Báo cáo thí nghiệm học phần kỹ thuật đo lường EE3059

10 1,182 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 19:19

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Học phần: Kỹ Thuật Đo Lường EE3059 BÀI 1: KIỂM TRA VOLMET XOAY CHIỀU I Mục đích thí nghiệm - Biết cách kiểm tra dụng cụ điện Ampemet - Chọn dụng cụ mẫu thích hợp, ghi số liệu, tính toán sai số, vẽ đường cong hiệu chỉnh - Đánh giá độ xác dụng cụ kiểm tráo với cấp xác II Dụng cụ thiết bị - Volmet xoay chiều mẫu Io - Volmet xoay chiều kiểm tra Ix - Nguồn điện Uo III Nội dung thí nghiệm Các bước tiến hành Bước 1: Mắc Vo song song với Vx vào nguồn Uo hình vẽ: Vo Uo Vx Bước 2: Thay đổi giá trị điện áp tăng dần ứng với giá trị U o = 30, 60, 90, 120 Sau đó, ghi lại giá trị Ux vào bảng Bước 3: Thay đổi giá trị điện áp giảm dần ứng với giá trị U o = 120, 90 60 30 Sau đó, ghi lại giá trị Ux vào bảng Bước 4: Thực lại thêm lần a Dụng cụ kiểm tra Vx 30 60 90 120 TB b Kết xử lý Bảng giá trị đo Dụng cụ mẫu Vo Lần Tăng Uo Lần Lần TB ∆I Lần Giảm Uo Lần Lần 29,3 28,9 28,9 29,03 29,2 29,6 29,6 60,3 90,1 121,2 60,3 90,4 121,0 75,183 0,9 -0,3 -0,4 -1 60,2 90,7 120,5 60,4 90,4 121,3 59,8 90,4 120,4 60,2 90,5 120,5 61,1 90,2 120,9 Gia công số liệu - Sai số tuyệt đối: Với ∆U = Ux - Uo Ux: giá trị dụng cụ kiểm tra Uo: giá trị dụng cụ mẫu Kết thu được, ghi vào bảng - Sai số tương đối quy đổi:  Dụng cụ kiểm tra giữ cấp xác cao TB ∆I 29,5 0,5 60,3 -0,3 90,3 -0,3 120,6 -0,6 75,175 - Sai số hồi sai:  Dụng cụ kiểm tra tốt c Đường cong hiệu chỉnh Uo 120 90 60 30 30 60 90 120 Ux Đường cong IoTB = f(Ix) Nhận xét: - β% < 2,3%  dụng cụ có độ xác cao - γ% < β%  dụng cụ dùng tốt ∆U 0,5 30 60 90 120 Ux -0,5 -1 30 60 90 120 Đường cong ∆I = f(Ix) Nhận xét: - Độ hiệu chỉnh giảm mạnh - Độ hiệu chỉnh lớn 0,97 Ux BÀI 2: THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ XOAY CHIỀU I Mục dích thí nghiệm - Nghiên cứu cấu tạo, nắm nguyên lý làm việc công tơ pha - Tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh đnahs giá chất lượng công tơ II Nội dung trình tự thí nghiệm Trước thí nghiệm cần phải tìm hiểu kỹ lý thuyết giảng Tìm hiểu thiết bị đo sử dụng thí nghiệm - Cấu tạo công tơ Cuộn dây dòng, cuộn dây áp, sun từ mạch Φk, vòng ngắn mạch, phận momen hãm (Mc), phận chống tự quay, hệ thống đếm - Ghi lại đặc tính ký thuật số liệu thuyết minh Volmet, Ampemet, Wattmet, đồng hồ bấm giây Tiến hành thí nghiệm Bước 1: Điều chỉnh chống tự quay công tơ Bước 2: Xác định ngưỡng nhạy công tơ Bước 3: Điều chỉnh góc Bước 4: Điều chỉnh số công tơ - Lắp thiết bị sơ đồ: A Nguồn vạn TN1 220V W Wh V - Điều chỉnh cosϕ =  Pw = U.I - Đặt điện áp Uđm = 220V Thay đôi giá trị I = 5,4,3,2,1 (A) - N, P, t lấy giá trị theo công tơ Số liệu cho trước đo U(V) I(A) P(W) Cosϕ N(vòng) t(sec) Kđm 220 1110 10 31,12 3600 880 38,32 660 50,02 440 69,42 220 135,13 δ% 20 Số liệu tính toán Ktt 3423 3372 3301 3054 2974 4,9% 6,3% 8,3% 15,2% 17,5% 15 10 Nhận xét: It - Sai số công tơ phụ thuộc phi tuyến theo dòng tải - Giảm dần theo dòng tải BÀI 3: SỬ DỤNG DAO ĐỘNG KÝ SỐ - OSCILLOOSCOPE TRONG ĐO LƯỜNG I Mục đích thí nghiệm - Nắm cấu tạo, nguyên lý chức doa động ký - Biết sử dụng chức dao động ký số để thực phép đo cụ thể - Đánh giá kết đo dao động ký số nhận xét, kết luận vai trò chức dao động ký số đo lường II Nội dung thí nghiệm - Đo với loại tín hiệu với tần số 100Hz, 1kHz 10kHz Với tín hiệu hình sin: + Ấn nút hình sin máy phát tín hiệu số điều chỉnh tần số F = 100Hz, 1kHz , 10kHz + Đếm số ô ghi số liệu vào bảng - Các tín hiệu cưu vuông làm tương tự Bảng 1: Tín hiệu hình sin TT Số ô (n) 4 Giá trị ô (s) 1ms 100µs 10µ T (s) 4ms 400µs 40µs ∆F F (Hz) 250 2500 25000 F0 (Hz) 283 2791 28100 F (Hz) 250 2500 25000 F0 (Hz) 284 2795 28143 34 295 3143 F0 ∆F 33 291 3100 13,2 11,64 12,4 Bảng 2: Tín hiệu cưu TT Số ô (n) 4 Giá trị ô (s) 1ms 100µs 10µs T (s) 4ms 400µs 40µs ∆F Bảng 3: Tín hiệu hình vuông (xung vuông) TT Số ô Giá trị ô T F 13,6 11,8 12,57 (n) 6 (s) 1ms 50µs 5µs (s) 4ms 300µs 30µs (Hz) 250 3333 33333 (Hz) 283 2796 28142 33 537 5191 13,2 16,11 15,57 Nhận xét: - Sai số F F0 không lớn  độ xác dao động ký hoạt động tốt Bài 4: THIẾT BỊ ẢO TRONG ĐO LƯỜNG I Mục đích thí nghiệm - Nắm cấu tạo, nguyên lý chức thiết bị đo ảo - Biết sử dụng thiết bị đo ảo để thực phép đo II Tiến hành thí nghiệm Bài 1-2: VI đo nhiệt độ - Mục đích nhằm xây dựng VI xây dựng biểu tượng phần đầu nối để sử dụng subVI - Bài sử dụng cảm biến đo nhiệt độ DAQ Signal Accessory - Mặt máy ... THIẾT BỊ ẢO TRONG ĐO LƯỜNG I Mục đích thí nghiệm - Nắm cấu tạo, nguyên lý chức thiết bị đo ảo - Biết sử dụng thiết bị đo ảo để thực phép đo II Tiến hành thí nghiệm Bài 1-2: VI đo nhiệt độ - Mục... đnahs giá chất lượng công tơ II Nội dung trình tự thí nghiệm Trước thí nghiệm cần phải tìm hiểu kỹ lý thuyết giảng Tìm hiểu thiết bị đo sử dụng thí nghiệm - Cấu tạo công tơ Cuộn dây dòng, cuộn dây... - OSCILLOOSCOPE TRONG ĐO LƯỜNG I Mục đích thí nghiệm - Nắm cấu tạo, nguyên lý chức doa động ký - Biết sử dụng chức dao động ký số để thực phép đo cụ thể - Đánh giá kết đo dao động ký số nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm học phần kỹ thuật đo lường EE3059, Báo cáo thí nghiệm học phần kỹ thuật đo lường EE3059, Báo cáo thí nghiệm học phần kỹ thuật đo lường EE3059

Từ khóa liên quan