TLV Kể lại một trận thi đấu thể thao

13 447 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 06:03

Trng Tiu hc GV: 1.K li mt trn thi u th thao Yờu cu: K li mt trn thi u th thao m cỏc em ó c tham gia hoc tn mt nhỡn thy, nghe thy qua cỏc thụng tin nh: i truyn hỡnh; i phỏt 1.K li mt trn thi u th thao Gi ý: a, ú l mụn th thao no? b, Em tham gia hay ch xem thi u? c, Bui thi u c t chc õu? T chc no? d, Em cựng xem (hoc tham gia) vi nhng ai? e, Bui thi u din nh th no? g, Kt qu thi u sao? 1.K li mt trn thi u th thao Gi ý: a, ú l mụn th thao no? (Búng ỏ, cu lụng, ỏ cu, ua xe p, chy ngn,bn cung ) b, Em tham gia hay ch xem thi u? (Tham gia hoc xem ) c, Bui thi u c t chc õu? T chc no? (-T chc sõn ng hoc sõn trng, -T chc nhõn ngy hi kho Phự ng hoc ngy l, ) d, Em cựng xem (hoc tham gia) vi nhng ai? (Cựng xem vi bn hoc cựng ngi thõn gia ỡnh ) e, Bui thi u din nh th no? (Trỡnh t trn u ) g, Kt qu thi u sao? Ai (Hoc i no)? Thng Thua Ho Hóy vit li mt tin th thao em mi c c trờn bỏo (hoc nghe c, xem c cỏc bui phỏt thanh, truyn hỡnh) Tin thóứ thao: Theo bỏo nhõn dõn ngy 28 thỏng v gii búng chuyn cỏc i mnh ton quc: i Th Cụng cú chin thng tng bng - (25/15, 25/15, 26/16) trc Cụng an Thnh ph H Chớ Minh ng kim vụ ch B T Lnh thụng tin ó chu trn thua u tiờn trc Giy Bói Bng tn tht v lc lng Bài học đến hết Qua học em biết đợc cách kể lại trận thi đấu thể thao viết tin thể thao vừa đọc đợc báo, đài Về nhà em tiếp tục suy nghĩ, hoàn chỉnh lời kể trận thi đấu thể thao để có vết hay tiết Tập làm văn tuần sau Cô chúc em ôn làm tốt tập nhà để đạt điểm cao tiết học sau Mời em nghỉ Cám ơn em./ [...]... tiờn trc Giy Bói Bng do tn tht v lc lng Bài học của chúng ta đến đây là hết Qua bài học các em đã biết đợc cách kể lại một trận thi đấu thể thao và viết một tin thể thao vừa mới đọc đợc trên báo, đài Về nhà các em tiếp tục suy nghĩ, hoàn chỉnh lời kể về một trận thi đấu thể thao để có một bài vết hay trong tiết Tập làm văn tuần sau Cô chúc các em ôn bài và làm tốt bài tập về nhà để đạt điểm cao trong...2 Hóy vit li mt tin th thao em mi c c trờn bỏo (hoc nghe c, xem c trong cỏc bui phỏt thanh, truyn hỡnh) Tin thóứ thao: Theo bỏo nhõn dõn ra ngy 28 thỏng 3 v gii búng chuyn cỏc i mnh ton quc: i Th Cụng cú chin thng tng bng 3 - 0 (25/15, 25/15, 26/16) trc Cụng an Thnh ph ... hết Qua học em biết đợc cách kể lại trận thi đấu thể thao viết tin thể thao vừa đọc đợc báo, đài Về nhà em tiếp tục suy nghĩ, hoàn chỉnh lời kể trận thi đấu thể thao để có vết hay tiết Tập làm... thao no? b, Em tham gia hay ch xem thi u? c, Bui thi u c t chc õu? T chc no? d, Em cựng xem (hoc tham gia) vi nhng ai? e, Bui thi u din nh th no? g, Kt qu thi u sao? 1.K li mt trn thi u th thao. .. 1.K li mt trn thi u th thao Yờu cu: K li mt trn thi u th thao m cỏc em ó c tham gia hoc tn mt nhỡn thy, nghe thy qua cỏc thụng tin nh: i truyn hỡnh; i phỏt 1.K li mt trn thi u th thao Gi ý: a,
- Xem thêm -

Xem thêm: TLV Kể lại một trận thi đấu thể thao, TLV Kể lại một trận thi đấu thể thao, TLV Kể lại một trận thi đấu thể thao

Từ khóa liên quan