Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 2

2 141 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 08:13

Tuần: Tiết: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN BÀI TẬP LÀM VĂN I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: B KỂ CHUYỆN: - Biết xếp tranh theo thứ tự câu chuyện - Kể lại chuyện lời - Nghe nhận xét bạn kể II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Kiểm tra cũ: – 3’ phút - Học sinh đọc : " Cuộc họp chữ viết " Dạy a Giới thiệu bài: - phút b Tìm hiểu bài: 14 - 16 phút - HS đọc thầm đoạn: 1, sau đọc to câu hỏi &: trả lời câu 1, ? Nhân vật tên ? Cô giáo cho lớp đề văn ? Vì Cô - li - a thấy khó viết tập làm văn - HS đọc thầm đoạn 3, trả lời câu ? Thấy bạn viết nhiều Cô - li - a làm để viết dài ? Bài văn Cô - li - a đạt kết - HS đọc thầm sau đọc to ( câu hỏi) đoạn trả lời câu ? Vì mẹ bảo Cô - li - a giặt quần áo, bạn ngạc nhiên ? Bài học giúp em hiểu điều d Luyện đọc diễn cảm :5 - phút - GV hướng dẫn - HS đọc đoạn sau đọc e Kể chuyện :15 - 17 phút GV nêu nhiệm vụ: Xếp tranh theo thứ tự sau chọn kể đoạn lời vật Hướng dẫn kể chuyện - Xếp tranh theo thứ tự: - -3 - - HS kể lại đoạn theo lời kể em : 14 - 16 phút - HS nhận xét, bình chọn bạn kể hay c Củng cố - dặn dò: - phút ? Em có thích bạn nhỏ chuyện không - Về nhà tập đọc, kể chuyện Chuẩn bị : " Ngày khai trường " nhân ... đọc e Kể chuyện :15 - 17 phút GV nêu nhiệm vụ: Xếp tranh theo thứ tự sau chọn kể đoạn lời vật Hướng dẫn kể chuyện - Xếp tranh theo thứ tự: - -3 - - HS kể lại đoạn theo lời kể em : 14 - 16 phút... kể em : 14 - 16 phút - HS nhận xét, bình chọn bạn kể hay c Củng cố - dặn dò: - phút ? Em có thích bạn nhỏ chuyện không - Về nhà tập đọc, kể chuyện Chuẩn bị : " Ngày khai trường " nhân ...? Bài văn Cô - li - a đạt kết - HS đọc thầm sau đọc to ( câu hỏi) đoạn trả lời câu ? Vì mẹ bảo Cô - li - a giặt quần áo, bạn ngạc nhiên ? Bài học giúp em hiểu điều d
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn