (2007 - 2011) ĐỀ TÀI QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VÓN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thưc hiên: Nguyễn Thị Thùy Nhu MSSV: 5075289 Lớp: LK0732A4 - K33 Cần Thơ, Tháng 04/2011 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Dư Ngọc Bích tận tình hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Luật, đặc biệt thầy cô Bộ môn Luật Kinh doanh - Thương mại tận tình giảng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện tinh thần lẫn vật chất đế em hoàn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐÀU .1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ .4 1.1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 K hái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ .4 1.1.2 V trò quyền sở hữu trí tuệ 1.2 Ý nghĩa việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.3 Các đối tưọng quyền sở hữu trí tuệ theo pháp Luật Việt Nam 1.4 Thuộc tính đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ 1.4.1 Thuộc tính sở hữu trí tuệ 1.4.2 Đ ặc điểm sở hữu trí tuệ 12 1.5 Tính đặc thù quyền sở hữu trí tuệ việc góp vấn thành lập doanh nghiệp Chương THựC TRẠNG CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẶP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 47 3.1 Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ.47 Lời mở đầu LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trí tuệ người nguồn gốc sáng tạo, tư sáng tạo người sản sinh sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần đời sống xã hội Qua giai đoạn lịch sử phát triển nhân loại với tài sản hữu hình thông thường khác tài sản trí tuệ trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực khác đời sống kinh tế xã hội định tới phát triển thịnh vượng quốc gia toàn nhân loại Trong xu toàn cầu hóa nay, sở hữu trí tuệ công cụ đắc lực việc phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thực tiễn cho thấy, nhiều công ty doanh nghiệp giới thành công trở nên tiếng nhờ khai thác hiệu tài sản trí tuệ Đối với doanh nghiệp nước ta quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan họng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quyền sở hữu trí tuệ tài sản có giá trị to lớn đóng vai trò then chốt định thành công doanh nghiệp thương trường Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ góp phần thúc đẩy sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khuy ếch trương hình ảnh đem lại lợi cạnh hanh doanh nghiệp Khi kinh tế phát triển đến trình độ định vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu trí tuệ sở để phát triển tri thức nhân loại đặt tất yếu nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh công bằng, bình đẳng đồng thời bảo vệ quyền lợi họp pháp chủ sở hữu Trong thời gian gàn đây, quyền sở hữu trí tuệ thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở thành vấn đề mang tính thời thu hút quan tâm nhiều cá nhân, tổ chức, quan quản lý Nhà nước đặc biệt doanh nghiệp Hiện nay, có nhiều cá nhân tổ chức quan tâm tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ đối tượng bảo hộ theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 (sau gọi Luật SHTT năm 2009) giá trị tài sản sở hữu trí tuệ mang lại lợi ích nhiều phương diện Chính lẽ đó, quyền sở hữu trí tuệ ngày doanh nghiệp nước quan tâm cách sâu sắc mong muốn sở hữu Vì thế, quyền tài sản hữu hình khác phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ có chế định quy định vấn đề Mặc dù GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Lời mở đầu loại tài sản vô hình quyền sở hữu trí tuệ có vai trò vô quan trọng doanh nghiệp mà quyền tài sản khác Luật doanh nghiệp năm 2005 đời đánh dấu bước ngoặc cho vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, song vấn đề chưa thực thi rộng rãi chưa hướng dẫn cụ thể nhiều điểm chưa quán với văn pháp luật khác nên việc thực góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ chưa thực cách đồng nhiều lúng túng Sự đời Nghị định 102/2011/NĐ-CP ngày 01/10/2010 phủ gió quy định cụ thể việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Theo đó, tổ chức, cá nhân quyền sử dụng tài sản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Đe tìm hiểu quy định Việt Nam trình tự góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, khắc phục hạn chế hướng tới hoàn thiện quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ người viết chọn đề tài: “quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ” làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu Người viết nghiên cứu đề tài với mục đích nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, bên cạnh nhằm để hệ thống tích lũy thêm cho thân kiến thức trình học tập Trên sở người viết đưa đánh giá chung việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Đồng thời đề tài làm rõ mặt được, mặt hạn chế, bất cập thực tiễn đưa giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Phạm vi nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, thời gian trình độ nghiên cứu có hạn người viết xoay quanh vấn đề việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ khuôn khổ quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế có liên quan để hoàn thành đề tài “góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ” GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Lời mở đầu Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, người viết sử dụng phương pháp cụ thể sau: Phân tích, tổng hợp, so sánh, hệt kê phương pháp lịch sử để thực việc nghiên cứu đề tài Cấu trúc luận văn Luận văn trình bày bao gồm phần sau: - Mục lục - Lời nói đàu - Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Kết luận GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 1: Khái quát chung vê quyên sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VÈ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu tài sản trí tuệ - kết từ hoạt động tư duy, sáng tạo người Đối tượng loại sở hữu tài sản phi vật chất có giá trị kinh tế tinh thần to lớn góp phần quan trọng trình hình thành văn minh khoa học, công nghệ nhân loại Tài sản trí tuệ có khả chia sẻ mang tính xã hội cao Có nghĩa thành tạo từ hoạt động trí tuệ người đem đến cho toàn xã hội, toàn nhân loại giá trị tinh thần, tri thức Đồng thời, thụ hưởng tất người, không giống tài sản thông thường khác, thuộc tính vô hình loại tài sản khiến cho việc sử dụng, khai thác sản phẩm trí tuệ từ người không làm hao giảm mặt vật chất Vì vậy, tài sản trí tuệ đem lại lợi tinh thần lợi ích kinh tế cho người toàn xã hội Điều khiến cho hoạt động sáng tạo cần trân trọng khuyến khích Tuy nhiên, xuất phát từ tính vô hình sở hữu trí tuệ nên không bị chiếm hữu mặc thực tế có khả lan truyền nhanh khó kiểm soát Mặc khác, công bố dễ dàng bị chép, sử dụng khai thác cách rộng rãi nơi mà không cần xét đến ý kiến lợi ích người tạo chúng Như vậy, theo nghĩa rộng quyền sở hữu trí tuệ hiểu cách khái quát đơn giản quyền cá nhân, pháp nhân sản phẩm trí tuệ người sáng tạo Còn theo nghĩa hẹp, độc quyền công nhận cho người, nhóm người tổ chức, cho phép họ sử dụng hay khai thác khía cạnh thương mại sản phẩm sáng tạo 1.1.2 Vai trò quyền sở hữu trí tuệ Qua lịch sử phát triển quốc gia, đặc biệt quốc gia có công nghiệp phát triển sở hữu trí tuệ đánh giá loại tài sản chiếm vị trí quan trọng phát triển đất nước, điển hình Nhật Bản quốc gia có phát triển mạnh mẽ vô đại, tài GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 1: Khái quát chung vê quyên sở hữu trí tuệ nguyên thiên nhiên không nhiều, thiên nhiên vô khắc nghiệt Qua cho thấy đất nước hoàn toàn phát triển mạnh mẽ không thiết phải có nguồn lực vật chất dồi dào, mà vấn đề nhận thức giá trị thật tài sản trí tuệ việc phát triển tài sản trí tuệ Được biết đến với loại quyền đặc biệt, đánh giá loại tài sản tiềm mang lại giá trị vô to lớn phát triển kinh tế, đất nước hay dân tộc Đe tạo nên giá tộ mà tài sản thay giá trị quyền sở hữu trí tuệ phải có ưu trội định tất lĩnh vực mà áp dụng vào Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng then chốt phát triển kinh tế doanh nghiệp, vùng, quốc gia cụ thể là: - Doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ đem lại cho doanh nghiệp lợi nhuận kinh tế nhiều hội canh tranh thị trường Tài sản trí tuệ loại tài sản vô hình, xác định đặc điểm vật chất lại có giá trị lớn có khả sinh lợi kinh tế cao Giá trị quyền sở hữu trí tuệ thước đo hiệu kinh doanh, sức cạnh tranh khả phát triển doanh nghiệp trước mắt tương lai, đồng thời tạo cho doanh nghiệp có bước tiến nhảy vọt lĩnh vực công nghệ mà đối thủ cạnh tranh không ngờ - Nhu cầu tiêu dùng ngày đa dạng điều đòi hỏi nhà sản xuất nhanh chóng đưa thị trường sản phẩm kiểu dáng, mẫu mã hoàn thiện chất lượng, tính năng, tác dụng Vì kích thích cho cạnh tranh thị trường ngày mạng mẽ, kích thích sáng tạo, tìm tòi cá nhân, tổ chức tạo nên bùng nổ kinh tế công nghệ giúp cho xã hội phát triển toàn diện - Khi doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ mà công dụng hiệu có doanh nghiệp nắm bắt Vì vậy, doanh nghiệp sử dụng bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh để sản xuất sản phẩm mang giá trị kinh tế cao tung sản phẩm thị trường đáp ứng nhu cầu đông đảo người tiêu dùng, điều làm cho doanh nghiệp khác không đủ sức cạnh tranh thị trường GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Điều 164 Luật dân năm 2005 Chương 1: Khái quát chung vê quyên sở hữu trí tuệ - Trong trình hội nhập, doanh nghiệp luôn mong muốn tận dụng kinh nghiệm tiến bộ, nguồn vốn, công nghệ, kỷ thuật, bí kinh doanh để đáp ứng nhu cầu nêu giá trị quyền sở hữu trí tuệ đáp ứng cho doanh nghiệp Doanh nghiệp dựa bí quyết, công nghệ, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để chuẩn bị lực, vật chất cần thiết để chủ động hội nhập kinh khu vực giới tàm vóc kinh doanh khả cạnh tranh kinh tế doanh nghiệp 1.2 Ý nghĩa việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Xuất phát từ tầm quan họng mà quyền sở hữu trí tuệ mang lại có đóng góp thiết thực cho nhân loại, hầu giới có Việt Nam ban hành văn pháp Luật nhằm bảo hộ quyền lợi ích hcrp pháp chủ thể sáng tạo hay chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ Bên cạnh việc khuyến khích nổ lực cống hiến cá nhân, tổ chức vào hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến kỷ thuật tạo sản phẩm vật chất tinh thần cho xã hội Những sách, chế định pháp Luật quyền sở hữu trí tuệ nước ta để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phát triển kinh tế xã hội đồng thời tránh thiệt hại cho người sáng tạo, chủ sở hữu Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đặt với lí sau: - Bảo hộ nhân thân tài sản tác giả: Luật sở hữu trí tuệ phận Bộ luật dân sự, quyền sở hữu trí tuệ quyền dân Trong đó, quyền dân bao gồm nhân thân quyền tài sản Theo đó, chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt Khi có tranh chấp xảy chủ thể quyền sở hữu quyền nhân thân có nghĩa vụ phải chứng minh quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu thật để chống lại gian dối xâm phạm Quyền nhân thân gắn liền với tên tuổi tác giả tạo sản phẩm trí tuệ, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ danh dự, công sức tác giả Trong đó, quyền tài sản mang lại cho chủ sở hữu lợi ích mặt kinh tế - Tạo điều kiện công chúng tiếp cận với sảm phẩm trí tuệ: sở hữu trí tuệ lĩnh vực mẻ pháp luật Việt Nam nên hiểu biết người dân sở hữu trí tuệ hạn chế Khi người sáng tạo sản phẩm trí tuệ thân họ giá trị sản phẩm GVIID: Ts Dư Ngọc Bích Trang SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 2.4.3 Chuyển sở hữu tài săn Sau tài sản góp vốn định giá xác định giá trị tài sản chuyển quyền sở hữu để trở thành nguồn vốn doanh nghiệp Phải chuyển quyền sở hữu cá nhân, tổ chức góp vốn chuyển sang cho doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định việc chuyển quyền sở hữu tài sản thực góp vốn: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vổn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký giá trị quyền sử dụng đẩt người góp vốn phải làm thủ tục chuyển sở hữu tài sản quyền sử dụng đất cho công ty quan nhà nước có thấm Việc chuyển quyền sở hữu đổi với tài sản góp vổn chịu lệ phí trước bạ; b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải thực việc giao nhận tài sản góp von có xác nhận bang biên Biên giao nhận phải ghi rõ tên địa chi trụ sở công ty; họ, tên, địa thường trú, sổ Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác, sổ định thành lập đăng ký người góp vốn; loại tài sản sổ đơn vị tài sản góp vốn; tong giá trị tài sản góp vốn tỷ lệ tống giá trị tài sản vốn điều lệ công ty; ngày giao nhận; chữ ký người góp vốn đại diện theo uỷ quyền người góp vốn người đại diện theo pháp luật công ty ” Khi thực việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ lúc quyền sở hữu trí tuệ không thuộc quyền sở hữu thành viên nữa, tài sản góp sáp nhập vào công ty trở thành tài sản công ty thuộc sở hữu doanh nghiệp Việc chuyển giao dựa hai hình thức chuyển giao pháp lý chuyển giao thực tế Chuyển giao thực tế việc vừa giao tài sản doanh nghiệp quản, sử dụng, khai thác, chuyển giao pháp lý chuyển giao mặt giấy tờ, mặt pháp luật tức việc chuyển giao phải quan nhà nước có thẩm quyền hay cách phù hẹyp với pháp luật có hiệu lực pháp luật, chủ sở hữu tài sản sau thực chuyển giao doanh nghiệp, có tranh chấp hay cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp chủ thể đứng chứng GVIID: Ts Dư Ngọc Bích Trang 44 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ minh tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Tuy nhiên, tài sản hữu hình vừa chuyển giao thực tế pháp lý, tài sản vô quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao pháp lý vấn đề chân thật chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ Việc sản phẩm sở hữu trí tuệ dễ bị chép cạnh tranh không lành mạnh nên việc thực góp vốn gặp không khó khăn Theo Luật doanh nghiệp năm 2005 việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho doanh nghiệp phân thành hai loại: có đăng ký quyền sở hữu không đăng ký quyền sở hữu - Thủ tục chuyển quyền sở hữu đối vói tài sản có đăng ký, thành viên có vốn góp quyền sở hữu trí tuệ muốn chuyển quyền sở hữu có đăng ký sang cho doanh nghiệp hai bên đến quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chuyển quyền sở hữu tài sản từ thành viên góp vốn sang cho doanh nghiệp Khi quan Nhà nước chấp nhận thực việc chuyển quyền sở hữu lúc tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Sau thời điểm chuyển quyền sở hữu nghĩa vụ tài sản phát sinh doanh nghiệp gánh chịu - Thủ tục chuyển quyền loại tài sản đăng ký, đối tượng loại tài sản không cần đăng ký thường quyền tác giả thương hiệu, việc chuyển quyền tài sản trường họp có hai giải pháp: Thứ nhất, chủ thể thành viên góp vốn doanh nghiệp lập biên xác nhận việc giao nhận tài sản, nhiên vốn góp quyền sở hữu trí tuệ loại tài sản vô hình nên việc giao nhận tài sản trường họp se thực giống họp đồng chuyển giao Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa dổi bổ sung năm 2009 phải thành văn bao gồm nội dung: tên địa đầy đủ bên chuyển quyền bên nhận chuyển quyền; chuyển quyền; phạm vi chuyển quyền; giá phương thức toán, quyền nghĩa vụ bên; trách nhiêm vi phạm họp đồng Văn có hiệu lực pháp luật bên cuối ký vào vãn bản, nghĩa vụ phát sinh sau doanh nghiệp người chịu trách nhiệm Thứ hai, việc doanh nghiệp thành viên có vốn góp đến quan có thẩm quyền xin đăng ký quyền sở hữu, lúc thành viên có vốn góp quyền sở hữu trí tuệ chuyển quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp hình thức yêu cầu quan Nhà nước công nhận quyền sở hữu doanh nghiệp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 45 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ tài sản trí tuệ thay người xin đăng ký sau tiệp tục việc chuyển quyền sở hữu sang cho doanh nghiệp quan Nhà nước Trong hai giải pháp thực việc chuyển quyền sở hữu tài sản đăng ký này, theo người viết ưu tiên giải pháp thứ hai thực việc chuyển quyền theo giải pháp thứ hai, giải pháp vừa thực việc chuyển quyền sở hữu tài sản vừa đăng ký quyền sở hữu cho doanh nghiệp loại tài sản không bắt buộc đăng ký Như vậy, tài sản doanh nghiệp bảo đảm có canh tranh Pháp luật không quy định thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản loại tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp luật sở hữu trí tuệ có nhiều điểm giống với việc chuyển quyền sở hữu tài sản Luật doanh nghiệp 2005, thiết nghĩ có nên áp dụng thủ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ cho việc chuyển quyền sở hữu tài sản việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Theo người viết pháp luật chưa điều khoản quy định thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ, nên ban hành quy định thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng thủ tục chuyển quyền sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ để áp dụng cho thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 46 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Chương THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GÓP VÓN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3.1 Thực trạng YỈệc góp Yổn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Đã qua 20 năm vận hành kinh tế theo chế thị trường, song giá trị tài sản vô hình nói chung giá tộ quyền sở hữu trí tuệ nói riêng nước ta chưa đánh giá mức Các văn quy phạm pháp luật nước ta chưa tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ sử dụng vào hoạt động kinh doanh Bên cạnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày tinh vi mà pháp luật chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý Pháp luật doanh nghiệp nói chung việc góp vốn quyền sở hữu trí tụê nói riêng nhiều vấn đề cần hoàn thiện Trong Luật quy định lẽ, văn huớng dẫn không có, mà có hướng dẫn chung chung, chưa có văn hướng dẫn cụ thể rõ ràng khiến cho doanh nghiệp thực gặp không khó khăn Việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ để thành lập doanh nghiệp vấn đề quan tâm nay, lẽ ngày với phát triển cách nhanh chóng kinh tế công nghệ, tài sản trí tuệ ngày đóng vai trò quan trọng Các nhà làm Luật nhìn thấy điều từ sớm song việc thực khó lẽ tài sản sở hữu trí tuệ khó để xác định giá trị thật, bên cạnh doanh nghiệp hiểu biết hạn hẹp loại tài sản vô hình này, kỹ đánh giá tài sản chưa đủ xác Tài sản sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng thành công doanh nghiệp, góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ giải pháp hiệu giúp doanh nghiệp đến thành công nhanh Tuy nhiên chưa có quy định rõ ràng giá trị tài sản sở hữu trí tuệ đặc biệt việc góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ Ở Việt Nam nay, có văn quy định riêng việc góp quyền sở hữu trí tuệ nên việc góp vốn thường lập hợp đồng loại họp đồng góp vốn thông thường Các bên xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ theo thỏa thuận theo lập họp đồng góp vốn, quy định rõ tỷ GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 47 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu 36 Theo Tú Sương, Doanh nghiệp, Dự thảo Thông tư hướng dẫn "Góp vốn bảng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu - Diễn đản Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ lệ góp vốn nghĩa vụ, quyền lợi bên loại họp đồng thương mại thông thường Khó khăn xảy việc doanh nghiệp thực góp quyền sở hữu trí tuệ, vốn chưa định giá, song lại ghi giấy đăng ký kinh doanh “góp vốn tiền” Và “hành động góp vốn tiền lại tiền” gây rắc rối cho hệ thống kế toán, đồng thời gây nhiều vướng mắc doanh nghiệp góp vốn muốn rút vốn, hay doanh nghiệp nhận vốn góp không muốn tiếp tục họp tác Ngoài ra, phàn quan trọng pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ nên muốn đãng ký góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu phải đảm bảo điều kiện quy định chung mang tính đặc thù loại tài sản vô hình, chẳng hạn quyền sở hữu trí tuệ phải đảm bảo yếu tố giới hạn chủ sở hữu, không gian thời gian song thực tế nhiều doanh nghiệp chưa thỏa điều kiện cách đầy đủ họ thực thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ gặp rắc rối, rủi ro 36 Đồng thời có số quyền không bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nên doanh nghiệp không thực đãng ký quan có thẩm quyền, có tranh chấp xả hình thức cạnh tranh không lành mạnh việc bảo vệ pháp luật doanh nghiệp có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ gặp nhiều khó khăn việc chứng minh chủ sở hữu thật 3.1.1 Trước ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP Trước ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP có khoản Điều Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ “Góp vổn việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung công ty Tài sản góp vổn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyến đối, vàng, giá trị sử dụng đất, giá trị sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác ghi Điều lệ công ty thành viên góp để tạo thành vổn công ty” Khi văn hưởng dẫn cụ thể vấn đề này, mà có Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định cho góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ không quy định loại quyền sở hữu trí tuệ cho phép góp vốn việc thực việc http://investhnkco.com.vn/NewsDetails.aspx?ID=239 đăng ngày 04/01/2011, 15/02/2011]. _' GVHD: Ts Dư Ngọc Bích [truy Trang 48 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu cập ngày 37 Nguyễn Hồng Vân, Phát triển khoa chí Hoạt động Chương 3: Thực trạng 2010 học công nghệ đôi điều suy nghĩ, Bộ Khoa học việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ góp vốn quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp không thực rộng rãi Luật Chỉ có quy định quyền góp vốn quyền sở hữu trí tuệ mà hướng dẫn thực hiện, thi hành quy định Luật, doanh nghiệp, quan có thẩm quyền phải thực Vì vậy, dù có nhu càu doanh nghiệp chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ muốn thực góp vốn đành chờ ban hành hướng dẫn văn pháp quy Trước Nghị định 102/NĐ-CP ngày 01/10/2010 ban hành hình thức doanh nghiệp thành lập có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ hạn chế, vài doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế thực việc dùng thương hiệu, tên thương mại để đầu tư vào doanh nghiệp thành lập để tìm kiếm lọi nhuận số nhỏ, có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề pháp luật không hướng dẫn cụ thể, thực gặp nhiều vướng mắc khâu kế toán doanh nghiệp định giá, điều kiện chủ sở hữu Khi doanh nghiệp thành lập phải dựa vào quy định pháp luật doanh nghiệp Luật sở hữu trí tuệ, nhiên Luật doanh năm 2005 nghiệp quy định mà không cụ thể, văn hướng dẫn thi hành không giải thích nhũng quy định Luật, Luật sở hữu trí tuệ chế định quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Vấn đề đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm cách sâu sắc vấn đề cho góp vốn quyền sở hữu trí tuệ lại quy định khó khăn nhà doanh nghiệp Giai đoạn vừa qua, việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu hình thức góp vốn thương hiệu Theo báo cáo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin, tính đến 31.12.2007, Tập đoàn sử dụng thương hiệu (nhãn hiệu, tên thương mại) để góp vốn vào 103 công ty cổ phần, liên doanh với giá trị quy tiền tới 2.067 tỷ đồng, tính 30% tổng vốn điều lệ doanh nghiệp nhận góp vốn 37 Các loại quyền sở hữu trí tuệ khác chủ yếu góp vốn hình thức chuyển giao công nghệ Còn nhiều tranh cãi vấn đề chuẩn mực kế toán Bộ tài gây cho doanh nghiệp nhiều khó khăn Bởi việc xác định tài sản sở hữu trí tuệ vô hình việc xác định giá trị để trích khấu hao tài sản cố định gặp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 49 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Công nghệ, tạp khoa học tháng 7- Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ không trở ngại Hiện chưa có văn đạo cụ thể vấn đề này, làm cho doanh nghiệp gặp trở ngại việc xác định giá trị thật tài sản sở hữu trí tuệ để thực góp vốn đàu tư Các nhà doanh nghiệp đành phải chờ đợi hướng dẫn quan có thẩm quyền, ban hành chế định hướng dẫn cụ thể rõ ràng để doanh nghiệp tiến hành thực 3.1.2 Sau ban hành nghị định 102/2010/NĐ- CP Khi Luật doanh nghiệp năm 2005 có chế định quy định giá trị quyền sở hữu trí tuệ phép góp vốn tạo cho nhà doanh nghiệp chủ sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ tín hiệu vui mừng, phấn khởi đồng thời mở thêm cho doanh nghiệp hội phát triển tốt với hình thức kinh doanh dựa tài sản vô hình kết họp với tài sản hữu hình Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp 2005 quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ văn hướng dẫn cách cụ thể rõ ràng vấn đề Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 tạo tín hiệu vui cho nhà doanh nghiệp chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ có quy định hướng dẫn cụ thể rõ ràng Quy định có nhiều điểm tiến bộ, phù họp với tình hình kinh tế xu hội nhập đất nước ta Nghị định ban hành tạo sở cho doanh nghiệp chủ động trình tìm kiếm nguồn vốn, theo Điều Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định: “Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vổn bao gồm tác giả, liên quan đến tác giả, sở hữu công nghiệp, đổi với giong trồng sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, to chức chủ sở hữu quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn” Như vậy, Nghị định 102/2010/NĐ - CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn cụ thể quy định Luật doanh nghiệp năm 2005 vấn để góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Những điểm tiến mà Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 mang lại là: quy định loại chủ thể thực góp vốn quyền sở hữu trí tuê; loại quyền sở hữu trí tuệ phép góp vốn thành lập doanh nghiệp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 50 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Việc ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 phần cải thiện quy định Luật doanh nghiệp 2005 giải đáp vướng mắc doanh nghiệp Khi việc doanh nghiệp thành lập có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ triển khai mạnh mẽ Tuy nhiên, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ sau Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2011 số hạn chế cụ thể là: Thứ nhất, doanh nghiệp có chấp nhận việc đồng sở hữu sản phẩm trí tuệ trở thành thành viên doanh nghiệp hay không hai muốn thực việc góp vốn Đối với chủ sở hữu tài sản trí tuệ công chúng việc góp vốn có thực hay không Thứ hai, vấn đề định giá chưa có quy định cụ thể định giá tài sản sở hữu trí tuệ mang tính chuyên nghiệp, chưa có chế bảo đảm tính chân thật định giá tài sản sở hữu trí tuệ Thứ ba, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ có loại quyền sở hữu trí tuệ Luật bắt buộc đăng ký, có loại pháp luật không bắt buộc đăng ký hai loại pháp luật bảo vệ tài sản không bắt buộc chế để bảo hộ có tranh chấp không bảo đảm tài sản có đăng ký quyền sở hữu Việc không bắt buộc đăng ký gây khó khăn cho thành viên góp vốn phải chứng minh cho doanh nghiệp tính chân thật của tài sản góp vốn Thứ tư, vướng mắc chuẩn mực kế toán Bộ Tài không công nhận quyền sở trí tuệ tài sản cố định nên không trích khấu hao, vấn đề khó khăn mà nhiều doanh nghiệp mong mỏi giải Thứ năm, thiếu quy định pháp luật trình tự thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình nên quy định thủ tục góp vốn không giống thủ tục quy định việc góp vốn tài sản thông thường khác nên cần có quy định riêng biệt 3.2 Đề xuất nhũng giải phù hợp vói tình hình Ở nước phát triển, giá trị quyền sở hữu trí tuệ coi tài sản có giá trị lớn doanh nghiệp, việc góp vốn hên doanh, hên kết, chuyển nhượng tài sản sở hữu trí tuệ thực cách phổ biến Tại Việt Nam, có quy định pháp luật góp vốn quyền sở hữu trí tuệ GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 51 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ chưa đầy đủ rõ ràng, nhu cầu doanh nghiệp có thực ngày tăng, nên cần xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ cụ thể ban hành văn hướng dẫn chi tiết cho việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, đào tạo, thành lập tổ chức chuyên nghiệp để đánh giá giá trị quyền sở hữu trí tuệ Thêm vào đó, cần có Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình áp dụng cho doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định phép góp vốn tài sản mang tính chất sở hữu trí tuệ, cần có quy định cụ thể, chi tiết để quy định Luật doanh nghiệp 2005 thực thi hiệu tránh việc pháp Luật quy định phải thực áp dụng Trong phạm vi viết này, người viết có số kiến nghị sau nhằm tăng hiệu lực việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam hoàn thiện vấn đề góp vốn quyền sở hữu trí tuệ: Một là, cần ban hành văn pháp luật hướng dẫn cụ thể việc quy định chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, quy định cụ thể chi tiết giúp cho việc góp vốn doanh nghiệp thực thi hiệu Việc quy định chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thực góp vốn tránh vướng mắt thực tổn thất không cụ thể, rõ ràng pháp luật làm doanh nghiệp gặp khó khăn Đồng thời bổ sung cho quy định doanh nghiệp năm 2005, giúp cho pháp luật luật doanh nghiệp ngày hoàn thiện Hai là, ban hành quy định hướng dẫn cụ thể vấn đề định giá tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, có chế pháp lý dành riêng để đánh giá kết định giá cách chân thật, khách quan Bên cạnh cần phải đào tạo cán chuyên nghiệp việc định giá xác định giá trị tài sản góp vốn doanh nghiệp Nếu việc định giá thực cá nhân, tổ chức chuyên nghiệp giá trị tài sản góp vốn xác định mang tính khách quan qua xác định giá trị thực tế phàn vốn góp thành viên giá trị thực tế doanh nghiệp thành lập, tránh trường hợp gian lận tính không khách quan việc định giá GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 52 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Ba là, cải thiện quy định chuẩn mực kế toán Bộ tài để tài sản sở hữu đánh giá phù với tình hình ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 việc quy định cho phép góp vốn nhiều quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ trước Luật có quy định cho thực góp vốn quyền sở hữu trí tuệ thực tế có góp vốn thương hiệu thương hiệu không xem tài sản có định không trích khấu hao, nên có quy định công nhận tài sản quyền sở hữu trí tuệ loại tài sản cố định trích khấu hao tài sản thông thường khác Mặc dù không bị hao mòn theo thời gian tài sản thông thường khác theo thời gian tài sản sở hữu trí tuệ bị lạc hậu, cần phải đầu tư để cải tiến, phát triển tài sản trí tuệ theo hướng khác phù hẹyp nhu cầu xã hội Nên lấy thời hạn việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để dựa vào mà trích khấu hao tài sản sở hữu trí tuệ qua giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí phát sinh việc cải tiến quyền sở hữu trí tuệ Bổn là, cần quy định loại tài sản sở hữu trí tuệ thực góp vốn nên đăng ký chủ sở hữu, việc đăng ký tạo điều kiện thuận lợi trình chuyển quyền tài sản cho doanh nghiệp, bên cạnh việc chứng minh tính chân thật tài sản góp vốn dễ dàng hơn, đáng tin cậy tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc doanh ngiệp đồng thời giúp cho Nhà nước dễ quản lý trình hoạt động doanh nghiệp Năm là, Việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ cần có quy định riêng trình tự thủ tục, phù họp với đặc tính vô hình loại tài sản góp phần bổ sung quy định thiếu pháp luật loại tài sản vô hình doanh nghiệp năm 2005.Việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ có quy định trình tự thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ đóng góp phần cho trình thực việc góp vốn quyền sở hữu hiệu hơn, nhanh gọn quan chức thực thi triển khai quy định pháp luật vấn đề hiệu Như vậy, hoàn thiện pháp luật vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ việc quan trọng, phàn giá trị đóng GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 53 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Nhu Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ góp tài sản vô hình cho kinh tế vô to lớn, pháp luật cần có chế định quy định rõ ràng đầy đủ vấn đề Qua góp phần hoàn thiện pháp luật nước ta có hệ thống pháp luật đầy đủ cụ thể rõ ràng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 54 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Kết luận vấn đề KẾT LUẬN VẤN ĐỀ Trong bối cảnh hội nhập vào kinh tế toàn càu Việt Nam có nhiều hội cho học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ tiên tiến giới để phát triển kinh tế nước, nhiên tiềm ẩn bên thách thức, rủi ro mà gặp phải trình hội nhập vào kinh tế sôi động thới giới Đặc biệt, Việt Nam thành viên WTO mối quan hệ đối ngoại ngày tăng cường, giao lưu thương mại phát triển cách mạnh mẽ giúp cho có tầm nhìn chiến lược lâu dài, cải cách phù hẹyp với xu toàn câu Chúng ta thực nhiều cải cách để phù họp với tình hình kinh tế, trị đất nước xu thế giới Trong số cải cách tiêu biểu phải kể đến cải cách pháp Luật ngày tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, công cho chủ thể nước nước tham gia pháp luật ngày phù họp với hệ thống pháp luật giới Tuy nhiên, trình không tránh khỏi vướng mắc, bất cập cần phải quy định cụ thể hướng dẫn cách rõ ràng Vì vậy, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ nói riêng việc cần thiết đóng vai trò vô quan trọng giai đoạn nay, thòi kì kinh tế tri thức Quy định hệ thống pháp Luật nước ta cụ thể góp phần giải nhu cầu nhà doanh nghiệp từ trước đến nay, tạo điều kiện cho chủ thể kinh doanh nước phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường quan hệ thương mại với nước giới Hoàn thiện quy định pháp luật việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ góp phần tạo niềm tin tất doanh nghiệp nước nước an tâm trình đầu tư tìm kiếm lợi nhuận Với ưu điểm phù họp với tình hình phát triển xã hội giai đoạn nay, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp đông đảo nhà doanh nghiệp thừa nhận giá trị vật chất loại tài sản vô hình mang lại Đồng thời doanh nghiệp mong muốn sở hữu tài sản vô hình để tìm kiếm lợi nhuận tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh khu vực hay với doanh nghiệp nước Bên cạnh đó, hoàn thiện pháp luật vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ lợi ích đáng cá nhân pháp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 55 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Kết luận vấn đề nhân nước nước tham gia hoạt động thương mại Việt Nam, góp phần thực sách Đảng Nhà nước ta giai đoạn nay, với phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất nước giới nguyên tắc hòa bình, hợp tác, hữu nghị phát triển Một trị ổn định, kinh tế phát triển thịnh vượng nhiều lĩnh vực để thực điều vấn đề đặt hệ thống pháp luật phải có chế định quy định, hướng dẫn cách rõ ràng, cụ thể tất lĩnh vực Đối với vấn đề góp vốn thành lâp doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ thân thể rõ lợi nơn tài sản hữu phân tích trên, doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển kinh tế loại tài sản vô hình này, giúp cho doanh nghiệp tăng cường khả cạnh tranh thị trường Trong trình phát triển nay, việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ giải pháp cải tiến tiêu biểu trước trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác ngày cạn kiệt, nhu cầu xã hội ngày phong phú đa dạng, đòi hỏi sản phẩm mang thị trường phải có chất lượng tốt Chính lẽ thúc đẩy cho nhà kinh doanh phải tìm tòi sản xuất mặc hàng tốt nhất, chất lượng từ tài nguyên tri thức Bên cạnh ưu vượt trội hẳn loại tài sản hữu hình giá trị quyền sở hữu trí tuệ mặt hạn chế đặc thù loại tài sản vô hình thực góp vốn: loại tài sản dễ dàng bị đánh cắp, chép không đươc bảo hộ, đàu tư phát triển cách Bên cạnh hệ thống pháp luật có mang tính chung chung, bao quát chưa có quy định cụ thể, rõ ràng việc pháp luật quy định loại quyền phép góp vốn Điều Nghị Định 102/2010/NĐ- CP ngày 01/10/2010 mà loại quyền bao gồm quyền tài sản quyền nhân thân, quyền nhân thân không thực góp vốn pháp luật lại không đề cập Neu xem xét kỹ việc chuyển giao quyền sở hữu việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ có nhiều điểm giống việc chuyển giao chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ Luật sở hữu trí tuệ Trong cán quản lý chưa trang bị đầy đủ kiến thức vấn đề góp vốn quyền sở hữu trí tuệ nên trình thực thi nhiều lúng túng chưa có hướng giải thỏa đáng Hiện nay, nước ta chưa có tổ chức chuyên nghiệp để định giá tài sản góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ phap luật chưa có GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 56 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu Kết luận vấn đề quy định thướt đo chung cho việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ Còn vướng mắc chuẩn mực kế toán cho việc trích khấu hao tài sản cố định nên dựa vào thời hạn bảo hộ để trích khấu hao tài sản pháp luật chưa có quy định cụ thể vấn đề Thủ tuc cho việc góp vốn quyền sở trí tuệ chưa có quy đinh riêng nên việc thực thi quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ chưa triển khai rộng rãi Từ phân tích mà người viết trình bày trình thực đề tài, người viết đưa kiến nghị thân quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu sau: - Cần ban hành văn pháp luật hướng dẫn cụ thể việc quy định chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ việc góp vốn thành lập doanh nghiệp - Ban hành quy định hướng dẫn cụ thể vấn đề định giá tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, có chế pháp lý dành riêng để đánh giá kết định giá cách chân thật, khách quan Bên cạnh cần phải đào tạo cán chuyên nghiệp việc định giá xác định giá trị tài sản góp vốn doanh nghiệp - Cải thiện quy định chuẩn mực kế toán Bộ tài để tài sản sở hữu đánh giá phù với tình hình ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 việc quy định cho phép góp vốn nhiều quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ - Cần quy định loại tài sản sở hữu trí tuệ thực góp vốn nên đăng ký - Việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ cần có quy định riêng trình tự thủ tục, phù hợp với đặc tính vô hình loại tài sản Vói giải pháp nêu trên, người viết thiết nghĩ giúp phần đưa quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở ngày phù hẹyp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thực việc góp vốn để sản xuất kính doanh GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 57 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Văn quy phạm pháp luật Bộ luật dân năm 2005 Luật doanh nghiệp năm 1999 Luật doanh nghiệp năm 2005 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 Luật đầu tư năm 2005 Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 việc bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn chủ sở hữu quyền tác giả thiết kế mạch tích họp bán dẫn Nghị Định 88/2006/NĐ - CP ngày 29/08/2006 đãng ký kinh doanh Nghị Định 102/2010/NĐ - CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn Luật doanh nghiệp Nghị Định 43/2010/NĐ - CP ngày 15/04/2010 việc đăng ký doanh nghiệp 10 Nghị định 63/CP Chính phủ ban hành ngày 24/10/1996 việc bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu xuất xứ hàng hoá 11 Pháp lệnh giống trồng năm 2004 12 Thông tư Bộ kế hoạch đầu tư số 14/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 đăng ký kinh doanh số nội dung hồ sơ * Sách, báo, báo, tạp chí Lê Hồng Hanh, Đinh Thị Mai Phương, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam vẩn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, năm 2004, trang 9-12 Phạm Quốc Trung, Tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam,Tạp chí kinh tế dự báo số tháng năm 2008, trang 24 Nguyễn Thị Vân Anh, “thực tiền giải tranh chấp phát sinh trình thực pháp luật doanh nghiệp số đề xuất nhằm hoàn thiện [...]... sungChương 2: Cơ sở pháp lý của việc góp vốn thành lập doanh sở hữu trí tuệ 2.3.1 nghiệp bằng quy n hữu trí tuệ năm 2005 sửa năm 2009 Điều kiện về chủ sở hữu Quy i sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vổn bao gồm quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n đối với giong cây trồng và các quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân,... 2: Cơ sở pháp lý sở hữu trí tuệ 3 quy t tranh chấp phát sinh trong quá trình thực của việc góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n hiện pháp luật doanh xuất nhằm hoàn thiện Luật chí Luật học số 9/2010, tr CHƯƠNG 2 Cơ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VÓN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2.1 Khái niệm và nguồn luật điều chỉnh của YỈệc góp Yổn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ Trong... các quy n sở hữu trí tuệ và thủ tục thực thi quy n sở hữu trí tuệ không trở thành rào cản đối với hoạt động thương mại hợp pháp GVHD: Ts Dư Ngọc Bích Trang 22 SVTH: Nguyễn Thị Thày Nhu 8 Điều 30, khoản 2 Luật doanh nghiệp 2005 Chương 2: Cơ sở pháp lý của việc góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ 2.2 Các nguyên tắc của việc góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ. .. lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ là chưa rõ ràng, còn rất nhiều điểm chưa phù họp với những quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, Luật sở hữu trí tuệ phân chia các chủ sở hữu của các quy n sở hữu trí tuệ tương ứng với các nhóm đối tượng quy n sở hữu trí tuệ như sau: - Chủ sở hữu của quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả: + Chủ sở hữu quy n tác giả bao... 2: Cơ sở pháp lý của việc góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ Luật doanh nghiệp năm 1999 cũng đã ghi nhận hình thức góp vốn bằng quy n sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, chế định góp vốn bằng quy n sở hữu trí tuệ được quy định nhưng không có văn bản nào hướng dẫn cụ thể và rõ ràng, cho nên các chủ thể kinh doanh cũng như chủ thể góp vốn vẫn còn rất mơ hồ về vấn đề này Pháp luật chỉ quy định... cần hỏi ý kiến của chủ sở hữu 1.4.2 Đặc điểm của quy n sở hữu trí tuệ Cũng giống như những loại tài sản thông thường khác một người là chủ sở hữu một quy n sở hữu trí tuệ thì họ có những quy n giống như những quy n sở hữu đối với một tài sản hữu hình, quy n sở hữu bao gồm quy n sử dụng, quy n chiếm hữu và quy n định đoạt đối với một tài sản Nhưng bên cạnh các quy n lợi đối vật và các quy n lợi đối nhân... nhất, nó rất dễ bị xâm phạm 2.3 Điều kiện để quy n sở hữu trí tuệ được góp vốn thành lập doanh nghiệp Đe được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp thì những quy n sở hữu trí tuệ phải được pháp luật Việt Nam cho phép góp vốn Các quy n sở hữu trí tuệ phải thỏa những điều kiện về chủ sở hữu, điều kiện về thời gian, điều kiện về không gian Tuy nhiên, quy n sở hữu trí tuệ chỉ được bảo hộ trong một khoảng thời... sở hữu trí tuệ 1.5 Tính đặc thù của quy n sở hữu trí tuệ trong YỈệc góp Yổn thành lập doanh nghiệp Quy n sở hữu trí tuệ là một loại tài sản mang lại giá trị kinh tế cao nên pháp luật các nước đều bảo hộ, vì vậy một cá nhân hay pháp nhân muốn góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quy n sở hữu trí tuệ thì trước tiên sản phẩm trí tuệ đó phải được bảo hộ tức là phải được cơ quan nhà nước có thẩm quy n công... chủ sở hữu đối với các quy n nói trên mới có quy n sử dụng các tài sản đó để góp vốn” 10 Theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 01/10/2010 thì chỉ có chủ sở hữu các quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n đối với giống cây trồng và các quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật Xét thấy, quy định của pháp luật về chủ thể được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp. .. thẩm quy n về sở hữu trí tuệ Tại Điều 5 Nghị định 102/01/10/2011 ngày 01/10/2011 quy định chủ sở hữu mới được quy n thực hiện góp vốn bằng quy n sở hữu trí tuệ nhưng trong Luật sở hữu trí tuệ tại Điều 36 lại quy định: “chủ sở hữu quy n tác giả là người có một sổ hoặc toàn bộ quy n tài sản ” Trường họp này tác giả tác phẩm trí tuệ họ có thể có cả quy n nhân thân và quy n tài sản đối với sản phẩm trí tuệ ... lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ Chương THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GÓP VÓN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3.1 Thực trạng YỈệc góp Yổn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ. .. Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ Luật doanh nghiệp năm 1999 ghi nhận hình thức góp vốn quy n sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, chế định góp vốn quy n sở hữu trí tuệ. .. vê quy n sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VÈ QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quy n sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ , QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ , QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn