ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN học và máy TOÀN đạc điện tử THÀNH lập bản đồ địa CHÍNH tờ số 60 tỷ lệ 1 1000 xã vô TRANH – HUYỆN hạ hòa – TỈNH PHÚ THỌ

79 448 1
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 11:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ VÔ TRANH – HUYỆN HẠ HÒA – TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2011 – 2015 THÁI NGUYÊN – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ VÔ TRANH – HUYỆN HẠ HÒA – TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Trương Thành Nam THÁI NGUYÊN – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ VÔ TRANH – HUYỆN HẠ HÒA – TỈNH PHÚ THỌ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Trương Thành Nam THÁI NGUYÊN – 2015 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 16 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2013 37 Bảng 4.2: Bản đồ có xã Vô Tranh 39 Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 41 Bảng 4.4 Số lần đo quy định .42 Bảng 4.5 Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độ xác đo góc từ - giây) không lớn giá trịquy định 42 Bảng 4.6 Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 42 Bảng 4.7: Số liệu điểm gốc .44 Bảng 4.8: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng VN – 2000 kinh tuyến trục: 104°45' 44 DANH MỤC HÌNH iii Hình 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ đồ địa Error! Bookmark not defined Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis .27 Hình 4.1 : Bản đồ xã Vô Tranh 32 Hình 4.2: Sơ đồ lưới kinh vĩ I 47 Hình 4.3 : Kết đo vẽ số điểm chi tiết 48 Hình 4.4: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử .50 Hình 4.5 : File số liệu sau sử lý 52 Hình 4.6 : Phun điểm chi tiết lên vẽ 54 Hình 4.7 : Một số điểm đo chi tiết .55 Hình 4.8 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean .60 Hình 4.9 : Màn hình hiển thị lỗi đất .61 Hình 4.10: Các đất sau sửa lỗi 62 Hình 4.11 : Bản đồ sau phân mảnh .62 Hình 4.12 : Thửa đất sau tạo tâm .63 Hình 4.13: Đánh số tự động 64 Hình 4.14: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn .65 Hình 4.15 : Vẽ nhãn 66 Hình 4.16 : Sửa bảng nhãn 67 Hình 4.17 : Tạo khung đồ địa 68 Hình 4.18 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 68 iv MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu .2 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.3.Cơ sở toán học đồ địa 2.1.4: Lưới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5: Phép chiếu UTM 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 10 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa .13 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 13 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 13 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 15 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 15 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 15 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 17 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 17 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 17 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 18 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa .21 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 21 2.5.2 Phần mềm famis 22 2.6 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử .27 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 27 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi 27 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 28 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 v 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung .29 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Vô Tranh 29 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 29 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .32 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Vô Tranh 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 34 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 35 4.1.4 Tình hình quản lý đất đai xã 37 4.2 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Vô Tranh 40 4.2.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 40 4.2.2 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ 43 4.2.3 Bình sai lưới kinh vĩ 44 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 47 4.3.1 Đo vẽ chi tiết .47 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa 48 4.3.3 Nhận xét kết thành lập mảnh Bản đồ Địa xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ từ số liệu đo chi tiết .69 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai cội nguồn hoạt động sống; đặc biệt hoạt động sống người; đất sản xuất tồn người Không nghiệp quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng, đất chiếm giữ vị trí quan trọng; đất nguồn đầu vào nhiều ngành kinh tế khác nhau; tư liệu sản xuất ngành nông nghiệp Song phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp, vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc công tác quản lý Nhà nước đất đai, chủ trương lớn Đảng Nhà nước Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hoàn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Hiện hoạt động người thay đổi tự nhiên làm cho đất đai có biến đổi không ngừng Để bảo vệ quỹ đất đai để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho toàn khu vực xã Vô tranh,huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, với phân công, giúp đỡ i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế công việc ngành nghề mà học Công ty cổ phần trắc địa đồ Đại Thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – Th.S Trương Thành Nam trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Đại Thành, chú, anh Đội đo đạc số tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên NGUYỄN HÙNG CƯỜNG + Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa theo công nghệ số, đại hóa hệ thống hồ sơ địa theo quy định Bộ Tài Nguyên Môi Trường 58 + Đỉnh đất điểm gấp khúc đường ranh giới đất; đoạn cong đường ranh giới, đỉnh đất thực địa xác định đảm bảo khoảng cách từ cạnh nối hai điểm chi tiết liên tiếp đến đỉnh cong tương ứng không lớn 0,2 mm theo tỷ lệ đồ cần lập; + Cạnh đất đồ xác định đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp đất; + Ranh giới đất đường gấp khúc tạo cạnh nối liền, bao khép kín phần diện tích thuộc đất đó; + Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ởthì ranh giới đất xác định đường bao toàn bộdiện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà đó; + Đối với ruộng bậc thang ranh giới đất xác định đường bao cùng, bao gồm bậc thang liền kề có mục đích sử dụng đất, thuộc phạm vi sử dụng người sử dụng đất nhóm người sử dụng đất (không phân biệt theo đường bờ chia cắt bậc thang bên khu đất thực địa); + Trường hợp ranh giới đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng bờ thửa, đường rãnh nước dùng chung không thuộc đất có độ rộng 0,5m ranh giới đất xác định theo đường tâm đường bờ thửa, đường rãnh nước Trường hợp độ rộng đường bờ thửa, đường rãnh nước lớn 0,5m ranh giới đất xác định theo mép đường bờ thửa, đường rãnh nước - Loại đất + Loại đất thể đồ địa phải theo trạng sử dụng đất Trường hợp có định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích khác với trạng mà việc đưa đất vào sử dụng theo định thời hạn quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai thể loại đất đồ địa theo định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Trường hợp loại đất trạng khác với loại đất ghi giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất thời hạn đưa đất vào sử dụng quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai việc thể loại đất theo trạng phải thể thêm loại đất theo giấy tờ lớp Bản đồ số địa có nội dung thông tin tương tự đồ giấy, song thông tin lưu trữ dạng số máy tính, sử dụng hệ thống ký hiệu số hoá Các thông tin không gian lưu trữ dạng toạ độ, thông tin thuộc tính mã hoá Khi thành lập đồ địa cần phải quan tâm đầy đủ đến yêu cầu sau: - Chọn tỷ lệ đồ địa phù hợp với vùng đất loại đất Ngoài ra, đồ địa cần thể đầy đủ xác yếu tố: Giao thông, thủy lợi, thông tin, địa vật đặc trưng .Ở vùng có độ chênh cao cần thể mặt địa hình - Các yếu tố pháp lý điều tra, thể xác chặt chẽ Bản đồ địa phải có hệ thống tọa độ thống nhất, có phép chiếu phù hợp để yếu tố đồ biến dạng nhỏ 2.1.2 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.2.1 Các yếu tố đồ địa Bản đồ địa sử dụng quản lý đất đai đồ biên tập riêng cho đơn vị hành sở xã, phường Mỗi đồ nhiều tờ đồ ghép lại Để đảm bảo tính thống nhất, tránh nhầm lẫn dễ dàng vận dụng trình thành lập trình sử dụng đồ quản lý đất đai ta cần phải phân biệt hiểu rõ chất yếu tố đồ địa yếu tố phụ khác có liên quan Yếu tố điểm: Điểm vị trí đánh dấu thực địa mốc đặc biệt Trong thực tế điểm trắc địa, điểm đặc trưng đường biên đất, điểm đặc trưng địa vật, địa hình Trong địa cần quản lý dấu mốc thể điểm thực địa toạ độ chúng Yếu tố đường: Đó đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong nối qua điểm thực địa Đối với đoạn thẳng cần xác định quản lý toạ độ hai điểm đầu cuối, từ toạ độ tính chiều dài phương vị đoạn thẳng Đối với đường gấp khúc cần quản lý toạ độ điểm đặc trưng Các đường 60 Topology mô hình lưu trữ liệu đồ ( không gian ) chuẩn hóa Nó không lưu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mô tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mô hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên trình thực vẽ không tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Hình 4.8 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : 61 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Sửa lỗi Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình công cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.9 : Màn hình hiển thị lỗi đất 62 Hình 4.10: Các đất sau sửa lỗi 4.3.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo Bản đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh Hình 4.11 : Bản đồ sau phân mảnh 63 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Hình 4.12 : Thửa đất sau tạo tâm Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng : 64 Hình 4.13: Đánh số tự động Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thông tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thông tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn cong có dạng hình học quản lý yếu tố đặc trưng Tuy nhiên thực tế đo đạc nói chung đo đạc địa nói riêng thường xác định đường cong cách chia nhỏ đường cong tới mức đoạn nhỏ coi đoạn thẳng quản lý đường gấp khúc Thửa đất: Là yếu tố đơn vị đất đai Thửa đất mảnh tồn thực địa có diện tích xác định, giới hạn đường bao khép kín, thuộc chủ sở hữu chủ sử dụng định Trong đất có loại đất Đường ranh giới đất thực địa đường, bờ ruộng, tường xây, hàng rào đánh dấu dấu mốc theo quy ước chủ sử dụng đất Các yếu tố đặc trưng đất điểm góc thửa, chiều dài cạnh diện tích Thửa đất phụ: Trên đất lớn tồn nhỏ có đường ranh giới phân chia không ổn định, có phần sử dụng vào mục đích khác nhau, trồng khác nhau, mức tính thuế khác nhau, chí thường xuyên thay đổi chủ sử dụng đất Loại gọi đất phụ hay đơn vị tính thuế Lô đất: Là vùng đất gồm nhiều loại đất Thông thường lô đất giới hạn đường kênh mương, sông ngòi Đất đai chia lô theo điều kiện địa lý khác có độ cao, độ dốc, theo điều kiện giao thông, thuỷ lợi, theo mục đích sử dụng hay loại trồng Khu đất, xứ đồng: Đó vùng đất gồm nhiều đất, nhiều lô đất Khu đất xứ đồng thường có tên gọi riêng đặt từ lâu Thôn, bản, xóm, ấp: Đó cụm dân cư tạo thành cộng đồng người sống lao động sản xuất vùng đất Các cụm dân cư thường có cố kết mạnh yếu tố dân tộc, tôn giáo nghề nghiệp Xã, phường: Là đơn vị hành sở gồm nhiều thôn, đường phố Đó đơn vị hành có đầy đủ tổ chức quyền lực để thực chức 66 Hình 4.15 : Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn 67 Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn Hình 4.16 : Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ 68 Hình 4.17 : Tạo khung đồ địa Hình 4.18 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 69 Khi ta ấn vào nút “Chọn đồ” chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hoàn tất trình nêu Đã hoàn thành công việc ứng dụng phần mềm Famis, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.3.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.3.3 Nhận xét kết thành lập mảnh Bản đồ Địa xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ từ số liệu đo chi tiết Do sử dụng phương pháp đo máy toàn đạc điện tử nên có thông tin mới, thời (ở thời điểm đo vẽ), độ tin cậy cao (do trực tiếp thu thập thực địa), cho độ xác cao, nhiên việc thành lập đồ địa phương pháp thời gian chủ yếu đo đạc thực địa nên gặp nhiều khó khăn thời tiết điều kiện làm việc tự động hóa đo đạc phương pháp khác Sau tiến hành đo đạc, thành lập đồ địa cho xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thành lập mảnh đồ địa tỷ lệ tờ tỷ lệ 1: 5000, 122 tờ tỷ lệ 1: 1000 trình thành lập đồ địa chính, hỗ trợ từ UBND nên việc thành lập đồ địa tiến hành thuận lợi, đồng thời nhờ việc áp dụng kinh nghiệm, công nghệ đại vào thực hiện, công việc 70 tiến hành nhanh chóng, số liệu đo đạc xác từ công tác ngoại nghiệp công tác nội nghiệp Sau tiến hành đo đạc, xử lý, thành lập đồ phần mềm Microsoft Office phần mềm phục vụ cho công tác thành lập đồ địa đơn vị kiểm tra giao nộp : - Các loại sổ đo : + Sổ đo GPS + Tài liệu tính toán bình sai, đánh giá độ xác, bảng thành 01 - Các loại bảng biểu : + Sơ đồ, đồ hình đo nối tuyến đo so với thiết kế tờ + Sơ đồ hoàn công lưới kinh vĩ 01 tờ - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa : Mảnh đồ địa tỷ lệ 1:1000 - Đĩa CD ghi file số liệu : + Đĩa CD ghi số liệu kết tính toán bình sai 02 đĩa quản lý nhà nước cách toàn diện hoạt động trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phạm vi lãnh thổ 2.1.2.2 Bản đồ địa tài liệu chủ yếu hồ sơ địa Vì vậy, đồ cần thể đầy đủ yếu tố đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai Trên đồ cần thể đầy đủ yếu tố sau: - Điểm khống chế tọa độ độ độ cao: Trên đồ cần thể đầy đủ điểm khống chế cấp, lưới tọa độ địa cấp 1, cấp điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc thực địa để sử dụng lâu dài Đây yếu tố dạng điểm cần thể xác đến 0,1 mm đồ - Địa giới hành cấp: Cần thể xác đường địa giới quốc gia, địa giới hành cấp Tỉnh, Huyện, Xã, mốc địa giới hành , điểm ngoặt đường địa giới Khi đường địa giới cấp thấp trùng với đường địa giới cấp cao ưu tiên biểu thị đường địa giới cấp cao Các đường địa giới phải phù hợp với hồ sơ địa giới lưu thông quan nhà nước - Ranh giới đất: Thửa đất yếu tố đồ địa Ranh giới đất thể đồ đường viền khép kín dạng đường gấp khúc đường cong Để xác định vị trí thủa đất cần đo vẽ xác điểm đặc trưng đường ranh giới điểm góc điểm ngoặt, điểm cong đường biên Đối với đất, đồ phải thể đầy đủ yếu tố số thửa, diện tích phân loại đất theo mục đích sử dụng - Loại đất: Tiến hành phân loại thể loại đất đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở, đất chuyên dùng đất chưa sử dụng Trên đồ địa cần phân loại đến đất, loại đất chi tiết - Công trình xây đựng đất: Khi đo vẽ đồ địa tỷ lệ lớn vùng đất thổ cư, đặc biệt khu vực đô thị đất phải thể xác ranh giới công trình xây dựng cố định nhà ở, nhà làm việc, Các công trình xây dựng theo mép tường phía Trên vị trí 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty cổ phần trắc địa đại thành, Báo cáo tổng kết kỹ thuật Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho hộ gia đình, cá nhân xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (12/04/2015, Hà Nội [2] Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [3] Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 [4] Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [5] Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nông nghiệp Hà Nội [6] Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ TN & MT [7] Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 [8] Thông tư 25/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC [9] Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử [10] Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb [11] Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [...]... dưới Số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 2000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 5000, gạch nối (-) và sốthứ tự ô vuông - Bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 1000 Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 2000 thành 04 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,5 x 0,5 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 1000 Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 1000 là... 3 .1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Sử dụng máy toàn đạc điện tử, và các phần mềm Microstation, famis - Phạm vi nghiên cứu; Đo vẽ chi tiết, sử dụng phần mềm tin học xây dựng bản đồ địa chính trên địa bàn xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm: Công ty Cổ phần Trắc địa Bản đồ Đại Thành và xã Vô tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. .. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 10000 Mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 10000 được xác định nhưsau: Chia mặt phẳng chiếu hình thành các ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế là 6 x 6 ki lô mét (km) tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 10000 Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 10000 là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích là 3600 héc ta (ha) ngoài thực địa Số hiệu... biên vẽ và đo vẽ bổ sung chi tiết trên bản đồ địa chính cùng tỷ lệ Trong ba phương pháp thành lập bản đồ địa chính trên, quá trình thành lập bản đồ địa chính thường được thực hiện qua hai bước Bước 1: Đo vẽ, thành lập bản đồ gốc ( bản đồ địa chính cơ sở ) Bước 2: Biên tập, đo vẽ bổ sung, thành lập bản vẽ gốc theo đơn vị hành chính cấp xã ( gọi tắt là bản đồ địa chính ) 2.2.2 Đo vẽ bản đồ địa chính bằng... đến 10 0 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới Số hiệu mảnh bản đồ địa chính 13 tỷ lệ 1: 200 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông (Thông tư số 25/2 014 /TT-BTNMT ngày 19 /5/2 014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính) 2.2 Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay 2.2 .1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản. .. mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 10000 gồm 08 chữ số: 02 số đầu là 10 , tiếp sau là dấu gạch nối (-), 03 số tiếp là 03 số chẵn km của tọa độ X, 03 chữ số sau là 03 sốchẵn km của tọa độ Y của điểm góc trái phía trên khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính - Bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 5000 Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 10000 thành 04 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tếlà 3 x 3 km tương ứng. .. Phương pháp toàn đạc được ứng dụng để thành lập bản đồ địa chính ở những khu vực không lớn có độ dốc dưới 6 độ hoặc ở những nơi không có ảnh 14 máy bay thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật để thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 5000; 1: 2000; 1: 10 00; 1: 500 Phương pháp này sẽ tận dụng tất cả các máy toàn đạc điện tử hiện đại Hiện nay với việc sử dụng các phần mềm đồ họa và quản lý bản đồ trên máy tính thì... – Kruger 9 2 .1. 5: Phép chiếu UTM 9 2 .1. 6 Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính 10 2.2 Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .13 2.2 .1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính 13 2.2.2 Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc 13 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 15 2.3 .1 Khái quát về lưới tọa độ địa chính. .. bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 5000 Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 5000 là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích là 900 ha ngoài thực địa Số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 5000 gồm 06 chữ số: 03 số đầu là 03 số chẵn km của tọa độ X, 03 chữ số sau là 03 số chẵn km của tọa độ Y của điểm góc trái phía trên khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính - Bản đồ địa. .. và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn - Bản đồ tỷ lệ 1: 200 Chia mảnh bản đồ địa chính 1: 2000 thành 10 0 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0 ,10 x 0 ,10 km, tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 200 Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 200 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 1, 00 ha ngoài thực địa Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1: 1000 XÃ VÔ TRANH – HUYỆN HẠ HÒA... – 2 015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1: 1000 XÃ VÔ TRANH –. .. 1: 2500 1: 1000 900 500 15 15 1: 4000 1: 2000 1: 2000 2000 10 00 15 15 1: 4000 1: 2000 1: 5000 4000 2000 15 15 1: 4000 1: 2000 1: 10000 - 1: 250000 8000 600 0 15 15 1: 4000 1: 2000 Khu vực đô thị 1: 500, 1: 1000, 1: 2000
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN học và máy TOÀN đạc điện tử THÀNH lập bản đồ địa CHÍNH tờ số 60 tỷ lệ 1 1000 xã vô TRANH – HUYỆN hạ hòa – TỈNH PHÚ THỌ , ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN học và máy TOÀN đạc điện tử THÀNH lập bản đồ địa CHÍNH tờ số 60 tỷ lệ 1 1000 xã vô TRANH – HUYỆN hạ hòa – TỈNH PHÚ THỌ , ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN học và máy TOÀN đạc điện tử THÀNH lập bản đồ địa CHÍNH tờ số 60 tỷ lệ 1 1000 xã vô TRANH – HUYỆN hạ hòa – TỈNH PHÚ THỌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn