Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp nâng cao hoạt động của thị trường này.doc

84 1,979 25
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 16:51

Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp nâng cao hoạt động của thị trường này A Lời Nói đầuHiện nay, thời đại của chúng ta là thời đại mang xu hớng toàn cầu hoá khu vực hoá. Hoà nhập với không khí này, Việt nam vừa gia nhập là thành viên của tổ chức thơng mại thế giới WTO. Khi đợc trở thành viên của tổ chức thơng mại thế giới thì đồng nghĩa Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn đồng thời cũng gặt hái đợc nhiều thành công. Để thu đợc kết quả tốt từ quá trình hội nhập chúng ta phải đánh giá, nhận định về cơ hội cũng nh là thách thức đang đặt ra, chúng ta phải biết đâu là thế mạnh mình phải phát huy đâu là điểm yếu cần phải khắc phục. đặc biệt hơn nữa chúng ta phải nhận định đợc xu hớng đi chung của Thế giới, những yếu tố nào các nớc đang chú trọng.Chính vì điều đó, mà em thấy rằng thị trờng chứng khoán trên thế giới hiện nay là một thị trờng nóng bỏng có nhiều triển vọng đi lên. Nó không chỉ là một kênh huy động vốn có hiệu quả cho hoạt động đầu t trong nền kinh tế mà còn là nhân tố thúc đẩy hoạt động của nền kinh tế diễn ra suôn xẻ hơn. Cho nên em chọn đề tài môn học của mình là Thực trạng thị trờng chứng khoán Việt Nam giải pháp nâng cao hoạt động của thị trờng này.Đối tợng của đề tài Thực trạng thị trờng chứng khoán Việt Nam , hoạt động đầu t chứng khoán một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của thị trờng chứng khoán.Mục đích nghiên cứu Thấy đợc thực trạng của thị trờng chứng khoán Việt Nam, vẫn đang là thị trờng non yếu. Nhng nó là nhân tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế Việt 1Nam đi lên hoà nhập với xu hớng chung của Thế giới. từ đó tìm ra giải pháp thích hợp cho thị trờng chứng khoán nớc ta.Phơng pháp nghiên cứuĐề tài đợc nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận cơ bản về thị trờng chứng khoán, nghiên cứu thống kê, phân tích số liệu, nắm bắt thông tin từ các ph-ơng tiện thông tin đại chúng nhằm tìm ra những thành công những thất bại của thị trờng chứng khoán Việt Nam.Nội dung của đề tài môn học bao gồm:Chơng I: Lý luận chung về thị trờng chứng khoán.Chơng II: Thực trạng của thị trờng chứng khoánViệt NamChơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của thị trờng chứng khoánViệt Nam. Vì sự hiểu biết thời gian có hạn cho nên nội dung đề tài của mình không tránh khỏi những sai xót. Do vậy, em mong nhận đợc sự giúp đỡ, chỉ bảo của thầy cô của bạn bè để cho đề tài của em thêm hoàn thiện.Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hồng Minh thầy đã giúp em hoàn thành tốt đề tài này.2B nội dung Chơng I- lý luận chung về thị trờng chứng khoánI- Tổng quan về thị trờng chứng khoánThị trờng chứng khoán đợc xem là đặc trng cơ bản, là biểu tợng của nền kinh tế hiện đại. Ngời ta có thể đo lờng dự tính sự phát triển kinh tế qua diễn biến trên thị trờng chứng khoán. Là một bộ phận cấu thành của thị trờng tài chính, thị trờng chứng khoán đợc hiểu một cách chung nhất, là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khoán- các hàng hoá dịch vụ tài chính giữa các chủ thể tham gia. Việc trao đổi mua bán này đợc thực hiện theo những quy tắc ấn định trớc. Tổng quan về thị trờng chứng khoán có một số nội dung chính sau:1- Khái niệm bản chất của thị trờng chứng khoán. Hiện nay, tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về thị trờng chứng khoán: Quan điểm thứ nhất, cho rằng thị trờng chứng khoán(TTCK) thị trờng vốn là một, chỉ là tên gọi khác nhau của cùng một khái niệm: Thị tr-ờng t bản. Nếu xét về mặt nội dung, thì thị trờng vốn biểu hiện các quan hệ bản chất bên trong của quá trình mua bán các chứng khoán. TTCK là biểu hiện bên ngoài, là hình thức giao dịch vốn cụ thể. Do đó, các thị trờng này không thể phân biệt, tách rời nhau mà thống nhất phản ánh các quan hệ bên trong bên ngoài của thị trờng t bản. Quan điểm thứ hai, của đa số các nhà kinh tế cho rằng: Thị trờng chứng khoán đợc đặc trng bởi thị trờng vốn chứ không phải đồng nhất là một. Nh vậy, theo quan điểm này, TTCK thị trờng vốn là khác nhau, trong đó TTCK chỉ giao dịch, mua bán các công cụ tài chính trung dài 3hạn nh trái phiếu chính phủ, cổ phiếu trái phiếu công ty. Các công cụ tài chính ngắn hạn đợc giao dịch trên thị trờng tiền tệ, không thuộc phạm vi hoạt động của TTCK. Quan điểm thứ ba, dựa trên những gì quan sát đợc tại đa số các sở giao dịch chứng khoán lại cho rằng Thị trờng chứng khoánthị trờng cổ phiếu, hay là nơi mua bán các cổ phần đợc các công ty phát hành ra để huy động vốn. Theo quan điểm này, thị trờng chứng khoán đợc đặc trng bởi thị trờng mua bán các công cụ tài chính mang lại quyền tham gia sở hữu. Các quan điểm trên đều đợc khái quát trên những cơ sở thực tiễn trong điều kiện lịch sử nhất định. Tuy nhiên, quan điểm đầy đủ rõ ràng, phù hợp với sự phát triển chung của TTCK hiện nay, đợc trình bày trong giáo trình là:Thị trờng chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các loại chứng khoán. Chứng khoán đợc hiểu là các loại giấy tờ có giá hay là bút toán ghi sổ, nó cho phép chủ sở hữu có quyền yêu cầu về thu nhập tài sản của tổ chức phát hành hoặc quyền sở hữu. Các quyền yêu cầu này có sự khác nhau giữa các loại chứng khoán, tuỳ theo tính chất sở hữu của chúng.Các giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán có thể diễn ra ở thị tr-ờng sơ cấp hay thị trờng thứ cấp, tại sở giao dịch hay thị trờng chứng khoán phi tập trung, ở thị trờng giao ngay hay thị trờng có kỳ hạn. Các quan hệ trao đổi này làm thay đổi chủ sở hữu của chứng khoán, nh vậy, thực chất đây là quá trình vận động của t bản, chuyển từ t bản sở hữu sang t bản kinh doanh. Thị trờng chứng khoán không giống với thị trờng các hàng hoá khác vì hàng hoá của thị trờng chứng khoán là một loại hàng hoá đặc biệt, là quyền sở hữu về t bản. Loại hàng hoá này cũng có giá trị giá trị sử dụng. Nh vậy có thể nói, bản chất của thị trờng chứng khoánthị trờng thể hiện 4mối quan hệ giữa cung cầu của vốn đầu t mà ở đó, giá cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hay giá của vốn đầu t. Thị trờng chứng khoán là hình thức phát triển bậc cao của nền sản xuất lu thông hàng hoá. 2. vị trí cấu trúc của thị trờng chứng khoán 2.1. Vị trí của TTCK trong thị trờng tài chính Thị trờng chứng khoán là một bộ phận của thị trờng tài chính. Vị trí của thị trờng chứng khoán trong tổng thể thị trờng tài chính thể hiện:- Thị trờng chứng khoán là hình ảnh đặc trng của thị trờng vốn Thời gian đáo hạn 1 năm t l Nh vậy, trên TTCK giao dịch 2 loại công cụ tài chính: công cụ tài chính trên thị trờng vốn công cụ tài chính trên thị trờng tiền tệ.- Thị trờng chứng khoán là hạt nhân trung tâm của thị trờng tài chính, nơi diễn ra quá trình phát hành, mua bán các công cụ Nợ công cụ Vốn (các công cụ sở hữu).5 TT Tiền tệ Thị trờng Vốn TTCK 2.2. Cấu trúc của thị trờng chứng khoán Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, cấu trúc của thị trờng chứng khoán có thể phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau. Tuy nhiên, thông thờng, ta có thể xem xét 3 cách thức cơ bản là phân loại theo hàng hoá, phân loại theo hình thức tổ chức thị trờng phân loại theo quá trình luân chuyển vốn. Các phân tích sau đây sẽ thể hiện từng cách thức phân loại đó.a. phân loại theo hàng hoáTheo các loại hàng hoá đợc mua bán trên thị trờng, ngời ta có thể phân chia thị trờng chứng khoán thành thị trờng trái phiếu, thị trờng cổ phiếu thị trờng dẫn suất. Thị trờng trái phiếu là thị trờng mà hàng hoá đợc mua bán tại đó là các trái phiếu. Trái phiếu là công cụ nợ, mà thực chất của việc phát hành công cụ này là phát hành đứng ra đi vay theo phơng thức có hoàn trả cả gốc lãi. Khác với thị trờng nợ, thị trờng cổ phiếu là nơi giao dịch mua bán, trao đổi các giấy tờ có xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông. Cổ đông là chủ sở hữu của công ty phải chịu trách nhiệm trong phần đóng góp của 6 TT Nợ TT vốn cổ phầnTT Trái TT cổ Phiếu Phiếumình. Cổ phiếu sẽ cho phép họ có quyền yêu cầu đối với lợi nhuận sau thuế của công ty cũng nh đối với tài sản của công ty, khi tài sản này đợc đem bán. Cổ phiếu có thời gian đáo hạn là không xác định. Thị trờng công cụ dẫn suất là nơi các chứng khoán phái sinh đợc mua bán. Tiêu biểu cho công cụ này là hợp đồng tơng lai, hợp đồng quyền chọn. Thị trờng này ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà quản lý tài chính. Nó cung cấp các công cụ phòng vệ hữu hiệu, đồng thời là công cụ đầu cơ lý tởng cho các nhà đầu t.b. Phân loại theo hình thức luân chuyển vốn Theo hình thức này, thị trờng chứng khoán đợc phân thành thị trờng sơ cấp thị trờng thứ cấp. Thị trờng sơ cấp hay thị trờng cấp I là thị trờng phát hành các chứng khoán hay là nơi mua bán các chứng khoán lần đầu tiên. Tại thị trờng này, giá cả của chứng khoán là giá phát hành. Việc mua bán chứng khoán trên thị trờng sơ cấp làm tăng vốn cho nhà phát hành. Thông qua việc phát hành chứng khoán, chính phủ có thêm nguồn thu để tài trợ cho dự án đầu t hoặc chi tiêu của chính phủ, các doanh nghiệp huy động vốn trên thị trờng nhằm tài trợ cho các dự án đầu t. Thị trờng thứ cấp hay thị trờng cấp II là thị trờng giao dịch mua bán, trao đổi những chứng khoán đã đợc phát hành nhằm mục đích kiếm lời, di chuyển vốn đầu t hay di chuyển tài sản xã hội. Quan hệ giữa thị trờng sơ cấp thị trờng thứ cấp thể hiện trên các giác độ sau: Thứ nhất, thị trờng thứ cấp làm tăng tính lỏng của các chứng khoán đã phát hành. Việc này làm tăng tính a chuộng của chứng khoán làm giảm rủi ro cho các nhà đầu t. Các nhà đầu t sẽ dễ dàng hơn trong việc sàng lọc, 7lựa chọn, thay đổi kết cấu danh mục đầu t, trên cơ sở đó làm giảm chi phí cho các nhà phát hành trong việc huy động sử dụng vốn. Việc tăng tính lỏng của tài sản sẽ tạo điều kiện tách biệt giữa sở hữu quản lý, làm cơ sở cho việc tăng hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Việc tăng tính lỏng cho các chứng khoán tạo điều kiện cho việc chuyển đổi thời hạn của vốn, từ vốn ngắn hạn sang trung hạn dài hạn. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc phân phối một cách có hiệu quả. Sự di chuyển vốn đầu t trong nền kinh tế đợc thực hiện thông qua cơ chế bàn tay vô hình, cơ chế xác định giá chứng khoán thông qua hoạt động thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp trên thị trờng thứ cấp.Thứ hai, thị trờng thứ cấp xác định giá của chứng khoán đã đợc phát hành trên thị trờng sơ cấp. Thị trờng thứ cấp đợc xem là thị trờng định giá các công ty. Thứ ba, thông qua việc định giá, thị trờng thứ cấp cung cấp một danh mục chi phí vốn tơng ứng với các mức độ rủi ro khác nhau của từng phơng án đầu t, tạo cơ sở tham chiếu cho nhà phát hành cũng nh các nhà đầu t trên thị trờng sơ cấp. Thông qua cơ chế bàn tay vô hình, vốn sẽ đợc chuyển đến công ty nào làm ăn có hiệu quả nhất, qua đó làm tăng hiệu quả kinh tế xã hội. Tóm lại, thị trờng sơ cấp thị trờng thứ cấp có quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau. Về bản chất, mối quan hệ giữa thị trờng chứng khoán sơ cấp thứ cấp là mối quan hệ nội tại, biện chứng. Nếu không có thị trờng sơ cấp sẽ không có thị trờng thứ cấp, đồng thời, thị trờng thứ cấp lại tạo điều kiện phát triển cho thị trờng sơ cấp.c. Phân loại theo hình thức tổ chức của thị trờng Thị trờng chứng khoán có thể đợc tổ chức theo hai cách sau:8 Cách thứ nhất, đợc tổ chức thành sở giao dịch, tại đây, ngời mua ngời bán( hoặc đại lý, môi giới của họ) gặp nhau tại một địa điểm nhất định để tiến hành giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán. Chính vì vậy, ngời ta còn gọi sở giao dịch chứng khoán là sở giao dịch tập trung, nơi giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khoán của các công ty lớn, hoạt động có hiệu quả. Sở giao dịch chứng khoán đợc quản lý chặt chẽ bởi Uỷ ban chứng khoán quốc gia, các giao dịch chịu điều tiết của luật chứng khoán thị trờng chứng khoán. Những thị trờng chứng khoán tiêu biểu đợc biết đến là sở giao dịch chứng khoán Luân đôn, Sở giao dịch chứng khoán Mỹ, Sở giao dịch chứng khoán Pari Cách thứ hai, khác với thị trờng tập trung, thị trờng giao dịch qua quầy hay thị trờng giao dịch phi tập trung (OTC: Over- The- Counter Market) là thị trờng giao dịch của các nhà buôn, những ngời tạo thị trờng( Market Makers). Ngoài hai thị trờng nói trên, ngời ta còn nói đến thị trờng thứ ba, thị trờng dành cho các chứngkhoán không đủ tiêu chuẩn để giao dịch trên thị tr-ờng tập trung thị trờng OTC. Ngoài ra, ngời ta còn phân loại thị trờng chứng khoán thành thị trờng mở thị trờng đàm phán, thị trờng giao ngay thị trờng kỳ hạn. Việc phân loại thị trờng chứng khoán sẽ giúp việc phân tích cụ thể hơn vai trò của thị trờng chứng khoán. 3. Các chủ thể trên thị trờng chứng khoán Các tổ chức cá nhân tham gia thị trờng chứng khoán có thể đợc chia thành 3 nhóm sau: chủ thể phát hành, chủ thể đầu t các tổ chức có liên quan đến chứng khoán. 3.1. Chủ thể phát hành9 Chủ thể phát hành là ngời cung cấp các chng khoán- hàng hóa của thị trờng chứng khoán. Các chủ thể phát hành bao gồm: Chính phủ, các doanh nghiệp một số tổ chức khác nh: Quỹ đầu t, tổ chức tài chính trung gian . Chính phủ chính quyền địa phơng là chủ thể phát hành các chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ; Trái phiếu địa phơng; trái phiếu công trình; tín phiếu kho bạc. Công ty là chủ thể phát hành các cổ phiếu trái phiếu công ty. Các tổ chức tài chính là chủ thể phát hành các công cụ tài chính nh các trái phiếu, chứng chỉ hởng thụ . phục vụ cho mục tiêu huy động vốn phù hợp với đặc thù hoạt động của họ theo luật định.3.2. Nhà đầu t Chủ thể đầu t là những ngời có tiền, thực hiện việc mua bán chứng khoán trên thị trờng chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận. Nhà đầu t có thể đợc chia thành hai loại: nhà đầu t cá nhân nhà đầu t có tổ chức.- Các nhà đầu t cá nhân Nhà đầu t cá nhân là các cá nhân hộ gia đình, những ngời có vốn nhàn rỗi tạm thời, tham gia mua bán trên thị trờng chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, trong đầu t thì lợi nhuận lại luôn gắn với rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận càng cao thì mức độ chấp nhận rủi ro phải càng lớn ngợc lại. Chính vì vậy các nhà đầu t cá nhân luôn phải lựa chọn các hình thức đầu t phù hợp với khả năng cũng nh mức độ chấp nhận rủi ro của mình.- Các nhà đầu t có tổ chứcNhà đầu t có tổ chức là các định chế đầu t, thờng xuyên mua bán chứng khoán với số lợng lớn trên thị trờng. Một số nhà đầu t chuyên nghiệp chính trên thị trờng chứng khoán là các ngân hàng thơng mại, công ty chứng khoán, công ty đầu t, các công ty bảo hiểm, quỹ tơng hỗ, các quỹ lơng hu 10[...]... của thị trờng. Nh vậy, vai trò của thị trờng chứng khoán thể hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Song vai trò tích cực hay tiêu cực của thị trờng chứng khoánthực sự phát huy hay hạn chế phụ thuộc đáng kể vào các chủ thể tham gia thị trờng sự quản lý của nhà nớc.II- Chứng khoán việc phát hành chứng khoán 1. Chứng khoán phân loại chứng khoán a- Khái niệm đặc điểm của chứngkhoán Chứng. .. các chứng khoán của các công ty lớn, hoạt động có hiệu quả. Sở giao dịch chứng khoán đợc quản lý chặt chẽ bởi Uỷ ban chứng khoán quốc gia, các giao dịch chịu điều tiết của luật chứng khoán thị trờng chứng khoán. Những thị trờng chứng khoán tiêu biểu đợc biết đến là sở giao dịch chứng khoán Luân đôn, Sở giao dịch chứng khoán Mỹ, Sở giao dịch chứng khoán Pari Cách thứ hai, khác với thị trờng... đối với thị trờng chứng khoán. b- Sở giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán thực hiện vận hành thị trờng chứng khoán thông qua bộ máy tổ chức hệ thống các quy định, văn bản pháp luật về giao dịch chứng khoán trên cơ sở phù hợp với các quy định của luật pháp Uỷ ban chứng khoán. c- Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán là tổ chức tự quản của các... chứng khoán của các đơn vị phát hành chứng khoán. 1. Thực trạng niêm yết chøng kho¸n ë ViƯt Nam hiƯn nay. ViƯt Nam cã hai trung tâm giao dịch chứng khoán là trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội mới đi vào hoạt động đợc một năm, còn trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đà hoạt động đợc sáu... loại thị trờng chứng khoán thành thị trờng mở thị trờng đàm phán, thị trờng giao ngay và thị trờng kỳ hạn. Việc phân loại thị trờng chứng khoán sẽ giúp việc phân tích cụ thể hơn vai trò của thị trờng chứng khoán. 3. Các chủ thể trên thị trờng chứng khoán Các tổ chức cá nhân tham gia thị trờng chứng khoán có thể đợc chia thành 3 nhóm sau: chủ thể phát hành, chủ thể đầu t các tổ chức có... nhà đầu t nớc ngoài tham gia vào thị trờng chứng khoán Việt Nam. Thị trờng chứng khoán Việt Nam đà đợc 6 năm hình thành phát triển. Tuy nhiên, t khi chính phủ ban hành quyết định 238/2005/QĐ-TTg nới rộng tỷ lệ tham gia của bên nớc ngoài vào thị trờng chứng khoán Việt Nam từ 30% lên 49%, thị trờng đà có những chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, khoảng cách của Việt Nam với các nớc trong khu vực... nêu trên là những nội dung căn bản mà tôi muốn trình bày trong đề tài của mình.Chơng II- Thực trạng thị trờng chứng khoán việt nam I -Thị trờng sơ cấp . Đầu t thông qua thị trờng sơ cấp có hai hình thức chính là đầu t vào cổ phiếu và đầu t vào trái phiếu. 1. Đầu t vào cổ phiếu. Thực trạng của đầu t vào cổ phiếu ở Việt Nam đợc thể hiện thông qua một số ®iĨm sau: Thø nhÊt lµ Doanh nghiƯp nhµ... đợc đa vào để chờ khớp. Nếu lệnh khớp đợc thì sau thời gian quy định nhà đầu t sẽ có chứng khoán mua, hoặc tiền do bán chứng khoán. b-Đầu t cổ phiếu ngoµi sµn (OTC)26 giúp cho thị trờng chứng khoán Việt Nam lớn mạnh so với thị trờng chứng khoán quốc tế. II- Thị trờng thứ cấp Sau khi chứng khoán đợc phát hành ở thị trờng sơ cấp, thì các chứng khoán này trớc hết đợc diễn ra mua bán trên thị trờng... này, thị trờng chứng khoán đợc phân thành thị trờng sơ cấp thị trờng thứ cấp. Thị trờng sơ cấp hay thị trờng cấp I là thị trờng phát hành các chứng khoán hay là nơi mua bán các chứng khoán lần đầu tiên. Tại thị trờng này, giá cả của chứng khoán là giá phát hành. Việc mua bán chứng khoán trên thị trờng sơ cấp làm tăng vốn cho nhà phát hành. Thông qua việc phát hành chứng khoán, chính phủ có... biệt về độ lớn của thị trờng số lợng chứng khoán niêm yết. Toàn bộ giá trị thị trờng với chứng khoán niêm yết hiện nay khoảng 5,3 tỷ USD. với thói quen tÝch l cđa ngêi ViƯt Nam hiƯn nay. Trªn thực tế, thị trờng chứng khoán Việt Nam hiện nay chủ yếu là sân chơi của các nhà đầu t nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm phân tích, mua bán trên thị trờng thờng có những biến động theo cảm xúc những tin đồn. . Thực trạng thị trờng chứng khoán Việt Nam và giải pháp nâng cao hoạt động của thị trờng này. Đối tợng của đề tài Thực trạng thị trờng chứng khoán Việt Nam. Nam , hoạt động đầu t chứng khoán và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của thị trờng chứng khoán. Mục đích nghiên cứu Thấy đợc thực trạng của thị trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp nâng cao hoạt động của thị trường này.doc, Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp nâng cao hoạt động của thị trường này.doc, Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp nâng cao hoạt động của thị trường này.doc, Phân loại theo hình thức luân chuyển vốn, Chứng khoán và phân loại chứng khoán, Phát hành chứng khoán, Nhóm giải pháp về nâng cao tính minh bạch trên thị trờng chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa liên quan