Thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.docx

33 765 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 16:50

Thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Mục lụcLời nói đầu4Nội dung đề tài6Phần 1: Lý thuyết chung về chứng khoán thị trường chứng khoán 6I. Chứng khoán61. Khái niệm 62. Một số loại chứng khoán cơ bản 62.1 Cổ phiếu 62.2 Trái phiếu 72.3 Các chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán 8II. Thị trường chứng khoán91. Khái niệm 92. Chức năng 92.1 Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế 92.2 Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng 102.3 Tạo tính thanh khoản cho các loại chứng khoán 102.4 Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp 112.5 Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô 113. Các chủ thể tham gia thị trường 113.1 Nhà phát hành 113.2 Nhà đầu tư 123.3 Các công tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 123.4 Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 134. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán154.1 Nguyên tắc công khai 154.2 Nguyên tắc đấu giá 154.3 Nguyên tắc trung gian 165. Cấu trúc phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán 165.1 Căn cứ vào sự luân chuyển nguồn vốn 165.2 Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường 175.3 Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường 18Phần 2: Thị trường chứng khoán Việt Nam 18I. Khái quát chung về thị trường chứng khoán Việt Nam181. Sự cần thiết phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 182. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua19II. Thuận lợi khó khăn cho sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam211. Thuận lợi 222. Khó khăn 221III.Một số nhận định của các nhà đầu tư về thị trường chứng khoán Việt Nam24IV. Một số giải pháp ý kiến cá nhân để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam261. Cổ phần hoá doanh nghiệp 261.1 Giải pháp cho các DN còn gặp khó khăn về tài chính quản lý261.2 Giải pháp cho vấn đề lao động dôi dư trong DN sau khi tiến hành CPH291.3 Giải pháp cho những tồn tại trong vốn để xác định giá trị doanh nghiệp302. Đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu 322.1 Cải cách quy trình đấu thầu trái phiếu 322.2 Xây dựng một thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) chuyên biệt333. Tăng cường vai trò của cơ quan quản lý chứng khoán 344. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 345. Các tổ chức trung gian 35Kết luận36Bảng chữ viết tắt37Danh mục tài liệu tham khảo382LỜI NÓI ĐẦUViệt Nam bắt đầu tiến hành đổi mới từ năm 1986 kể từ đó tới nay đất nước ta đã phát triển với một tốc độ rất nhanh. Từ một nền kinh tế bao cấp trước đổi mới nước ta đã dần chuyển sang một nền kinh tế thị trường kể từ sau đổi mới. Biết bao thách thức đã đặt ra cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá mà nhà nước đặt ra nhằm phát triển nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên những thách thức đó cũng đã chỉ ra rằng nền kinh tế thị trường của chúng ta còn quá yếu kém. Cuôc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam á 1997 đã chỉ ra điều đó rất rõ. Trong khi các nước trong khu vực bị ảnh hưởng rất nặng nề từ cuộc khủng hoảng đó thì dường như chúng ta vẫn không có một chút ảnh hưởng gi đáng kể, tỗc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm vẫn đạt được ở một mức khá cao. Điều đó phải chăng là do chúng ta đã quản lý tốt, nền kinh tế chúng ta đã đủ mạnh nên không bị ảnh hưởng lớn từ cuộc khủng hoảng. Nhưng sự thật không phải như vậy mà do một nguyên nhân rất đơn giản đó là do nền kinh tế của chúng ta còn quá ít có quan hệ với các nền kinh tế khác nên dù trong khu vực bị khủng hoảng thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Trong một thế giới mà xu hướng toàn cầu hoá như hiện nay đang diễn ra rất nhanh thì thử hỏi một nền kinh tế có thể thật sự phát triển nếu không có quan hệ kinh tế với các nền kinh tế khác? Dường như nhận ra điều đó kể từ sau cuộc khủng hoảng 1997 sang đầu năm 2000 đảng nhà nước ta đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng quan hệ kinh tế với các nước khu vực trên thế giới để phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh. Để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh doanh thì nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp để phát triển các thị trường. Trong đó thị trường vốn là một trong những thị trường hết sức quan trọng để huy động vốn cho các mục tiêu phát trỉên kinh tế xã hội. Một trong những kênh huy động vốn mà nhà nước đã tổ chức là thị trường chứng khoán với việc mở trung tâm giao dịch chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2000. Từ đó đến nay thì thị trường chứng khoán đã có một số đóng góp vào sự phát triển kinh tế nói chung. Tuy nhiên sự phát triển thị trường chứng khoánViệt Nam còn gặp nhiều khó khăn, nếu không có biện pháp khắc phục thì thậm chí nó còn là vật cản cho sự phát triển kinh tế.3Chính vì thế, mà hơn bao giờ hết chúng ta cần phải chuẩn bị một cách kỹ càng cả về kiến thức cơ bản các kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới về cơ cấu quản lý kiểm soát hoạt động của thị trường chứng khoán. Để thị trường này thất sự là một kênh huy động vốn hiêu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế.Trên cơ sở đó em hi vọng đề án tài chính tiền tệ với đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán có thể có những đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam4NỘI DUNG ĐỀ TÀIPhần 1: Lý thuyết chung về chứng khoán thị trường chứng khoánI. Chứng khoán1. Khái niệmChứng khoán là thuật ngữ dùng để chỉ các chứng chỉ đầu tư hoặc cho vay vốn nhằm thu được trong tường lai một khoản lợi tức. Chứng khoán bao gồm 3 loại chính sauChứng khoán vốn: cổ phiếuChứng khoán nợ: trái phiếuCác chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán: chứng quyền, chứng chỉ thụ hưởng2. Một số loại chứng khoán cơ bản2.1 Cổ phiếuCổ phiếu là chứng chỉ cổ phần xác nhận sự góp vốn của người nắm giữ cổ phiêu vào công ty cổ phần xác nhận quyền lợi ích hợp pháp của người nắm giữ cổ phiếu với tài sản thu nhập của công tyCổ phiếu được chia làm hai loại chủ yếu sauCổ phiếu ưu đãi có đặc điểm là thường có mức cổ tức cố định. Người chủ của cố phiếu này có quyền được nhận tiền lãi trước các cổ đông thường. Nếu số lãi chỉ đủ trả cổ tức cho các cổ đông ưu tiên thì các cổ đông thường sẽ không nhận được cổ tức kì đó. Một vấn đề rất quan trọng trong việc phát hành cổ phiếu ưu đãi là thuế. Khác với chi phí lãi vay được giảm trừ khi tính thuế thu nhập công ty, cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế. Đó là hạn chế của cổ phiếu ưu đãi. Mặc dù vậy thì cổ phiếu ưu đãI vẫn có ưu điểm với cả nhà phát hành nhà đầu tư. Tuy nhiên thông thường thì cổ phiếu ưu đãi chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số cổ phiếu được phát hành.5Cổ phiếu thông thường là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì các ưu đIểm của nó đáp ứng được yêu cầu của cả người đầu tư công ty phát hành. Là cổ phiếu xác định quyền sở hữu của cổ đông trong công ty. Cổ phiếu thường được đặc trưng bởi quyền quản lí, kiểm soát công ty. Cổ đông sở hữu cổ phiếu thường được tham gia bầu hội đồng quả trị, tham gia bỏ phiếu quyết định các vấn đề lớn của công ty. Cổ tức của cổ phiếu thường được trả khi hội đồng quản trị công bố. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông sở hữu cổ phiếu thường sẽ được chia số tiền còn lại sau khi thanh toán các khoản nợ thanh toán cho cổ phiếu ưu đãi. Lượng cổ phiếu tối đa mà công ty được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép phát hành gọi là vốn cổ phần. Phần lớn những cổ phiếu đã phát hành nằm trong tay những nhà đầu tư - cổ đông. Những cổ phiếu này được coi là đang lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, có thể chính công ty phát hành mua lại một số cổ phiếu của mình giữ nó nhằm những mục đích nhất định những cổ phiếu đó được coi như không lưu hành. 2.2 Trái phiếuTrái phiếu là thoả thuận vay nợ mang tính chất hợp đồng theo đó người đi vay phát hành trái phiếu với cam kết se trả cho người cho vay, người nắm giữ trái phiếu một số tiền lãi định kì khi trái phiếu hết hạn là lúc khoản thanh toán cuối cùng sẽ được thực hiệnTrái phiếu được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khac nhau• Căn cứ theo chủ thể phát hành Trái phiếu công ty: do công ty phat hành nhằm mục đích gia tăng vốn cho công ty. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng được quyền phát hành trái phiếu mà chỉ có những công ty lớn có uy tín trên thị trường Trái phiếu chính phủ: do chính phủ phát hành nhằm mục đích huy động vốn phục vụ cho các mục xây dựng các công trình hay tài trợ cho các dự án của chính phủ6 Trái phiếu chính quyền địa phương do chính quyền địa phương phát hành nhằm mục đích tài trợ cho dự án của chính quyền địa phương• Căn cứ tính chất chuyển đổi của trái phiêu Trái có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu Trái phiếu không có khả năng chuyển đổi• Căn cứ cách thức trả lãi Trái phiếu có lãi suất cố định: lãi suất được ghi ngay trên mặt trái phiếu không thay đổi trong suốt kỳ hạn cuả nó. Việc thanh toán lãi trái phiếu cũng thường được qui định rõ ràng  Trái phiếu có lãi suất thả nổi: là loại trái phiếu mà khoản lãi thu được thay đổi theo sự biến động của lãi suất thị trường hoặc bị chi phối bởi biểu giá, chẳng hạn như giá bán lẻ. Trái phiếu chiết khấu: là loại trái phiếu không trả thưởng được bán theo nguyên tắc chiết khấu. Tiền thưởng cho việc sở hữu trái phiếu nằm dưới dạng lợi nhuận do vốn đem lại hơn là tiền thu nhập (nó là phần chênh lệch giữa giá trị danh nghĩa- mệnh giá trái phiếu giá mua).2.3 Các chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoánGồm các loại chứng khoán sauChứng quyền: là giấy xác nhận quyền được mua cổ phiếu mới phát hành tại mức giải tường bán ra của công ty. Các chứng quyền thường được phát hành cho cổ đông cũ, sau đó chúng có thể được đem ra giao dịch.Chứng khế: là các giấy tờ được phát hành kèm theo các trái phiếu, trong đó xác nhận quyền được mua cổ phiếu theo những điều kiện nhất định.Chứng chỉ thụ hưởng: là giấy xác nhận quyền lợi của khách hàng là những nhà đầu tư cá nhân trong các quỹ đầu tư nhất định. Chứng chỉ này có thể được mua bán, giao dịch trên thị trường chứng khoán như các giấy tờ có giá trị khác. Chứng chỉ này do công ty tín thác đầu tư hay các quỹ tương hỗ phát hành (là tổ chức chuyên nghiệp thực hiện đầu tư theo sự uỷ nhiệm của khách hàng) .7II. Thị trường chứng khoán1. Khái niệmThị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động trong giao dịch mua bán chứng khoán trung dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành trên thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua di bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấpNhư vậy xét về mặt hình thức thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán2. Chức năng2.1 Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tếThị trường chứng khoán được xem như chiếc cầu vô hình nối liền người thừa vốn với người thiếu vốn để họ giúp đỡ nhau thông qua việc mua bán cổ phiếu qua đó để huy động vón cho nền kinh tế, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm thất nghiệp, ổn định đời sống dân cư thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Thông qua thị trường CK,chính phủ chính quyền địa phương cũng huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.Thị trường chứng khoán đóng vai trò tự động điều hoà vốn giữa nơi thừa sang nơi thiếu vốn. Vì vậy, nó góp phần giao lưu phát triển kinh tế. Mức độ điều hoà này phụ thuộc vào quy mô hoạt động của từng thị trường chứng khoán. Chẳng hạn, những TTCK lớn như Luân Đôn, Niu óc , Paris, Tokyo, . thì phạm vi ảnh hưởng của nó vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia vì đây là những TTCK từ lâu được xếp vào loại hoạt động có tầm cơ quốc tế. Cho nên biến động của thị trường tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế của bản thân nước sở tại, mà còn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nước khác.2.2 Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng8Bên cạnh các thị trường mà từ trước đén giờ người dân hay đầu tư như thị trường bất động sản hay hình thức đầu tư qua gửi tiền vào ngân hàng thì từ khi có thị trường chứng khoán nó trở thành một trong những môI trường đầu tư mới cho người dân, giúp họ có nhiều cơ hội lựa chọn hình thức đầu tư hơn. Hơn thế nữa thị trường chứng khoán với các hàng hoá là chứng khoán hết sức đa dạng cũng làm tăng lựa chọn đầu tư cho công chúng2.3 Tạo tính thanh khoản cho các loại chứng khoánNhờ có thị trường chứng khoán mà các nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán thành tiền khi họ muốn.Chức năng cung cấp khả năng thanh khoản bảo đảm cho thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả năng động. Không chỉ vậy mà nhờ có thị trường chứng khoán cung cấp tính thanh khoản mà các chứng khoán do công ty phát hành dễ dàng được chấp nhận trên thị trường do nó có thể đựoc mua đI bán lại dễ dàng2.4 Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp Thị trường chứng khoán là nơi đánh giá chính xác các hoạt động của doanh nghiệp thông qua chỉ số chứng khoán trên thị trường .Việc này kích thích các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, áp dụng công nghệ mới. Ví dụ một loại chưng khoán như cổ phiếu mà trên thị trường đang có như cầu cao điều đó chứng tỏ hoạt động của công ty phát hành đang rất thuận lợi, làm ăn hiệu quả nên giá trị thi trường của cổ phiếu của nó trên thi trường cũng tăng cao. Điều đó đồng thời thúc đây doanh nghiệp mở rộng đầu tư thúc đây kinh doanh. Có thể nói tối đa hoá giá trị cổ phiếu trên thị trường là một trong những mục tiêu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.5 Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách vĩ môThông qua các chính sách vĩ mô đối với thị trường chứng khoán chính phủ có thể định hướng đầu tư hay thúc đẩy thị trường tài chính bởi thị trường chứng khoán là một trong những thị trường bậc cao nhất của thị trường chứng khoán. Ngoài ra chính phủ cũng có thể huy động vốn bằng cách phát 9hành trái phiếu chính phủ trên thị trường để huy động vốn cho các mục tiêu vĩ mô hay mua bán trái phiếu kiềm chế lạm phát3. Các chủ thể tham gia thị trường 3.1 Nhà phát hànhNhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán, hàng hoá của thị trường chứng khoán. Trong đó:• Chính phủ chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu chính phủ trái phiếu chính quyền địa phương• Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu trái phiếu công ty• Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng…phục vụ cho hoạt động của họ3.2 Nhà đầu tưNhà đầu tư là những người thực sự mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia làm 2 loại là nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư là tổ chứcNhà đầu tư là các cá nhân là người đầu tư riêng lẻ trên thị trường chứng khoán nhằm mục đích sinh lời từ khoản đầu tưNhà đầu tư là các tổ chức thường xuyên nghiên cứu thị trường các loại chứng khoán để đưa ra các quyết định đầu tư với số lượng lớn. Ưu điểm của hình thức đầu tư này là đa dạng hoá danh mục đầu tư các quyết định đầu tư được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Một bộ phận quan trọng của các tổ chức đầu tư là các công ty tàI chính. Ngoài ra còn có các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại3.3 Các công tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán3.3.1 Công ty chứng khoánCác công ty này hoạt động với nghiệp vụ chính là bảo lãnh phát hành, tự doanh, môi giới, quản lý danh mục đầu tư tư vấn đầu tư chứng khoán.3.3.2 Quỹ đầu tư chứng khoán10[...]... trúc phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán 165.1 Căn cứ vào sự luân chuyển nguồn vốn 165.2 Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường 175.3 Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường 18Phần 2: Thị trường chứng khoán Việt Nam 18I. Khái quát chung về thị trường chứng khoán Việt Nam 181. Sự cần thiết phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 182. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam. .. trọng của thị trường chứng khốn. Bên cạnh cổ phiếu thì trái phiếu là một loại hàng hoá quan trong trên thị trường. Phát triển thị trường tráI phiếu sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán. Nếu như cổ phần hóa doanh nghiệp giống như biện pháp phát triển thị trường cổ phiếu thì đồng thời cũng cần những bịên pháp phát triển thị trường tráI phiếu, sau đây là một số biện phát đẩy. .. vệ lợi ích của quỹ.Đồng thời với việc đó là cho các ngân hàng tham gia vào việc tư vấn, bảo lãnh phát hành để tạo điều kiện cho sự phát triển tòan diện của thị trường chứng khoán. KẾT LUẬNTrên đây là những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán một số vấn đề cũng như biện pháp khắc phục những vấn đề của thị trường chứng khốn Việt Nam. Có thể thấy thị trường chứng khốn Việt Nam bên cạnh... phủ có thể định hướng đầu tư hay thúc đẩy thị trường tài chính bởi thị trường chứng khoán là một trong những thị trường bậc cao nhất của thị trường chứng khốn. Ngồi ra chính phủ cũng có thể huy động vốn bằng cách phát 9 khoán. Thị trường chứng khoán cuả Việt Nam đang trong thời gian phát triển, hàng hố trên thị trường khơng nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư của nhà đầu tư. Với việc cổ phần... lợi khó khăn cho sự phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam 211. Thuận lợi 222. Khó khăn 221 III. Một số nhận định của các nhà đầu tư về thị trường chứng khoán Việt Nam Hầu hết các nhà đầu tư nhận định rằng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay qua ít hàng hố bị khống chế bởi sự quản lý hành chính của nhà nước, nên chăng giảm nhẹ những chỉ tiêu điều kiện để được niêm yết trên thị. .. cho sự phát triển thử nghiệm với thị trường chứng khốn vì thị trường tàI chính ở đây khá phát triển. Sau đấy là tới trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội được thành lập năm ngồi. Đó cũng là bước đi quan trọng hợp lí cho sự phát triển của thị trường chứng khốn Việt Nam vì đây là trung tâm kinh tế thứ hai của đất nước. Có chằng là khoảng thời gian để thành lập trung tâm giao dịch chứng khoán. .. thời giúp nhà nước quản lý vĩ mô với đầu tư thông qua các chính sách với thị trường chứng khốn. Bởi trong một nền kinh tế thị trường chứng khoán là thị trường phát triển bậc cao nhất2. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá nhỏ khi so sánh với tiêu chuẩn của Đông Nam á 16 ... động không thật hiệu quả để đáp ứng yêu cầu nền kinh tế thị trường thì nhà nước đã thực hiện chính sách cổ phần hố doanh nghiệp trong đó thực hiện trước tiên với các doanh nghiệp nhà nước là thuận lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Thuận lợi thứ ba với sự phát triển của thị trường chứng khoán là mội trường đầu tư của Việt Nam ngày càng cải thiện chúng ta đã thu hút được một... nước ngoài trong thời gian qua cùng với chính sách thu hút đầu tư nước ngồi của chính phủ thì sự phát triển của thị trường chứng khoán là cần thiết đồng thời với việc đầu tư của các nhà đầu tư nước ngồI thơng qua thị trường chứng khoán sẽ làm thị trường chứng khoán phát triển nhanh lành mạnh.Thứ tư nữa là quá trình phát triển kinh tế nước ta trong thời gian qua đã hình thành nên một hệ thống... động mua bán chứng khoán trên thị trường đều được thực hiện thông qua các trung gian5. Cấu trúc phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán được phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau, mỗi tiêu thức có một sự phân chia khác nhau.5.1 Căn cứ vào sự luân chuyển nguồn vốn Thị trường chứng khoán được phân làm hai loại5.1.1 Thị trường cấp 1: là thị trường tài chính trong đó diễn . tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán có thể có những đóng góp cho sự phát triển của thị trường. chọn…15Phần 2: Thị trường chứng khoán Việt NamI. Khái quát chung về thị trường chứng khoán Việt Nam1 . Sự cần thiết phát triển thị trường chứng khoán Việt NamDo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.docx, Thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.docx, Thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.docx, Cổ phần hố doanh nghiệp 26 Đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu 32 Tăng cường vai trò của cơ quan quản lý chứng khốn 34 Hồn thiện hệ thống pháp luật 34 Các tổ chức trung gian 35, Khái niệm Một số loại chứng khoán cơ bản, Khái niệm Chức năng, Các chủ thể tham gia thị trường, Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán

Từ khóa liên quan