ĐÁNH GIÁ CÔNG tác cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất TRÊN địa bàn xã tân KHÁNH HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 – 2014

60 451 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 11:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN ĐỨC KHÔI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN KHÁNH - HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi trường Lớp : K43 – ĐCMT - N03 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2015 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức học nhà trường Được trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Quản lý Tài nguyên, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Tân Khánh, huyện Phú Bình giai đoạn 2012 - 2014 ”.Trong trình thực đề tài nỗ lực phấn đấu thân, em giúp đỡ nhiệt tình nhiều tập thể, cá nhân nhà trường Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc chân thành tới thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, người dạy dỗ, hướng dẫn em năm tháng học tập trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn T.S Phan Đình Binh – giảng viên trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, người trực tiếp hướng dẫn em cách tận tình chu đáo suốt thời gian thực tập hoàn thành chuyên đề Qua đây, em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cán phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình, động viên, giúp đỡ cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin để em hoàn thành đợt thực tập Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, chỗ dựa giúp em hoàn thành tốt việc học tập, nghiên cứu suốt năm học vừa qua Mặc dù thân cố gắng hết mình, song lực có hạn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên không tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận đóng góp ý kiến, góp ý thày, cô giáo tất bạn sinh viên để chuyên đề hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày…tháng … năm 2015 Sinh viên Nguyễn Đức Khôi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Năng suất, sản lượng số trồng giai đoạn 2012 - 2014 27 Bảng 4.2: Một số vật chăn nuôi giai đoạn 2012 - 2014 28 Bảng 4.4 Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2014 so với năm 2013 năm 2012 36 Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2012- 2014 37 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất phi nông nghiệp 2012 -2014 39 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất năm 2012 40 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSD đất năm 2013 42 Bảng 4.9 Kết cấp GCNQSD đất năm 2014 44 Bảng 4.11 Kết cấp GCNQSD cho hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 – 2014 45 Bảng 4.10 Kết cấp GCNQSD đất giai đoạn 2012 – 2014 46 DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1: Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14 Hình 4.2: Kết quản lí diện tích đất theo đối tượng sử dụng .33 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ, cụm từ viết tắt Nghĩa cụm từ viết tắt BĐĐC Bản đồ địa BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi Trường CHXHCN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa CP Chính phủ CT Chỉ thị CT-TTg Chỉ thị Thủ tướng ĐKĐĐ đăng ký đất đai GCN giấy chứng nhận GCNQSD đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân LĐĐ Luật đất đai NĐ-CP Nghị định phủ Nxb Nhà xuất QĐ-UB Quyết định ủy ban THCS trung học sở TP Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên TT-BTNMT Thông tư Bộ Tài Nguyên Môi trường UBMTTQ Ủy ban mặt trận tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân V/v Về việc TCĐC Tổng cục địa BTC Bộ Tài Chính MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài .2 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Cơ sở khoa học pháp lí 2.1.1 Các nội dung quản lý nhà nước đất đai 2.1.2 Sơ lược hồ sơ địa cấp GCNQSDĐ 2.1.3 Cơ sở pháp lý công tác cấp GCNQSDĐ 2.1.4 Quy trình cấp GCNQSDĐ 14 2.2 Tình hình cấp GCNQSD đất nước 18 2.2.1 Tình hình cấp GCNQSDĐ nước 18 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng,phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm,thời gian tiến hành 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 4.1 Điều kiện tự nhiên, Kinh tế- Xã hội xã Tân Khánh 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 25 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất .30 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 30 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai 32 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Tân Khánh giai đoạn 20122014 35 4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất xã Tân Khánh theo loại đất giai đoạn 2012 – 2014 .37 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo thời gian xã Tân Khánh giai đoạn 2012- 2014 40 4.3.3 Đánh giá kết cấp GCNQSD đất theo đối tượng xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 - 2014 46 4.4 Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ xã Tân Khánh giai đoạn 2012-2014 47 4.4.1 Thuận lợi 47 4.4.2 Khó khăn 48 4.4.3 Giải pháp khắc phục 49 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 51 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài sản vô quý giá quốc gia, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Đó tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Mỗi quốc gia, địa phương có quỹ đất đai định giới hạn diện tích, ranh giới, vị trí Việc sử dụng quản lý quỹ đất đai thực theo quy định nhà nước, tuân thủ luật đất đai văn pháp lý có liên quan Trước tình hình đòi hỏi việc quản lí chặt chẽ việc sử dụng đất Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Phú Bình ngành cấp quan tâm kết hạn chế Việc tìm hiểu đánh giá tình hình thực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Phú Bình giúp UBND huyện với tư cách đại diện nhà nước sở hữu đất đai có biện pháp đẩy nhanh công tác Do yêu cầu cấp thiết, trí Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên Môi Trường - Trường Đại Học Nông Lâm Thái nguyên, hướng dẫn tận tình thầy TS Phan Đình Binh em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Tân Khánh, huyện Phú Bình giai đoạn 2012 - 2014” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Tân Khánh , huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2014 - Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Tân Khánh, huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2014 - Đề xuất giải pháp thích hợp góp phần làm tăng tiến độ công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Tân Khánh giai đoạn tới 1.3 Yêu cầu đề tài Số liệu thu phải đầy đủ, xác, phản ánh khách quan, trung thực,những phân tích, đánh giá phải dựa sở pháp lý tình hình chung, giải pháp đưa phải phù hợp với địa phương có tính khả thi 1.4 Ý nghĩa đề tài * Đối với học tập - Việc hoàn thiện đề tài hội cho sinh viên củng cố kiến thức học nhà trường, đồng thời hội để sinh viên bước đầu tiếp cận với thực tế nghề nghiệp tương lai - Cần nắm vững quy định pháp luật cấp GCNQSDĐ theo luật đất đai 2003và 2013 hệ thống văn luật đất đai trung ương địa phương công tác cấp GCNQSDĐ * Đối với thực tiễn - Kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền đưa giải pháp phù hợp để công tác cấp GCNQSDĐ nói riêng công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung tốt - Đề tài có ý nghĩa góp phần đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ xã Tân Khánh – huyện Phú Bình giai đoạn tới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Năng suất, sản lượng số trồng giai đoạn 2012 - 2014 27 Bảng 4.2: Một số vật chăn nuôi giai đoạn 2012 - 2014 28 Bảng 4.4 Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2014 so với năm 2013 năm 2012 36 Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2012- 2014 37 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất phi nông nghiệp 2012 -2014 39 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất năm 2012 40 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSD đất năm 2013 42 Bảng 4.9 Kết cấp GCNQSD đất năm 2014 44 Bảng 4.11 Kết cấp GCNQSD cho hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 – 2014 45 Bảng 4.10 Kết cấp GCNQSD đất giai đoạn 2012 – 2014 46 39 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất phi nông nghiệp 2012 -2014 Xóm Hoàng Mai Hoàng Mai Nông Trường Ngò Đồng Bẫu Kim Bảng Đồng Tiến Đồng Tiến Tre Thông Cầu Ngần La Tú La Nuôi Làng Cả Na Ri Đồng Đậu Xuân Minh Phố Chợ Cà Bằng Sơn Chanh Kê Cầu Cong Đồng Hoà Trại Mới Tổng Số GCN cần cấp (giấy) Số GCN cấp (giấy) Tỷ lệ (%) Diện tích cần cấp GCN (m2) Diện tích cấp GCN (m2) Tỷ lệ (%) 100 6 100 2137 2137 4 100 160 160 100 100 100 3 800 800 100 100 2 183,5 183,5 0 100 0 100 5 100 2000 2000 100 100 100 6 1052 1052 0 100 0 100 100 100 3 560 560 4 100 654 654 100 100 100 2 500 500 100 100 5 403 403 1 100 150 150 100 100 100 0 0 3 100 1200 1200 100 2 100 450 450 100 100 100 1 200 200 100 100 5 835 835 3 100 1200 1200 100 100 100 2 600 600 1 100 400 400 100 100 100 2 600 600 0 100 0 100 0 100 0 100 100 100 2 800 800 100 100 14701 14701 62 62 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình) PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lí 2.1.1 Các nội dung quản lý nhà nước đất đai Trong trình phát triển xã hội loài người hình thành văn minh vật chất – văn hoá tinh thần, thành tựu khoa học kỹ thuật xây dựng tảng sử dụng đất Ngày kinh tế xã hội ngày phát triển với bùng nổ dân số nhu cầu sử dụng đất người ngày gia tăng đa dạng phức tạp Vì để sử dụng đất đai cách khoa học, tiết kiệm mang lại hiệu cao nhà nước phải có chế độ sách đất đai mang tính pháp lý, song phải hợp lý chặt chẽ nhằm quản lý toàn quỹ đất Ở Việt Nam đối tượng quản lý đất đai toàn diện tích loại đất phạm vi ranh giới hành cấp Thực chất việc quản lý nhà nước đất đai công tác quản lý cho quy định luật đất đai Nhà nước quản lý đất đai thông qua văn pháp luật, Nhà nước giao cho UBND cấp phải thực việc quản lý đất đai toàn ranh giới hành tất loại đất theo quy định pháp luật Để công tác quản lý vấn đề sử dụng đất đai mang lại hiệu cao Điều 22 (Luật đất đai, năm 2013) đề 15 nội dung quản lý nhà nước đất đai sau: Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất 41 Qua bảng 4.7 ta thấy công tác GCNQSD đất xã Tân Khánh năm 2012 sau: Tổng số giấy cần cấp 62, xã cấp cho 61hộ (chiếm 98,38%) với diện tích 108508m tổng số 113387,5m2 (chiếm 95,69%) Trong hộ chưa cấp GCN với tổng diện tích chưa cấp 2798,4m2 (chiếm 15,5%) Xóm cấp nhiều Hoàng Mai (9GCN) với diện tích 19330m2, có xóm không cấp GCN Làng Cả, Đồng Đậu, Xuân Minh, Phố Chợ, Kê, Cầu Cong Do gặp nhiều khó khăn nhiều bất cập gặp số vấn đề có tranh chấp nên cán địa xem xét đẻ giải nên chưa cấp số sử dụng sai mục đích,thiếu hồ sơ Năm 2012 UBND xã thực tốt công tác CGNQSD đất xong hộ chưa cấp GCN ( Hoàng Mai 1) với tổng diện tích chưa cấp GCN 4880 m2 Tuy rút nhiều kinh nghiệm công tác cấp GCN từ năm trước số phận người dân chưa nắm tầm quan trọng GCN chưa cấp GCN Nguyên nhân chưa cấp GCNQSD đất gồm nhiều nguyên nhân khác chủ yếu đất xảy tranh chấp Do năm xã cần có biện pháp đẩy nhanh công tác cấp GCNQSD đất cho người sử dụng kế hoạch 42 4.3.2.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất năm 2013 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSD đất năm 2013 Xóm Hoàng Mai Hoàng Mai Nông Trường Ngò Đồng Bẫu Kim Bảng Đồng Tiến Đồng Tiến Tre Thông Cầu Ngần La Tú La Nuôi Làng Cả Na Ri Đồng Đậu Xuân Minh Phố Chợ Cà Bằng Sơn Chanh Kê Cầu Cong Đồng Hoà Trại Mới Tổng Số Số GCN Diện tích Diện tích GCN Tỷ lệ Tỷ lệ cần cần cấp cấp cấp (%) (%) cấp GCN (m2) GCN (m2) (giấy) (giấy) 5 100 21674 21674 100 3 100 7840 7840 100 2 100 3620 3620 100 4 100 2864,5 2864,5 100 1 100 2579 2579 100 6 100 9580 9580 100 3 100 4329 4329 100 3 100 1815 1815 100 11 11 100 27597 27597 100 3 100 400 400 100 1 100 220 220 100 1 100 38454 38454 100 8 100 16847 16847 100 0 100 0 100 9 100 23170 23170 100 1 100 1679 1679 100 9 100 14686 14686 100 7 100 5281,2 5281,2 100 3 100 4559 4559 100 2 100 4861 4861 100 2 100 3018 3018 100 1 100 2053 2053 100 5 100 18504 18504 100 0 100 0 100 3 100 11804 11804 100 93 93 100 227435 227435 100 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình) 43 Qua bảng 4.8 ta thấy công tác cấp GCNQSD đất xã Tân Khánh năm 2013 sau: Tổng số giấy cần cấp 93, xã cấp 93 GCN (chiếm 100%) với diện tích cấp 227435 m2 tổng số 227435 m2 (chiếm 100%) Xóm cấp nhiều Xóm Tre (11GCN) với diện tích 27597 m2 Xóm không cấp GCN Đồng Hòa Trong năm 2013 số GCN cấp nhiều giai đoạn 2012 -2014 với tỷ lệ 100% Trong năm UBND xã Tân Khánh có nhiều biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân thực việc nộp đơn để cấp GCN 4.3.2.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất năm 2014 Qua bảng 4.9 ta thấy công tác cấp GCNQSD đất xã Tân Khánh năm 2014 sau: Tổng số GCN cần cấp 59 giấy, xã cấp 58 giấy (chiếm 98,3%) với diện tích cấp 86011 m2 tổng diện tích đăng ký 86396 m2 (chiếm 99,55%) Xóm cấp nhiều Đồng Tiến (8GCN) chiếm 13,79% với diện tích 12328 m2 (chiếm 14,33%) Xóm cấp Hoàng Mai1, Nông Trường, Đồng Tiến 2, Cầu Cong, Đồng hòa (1GCN) Trong xóm chưa cấp GCN Ngò, Đồng Bẫu, La Muôi, Làng Cả, Làng Do thực tốt công tác cấp giấy nên hộ đa số cấp giấy chứng nhận QSD đất, năm 2014 số lượng giấy cấp giảm 35 GCN Việc cấp vượt hạn mức đất trình quy hoạch sở hạ tầng gây khó khăn định cho công tác cấp GCN Tuy nhiên với quan tâm UBND xã Tân Khánh đạo lúc phòng Tài nguyên Môi trường công tác cấp GCN đạt kết đáng khích lệ 44 Bảng 4.9 Kết cấp GCNQSD đất năm 2014 Đơn vị (Xóm) Số GCN cần cấp (giấy) Hoàng Mai Hoàng Mai Nông Trường Ngò Đồng Bẫu Kim Bảng Đồng Tiến Đồng Tiến Tre Thông Cầu Ngần La Tú La Nuôi Làng Cả Na Ri Đồng Đậu Xuân Minh Phố Chợ Cà Bằng Sơn Chanh Kê Cầu Cong Đồng Hoà Trại Mới Tổng 0 2 0 1 59 Số GCN cấp (giấy) Tỷ lệ (%) Diện tích cần cấp GCN (m2) Diện tích cấp GCN (m2) Tỷ lệ (%) 100 137 137 100 100 9795 9795 100 100 3760 3760 100 100 0 100 100 0 100 100 6482 6482 100 88,89 12713 12328 96,97 100 522 522 100 100 8346 8346 100 100 3809 3809 100 100 2025 2025 100 100 1367 1367 100 100 0 100 100 0 100 100 9613 9613 100 100 7310 7310 100 100 790 790 100 100 2231 2231 100 100 0 100 100 2738 2738 100 100 7098 7098 100 100 3821 3821 100 100 1456 1456 100 100 1000 1000 100 100 100 1383 1383 58 98,3 86396 86011 99,5 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình) 4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thống kê, kiểm kê đất đai Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 10 Quản lý tài đất đai giá đất 11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 13 Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai 15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai Thông qua 15 nội dung quản lý nhà nước đất đai nội dung công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ sở để xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ nhà nước người sử dụng đất Đây sở để nhà nước bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp chủ sử dụng đất Mặt khác thông qua hoạt động mà nhà nước thực quyền giám sát tình hình sử dụng đất đai chủ sử dụng theo quy định pháp luật Đảm bảo cho việc sử dụng đất chủ sử dụng đất tuân thủ theo nề nếp kỷ cương pháp luật, tạo điều kiện để nhà nước quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật Điều mà thấy công tác quản lý nhà nước đất đai, hoạt động đăng ký cấp GCNQSDĐ có vai trò quan trọng hoạt động nắm tình hình đất đai Chính thông qua hoạt động xác định biết thông tin đất sở để quản lý thông tin đất đai hệ thống hồ sơ địa với đầy đủ thông tin tự nhiên, kinh tế – xã hội, tình trạng pháp lý đất Hệ thống 46 đất có vườn, ao cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4.3.3 Đánh giá kết cấp GCNQSD đất theo đối tượng xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 - 2014 4.3.3.1 Đánh giá kết cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 - 2014 Bảng 4.11 Kết cấp GCNQSD cho hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 – 2014 Xóm Hoàng Mai Hoàng Mai Nông Trường Ngò Đồng Bẫu Kim Bảng Đồng Tiến Đồng Tiến Tre Thông Cầu Ngần La Tú La Nuôi Làng Cả Na Ri Đồng Đậu Xuân Minh Phố Chợ Cà Bằng Sơn Chanh Kê Cầu Cong Đồng Hoà Trại Mới Tổng Số GCN Số GCN Diện tích Diện tích Tỷ lệ Tỷ lệ cấp cần cấp cấp cần cấp (%) (%) (giấy) (giấy) GCN (m2) GCN (m2) 16 15 93,75 46021 41141 89,4 14 14 100 34475 34475 100 4 100 8150 8150 100 5 100 2944,5 2944,5 100 7 100 7466 7466 100 16 16 100 24252 24252 100 16 15 93,75 19718 19333 98 7 100 3545 3545 100 16 16 100 36062 36062 100 7 100 4314 4314 100 4 100 6594 6594 100 7 100 39821 39821 100 9 100 16917 16917 100 0 100 0 100 19 19 100 47562 47562 100 6 100 8989 8989 100 10 10 100 15476 15476 100 13 13 100 7512,2 7512,2 100 4 100 5111,9 5111,9 100 4 100 7599 7599 100 12 12 100 30916 30916 100 3 100 5874 5874 100 6 100 19960 19960 100 2 100 4584 4584 100 7 100 18481 18481 100 214 212 99 422344,6 417079,6 98,75 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình) 47 Qua bảng 4.11 ta thấy giai đoạn 2012 - 2014 xã cấp cho hộ gia đình cá nhân 212 giấy tổng số 214 đơn (chiếm 99%) với diện tích giao 417079,6 m2 tổng số 422344,6m2(chiếm 98,75%) Trong giai đoạn 2012 - 2014 công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận quan tâm đạo sát UBND xã quan chuyên môn Sự nhiệt tình trẻ trung đội ngũ cán giúp cho công tác cấp GCN đạt thành tích tốt Bên cạnh hiểu biết người dân GCN ngày cải thiện Đây điều kiện thuận lợi để xã hoàn thành công tác cấp GCNQSD đất năm 4.4 Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ xã Tân Khánh giai đoạn 2012-2014 4.4.1 Thuận lợi Công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã đạt kết định góp phần vào phát triển chung toàn xã, có kết do: - Luật Đất đai năm 2003và Luật Đất đai 2013 đời văn hướng dẫn thi hành luật cụ thể tăng tính pháp lý trình tự thủ tục hành phần khắc phục tình trạng rườm rà, gây phiền hà cho đối tượng sử dụng đất xin cấp GCNQSDĐ - Được quan tâm đạo Đảng quyền địa phương nên công tác quản lý đất đai nói chung công tác cấp GCNQSDĐ nói riêng có nhiều thuận lợi - Do xã có quy hoạch sử dụng đất cụ thể cho thời kỳ làm pháp lý cho việc giao đất, đăng ký sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ Vì việc thực công tác cấp giấy thuận lợi - Đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành tốt sách pháp luật đất đai chủ sử dụng đất địa bàn xã Tổ chức kiểm tra đôn 48 đốc thường xuyên chỗ, kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, công khai dân chủ, tạo đoàn kết ổn định tình hình trị trật tự an toàn kinh tế xã hội - Đội ngũ cán có lực, nhiệt tình với công việc - Chính sách “một cửa” áp dụng giúp cho việc ĐKĐĐ giải cách nhanh chóng thuận lợi - Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, công tác cấp GCNQSDĐ - Công tác tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng sách nội dung văn pháp luật triển khai mạnh mẽ ủng hộ nhiệt tình nhân dân 4.4.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi trình cấp GCNQSDĐ bộc lộ khó khăn định Cụ thể là: - Hệ thống đồ xã sử dụng nhiều năm nên cũ, việc chỉnh lý đồ gặp nhiều khó khăn trình cấp GCNQSDĐ - Biến động lớn diện tích hai loại đồ 299 đồ địa - Việc sử dụng đất không mục đích, không theo quy hoạch, sử dụng đất phân tán, manh mún xẩy - Do biến động đất đai lớn tiến độ thực dự án xây dựng địa bàn xã chậm theo kế hoạch - Công tác quản lý, giám sát hoạt động sử dụng đất chủ sử dụng đất thực tế chưa thực triệt để - Không thống tên chủ sử dụng đất GCNQSDĐ giấy tờ chứng minh thực tế 49 4.4.3 Giải pháp khắc phục Để giải vấn đề tồn công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã em xin đưa số đề xuất sau: - Thường xuyên đào tạo, nâng cao lực trình độ cho đội ngũ cán bộ, tiếp cận với khoa học công nghệ công tác quản lý đất đai việc cấp GCNQSDĐ - Tăng cường công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất pháp lý để thực thủ tục cấp GCNQSDĐ, quy hoạch phải thực tế có tính khả thi cao tránh quy hoạch treo - Tăng cường công tác tra kiểm tra, quản lý sử dụng đất đai dự án cấp GCNQSDĐ, đồng thời cần có biện pháp kiên xử lý trường hợp cấp GCNQSDĐ vi phạm quy hoạch, không thực nghĩa vụ tài chính, trường hợp tranh chấp lẫn chiếm đất đai - Công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chế độ sách phương án bồi thường thiệt hại cho người sử dụng đất bị thu hồi đất - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng đất thực Luật Đất đai văn hướng dẫn quan có thẩm quyền Cương việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai thông tin sản phẩm kế thừa từ việc thực nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai Đồng thời nội dung tiền đề hướng tới hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đất đai khác như: ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý sử dụng đất, điều tra đo đạc, khảo sát, phân hạng, định giá đất, giải khiếu nại tố cáo đất đai … thông qua nội dung quyền nghĩa vụ người sử dụng đất đảm bảo Muốn nắm tình hình sử dụng, số lượng, chất lượng toàn quỹ đất phải làm tốt công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ từ cấp trung ương đến cấp sở 2.1.2 Sơ lược hồ sơ địa cấp GCNQSDĐ 2.1.2.1 Hồ sơ địa Khái niệm hồ sơ địa quy định Điều 40 (Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004) [6] sau: - Hồ sơ địa lập chi tiết đến đất theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn Mỗi đất phải có số hiệu riêng không trùng với số hiệu đất khác phạm vi nước - Nội dung hồ sơ địa phải thể đầy đủ, xác, kịp thời, phải chỉnh lý thường xuyên biến động theo quy định pháp luật trình sử dụng đất - Hồ sơ địa phải lập thành (01) gốc hai (02) từ gốc; gốc lưu văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN & MT, lưu văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN & MT, lưu UBND xã, phường, thị trấn Bản gốc hồ sơ địa phải chỉnh lý kịp thời có biến động sử dụng đất, hồ sơ địa phải chỉnh lý phù hợp với gốc hồ sơ địa - Bản đồ địa lập theo quy định sau: + Bản đồ địa lập theo chuẩn kỹ thuật thống hệ thống tọa độ nhà nước 51 Như địa bàn xã chủ yếu nhóm đất nông nghiệp 5.2 Kiến nghị Để cho tình hình cấp GCNQSDĐ tốt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất người dân thời gian tới em có số đề nghị sau: - Tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai tổ chức, gia đình, cá nhân cấp GCNQSDĐ Đồng thời cần có biện pháp kiên trường hợp cấp GCNQSDĐ vi phạm pháp luật đất đai - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sách, pháp luật toàn dân nhằm nâng cao trình độ hiểu biết người dân - Cần nâng cao trình độ chuyên môn cán địa xã - Hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân địa bàn xã pháp lý quan trọng giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai dễ dàng hiệu - Mặt khác cần có phối hợp chặt chẽ đồng ngành, cấp, tập trung đạo đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu, quy định TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Thị Quỳnh Hương (2011), khoá luận tốt nghiệp “Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013 Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ban hành quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), Thông tư hướng dẫn số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Bộ tài nguyên Môi trường quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phòng Tài nguyên va Môi trường huyện Phú Bình (2012 - 2014), Hệ thống biểu mẫu thống kê, kiểm kê đất đai huyện Phú Bình 10 UBND huyện Phú Bình (2012- 2014), Hệ thống văn hướng dẫn, Công văn Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 11 Phòng Tài nguyên va Môi trường huyện Phú Bình (2012 - 2014), Hồ sơ địa ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN ĐỨC KHÔI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN KHÁNH - HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 SỐ LIỆU THÔ Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi trường Lớp : K43 – ĐCMT - N03 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2015 [...]... hiện đề tài: Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Khánh, huyện Phú Bình giai đoạn 2012 - 2014 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Tân Khánh , huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2014 - Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của công tác đăng ký và cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Tân Khánh, huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2014 - Đề xuất... 4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất tại xã Tân Khánh theo loại đất giai đoạn 2012 – 2014 .37 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo thời gian tại xã Tân Khánh giai đoạn 2012- 2014 40 4.3.3 Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất theo đối tượng của xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 - 2014 46 4.4 Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ xã Tân Khánh giai đoạn 2012- 2014 47... - xã hội xã Tân Khánh - Dân số và lao động - Cơ sở vật chất kỹ thuật - Tình hình văn hóa xã hội - Tình hình phát triển kinh tế 22 3.3.2 Tình hình quản lí và sử dụng đất của xã Tân Khánh, huyện Phú Bình 3.3.3 Đánh giá kết quả công tác đăng kí, cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Tân Khánh giai đoạn 2012 – 2014 3.3.3.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Tân Khánh theo loại đất 3.3.3.2 Đánh giá công tác. .. hoặc cấp lại giấy chứng nhận do bị mất + Cấp đổi giấy chứng nhận với các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã được cấp theo pháp luật về đất đai trước ngày 01/07/2004 2.1.4 Quy trình cấp GCNQSDĐ Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Người sử dụng đất Kho bạc Cơ quan thuế UBND xã, thị trấn Văn phòng đằng ký cấp GCNQSDĐ Phòng TN & MT UBND huyện Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. .. 01/2005/TT – BTNMT ngày 13/4/2005 hướng dẫn về khi cấp giấy chứng nhận: việc xác định thời hạn sử dụng đất, xác định mục đích sử dụng đất chính và mục đích phụ trong một số trường hợp đang sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp - Thông tư số 06/2007/TT – BTNMT ngày 25/5/2006 quy định bổ xung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền. .. Xã hội xã Tân Khánh 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 25 4.2 Tình hình quản lý và sử dụng đất .30 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 30 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai 32 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Tân Khánh giai đoạn 20122 014 35 19 a Trước khi có luật đất đai năm 2003 Việc cấp giấy. .. dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - 21/02/2011 Số: 145 /TCQLĐĐ-CĐKTK công văn của Tổng Cục Quản Lý Đất Đai gửi Sở TN & MT các tỉnh về việc báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu... sử lí số liệu - Sử lí số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel * Phương pháp chuyên gia - Tham khảo ý kiến của 5 người có chuyên môn cao để đi đến giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng kí, cấp GCNQSD đất có hiệu quả 4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất tại xã Tân Khánh theo loại đất giai đoạn 2012 – 2014 .37 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo thời gian tại xã Tân Khánh giai đoạn 2012- ... liền với đất, các nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện và chưa thực hiện 7 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các quyền và những hạn chế về quyền của người sử dụng đất - Biến động trong quá trình sử dụng đất và các thông tin khác có liên quan 2.1.2.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khoản 20 Điều 4 (Luật đất đai, 2003) [7] quy định: “GCNQSDĐ là giấy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho... hoạch sử dụng đất 5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 6 Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 7 Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 8 Thống kê, kiểm kê đất đai 9 Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 10 Quản lý tài chính về đất đai và giá ... 3.3.3 Đánh giá kết công tác đăng kí, cấp GCNQSD đất địa bàn xã Tân Khánh giai đoạn 2012 – 2014 3.3.3.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất xã Tân Khánh theo loại đất 3.3.3.2 Đánh giá công tác cấp. .. địa bàn xã Tân Khánh, huyện Phú Bình giai đoạn 2012 - 2014 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Tân Khánh , huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2014 - Đánh giá thuận... việc sử dụng đất Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Phú Bình ngành cấp quan tâm kết hạn chế Việc tìm hiểu đánh giá tình hình thực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG tác cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất TRÊN địa bàn xã tân KHÁNH HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 – 2014 , ĐÁNH GIÁ CÔNG tác cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất TRÊN địa bàn xã tân KHÁNH HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 – 2014 , ĐÁNH GIÁ CÔNG tác cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất TRÊN địa bàn xã tân KHÁNH HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 – 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn