skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN

39 445 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2015, 23:37

Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN A ĐẶT VẤN ĐỀ Trong “Nên học sử ta” ghi báo “Việt Nam Độc lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Đất nước ta, nhân dân Việt Nam ta trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước với nhiều chiến công hiển hách, lẫy lừng Lịch sử đóng vai trò lớn việc giáo dục hệ trẻ, học sinh Tiểu học Dạy học lịch sử, không khơi dậy nhân vật, kiện lịch sử mà làm tái lại cách sống động lịch sử hào hùng dân tộc Lịch sử tái lại trước mắt học sinh phòng thí nghiệm thực tiễn mà thông qua việc tiếp xúc với chứng vật chất, dấu vết khứ, tạo học sinh hình ảnh cụ thể, sinh động, xác kiện, tượng lịch sử, tạo biểu tượng người hoạt động họ bối cảnh thời gian, không gian xác định, điều kiện lịch sử cụ thể Trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 5, kiến thức ghi nhớ học thuộc, nạp vào trí nhớ học sinh theo lối thầy đọc - trò chép, thầy giảng - trò nghe, học sinh học thuộc lòng theo thầy, theo sách giáo khoa mà thông qua trình học sinh làm việc với sử liệu để tự tạo cho hình ảnh lịch sử, tự hình dung lịch sử diễn khứ Chương trình Lịch sử lớp phong phú nội dung, đa dạng thể loại, kiện, tượng hay nhân vật tiêu biểu giai đoạn định Vì thế, học, giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung nhiều hình thức dạy học khác giúp học sinh lĩnh hội học cách hứng thú, tích cực Là giáo viên nhiều năm trực tiếp giảng dạy lớp 5, nhận thấy học sinh em thích học sử, em chưa thực chủ động, tích cực học phần kiến thức lịch sử khô khan, phần phương pháp dạy học giáo viên chưa thực gây hứng thú cho học sinh Năm học 2013-2014, trường Tiểu học Cầu Giát thực mô hình trường học VNEN cho học sinh lớp 4, tìm tòi, áp dụng phương pháp vào dạy học phân môn Lịch sử cho học sinh lớp đem lại hiệu Do vậy, mạnh dạn chọn viết sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế số Lịch sử lớp hành theo hình thức tổ chức dạy học mô hình VNEN minh hoạ qua dạng “Sự kiện lịch sử” nhằm giới thiệu với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử B NỘI DUNG Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN I QUAN ĐIỂM VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN Mục tiêu dạy học Trong mô hình dạy học VNEN, người ta hướng vào việc chuẩn bị cho học sinh sớm thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập phát triển cộng đồng, tôn trọng nhu cầu, lợi ích, tiềm người học Lợi ích nhu cầu chất học sinh phát triển toàn diện nhân cách Mọi nỗ lực giáo dục nhà trường phải hướng tới tạo điều kiện thuận lợi để học sinh hoạt động - sáng tạo nhân cách mình, hình thành phát triển thân Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển lực (sáng tạo, chia sẻ…) cho học sinh Đổi PPDH theo hướng đại (có vai trò định tới chất lượng giáo dục) Quá trình dạy học lấy trình học học sinh làm trung tâm Rèn luyện cách học, cách tư cho học sinh Phương pháp giảng dạy Trong mô hình VNEN người ta coi trọng việc tổ chức cho HS hoạt động độc lập theo nhóm ( thảo luận, làm thí nghiệm, quan sát vật mẫu, phân tích bảng số liệu…) thông qua học sinh vừa tự lực nắm tri thức, kỹ mới, đồng thời rèn luyện phương pháp tự học, tập dượt phương pháp nghiên cứu tăng cường khả giao tiếp Giáo viên quan tâm vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm cá nhân tập thể học sinh để xây dựng học Những dự kiến giáo viên tập trung chủ yếu vào hoạt động học sinh cách tổ chức hoạt động đó, với khả diễn biến hoạt động học sinh để lên lớp linh hoạt điều chỉnh theo tiến trình tiết học, thực học phân hóa theo trình độ lực học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho bộc lộ phát triển tiềm em Hình thức dạy- học Học theo mô hình VNEN, thường dùng bàn ghế cá nhân bố trí thay đổi linh hoạt cho phù hợp với hoạt động học tập tiết học, chí theo yêu cầu sư phạm phần tiết học Nhiều học tiến hành phòng thí nghiệm, trời, Viện Bảo tàng hay sở sản xuất… - Chủ yếu học sinh tổ chức học tập theo nhóm, nhóm 4-6 em, nhóm trưởng điều hành hoạt động thành viên nhóm Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN - Hình thức hoạt động học tập linh hoạt: nhóm đôi, nhóm lớn, lớp, cá nhân (Giáo viên dùng lôgô hoạt động thay cho lệnh mình) - Giáo viên người tổ chức, định hướng, điều hành trình hoạt động học tập học sinh Trong trình học sinh hoạt động, giáo viên theo dõi nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời em gặp khó khăn Tóm lại: Dạy học theo mô hình VNEN đặt người học vào vị trí trung tâm hoạt động dạy – học, xem cá nhân người học – với phẩm chất lực riêng người, vừa chủ thể vừa mục đích trình đó, phấn đấu tiến tới cá thể hóa trình học tập với trợ giúp phương tiện thiết bị đại, để tiềm HS phát triển tối ưu, góp phần có hiệu vào việc xây dựng sống có chất lượng cho cá nhân, gia đình xã hội, cốt lõi tinh thần nhân văn dạy học theo mô hình Trong dạy học, vai trò chủ động tích cực người học phát huy vai trò người dạy không bị xem nhẹ, bị hạ thấp Trái lại, giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu, có trình độ sư phạm lành nghề, có đầu óc sáng tạo nhạy cảm đóng vai trò người gợi mở, xúc tác, trợ giúp, hướng dẫn động viên, cố vấn, trọng tài hoạt động độc lập học sinh, đánh thức lực tiềm em, chuẩn bị tốt cho em tham gia phát triển cộng đồng Định hướng cách dạy học không mâu thuẫn với quan niệm truyền thống vị trí chủ đạo, vai trò định giáo viên chất lượng, hiệu dạy học Quan điểm dạy học theo mô hình VNEN cần quán triệt tất khâu trình dạy học: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức đánh giá Cũng cần lưu ý vận dụng không nên máy móc hình thức, giáo viên phải biết lựa chọn mức độ thích hợp với môn học, đối tượng học sinh, phù hợp với phương tiện thiết bị dạy học điều kiện học tập học sinh II THỰC TRẠNG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ Thực trạng chung: Trong trình giảng dạy phân môn này, học sinh thích thú giáo viên dẫn dắt, tìm hiểu qua hình ảnh, số liệu cụ thể sinh động Song thực tế em hiểu cách lơ mơ, thường lẫn lộn kiện lịch sử nhân vật lịch sử, lúng túng nối ghép kiện với thời gian, nhân vật,…làm ảnh hưởng đến việc xâu chuỗi kiến thức kết học tập em Vậy nguyên nhân đâu? Nhiều năm liền, giao chủ nhiệm giảng dạy lớp 5, qua trực tiếp giảng dạy, dự thăm lớp trao đổi với đồng nghiệp rút thực trạng chung sau: Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN - Giáo viên lệ thuộc nhiều vào sách giáo khoa, sách giáo viên nên thường rập khuôn cách máy móc, cứng nhắc thiếu mở rộng, sáng tạo - Phương pháp dạy học mang nặng phương pháp truyền thống, chưa phát huy hết tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập học sinh Cách thức tổ chức cho học sinh học tập lúng túng, chủ yếu giáo viên giảng giải, thuyết trình - Trong học, học sinh hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm để xây dựng kiến thức cần học, cần biết Việc học sinh tự tìm tòi khám phá để tìm kiến thức chưa giáo viên trọng Vì học không sôi nổi, học sinh cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, uể oải với học Lịch sử, kiến thức không khắc sâu nên em thường nhanh quên - Học sinh cha mẹ em xem nhẹ môn học tiết, họ cho môn phụ nên tập trung vào môn học nhiều tiết như: Toán, Tiếng Việt, … * Năm học 2012-2013, sau dạy xong “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Tôi ba câu hỏi khảo sát lớp 5A: 1) Trước hành động xâm lược trắng trợn Thực dân Pháp, Đảng, Chính phủ nhân dân ta phải làm gì? 2) Câu lời kêu gọi Bác thể tinh thần tâm chiến đấu hi sinh độc lập nhân dân ta? 3)Hình ảnh anh chiến sĩ ôm bom ba sẵn sàng lao vào quân địch tâm quân dân ta? Kết thu được: Lớp Tổng số Trong HS 5A 33 Giỏi Khá Trung bình Dưới TB SL % SL % SL % SL % 9.1 21.2 21 63.6 6.1 Nguyên nhân hạn chế: Từ thực tế dạy - học giáo viên học sinh, rút nguyên nhân tồn sau: - Về phía giáo viên: Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN + Giáo viên quen với phương pháp dạy học truyền thống nên ngại đổi phương pháp dạy học + Giáo viên chưa linh hoạt việc đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu tiết học + Hầu hết giáo viên phụ thuộc nhiều vào câu hỏi SGK, không dám mạnh dạn tạo hệ thống lệnh để hướng dẫn học sinh học tập + Vốn kiến thức môn học giáo viên hạn chế - Về phía học sinh: + Vốn kiến thức từ lớp yếu, em có thói quen học vẹt, ghi nhớ máy móc kiến thức học tập + Một số không học sinh thụ động không chịu suy nghĩ, tiếp nhận điều có sẵn + Năng lực tư em nhiều hạn chế III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Cơ sở lí luận: Kiến thức lịch sử tiểu học không trình bày theo hệ thống chặt chẽ mà chọn kiện, tượng nhân vật lịch sử tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử định đưa vào chương trình phân môn lịch sử Tuy vậy, kiến thức phân môn lịch sử đảm bảo tính hệ thống tính logic lịch sử mức độ định Kiến thức lịch sử lớp không nằm sở trên, gồm 32 tiết với nhân vật lịch sử kiện sau: - Nhân vật lịch sử: Trương Định, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc, - Sự kiện lịch sử: Hơn 80 năm chống thực dân Pháp (1858 - 1945), Xô Viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa hoạt động yêu nước chống thực dân Pháp đầu kỉ 20, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng tháng Tám năm 1945 tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945); Chín năm kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954): chiến dịch quân lớn Chiến thắng Điện Biên Phủ Hiệp định Giơnevơ chẩm dứt chiến tranh Đông Dương; Kháng chiến chống Mỹ xây dựng đất nước (1954 - 1975); Xây dựng chủ nghĩa xã hội nước (năm 1975 đến nay) Một số bước để dạy tiết lịch sử sách giáo khoa hành theo phương pháp VNEN Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Mục tiêu quan trọng dạy học Lịch sử Tiểu học giúp học sinh có số kiến thức kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu, tương đối có hệ thống theo dòng thời gian lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến Bước đầu rèn luyện cho học sinh kĩ thu thập xử lí thông tin; phân tích tổng hợp thông tin để rút nhận định lịch sử Để phát huy tính tích cực học sinh phân môn lịch sử lớp việc lựa chọn phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh cách học quan trọng Giáo viên phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp với bài, với đối tượng học sinh cho học sinh phải tự khám phá kiến thức (dưới hướng dẫn giáo viên) hoạt động trò trình tự giác, tích cực, tự vận động, nhận thức phát triển phải điều khiển Sách hướng dẫn chương trình VNEN thiết kế thuận lợi cho giáo viên học sinh làm việc Vì sách thể rõ mục tiêu, phương pháp hình thức tổ chức dạy học Các hoạt động chia cụ thể với lôgô hướng dẫn học sinh học tập như: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp, hoạt động nhóm, hoạt động lớp, hoạt động với cộng đồng Sách giáo khoa chương trình hành có nội dung học với kênh chữ kênh hình đan xen Trong học có số câu hỏi, câu lệnh để yêu cầu học sinh làm việc tìm hiểu nội dung học * Vậy muốn có tiết dạy theo hướng chủ động, tích cực người học sở nhận thức cá thể độc lập, biện pháp tương tác (học theo nhóm, học lớp, đối thoại thầy trò ) mà học sinh xây dựng nhận thức đắn môn học, học theo phương pháp dạy học VNEN, người giáo viên phải phải nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ dạy; nghiên cứu kĩ để chia nội dung thành hoạt động cụ thể Mỗi hoạt động thiết kế cần ý đến quy trình để đưa dẫn bước nhằm giúp học sinh tự học, dần tới kết học Với phần dạng kiện lịch sử (VD: Nguyên nhân- Diễn biến- Kết quả- Ý nghiã), giáo viên phải thiết kế câu hỏi, hoạt động, với hình thức học (cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) giúp học sinh dựa vào kênh chữ, kênh hình để em trao đổi, thảo luận hoàn thành phiếu tập, Khi chuẩn bị dạy, giáo viên xem cần tổ chức - Bước thứđộng nhất: Giáo viên cần mục phảitiêu xácbài định rõ mụccác đích, vụ nhận hoạt để đạt học? Tổ chức hoạtnhiệm động sao? củacác bàiphương học pháp, hình thức tổ chức dạy học nào? Cần phương tiện Sửthức dụng - Bước thứ hai: Giáo viên chia mục tiêu thành nội dung (VD: Nguyên nhândạy học gì? Diễn biến- Kết quả, ý nghĩa) * Muốn làm điều đó, giáo viên cần phải cụ thể hoá dạy qua bước sau: - Bước thứ ba: Với nội dung, GV nghiên cứu hình thức tổ chức học tập phù hợp (cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) Chuẩn bị phiếu, lôgô, lệnh, để giao việc - Bước thứ tư: Tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm để tìm hiểu nội dung kiến thức học cho học sinh báo cáo kết thu thập Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu - Bước thứ năm: Giáo viên với học sinh đánh giá kết chốt nội dung kiến thức Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN * Trên sở bước đó, vận dụng số hình thức tổ chức dạy học VNEN vào thiết kế dạy phân môn Lịch sử Cụ thể: Bài 13: “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” (Lớp 5) Đây dạng khó giáo viên học sinh Đòi hỏi giáo viên phải biết xâu chuỗi, hệ thống nội dung học cách logic từ giai đoạn 80 năm chống Thực dân Pháp giành độc lập dân tộc sang trang sử “Trường kì kháng chiến bảo vệ độc lập” Đối với dạng này, sưu tầm tư liệu, thông tin, hình ảnh có liên quan để nêu bật âm mưu xâm lược ngày trắng trợn kẻ thù, đồng thời cho học sinh thấy tinh thần yêu nước lòng tâm chiến đấu đến để bảo vệ độc lập chủ quyền nhân dân ta Sau nghiên cứu bài, tiến hành thiết kế theo trình tự sau: Bước 1: Xác định mục tiêu học: + Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành độc lập, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta + Rạng sáng ngày 19- 12- 1946, ta định phát động toàn quốc kháng chiến + Cuộc chiến đấu diễn Hà Nội thành phố khác nước Bước 2: Giáo viên chia mục tiêu thành nội dung : + Âm mưu quay lại xâm lược nước ta Thực dân Pháp + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh + Cuộc chiến đấu anh dũng quân dân Hà Nội khắp nước Bước 3: Với nội dung, GV nghiên cứu hình thức tổ chức học tập phù hợp (cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) Chuẩn bị phiếu, lôgô, lệnh, để giao việc Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Nội dung 1: Âm mưu quay lại xâm lược nước ta Thực dân Pháp - GV chuẩn bị lôgô hướng dẫn học (Nhóm, lớp, cặp đôi), phiếu tập, slide sơ đồ bảng so sánh PHIẾU HỌC TẬP Muốn có hoà bình để xây dựng đất nước, Chính phủ ta phải làm gì? Song bên cạnh Thực dân Pháp có hành động nào? Nội dung 2: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh - GV chuẩn bị số hình ảnh Bác Hồ, bút tích đĩa ghi âm Lời kêu gọi Bác - Slide có nội dung thảo luận nhóm Nội dung 3: Cuộc chiến đấu anh dũng quân dân Hà Nội khắp nước - GV chuẩn bị lôgô hoạt động học tập, số hình ảnh thể tâm quân dân ta + Nội dung: HS thấy được: Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta Trước tình hình đó, Trung ương Đảng Chính phủ định phát động toàn quốc kháng chiến Hưởng ứng lời kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đứng lên chiến đấu với tinh thần “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” + Kết quả: Đánh 200 trận, tiêu diệt gần 2000 tên địch, giam chân giặc gần hai tháng để đồng bào Chính phủ rút kháng chiến + Ý nghĩa: Thể tinh thần chiến để bảo vệ độc lập chủ quyền nhân dân ta, mở đầu cho kháng chiến trường kì năm chống thực dân Pháp thắng lợi - Để rút học, GV chuẩn bị nội dung thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” Bước 4: Tổ chức cho học sinh hoạt động tìm hiểu kiến thức nhiệm vụ báo cáo kết trải nghiệm Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Bước 5: GV với học sinh đánh giá kết chốt nội dung nhiệm vụ Từ rút học TIẾN TRÌNH LÊN LỚP CỤ THỂ NHƯ SAU: 1) Kiểm tra cũ: - Khi kiểm tra cũ, thiết kế đưa sơ đồ hệ thống lại toàn khó khăn mà quyền non trẻ nước ta lúc giờ, cho thấy lãnh đạo sáng suốt Đảng Bác Hồ bước đẩy lùi khó khăn 2) Tiến trình dạy học: * Khởi động: (GV chuẩn bị trước đĩa hát) + GV cho học sinh nghe hát: “Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng” Sáng tác Lưu Hữu Phước - Qua hát, em cảm nhận tinh thần yêu nước nhân dân ta? - Dựa vào nội dung hát, GV giới thiệu - Yêu cầu học sinh ghi tên vào * Xác định mục tiêu, nhiệm vụ học: (Gồm nội dung chính) + Hoạt động lớp: - GV đưa nhiệm vụ (qua hình chiếu) Gọi HS đọc nhiệm vụ học Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN HĐ1: Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta Thảo luận hoàn thành phiếu học tập sau (Lưu ý HS tìm hiểu nghĩa cụm từ “Tối hậu thư”) - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận hoàn thành nội dung phiếu sau: - GV quan sát, hỗ trợ nhóm số câu hỏi mở cho em biết Đảng Chính phủ ta nhiều lần nhân nhượng với Thực dân Pháp như: cho Pháp vào miền Bắc thay chân Tưởng Giới Thạch, tạm cho Pháp số quyền lợi kinh tế, văn hoá Nhưng Thực dân Pháp mang dã tâm cướp nước ta lần PHIẾU HỌC TẬP Muốn có hoà bình để xây dựng đất nước, Chính phủ ta phải làm gì? Song bên cạnh Thực dân Pháp có hành động nào? - Đại diện nhóm báo cáo kết trước lớp - Sau đó, GV HS nhận xét, chốt sơ đồ Đồng thời đưa phép so sánh để HS thấy rõ chủ trương muốn hoà bình ta âm mưu thực dân Pháp Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 10 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Hoạt động 4: Rút học: * Trò chơi “Ô chữ bí mật” - GV cho HS chọn từ cần điền sau sau - Mỗi từ điền đúng, HS thưởng hoa màu đỏ Thu- đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới giành thắng lợi, Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Từ đây, ta nắm quyền chủ động chiến trường - Học sinh đọc lại nội dung học 3) Củng cố, tổng kết * Để đưa kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng, quân dân ta đổ mồ hôi, xương máu Các em phải làm để tỏ lòng biết ơn anh hùng liệt sĩ hi sinh nghiệp bảo vệ Tổ quốc? - HS nêu - Lớp nhận xét, Gv bổ sung * GV: Chiến dịch Biên giới thu-đông, với trận đánh Đông Khê tiếng vào lịch sử chống Pháp xâm lược trang sử hào hùng dân tộc Đây bước ngoặt quan trọng, tạo chuyển biến cho kháng chiến nhân dân ta, đưa kháng chiến vào giai đoạn mới, giai đoạn ta nắm quyền chủ động công tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn năm 1954 Bài 25 : LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI Đây kiện lịch sử trọng đại, niềm kiêu hãnh, tự hào dân tộc Việt Nam Từ đây, đất nước ta bước sang trang sử mới, đánh dấu bước thắng lợi có ý nghĩa chiến lược : Nhân dân ta đánh cho “Mĩ cút” để tiếp tục đánh cho “Ngụy nhào” Đòi hỏi người giáo viên phải sưu tầm tư liệu, thông tin, hình ảnh, và xâu chuỗi kiện lịch sử quan trọng Đặc biệt thất bại Đế quốc Mĩ thắng lợi quân dân ta hai chiến trường Nam - Bắc từ năm 1968 đến năm 1972, buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán tai Pa-ri Sau nghiên cứu kĩ nội dung học, tiến hành thiết kế dạy sau: Bước 1: Xác định mục tiêu hoc: + Vì Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri? Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 25 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN + Nắm số điều khoản Hiệp định Pa-ri + Hiểu ý nghĩa Hiệp định Pa-ri Bước 2: Giáo viên chia mục tiêu thành nội dung sau: + Nguyên nhân dẫn đến việc kí Hiệp định Pa-ri + Diến biến buổi lễ ký Hiệp định Pa-ri + Những nội dung Hiệp định Pa-ri + Ý nghĩa lịch sử Hiệp định Pa-ri Bước 3: Với nội dung trên, giáo viên nghiên cứu hình thức tổ chức dạy - học hợp lí, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, phương tiện dạy học để giao việc cho học sinh Nội dung 1: Nguyên nhân dẫn đến việc kí Hiệp định Pa-ri - Giáo viên chuẩn bị lôgô hoạt động học tập, slide, số thông tin để học tìm hiểu nắm nguyên nhân Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri Nội dung 2: Diến biến buổi lễ ký Hiệp định Pa-ri - Giáo viên chuẩn lôgô hướng dẫn học (Nhóm, lớp, cặp đôi), - Chuẩn bị lược đồ, slide chùm ảnh tư liệu để học sinh cảm nhận quang cảnh chung diễn biến buổi lễ - Phiếu học tập để học sinh thảo luận Thời gian Địa điểm Quang cảnh chung Đại diện VN ký hiệp định Đại diện phái Mỹ ký hiệp định (GV cung cấp sau) Nội dung 3: Những nội dung Hiệp định Pa-ri - Giáo viên chuẩn bị sơ đồ, hình ảnh để giúp học sinh nắm nội dung Hiệp định Pa-ri Nội dung 4: Ý nghĩa lịch sử Hiệp định Pa-ri - Giáo viên chuẩn bị lôgô học tập, băng ghi âm, hình ảnh Mĩ rút khỏi Việt Nam số minh chứng lịch sử để cung cấp cho học sinh Bước 4: Tổ chức cho học sinh hoạt động tìm hiểu kiến thức nhiệm vụ báo cáo kết trải nghiệm Bước 5: GV với học sinh đánh giá kết chốt nội dung nhiệm vụ Từ rút nội dung học Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 26 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1) Khởi động - Cho học sinh xem cảnh Thủ đô Pa-ri : TOÀN CẢNH THỦ ĐÔ PA - RI * Giới thiệu bài: Đây toàn cảnh Pa-ri, thủ đô nước Pháp Vào năm 1973, tòa nhà trung tâm phố Cle-be nằm thủ đô Pa-ri diễn kiện làm nức lòng 30 triệu trái tim người dân VN: lễ ký hiệp định Pa-ri Vậy hiệp định Pa - ri lại ký kết? Hiệp định có nội dung quan trọng nào? Và kiện lịch sử có ý nghĩa dân tộc VN? Hôm ngược khứ tìm lại thời khắc lịch sử qua lịch sử: “ Lễ ký hiệp định Pa-ri” 2) Tiến trình dạy học * Xác định nhiệm học: - GV đưa nhiệm vụ học, học sinh đọc nhiệm vụ Nguyên nhân buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri Nhiệm vụ Những nội dung Hiệp định Pa-ri Ý nghĩa Hiệp định Pa-ri Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 27 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Hoạt động 1: Nguyên nhân dẫn đến việc kí Hiệp định Pa-ri * HS đọc thầm phần chữ nhỏ (tr 53) nhớ lại kiến thức cũ, trả lới câu hỏi sau: - GV cho học sinh hiểu nghĩa từ “Hiệp định” - Trên chiến trường miền Nam, vào tết - Quân dân miền Nam đồng loạt tiến Mậu Thân 1968, diễn kiện gì? công địch - Sau đòn bất ngờ tết Mậu Thân, Mĩ buộc - Thừa nhận thất bại bước, chấp phải chấp nhận điều gì? nhận đàm phán Pa-ri - Nhưng với dã tâm xâm lược, Mĩ có - Tìm cách trì hoãn không chịu kí hiệp thái độ nào? định - tháng đầu năm 1972, quân ta lập - Giành nhiều thắng lợi quan trọng chiến công chiến trường miền Nam? - Sau nhiều thất bại miền Nam, ngày - Huy động máy bay loại hủy diệt 18-12-1972, Mĩ có hành động trắng Hà Nội thành phố lớn miền trợn gì? Bắc - 12 ngày đêm oanh tạc miền Bắc, Mĩ - Thất bại nặng nề, tập kích bị đập thu kết gì? tan - Em thấy Mĩ lúc này, giống Pháp thời - Pháp thất bai ĐBP (1954) buộc điểm nào? phải kí Hiệp điịnh Giơ-ne-vơ * GV: Sau thất bại chiến trường, Mĩ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán kí Hiệp định Pa-ri * GV kết mô tả sơ đồ Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 28 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Hoạt động 2: Diến biến buổi lễ ký Hiệp định Pa-ri * Đọc thầm “Ngay từ sáng sớm … hi sinh dân tộc” Thảo luận hoàn thành phiếu học tập sau: - Nhóm trưởng điều khiển, GV hỗ trợ nhóm + Đại diện báo cáo kết * Gv HS nhận xét, chốt lại nội dung - Giáo viên giới thiệu chùm ảnh tư liệu Cờ đỏ vàng, cờ nửa đỏ nửa xanh treo đầy phố Clê-be Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 29 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Nhiều nơi giới xuất hiệu ủng hộ nhân dân Viêt Nam Lễ kí thức Hiệp định Pa-ri Việt Nam (27-1-1973) GV: Hiệp định Pa-ri ký kết vào ngày 27-1-1973, Tòa nhà trung tâm hội nghị Quốc tế phố Clê-be thủ đô Pa-ri nước Pháp Việc lựa chọn Pa-ri làm địa điểm đàm phán để ký hiệp định theo đề nghị ta Pa-ri trung tâm châu Âu, đầu mối thông tin Quốc tế quan trọng, giới thuận tiện theo dõi nội dung đàm phán Đây nơi phong trào kiều bào ta ủng hộ Cách mạng Việt Nam mạnh mẽ nhất, thuận tiện cho phái đoàn ta Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 30 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN * GV: Vào 11 (theo Pa-ri) ngày 27-1-1973, Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình - đại diện cho Cách mạng, Tổng trưởng Trần Văn Lắm đại diện cho phía VN cộng hòa đại điện phía Mỹ có Bộ trưởng ngoại giao William P.Rogers đặt bút ký vào hiệp định Đối với lịch sử dân tộc ta, giây phút thiêng liêng Nụ cười rạng rỡ thể niềm vui chiến thắng cố vấn Lê Đức Thọ - thành viên phái đoàn ta Trong khoảnh khắc đó, hàng triệu trái tim người dân VN đập rộn lên với niềm vui, niềm hạnh phúc đỉnh Để có giây phút thiêng liêng đó, phải đánh đổi mồ hôi xương máu, bao gian khổ hy sinh dân tộc Chúng ta kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu đàm phán gần năm trời để đến giây phút đạt kết Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 31 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN * GV cho HS xem số minh chứng lịch sử lưu giữ lại Hoạt động 3: Những nội dung Hiệp định Pa-ri * Đọc thầm từ “Hiệp định Pa-ri … Việt Nam” Thực nhiệm vụ sau: - Hiệp định Pa-ri quy định vấn đề buộc Mĩ phải thực hiện? - Nói cho nghe nội dung chủ yếu vấn đề + GV theo dõi hỗ trợ cho học sinh + Đại diện học sinh trình bày GV HS nhận xét chốt lại điều khoản chủ yếu sơ đồ Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 32 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN * GV: Như vậy, sau ngông cuồng, ngoan cố bị thất bại, đến thời điểm này, Mỹ nhục nhã buộc phải đặt bút ký vào hiệp định Pa - ri, đồng nghĩa với việc chúng phải thực điều mà lẽ chúng phải thực từ lâu Để biết hiệp định Pa - ri có ý nghĩa lịch sử dân tộc, tìm hiểu nội dung cuối Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 33 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Hoạt động 4: Ý nghĩa lịch sử Hiệp định Pa-ri * Đọc thầm đoạn lại (tr 54) Thảo luận: - Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa lịch sử dân tộc ta ? + Nhóm trưởng điều khiển GV theo dõi hỗ trợ cho HS câu hỏi gợi mở Chẳng hạn: - Đối với cách mạng Việt Nam, Hiệp đinh Pa- ri đánh dấu điều gì? - Khi Mĩ rút quân khỏi nước ta, lúc lực lượng Cách mạng miền Nam so với kẻ thù ? - Đây điều kiện thuận lợi nhân dân ta thực điều gì? + Đại diện nhóm trình bày HS nhận xét, GV chốt sơ đồ - Đưa hai câu thơ Bác “ Vì độc lập, tự Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” Các em có biết hai câu thơ đọc thời điểm không? ( Thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu 1969 chủ tịch Hồ Chí Minh ) - GV: Đúng tâm nguyện Bác, đến thời điểm đánh cho Mỹ cút để tiếp tục đánh cho Ngụy nhào, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 34 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN Hoạt động 5: Rút học * Trò chơi: “Nhà sử học nhỏ tuổi” - Các nhóm thảo luận ghi thứ tự từ cần điền vào bảng nhóm Trong 2 phút, đội điền đúng, nhanh đội thắng - Cho học sinh đọc lại nội dung học 3) Củng cố, tổng kết Như vậy, 40 năm trôi qua niềm vui chiến thắng ngày 27-1-1973 nguyên vẹn Hiệp định Paris đỉnh cao thắng lợi mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi nghệ thuật vừa đánh- vừa đàm phán, mốc son trang sử vàng ngoại giao cách mạng Việt Nam.Thắng lợi đó, trước hết bắt nguồn từ thắng lợi kháng chiến vĩ dân ta lãnh đạo Đảng với nỗ lực phi thường, tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh độc lập tự do, thống đất nước quân dân ta chiến trường, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, phải xuống thang cuối phải ký Hiệp định Đây thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, để từ đây, tiếp tục tiến lên làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống đất nước Các em tìm hiểu điều qua nội dung * Cho HS nghe hát: IV KẾT QUẢ Kết chất lượng : Trong năm học 2013-2014, qua thời gian trải nghiệm vận dụng hình thức tổ chức dạy học theo mô hình trường học VNEN Khi thống khối chuyên môn lớp đưa vào dạy học số tiết học lớp, đồng nghiệp đánh Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 35 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN giá cao hiệu dạy khả chiếm lĩnh kiến thức giao tiếp học sinh Cụ thể qua dạy “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” thực giảng dạy chương trình Lịch sử theo soạn trên, thu kết HS lớp 5C (cùng đối tượng lớp 5A) sau : Lớp Tổng số Trong HS 5C 29 Giỏi Khá Trung bình Dưới TB SL % SL % SL % SL % 31.0 13 44.8 24.2 0 Kết tình cảm với môn: Trước đây, lớp em sợ đến Lịch sử không thích học Còn đến nay, em chờ đón học tiết sử tuần với tất lòng nhiệt tình hào hứng Kết lực học tập học sinh: Từ tự tin, từ lực chủ động, phát huy tính tích cực, có tính tương tác cao khả giao tiếp tốt Áp dụng hình thức tổ chức dạy học trên, tất học sinh làm việc, tìm tòi khám phá Chính em hứng thú học tập có nhiều phát sáng tạo Giáo viên làm việc Tuy nhiên, để tiết dạy thành công đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trình tổ chức hướng dẫn học sinh học tập V BÀI HỌC KINH NGHIỆM Hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động Để đáp ứng với yêu cầu trình độ người giáo viên thời đại mới, thầy cô giáo cần phải vận động không ngừng, tự học, tự nghiên cứu sáng tạo để vốn kiến thức bổ sung, làm Cụ thể: - Khi dạy phân môn Lịch sử, trước hết giáo viên phải nắm kiến thức lịch sử không khối lớp dạy mà phải xâu chuỗi hệ thống kiến thức chương trình Tiểu học Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 36 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN - Khai thác triệt để kênh hình, kênh thông tin SGK tài liệu thu thập để tạo cho học sinh niềm say mê, hứng thú học tập từ giúp em chiếm lĩnh kiến thức cách chủ động - Tìm tòi phối hợp tốt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực nhằm phát huy học sinh tính tò mò, ham học hỏi để em tự tìm tòi khám phá kiến thức Tâm lý em thích sắm vai, đóng kịch hay làm “ Hướng dẫn viên du lịch” “MC” - Lời nói, ngữ điệu cử giáo viên yếu tốt quan trọng việc tổ chức, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung học Ngay từ vào bài, lời nói ngữ điệu giáo viên tốt tạo hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút em tò mò, ý xem nội dung diễn nào? - Đối với trường không thực dự án VNEN nên áp dụng tổ chức hoạt động nhóm theo VNEN hiệu để HS sinh trải nghiệm tự chiếm lĩnh tri thức hỗ trợ kịp thời GV.(Bởi VNEN liệu pháp cần HS hoạt động tự học nhiều GV người trợ giúp cần thiết bao quát, kiểm soát trình hoạt động học sinh) Khi chuẩn bị lên lớp, GV phải tiến hành qua bước sau: - Bước thứ nhất: Giáo viên cần phải xác định rõ mục đích, nhiệm vụ nhận thức học - Bước thứ hai: Giáo viên chia mục tiêu thành nội dung (VD: Nguyên nhânDiễn biến- Kết quả, ý nghĩa) - Bước thứ ba: Với nội dung, GV nghiên cứu hình thức tổ chức học tập phù hợp (cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) Chuẩn bị phiếu, lôgô, lệnh, để giao việc - Bước thứ tư: Tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm để tìm hiểu nội dung kiến thức học cho học sinh báo cáo kết thu thập - Bước thứ năm: Giáo viên với học sinh đánh giá kết chốt nội dung kiến thức - Với cách chuẩn bị tiến hành dạy theo bước trên, không phù hợp với dạng kiện lịch sử mà vận dụng cho dạng lịch sử khác chương trình Khi làm vậy, HS thích thú có cảm giác kho tàng kiến thức mở vô tận trước mắt, tạo cho em chạy đua thầm lặng việc kiếm tìm, phát chiếm lĩnh kiến thức tạo tiền đề cho em học tốt lớp cấp Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 37 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN C KẾT LUẬN Trên số kinh nghiệm nhỏ mà rút trình trực tiếp giảng dạy trao đổi, thống thực chuyên môn với đồng nghiệp giảng dạy phân môn Lịch sử lớp theo hình thức tổ chức dạy học mô hình VNEN năm học 2013-2014 Do vốn kinh nghiệm chưa nhiều, chưa thể tìm biện pháp có hiệu cao bước đầu thấy áp dụng biện pháp học sinh học tập tự giác hơn, hứng thú hơn, kết dạy đạt cao Hiện nay, trường Tiểu học Cầu Giát thực mô hình dạy học VNEN cho học sinh lớp Tài liệu dạy học cho môn học nói chung cho phân môn Lịch sử nói riêng có sẵn Tuy nhiên, muốn chia sẻ cách thiết kế tổ chức dạy học tiết Lịch sử theo mô hình VNEN để đông đảo đồng nghiệp tham khảo linh hoạt vận dụng vào chương trình hành Đặc biệt, năm học 2014-2015, Nhiệm vụ Sở GD&ĐT định hướng đổi phương pháp dạy học theo mô hình trường học Việt nam, năm học này, Phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu triển khai vận dụng phương pháp dạy học theo mô hình VNEN rộng rãi toàn huyện Vì thế, mạnh dạn đưa số kinh nghiệm Tôi mong kinh nghiệm nhỏ thân đóng góp phần nhỏ bé việc nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử môn học khác, góp phần thực tốt nhiệm vụ năm học năm Trong chuyên đề cụm trường Phòng GD&ĐT tổ chức, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp số trường huyện Quỳnh Hậu, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Tân Sơn, … bạn đồng tình đưa vào áp dụng dạy thể nghiệm lớp Bước đầu đánh giá có tính hiệu cách thức tổ chức dạy học trình trải nghiệm, hợp tác để chiếm lĩnh tri thức học sinh Cầu Giát, tháng năm 2014 Người thực hiện: Hồ Mạnh Hùng Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 38 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình phương pháp dạy hoc môn Tự nhiên xã hội (Đại học Quốc gia - Trường đại học sư phạm Hà Nội) Dạy Tự nhiên xã hội trường Tiểu học (lớp - 5) (Sách bồi dưỡng giáo viên - Bộ Giáo dục Đào tạo) Đổi việc dạy môn Tự nhiên xã hội tiểu học Sách giáo viên - Bộ giáo dục đào tạo (Sách giáo khoa - Bộ giáo dục đào tạo) Bài soạn TN&XH (Phần 2: Địa lý Lịch sử - Đại học Quốc gia HN) Giáo dục thời đại (Giáo sư Lê Khánh Bằng) Dạy học lấy học sinh làm trọng tâm (Giáo sư Lê Khánh Bằng) Một số chuyên mục Internet Tài liệu hướng dẫn GV hoạt động giáo dục VNEN 10 Tài liệu: Hướng dẫn học Lịch sử Địa lí lớp VNEN Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 39 [...].. .Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Trao đổi và trả lời câu hỏi sau: Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 11 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN - Trước những hành động xâm lược của Thực dân Pháp Đảng, Chính phủ và nhân dân ta phải làm gì? - Trước tình hình đó, nhân... Quỳnh Lưu 35 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN giá cao về hiệu quả bài dạy cũng như khả năng chiếm lĩnh kiến thức và giao tiếp của học sinh Cụ thể qua bài dạy “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” và thực hiện giảng dạy chương trình Lịch sử theo bài soạn trên, tôi đã thu được kết quả đối với HS lớp 5C (cùng đối tượng như lớp 5A) như... 31 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN * GV cho HS xem một số minh chứng lịch sử còn lưu giữ lại Hoạt động 3: Những nội dung chính của Hiệp định Pa-ri * Đọc thầm từ “Hiệp định Pa-ri … ở Việt Nam” Thực hiện nhiệm vụ sau: - Hiệp định Pa-ri quy định mấy vấn đề cơ bản buộc Mĩ phải thực hiện? - Nói cho nhau nghe nội dung chủ yếu của 4 vấn đề đó + GV theo. .. cùng tìm hiểu nội dung cuối của bài Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 33 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Hoạt động 4: Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri * Đọc thầm đoạn còn lại (tr 54 ) Thảo luận: - Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với dân tộc ta ? + Nhóm trưởng điều khiển GV theo dõi hỗ trợ cho HS bằng các... Chính phủ rời thành phố về căn cứ kháng chiến + Lần lượt từng cặp báo cáo kết quả, lớp nhận xét bổ sung - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GV cho HS xem một số hình ảnh sau để các em thấy được tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 15 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Quyết tử cho... nào? - Ngày 20-12-1946 có sự kiện gì xảy ra ở nước ta? * HS lần lượt trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung * GV đưa ra một số hình ảnh để HS quan sát Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 12 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN - HS đọc lời kêu gọi, thảo luận về nội dung của lời kêu gọi - GV theo dõi, gợi ý cho các nhóm... Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 17 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN 3) Củng cố- tổng kết: Tinh thần quyết chiến quyết thắng của ngày Toàn quốc kháng chiến đã liên tục được phát huy trong hơn ba ngàn ngày kháng chiến, chính là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi Điện Biên lịch sử huy hoàng Lịch sử dân tộc ta mãi mãi khắc ghi những giờ... Quỳnh Lưu 25 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN + Nắm được một số điều khoản cơ bản của Hiệp định Pa-ri + Hiểu được ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri Bước 2: Giáo viên chia mục tiêu thành các nội dung sau: + Nguyên nhân dẫn đến việc kí Hiệp định Pa-ri + Diến biến của buổi lễ ký Hiệp định Pa-ri + Những nội dung chính của Hiệp định Pa-ri + Ý nghĩa lịch sử của... Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 34 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Hoạt động 5: Rút ra bài học * Trò chơi: “Nhà sử học nhỏ tuổi” - Các nhóm thảo luận ghi thứ tự các từ cần điền vào bảng nhóm Trong 2 2 phút, đội nào điền đúng, nhanh đội đó thắng cuộc - Cho học sinh đọc lại nội dung bài học 3) Củng cố, tổng kết Như vậy, đã hơn 40 năm trôi qua nhưng... Lưu 32 Thiết kế một số bài Lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN * GV: Như vậy, sau bao nhiêu ngông cuồng, ngoan cố nhưng đều bị thất bại, đến thời điểm này, Mỹ nhục nhã buộc phải đặt bút ký vào hiệp định Pa - ri, đồng nghĩa với việc chúng phải thực hiện những điều mà lẽ ra chúng phải thực hiện từ lâu Để biết được hiệp định Pa - ri có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử của .. .Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN I QUAN ĐIỂM VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN Mục tiêu dạy học Trong mô hình dạy học VNEN, người ta hướng... 10 Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Trao đổi trả lời câu hỏi sau: Hồ Mạnh Hùng – Trường Tiểu học Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu 11 Thiết kế số Lịch sử lớp hành. .. huyện Quỳnh Lưu Thiết kế số Lịch sử lớp hành dạng bài sự kiện lịch sử theo mô hình VNEN Mục tiêu quan trọng dạy học Lịch sử Tiểu học giúp học sinh có số kiến thức kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN, skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN, skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN

Từ khóa liên quan